Publishing

THE REVIEW OF FOREIGN LITERATURE ON GEOGRAPHY


Contents

TABLES OF CONTENTS  (1988 — 1990)

 

YEAR   Vol.   Author   Title
             
1988   1       Współczesna geografia francuska. Część I
        Ewa Nowosielska   Przedmowa, ss. 5–9.
            Wykaz skrótów używanych w tekście, ss. 11–12.
            Schemat studiów geograficznych i możliwości pracy we Francji (1984), s. 13.
            Wydziały geografii na uniwersytetach francuskich (1984), [w: M. Drain (1984), La Recherche Géographique Française. CNFG, s. 43]. Tłum. Ewa Nowosielska, s. 14.
            Geografia francuska w opinii Francuzów:
        Ewa Nowosielska   Wprowadzenie, ss. 15–20.
        Claude Bataillon   Geografia francuska w latach czterdziestych, [w: Ann Buttimer (red.), The Practice of geography, London 1983, rozdz. 9]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 21–51.
        Paul Claval   Współczesna geografia ekonomiczno-społeczna we Francji, [w: Progress in Geography, vol. 7, 1975, ss. 255–292]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 53–84.
        Claude Bataillon   Przewodnik po strukturze instytucjonalnej francuskiej geografii, [w: “Hérodote”, 1979, 16, ss. 97–112]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 85–100.
            Komentarz redakcji “L’Espace Géographique” do Raportu na temat Stanu Nauk i Technik we Francji, [w: L’Espace Géographique, 1979, 4, ss. 241–242]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 101–104.
        Lucien Faugčres   Geografia jako dyscyplina naukowa. Projekty i działalność geografów francuskich w latach osiemdziesiątych, [w: L. Faugères: Une discipline scientifique. Projets et practiques des géographes français des années 80. Comité National Français de Géographie: La recherche gčographique Française. (Structures, thčmes et perspectives). paris–Alpes, Aoűt 1984, ss. 47–89]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 105–191.
        Ewa Nowosielska   Komentarz: Geografia francuska widziana z zagranicy, ss. 193–196.
             
1988   2–3       Współczesna geografia francuska. Część II
        Ewa Nowosielska   Przedmowa, ss. 5–11.
        Roger Burnet   O teorię w geografii regionalnej, [w: La Pensée géographique française contemporaine, Saint-Brieuc, Presses Universitaires de Bretagne, 1972, ss. 649–662]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 13–31.
        Armand Frémont   Region: essej na temat przestrzeni przeżywanej, [w: La Pensée géographique française contemporaine, Saint-Brieuc, Presses Universitaires de Bretagne, 1972, ss. 663–678]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 32–52.
        Jean Gallais   O kilku aspektach przestrzeni przeżywanej przez społeczności świata tropikalnego, [w: L’Espace Géographique, 1976, 1, ss. 5–10]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 53–65.
        Jean Claude Wieber   Niektóre aspekty praktyki francuskiej w zakresie geografii ilościowej, [w: Brouillons Dupont, 1979, ss. 97–107]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 66–77.
        Roger Brunet   Kompozycja modeli w analizie przestrzennej, [w: L’Espace Géographique, 1980, 4, ss. 253–265]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 78–110.
        Yves Guermond   Różnorodne pojęcia przestrzeni w nauce, [w: L’Espace Géographique, 1980, 1, ss. 4–6]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 111–116.
        Franck Auriac, François Durand-Dastčs   Rozważania na temat kilku niedawnych zastosowań analizy systemowej w geografii francuskiej, [w: Brouillons Dupont, 1981, 7, ss. 71–80]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 117–126.
        Antoine S. Bailly   Geografia percepcji w świecie frankofońskim w perspektywie historycznej, [w: Geographia Helvetica, 1981, 1, ss. 14–21]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 127–141.
        Olivier Dollfus   Dyskusja na temat “geografii kultury”, [w: L’Espace Géographique, 1981, 4]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 142–144.
        Roger Brunet   Geografia i “wymiar kulturowy”. Repery, [w: L’Espace Géographique, 1981, 4, ss. 295–298]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 145–154.
        Harvé Gumuchian   “Średnie góry” – nowy obraz, nowa przestrzeń, “inne” zagospodarowanie, [w: Bulletin de la Sociét neuchâteloise de géographie, 1982, 27, ss. 293–309]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 155–169.
        Denise Pumain, Thérčse Saint-Julien   Co nowego w geografii po analizie czynnikowej, [w: L’Espace Géographique, 1984, 2, 81]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 170–171.
        Denise Pumain, Thérčse Saint-Julien   Miasta i przestrzenny podział pracy, [w: T. Quant: Géoscopie de la France. Paradigme. Terre et Societés. Librairie Minard, Paryż 1984, ss. 27–41]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 172–181.
        Henri Picheral   Geografia zdrowia, [w: A. Bailly i inni (red.), Les concepts de la géographie humaine. Masson 1984, Paris– New York,ss. 147–154]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 182–193.
        André Vigarié   Koncepcja i praktyka planowania i zagospodarowania w geografii francuskiej, [w: La Recherche Gčographique Française. (Structures, thčmes et perspectives). Comité National Français de Géographie, XXV Congrés International de Géographie, 1984, ss. 207–215]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 194–210.
        Paul Claval   Geografia społeczna we Francji, [w: J. Eyles (red.), Social geography in an international perspective. Londyn, Croom Helm, 1986, ss. 13–29]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 211–222.
        Ewa Nowosielska (opr.)   Literatura, ss. 223–273.
             
1988   4       Próby ujęć globalnych
        Piotr Szeliga, Feliks Szlajfer   Ujęcia globalne a geografia, ss. 5–20.
        Peter Dicken   Zmiany na przemysłowej mapie świata, [w: P. Dicken, Global shift, London 1986, Harper and Row (rozdz.pt. The changing map of world industry)]. Tłum. i oprac. Feliks Szlajfer, ss. 21–61.
        Nigel Thrift   Geografia międzynarodowego nieładu ekonomicznego, [w: R.J. Johnston, P.J. Taylor, A world in crisis?, New York 1986, Basil Blackwell]. Tłum. i oprac. Feliks Szlajfer, ss. 63–108.
        Volker Bornschier   Gospodarka światowa w systemie światowym: struktura, zależności i zmiany, [w: International Social Science Journal, 1982, 34, 1]. Tłum. Alina Muzioł-Węcławowicz, oprac. Piotr Szeliga, ss. 109–132.
        Albert Bergesen   Globologia jako nauka o systemie światowym, [w: International Social Science Journal, 1982, 34, 1]. Tłum. Bronisław Czyż, oprac. Piotr Szeliga, ss. 133–149.
        Peter J. Taylor   Koncepcja systemu światowego, [w: : R.J. Johnston, P.J. Taylor, A world in crisis?, New York 1986, Basil Blackwell]. Tłum. i oprac. Piotr Szeliga, ss. 151–180.
        I. G. Simmons, N. J. Cox   Holizm, redukcjonizm i geografia, [w: R.J. Johnston (red.), The future of geography, New York 1985, Methuen]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 181–200.
             
1989   1       Problemy standaryzacji nazw geograficznych
        Jerzy Kondracki   Przedmowa, ss. 5–7.
        Donald J. Orth   Wprowadzenie. Nazwy geograficzne, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 9–28.
        Donald J. Orth   Wytyczne do tworzenia narodowych organów nazewniczych i planowania programu standaryzacji, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 29–53.
        Josef Breu   Postęp i rozwój standaryzacji nazw geograficznych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 55–64.
        Josef Breu   Rezolucje konferencji ONZ w sprawie standaryzacji nazw geograficznych dotyczące latynizacji nazw z niełacińskich systemów zapisu, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 65–73.
        Josef Breu   Egzonimy, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 75–87.
        Josef Breu   Społeczne i ekonomiczne korzyści wynikające ze standaryzacji nazw geograficznych, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 89–95.
        Roger L. Payne   Informatyczny System Nazw Geograficznych: podstawy i działanie, [w: World Cartography, vol. XVIII, 1986, United Nations]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 97–109.
        Jerzy Kondracki   Terminy używane w standaryzacji nazw geograficznych, ss. 111–132.
             
1989   2       Geografia percepcji
        Małgorzata Bartnicka   Percepcja środowiska w badaniach geograficznych, ss. 5–27.
        Nathan Gale, Reginald G. Golledge   O subiektywnym szieleniu przestrzeni, [w: Annals of the Association of American Geographers, 72, 1982, ss. 60–67]. Tłum. Małgorzta Bartnicka, ss. 29–50.
        Edward Relph   Doznania geograficzne a bycie-w-świecie. Fenomenologiczne pochodzenie geografii, [w: ”Dwelling, place and environment. Towards a phenomenology of person and world”, Dordrecht 1985, Martinus Nijhoff Publishers, ss. 15–31]. Tłum. Barbara Ściborowska, ss. 51–79.
        Robert Mugerauer   Język a wyłanianie się środowiska, [w: ”Dwelling, place and environment. Towards a phenomenology of person and world”, Dordrecht 1985, Martinus Nijhoff Publishers, ss. 51–70]. Tłum. Barbara Ściborowska, ss. 81–114.
        Robert Lloyd   Wgląd w wyobrażenia, [w: Annals of the Association of American Geographers, 72, 1982, ss. 532–548]. Tłum. Barbara Ściborowska, oprac. Małgorzata Bartnicka, ss. 115–151.
        Brian Goodey, John R. Gold   Percepcja środowiska: związki z urbanistyką, [w: Progress in Human Geography, 11, 1987, ss. 126–133]. Tłum. Małgorzata Bartnicka, ss. 153–168.
        R. E. Datel, D. J. Dingemans   Percepcja środowiska, ochrona zabytków i sens miejsca, [w: “Environmental Perception and Behavior: An Inventory and Prospect”, The University of Chicago, Department of Geography, Research Paper No. 209, 1984, ss. 131–144]. Tłum. Małgorzata Bartnicka, ss. 169–193.
        J. Douglas Porteous   Krajobraz zapachów, [w: Progress in Human Geography, 9, 1985, ss. 356–378]. Tłum. i oprac. Małgorzata Bartnicka, ss. 195–219.
             
1989   3–4       XXVI Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, Australia 1988
        Jerzy Kostrowicki   XXVI Międzynarodowy Kongres Geograficzny, Sydney, Audtralia 1988, ss. 5–71.
        Urszula Soczyńska   Nauki fizycznogeograficzne na XXVI Międzynarodowym Kongresie Geograficznym, ss. 72–76.
        Alojzy Kowalkowski   Problematyka gleboznawcza i ekologiczna na XXVI Międzynarodowym Kongresie Geograficznym, ss. 77–82.
        Anna Achmatowicz-Otok, Stanisław Otok   Geografia kultury, społeczna i polityczna na XXVI Międzynarodowym Kongresie Geograficznym, ss. 83–94.
        Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn   Działalność Komisji Nauczania geografii MUG podczas Sympozjum w Brisbane oraz podczas Kongresu w Sydney, ss. 95–104.
        Borut Belec   Zebranie Komisji Przemian Systemów Wiejskich MUG, Auckland, Nowa Zelandia, ss. 105–109.
        Jerzy Kostrowicki   Zebranie przedkongresowe Grupy Roboczej Historii Myśli Geograficznej MUG, Bundanoon, Nowa Południowa Walia, ss. 110–122.
        Janusz Paszyński   Zebranie Grupy Badawczej Badań i Kartowania Topoklimatycznego MUG, Nowa Zelandia, ss. 123–128.
             
1990   1       Problematyka badawcza i metody badań w dydaktyce geografii
        Alicja Krzymowska-Kostrowicka   Przedmowa, s. 5.
        Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn   Wstęp, ss. 6–9.
        Josef Birkenhauer   Przegląd działalności badawczej w dydaktyce geografii w Republice Federalnej Niemiec 1975–1984, [w: Birkenhauer J., Marsden B. (ed.), german Didactics of Geography in Seventies and Eighties, A Review of trends and Endeavours, IGU Commission on geographical Education, Darmstadt]. Tłum. i skróciły Krystyna Jędraszko, Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn, ss. 10–33.
        Helmut Schrettenbrunner   Perspektywy badawcze empirycznej dydaktyki geografii, [w: Geographical Education and Society, ed. A. Hernando, Commission on Geographical Education, Sitges]. Tłum. i skrócił Roman Domachowski, ss. 34–40.
        Hartwig Haubrich   Metody badań użyteczności środków dydaktycznych w nauczaniu geografii, [w: Graves N.J. (ed), Research and Research Methods in Geographical Education University of London, Institute of Education]. Tłum. i skrócili Roman Domachowski, Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn, ss. 41–49.
        Ryutaro Asakura   Metody badawcze w dydaktyce geografii w Japonii, [w: Graves N.J. (ed), Research and Research Methods in Geographical Education University of London, Institute of Education]. Tłum. i skrócił Roman Domachowski, ss. 50–52.
        Brian J. Spicer   Metody badań percepcji własnego środowiska przez dzieci i dorosłych, [w: Graves N.J. (ed), Research and Research Methods in Geographical Education University of London, Institute of Education]. Tłum. i oprac. Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn, ss. 53–62.
        Augustin Hernando   Metody badań środków wizualnych w dydaktyce geografii, [w: Graves N.J. (ed), Research and Research Methods in Geographical Education University of London, Institute of Education]. Tłum. i skróciła Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn, ss. 63–73.
        Ashley Kent   Badania komputerowych metod nauczania, [w: Graves N.J. (ed), Research and Research Methods in Geographical Education University of London, Institute of Education]. Tłum. i skrócił Roman Domachowski, ss. 74–79.
             
1990   2       Modele migracji II
        Piotr Korcelli   Przedmowa, s. 5.
        Marek Kupiszewski, Andrzej Gawryszewski   Wstęp, ss. 7–8.
        Marek Kupiszewski   Model łańcuchów markowa w modelowaniu migracji – zastosowania i problemy badawcze, ss. 9–36.
        R. D. MacKinnon   Stterowanie Markowskimi procesami migracji międzyregionalnych, [w: Artykuł przedstawiony na konferencji Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej w Laxenburgu (Austria) w grudniu 1974 r.]. Tłum. Jan Peliwo, ss. 37–58.
        Ralph B. Ginsberg   Modele probaabilistyczne sekwencji zmian miejsca zamieszkania. Analiza okresów między zmianami, [w: Studies in Geography 25, Evanston, Illinois, 1978, ss. 233–265]. Tłum. i oprac. Jan Peliwo, ss. 59–86.
        Peter A. Rogerson   Nowe kierunki w modelowniu migracji międzyregionalnych, [w: Economic Geography, 1984, 60, 2, ss. 111–121]. Tłum. Jan peliwo, ss. 87–106
        M. Cordey-Hayes   Migracje a dynamika wieloregionalnych systemów ludnościowych, [w: Environment and Planning A, 1975, 7, ss. 793–814]. Tłum. i oprac. Jan Peliwo, ss.107–147.
        G. L. Clark, K. P. Ballard   Modelowanie emigracji z regionów depresyjnych: znaczenie właściwości miejsc pochodzenia i przeznaczenia, [w: Environment and Planning A, 1980, 12, ss. 799–812]. Tłum. i oprac. Jan Peliwo, ss. 148–172.
             
1990   3       Teledetekcyjny monitoring środowiska
        Jan R. Olędzki   Przedmowa, ss. 5–6.
        L. Paus, U. Streit   Wykorzystanie danych z Landsata w kartowaniu hydrologicznym, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Andrzej T. Jankowski, ss. 7–18.
        J. L. Ortiz Casas, R. Pena Martinez   Teledetekcja parametrów limnologicznych zbiorników wodnych, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Jacek Borowiecki, Adam Kuczera, ss. 19–28.
        S. Azzali, M. Menenti   Zastosowanie teledetekcji do kierowania nawadnianiem w dwóch okregach irygacyjnych Włoch, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Damian Absalon, ss. 29–43.
        M. Schardt; R. Caloz, T. Blaser; C. Banninger; A. Kadro; R. R. de Wulf, R. E. Goossens; H. Tommervik; W. Schneider   Teledetekcja satelitarna w leśnictwie, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i opracowanie zbioru artykułów Maria Iracka, ss. 45–93.
        W. Mauser   Klasyfikacja rolniczego użytkowania ziemi w dolinie górnego Renu przy użyciu polichronicznych danych z TM, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Stanisław Morawski, ss. 94–105.
        F. Gonzales Alonso, J. M. Ureńa Francés   Porównanie wyników klasyfikacji pokrycia terenu z obszaru “Comunidad Autonoma de Cantabria” wykonanych na podstawie obrazów z TM i MSS, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Stanisław Morawski, ss. 106–113.
        Jose L. Labrandero Sanz   Teledetekcja ekosystemów obszaru Madrytu, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Leszek Baraniecki, ss. 114–121.
        M. L. De Keersmaecker   Ocena możliwości wykorzystania danyc TM do badania środowiska miejskiego Brukseli, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Dariusz Dukaczewski, ss. 122–127.
        J. Albertz, A. Mehlbreuer   Opracowanie barwnych map na podkładzie obrazów satelitarnych, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Elżbieta Bielecka, ss. 128–134.
        P. Mogorovich   Integrowanie danych kartograficznych i uzyskanych z TM, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Dariusz Dukaczewski, ss. 135–151.
        J. M. Jaquet, B. Zand   Analiza wód śródlądowych przy zastosowaniu danych Landsata TM, [w: European coordinated effort for monitoring the Earth’s Environment. A pilot project campaign on Landsat Thematic mapper applications (1985–1987); raport opracowany pod red. T. D. Guyenne’a i G. Calabresi’ego, ESA SP–1102, ISBN 92-9092-000-9, wydany w maju 1989 roku]. Tłum. i oprac. Wojciech Oleś, ss. 152–162.
             
1990   4       Geografia humanistyczna
        Marcin Rościszewski   Od Redakcji, ss. 5–6.
        Hanna Libura   Wstęp, ss. 7–10.
        Anne Buttimer   Charyzmat i kontekst: wyzwanie, [w: D. Ley, M. Samuels (ed.), Humanistic Geography, Maaraufa Press, Chicago 1978, ss. 58–76]. Tłum. Iwona Sagan, ss. 11–28.
        Susan J. Smith   Uprawiając geografię humanistyczną, [w: Annales of the Association of American Geographers, 74, 3, ss. 353–374]. Tłum. Iwona Sagan, ss. 29–68.
        Paul Claval   Modele człowieka w geografii, [w: Discussion paper 79, Department of Geography, Syracuse University, Syracuse 1983, NY]. Tłum. Hanna Libura, ss. 69–83.
        Robert Geipel   Terytorialność w mikroskali, [w: English & Mayfield (ed.), Man, space, and environment, New York–London–Toronto 1972, 56]. Tłum. Agnieszka Mync, ss. 85–105.
        Hanna Libura   Geografia i literatura, ss. 107–114.

 

TABLE OF CONTENTS  (1984 — 1987)

 

YEAR   Volume   Author   Title    
                 
1984   1       Postępy geografii społecznej i ekonomicznej w krajach anglosaskich    
        Marcin Rościszewski   Przedmowa, ss. 5–6.    
        Grzegorz Węcławowicz   Kierunki badań geografii społecznej i ekonomicznej w krajach anglosaskich, ss. 7–21.    
        B. T. Robson   Geografia społeczna, [w: Progress in Human Geography, vol. 6, 1982, no 1, ss. 96–101]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 23–32.    
        Peter Jackson   Geografia społeczna: konwergencja i kompromis, [w: Progress in Human Geography, vol. 7, 1983, no 1, ss. 116–121]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 33–41.    
        David Ley   Geografia kultury, geografia humanistyczna, [w: Progress in Human Geography, vol. 5, 1981, no 2, ss. 249–257]. Tłum. Alina Muzioł-Węcławowicz, ss. 43–55.    
        Risa Palm   Geografia miast: struktury wewnątrzmiejskie (1981), [w: Progress in Human Geography, vol. 5, 1981, no 1, ss. 79-88]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 57–67.    
        Risa Palm   Geografia miast: struktury wewnątrzmiejskie (1982), [w: Progress in Human Geography, vol. 6, 1982, no 1, ss. 89–95]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 69–78.    
        Risa Palm   Geografia miast: struktury wewnątrzmiejskie (1983), [w: Progress in Human Geography, vol. 7, 1983, no 1, ss. 109–115]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 79–88.    
        James Simmons, Larry S. Bourne   Systemy miejskie i regionalne, [w: Progress in Human Geography, vol. 5, 1981, no 3, ss. 420–431]. Tłum. Alina Potrykowska, ss. 89–105.    
        J. E. Martin   Teoria lokalizacji i analiza przestrzenna, [w: Progress in Human Geography, vol. 6, 1982, no 2, ss. 260–264]. Tłum. Alina Muzioł-Węcławowicz, ss. 107–114.    
        David Grigg   Geografia rolnictwa (1981), [w: Progress in Human Geography, vol. 5, 1981, no 2, ss. 268–276]. Tłum. Bożena Gałczyńska, ss. 115–129.    
        David Grigg   Geografia rolnictwa (1982), [w: Progress in Human Geography, vol. 6, 1982, no 2, ss. 242–246]. Tłum. Bożena Gałczyńska, ss. 131–139.    
        A. Hay   Geografia transportu, [w: Progress in Human Geography, vol. 5, 1981, no 2, ss. 263–267]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 141–148.    
                 
