IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Współzależność środowiska przyrodniczego i działalności człowieka w różnych strefach klimatycznych

Termin: -

Kierownik: Paweł Prokop

Wykonawcy: Paweł Prokop, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka, Eliza Płaczkowska

Celem są interdyscyplinarne badania nad ewolucją środowiska przyrodniczego pod wpływem warunków naturalnych i działalności człowieka w strefie umiarkowanej (Europa) i subtropikalnej w zasięgu klimatu monsunowego (Indie). Prace badawcze obejmują analizę zapisu zmian w osadach stokowych, aluwiach i korytach rzek oraz ocenę rozwoju i ewolucję procesów glebotwórczych.Wyniki badań mają zastosowanie w ocenie przyczyn i skutków zmian globalnych klimatu oraz ochronie przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej.Do celów szczegółowych należą:1. Wyjaśnienie mechanizmów transferu sedymentu i prawidłowości kształtowania łożysk powodziowych w systemie fluwialnym Brahmaputry na przedpolu Himalajów wraz z oszacowaniem zakresu niepewności oceny natężenia sedymentacji facji pozakorytowej.2.  Określenie natężenia erozji gleb na polach uprawnych Wyżyny Meghalaya, Indie w warunkach wysokich opadów i intensywnej gospodarki rolnej.3. Określenie roli naturalnych czynników (opadów i ruchów neotektonicznych) w kształtowaniu krajobrazu Wschodnich Himalajów i ich przedpola.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial activity in young orogenic systems. [w]: Paleohydrological extreme events, evidence and archives, EX-AQUA 2016, September 26th - October 1st, Padova, Italy Abstact Volume. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2016 - s. 43.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Kozłowski Rafał: The impact of a reservoir on chemical properties of water in the mountain course of the Tista River (Darjeeling Himalaya). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 323-324.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 336.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Budek Anna, Kittel Piotr, Papiernik Piotr, Muzolf Błażej: Geoarchaeological investigation of environmental evolution and settlement changes from Neolithic period in Kuyavia Lakeland (Central Poland). [w]: Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeology to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts. Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin. Moscow-Smolensk: Universum, 2012 - s. 54-56.
 • Kozłowski Janusz Krzysztof, Mester Zsolt, Budek Anna, Kalicki Tomasz, Moskal-del Hoyo Magdalena, Zandler Krisztian, Beres Sandor: La mise en valeur d’un ancien site éponyme : Eger-Ko˝poros dans le Paléolithique moyen et supérieur de la Hongrie du nord. - L’anthropologie 2012, 116, 3 - s. 405-465.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India. - Quaestiones Geographicae 2012, 31, 3 - s. 63-75.
 • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.

Artykuły od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

Prace pod redakcją naukową

Wróć