Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

Wto, 25.07.2017

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

Operacja ma na celu publikację dwóch tomów czasopisma „Studia Obszarów Wiejskich”. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem publikacji jest uporządkowanie i rozpowszechnienie wiedzy o zasobach lokalnych w kontekście rosnącej rangi tego czynnika we współczesnej polityce rozwoju i wzrostu zainteresowania w regionach posiadanymi zasobami unikalnymi, charakterystycznymi tylko dla danych terytoriów oraz wykorzystania tych zasobów do budowania smart specialization wsi.

Efektami poznawczymi i aplikacyjnymi operacji będą:

  • wyznaczenie teoretycznych podstaw klasyfikacji, identyfikacji i oceny zasobów lokalnych na wsi, 
  • identyfikacja zasobów wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania ich jako przewag konkurencyjnych w rozwoju lokalnym,
  • określenie roli zasobów w polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz prezentacja przykładów skutecznego ich wykorzystania w rozwoju wsi (dobre praktyki).

Odbiorcami operacji będą badacze, planiści regionalni, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, studenci, reprezentanci mass mediów i inne osoby zainteresowane tematem. Poprzez zamieszczenie publikacji na platformach otwartego dostępu operacja zapewni transfer wiedzy o metodach identyfikacji smart specialization w oparciu o endogeniczne zasoby.

Miło nam poinformować, że oba tomy czasopisma "Studia Obszarów Wiejskich" są już dostępne on-line. Zapraszamy do zapoznania się z treścią:

Wróć