1984   2       Turystyka i rekreacja    
        Michał Stalski   Wprowadzenie, ss. 5–8.    
        Michał Stalski   Ekologiczne i społeczne znaczenie gospodarki turystycznej, ss. 9–19.    
        J. R. Lausen   Turyzm, środowisko i jego ochrona, [w: Referat wygłoszony na Seminarium “Metodyka i kierunki działań dla ochrony środowiska człowieka” na Uniwersytecie “College of Europe”, Brugia, 1974, materiał powielany]. Tłum. Jolanta Bąk, ss. 21–49.    
        Bruno Benthien   Teorie i praktyka geografii rekreacji na przykładzie modelu, [w: Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt Universitat, Zeszyt 1, Greifswald, 1981]. Tłum. Barbara Kozłowska, ss. 51–67.    
        Zbigniew T. Mieczkowski   Miejsce geografii turystyki i rekreacji w systemie geografii i w badaniach nad czasem wolnym, [w: Artykuł wygłoszony na 139 Dorocznym Sympozjum Brytyjskiego Towarzystwa dla Rozwoju Nauki, Materiały powielane Uniwersytetu Aston, Birmingam, 1977]. Tłum. Michał Regulski, ss. 69–81.    
        M. P. Pagnini, G. Battisti   Rozważania dotyczące miejsc peryferyjnych w turystyce, [w: Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften, z. 31 “Turism and Borders”, Johan Wolfgang Goethe- Universität, Frankfurt/Main, 1979, ss. 79–95]. Tłum. Bronisław Jankowski, ss. 83–96.    
        Rufat Kasumow   Metodologia prognozowania systemu usług turystycznych w gospodarce regionalnej, [w: Referat wygłoszony na Seminarium Grupy Roboczej Turystyki i Wypoczynku MUG na temat “Tourism – factor for National and Regional Development”, Sofia, 1975. Materiały powielane Uniwersytetu Sofijskiego]. Tłum. Robert Tauszyński, ss. 97–107.    
        Brian S. Duffield   Pomiar społecznego i gospodarczego wpływu turystyki, [w: Artykuł w monografii “Tourist Management”, Butterworthand Co. Ltd, London–Edinburgh, 1982, ss. 248–255]. Tłum. Bronisław Jankowski, ss. 109–131.    
        Alicja Krzymowska-Kostrowicka   Środowisko przyrodnicze jako obiekt użytkowania turystycznego, [w: Artykuł przedstawiony na II Międzynarodowej Konferencji o Ruchu Turystycznym w Bańskiej Bystrzycy, październik 1983, oddany do druku]. ss. 133–139.    
        Michał Stalski   Użytkowanie ziemi w turystyce, [w: Artykuł w tomie “Etudes et Mémoires”, Zeszytów Naukowych Uniwersytetu w Aix-en-Provence, nr 6/11, 1981, wydany przez Centres des Hautes Etudes Touristiques, Aix-en-Provence, 1981, ss. 397–406]. Tłum. Michał Stalski, ss. 139–148.    
        Lisle S. Mitchell   Funkcjonalna i przestrzenna struktura rekreacji publicznej w środowisku miejskim, [w: Artykuł wygłoszony na 139 Dorocznym Sympozjum Brytyjskiego Towarzystwa dla Rozwoju Nauki, Materiały powielane Uniwersytetu Aston, Birmingam, 1977]. Tłum. Bronisław Jankowski, ss. 149–160.    
                 
1984   3–4       Geografia a filozofia – wybrane zagadnienia metodologiczne    
        Konrad Dramowicz   O potrzebie refleksji filozoficznych w geografii, ss. 5–23.    
        Konrad Dramowicz   Przestrzeń w geografii – wciąż nowy stary problem, ss. 25–43.    
        Konrad Dramowicz, Jan Goździk, Jerzy Grzybowski   Poglądy na istotę krajobrazu w geografii fizycznej i społecznej, ss. 45–65.    
        Jerzy Grzybowski   Enwironmentalizm i jego ewolucja w kierunku zagadnień etycznych, ss. 67–78.    
        Konrad Dramowicz, Jan Goździk   Polifonia ogólnej teorii systemów i jej rezultaty w geografii, ss. 79–93.    
        Zbigniew Taylor   Dwa podejścia w kieunku behawioralnym współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, ss. 95–122.    
        Konrad Dramowicz   Geografia z ludzką twarzą – rozważania o geografii humanistycznej, ss. 123–146.    
        Konrad Dramowicz   Geografia z groźną twarzą – rozważania o geografii radykalnej, ss. 147–167.    
                 
1985   1–2       O wyjaśnianiu w geografii    
        Ewa Nowosielska   Przedmowa, ss. 5–15.    
        David Harvey   Istota wyjaśniania, [w: D. Harvey, Explanation in Geofraphy, Rozdz. 2: The Meaning of Explanation, Edward Arnold (1969), ss. 9–23]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 17–35.    
        David Harvey   Wyjaśnianie w geografii – kilka problemów ogólnych, [w: D. Harvey, Explanation in Geofraphy, Rozdz. 6: Explanation in Geography – Some General Problems, Edward Arnold (1969), ss. 62–83]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 37–67.    
        Leonard Guelke   Problemy naukowego wyjaśniania w geografii, [w: The Canadian Geographer, 15, 1971, 1, ss. 38–53]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 69–93.    
        Peter W. Lewis   Trzy pokrewne problemy w formułowaniupraw w geografii, [w: The Professional Geographer, 17, 1965, 5, ss. 24–27]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 95–103.    
        Reginald Golledge, Douglas Amedeo   O prawach w geografii, [w: Annals, Association of American Geographers, 58, 1968, ss. 760–774]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 105–136.    
        Leonard Guelke   Rola praw w geografii społeczno-ekonomicznej, [w: Progress in Human Geography, 1, 1977, 3, ss. 376–386]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 137–153.    
        Neil Smith   Geografia, nauka i post-pozytywistyczne sposoby wyjaśniania, [w: Progress in Human Geography, 3, 1979, 3, ss. 356–383]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 155–199.    
        Ronald J. Johnston   O charakterze wyjaśniania w geografii społeczno-ekonomicznej, [w: Transactions, Institute of British Geographers, 5, 1980, 4, ss. 402–412]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 201–221.    
        John Eyles, Roger Lee   Geografia społeczno-ekonomiczna w wyjaśnianiu, [w: Transactions, Institute of British Geographers, N. S., 7, 1982, ss. 117–122]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 223–234.    
        John Silk   Uwagi do artykułu “O charakterze wyjaśniania w geografii społeczno-ekonomicznej”, [w: Transactions, Institute of British Geographers, N. S., 7, 1982, ss. 380–384]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 235–243.    
        Ronald J. Johnston   O charakterze geografii społeczno-ekonomicznej, [w: Transactions, Institute of British Geographers, N. S., 7, 1982, ss. 123–125]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 245–251.    
        Andrew Sayer   Wyjaśnianie w geografii ekonomicznej: abstrahowanie kontra uogólnianie, [w: Progress in Human geography, 6, 1982, 1, ss. 68–88]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 253–286.    
                 
1985   3–4       XXV Miedzynarodowy Kongres Geograficzny, Paryż – Alpy 1984    
        Jerzy Kostrowicki   XXV Miedzynarodowy Kongres Geograficzny, ss. 5–74.    
        Jadwiga Tomalkiewicz   Sympozjum nr 1: Komisja Nauczania Geografii, ss. 75–79.    
        Adam Kotarba   Sympozjum nr 4: Komisja Eksperymentów Polowych w Geomorfologii, ss. 80–83.    
        Alina Potrykowska   Sympozjum nr 6: Komisja Geografii Ludności, ss. 84–95.    
        Marek Jerczyński   Sympozjum nr 7 oraz Ósme Ogólne posiedzenie Komisji Krajowych Systemów Osadniczych, ss. 96–102.    
        Wiesława Tyszkiewicz   Sympozjum nr 8: Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, ss. 103–108.    
        Bronisław Kortus   Sympozjum nr 10: Komisja Systemów Przemysłowych, ss. 109–112.    
        Andrzej Wróbel   Sympozjum nr 11: Komisja Systemów i Polityki Regionalnej, ss. 113–115.    
        Wiesław Rozłucki   Sympozjum nr 14: Komisja Porównawczych Badań Systemów Wyżywienia Świata, ss. 116–119.    
        Anna Dylikowa   Sympozjum nr 17: Grupa Robocza Kartografii Środowiska i jego Dynamiki, ss. 120–122.    
        Maria Ciechocińska   Sympozjum nr 18: Grupa Robocza Geografii Stosowanej, ss. 123–129.    
        Janusz Paszyński   Sympozjum nr 18: Grupa Robocza Geografii Stosowanej – Konferencja Klimatologii Stosowanej, ss. 130–132.    
        Ludwik Mazurkiewicz   Sympozjum nr 20: Grupa Robocza Analizy Systemowej i Modeli Matematycznych, ss. 133–136.    
        Halina Szulc   Sympozjum nr 22: Grupa Robocza Przemian Historycznych w Organizacji Przestrzeni, ss. 137–140.    
        Andrzej Richling   Sympozjum nr 25: Grupa Robocza Syntezy Krajobrazu, ss. 141–142.    
        Ewa Sulejczak   Sympozjum nr 26: Grupa Robocza Wielkich Metropolii Światowych, ss. 143–145.    
        Józef Babicz   Sympozjum nr 27: Grupa Robocza Historii Myśli Geograficznej, ss. 146–148.    
        Jan Szupryczyński   Sympozjum nr 29: Grupa Robocza Zdjęcia i Kartowania Geomorfologicznego, ss. 149–159.    
        Irena Dynowska   Sympozjum nr 30: Grupa Robocza Międzynarodowego Programu Hydrologicznego, ss. 160–164.    
        Zbigniew Taylor   Sympozjum nr 31: Grupa Robocza Geografii Transportu, ss. 165–167.    
        Tadeusz Ziętara   Sympozjum nr 38: Grupa Robocza Morfotektoniki, ss. 168–170.    
        Roman Szczęsny   Sympozjum nr 39: Podkomisja Zagospodarowania Obszarów Wiejskich na Terenach Górskich i Polarnych, ss. 171–175.    
        Maria Ciechocińska   Sympozjum pt. “Załamanie Rozwoju Miast i Wzrostu Suburbii”, ss. 176–179.    
                 
1986   1–2       Geografia kultury    
        Stanisław Otok   Kultura i geografia, ss. 5–8.    
        Marvin W. Mikesell   Tradycja i innowacja w geografii kultury, [w: Annals of the Association of American Geographers, 1978, 1, ss. 1–16]. Tłum. i oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 9–21.    
        Carl O. Sauer   Geografia kultury, [w: “Readings in cultural geography”, P.L. Wagner i M. W. Mikesell (red.), The University of Chicago Press, Chicago, 1962, ss. 30–34]. Tłum. i oprac. Andrzej Rajkiewicz, ss. 23–29.    
        Eugen Wirth   Geografia kultury, antropogeografia czy geografia społeczno-ekonomiczna, [w: Theoretische Geographie. Grundzüge einer Theoretischen Kulturgeographie, B.G. Teubner, Stuttgart 1979, ss. 28–30]. Tłum. i oprac. Andrzej Rajkiewicz, ss. 31–35.    
        Augustin Berque   Rozumowanie na więcej niż jednym poziomie: podejście kulturowe w geografii, [w: L’espace géographique, 1981, 4, ss. 289–290]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 37–39.    
        Pierre Dumolard   Spojrzenie kulturowe w geografii: ujęcie pogłębione i powierzchowne, [w: L’espace géographique, 1981, 4, ss. 286–288]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 41–45.    
        Terry G. Jordan, Lester Rowntree   Problemy badawcze w geografii kultury, [w: T. G. Jordan, L. Rowntree, The human mosaic: a thematic introduction to cultural geography, 1979, ss. 8–28, Harper and Row, Publishers]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 47–61.    
        François Sigaut   Dlaczego geografowie interesują się prawie wszystkim oprócz techniki?, [w: L’espace géographique, 1981, 4, ss. 291–293]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 63–66.    
        James R. Coull   Czy geografia kultury ma przyszłość?, [w: Area, 1980, vol. 12, no 2, ss. 105–108]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 67–70.    
        J. P. Smith, J. Springett, J. A. C. Jones   Ku odrodzeniu perspektywy kulturowej, [w: Area, 12, 1980, ss. 108–110]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 71–75.    
        Peter Jackson   Uzasadnienie dla geografii kultury, [w: Area, 1980, vol. 12, ss. 110–113]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 77–81.    
        Paul W. English   Krajobraz, ekosystem i percepcja środowiska: koncepcje w geografii kultury, [w: The Journal of Geography, 1968, vol. 4, ss. 198–205]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 83–91.    
        Charle F. Gritzner, jr.   Przedmiot geografii kultury, [w: Journal of Geography, 1966, vol. 68, ss. 4–12]. Tłum. i oprac. Małgorzata bartnicka, ss. 93–99.    
        Peter Haggett   Kultura jako wskaźnik regionalny, [w: P. Haggett, Geography – a modern synthesis, 3 ed., Harper and Row Publishers, New York 1983, ss. 243–267]. Tłum. i oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 101–114.    
                 
1986   3–4       Geografia behawioralna    
        Grzegorz Węcławowicz   Wprowadzenie, ss. 5–7.    
        Kevin R. Cox, Reginald G. Golledge   Problemy behawioralne w geografii po dziesięciu latach rozwoju, [w: K.R. Cox, R.G. Golledge, Behavioral Problems in Geography Revisited. Preface. Methuen, London 1981, ss. XIII–XXIX]. Tłum. i streśił Grzegorz Węcławowicz, ss. 9–19.    
        Helen Couclelis, Reginald Golledge   Badania analityczne, pozytywizm i geografia behawioralna, [w: Annals of the Association of American Geographers, 73, 1983, ss. 331–339]. Tłum. Małgorzata Bartnicka, ss. 21–34.    
        Antoine S. Bailly, Bryn Greer-Wootten   Geografia behawioralna w krajach frankofońskich, [w: Progress in Human Geography, 7, 1983, ss. 344–356]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 35–47.    
        John R. Gold, Brian Goodey   Geografia behawioralna i percepcyjna, [w: Progress in Human Geography, 7, 1983, 4, ss. 578–586]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 49–58.    
        John R. Gold, Brian Goodey   Geografia behawioralna i percepcyjna: krytyka i reakcja na krytykę, [w: Progress in Human Geography, 1984, no 4, ss. 554–550]. Tłum. i oprac. Grzegorz Węcławowicz, ss. 59–66.    
        W. A. V. Clark   Ruchliwość mieszkaniowa a geografia behawioralna: równoległość czy współzależność?, [w: K.R. Cox, R. G. Golledge, Behavioral problems in geography revisited. Methuen, London 1981, ss. 182–205]. Tłum. i oprac. Andrzej Gocłowski, ss. 67–88.    
        Ronald L. Carter, Kim Q. Hill   Wyobrażenia przestrzenne i zachowanie:alternatywne podejście do analiz przestępczości miejskiej, [w: D.E. Georges-Abeyie, K.D. Harries, Crime: A Spatial Perspective, New York 1980, ss. 193–204]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 89–97.    
                 
1987   1       Społeczna geografia medyczna    
        Mirosław Grochowski, Andrzej Kowalczyk   Społeczna geografia medyczna – nowy kierunek w badaniach geograficzno-medycznych?, ss. 5–25.    
        Jonathan D. Mayer   Związki między dwiema tradycjami w feografii medycznej: planowanie systemów ochrony zdrowia i geograficzną epidemiologię, [w: Progress in Human Geography, 1982, 2, ss. 215–230]. Tłum. Andrzej Kowalczyk, ss. 27–48.    
        Henri Picheral   Geografia medyczna, geografia chorób, geografia zdrowia, [w: L’espace Géographique, 11, 1982, ss. 161–175]. Tłum. Włodzimierz Krzyżanowski, ss. 49–79.    
        John Eyles, Kevin J. Woods   Wskazania dla badań geograficzno-społecznych, [w: J. Eyles, K.J. Woods, The social geography of medicine and health, 1983, Croom Helm and St. Martin’s Press, ss. 232–248]. Tłum. Andrzej Kowalczyk, ss. 81–103.    
        Sigrid Klingbeil   Teoretyczne aspekty popytu i podaży w dziedzinie ochrony zdrowia, [w: Beiträge zur Geographie des tertiären Sektors in München, red. G. Heinritz, W. Rossler, Münchener Heographische Hefte, 46, 1981, ss. 44–59]. Tłum. Andrzej Rajkiewicz, ss. 105–120.    
        N. T. Agafonow, S. E. Mozgalin   Społeczno-geograficzne postulaty pod adresem geografii medycznej, [w: Geographia Medica, 14, 1984, ss. 264–273]. Tłum. Mirosław Grochowski, ss. 121–128.    
        Howard F. Andrews   Ekologia ryzyka i geografii interwencji – od badań dz działań na rzecz poprawy zdrowia i poziomu życia dzieci na obszarach miejskich, [w: Annals of the Association of American Geographers, 75, 3, 1985, ss. 370–382]. Tłum. Mirosław Grochowski, ss. 129–156.    
                 
1987   2       Teledetekcja w rolnictwie    
            Od Redakcji, ss. 5.    
        Hans Maurer   Od barwnego zdjęcia lotniczego do komputerowej mapy użytkowania ziemi, [w: H. Maurer: Vom ferbigen Luftbild zur Computerkarts der Landnutzung, Remote sensing series, Department of geography, Remote sensing section, University of Zurich, 1980, vol. 3]. Tłum. i oprac. Teresa Baranowska, ss. 7–67.    
        J. Gillot   Potencjalne zastosowanie teledetekcji w rolnictwie, [w: G. Fraysse (red.), Remote sensing application in agriculture and hydrology, ISPRA –1980]. Tłum. Krzysztof Woźniak, ss. 69–73.    
        G. M. Lechi   Przegląd technik fotointerpretacji w rolniczych inwentaryzacjach: identyfikacja zasiewów, rozróżnienie gatunków, ocena biomasy, [w: G. Fraysse (red.), Remote sensing application in agriculture and hydrology, ISPRA –1980]. Tłum. Marek Królak, ss. 75–88.    
        A. B. Park, R. E. Fries, A. A. Aaronson   Systemy informacji rolniczej dla Europy, [w: G. Fraysse (red.), Remote sensing application in agriculture and hydrology, ISPRA –1980]. Tłum. Marek Królak, ss. 89–139.    
        R. B. Erb   Eksperyment inwentaryzacji wielkich obszarów rolniczych (LACIE), metodyka oceny obszaru, plonów i produkcji, wyniki i perspektywy, [w: G. Fraysse (red.), Remote sensing application in agriculture and hydrology, ISPRA –1980]. Tłum. Marek Królak, ss. 141–166.    
        R. A. Ryerson, J. L. Tambay, R. Plourde   Wykorzystanie obrazów landsatowskich do szacowania wielkoobszarowych powierzchni upraw w Kanadzie, [w: International Archives of JSPRS, 24–VII–1. Toulouse 1982]. Tłum. Elżbieta Bielecka, ss. 167–178.    
        G. J. Bielczanskij i inni   Wykorzystanie pomiarów teledetekcyjnych w rolnictwie, [w: Issliedowanie Ziemli iż kosmosa, 5, 1984]. Tłum. i oprac. Jan R. Olędzki, ss. 179–203.    
                 
1987   3–4       Śródziemnomorska konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej, Hiszpania 1986    
        Jerzy Kostrowicki   Śródziemnomorska Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii geograficznej, Hiszpania 25 VII–12 IX 1986, ss. 5–12.    
        Jerzy Kostrowicki, Wiesław Rozłucki   Sesja Główna Śródziemnomorskiej Konferencji Regionalnej MUG, Barcelona, 1–5 wrzesień 1986, ss. 13–20.    
        Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn   Sympozjum Komisji (C1) Nauczania Geografii MUG, Sitges, 25–31 sierpień 1986, ss. 21–24.    
        Adam Kotarba   Sympozjum Komisji (C4) Pomiarów, Teorii i Zastosowań w Geomorfologii MUG, Barcelona, 5–15 wrzesień 1986, ss. 25–30.    
        Alicja Breymeyer   Sympozjum Komisji (C5) Geoekologii Gór MUG, Barcelona–Jaca, 23–31 sierpień 1986, ss. 31–35.    
        Alina Potrykowska   Sympozjum Komisji (C6) Geografii Ludności MUG, Saragossa, 25–31 sierpień 1986, ss. 36–43.    
        Marek Jerczyński   Sympozjum Komisji (C7) Przemian Systemów Miejskich MUG, Pamplona, 26–30 sierpień 1986, ss. 44–54.    
        Roman Kulikowski   Sympozjum Komisji (C8) Przemian Systemów Wiejskich MUG na temat: “Rola społeczeństwa i instytucji w sterowaniu przemianami systemów wiejskich”, Granada, 25–30 sierpień 1986, ss. 55–60.    
        Stanisław Misztal   Sympozjum Komisji (C10) Przemian w Przemyśle MUG, Chinchon, 24–29 sierpień 1986, ss. 61–64.    
        Andrzej Wróbel   Sympozjum Komisji (C11) Międzynarodowy Podział Pracy a Rozwój Regionalny MUG, Saragossa, 30–31 sierpień 1986, ss. 65–67.    
        Wiesław Rozłucki   Sympozjum Komisji (C14) Badań Porównawczych Systemów Żywnościowych Świata MUG, Granada, 25–29 sierpień 1986, ss. 68–70.    
        Ludwik Mazurkiewicz   Sympozjum Grupy Roboczej (W4) Modeli Matematycznych MUG, Madryt, 26–28 sierpień 1986, ss. 71–75.    
        Andrzej Richling   Sympozjum Grupy Roboczej (W6) Syntezy Krajobrazu MUG, Banyoles, 25–30 sierpień 1986, ss. 76–78.    
        Elżbieta Iwanicka-Lyrowa   Sympozjum Grupy Roboczej (W7) Wielkie Miasta Metropolitalne Świata MUG, Madryt, 26–29 sierpień 1986, ss. 79–85.    
        Jan Szupryczyński   Sympozjum Grupy Roboczej (W9) Badań i Kartowania Geomorfologicznego MUG, 24–30 sierpień 1986, ss. 86–88.    
        Zbigniew Taylor   Sympozjum Grupy Roboczej (W11) Geografii Transportu MUG, León, 25–28 sierpień 1986, ss. 89–93.    
        Jerzy Grzybowski, Janusz Paszyński   Sympozjum Grupy Studyjnej (S2) Badania i Kartowanie Topoklimatyczne MUG, Barcelona, 27–29 sierpień 1986, ss. 94–99.    
        Marcin Rościszewski   Sympozjum Grupy Studyjnej (S3) Mapa Polityczna Świata MUG, San Sebastian, 26–30 sierpień 1986, ss. 100–103.    
        Wiesława Tyszkiewicz   Sympozjum Grupy Studyjnej (S4) Rozwój Obszarów Górskich i Wysokich Szerokości Geograficznych MUG, Granada, 25–30 sierpień 1986, ss. 104–110.    
        Maria Ciechocińska   Sympozjum Grupy Studyjnej (S5) Geografia a Administracja Publiczna MUG, Barcelona, 27–30 sierpień 1986, ss. 111–116.    
                 

