Publishing

IGSO PAS PAPERS


General information

IGSO PAS Papers (Zeszyty IGiPZ PAN) were published in the years 1991-1999. In total 60 volumes appeared. In 2000, there was a unification of the publication series Zeszyty IGiPZ PAN and  Dokumentacja Geograficzna  (Geographical Documentation). The new Geographical Documentation  borrowed hugely from Zeszyty IGiPZ PAN artwork in terms of its character and lay-out, preserving only the volume numbering as was in the Geographical Documentation publication series.

Editor-in-Chief: Teresa Kozłowska-Szczęsna (1991–2000).

Contents

No.

Year

 

Author

 

Title

 

1

 

1991

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Antropoklimat Polski. - 64 s.

 

2

 

1991

 

Grzegorz Węcławowicz

 

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne w aglomeracji warszawskiej (1978 i 1988). - 47 s.

3

1991

 

Piotr Eberhardt

 

Rozmieszczenie i dynamika ludności wiejskiej w Europie środkowo-wschodniej w XX wieku. - 52 s.

4

1991

 

Leszek Starkel, Barbara Obrębska-Starkel

 

Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego. - 71 s.

5

1992

 

Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk, Józef Skoczek

 

Badania topoklimatyczne i mikroklimatyczne w różnych strefach klimatycznych. - 54 s.

6

1992

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Uwagi o metodach badań klimatu miast. s. 1–13.

     

Krzysztof Błażejczyk

 

Wpływ urbanizacji na lokalne warunki bioklimatyczne. s. 14–28.

     

Jacek Piwowarczyk

 

Wpływ rzeźby terenu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Zakopanem. s. 29–47.

7

1992

 

Roman Szczęsny

 

Produktywność ziemi w rolnictwie indywidualnym w Polsce. s. 1–25, 11 il.

     

Władysława Stola, Roman Szczęsny

 

Funkcje podstawowe gmin a typy rolnictwa indywidualnego. s. 3–43, 3 mapy.3

8

1992

 

Krzysztof Błażejczyk

 

Bioklimatyczna analiza warunków pogodowych w Polsce. - 24 s., 7 tabel.

9

1992

 

Benicjusz Głębocki

 

Organizacja przestrzenna rolnictwa indywidualnego w gminie Wolsztyn. s. 1–33.

     

Wiesława Tyszkiewicz, Konstantin Zelensky

 

Typy rolnictwa uspołecznionego w Słowacji. s. 34–63.

10

1992

 

Andrzej Werwicki

 

Zatrudnienie w usługach wybranych krajów środkowoeuropejskich pod koniec nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego; Rozwój usług rynkowych w wybranych krajach środkowoeuropejskich w ostatniej dekadzie istnienia nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego. - 82 s.

11

1992

 

Stanisław Misztal

 

Przemiany strukturalne w przemyśle aglomeracji warszawskiej. - 58 s.

12

1993

 

Zygmunt Babiński

 

Stopień wodny w Ciechocinku i jego zbiornik Nieszawa – prognoza zmian środowiska geograficznego. s. 1–27.

     

Piotr Gierszewski

 

Denudacja chemiczna w zlewni Rudy. s. 28–45.

13

1993

 

Andrzej Gawryszewski

 

Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce 1990–1992. - 65 s.

14

1993

 

Marek Sobczyński

 

Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski. - 100 s.

15

1993

 

Piotr Korcelli i in.

 

Program rozwoju Warszawy. Synteza. - 44 s.

16

1993

 

Tadeusz Gerlach i in.

 

Nowe dane o pokrywie karpackiej odmiany lessów w Humaniskach koło Brzozowa (1992). - 43 s.

17

1993

 

Roman Szczęsny

 

Poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce. Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1960–1988. - 55 s.

18

1993

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Danuta Limanówka, Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul, Stanisław Paczos

 

Charakterystyka termiczna Polski. – 73 s., 8 il.

19

1993

 

Roman Szczęsny

 

Zróżnicowanie produkcji rolnictwa polskiego w aspekcie gospodarki żywnościowej w 1990 roku. - 67 s.

20

1993

 

Alojzy Woś

 

Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów przyrody. - 91 s.

21

1994

 

Andrzej Werwicki

 

Strefa usług społeczno-kulturalnych w wybranych krajach środkowoeuropejskich w ostatniej dekadzie istnienia nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego (1980–1989); Potencjały naukowe w Polsce w 1990 roku i ich rozmieszczenie. - 76 s.

22

1994

 

Ewa Nowosielska

 

Strefa usług w badaniach geograficznych. Główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze. - 68 s.

23

1994

 

Teofil Lijewski

 

Infrastruktura komunikacyjna Polski wobec zmian politycznych i gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej. - 44 s., 9 załączników.

24

1994

 

Anita Bokwa, Adam Mroczyk, Renata Przybyła, Jarosław Śmiałkowski, Robert Twardosz

 

Wybrane zagadnienia z klimatologii i bioklimatologii. - 97 s.

