IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Struktura i rozmieszczenie miejsc zamieszkania, pracy i edukacji w Warszawie według rejonów komunikacyjnych w 2010 r.

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Marcin Stępniak, Dariusz Świątek, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Urząd m.st. Warszawy

W opracowaniu, zawierającym m.in. bazy danych w formatach GIS, obliczono różnymi metodami liczbę i rozmieszczenie różnych kategorii demograficzno-społecznych mieszkańców w granicach administracyjnych stolicy według 794 rejonów komunikacyjnych.

Wróć