IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Transformacja struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Republice Czeskiej i w Polsce

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Roman Kulikowski

Projekt realizowany w ramach dwustronnej współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Geoniki CzAN i IGiPZ PAN.

Wróć