 

SPIS TREŚCI (1980 — 1983)
(TABLE OF CONTENTS)

 

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1980   1       Wybrane problemy geografii miast. Struktura społeczno-przestrzenna miast i aglomeracji miejskich
        Grzegorz Węcławowicz   Współczesne badania struktury społeczno-przestrzennej miast w geografii, ss. 5–20.
        R. J. Johnston   Geografia miast: struktury miast, [w: Progress in Human Geography, vol. 1, no. 1, 1977, ss. 118–129]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 21–37.
        D. Harvey   Struktura klasowa społeczeństwa kapitalistycznego a teoria zróżnicowania mieszkaniowego, [w: Peel R., Chisholm M., Haggett P. (eds.), Processes in Physical and Human geography, Heinemann, London 1975, ss. 354–369]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 38–47.
        F. Gray   Niemoc wyjaśniania w geografii miast, [w: Area, vol. 7, 1975, ss. 228–234]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 48–60.
        A. S. Bailly, M. Polese   Procesy miejskie i modele przestrzenne: porównawcza ekologia czynnikowa Edmonton–Quebec, [w: La geographie Canadien, vol. 21, 1977, ss. 59–80]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 61–85.
        P. J. Taylor, D. N. Parkes   Kantowskie podejście do miasta: eksperyment w przestrzeni i czasie z ekologii czynnikowej, [w: Environment and Planning A, vol. 7, 1975, ss. 671–688]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 86–105.
        R. J. Johnston   Badania obszarów, badania ekologiczne i struktura społeczno-przestrzenna w mieście, [w: Transaction, New Series, vol. 1, no. 1, 1976, ss. 118–122]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 106–115.
        R. Drewett, J. Goddard, N. Spence   Co się dzieje w miastach brytyjskich?, [w: Town and County planning, December 1975, ss. 9–19]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 116–129.
        J. W. Miedwiedkow   Problemy ekologiczne wielkiego miasta i sposoby ich rozwiązywnia, [w: Woprosy geografii, 96, Izd. Mysl, Moskwa, ss. 32–42]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 130–135.
             
1980   2       Teledetekcja środowiska geograficznego
        Jan R. Olędzki   Teledetekcja i problemy jej rozwoju, ss. 5–17.
        J. Plevin   Konieczność i możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej na przykładzie realizacji programu Spacelab, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 48–71]. Tłum. Wiesława Sujkowska, ss. 18–45.
        W. Kaltenecker, G. Lafferranderie   Rozważania na temat prawnych aspektów teledetekcji satelitarnej, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 72–80]. Tłum. Wiesława Sujkowska, ss. 46–56.
        H. Chismon   Zastosowanie teledetekcji w kartografii, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 82–100]. Tłum. Kazimierz Trafas, ss. 57–75.
        E. S. Owen-Jones   Densytometryczne metody przetwarzania danych teledetekcyjnych w odniesieniu do upraw i środowiska naturalnego, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 101–124]. Tłum. Halina Dawidczyk, Andrzej Kijowski, ss. 76–101.
        A. C. Armstrong, K. M. Clayton   Obiektywna generalizacja obrazów z Landsata, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 125–142]. Tłum. Jan R. Olędzki, ss. 102–134.
        L. F. Curtis   Obserwacje terenowe dla studiów teledetekcyjnych nad użytkowaniem ziemi i warunkami glebowymi, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 192–215]. Tłum. i streścił Stanisław Morawski, ss. 135–153.
        J. R. G. Townshend   Badania terenowe towarzyszące eksperymentowi rakietowemu Skylark, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 216–245]. Tłum. Andrzej T. Jankowski, ss. 154–186.
        M. A. Keech   Zastosowanie obrazów satelitarnych WRTS–I (Landsat) jako map podstawowych w badaniach zasobów naturalnych krajów rozwijających się, [w: Environmental remote sensing 2, red. Eric. C. Barrett i Leonard F. Curtis, London 1977, ss. 246–258]. Tłum. Ewelina Kantowicz, ss. 187–203.
             
1980   3       Klęski żywiołowe a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata
        M.R. (Marcin Rościszewski)   Wprowadzenie, s. 5.
        Florian Plit   Klęski żywiołowe jako czynnik ograniczjący rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Przykład posuchy w strefie Sahelu, [w: ss. 7–27.
        Jean Dresch   Uwagi o przyszłości obszarów półsuchych, [w: P. Richards (ed.), African Environment, Special Report 1, International African Institute, London 1975, ss. 1–8]. Tłum. Urszula Żuławska, ss. 28–41.
        Edmond Bernus   Geografia ludności strefy sahelskiej, [w: Le Sahel: bases écologiques de l’aménagement, UNESCO, Paris 1974, ss. 67–73]. Tłum. i streściła Urszula Kowalska, ss. 42–49.
        Horst Mensching, Foud Ibrahim   Problem pustynnienia w strefie suchej, [w: Applied Sciences and Development, vpl. 10, Institute for Scientific Co-operation, Tübingen 1977, ss. 7–43]. Tłum. i streściła Irena Wróblewska, ss. 50–64.
        Jeremy Swift   Klęska posuchy a gospodarka koczownicza w Sahelu, [w: Drought in Africa. Report of the 1973 Symposium (eds. D. Dalby, R.J. Harrison Church), School of Oriental and African Studies, University of London, London 1973, ss. 71–87]. Tłum. i streściła Irena Wróblewska, ss. 65–79.
        Pierre Bonte   Sytuacja pasterzy koczowników na przykładzie Mauretanii, [w: J. Copans (ed.), Sécheresses et famines du Sahel, vol. II; Paysans et nomades, F. Maspero, Paris 1975, ss. 62–86]. Tłum. i streścił Florian Plit, ss. 80–95.
        G. Boudet   Propozycje gospodarcze dotyczące eksploatacji pastwisk i hodowli w Sahelu, [w: Le Sahel: bases écologiques de l’aménagement, UNESCO, Paris 1974, ss. 89–97]. Tłum. Urszula Kowalska, ss. 96–109.
        Suzanne Lallemand   Posucha w jednej ze wsi Mossi w Górnej Wolcie, [w: J. Copans (ed.), Sécheresses et famines du Sahel, vol. II; Paysans et nomades, F. Maspero, Paris 1975, ss. 44–61]. Tłum. Florian Plit, ss. 110–128.
        Suzanne Lallemand   Zalesienia i pasy leśne w strefie stepowej jako środki walki z pustynnieniem, [w: Office National des Traveaux Forestiers, Seminaire International sur le Pastoralisme, 22–28 IV 1974, MARA, Alger 1974 (maszyn. powiel.]. Tłum. Florian Plit, ss. 129–135.
             
1980   4       Metody ilościowe i modele w geografii transportu
        Zbigniew Taylor   Uwagi na temat zastosowań metod ilościowych i modeli w geografii transportu, ss. 5–10.
        Zbigniew Taylor   Zastosowanie metod grafowych do badania struktury sieci, ss. 11–31.
        Marek Potrykowski   Badania współzależności między zagospodarowaniem transportowym a społeczno-gospodarczym rozwojem regionów, ss. 32–48.
        Marek Potrykowski   Problemy optymalizacji przebiegu dróg i sieci transportowych, ss. 49–73.
        Zbigniew Taylor   Zastosowanie elementów programowania liniowego do badania przewozów (przepływów transportowych), ss. 74–120.
        Marek Potrykowski   Modele grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-transportowych, ss. 121–139.
        Zbigniew Taylor   Studia z zakresu dyfuzji innowacji w geografii transportu, ss. 140–153.
             
1981   1       Współczesne kierunki metodologiczne w geografii Trzeciego Świata
        Marcin Rościszewski   Współczesne tendencje w geografii Trzeciego Świata, ss. 5–8.
        Jan Hinderink   Geografia, zacofanie i modernizacja, [w: Revue Tiers-Monde, t. XVI, No 2, 1975}. Tłum. i skrócił Marcin Rościszewski, ss. 9–38.
        H. C. Brookfield   Jeden ze sposobów uprawiania geografii a Trzeci Świat, [w: transaction, Institute of British Geographers, vol. 58, ss. 1–20]. Tłum. i skrócił Grzegorz Węcławowicz, ss. 39–71.
        David Slater   Geografia i zacofanie, [w: Antipode, vol. 5, nr 3, 1973]. Tłum. i streściła Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, ss. 72–110.
        Wim A. Ettema   Geografowie a rozwój, [w: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 70, 1979, No. 2, ss. 66–74]. Tłum. i skróciła Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, ss. 111–130.
        Galina E. Sdasjuk   Rozwój regionalny i planowanie regionalne w krajach Trzeciego Świata, [w: Geoforum, vol. 7, 1976, ss. 193–201]. Tłum. i streściła Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, ss. 131–148.
        Lakschman S. Yapa   Dyfuzja innowacji i trudności ekonomiczne, [w: Antipode, vol. 9, No. 2, Sept., 1977, ss. 20–29]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 149–169.
             
1981   2–3       Geografia społeczna
        Stanisław Otok   Wstęp, ss. 5–12.
        B. T. Asheim   Geografia społeczna – ideologia państwa dobrobytu czy krytyczna nauka społeczna?, [w: geoforum, 10, 1, ss. 5–18]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 13–32.
        Dawid Ley   Geografia społeczna i świat przyjmowany jako naturalny, [w: Institute of British Geographers, Transaction New Series, volo. 2, nr 4, ss. 498–512]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Lidia Lemisiewicz, Andrzej Lisowski, ss. 33–49.
        A. Buttimer   Przestrzeń społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, [w: E. Jones (ed.), Readings in Social Geography, Oxford University Press, 1975, ss. 128–137]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 50–61.
        Alain Reynaud   Koncepcja klas społeczno-przestrzennych, [w: Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, 38, 1979, s. 75]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 62–80.
        J. Mogey   Społeczeństwo, człowiek i środowisko, [w: E. Jones (ed.), Readings in Social Geography, Oxford University Press, 1975, ss. 168–176]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Marta Piasecka, ss. 81–88
        B. E. Coates, R. J. Johnston, P. L. Knox   Geografia i nierówność społeczna – wymiary zróżnicowania, [w: Geography and Inequality, Oxford University Press, Londion]. Tłum. i oprac. Andrzej Lisowski, ss. 89–101.
        Jonathan Bradshaw   Koncepcja potrzeby społecznej, [w: Ekistics, No. 220, ss. 184–187]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Marta Piasecka, ss. 102–108.
        J. D. Eyles   Teoria społeczna i geografia społeczna, [w: progress in Geography, International Reviews of Current Research, C. Board, R.J. Chorley, P. Haggett, D.R. Stoddart (red.), vol. 6, ss. 27–88]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Andrzej Lisowski, ss. 109–142.
        S. B. Ławrow   Niektóre nowe tendencje rozwoju burżuazyjnych teorii rozmieszczenia produkcji, [w: Woprosy Geografii, vol. 112, ss. 187–199]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Andrzej Lisowski, ss. 143–155.
             
1981   4       Problemy geografii rozwoju
        Jerzy Grzeszczak   W kierunku geografii rozwoju, ss. 5–14.
        Joachim Lühring   Krytyka (społeczno-) geograficznych badań problematyki niedorozwoju i rozwoju – ideologia, teoria i użyteczność, [w: Die Erde, 108, 1977, ss. 217–238]. Tłum. Jerzy Grzeszczak, Irena Chudzyńska, ss. 15–37.
        James M. Blaut   Teoria rozwoju, [w: Antipode, 5, 1973, 2, ss. 22–26]. Tłum. Feliks Szlajfer, ss. 38–44.
        T. G. Cannon   Geografia i niedorozwój, [w: Area 7, 1975, 1, ss. 212–216]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 45–51.
        Osvaldo Sunkel   Rozwój myślenia o rozwoju, [w: Institute of Development Studies Bulletin 8, 1977, 3, ss. 6–11]. Tłum. Anna Maksimiuk-Pazura, ss. 52–65.
        Maciej Jakubowski   Kryzys cywilizacji przemysłowej i sposoby jej przebudowy. Zarys poglądów Philippe’a Saint Marca, ss. 66–76.
        Ignacy Sachs   Ekorozwój: podejście planistyczne, [w: Economie Rurale 124, 1978, 2, ss. 16–22]. Tłum. Maciej Jakubowski, ss. 77–92.
        Paul. P. Streeten   Potrzeby podstawowe: realia i nadzieje, [w: Journal of Policy Modeling, 1979, 1, ss. 136–146]. Tłum. Dorota Grzeszczak, ss. 93–108.
        Instytut Badań Rozwoju Społecznego (UNRISD)   Rozwój społeczny i międzynarodowa strategia rozwoju, [w: United Nations research Institute for Social Development, Report No. 79.2, Geneva, 1979, s. 16]. Tłum. Elżbieta Iwanicka-Lyra, ss. 109–125.
        Willy Brandt   Apel o zmiany: pokój, sprawiedliwość, pracę, [w: North-South: A Programme for Survival, The Report of the Independent Commission on International Development Issuse under the chairmanship of Willy Bradt, Pan Books, London and Sydney, 1980, ss. 7–29]. Tłum. i skrócił Wiesław Rozłucki, ss. 126–144.
        Mahdi Elmandrja   Uwagi na temat Raportu Komisji Brandta o problemach rozwoju, [w: Futuribles 34, 1980, ss. 69–74]. Tłum. Ewa Sulejczak, ss. 145–150.
        G. L. Galle   W stronę strategii ścieżek wzrostu, [w: Environment and Planning A, 9, 1977, ss. 675–679]. Tłum. Dorota Grzeszczak, ss. 151–158.
        Harold A. Wood   W kierunku geograficznej koncepcji rozwoju, [w: Geographical Review 67, 1977, 4, ss. 462–468]. Tłum. Alina Muzioł, Jerzy Grzeszczak, ss. 159–170.
        Jerzy Grzeszczak (opr.)   Literatura, ss. 171–178.
             
1982   1–2   Naurzbaj K. Mukitanow   Problemy metodologiczne teoretyzacji geografii

[w: N. K. Mukitanow, 1979, Mietodołogiczeskije problemy tieorietizacyi gieografii, kademija Nauk Kazachskoj SSR, Institut Fiłosofii i Prawa, Izd. “Nauka” Kazachskoj SSR, Ałma-Ata, 187 s.]. Tłumaczył, streścił i przedmowę napisał Konrad Dramowicz, ss. 15–146.

        Konrad Dramowicz   Próba marksistowskiej teoretyzacji geografii, ss. 5–13.
             
1982   3–4       XXIV Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Tokio – Japonia –1980
        Jerzy Kostrowicki   XXIV Międzynarodowy Kongres geograficzny. Tematyka obrad, ss. 5–44.
        Jan Szupryczyński   Sympozjum Komisji Badań i Kartowania Geomorfologicznego w Japonii (25–30 VIII 1980), ss. 45–56.
        Adam Kotarba   Aktualne zagadnienia geomorfologiczne w świetle Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej w Japonii w roku 1980, ss. 57–70.
        Kazimierz Dziewoński   Komisja Narodowych Systemów Osadniczych Międzynarodowej Unii Geograficznej, ss. 71–74.
        Irena Dynowska   Zagadnienia wodne na sympozjum Komisji Międzynarodowego Programu Hydrologicznego i Sekcji Klimatologii, Hydrologii i Oceanografii Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Japonii, ss. 75–81.
        Bronisław Kortus, Stanisław Misztal   Współczesne problemy geografii przemysłu w świetle przedkongresowego sympozjum Komisji Systemów Przemysłowych Międzynarodowej Unii Geograficznej w Tokio, ss. 82–102.
        Andrzej Wróbel   Sympozjum Komisji Systemów Regionalnych i Polityki Regionalnej (Nagoja, 27–30. VIII. 1980), ss. 103–106.
        Marcin Rościszewski   Grupa robocza Międzynarodowej Unii Geograficznej “Historyczne zmiany w organizacji przestrzeni” na XXIV Międzynarodowym Kongresie Geograficznym, ss. 107–113.
             
1983   1       Geografia czasu
        Grzegorz Węcławowicz   Wprowadzenie, ss. 5–10.
        Nigel Thrift   Wstęp do geografii czasu, [w: Concept and Techniques in Modern Geography, no. 13, Study Group in Quantitative Methods, The Institute of British Geographers, London 1977]. Tłum. i skrócił Grzegorz Węcławowicz, ss. 11–40.
        Allan Pred   Choreografia istnienia; uwagi o geografii czasu Hägerstranda i o jej użyteczności, [w: Economic Geography, vol. 53, 1977, nr 2, ss. 207–221]. Tłum. i streścił Grzegorz Węcławowicz, ss. 41–65.
        Solveig Mĺrtenson   Alokacja czasu i warunki życia codziennego; porównania miedzyregionalne, [w: Carlstein R., Parkes D., Trift N. (eds.), Timing Space and Spacing Time, vol. 2, Human Activity and Time Geography, Edward Arnold, London 1978, ss. 181–197]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 67–88.
             
1983   2       Teledetekcja w planowaniu regionalnym

Wybór referatów wygłoszonych na “Europejskim Seminarium Planowania Regionalnego i Teledetekcji”, Tuluza (Francja), czerwiec 1977 r.

        Jan R. Olędzki   Wstęp, ss. 5–7.
        J. M. Monget, F. Verger   Teledetekcja instrumentem planowania regionalnego; Tłum. i oprac. Jan R. Olędzki, ss. 9–15
        R. L. Rowley   Możliwości wykorzystania systemów teledetekcyjnych w planowaniu; Tłum. i oprac. Jan R. Olędzki, ss. 17–22.
        M. A. Martinez de Aragon, R, Herrero Garcia, R. Lopez Muniz   Zastosowanie teledetekcji w planowaniu przestrzennym; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 23–38.
        J. R. Anderson, R. E. Witmer   Zastosowanie teledetekcji w problematyce użytkowania ziemi, kartowanie szaty roślinnej oraz badań geologicznych w USA; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 39–49.
        R. L. Rowley   Teledetekcja i informacja; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 51–59.
        C. Goillot   Podsumowanie dyskusji na temat: Teledetekcja i informacja; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 61–64.
        H. Haefner   Zbieranie danych za pomocą teledetekcji i innych metod; Tłum. i oprac. Małgorzata Balasińska, ss. 65–80.
        S. Jaakkola   Nadzór rolnictwa i leśnictwa za pośrednictwem teledetekcji; Tłum. i oprac. Małgorzata Balasińska, ss. 81–84.
        C. A. de Bruijn   Metody przetwarzania danych teledetekcyjnych; Tłum. i oprac. Małgorzata Kowalska, ss. 85–102.
        W. E. Gardner, P. Carter, T. F. Smith, N. J. Jackson   Metody przetwarzania danych teledetekcyjnych w informację tematyczną; Tłum. i oprac. Małgorzata Kowalska, ss. 103–115.
        R. L. Rowley   Metody przetwarzania danych teledetekcyjnych; Tłum. i oprac. Małgorzata Kowalska, ss. 117–124.
        M. Bied-Charreton   Podsumowanie dyskusji na temat: Metody przetwarzania danych teledetekcyjnych; Tłum. i oprac. Małgorzata Kowalska, ss. 125–127.
        T. F. Smith   Kartografia tematyczna i teledetekcja w planowaniu regionalnym; Tłum. i oprac. Tadeusz Kliniewski, ss. 129–150.
        A. L. Friedman, J. P. Ringaard   Znaczenie teledetekcji w nowoczesnej kartografii tematycznej; Tłum. i oprac. Małgorzata Mycke-Dominko, ss. 151–167.
        R. L. Rowley   Kartografia tematyczna a teledetekcja; Tłum. i oprac. Kazimierz Trafas, ss. 169–176.
        S. Schneider   Rozwój technik satelitarnych i nowe możliwości teledetekcji; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 177–192.
        M. Fournet   Planowanie regionalne a działalność w zakresie teledetekcji w Europie; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 193–204.
        R. L. Rowley   Teledetekcja satelitarna i jej znaczenie w planowaniu przestrzennym; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 205–211.
        A. Chabreuil   Podsumowanie dyskusji na temat: Nowe możliowści teledetekcji i rozwój technik satelitarnych; Tłum. i oprac. Irena Majcher, ss. 213–216.
        J. L. Gillot   Działania na rzecz rozwoju teledetekcji; Tłum. i oprac. Ewelina Kantowicz, ss. 217–230.
        P. Goudmandsen   Europejski Związek Laboratoriów Teledetekcyjnych; Tłum. i oprac. Ewelina Kantowicz, ss. 231–235.
        J. M. de Lamare   Międzyresortowy pilotowy projekt teledetekcyjny – OPIT; Tłum. i oprac. Ewelina Kantowicz, ss. 237–240.
        J. C. Cazaux   Podsumowanie dyskusji na temat: Działania na rzecz rozwoju teledetekcji; Tłum. i oprac. Ewelina Kantowicz, ss. 241–245.
        H. Nauges   Polityczne i prawne aspekty teledetekcji; Tłum. i oprac. Krzysztof Woźniak, ss. 247–259.
             
1983   3       Geografia przemysłu. Wybrane aktualne kierunki i problemy badawcze
        Bronisław Kortus   Wstęp, ss. 5–8.
        Gunnar Tornqvist   Geografia działalności ludzkiej, [w: Geography of Workin Life. Personal viewpoints of development features after 1950, Lund, ss. 62, 1980 (maszynopis powielany)]. Tłum. Bolesław Domański, ss. 9–16.
        Bronisław Kortus   Społeczno-humanistyczny nurt w badaniach geografii przemysłu, ss. 17–23.
        Bolesław Domański   Badania regionalnych wyobrażeń i preferencji decydentów przemysłowych, ss. 25–42.
        Jerzy Grzeszczak   Kierunki badawcze francuskiej geografii przemysłu na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ss. 43–70.
        Jerzy Adamus   Aktualne kierunki i problemy badawcze w radzieckiej geografii ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem geografii przemysłu, ss. 71–82.
        Bronisław Kortus   Problematyka badawcza Grupy Roboczej Geografii Przemysłu oraz Komisji Systemów Przemysłowych Miedzynarodowej Unii geograficznej, ss. 83–93.
        Michał Paszkowski   Przestrzenne zróżnicowanie potencjału ekonomicznego i poziomu uprzemysłowienia krajów Europy (porównanie różnych podejść metodycznych), ss. 95–105.
             
