IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (DIVERCITIES)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Ewa Korcelli-Olejniczak

Wykonawcy: Ewa Korcelli-Olejniczak, Zofia Nowicka, Grzegorz Węcławowicz, Filip Piotrowski

Akronim: DIVERCITIES
Program: 7 ramowy UE
Partner wiodący: Uniwersytet w Utrechcie
Partner zagraniczny: University of Antwerp (Belgium), Middle East Technical University (Turkey), University of Szeged (Hungary), Danish Building Research Institute (Denmark), Bartlett School of Planning, University College London (UK)
Instytucja zamawiająca: Komisja Europejska
Numer projektu: 319970
Oficjalna strona projektu

Zarządzanie różnorodnością: wspieranie spójności i mobilności społecznej oraz efektywności gospodarczej we współczesnym hiper-zróżnicowanym mieście (DIVERCITIES)

Projekt realizowany jest przez 14-podmiotowe konsorcjum kierowane przez Uniwersytet w Utrechcie, a analizy obejmują 13 miast europejskich i Toronto. Celem badań jest dostarczenie wiedzy na temat społecznych i społeczno-przestrzennych skutków zjawiska jakim jest wielowarstwowa różnorodność w mieście, w aspekcie zarówno społeczno-gospodarczym, jak i kulturowym, etnicznym, narodowościowym, wyznaniowym, obyczajowym. Projekt ma za zadanie określenie charakteru tej różnorodności i jej 'trendów rozwojowych'; jednocześnie tworzona jest dokumentacja na temat tego jakie miejsce zajmuje zjawisko różnorodności i jego pogłębianie się w polityce miejskiej i zarządzaniu. Poszukuje się także roli jaką powinna pełnić wieloraka różnorodność i relacje tworzące się między zróżnicowanymi przedstawicielami społeczności miast w podnoszeniu jakości życia i atrakcyjności miejsca. Rola ta, dostrzeżona i odpowiednio wykorzystana w polityce miejskiej może stanowić składnik potencjału rozwojowego miasta.

Projekt ma duże znaczenie aplikacyjne. Jego założenia i wyniki stanowią przedmiot stałej dyskusji z przedstawicielami władz krajowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Partnerzy zagraniczni: University of Antwerp (Belgium), Middle East Technical University (Turkey), University of Szeged (Hungary), Danish Building Research Institute (Denmark), Bartlett School of Planning, University College London (UK), Synergo (Switzerland), Delft University of Technology (Netherlands), University of Urbino “Carlo Bo” (Italy), National Centre for Social Research – Athens (Greece), Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (Germany), Paris School of Urban Planning (France), Tartu University (Estonia).

Publikacje

Monografie, raporty

  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr, Bierzyński Adam: Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 47 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 51 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Grochowski Mirosław, Węcławowicz Grzegorz: Urban policies on diversity in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 31 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Węcławowicz Grzegorz: Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 38 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
  • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
  • Węcławowicz Grzegorz: Mechanizmy kształtowania zróżnicowań i różnorodności społecznej w przestrzeni miast polskich. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.

Monografie od 2013 roku

Artykuły od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

  • Węcławowicz Grzegorz, Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej. [w]: Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 198-228.

Wróć