IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Perspectives for agriculture of Vojvodina in the light of scenarios and models elaborated in the framework of the research projects of the European Union

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur

Instytucja zamawiająca: Centre for Strategic Economic Studies, Nowy Sad

(projekt zamawiany)

Głównym celem projektu jest przedstawienie możliwych scenariuszy rozwoju rolnictwa Vojvodiny w oparciu o wypracowane modele w wybranych projektach finansowanych przez Komisję Europejską.

Główny cel jest realizowany poprzez następujące działania:

  • wskazanie kierunków rozwoju rolnictwa Vojvodiny w porównaniu do innych regionów Unii Europejskiej w świetle różnych opracowań modelowych,
  • porównanie projekcji rozwojowych wypracowanych dla Vojvodiny w analizowanych projektach – poszukiwanie spójnych i rozbieżnych perspektyw rozwojowych sektora rolnego w Vojvodinie,
  • określenie alternatywnych scenariuszy rozwoju w zależności od przyjętej polityki rolnej oraz orientacji gospodarczej (scenariusze rozwoju globalnego, otwartej konkurencyjności, starowania gospodarką).

CESS, Nowy Sad

Prezentacja wyników - Nowy Sad, X 2010...

Treść Raportu...

Wróć