1983   4       Geografia polityczna
        Stanisław Otok   Wstęp, ss. 5–6.
        R. D. Dikshit   Odwrót od geografii politycznej, [w: Area 1977, vol. 9, nr 1, ss. 234–239]. Tłum. i oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 7–14.
        R. J. Johnston   Geografia polityczna bez polityki, [w: Progress in Human Geography, vol. 4, 1980, nr 3, ss. 439–446]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 15–23.
        Michael Chisholm   Geografia polityczna bez uprzedzeń, [w: Progress in Human Geography, vol. 5, 1981, nr 4, ss. 593–594]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 25–26.
        R. J. Johnston   Geografia polityczna bez dogmatu, [w: Progress in Human geography, vol. 5, 1981, nr 4, ss. 595–598]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 27–31.
        Richard Muir   Geografia polityczna: martwa kaczka czy feniks?, [w: Area, vol. 8, 1976, no. 3, ss. 195–200]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 33–43.
        Paul Claval   Współczesne aspekty geografii politycznej, [w: “Géographie et theorie politique”, Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, no. 29–30, 1977, ss. 11–30]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 45–66.
        J. V. Fifer   Geografia i polityka: pojęcie przestrzeni, odległości i powiązań, [w: Geoforum, vol. 9, nr 4/5, 1978, ss. 331–339]. Tłum. i oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 67–73.
        Richard Hartshorne   Morfologia obszaru państwa: znaczenie dla państwa, [w: Essays in Political Geography, ed. Charles A. Fisher, London 1968, 387 s.]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 75–79.
        Jean Gottmann   Podstawowy problem geografii politycznej – organizacja przestrzeni i poszukiwanie stabilności, [w: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 6, 1982]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 81–93.
        Wolfgang Zapf   Monitoring jakości życia, [w: Ecosocial systems and ecopolitics, pod red. Karl Deutch, UNESCO 1977, Paris–Lausanne, ss. 235–251]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 95–108.
        Saul B. Cohen   Nowa mapa światowej równowagi politycznej, [w: Political Geography Quarterly, vol. 1, nr 3, 1982, ss. 223–243]. Tłum. i oprac. Sławomir Bartnicki, ss. 109–127.
        Stefan Kałuski   Grenze und Kulturlandschaft – Granice polityczne jako przedmiot badań geograficznych, [opracowano na podstawie sprawozdania z międzynarodowego sympozjum w Bazylei 1981 r., pt: Granze und Kulturlandschaft], ss. 129–131
        Werner Gallusser   Granice i krajobraz kulturowy, [w: Basler Zeitschrift für geographie, nr 22/2+3, 1981]. Tłum. i oprac. Stefan Kałuski, ss. 133–136.
        Walter Leimgruber   Granice polityczne jako czynnik integracji regionalnej. Przykład Bazylei i Ticino, [w: Regio Basiliensis, Basler Zeitschrift für Geographie, nr 22/2+3, 1981]. Tłum. i oprac. P. Werner, ss. 137–149.
        Peter J. Taylor   Materialistyczne założenia dla geografii politycznej, [w: Institute of British Geographers, Transactions, vol. 7, no. 1, ss. 15–34]. Tłum. i oprac. Małgorzata Bartnicka, ss. 151–167.
        O. W. Witkowskij   Geografia polityczna i geopolityka. Kolejny powrót amerykańskiej geopolityki, [w: Wiestnik Moskowskogo Uniwersiteta, serija 5, geografija, nr 6, 1980, ss. 16–23]. Tłum. i oprac. Andrzej Kowalczyk, ss. 169–178.
             

 

SPIS TREŚCI (1974 — 1979)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1974   1–2       Przestrzeń krajów Trzeciego Świat. Problemy metodologiczne
        Marcin Rościszewski   Przestrzeń krajów Trzeciego Świata –problemy meodologiczne (Przedmowa), ss. 5–17.
        John Friedman   Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego, [w: J. Friedman, A General theory of polarized development, Ford Foundation, Urban and Regional Development Advisory Program in Chile, santo Domingo 504, Op. 81, Santiago, August 1967; tłumaczenie obejmuje skrót części wstępnej oraz całą część pierwszą]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 18–33.
        Jacques R. Boudeville   Metody planowania zintegrowanego rozwoju regionalnego, [w: “Ekistics”, nr 192, 1971, 6]. Tłum. Zygmunt Pióro, ss. 34–46.
        E. B. Ałajew   Specyficzne cechy lokalizacji sił wytwórczych w krajach słabo rozwiniętych, [w: E.B. Ałajew, Regionalnoje płanirowanije w razwiwajuszczichsja stranach, Izd. “Nauka”, Moskwa 1973, rozdz. I i II]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 47–64.
        Milton Santos   Specyfika przestrzeni w krajach słabo rozwiniętych: kilka aspektów szczególnych, [w: Institut d’Etude du Developpment Economique et Social, Doc. de travail, No 28, 1971 (powielan)]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 65–78.
        Milton Santos   Czas a systemy przestrzenne w krajach Trzeciego Świat, [w: “Rev. Tiers–Monde”. nr 50, 1972, ss. 247–268]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 79–103.
        Sara Alonso, Eric Meyer   Bieguny wpływów i obszary zależne, [w: “Rev. Tiers–Monde”, Nr 50, 1972, ss. 329–378]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 104–170.
        UNCTAD   Obszary depresyjne w krajach słabo rozwiniętych, [w: UNCTAD, 1967, The Depressed Areas of the Developing World, Res. Mem. 10, Rev. 7 (materiały konferencji powielone)]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 171–191.
        J. G. M. Hilhorst   Osie rozwoju a rozchodzenie się innowacji, [w: J.G.M. Hilhorst, Development Axes of Diffusion of Innovation, Institut of Social Studies, The Hague 1972 (mimeographed)]. Tłum. i streścił Michał Stalski, ss. 192–212.
             
1974   3–4       Zasoby, człowiek i środowisko
        Kazimierz Dziewoński   Problematyka zasobów naturalnych i środowiska w modelach współzależności ludności, gospodarki, zasobów i środowiska, ss. 5–12.
        David B. Brooks, P. W. Andrews   Ludność a zasoby mineralne świata, [w: World Population Conference, 1974 (UN Economic and Social Council, Symposium on Population, Resources and Environment, Stockholm, 26 September – 5 October 1973, Population and Natural Resources, Mineral Resources. E/Conf. 60/Sym. III/7, 30 s.]. Tłum. Jadwiga Leszczycka, ss. 13–32.
        Amory Lovins   Zasoby energetyczne, [w: World Population Conference, 1974 (UN Economic and Social Council, Symposium on Population, Resources and Environment, Stockholm, 26 September – 5 October 1973, Population and Natural Resources, Mineral Resources. E/Conf. 60/Sym. III/12, 47 s.]. Tłum. Roman Kozierkiewicz, ss. 33–54.
        Joseph L. Fisher   Problemy środowiskowe krajów rozwiniętych, [w: World Population Conference, 1974 (UN Economic and Social Council, Symposium on Population, Resources and Environment, Stockholm, 26 September – 5 October 1973, Population and Natural Resources, Mineral Resources. E/Conf. 60/Sym. III/18, 34 s.]. Tłum. i streścił Tadeusz Żebrowski, ss. 55–77.
        S. H. Ominde   Problemy środowiskowe krajów rozwijających się, [w: World Population Conference, 1974 (UN Economic and Social Council, Symposium on Population, Resources and Environment, Stockholm, 26 September – 5 October 1973, Population and Natural Resources, Mineral Resources. E/Conf. 60/Sym. III/11, 21 s.]. Tłum. Jadwiga Leszczycka, ss. 78–93.
             
1975   1–2       Przestrzenna dyfuzja innowacji
        Jan Łoboda   Wprowadzenie do teorii dyfuzji przestrzennej, ss. 5–16.
        John C. Hudson   Obszary kulturowe, regionalizm oraz dyfuzja przestrzenna, [w: Studies in Geography, nr 19, Nortwestern University, Evanston, Illinois 1972, ss. 8–36]. Tłum. Robert Saciuk, ss. 17–41.
        John C. Hudson   Proces dyfuzji przestrzennej oraz modele społeczeństwa, [w: Studies in Geography, Northwestern University, 19, 1972, ss. 37–62]. Tłum. Robert Saciuk, ss. 42–64.
        Torsten Hägerstrand   Symulacja dyfuzji metodą Monte Carlo, [w: W.L. Garrison, D.F. Marble (eds), Quatitative Geography, Part I: Economic and Cultural Topics, Northwestern University, Studies in Geography, nr 13, Department of Geography, Evanston, Illinois 1967, ss. 1–32]. Tłum. Robert Saciuk, ss. 65–93.
        Torsten Hägerstrand   Aspekty struktury przestrzennej kontaktów społecznych oraz dyfuzji informacji, [w: Papers, Regional Science Association, XVI, 1966, ss. 27–42]. Tłum. Jan Saciuk, ss. 94–116.
        Forrest R. Pitts   Zagadnienia komputerowej symulacji dyfuzji, [w: Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 11, 1963, s. 111–119]. Tłum. Robert Saciuk, ss. 117–128.
        Martin J. Beckmann   Analiza przestrzennych procesów dyfuzji, [w: The Regional Science Association Papers, The Santa Monica Meeting – November, vol. XXV, 1969, ss. 109–117]. Tłum. Jan Saciuk, ss. 129–140.
        B. Barton, W. Tobler   Analiza widmowa dyfuzji innowacji, [w: Geographical Analysis, III, 2, 1971, ss. 182–186, 195–199]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 141–152.
        Richard L. Morrill   Kształt dyfuzji w przestrzeni i w czasie, [w: Economic Geography, 46, 2, 1970 Supplement, ss. 259–268]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 153–174.
        Emilio Casetti, Gabriela Casetti   Przestrzenna dyfuzja rewolucji. Prosty model analityczny, [w: Discussion paper No. 8, Ohio State University, 1969, ss. 1–16]. Tłum. Robert Saciuk, ss. 175–183.
        Thomas G. Donnelly, Shirley F. Weiss, Raymond J. Burby, Edward J. Kaiser   Innowacja środowiskowa do akceptacji i wykorzystania w rozwoju przemysłu mieszkaniowego, [w: Research Reviews, vol. 16, 2, 1969, ss. 1–10]. Tłum. Robert Saciuk, ss. 184–192.
        Richard H. Day   Zarys teoretyczny dyfuzji przestrzennej innowacji, [w: Geographical Analysis, II, 1, 1970, ss. 68–76]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 193–202.
             
1975   3–4       Matematyczne modelowanie środowiska
        Stanisław Leszczycki   Słowo wstępne, ss. 5–6.
        Jacek Szyrmer   Uwagi o zastosowaniu informatyki do badania środowiska, ss. 7–28.
        Y. Adam, G. Pichot   Modele matematyczne predykcyjne opracowane w ramach Narodowego Programu Badania i Kształtowania Środowiska Fizycznego i Biologicznego – woda. Model morza, [w: Sympozjum “Informatyka i Środowisko”, 20–22 maja 1974, Arlon, Belgia]. Tłum. Jacek Szyrmer, ss. 29–38.
        F. Ronday   Model morza, [w: Sympozjum “Informatyka i Środowisko”, 20–22 maja 1974, Arlon, Belgia]. Tłum. Jacek Szyrmer, ss. 39–50.
        L. Sine   Model rzeki, [w: Sympozjum “Informatyka i Środowisko”, 20–22 maja 1974, Arlon, Belgia]. Tłum. Jacek Szyrmer, ss. 51–79.
        F. X. Donnea, Y. Smeers   Modele sterowania jakością wody rzecznej – podstawy teoretyczne i przykład zastosowania, [w: Sympozjum “Informatyka i Środowisko”, 20–22 maja 1974, Arlon, Belgia]. Tłum. i streścił Jacek Szyrmer, ss. 81–101.
        J. Hesselbach   Analiza systemowa gospodarstwa rolnego za pomocą modeli komputerowych, [w: Sympozjum “Informatyka i Środowisko”, 20–22 maja 1974, Arlon, Belgia]. ss. 102–117.
        J. R. O’Callaghan   Zastosowanie modeli do problemów środowiska, [w: Sympozjum “Informatyka i Środowisko”, 20–22 maja 1974, Arlon, Belgia]. Tłum. Ludwik Biegański, ss. 118–130.
             
1976   1       Modele w geografii fizycznej
        Adam Synowiec   Przedmowa, ss. 5–6.
        R. J. Chorley   Modele w geomorfologii, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Models in geography, London 1967]. Tłum. Ludwik Biegański, ss. 7–48.
        R. G. Barry   Modele w meteorologii i klimatologii,[w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Models in geography, London 1967]. Tłum. Marek Schmidt, ss. 49–105.
        R. J. More   Modele hydrologiczne a geografia, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Models in geography, London 1967]. Tłum. Janusz Żelaziński, ss. 106–151.
             
1976   2   Konrad Dramowicz   Modele dyfuzji i łańcuchy Markowa w analizie przestrzennej, 123 s.
             
1976   3–4       Metody matematyczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa
        Jerzy Kostrowicki   Przedmowa, ss. 5–8.
        R. C. J. Munton   Klasyfikacja systemów gospodarstw rolnych – zastosowanie analizy wielu zmiennych, [w: Agricultural Typology and Land Utilization, Verona 1972, ss. 89–108]. Tłum. Stanisław Heřman, oprac. Krystyna Bielecka, ss. 9–27.
        J. W. Aitchison   Systemy rolnicze Walii, [w: Agricultural Typology and Land Utilization, Verona 1972, ss. 109–144]. Tłum. Stanisław Heřman, oprac. Krystyna Bielecka, ss. 28–57.
        W. M. Żukowska, J. M. Kuzina   Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania typologicznego rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Kanady, [w: Matiematiczeskije mietody w ekonomikie i mieżdunarodnych otnoszenijach. Mnogomiernyje klassifikacii w socyalno-ekonomiczeskich issliedowanijach, Moskwa 1973, ss. 169–206, 294–305]. Tłum. Elżbieta Dramowicz, oprac. Krystyna Bielecka, ss. 58–87.
        W. M. Zukowski, W. G. Kriuczkow   Typologia przedsiębiorstw rolniczych wykonana za pomocą procedur formalnych rozpoznawania obrazów, [w: Matiematiczeskije mietody w ekonomikie i mieżdunarodnych otnoszenijach. Mnogomiernyje klassifikacii w socyalno-ekonomiczeskich issliedowanijach, Moskwa 1973, ss. 207–225]. Tłum. Elżbieta Dramowicz, oprac. Krystyna Bielecka, ss. 88–110.
        J. Byfuglien, A. Nordgĺrd   Konstruowanie regionów – porównanie metod, [w: Norsk Geografisk Tijdsskrift, 27, 2, ss. 127–151]. Tłum. Jan Załuska, oprac. Krystyna Bielecka, ss. 111–151.
             
1977   1       Zdjęcia i obrazy satelitarne w badaniach środowiska geograficznego
        Jan R. Olędzki   Wstęp, ss. 5–7.
        Teresa Baranowska (opr.)   Sztuczne satelity Ziemi oraz ich wykorzystywani dla pozyskiwania informacji o powierzchni Ziemi, ss. 9–29.
        L. D. Carter, R. O. Stone   Interpretacja zdjęć orbitalnych, [w: Photogrammetric Engineering, t. 40, nr 2, 1974]. Tłum. Jan R. Olędzki, ss. 30–40.
        F. J. Wobber   Fotografika orbitalna i jej wykorzystanie w badaniach środowiska geograficznego, [w: Photogrammetria, 2. 24, nr 3/4, 1969]. Tłum. Małgorzata Burgomejster, ss. 41–54.
            Zastosowanie zdjęć satelitarnych w badaniach geologicznych, [w: Opracowano na podstawie artykułów zamieszczonych w czasopiśmie: Izwiestija wysszich uczebnych zawiedienij, Gieołogija i razwiedka, nr 7, 1973]. Tłum. i oprac. Irena Gieysztor, ss. 55–98.
        K. J. Kondratiew   Klimatologia satelitarna, [w: K.J. Kondratiew, Sputnikowaja klimatologija, Leningrad 1971]. Tłum. i oprac. Witold Lenart, ss. 99–127.
        G. P. Kalinin   Od zdjęć lotniczych i satelitarnych do prognoz i obliczeń odpływu, [w: G.P. Kalinin, Ot aerokosmiczeskich snimkow k prognozam i zaszczetam stoka, Gidromietoizdat, 1974]. Tłum. i oprac. Andrzej Kossakowski, ss. 128–147.
             
1977   2       Przestrzenne modele symulacyjne
        Konrad Dramowicz   Symulacja w analizie przestrzennej, ss. 5–12.
        Helmut Meier   Zastosowanie algorytmów symulacyjnych w regionalnym prognozowaniu docelowym, [w: Informationen zur Raumentwicklung, 4/5, ss. 219–228]. Tłum. Irena Chudzyńska, ss. 13–25.
        C. A. Forster   Symulacja Monte Carlo jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu geografii miast. Ocena jednego przykładu, [w: Geography, 58, 1973, ss. 13–28]. Tłum. Alina Potrykowska, ss. 26–49.
        Waldo R. Tobler   Film komputerowy, symulujący wzrost miast w regionie Detroit, [w: Economic Geography, 46, 2 (Suppl.), 1970, ss. 234–240]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 50–63.
        J. David Wood   Symulacja rozmieszczenia ludności w czasach poprzedzających spisy powszechne, [w: The Canadian Geographer, 18, 1974, ss. 250–264]. Tłum. Jan Kowalski, ss. 64–83.
        I. S. Matlin   Modelowanie cyfrowe w geografii ludności, [w: Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta, ser. gieogr., 1, 1972, ss. 62–67]. Tłum. Elżbieta Dramowicz, ss. 84–91.
        Lawrence C. Nkemdirim   Symulowanie procesu opadów deszczu, [w: The Canadian Geographer, 18, 2, 1974, ss. 139–147]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 92–104.
        Allan R. Pred, Barry M. Kibel   Ogólny model procesów lokalizacji działalności gospodarczej a gry symulacyjne, [w: Economic Geography, 46, 2, 1970, ss. 136–156]. Tłum. Władysław Switalski, ss. 105–144.
        N. A. Raspołożenski, J. W. Swientek, W. S. Tikunow   Możliwości zastosowania modelowania elektrycznego w geografii, [w: Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta, ser. gieogr., 4, 1972, ss. 32–36]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 145–153.
             
1977   3       Integracja systemu planowania oraz rozwój miast w Europie Zachodniej
        Antoni Kukliński   Przedmowa, ss. 5–8.
        L. H. Klaassen   Dezurbanizacja i reurbanizacja w Europie Zachodniej, [w: L.H. Klaassen, Desurbanisation et reurbanisation en Europe Occidentale, Netherlands Economic Institute, Ser. Foundations of Empirical Economic Research, Rotterdam, maj 1974, s. 14]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 9–20.
        L. H. Klaassen   Planowanie integralne, [w: L.H. Klaassen, Integral planing: some consideration, Netherlands Economic Institute, Ser. Foundations of Empirical Economic Research, Rotterdam, 1974, 17, s. 20]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 21–38.
        L. H. Klaassen, J.W.P. Paelink   Nowe refleksje na temat integracji planowania krajowego, regionalnego i miejskiego, [w: L.H. Klaassen, J.W.P Paelink, Integration of socioeconomic and physical planing, Rotterdam, 1974, s. 69; tłum. rozdz. V: ss. 44–59]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 39–54.
        L. H. Klaassen   Kilka uwag o roli instytucji rządowych w planowaniu przestrzennym, [w: L.H. Klaassen, Some considerations about the power of government institutions in spatial planning, Rotterdam, 1975, (mat. powiel.)]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 55–67.
        L. H. Klaassen   Projekty ekonomiczne i społeczne oddziałujące na środowisko (ujmowane jako projekty rozrachunkowe), [w: L.H. Klaassen, Economic and social projects with environmental repercussions: a shadow project approach, Reg. and Urban Ec., 3, 1, 1973, ss. 83–102]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 68–85.
        L. H. Klaassen   Planowanie miejskie i jego wpływ na jakość życia miejskiego w miastach europejskich, [w: L.H. Klaassen, Urban planning and its impact on the quality of urban life in European cities (mat. powiel.)]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 86–110.
        L. H. Klaassen   Miejsce udogodnień w planowaniu miast, [w: L.H. Klaassen, The place of amenities in city-planning, (mat. powiel.)]. Tłum. Egon Vielrose, ss. 111–128.
             
1977   4   Raleigh A. Skelton   Badanie i zbieranie map. Przegląd historyczny, 78 s.

[Wykłady wygłoszone w 1966 r. w Bibliotece im. W.L. Newberry’ego w Chicago (University of Chicago Press, 1972)]. Opracował i przetłumaczył Stanisław Pietkiewicz

             
1978   1       Ekologia krajobrazu
        Aniela Matuszkiewiczowa   Przedmowa, ss. 5–8.
        Josef Schmithüsen   Pojęcie i określenie treści krajobrazu jako obiektu badań geografii i biologii, [w: Quaestiones geobiologicae, 7 (Problémy biológie krajiny, 7), Vyd. Slovenskej Akademie Vied, Bratislava 1970, ss. 13–25]. Tłum. Władysław Matuszkiewicz, ss. 9–20.
        Hans Langer   Ekologia krajobrazu a planowanie przestrzenne, [w: Práce a materiály z biológie krajiny, 14, 1970, Bratislava, ss. 1-29]. Tłum. Władysław Matuszkiewicz, Anna Kozłowska, ss. 21–39.
        Milan Ružička   Krajobraz jako przedmiot badań biologicznych, [w: Biologické práce, Problémy biológie krajiny, I (Questiones geobiologicae, I), 1965, Vyd. Slovenskej Akademie Vied, Bratislava, ss. 6–15]. Tłum. Ewa Siatkowska, ss. 40–53.
        Hans Langer   Przyczynek do zagadnienia ekologicznego podziału krajobrazu, [w: Questiones geobiologicae, 7 (Problémy biológie krajiny, 7), Vyd. Slovenskej Akademie Vied, Bratislava 1970, ss. 77–95]. Tłum. Władysław Matuszkiewicz, Anna Kozłowska, ss. 56–72.
        Gilbert Long, Michel Gordon   Analityczne i syntetyczne metody biologicznego (ekologicznego) badania kompleksowego jednostek krajobrazu (Zintegrowane badanie środowiska życia roślinności na poziomie krajobrazu), [w: Questiones geobiologicae, 7 (Problémy biológie krajiny, 7), Vyd. Slovenskej Akademie Vied, Bratislava 1970, ss. 57–75]. Tłum. Anna Kozłowska, ss. 73–89.
        Milan Ružička, Ján Drdoą   Ekologia krajobrazu w praktyce planowania i projektowania, [w: Práce a materiály z biológie krajiny, 14, 1970, Bratislava, ss. 80–112; Questiones geobiologicae, 11 (Problémy biológie krajiny, 11), 1973, ss. 193–211]. Tłum. Anna Kozłowska, ss. 90–
        Gilbert Long   Ekologiczne podstawy wielostronnego użytkowania terenów wiejskich, a w szczególności zagospodarowania rolno-leśno-pastwiskowego, [w: Práce a materiály z biológie krajiny, 14, 1970, Bratislava, ss. 156–180; Questiones geobiologicae, 11 (Problémy biológie krajiny, 11), 1973, ss. 57–74]. Tłum. Barbara Kurnatowska, Aniela Matuszkiewiczowa, ss. 104–125.
        Edmond Radar   Podstawy ekologii politycznej, [w: Revue Architecton, 1,1972, Bruksela]. Tłum. Jan Sunderland, Aniela Matuszkiewiczowa, ss. 126–132.
             
1978   2   Michael Eliot Hurst   Geografia zachowań ekonomicznych, 95 s.

