IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zastosowanie koncepcji sensu miejsca oraz kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Maria Bednarek-Szczepańska

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: UMO-2012/07/B/HS4/02938

(projekt OPUS)

Badania w ramach tego projektu będą stanowiły istotny wkład w wyjaśnianie przyczyn, przebiegu i efektów konfliktów przestrzennych typu NIMBY, w których głównym aktorem jest społeczność lokalna na obszarach wiejskich. Cele badań to:

  • rozpoznanie, jaką rolę w kształtowaniu postaw opozycji wobec planowanych inwestycji czy zmian zagospodarowania przestrzennego ma stosunek zbiorowości do miejsc; 
  • ocena, jak zaistnienie konfliktu przestrzennego typu NIMBY wpływa na mobilizację lokalnego kapitału społecznego; 
  • rozpoznanie efektów, jakie konflikty przestrzenne typu NIMBY mają dla lokalnego kapitału społecznego i rozwoju społeczno-gospodarczego; 
  • wskazanie prawidłowości i mechanizmów przebiegu konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce; 
  • wypracowanie modeli konfliktu NIMBY z uwzględnieniem charakteru zaangażowania społeczności lokalnej i efektów konfliktu.

Najważaniejsze wyniki projektu

Publikacje

Rozdziały od 2013 roku

Artykuły od 2013 roku

Wróć