IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury

(projekt zamawiany)

Analiza stanu prac planistycznych w gminach, tj. posiadania przez gminy i aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzania, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych. Raport powstaje co roku na podstawie danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.

Publikacje

Monografie, raporty

Wróć