[M. E. Hurst, A Geography of Economic Behavior, Duxbury Press, Massachusetts Belmont, California 1972, 427 s.; tłumaczenie ss. 1–42, streszczenie ss. 42–57]. Tłumaczył i steścił Michał Stalski

             
1978   3–4       Teoria biegunów wzrostu
        M. R. (Marcin Rościszewski)   Od Redakcji, ss. 5
        Jerzy Grzeszczak   Recepcja teorii biegunów wzrostu w Polsce, ss. 6–25.
        François Perroux   Uwagi o pojęciu “biegun wzrostu”, [w: Economie Appliquée, t. VIII, 1955, nos 1–2, ss. 307–320; przedruk w: L’économie du XXčme sičcle, wyd. II, rozdz. II, ss. 142–154]. Tłum. Jerzy Biniecki, ss. 26–40.
        D. F. Darwent   Bieguny i ośrodki wzrostu w planowaniu regionalnym, [w: Environment and Planning, 1, 1969, 1, ss. 5–31]. Tłum. Maria Breczko-Szawłowska, Jerzy Grzeszczak, ss. 41–77.
        J. R. Lausen   Bieguny wzrostu, [w: Urban Studies 6, 1969, 2, ss. 137–161]. Tłum. Tadeusz Kubiak, Danuta Gospodarowicz, ss. 78–109.
        A. C. M. Jansen   Znaczenie teorii biegunów wzrostu dla geografii ekonomicznej, [w: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 61, 1970, No. 2, ss. 67–76]. Tłum. Anna Maksimiuk-Pazura, ss. 110–129.
        M. Penouil   Bieguny rozwoju w regionach słabo rozwiniętych i w krajach słabo rozwiniętych, [w: Social Sciences Information, 0, 1970, s. ss. 41–69]. Tłum. Teresa Salach-Bylka, ss. 130–157.
        D. Todd   Ocena koncepcji biegunów rozwoju w analizie regionalnej, [w: Environment and Planning A, 6, 1974, 3, ss. 291–306]. Tłum. Jan S. Kowalski, ss. 158–181.
        N. M. Hansen   Ocena teorii i praktyki ośrodków wzrostu, [w: Environment and Planning A, 7, 1975, 7, ss. 821–832]. Tłum. Anna Maksimiuk-Pazura, ss. 182–199.
        T. Fadiejewa   Jeszcze raz o teorii “trzech ekonomik” François Perroux, [w: Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija, 1970, nr 11, ss. 144–147]. Tłum. Hanna Deręgowska, ss. 200–206.
        E. B. Ałajew   Koncepcja “biegunów rozwoju” w zagranicznych badaniach regionalnych, [w: Tieoreticzeskije problemy regionalnoj ekonomiki, SOPS, Moskwa 1973, ss. 267–270]. Tłum. Hanna Deręgowska, ss. 207–210.
        A. J. Jakobson   Teoria rozwoju spolaryzowanego i jej interpretacja dla prognozowania regionalnego, [w: Opyt regionalnogo prognozirowanija, IEiOPP SO AN SSSR, Nowosybirsk 1977, ss. 161–171]. Tłum. Hanna Deręgowska, ss. 211–220.
        K. Mihailowić   Dynamika zmian strukturalnych w świetle teorii biegunów wzrostu, [w: maszynopis powielany]. Tłum. Alina Potrykowska, ss. 221–225.
        Konrad Dramowicz   Metody formalne identyfikacji ośrodków wzrostu i testowanie hipotez o wzroście spolaryzowanym (przegląd literatury), ss. 226–241.
        Jerzy Grzeszczak (opr.)   Literatura, ss. 242–254.
             
1979   1       Metodyka nauczania geografii
        Stanisław Otok   Wstęp, ss. 5–10.
        E. Ernst   Cele nauczania geografii, [w: Geographische Rundschau, 1970, ss. 265–289]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Maria M. Wilczyńska, ss. 11–29.
        M. F. Wocke   Siedem zasad w metodyce nauczania geografii, [w: Dreissig Texte zur Didaktik der Geographie, Westermanns Taschenbuch, 1971]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Maria M. Wilczyńska, ss. 30–34.
        H. Carstens, B. F. Kallweit, R. Kruibel, B. Lau   Metody i techniki pracy. Rozważania nad zastosowaniem pojęć w geografii, [w: Geographische Rundschau, 1975, ss. 303–305]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Stanisław Lesiak, ss. 35–40.
        K. G. Dueck   Wyobrażalność – implikacje do nauczania geografii, [w: Journal of geography, 1976, ss. 135–148]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 41–56.
        J. P. Cole   Percepcja w geografii, [w: Perspectives in Geographical Education, Oliver and Boyd, Edinburgh 1973]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 57–63.
        R. Walford   Podejmowanie decyzji, [w: Perspectives in Geographical Education, Oliver and Boyd, Edinburgh 1973]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 64–74.
        J. P. Cole   Matematyka i geografia, [w: Perspectives in Geographical Education, Oliver and Boyd, Edinburgh 1973]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Anna Achmatowicz-Otok, ss. 75–91.
        P. Bailey   Rozwój metodologii geograficznej, [w: P. Bailey, Teaching Geography, David and Charles, 1974, London, 267 s., tłum. rozdz. III: ss. 37–82]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Kazimierz Zaniewski, ss. 92–117.
        D. Hall   Janusowy problem – “Nowa” geografia, [w: Geography and the Geography Teacher, Unwin Education Books, London 1976]. Tłum. Andrzej Spryszyński, oprac. Stanisław Otok, ss. 118–135.
        G. Manson   Pytania w nauczaniu geografii, [w: Journal of Geography, 1973, ss. 24–30]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Jadwiga Tomalkiewicz, ss. 137–145.
        W. A. Korinskaja   Sposoby opracowywania testów i ich rola w podnoszeniu efektywności nauczania, [w: Gieografija w szkole, 1975, 6, ss. 34–41]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Jadwiga Tomalkiewicz, ss. 146–162.
        J. Barth   Koordynacja programów nauczania geografii i pedagogiki: model przygotowania nauczycieli geografii, [w: International Geography, 76, ss. 54–56]. Tłum. Mieczysław Spryszyński, oprac. Maria M. Wilczyńska, ss. 163–165.
             
1979   2       Metody sformalizowane w badaniach geokompleksów
        Andrzej Richling   Przedmowa, ss. 5–8.
        H. Barsch   W sprawie pojęć dotyczących powłoki ziemskiej i jej przestrzennego rozczłonkowania w terminologii nauki o krajobrazie, [w: Petermanns Geographischer Mitteilungen, 119, 2, 1975]. Tłum. i streściła Anna Szawarska, ss. 9–15.
        W. B. Soczawa   Teoria geosystemów, [w: Uczenije o gieosistiemach, Izd. “Nauka”, Nowosybirsk, 1975]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 16–25.
        J. R. Archipow i inni   Podstawowe problemy modelowania matematycznego w geografii, [w: Mathematical methods and modern geography, Kazan State University, 1972]. Tłum. Aneta Dylewska, ss. 26–37.
        N. I. Błażko i inni   Podejście matematyczno-geograficzne do modelowania procesów rozwoju systemów terytorialnych, [w: Problemy ptraslewoj i kompleksnoj gieografii, Izd. Kazanskogo Uniwer., 1976]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 38–49.
        W. S. Preobrażenskij, T. D. Aleksandrowa   Typy modeli geosystemów i rodzajów działalności geograficznej, [w: XXIII Mieżdunarodnyj Gieograficzeskij Kongres, Obszczaja fiziczeskaja gieografija, V, 1976]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 50–54.
        T. D. Aleksandowa   Metody statystyczne badania kompleksów przyrodniczych, [w: Statisticzeskije mietody izuczenija prirodnych kompleksow, Izd. Nauka, Moskwa 1975]. Tłum. i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 55–62.
        A. D. Armand   Modele informacyjne kompleksów przyrodniczych, [w: Informacijonnyje modieli prirodnych kompleksow, Izd. Nauka, Moskwa 1975]. Tłum. i streścił Andrzej Richling, ss. 63–81.
        A. D. Armand   Teoria pola i problem wyróżnienia geosystemów, [w: Koliczestwiennyje mietody izuczenija prirody, Woprosy gieografii, no 98, Moskwa 1975]. Tłum. i streścił Andrzej Richling, ss. 82–92.
        H. Neumeister   Struktura mikrochor i pedochor, [w: Petermanns Geographische Mitteilungen, 119, 2, 1975]. Tłum. i streściła Anna Szawarska, ss. 93–98.
        L. Mikloą, J. Otáhel   Model badania fizjotopu, [w: IV Mezdinarodne sympozium o problematikie ekologickeho vyskumu krajiny – Smolenice 1976, Ustav eksperimentalnej biologie a ekologie SAV, Bratislava]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 99–107.
             
1979   3       Wybrane podstawy filozoficzne geografii współczesnej
        Konrad Dramowicz   Marksistowskie i negatywistyczne koncepcje geografii, ss. 5–20.
        J. G. Sauszkin, A. M. Smirnow   Rola idei leninowskich w rozwoju geografii teoretycznej, [w: Wiestnik Moskowskogo Uniwersitieta, serija gieografija, 1, 1970, ss. 3–12].Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 21–36.
        S. W. Kalesnik   O pewnych nieporozumieniach w teorii geografii radzieckiej, [w: Izwiestija Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa, 53, 1, ss. 27–40]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 37–60.
        Milton Santos   Przestrzeń i dominacja – podejście marksistowskie, [w: Space and Domination – a Marxist approach, International Social Science Journal, 2, ss. 346–363]. Tłum. i streścił Konrad Dramowicz, ss. 61–83.
        D. J. Walmsley   Pozytywizm i fenomenologia w geografii człowieka, [w: The Canadian Geographer, 27, 2, 1974, ss. 95–107]. Tłum. Andrzej Walewski, ss. 84–104.
        M. Billinge   W poszukiwaniu negatywizmu: fenomenologia i geografia historyczna, [w: Journal of Historical Geography, 3, 1, 1977, ss. 55–67]. Tłum. Jan Kowalski, ss. 105–123.
        Y.-F. Tuan   Geografia, fenomenologia i studium natury człowieka, [w: The Canadian geographer, 15, 3, ss. 181–192]. Tłum. Hanna Humięcka, Andrzej Gocłowski, ss. 124–142.
        Ch. van Paassen   Geografia człowieka w świetle antropologii egzystencjalnej, [w: Tijdsch. voor Econ. Soc. Geogr., 67, 6, ss. 324–341]. Tłum. i streścił Władysław Świtalski, ss. 143–177.
             
1979   4       Geografia jako nauka
        Andrzej Wróbel   Przedmowa, ss. 5–7.
        G. Sautter   Kilka uwag na temat geografii w 1975 roku, [w: International Social Science Journal, no. 2, ss. 231–250]. Tłum. i streścił Zbigniew Rykiel, ss. 8–34.
        T. Hägerstrand   Geografia i badania zależności pomiędzy naturą a społeczeństwem, [w: Geoforum, 7, 5/6, ss. 329–334]. Tłum. Jan Kowalski, ss. 35–46.
        I. P. Gierasimow   Rola geografii w poznawaniu współczesnego świata, [w: Woprosy gieografii, 100, ss. 6–15]. Tłum. Alina Potrykowska, ss. 47–57.
        J. G. Sauszkin, W. S. Preobrażenskij   Dyferencja i integracja nauk geograficznych w perspektywie, [w: Woprosy gieografii, 100, ss. 16–27]. Tłum. Ludwik Mazurkiewicz, ss. 58–71.
        W. M. Gochman, B. B. Rodoman   Niektóre kierunki rozwoju geografii teoretycznej w ZSRR, [w: Woprosy gieografii, 100, ss. 51–61]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 72–85.
        A. G. Wilson   Rozważania o geografii teoretycznej, [w: Institute of British Geographers, Transactions, no. 57, ss. 32–44]. Tłum. Grzegorz Węcławowicz, ss. 86–108.
        P. Gould   Matematyka w geografii: rewolucja pojęciowa czy nowe narzędzie?, [w: International Social Science Journal, 1975, No. 2, ss. 303–328]. Tłum. Irena Chudzyńska, ss. 109–144.
             

SPIS TREŚCI (1970 — 1973)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1970   1       Geografia stosowana. Część IV
        Ludwik Straszewicz   Przedmowa. ss. 3–8.
            Geografia stosowana w niektórych krajach Europy, Ameryki i Azji
        Michel Phlipponneau   Rozwój geografii stosowanej we Francji, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 63–73]. Tłum. Irena Straszewiczowa, ss. 10–23.
        José Manuel Casas-Torres   Geografia stosowana w Hiszpani, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 75–83]. Tłum. Ludwik Straszewicz, ss. 24–33.
        Silvana Levi de Lopez   Geografia stosowana w Meksyku, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 85–87]. Tłum. Marek Koter, ss. 34–37.
        José G. M. Correia de Cunha   Geografia stosowana w Portugalii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 89–94]. Tłum. Jerzy Dzieciuchowicz, ss. 38–44.
        Werner Kündig-Steiner   Geografia stosowana w Szwajcarii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 107–109]. Tłum. Maria Marzenna Straszewicz, ss. 45–48.
        Jens Christian Hansen   Geografia stosowana w Norwegii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 111–115]. Tłum. Maria Marzenna Straszewicz, ss. 49–54.
        Wiktor A. Krotow   Rozwój geografii stosowanej w Związku Radzieckim, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 127–135]. Tłum. Marek Koter, ss. 55–65.
            Problemy kształcenia geografów dla potrzeb praktyki
        Michel Phlipponneau   Problemy kształcenia we Francji, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gèographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 295–299]. Tłum. Irena Straszewiczowa, ss. 69–75.
        Aldo Sestini   Problemy kształcenia we Włoszech, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 301–303]. Tłum. Irena Straszewiczowa, ss. 76–78.
        José G. M. Correia de Cunha   Geografia stosowana w Portugalii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 305–307]. Tłum. Jerzy Dzieciuchowicz, ss. 79–82.
        Oğuz. Erol   Problemy kształcenia w Turcji, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gèographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 309–311]. Tłum. Ludwik Straszewicz, ss. 83–86.
        Werner Kündig-Steiner   Uzupełniające kształcenie geografów pracujących w geografii stosowanej w Szwajcarii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 313–315]. Tłum. Maria Marzenna Straszewicz, ss. 87–90.
        Jens Christian Hansen   Problemy kształcenia w Norwegii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 317–321]. Tłum. Maria Marzenna Straszewicz, ss. 91–96.
        Eberhard-Walter Hübschmann   Problemy kształcenia geografów w Niemieckiej Republice Federalnej, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gèographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 329–332]. Tłum. Marek Koter, ss. 97–102.
        Tatiana W. Zwonkowa, Wiktor A. Krotow   Kształcenie geografów w zakresie badań stosowanych w ZSRR, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 333–336]. Tłum. Marek Koter, ss. 103–107.
        Takeo Tanioka   Problemy kształcenia w Japonii, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 351–356]. Tłum. Maria Marzenna Straszewicz, ss. 108–114.
        Silvana Levi de Lopez   Kształcenie geografów stosowanych w Meksyku, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 357–358]. Tłum. Marek Koter, ss. 115–117.
        Jules Wilmet   Problemy kształcenia geografów – ekspertów dla krajów rozwijających się, [w: “Colloque International de Géographie Appliquée 3me Réunion de la Commission de Géographie Appliquée de l’Union Gčographique Internationale. Comptes Rendus. Ličge 7–13 septembre 1967”. Université de Ličge 1968, ss. 363–369]. Tłum. Jerzy Dzieciuchowicz, ss. 118–129.
             
1970   2       Prace z terminologii i metodyki badań osadnictwa wiejskiegi
        Maria Kiełczewska-Zaleska   Przedmowa. ss. 5–9.
        Harold Uhlig   Z prac nad projektem systematyki i terminologii układów pól, [w: H. Uhlig: Die Enstehung und einige Erläuterungen zum Entwurf für eine Systematik und Terminologie der Flurformen, ss. 15–30. Flur und Flurformen. H. Uhlig (wydawca), C. Lienau (redaktor). Materialen zur Terminologie der Agrarlandschaft. Vol. 1., Agrarlandschaft; Kommissionverlag W. Schmitz, Giesen 1967]. Tłum. i streściła Halina Szulc, ss. 10–13.
        E. Bertelsmeier, H. Jäger, C. Lienau (podsumował), W. Müller-Wille, G. Niemeier, H. J. Nitz, G. Schwarz, W. D. Sick, H. Ulig   Projekt systemu klasyfikacyjnego terminów dla analizy geograficznej układów przestrzennych pól, [w: Entwurf eines terminologischen Rahmensystems für die geographische Erfassung der Flurformen, s. 31–70. Flur und Flurformen. H. Uhlig (wydawca), C. Lienau (redaktor). Materialen zur Terminologie der Agrarlandschaft. Vol. 1., Agrarlandschaft; Kommissionverlag W. Schmitz, Giesen 1967]. ]. Tłum. i streściła Halina Szulc, ss. 14–39.
        Cay Lienau   Schemat terminologiczny dla geograficznego ujęcia osiedli wiejskich, {w: Entwurf eines terminologischen Rahmensystems für die geographische Erfassung der länlichen Siedlung. Internationale Arbeitsgruppe für die Geographische Terminologie der Agrarlanfschaft. s. 1–48. B.m. i r.w. (maszynopis powielany)]. Tłum. Teresa Lijewska, ss. 40–81.
        Kirk H. Stone   Klasyfikacje wielkoskalowe w geografii osadnictwa wiejskiego, [w: Acta Geographica 20, no 22, Helsinki 1968, ss. 307–328]. Tłum. i opracował Marek Jerczyński, ss. 82–104.
        Jean Chiffre   Nowy wzór na rozproszenie osadnictwa wiejskiego i jego zastosowanie w departamencie Ničvre, [w: Revue Feographique de l’Est 1969, z. 1/2, ss. 149–175]. Tłum. i streściła Agnieszka Żurek, ss. 105–110.
             
1970   3       Metody ilościowe w radzieckiej geografii ekonomicznej
            Przedmowa. ss. 5–8.
        W. M. Gochman, B. L. Gurewicz, J. G. Sauszkin   Problemy metageografii, [w: Matiematika w ekonomiczeskoj gieografii, Woprosy Gieografii 77 (red. J. W. Miedwiedkow, J. G. Sauszkin), Izd. Mysl, Moskwa 1968, ss. 3–13]. Tłum. Andrzej Gawryszewski, ss. 9–22.
        B. B. Rodoman   Matematyczne aspekty formalizacji geograficznych charakterystyk regionalnych, [w: “Wiestnik Moskowskogo Uniwersiteta”, Serija V – Gieografija, 1967, 2, ss. 28–44}. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 23–48.
        M. G. Sonis   Znaczenie entropijnych miar jednorodności w analizie przemieszczeń ludności, [w: Matiematika w ekonomiczeskoj gieografii. Woprosy Gieografii 77 (red. J. W. Miedwiedkow, J. G. Sauszkin), Izd. Mysl, Moskwa 1968, ss. 44–63].Tłumaczyła Katarzyna Ostaszewska, ss. 49–71.
        N. I. Błażko, S. W. Grigoriew, J. I. Zabotin, G. G. Szafir   Metoda matematyczna określania stopnia rozwoju osiedli miejskich w systemie, [w: Matiematika w ekonomiczeskoj gieografii. Woprosy Gieografii 77 (red. J. W. Miedwiedkow, J. G. Sauszkin), Izd. Mysl, Moskwa 1968, ss. 99–114]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 73–89.
        W. N. Muriel   Wskaźnik charakterystyki systemów osadnictwa wiejskiego, [w: “Wiestnik Moskowskogo Uniwersiteta”, Serija V – Gieografija, 1969, ss. 77–83]. Tłum. Alicja Szajnowska, ss. 91–101.
        E. C. Ajnwarg   Strefy wpływu miasta średniej wielkości i ich granice w świetle przejazdów pasażerskich, [w: Matiematika w ekonomiczeskoj gieografii. Woprosy Gieografii 77 (red. J. W. Miedwiedkow, J. G. Sauszkin), Izd. Mysl, Moskwa 1968, ss. 148–158]. Tłum. Marek Jerczyński, ss. 103–113.
        W. A. Czerwiakow   Kartograficzno-statystyczne sposoby określania uogólnionych charakterystyk obszarów, [w: Matiematika w ekonomiczeskoj gieografii. Woprosy Gieografii 77 (red. J. W. Miedwiedkow, J. G. Sauszkin), Izd. Mysl, Moskwa 1968, ss.186–195]. Tłum. Jerzy Ostrowski, ss. 115–127.
             
1970   4       Współczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań
        Alfred Jahn   Przedmowa, ss. 3–4.
        Jan de Ploey   Erozja deszczowa: doświadczenia przy pomocy piasków śladowych i bilanse morfogenetyczne, [w: Acta Geographica Lovaniensia, vol. VII, ss. 1–28]. Tłum. T. Janasz, Marian Pulina ss. 5–54.
        S. A. Schumm   Rozwój i ewolucja stoków, [w: Journal of Geological Education, vol. XIV, No 3, June 1966]. Tłum. Leszek Baraniecki, ss. 55–70.
        Komisja Stokowa i Podkomisja Dynamiki Fluwialnej Komisji Geomorfologii Stosowanej MUG   Metody polowe w badaniach procesów stokowych i fluwialnych, [w: Field methods for the study of slopes and fluvial processes. Revue de Geomorphologie Dynamique, XVII, 4, paździednik 1967. Numer specjalny przygotowany na Kongres MUG w Delhi –1968]. Tłum. Leszek Baraniecki, ss. 71–149.
             
