Publishing

HABILITATION PAPERS


General information

Habilitation Papers (Prace Habilitacyjne) were published in the years 1986-1991 (in B5 format). In the subsequent years the habilitation dissertations started to be issued in the series publication “Geographical Studies” (Prace Geograficzne).

Contents

Year   Author   Title
1986   Ludwik Mazurkiewicz   Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddziaływania = Theoretical foundations of spatial interaction models, Ossolineum, 137 s., fig. 5
         
1987   Władysława Stola   Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna = Functional classification of rural areas in Poland. An Attempt at a methodology, Ossolineum, 166 s., 35 fig., 4 tab.
         
1988   Roman Szczęsny   Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970–1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa = Changes of the spatial structure of Polish agriculture in the years 1970–1980. Spatial differentiation of types of agriculture, Ossolineum, 170 s., 30 fig.
         
1988   Grzegorz Węcławowicz   Struktura społeczno-przestrzenna w miastach Polski = The socio-spatial structures in Polish cities, Ossolineum, 264 s., 55 fig., 29 tab.
         
1989   Andrzej Gawryszewski   Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952–1985 = Spatial human mobility in Poland, 1952–1985, Ossolineum, 370 s., 84 fig., 17 tab.
         
1991   Zbigniew Rykiel   Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych = The development of superimposed regions in theory and empirical investigations, Ossolineum, 117 s., 5 fig., 21 tab.