IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur

Instytucja zamawiająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

(projekt zamawiany)

Celem badania jest ocena skuteczności i efektywności interwencji polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2008 we wspieraniu społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Ekspertyza została wykonana na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Treść ekspertyzy... 

Wróć