1971   1–2       Teoretyczne problemy współczesnej kartografii
        Jerzy Ostrowski, Lech Ratajski   Przedmowa, ss. 5–8.
        Jacques Bertin   “Grafika”, [w: Communications, 15, 1970, ss. 169–185]. Tłum i streściły Ewa Nowosielska, Maria Nosowska-Pasławska, ss. 9–31.
        William Bunge   Metakartografia, [w: W. Bunge, Theoretical geography. Lund Studies in Geography, Ser. C, No 1, The Royal University of Lund, Department of Geography, Lund 1962, ss. 38–71]. Tłum. Jerzy Ostrowski i Wiesław Ostrowski. ss. 32–63.
        Abraham A. Moles   Teoria informacji a przekaz kartograficzny, [w: Sciensce et l’enseignement des sciences. Revue française des sciences et des techniques, 32, 1964, ss. 11–16]. Tłum Ewa Nowosielska, ss. 64–83.
        Antonin Koláčný   Informacja kartograficzna –podstawowe pojęcie i termin w nowoczesnej kartografii, [w: The Cartographical Journal, 1969, 1 oraz Internationales Jahrbuch für Kartographie, 10, 1970, ss. 186–193]. Tłum. i streścił Lech Ratajski, ss. 84–91.
        Rudi Ogrissek   Redagowanie map, gromadzenie wiedzy i redundacja. Rozważania nad aktualnymi problemami w zakresie zbieżności kartografii naukowej i informatyki, [w: Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 1970, z. 1, ss. 70–74]. Tłum. Wiesław Ostrowski, ss. 92–105.
        Michaił K. Boczarow   Podstawy teorii projektowania systemów znaków kartograficznych, [w: M. K. Boczarow, Osnowy tieorii projektirowanija sistiem kartograficzeskich znakow, Izdatielstwo “Niedra”, Moskwa 1966, s. 134. Tłumaczenie wstępu i pierwszego rozdziału: ss. 7–41]. Tłum. i streścił Lech Ratajski, ss. 106–134.
        Aleksander F. Asłanikaszwili   Język mapy, [w: Trudy Tbilisskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, 122, 1967, ss. 13–34]. Tłum. i streścił Lech Ratajski, ss. 135–156.
        Aleksander F. Asłanikaszwili   Kartografia. Problemy ogólnej teorii, [w: A.F. Asłanikaszwili, Kartografija. Woprosy obszczej tieorii. Tbilisskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Tbilisi 1969, 32 s.]. Tłum. Jerzy Ostrowski, ss. 157–182.
        Konstantin A. Saliszczew   Przedmiot i metoda kartografii (Współczesne poglądy), [w: Itogi Nauki. Sierija Gieografija, Kartografija 1967–1969, Wypusk 4, ss. 19–31]. Tłum. Jerzy Ostrowski, ss. 183–199.
        Erik Arnberger   Kartografia jako nauka oraz jej związki z geografią i geodezją, [w: Mitteilungen der Österreichischen Geoggraphischen Geselschaft, 112, 1970, z. 2/3, ss. 204–232]. Tłum. i streścił Jerzy Ostrowski, ss. 200–216.
        Eduard Imhof   O strukturze nauki kartografii tematycznej, [w: Kartographische Nachrichten, 19, 1969, 6, ss. 218–223]. Tłum. Jerzy Ostrowski, ss. 217–227.
             
1971   3/4       Problemy regionalizacji w krajach Trzeciego Świata
        Marcin Rościszewski   Zagadnienia organizacji przestrzeni społeczno-gospodarczej w krajach Trzeciego Swiata (Wprowadzenie), ss. 5–18.
        W. P. Kowalewskij   O problemach regionalizacji ekonomicznej krajów rozwijających się, [w: Ekonomiczeskoje rajonirowanije razwiwajuszczichsja stran, Woprosy gieografii 76, Izdatielstwo “Mysl”, Moskwa 1968, ss. 3–8]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 19–26.
        W. A. Pularkin   Specyficzne cechy powstawania i struktury regionów ekonomicznych w krajach rozwijających się w okresie ich zależności kolonialnej, [w: Ekonomiczeskoje rajonirowanije razwiwajuszczichsja stran, Woprosy gieografii 76, Izdatielstwo “Mysl”, Moskwa 1968, ss. 50–59]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 27–39.
        L. F. Blochin   Geograficzna istota pojecia kraju rozwijającego się, [w: Gieografia i razwiwajuszczijesia strany (probliemy ispolzowanija prirodnych i trudowych resursow). Tezisy dokładow (29.I –3.II.1971 r.), Gieograficzeskoje Obszczestwo Sojuza SSR, Moskowskij Filiał, Institut Geografii AN SSSR, Moskwa 1970, ss. 32–34]. Tłum. Andrzej M. Żeromski, ss. 40–42.
        T. W. Zdasiuk, G. I. Utkin   Niektóre problemy regionalizacji i planowania regionalnego w krajach rozwijających się, [w: Tezisy dokładow (29.I –3.II.1971 r.), Gieograficzeskoje Obszczestwo Sojuza SSR, Moskowskij Filiał, Institut Geografii AN SSSR, Moskwa 1970, ss. 116–118]. Tłum. Andrzej M. Żeromski, ss. 43–46.
        Michel Rochefort   Typologia funkcjonalna miast na obszarze Afryki Czarnej, [w: Referat wygłoszony we wrześniu 1970 r. na posiedzeniu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 47–60.
        Luis Lefeber, Mrinal Datta-Chaudhuri   Ogólne pojęcie planowania i analizy, [w: Regional Development: Experiences and Prospects. Volume I, South and Southeast Asia, part I, ss. 27–55. UN Research Institute for Social Development. report No 70.2/1, Geneva 1970]. Tłum. Bronisław Czyż, ss. 61–96.
        E. B. Ałajew   Regionalizacja w krajach rozwijających się, [w: Tezisy dokładow (29.I –3.II.1971 r.), Gieograficzeskoje Obszczestwo Sojuza SSR, Moskowskij Filiał, Institut Geografii AN SSSR, Moskwa 1970, ss. 114–116]. Tłum. Andrzej M. Żeromski, ss. 97–99.
        I. W. Aleszina, J. P. Konowałowa, A. J. Linkow   Problem wyboru gałęziowej koncepcji rozwoju i przestrzennego rozmieszczenia działalności produkcyjnej w krajach rozwijających się, [w: Tezisy dokładow (29.I –3.II.1971 r.), Gieograficzeskoje Obszczestwo Sojuza SSR, Moskowskij Filiał, Institut Geografii AN SSSR, Moskwa 1970, ss. 120–12]. Tłum. Andrzej M. Żeromski, ss. 100–102.
        J. G. Lipiec   Problemy modeli systemów przestrzennych w krajach rozwijających się, [w: Tezisy dokładow (29.I –3.II.1971 r.), Gieograficzeskoje Obszczestwo Sojuza SSR, Moskowskij Filiał, Institut Geografii AN SSSR, Moskwa 1970, 118–120]. Tłum. Andrzej M. Żeromski, ss. 103–104.
        Irma Adelman, Cynthia Taft Morris   “Kryteria wyników” jako podstawa oceny potencjału rozwoju gospodarczego: metoda badań operacyjnych, [w: Quarterly Journal of Economics, 1968, LXXXII, nr 2, ss. 260–280]. Tłum. Roman Kozierkiewicz, ss. 105–134.
        I. W. Miedwiedkow   Próba zastosowania metod matematycznych w regionalizacji ekonomicznej krajów rozwijających się, [w: Ekonomiczeskoje rajonirowanije razwiwajuszczichsja stran, Woprosy gieografii 76, Izdatielstwo “Mysl”, Moskwa 1968, ss. 60–65]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 135–142.
        Tormod Hermansen   Międzyregionalna allokacja inwestycji z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego. Podstawowa analiza modelowa, [w: UN Research Institute for Social Development, Raport nr 70.4, Genewa 1970, ss. 1–59]. Tłum. Roman Kozierkiewicz, ss. 143–220.
        Walther Manshard   Pozycja geografii w międzynarodowej organizacji naukowej UNESCO, [w: Geographische Rundschau, 10, 1971, ss. 373–378]. Tłum. Antoni Wrzosek, ss. 221–232.
             
1972   1       Procesy urbanizacji w ZSRR. Materiały z I polsko-radzieckiego seminarium geograficznego
            Wprowadzenie, ss. 5–6.
        W. G. Dawidowicz   O ilościowych prawidłowościach urbanizacji w ZSRR, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 5–18. Pełny tekst tłumaczenia w: Przegląd Geograficzny XLIV, 1972, 3, ss. 437–451]. Tłum. i streścił Witold Kusiński, ss. 7–14.
        D. G. Chodżajew, B. S. Choriew   Koncepcja jednolitego systemu osadnictwa a planowe regulowanie wzrostu miast w ZSRR, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 19–31]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 15–31.
        O. W. Łarmin, W. M. Moisiejenko, B. S. Choriew   Społeczno-demograficzne aspekty urbanizacji w ZSRR, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 32–45]. Tłum. Andrzej Gawryszewski, ss. 32–48.
        I. W. Majergojz, W. M. Gochman, G. M. Łappo, Ju. L. Piwowarow   Geograficzne aspekty urbanizacji, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 46–52]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 49–57.
        W. W. Pokszyszewski   Urbanizacja i procesy etnograficzne, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 53–62. Pełny tekst tłumaczenia w: Przegląd Geograficzny XLIV, 1972, 3, ss. 453–462]. Tłum i streścił Witold Kusiński, ss. 58–64.
        N. T. Agafonow, S. B. Ławrow, B. R. Pawczinskij   Współczesne formy społecznej organizacji produkcji i rozwoju miast, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 63–70]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 65–75.
        N. T. Agafonow, E. W. Knobelsdorf, N. F. Timczuk   Regionotwórcza rola wielkich i średnich miast, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 71–78]. Tłumaczył Konrad Dramowicz, ss. 76–86.
        Z. N. Jargina   Społeczne aspekty przestrzennej organizacji systemu osadniczego, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 79–87]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 87–99.
        W. F. Miedwiediew, S. A. Polskij   Problemy planowania i regulowania wzrostu wielkich miast (na przykładzie Białoruskiej SRR), [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 88–99]. Tłum. Konrad Dramowicz, ss. 100–113.
        Ł. N. Karpow, K. P. Kosmaczew   Właściwości kształtowania sieci miast w nowo zagospodarowanych regionach, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 100–105]. Tłum. Elżbieta Dramowicz, ss. 114–122.
        R. W. Tatewosow   Metody analizy migracji międzyregionalnych w ZSRR w powiązaniu z procesami urbanizacji, [w: Problemy urbanizacji w SSSR, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta. Centr po izuczeniju problem narodonasielenija, Moskwa 1971, ss. 106–113]. Tłum. Andrzej Gawryszewski, ss. 123–132.
             
1972   2       Metody fotointerpretacyjne w badaniach geograficznych
        Andrzej Ciołkosz   Przedmowa, ss. 5–7.
        James P. Scherz, Donald R. Graff, William C. Boyle   Badania zanieczyszczenia wód za pomocą fotografii lotniczej, [w: Photogrammetric Engineering, Journal of the American Society of Photogrammetry, vol. XXXV, 1969, nr 1, ss. 38–43]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 8–20.
        S. A. Veress   Badania zanieczyszczenia powietrza, [w: Photogrammetric Engineering, Journal of the American Society of Photogrammetry, vol. XXXVI, 1970, no. 8, ss. 840–848]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 21–40.
        Nelson R. Nunnally, Richard E. Witmer   Zdalne metody badawcze w studiach nad użytkowaniem ziemi, [w: Photogrammetric Engineering, Journal of the American Society of Photogrammetry, vol. XXXVI, May 1970, No. 5, ss. 449–453]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 41–53.
        Gordon W. Collins, Aly H.A. El-beik   Badanie szczefółowego użytkowania ziemi w Leeds (Wielka Brytania) za pomocą zdjęć lotniczych, [w: Photogrammetria, Official Journal of the International Society for Photogrammetry, vol. 27, March 1971, No. 2, ss. 71–92]. Tłum. Andrzej Ciołkosz, ss. 54–74.
        Gordon W. Collins, Aly H.A. El-beik   Spis ludności za pomocą zdjęć lotniczych, [w: The Photogrammetric Record, Vol. 7, April 1971, No. 37, ss. 16–25]. Tłum. Andrzej Ciołkosz, ss. 75–92.
        D. M. Kiriejew, Ju. S. Tołczelnikow, N. I. Rubcow   Odczytywanie na zdjęciach lotniczych gleb morenowych i jeziorno-lodowcowych równin środkowej tajgi północno-zachodniej części ZSRR, [w: Dokłady Komissii Aerosjemki i Fotogrammietrii, Wypusk 6, Gieograficzeskoje Obszczestwo Sojuza SSR, Leningrad 1969, ss. 93–104]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 93–106.
        J. T. Parry, W. R. Cowan, J.A. Heiginbottom   Zastosowanie kolorowych zdjęć lotniczych w badaniach glebowych, [w: Photogrammetric Engineering, Journal of the American Society of Photogrammetry, vol. XXXV, 1969, nr 1, ss. 44–56]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 107–125.
        Donald B. Stafford, Jay Langfelder   Badanie erozji i akumulacji w strefie brzegowej na podstawie zdjęć lotniczych, [w: Photogrammetric Engineering, Journal of the American Society of Photogrammetry, vol. XXXVII, June 1971, No. 6, ss. 565–576]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 126–151.
        N. S. Błagowolin, D. G. Cwietkow   Próba zastosowania fotogrametrii naziemnej do badania dynamiki rzeźby, [w: Gieomprfołogija. Izd. Akademija Nauk SSSR, Nr 1, 1971, ss. 76–88]. Tłum. Jan Olędzki, ss. 152–173.
             
1972   3/4       Modele migracji
        ag (Andrzej Gawryszewski)   Od Redakcji, ss. 5–6.
        Andrzej Gawryszewski   Przedmowa, ss. 7–8.
        Everett S. Lee   Teoria migracji, [w: Demography, 3, 1966, ss. 47–57.; przedruk w: population Geography: A Reader (red. G.J. Demko, H.M. Rose, G.A. Schnell). McGraw-Hill Book Company, New York 1970, ss. 288–298]. Tłum. Henryk Mrozicki, ss. 9–28.
        Marc Termote   Modele migracji, [w: Recherches Économoques de Louvain, vol. XXXIII, 1967, 4, ss. 413–444]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 29–65.
        Samuel A. Stouffer   Sposobności pośrednie – Teoria dotycząca ruchliwości i odległości, [w: American Sociological Review, vol. 5 (December, 1940), ss. 845–867; przedruk w: Research to Text Ideas, University of Chicago Press, Chicago 1963, ss. 69–91]. Tłum. Henryk Mrozicki, ss. 66–95.
        Samuel A. Stouffer   Sposobności pośrednie i współzawodniczacy migranci, [w: Journal of Regional Science, vol. 2, 1960, ss. 1–26; przedruk w: research to Text Ideas. Chicago: University of Chicago Press, 1963]. Tłum. Marian Małecki, ss. 96–124.
        Julian Wolpert   Aspekty behawiorystyczne w podejmowaniu decyzji migracji, [w: Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 15, 1965, ss. 159–169; przedruk w: Population Geography: A Reade (red. George J. Demko, Harold M. Rose, George A. Schnell), McGraw-Hill Book Company, New York 1970, ss. 298–306]. Tłum. Bronisław Czyż, ss. 125–140.
        Phillip J. Nelson   Migracja, dochód realny i informacja, [w: Journal of Regional Science, vol. 1, 1959, No. 2, ss. 43–74]. Tłum. Bronisław Czyż, ss. 141–182.
        Esse Lövgren   Geograficzna mobilność siły roboczej. Studium migracji, [w: Geografiska Annaler, 38, 1956, 4, ss. 344–394]. Tłum. Wincenty Kamiński, ss. 183–257.
        Gunnar Olsson   Odległość a integracja społeczna. Studium migracji, [w: Geografiska Annaler, 47, Ser. B, 1965, 1, ss. 3–43]. Tłum. Katarzyna Ostaszewska, ss. 258–336.
        Esse Lövgren   Relacje wzajemne pomiędzy polami migracyjnymi – Analiza przepływów, [w: Lund Studies in Geography, Ser. B, Human Geography, No 13, Lund 1957, ss. 159–169].Tłum. Andrzej Gawryszewski, ss. 337–348.
        Torsten Hägerstrand   Migracja a powierzchnia, [w: Lund Studies in Geography, Ser. B., No 13, 1957, ss. 27–159]. Tłum. i streściła Agnieszka Żurek, ss. 349–383.
        R. Porter   Próba ujęcia zagadnienia migracji od strony jej mechanizmu, [w: Geografiska Annaler, XXXVIII, 1956, 4, ss. 317–343]. Tłum. Ludwik Biegański, ss. 384–422.
            Indeks nazwisk autorów, ss. 423–430.
             
1973   1       Geografia rolnictwa. Problematyka i kierunki badań
        Jerzy Kostrowicki   Przedmowa, ss. 5–9.
        Howard F. Gregor   Rozważania dotyczące pola badań geografii rolnictwa, [w: Agricultural geography. Themes in research. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1970, rozdz. I]. Tłum. Jerzy Kostrowicki, ss. 10–35.
        Svetozar Ileąić   O kompleksową geografię przestrzeni wiejskiej i wiejskiego krajobrazu jako spadkobierczynię czystej “geografii rolnictwa”, [w: Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie, t. 4]. Tłum. Jacek Szyrmer, ss. 36–52.
        Hans-Jürgen Nitz   Krajobraz rolniczy i formacja rolnicza, [w: Moderne geographie in Forschung und Unterricht, Hermann Schroedel Verlag KG, Hannower, ss. 70–93]. Tłum. Jacek Szyrmer, ss. 53–88.
        Andriej N. Rakitnikow   Problematyka i podstawowe dane w badaniach geograficzno-ekonomicznych rolnictwa, [w: A. N. Rakietnikow, Gieografija sielsskogo choziajstwa. Izdatielstwo “Mysl”, Moskwa 1970, rozdz. I, ss. 11–18]. Tłum. Władysław Biegajło, ss. 89–95.
        Andriej N. Rakitnikow   Różnice przestrzenne w poziomie intensywności rolnictwa, [w: A. N. Rakietnikow, Gieografija sielsskogo choziajstwa. Izdatielstwo “Mysl”, Moskwa 1970, rozdz. II, ss. 18–26]. Tłum. Władysław Biegajło, ss. 96–105.
        Andriej N. Rakitnikow   Metody rejonizacji rolnictwa, [w: A. N. Rakietnikow, Gieografija sielsskogo choziajstwa. Izdatielstwo “Mysl”, Moskwa 1970, rozdz. IV, ss. 80–103]. Tłum. Władysław Biegajło, ss. 106–128.
        Alec N. Duckham, Geoffrey B. Masefield   Rozmieszczenie i intensywność systemów rolniczych, [w: Farming System of the World. London 1971, 542 s.; skrót II i III części pierwszego rozdziału]. Tłum. Roman Kulikowski, ss. 129–145.
        David Grigg   Regiony rolnicze świata, [w: Economic Geography, vol. 45, 1969, nr 2, ss. 95–132]. Tłum. Bożena Dorsz, Jan Załuska, ss. 146–199.
             
1973   2       Problemy urbanizacji w krajach Trzeciego Świata
        Marcin Rościszewski, Zuzanna Siemek   Problemy rozwoju urbanizacji w krajach Trzeciego Świata – Wprowadzenie, ss. 5–21.
            Wzrost miast a rozwój społeczny w Afryce, [w: International Social Development Review, No 1, 1968, UN New York, ss. 39–47]. Tłum. Bożena Koeltz, ss. 22–46.
            Rozmieszczenie ludności miejskiej i wiejskiej a formy osadnictwa w Azji, [w: International Social Development Review, No 1, 1968, UN New York, ss. 48–54]. Tłum. Przemysław Czajkowski, ss. 47–67.
            Najnowsze zmiany form osadnictwa miejskiego i wiejskiego w Ameryce Łacińskiej, [w: International Social Development Review, No 1, 1968, UN New York, ss. 55–62]. Tłum. Ewa Szulc, ss. 68–85.
        Gilles Sautter   Migranci ze wsi w miastach Czarnej Afryki. Geneza i zróżnicowanie społeczności miejskich, [w: “La croissance urbaine en Afrique Noire et à Madagascar”, Colloques Internationaux du centre National de la Recherche Scientifique, Talence 29 septembre – 2 octobre 1970. Wyd. Paris 1972, ss. 77–91]. Tłum. i streścił Maksymilian Skotnicki, ss. 86–106.
        Milton Santos   Rozwój miasta w krajach Trzeciego Świata, [w: Revue de Géographie de Lyon, vol. 47, 1972, no. 1, ss. 5–25]. Tłum. i streścił Maksymilian Skotnicki, ss. 107–119.
        Brian J. L. Berry, Howard Spodek   Porównawcze ekologie wielkich miast Indii, [w: Economic Geography, vol. 47, nr 2 (Supplement), June 1971, ss. 266–285]. Tłum. Bohdan Kikolski, ss. 120–151.
        Philip H. Ress   Ekologia czynnikowa: rozszerzona definicja, badanie i krytyka, [w: Economic Geography, vol. 47, nr 2 (Supplement), June 1971]. Tłum. i streściła Ewa Nowosielska, ss. 152–154.
        R. J. Johnston   Pewne ograniczenie ekologii czynnikowych i analizy obszarów społecznych, [w: Economic Geography, vol, 47, no 2, 1971 (Supplement), ss. 314–323]. Tłum. i streściła Ewa Nowosielska, ss. 155–174.
             
1973   3/4       Kartograficzna metoda badań w geografii
        Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski   Przedmowa, ss. 5–9.
        Konstantin A. Saliszczew   Wykorzystanie map geograficznych jako narzędzia badań, [w: K. A. Saliszczew, Kartografija, Wyd. 2, Izd. “Wysszaja Szkoła”, Moskwa 1971, rozdz. VIII]. Tłum. Jacek Pasławski, ss. 10–38.
        A. M. Berlant   Problemy teorii wykorzystania map w badaniach naukowych, [w: Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta. Serija V Gieografija, 1971, nr 4, ss. 50–57]. Tłum. Jacek Pasławski, ss. 39–50.
        A. M. Berlant   Mapy wzajemnego powiązania zjawisk i ich zastosowanie w badaniach geograficznych, [w: Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta. Serija V Gieografija, 1972, nr 1, ss. 21–29]. Tłum. Gabriel Bonatowski, ss. 51–63.
        Arthur H. Robinson   Kartowanie zgodności map izarytmicznych, [w: Annals of the Association of American Geographers, vol. 52, 1962, nr 4, ss. 414–425]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 64–82.
        Edwin N. Thomas   Mapy reszt z regresji. Ich charakterystyka i zastosowanie w badaniach geograficznych, [w: E.N. Thomas, Maps of residuals from regression: their characteristics and uses in geographic research, Department of Geography, State University of Iowa, Iowa City 1960, 60 s.]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 83–128.
        R. J. Chorley, P. Haggett   Mapy powierzchni trendu w badaniach geograficznych, [w: Institute of British Geographers, Transactions No. 37, December 1965, London, ss. 47–67]. Tłum. Jerzy Ostrowski, ss. 129–160.
        Władimir P. Szockij   Podstawowe zasady badań geograficznej problematyki rolnictwa metodą kartowania, [w: W.P. Szkockij, Kartograficzeskije mietody issledowanija gieograficzeskich problem sielskogo choziajstwa, Izd. “Nauka”, Leningrad 1970, §3 rozdziału 1, ss. 22–27]. Tłum. Roman Kulikowski, ss. 161–166.
             