25

1994

 

Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz, Jan Marek Matuszkiewicz

 

Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. - 77 s.

26

1994

 

T. S. Konstantinova, J. Boloban, Janusz Paszyński, Józef Skoczek, Barbara Krawczyk

 

Badania topoklimatyczne w Mołdawii. - 79 s.

27

1994

 

Roman Szczęsny

 

Rolnictwo Finlandii. Przestrzenne zróżnicowania i przemiany. - 89 s.

28

1994

 

Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk

 

Bioclimatic research of the human heat balance. - 66 s.

29

1995

 

Piotr Eberhardt

 

Zagadnienia ludnościowe obszaru byłych Prus Wschodnich. - 41 s.

30

1995

 

Zygmunt Babiński, Marek Grześ

 

Monografia hydrologiczna zbiornika stopnia wodnego Włocławek. - 79 s.

31

1995

 

Jerzy Grzeszczak

 

Przestrzenne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze “północ–południe” w krajach Unii Europejskie – Wielka Brytania, Niemcy, Francja. - 60 s.

32

1995

 

Andrzej Gawryszewski

 

Rynek pracy Warszawy i województwa warszawskiego 1990–1993. - 131 s.

33

1995

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk

 

Warunki bioklimatyczne Supraśla. – 68 s.

34

1995

 

Piotr Korcelli

 

Regional patterns in poland’s transformation: the first five years. - 61 s.

35

1995

 

Ewa Nowosielska

 

Bezrobocie – przegląd aktuaknych tendencji, problemów i wyników badań (w krajach rozwiniętych). - 70 s.

36

1995

 

Roman Szczęsny

 

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1989–1992. - 60 s.

37

1996

 

Anna Beata Adamczyk

 

Charakterystyka wiatrów silnych i bardzo silnych w Polsce. s. 1–42.

     

Jarosław Baranowski

 

Wielkość zachmurzenia w Warszawie w zależności od cyrkulacji atmosferycznej. s. 4-71.3

38

1996

 

Halina Powęska, Tomasz Komornicki

 

Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin – podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec. s. 1–39.

     

Joanna Papis, Tomasz Komornicki

 

Miasto Duszniki Zdrój jako gmina przygraniczna. s. 41–50.

39

1996

 

Leszek Kolendowicz

 

Burze na obszarze Polski północno-zachodniej w świetle częstości występowania różnych typów cyrkulacji atmosfery. - 115 s.

40

1996

 

Roman Szczęsny

 

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w okresie restrukturyzacji 1989–1994. - 47 s., 31 il.

41

1996

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I. - 72 s.

42

1996

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: II. - 98 s.

43

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: III. - 68 s.

44

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: IV. - 127 s.

45

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: V. - 44 s.

46

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: VI. - 96 s.

47

1997

 

Piotr Eberhardt

 

Problematyka narodowościowa Estonii. - 44 s.

48

1997

 

Włodzimierz Zgliński

 

Przekształcenia państwowego rolnictwa w Polsce – skutki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. - 64 s.

49

1997

 

Bożenna Grabińska

 

Geografia płazów Europy na tle świata. Regionalizacja zoogeograficzna kręgowców Europy. Powierzchnia jednostki a bogactwo taksonomiczne ssaków. - 46 s.

50

1997

 

Roman Szczęsny

 

Struktura przestrzenna rolnictwa Polski w 1995 roku. - 115 s.

51

1998

 

Krzysztof Błażejczyk

 

Promieniowanie słoneczne a gospodarka cieplna organizmu człowieka. - 85 s.

52

1998

 

Zygmunt Babiński

 

“Mongolia 96”. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. - 128 s.

53

1998

 

Andrzej Gawryszewski, Piotr Korcelli, Ewa Nowosielska

 

Funkcje metropolitalne Warszawy. - 146 s.

54

1998

 

Piotr Eberhardt

 

Problematyka narodowościowa Łotwy. - 67 s.

55

1998

 

Jerzy Grzeszczak

 

Przesunięcie “miasto–wieś” w przemyśle krajów Unii Europejskiej. - 71 s.

56

1998

 

Władysława Stola

 

Ludność wiejska Polski. Przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej. - 53 s.

57

1998

 

Bożenna Grabińska

 

Geografia gadów Europy na tle świata. - 26 s., 8 tabel, 4 il.

58

1999

 

Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk

 

Klimatyczna i bioklimatyczna charakterystyka Polski północno-wchodniej. - 33 s.

59

1999

 

Roman Szczęsny

 

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1988–1996. - 92 s.

60

1999

 

Eugeniusz Gil

 

Obieg wody i spłukiwanie na fliszowych stokach użytkowanych rolniczo w latach 1980–1990 (wyniki badań przeprowadzonych na poletkach doświadczalnych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku). - 78 s.