IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowego dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie - aktualizacja

Termin: -

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Jacek Wolski, Piotr Siłka

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Publikacje

Monografie, raporty

Abstrakty, recenzje, notatki

Wróć