SPIS TREŚCI (1967 — 1969)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1967   1       Elementy nowszych koncepcji integracji nauk geograficznych
        Stefan Golachowski   Przedmowa. ss. 1–2.
        ab.   Od Redakcji. ss. 3–5.
        Hans H. Boesch   Pozycja współczesnej geografii, [w: Geographia Helvetica 17, 1962, 4, ss. 288–293]. Tłum. Teresa Kiedrowska-Lijewska, ss. 6–15.
        Hans Carol   W sprawie teorii geografii, [w: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 105, 1963, I–II; Festschrift Hans Bobek, Teil I, ss. 23–38]. Tłum. i streścił Stefan Golachowski, ss. 16–24.
        William Bunge   Możliwość przewidywania zjawisk geograficznych, [w: W. Bunge, Theoretical Geography. Lund Studies in Geography, Ser. C. General and Mathematical Geography, No 1; Lund 1962, Rozdz. I, cz. II.B]. Tłum. Bronisław Czyż, ss. 25–34.
        Richard J. Chorley   Geografia a teoria analogowa, [w: Annals of the Association of American Geographers, 54, 1964, q, ss. 127–137]. Tłum. i streścił Stefan Golachowski, ss. 35–40.
        Brian J.L. Berry   Podejścia do analizy regionalnej. Synteza, [w: Annals of the Association of American Geographers, 54, 1964, 1, ss. 2–11]. Tłum. E. Suchodolska, ss. 41–63.
        Edward A. Ackerman   Istota badań geograficznych, [w: E. A. Ackerman, The Nature of Geographical Research. Tłumaczenie odczytu wygłoszonego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w październiku 1964 r.]. Tłum. Jadwiga Leszczycka, ss. 64–82.
        B. L. Gurewicz, J. G. Sauszkin   Metoda matematyczna w geografii, [w: “Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, No 1, 1966, ss. 3–27]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 83–124.
             
1967   2       Z metodyki badań osiedli o funkcjach centralnych
        Maria Kiełczewska-Zaleska   Przedmowa. ss. 1–5.
        Edwin N. Thomas   Przyczynek do rozszerzenia modelu ośrodka centralnego, [w: The Geographical Rewiew, 51, 1961, 3, ss. 400–411]. Tłum. B. sczaniecka, ss. 6–21.
        Michael F. Dacey   Probabilistyczny model lokalizacji ośrodków centralnych, [w: Annals of the Association of American Geographers, 56, 1966, s. ss. 550–568]. Tłum. i streścił K. Polarczyk, ss. 22–30.
        Richard L. Morrill   Symulacja układów ośrodków centralnych w czasie, [w: Lund Studies in Geography, Ser. B. Human Geography, No 24, Lund 1962, ss. 109–120]. Tłum. B. Sczaniecka, ss. 31–46.
        Arthur E. Smailes   Hierarchia miast w Anglii i Walii, [w: Geography. The Quarterly Journal of the Geographical Association, No 144, Vol. XXIX, Part 2, 1944, ss. 41–51]. Tłum. Krystyna Pudło-Palonka, ss. 47–64.
        J. Labasse, M. Rochefort   Rola urządzeń usługowych wyższego rzędu w polaryzacji życia regionalnego w Europie Zachodniej, [w: Communication présentée au XX-e Congrés International de Gčographie (Londres 1964). Ministčre de la Construction, Direction de l’Amenagement Foncier et de l’Urbanisme, Centre d’Etudes Economiques et Sociales, octobre 1964, 16 s.]. Tłum. B. Durbajło, ss. 65–79.
        R. Klöpoer   Powstanie, położenie i rozmieszczenie osiedli centralnych w Dolnej Saksonii, [w: “Forschungen zur Deutschen Landeskunde. Veröffentlichungen des Zentralausschusses für deutsche Landeskunde und des Amtes für Landeskunde”, Band 71, 1952, Remagen, s. 125]. Tłum. J. Maciejewska, ss. 80–104.
        O. Boustedt   Ośrodki centralne i ich strefy wpływów, [w: “Lund Studies in Geography”, Ser, B, Human Geography, No 24, Lund 1962, ss. 201–224]. Tłum. D. Niedbalska, ss. 105–128.
             
1967   3       Problemy badań krajobrazowych i regionalizacji fizycznogeograficznej. Opracował Leszek Baraniecki
        Leszek Baraniecki   Przedmowa. ss. 1–4.
        W. S. Prieobrażenski   Badania krajobrazowe, [w: W.S. Prieobrażenski, Łandszaftnyje issledowanija. Akademija Nauk SSSR, Institut Gieografii, Izd. Nauka, Moskwa 1966, 128 s.]. ss. 5–101.
        S. P. Alter   Krajobrazowa metoda odczytywania zdjęć lotniczych, [w: streszczenie fragmentu pracy S.P. Altera: Łandszaftnyj mietod deszyfrirowanija aerofotosnimkow. Obszczije położenija i princypy, An ZSRR, Izd. Nauka, Moskwa 1966, 88 s.]. ss. 102–124.
        E. E. Rodianska, N. S. Czoczia   Z doświadczeń kartowania krajobrazowego, [w: “Wiestnik Leningradskogo Uniwiersitieta”, No 18, Ser. gieołogii i gieografii, wypusk 3, 1966, ss. 71–80]. ss. 125–129.
        I. W. Siemienow   Regionalizacja ziemi północnej, [w: “Izwiestia Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, T. 98, wyp,. 6, 1966, ss. 477–485]. ss. 130–135.
        N. I. Michajłow   Regionalizacja fizycznogeograficzna, [w: streszczenie pracy N.I. Michajłowa, Fiziko-gieograficzeskoje rajonirowanije, “Itogi Nauki”, Gieografija SSSR, wypusk 4, Moskwa 1967]. ss. 136–193.
             
1967   4       Geografia stosowana. Część III
        Ludwik Straszewicz   Przedmowa. ss. 1–10.
        P. Nash   Uwagi na temat genezy i rozwoju geografii stosowanej w Stanach Zjednoczonych, [w: “Applied Geofraphy in the World – Proceedings of Prague Meeting, 13th to 18th September 1965”, Prague 1966, ss. 30–35]. Tłum. Julitta Grocholska, ss. 11–20.
        G. Etzel Pearcy   Obecny stan geografii stosowanej w Stanach Zjednoczonych, [w: “Applied Geofraphy in the World – Proceedings of Prague Meeting, 13th to 18th September 1965”, Prague 1966, ss. 36–38]. Tłum. Jadwiga Leszczycka, ss. 21–26.
        M. Shafi   Początki i rozwój geografii stosowanej w Indii, [w: “Applied Geography in the World – Proceedings of Prague Meeting, 13th to 18th September 1965”, Prague 1966, ss. 39–42]. Tłum Irena Straszewiczowa. ss. 27–32.
        J. Sporck   Problemy kształcenia: doświadczenia belgijskie, [w: “Applied Geography in the World – Proceedings of Prague Meeting, 13th to 18th September 1965”, Prague 1966, ss. 111–129]. Tłum. Irena Straszewiczowa, ss. 33–62.
        J. W. House   Wielka Brytania (odpowiedź na kwsetionariusz nr 2 Komisji Geografii Stosowanej MUG), [w: “Applied Geofraphy in the World – Proceedings of Prague Meeting, 13th to 18th September 1965”, Prague 1966, ss. 177–194]. Tłum. Jadwiga Leszczycka, ss. 63–109.
        W. B. Soczawa   Poszukiwanie nowych form organiazcji prac z geografii stosowanej w ZSRR, [w: W.B. Soczawa, Poiski nowych form organizacyi rabot po prikładnoj gieografii w SSSR. Prikładnaja Gieografia (Matieriały Irkutskogo sowieszczanija), Akadiemija Nauk SSSR, Sibirskoje otdielenije, Irkutsk 1966, ss. 5–13]. Tłum. Elżbieta Dziegieć, ss. 110–119.
        I. W. Komar   Praktyczne znaczenie geografii i praktycznie ukierunkowane badania geografów moskiewskich, [w: Dokłady Instituta Gieografii Sibirii i Dalniego Wostoka, wypusk 9, ss. 17–25, Akadiemija Nauk SSSR, Sibirskoje otdielenije, Irkutsk 1965]. Tłum. Jerzy Dzieciuchowicz, ss. 120–136.
        E. Száva-Kováts   O problemie geografii stosowanej, [w: “Geografica Helvetica” 21, 1966, s, ss. 122–131]. Tłum. Teresa Kiedrowska-Lijewska, ss. 137–170.
             
1968   1       Problemy krajów rozijajacych się (Zagadnienia ogólne). Część II
        Tadeusz Żebrowski, Marcin Rościszewski   Wstęp. ss. 1–11.
        Richard Hartshorne   Geografia a rozwój gospodarczy, [w: Essays on Geography and Economic Development, Department of Geography, University of Chicago, The University of Chicago Press, Chicago 1960, ss. 3–26]. Tłum. Bronisław Czyż, ss. 12–48.
        Leopold Scheidl   Problemy krajów rozwijajacych się w świetle geografii ekonomicznej, [w: L. Scheidl, Die Probleme der Entwicklungsländer in wirtschaftsgeographischer Sicht. Wiener Geographische Schriften, 16, Wien 1963, ss. 67]. Tłum. i omówiła Zuzanna Siemek, ss. 49–59.
        Yves Lacoste   Geografia krajów słabo rozwinietych, [w: Y. Lacoste, Géographie du sous-développement, Paris, P.U.F., 1965, 285 s., seria “Magellan” nr 2]. Tłum. i omówił Marcin Rościszewski, ss. 60–105.
        Pierre George   Rola czynników geograficznych jako hamulców rozwoju, [w: Revue Tiers Monde, t. VIII, No 29, janvier-mars 1967, ss. 3–13]. Tłum. Irena Gajdul, ss. 106–121.
        Gérard Déstanne de Bernis   Industrializacja krajów rozwijąjacych się, [w: Développement et Civilisation, No 18, 1964, ss. 6–24]. Tłum. i omówił Marcin Rościszewski, ss. 122–130.
        Marc-Edmond Morgaut   Hamulce wzrostu i rozwoju w krajach słabo rozwinietych. Przyczyny społeczno-psychologiczne, [w: Tiers-Monde, No 26, 1966, ss. 337–351]. Tłum. i omówił Marcin Rościszewski, ss. 131–139.
        Bernard Kayser   Podziały przestrzeni geograficznej w krajach słabo rozwiniętych, [w: Annales de Géographie, No 412, 1966, ss. 686–697]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 140–159.
        Yves Lacoste   Problem sieci miejskich w krajach zacofanych, [w: Y. Lacoste, Le problčme des réseaux urbains dans les pays sous-développés. Tłumaczenie referatu wygłoszonego podczas francusko-polskiego seminarium geograficznego w Teresinie w 1965 r. i zamieszczonego w nr 12 “Geographia Polonica”, Warszawa 1967]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 160–171.
        W. A. Pularkin, G. N. Utkin   Sprawozdanie z dwóch konferencji dotyczących aktualnych problemów krajów rozwijających się (Moskwa, 24–26 XI 1966; Tbilisi, 6–9 XII 1966), [w: “Izwiestija Akademii Nauk SSSR”, Sier. geograficzeskaja, nr 2, 1967, ss. 159–163]. Tłum. Andrzej Bonasewicz, ss. 172–184.
             
1968   2/3       Studia nad paleogeografią holocenu
        Leszek Starkel   Współczesny stan badań nad paleogeografią holocenu, ss. 5–25.
        H. Godwin   Przemówienie wstępne (na sympozjum poświęconym klimatowi świata 8000–0 lat p.n.e), [w: Proceedings of the International Sympozium held at Imperial College, London, 18 and 19 april 1966; Royal Meteorological Society, London, ss. 3–14]. Tłum. K. Wasylikowa, ss. 27-51.
        H. E. Wright, Jr   Stratygrafia osadów jeziornych a dokładność zapisu paleoklimatycznego, [w: World climate from 8000 to 0 B.C.; Proceedings of the International Sympozium held at Imperial College, London, 18 and 19 april 1966; Royal Meteorological Society, London, ss. 157–173]. Tłum. K. Wasylikowa, ss. 53–75.
        B. Frenzel   Zmiana klimatu na przejściu między okresem atlantyckim a subborealnym na półkuli północnej: dowdy botaniczne, [w: World climate from 8000 to 0 B.C.; Proceedings of the International Sympozium held at Imperial College, London, 18 and 19 april 1966; Royal Meteorological Society, London, ss. 99–122]. Tłum. M. Ralska-Jasiewiczowa, ss. 77–114.
        K. W. Butzer   Zmiany klimatu w strefach suchych Afryki w okresie wczesnego i środkowego holocenu, [w: World climate from 8000 to 0 B.C.; Proceedings of the International Sympozium held at Imperial College, London, 18 and 19 april 1966; Royal Meteorological Society, London, ss. 72–82]. Tłum. Leszek Starkel, ss. 115–132.
        L. J. Pons, S. Jelgersma, A. J. Wiggers, J, D, de Jong   Ewolucja wybrzeży Holandii w holocenie, [w: Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Gennotschap; Geol. Serie, deel 21-2, 1963. Transactions of the Jubilee Convention. Part two; ss. 197–207]. Tłum. Adam Kotarba, ss. 133–146.
        Jean Corbel   Erozja na powierzchni ziemi – studium ilościowe (Metod – technika – Wyniki), [w: Annales de Géographie, No 398, LXXIII année, Juillet-Août 1964, ss. 386–412]. Tłum. Adam Kotarba, Maria Baumgart-Kotarba, ss. 147–180.
             
1968   4       Ogólne zagadnienia kartografii tematycznej
        Jerzy Ostrowski, Lech Ratajski   Przedmowa. ss. 5–8.
        Eduard Imhof   Kartografia tematyczna. Przyczynki metodyczne, [w: “Die Erde”, 93, 1962, 2, ss. 72–116]. Tłum. i streścił Jerzy Ostrowski, ss. 9–
        Erik Arnberger   Znazcenie przedstawiania wartości absolutnych i względnych oraz problem ich powierzchni odniesienia, [w: E. Arnberger, Handbuch der thematischen Kartographie, Franz Deuticke, Wien 1966, ss. 335–348]. Tłum. Wiesław Ostrowski, ss. 35–48.
        Emil Meynen   Jedność formy i tresci mapy tematycznej, [w: “Geographisches Taschenbuch” 1958/59, ss. 534–540]. Tłum. Lech Ratajski, ss. 49–58.
        Karl Thorn   Wymowa i wartość map tematycznych, [w: “Petermanns Geographische Mitteilungen” 103, 1959, 2, ss. 146–148]. Tłum. i streścił Witold Maculewicz, ss. 59–64.
        Irina P. Zarucka   Generalizacja treści tematycznej map przyrody, [w: I. P. Zarucka, Sostawlenije spiecyalnych kart prirody, Izd. Moskowskogo Uniwiersiteta, Moskwa 1966, rozdz. 10: ss. 185–215]. Tłum. i streścił Jerzy Ostrowski, ss. 65–82.
        O. M. Miller, R. J. Voskuil   Generalizacja map tematycznych, [w: “The Geographical Review” 54, 1964, 1, ss. 13–19]. Tłum. Lech Ratajski, ss.83–90.
        V. Gaebler   Legenda map tematycznych. Rozważania nad formą, [w: “Vermessungstechni” (Berlin) 15, 1967, 8, ss. 304–309]. Tłum i streścił Bogdan Horodyski, ss.91–100.
        Fritz Hölzel   O przedstawianiu rzeźby na mapach tematycznych, [w: “Kartographische Studien. Haack-Festschrift”, Gotha 1957, ss. 101–109]. Tłum. i streściła Wanda Kluge, ss. 101–106.
        Waldo R. Tobler   Automatyzacja sporządzania map tematycznych, [w: “Internationales Jahrbuch für Kartographie”, VI, 1966, C. Bertelsmann Velag, Gütersloh, ss. 81–93]. Tłum. Roman Biesiada, ss. 107–121.
             
1968   4a   Opracowali Elżbieta i Jerzy Grzeszczakowie   Spis rzeczy zawartych w “Przeglądzie Zagranicznej Literatury Geograficznej” za lata 1950–1968
             
1969   1       Zagadnienia bilansu wodnego
        Tadeusz Wilgat   Przedmowa. ss. 5–7.
        M. I. Lwowicz   Bilans wodny i pokrywa glebowa, [w: “Poczwowiedienije” 1966, 9, ss. 43–55]. Tłum. Dobiesław Jędzejczyk, ss. 8–31.
        P. Fontaine   Rozważania nad bilansem wodnym. Próba określania pojemności retencyjnej gruntu w zlewni średniej wielkości, [w: “Monographies de la Météorologie Nationale”, No 37, Paris 1964, ss. 1–11]. Tłum. Tadeusz Wilgat, ss. 33–44.
        A. Orieux, E. Pouget, A. Barbia, H. Sabadel   Metoda oszacowania bilansu wodnego na przykładzie zlewni rzeki Cèze’ [w: “Monographies de la Météorologie Nationale”, No 60, Paris 1967, s. 28]. Tłum. Ewa Nowosielska, ss. 45–79.
        M. I. Lwowicz   Geograficzne podstawy prawa wodnego, [w: “Izwiestija Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, No 3, 1967, ss. 178–189].Tłum. Bronisława Szalkiewicz, Elsa Kalmbach, ss. 81–104.
        A. M. Piper   Czy Stany Zjednoczone mają dosyć wody? Szacunki i przewidywania (do roku 2000) w zakresie zasobów i potrzeb wodnych dla 19 głównych obszarów odpływowych [w: “Geological Survey Water-supply” paper 1797. US Government Printing Office, Washington 1965, s. 27 + 3 mapy poza tekstem]. Tłum. Krzysztof Wojciechowski, ss. 105–156.
             
1969   2       Postępy metodyczne geografii brytyjskiej
            Przedmowa. ss. 5–6.
        V. B. Proudfoot   Najnowsze terenowe i laboratoryjne eksperymenty w geomorfologii, [w: streszczenie referatu wygłoszonego na III Anglo-Polskim Seminarium Geograficznym w 1967 r. (maszynopis powielany)]. Tłum. i streścił Tadeusz Kubiak, ss. 7–20.
        M. M. Sweeting   Najnowsze osiągnięcia i metody badań krasowych na Wyspach Brytyjskich, [w: streszczenie referatu wygłoszonego na III Anglo-Polskim Seminarium Geograficznym w 1967 r. (maszynopis powielany)]. Tłum. i streścił Tadeusz Kubiak, ss. 21–30.
        Keith M. Clayton   Publikacje i komunikowanie się w geografii, [w: streszczenie referatu wygłoszonego na III Anglo-Polskim Seminarium Geograficznym w 1967 r. (maszynopis powielany)]. Tłum. i opracował Marek Koter, ss. 31–37.
        Christine S. Sunley   Problem precyzji terminologicznej na przykładzie morfologii rzecznej, [w: streszczenie referatu wygłoszonego na III Anglo-Polskim Seminarium Geograficznym w 1967 r. (maszynopis powielany)]. Tłum. i streścił Tadeusz Kubiak, ss. 39–54.
        Christopher Board   Ilościowa analiza przestrzennych układów użytkowania ziemi ze szczególnym uwzględnieniem map użytkowania ziemi. Analiza kształtu i jej zastosowanie, [w: streszczenie referatu wygłoszonego na III Anglo-Polskim Seminarium Geograficznym w 1967 r. (maszynopis powielany)]. Tłum. Wiesława Tyszkiewicz, Wojciech Jankowski, ss.55–77.
        James H. Johnson   Najnowsze prace brytyjskie z zakresu geografii zaludnienia, [w: streszczenie referatu wygłoszonego na III Anglo-Polskim Seminarium Geograficznym w 1967 r. (maszynopis powielany)]. Tłum. i opracował Marek Koter, ss. 79–100.
        R. E. Pahl   Socjogeografia obszarów miejskich, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Frontiers in geographical teaching, Methuen and Co Ltd, London 1967, rozdz. V: ss. 84–90 oraz 98–100]. Tłum. Andrzej Werwicki, ss. 101–111.
        M. P. Collins   Prace terenowe na obszarach miejskich, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Frontiers in geographical teaching, Methuen and Co Ltd, London 1967, rozdz. XI: ss. 215–238]. Tłum. Andrzej Wróbel, ss. 113–138.
        D. Timms   Metody ilosciowe w współczesnej geografii miast, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Frontiers in geographical teaching, Methuen and Co Ltd, London 1967, rozdz. XII: ss. 239–265]. Tłum. Marek Jerczyński, ss. 139–167.
             
1969   3/4       Modele w geografii
        Andrzej Wróbel   Przedmowa. ss. 5–6.
        Christopher Board   Mapy jako modele, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Models in geography, London 1967, ss. 670–725]. Tłum. i streścił Jerzy Ostrowski, ss. 7–55.
        D. R. Stoddart   Organizm i ekosystem jako modele geograficzne, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Models in geography, London 1967, ss. 511–548]. Tłum. Wiesława Rączkowska, Zdzisława Wójcik, ss. 56–107.
        D. Harvey   Modele ewolucji układów przestrzennych w geografii człowieka, [w: J. Chorley, P. Haggett (ed.), Models in geography, London 1967, ss. 549–608]. Tłum. i streściła Ewa Nowosielska, ss. 108–184.
             

SPIS TREŚCI (1964 — 1966)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1964   1       Założenia teoretyczne geografii zaludnienia
        Leszek Kosiński   Wstęp. ss. I–VII.
        Glenn T. Trewartha   W sprawie geografii zaludnienia, [w: Ann. Ass. Am. Geogr., 43, 1953, 2, ss. 73–97]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 1–16.
        Jacqueline Beaujeu-Garnier   Geografia zaludnienia, [w: J. Beaujeu-Garnier, Géographie de la population. T. 1, Paris 1956, ss. 11–14]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 17–21.
        Wilbur Zelinsky   Wstęp do geografii zaludnienia, [w: W. Zelinsky, A Prologue to Population Geography, Prentice Hall Inc., praca w druku, maszynopis stron 10–12, 14–17 i 36–38 za zgodą autora]. Tłum. Leszek Kosiński, ss. 22–29.
        Jaromir Korčák   Wstęp do ogólnej geografii zaludnienia, [w: Uvod do vąeobecné geografie obyvatelstva, Učebni texty vysokých skol, Praha 1963, 152 s., przetłumaczono dwa wstepne paragrafy, ss. 3–6]. Tłum. Leszek Kosiński, ss. 30–38.
        Boris S. Choriew   W sprawie miejsca geografii zaludnienia i osadnictwa w systemie nauk geograficznych, [w: “Voprosy Geografii”, 56, Moskwa 1962, ss. 178–181]. Tłum. Witold Kusiński, ss. 39–47.
        Wadim W. Pokszyszewski   Geografia zaludnienia i jej zadania, [w: “Izwestia Akademii Nauk SSSR, Ser. geogr.”, 1962, nr 4, ss. 3–11]. Tłum. Witold Kusiński, ss. 48–70.
        Edward A. Ackerman   Geografia a demografia, [w: skrót dwu artykułów tego autora (Geography and Demography, s. 717–727 oraz Population and Natural Resources, s. 621–650) zamieszczonych w oprac. zbiorowym pod red. P. M. Hausera i O. D. Duncana, The Study of Population, The University of Chicago Press, Chicago 1959, II wyd. 1961, s. XVI + 864]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 71–84.
        Pierre George   Sprawozdanie Komisji Geograficznej na Konferencji Demograficznej w Strasburgu w 1960, [w: Commission de Géographie, Colloque National de Démographie organisé par les Instituts et Centres Univeritaires de Démographie. Strasbourg 5–7 Mai 1960, Colloques Nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1961, ss. 29–42]. Tłum. A. Dowgiałło, ss. 85–106.
            Główne elementy dyskusji nad zagadnieniami ekonomicznymi i geografii zaludnienia, [w: Colloques National de Démographie, Strasbourgh 5–7 Mai 1960. Paris 1961, Edituions du CNRS, ss. 137–151]. Tłum. i streścił Jerzy Grzeszczak, ss. 107–112.
        David J. M. Hoosen   Rozmieszczenie ludności jako zasadniczy problem geograficzny, [w: The Canadian Geographer, 17, November 1960, ss. 10–20]. Tłum. Jerzy Grzeszczak, ss. 113–115.
            Z metodyki badań ludnościowych
        Jack P. Gibbs   Ewolucja koncentracji ludności, [w: Economic Geography, 39, 1963, 2, ss. 119–129]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 116–118.
        Otis Dudley Duncan   Miary rozmieszczenia ludności, [w: Population Studies, 11, 1957, 1, ss. 27–45]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 118–128.
        A. Geddes   Badanie zmienności zmian, [w: Geogr. J., 98, 1941, 5–6, ss. 228–253; Geogr. Rev., 32, 1942, 4, ss. 562–573; J. hum. Relat., 1, 1947–48, 2; Geogr. Rev., 44, 1954, 1, ss. 88–100]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 129–133.
        John W. Webb   Ruch naturalny i migracje jako składnik przemian ludnościowych, [w: Economic Geography, 39, 1963, 2, ss. 130–148]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 134–138.
             
1964   2       Zadania i metody współczesnej klimatologii
        Wincenty Okołowicz   Wstęp. ss. 1–20.
        S. P. Chromow   Klimat, makroklimat, klimat lokalny, mikroklimat, [w: Izwiestia wsiesojuznogo Geograficzeskogo Obszczestwa, 84, 1952, 3, ss. 289–298]. Tłum. J. Kaczorowski, ss. 21–52.
        Vladimir Krečmer   Pojęcia podstawowe w klimatologii (mezo- i mikroklimat), [w: Meteorologické Zprávy 13, 1960, 1, ss. 9–10]. Tłum. Janusz Paszyński, ss. 53–61.
        C. W. Thorntwaite   Zadania, które oczekują klimatologię, [w: WMO Bulletin, 6, 1957, 1 ss. 2–7]. Tłum. J. Kaczorowski, ss. 62–74.
        T. E. W. Schumann   Meteorologia światowa. Spojrzenie w przeszłość i przyszłość, [w: WMO Bulletin 8, 1959, 1, ss. 29–35]. Tłum. J. Kaczorowski, ss. 75–89.
        Ł. P. Rakipowa   Badania nad teorią klimatu, [w: Trudy Wsiesojuznowo Naucznowo Mietieorołogiczeskowo Sowieszczanija, t. 4 (sekcja klimatologii), Leningrad 1962, ss. 52–59]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 90–108.
        F. Kenneth Hare   Dynamiczne aspekty klimatologii, [w: WMO Commission for Climatology, II Session, Washington, January 1957]. Tłum. J. Michalczewski, ss. 109–141.
        W. Böer   Rozważania na temat podstaw klimatologii pogody, [w: Einfluss der Karpaten auf die Witterungserscheinungen, Budapest 1963, ss. 165–172]. Tłum. Teofil Lijewski, ss. 142–149.
        Ł. A. Czubukow   Współczesne zasady teoretycznego i praktycznego wykorzystania klimatologii kompleksowej, [w: Trudy Wsiesojuznowo Naucznowo Mietieorołogiczeskowo Sowieszczanija, T. 4, Leningrad 1962, ss. 59–63]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 150–163.
        A. B. Bagdasarian   Klimat jako wieloletni reżym pogody, [w: Trudy Wsiesojuznowo Naucznowo Mietieorołogiczeskowo Sowieszczanija, T. 4, Leningrad 1962, ss. 73–78]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 164–176.
        B. P. Alisow   Uwagi o metodyce klimatologicznej charakterystyki typów pogody, [w: Trudy Wsiesojuznowo Naucznowo Mietieorołogiczeskowo Sowieszczanija, t. 4, Leningrad 1962, ss. 28–37]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 177–195.
             
1964   3       Wybrane zagadnienia krasu
        Cecylia Radłowska   Przedmowa. ss. 1–7.
        Jean Corbel   Kras północno-zachodniej Europy i dla porównania kilka wybranych regionów [w: J. Corbel, Les karsts du Nord-Ouest de l’Europe et de quelques régions de comparison, Etude sur le role du climat dans l’erosion des calcaires, Lyon 1957; s. 5: Avant-propos; s. 7–9: Introduction; Historique]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 8–16.
        Jean Corbel   Podstawowe zagadnienia: Czynniki rozpuszczania, [w: J. Corbel, Les karsts du Nord-Ouest de l’Europe et de quelques régions de comparison, Etude sur le role du climat dans l’erosion des calcaires, Lyon 1957, ss. 10–12]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 17–23.
        Jean Corbel   Kras i terminologia krasowa, [w: : J. Corbel, Les karsts du Nord-Ouest de l’Europe et de quelques régions de comparison, Etude sur le role du climat dans l’erosion des calcaires, Lyon 1957, ss. 13–17]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 24–33.
        Jean Corbel   Spitsbergen i jego kras. Czynniki geograficzne, [w: J. Corbel, Les karsts du Nord-Ouest de l’Europe et de quelques régions de comparison, Etude sur le role du climat dans l’erosion des calcaires, Lyon 1957, ss. 29–34]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 34–38.
        Jean Corbel   Kras Półwyspu Blomstrand, [w: J. Corbel, Les karsts du Nord-Ouest de l’Europe et de quelques régions de comparison, Etude sur le role du climat dans l’erosion des calcaires, Lyon 1957, ss. 38–43]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 39–49.
        S. S. Korżujew, S. S. Nikołajew   Typy krasu rozwiniętego w wiecznej marzłoci i niektóre charakterystyczne cechy występowania, [w: Izwiestija Akademii Nauk SSSR, sier. gieogr., 1957, nr 6, ss. 33–46]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss.50–78.
        M. A. Sunartadirdja, H. Lehmann   Kras tropikalny Maros i Nord-Bone na poudniowo-zachodnim Celebesie (Sulawesi), [w: Internationale Beiträge zur Kartsmorphologie, Suppl 2, 1960, ss. 49–65]. Tłum i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 79–93.
        H. Lehmann   Studia nad morfologią i hydrografią krasową, [w: Erdkunde 10, 1956, 3, ss. 185–204]. Tłum. i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 94–106.
        J. Rogalić   Stosunek erozji rzecznej do procesu krasowego, [w: Zeitschrift für Geomorphologie. Neue Folge, 4, 1960, 2, ss. 116–128]. Tłum. istreściła Irena Gieysztorowa, ss. 107–122.
        Jean Corbel   Najnowsze badania nad arktycznym krasem skandynawskim, [w: Internationale Beiträge zur Kartsmorphologie, Suppl 2, 1960, ss. 74–78]. Tłum. i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 123–130.
        A. Bögli   Rozpuszczanie wapieni a powstawanie żłobków, [w: Internationale Beiträge zur Kartsmorphologie, Suppl 2, 1960, ss. 4–21]. Tłum. i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 131–152.
        N. A. Gwozdieckij   Kras na terytorium ZSRR i stan jego poznania, [w: XIX Meżdunarodnyj Geograficzeskij Kongress w Stokgolmie, Moskwa 1961, ss. 290–294]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 153–162.
             
1964   4       Zagadnienia z problematyki limnologicznej
        Adam Synowiec   Przedmowa. ss. 1–8.
        Melvin G. Marcus   Rozwój i ewolucja limnologii, [w: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 49, nr 4, 1959, ss. 466–470]. Tłum. Adam Synowiec, ss. 9–22.
        Edgardo Baldi   Aktualne trudności badań limnologicznych, [w: Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie, XI, 1949, 3/4, ss. 563–582]. Tłum. Jadwiga Sielużycka, ss. 23–43.
        Edward S. Deevey   O pewnych geograficznych aspektach limnologii, [w: Scientific Monthly, 1942, ss. 423–435]. Tłum. Adam Synowiec, ss. 44–59.
        Hans-Joachim Elster   Limnologiczny system typów jezior, dotychczasowy rozwój i perspektywy, [w: Verhandlungen der internationalen Vereinigung für theretische und angewandte Limnologie, Bd. XIII, Stuttgart, 1958, ss. 101–120]. Tłum Adam Synowiec, ss. 60–97.
        G. G. Winberg   Ogólne poglądy na zagadnienie produkcji pierwotnej, [w: tłumaczenie I rozdz. książki G.G. Winberg pt. Piericznaja produkcja wodojomow, Izd. Akad. Nauk ZSRR, Moskwa 1960]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 98–180.
             
1965   1       Zagadnienia kartografii ogólnej
        Stanisław Pietkiewicz   Przedmowa. ss. 1–3.
        Eduard Imhof   Zadania i metody kartografii teoretycznej, [w: Internationales Jahrbuch für Kartographie, III, 1963, ss. 13–23]. Tłum. Jerzy Ostrowski i Stanisław Pietkiewicz, ss. 4–19.
        A. J. Pannekoek   Generalizacja linii brzegowej i poziomic, [w: Internationales Jahrbuch für Kartographie, II, 1962, ss. 55–74]. Tłum. i streścił Jerzy Ostrowski, ss. 20–32.
        Werner Horn   Generalizacja poziomic na mapach geograficznych, [w: Petermanns Geographische Mitteilungen 91, 1945, 1–3, ss. 38–46]. Tłum. Jerzy Ostrowski, ss. 33–51.
        Leonhard Brandstätter   Poziomice a rysunek złożony, [w: Erdkunde, 14, 1960, 3, ss. 171–181]. Streścili Jerzy Ostrowski i Stanisław Pietkiewicz, ss. 52–64.
        Eduard Imhof   Rozmieszczenie nazw na mapie, [w: Internationales Jahrbuch für Kartographie, II, 1962, ss. 93–129]. Tłum. Bogdan Horodyski, ss. 65–86.
        Artur H. Robinson   Koncepcja mapy, [w: A. H. Robinson, Elements of Cartography, 2nd edition, New York–London 1960, John Wiley, Chapter 12: Designing the Map, ss. 222–242]. Tłum. Stanisław Pietkiewicz, ss. 87–110.
        John S. Keates   Percepcja barwy w kartografii, [w: Proceeding of the Cartographic Symposium, held in the Department of Geography, University of Edinburgh, 21–24 September 1962. Glasgow 1962, ss. 19–25]. Tłum. Stanisław Pietkiewicz, ss.111–124.
        E. Lehmann   Mozliwości i granice rozwoju nowych map atlasowych, [w: Kartographische Nachrichten, 11, 1961, 3, ss. 61–69]. Tłum. i streścili Jerzy Ostrowski i Stanisław Pietkiewicz, ss. 125–138.
             
1965   2       Problemy krajów rozwijających się (Zagadnienia ogólne)
        Tadeusz Żebrowski   Przedmowa. ss. I–V.
            Wybrane prace dotyczące problematyki krajów słabo rozwiniętych, wydane w Polsce. ss. VI–VIII.
        E. D. Kułagin   Podstawowe zadania geografów radzieckich w studiach nad krajami kapitalistycznymi, [w: Woprosy Gieografii, sbornik 1964, ss. 3–9]. Tłum i skrócił Andrzej Bonasewicz, ss. 1–9.
        Pierre George   Geografia a problematyka krajów rozwijajacych się, [w: “Tiers-Monde”, nr 21, 1965, ss. 81–91]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 10–22.
        Hans Bobek   Z problematyki krajów gospodarczo nierozwiniętych, [w: “Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft”, nr 104, 1962, zesz. 1–2, ss. 1–24]. Tłum. i streściła I. Kiedrowska, ss. 23–35.
        L. S. Gordonow   Niektóre problemy tworzenia się i przekształcania regionów ekonomicznych w krajach rozwijających się, [w: “Woprosy Gieografii”, sbornik 1964, ss. 10–21]. Tłum. i skrócił Andrzej Bonasewicz, ss. 36–55.
        Charles Issawi   Problemy rozwoju, [w: Ch. Issawi, Egypt in Revolution, An Economic Analysis, London 1963; rozdz. 13, ss. 286–297]. Tłum. i skróciła Teresa Kiedrowska-Lijewska, ss. 56–70.
        Noel Drogat   Przyczyny i skutki zacofania, [w: N. Drogat, Pays sous-développés et cooperation technique. Paris 1959. Cz. II, streszczenie rozdz. 2, ss. 34–48]. Tłum. i streścił Marcin Rościszewski, ss. 71–80.
        Noel Drogat   Od gospodarki naturalnej do gospodarki towarowej, [w: N. Drogat, Pays sous-développés et cooperation technique. Paris 1959. Cz. II, streszczenie rozdz. 1, ss. 107–122]. Tłum. i streścił Marcin Rościszewski, ss.81–90.
        Noel Drogat   Gospodarka zharmonizowana i planowanie, [w: N. Drogat, Pays sous-développés et cooperation technique. Paris 1959. Cz. II, streszczenie rozdz. 2, ss. 123–144]. Tłum. i streścił Marcin Rościszewski, ss. 91–102.
        Georges Balandier   Kontekst społeczno-kulturalny i cena społeczna postępu, [w: Le “Tiers-Monde”. Sous-développement et développement. Travaux et documents. Cah. No 39. INED. Presses Univ. de France, Paris 1961, ss. 289–303]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 103–125.
        Georges Balandier   Stosunki między społeczeństwami “o różnym poziomie” a problem zacofania, [w: Le “Tiers-Monde”. Sous-développement et développement. Travaux et documents. Cah. No 39. INED. Presses Univ. de France, Paris 1961, ss. 119–132]. Tłum. J. Wyczółkowska, ss. 126–146.
        André Decouflé   Socjologia polityczna rozwoju zagadnienia i metody; [w: “Tiers-Monde”, 2, 1962, 9–10, ss. 17–26]. Tłum. E. Witwicka, ss. 147–159.
             
1965   3       Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w geografii XIX i XX w. Teksty wybrał, przetłumaczył i komentarzami opatrzył Józef Babicz
        Bolesław Olszewicz   Przedmowa. ss. 5–6.
            Wstęp. ss. 7–12.
            Okres tak zwanej geografii klasycznej (1800–1859). ss. 13–47.
            Okres pozytywizmu i ewolucjonizmu (1859–1900). ss. 48–121.
            Okres wzrostu roli czynnika ekonomicznego i próby nowego ujęcia regionalnego zjawisk (1900–1945). ss. 122–200.
            Literatura. ss. 201–204.
            Alfabetyczny wykaz autorów tekstów. s. 205
            Indeks nazwisk. ss. 206–210.
             
1965   4       Problemy geografii fizycznej kompleksowej
        Jerzy Kondracki   Przedmowa. ss.1–5.
        Carl Troll   Krajobraz geograficzny i jego badanie, [w: “Studium Generale” 3, 1950, 4–5, ss. 163–181 (Arbeiten aus dem Geogr. Inst. der Universität Bonn. Reihe A, Nr 5)]. Tłum. i streścił J. Zabiełło, ss. 6–21.
        Ernst Neef   Wielkoskalowe ekologiczne badania krajobrazu, [w: Petermanns Geographische Mitteilungen, 1964, 1–2, ss. 1–7]. Tłum. i streścił J. Zabiełło, ss. 22–33.
        Ernst Neef   Typologiczne i chorologiczne metody pracy w badaniach krajobrazu, [w: Petermanns Geographische Mitteilungen, 1963, 4, ss. 249–259]. Tłum. i streścił J. Zabiełło, ss. 34–47.
        Günter Haase   Rozwój stoku a zróżnicowanie ekologiczne według zasady kateny, [w: Petermanns Geographische Mitteilungen, 1961, 1, ss. 1–8]. Tłum. i streścił J. Zabiełło, ss. 48–58.
        Heinrich Müller-Miny   Uwagi o naturalnym podziale przestrzennym, [w: Berichte zur deutschen Landeskunde, 28, 1962, 2, ss. 258–279]. Tłum. i streścił J. Zabiełło, ss. 59–77.
        K. G. Raman   Zagadnienia klasyfikacji i typologii krajobrazów geograficznych jako podstawy dla regionalizacji fizycznogeograficznej, [w: “Uczonyje Zapiski Łatwijskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta im. P. Stuczki”, t. XXVII, 1959, Gieograficzeskije Nauki II, Nr 8]. Tłum. i streścił Andrzej Richling, ss.78–85.
        A. Basalykas, O. Šleinite   Zagadnienia mikroregionalizacji i typizacji “miestnosti” w warunkach rzeźby glacjalnej, [w: “Uczonyje Zapiski Łatwijskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta im. P. Stuczki”, t. XXXVII, 1960, Gieograficzeskije Nauki IV, Nr 30]. Tłum. i streścił Andrzej Richling, ss. 86–88.
        W. S. Prieobrażenskij   Ilościowe metody analizy materiału z kompleksowych fizycznogeograficznych badań ekspedycyjnych, [w: “Razwitije i prieobrazowanije gieogragficzeskoj sriedy”, Moskwa 1964, AN SSSR, Inst. Gieografii]. Tłum i streścił Ryszard Czarnecki, ss. 89–96.
        F. N. Milkow   Typ terenu jako kompleks krajobrazowy i jego znaczenie dla badań geograficznych, [w: “Razwitije i prieobrazowanije gieogragficzeskoj sriedy”, Moskwa 1964, AN SSSR, Inst. Gieografii]. Tłum. i streścił Ryszard Czarnecki, ss. 97–109.
        J. N. Cesielczuk   Stopień wiarygodności zdjęcia krajobrazowego w świetle podstawowych założeń teoretycznych geografii fizycznej regionalnej, [w: “Łandszaftowiedienije”, Moskwa 1963, AN SSSR, ss. 29–38]. Tłum. i streścił Ryszard Czarnecki, ss. 110–121.
        W. N. Sukaczew   Biogeocenoza jako wyraz wzajemego oddziaływania zjawisk przyrody ożywionej i nieożywionej na powierzchni Ziemi, [w: W.N. Sukaczew, N. W. Dylis (red.), Osnowy lesnoj biogiecenołogii, Moskwa 1964, streszenie cz. 1, rozdz. I: ss. 5–49]. Tłum. i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 122–131.
        N. A. Sołncew   O wzajemnym stosunku przyrody “żywej” i “martwej”, [w: “Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, ser. V, 1960, Gieografija, 6]. Tłum. i streścił Ryszard Czarnecki, ss. 132–141.
             
1966   1       Perspektywy rozwoju badań geograficznych
        Kazimierz Dziewoński   Przedmowa. s. 1
            Geografia. Raport Specjalnego Komitetu Geograficznego Wydziału Nauk o Ziemi Krajowej Akademii Nauk USA – Krajowej Rady Naukowej, [w: The Science of Geography. Report of the Ad Hoc Committee on Geography, Earth Sciences Division, National Academy of Sciences – National Research Council. Washington D.C. 1965, Publication 1277]. Tłum. Andrzej Werwicki i Julitta Grocholska, ss. 3–83.
            Recenzja raporu przygotowanego przez Specjalny Komitet Geograficzny Krajowej Akademii Nauk USA, [w: Geographical Review, 56, 1966, 1, ss. 127–129]. Oprac. Leszek Kosiński, ss. 84–88.
        Pierre George   Geografia aktywna, [w: tłumaczenie I części pracy zbioroweh pt. “La géographie active”, Paris 1964, PUF (Premičre partie: Problčmes, doctrine et mčthode, s. 3–41); § 1 – skrócony]. Tłum. H. Bielska, ss. 89–130.
        J. G. Sauszkin   Perspektywy rozwoju geografii radzieckiej, [w: pracy zbiorowej pt. Sowietskaja gieografija w pieriod stroitielstwa kommunizma, Moskwa 1963, ss. 5–24]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 131–159.
        K. K. Markow   Nauki geograficzne i studia geograficzne na uniwersytecie, [w: “Wiestnik Moskowskogo Uniwersitieta”, Ser. V – Gieografia, 1965, 3, ss. 59–64]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 160–169.
            Zadania i perspektywy rozwoju Instytutu Geografii Akademii Nauk ZSRR, [w: “Izwiestija Akademii Nauk SSSR”, Ser. Gieograficzeskaja, 1965, 6, ss. 102–103]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 170–174.
        I. P. Gierasimow   Przeszłość i przyszłość geografii, [w: “Izwiestija Akademii Nauk SSSR”, Ser. Gieograficzeskaja, 1966, 2, ss. 3–14]. Tłum. Dobiesław Jędrzejczyk, ss. 175–191.
             
1966   2       Ogólna teoria układów
            Od Redakcji. ss. 1–3.
        Stefan Golachowski   Wstęp. ss. 5–6.
        A. Bednarczyk (opr.)   Ludwik von Bertalanffy – Organizmalizm i ogólna teoria układów, ss. 7–49.
            Ogólna teoria układów – nowe ujęcie problemu jedności nauki
        Ludwik von Bertalanffy   I. Zagadnienia ogólnej teorii układów, [w: “Human Biology” 23, 1951, 4, ss. 302–312]. Tłum. A. Bednarczyk, ss. 51–69.
        Carl G. Hempel   II. Ogólna teoria układów a jedność nauki, [w: “Human Biology” 23, 1951, 4, ss. 313–322]. Tłum. E. Suchodolska, ss. 70–84.
        Robert E. Bass   III. Jedność przyrody, [w: “Human Biology” 23, 1951, 4, ss. 323–327]. Tłum. E. Suchodolska, ss. 85–92.
        Hans Jonas   IV. Uwagi o ogólnej teorii układów, [w: “Human Biology” 23, 1951, 4, ss. 328–335]. Tłum. E. Suchodolska, ss. 93–104.
        Ludwik von Bertalanffy   V. Podsumowanie – wnioski, [w: “Human Biology” 23, 1951, 4, ss. 336–345]. Tłum. E. Suchodolska, ss. 105–120.
             
1966   3/4       Geografia medyczna pod red. C. Kolago
        Marcin Kacprzak   Przedmowa. ss. 3–6.
        Cyryl Kolago   Wprowadzenie. ss. 7–13.
            Wybór piśmiennictwa. ss. 14–15.
        M. Sorre   Ogólne zasady geografii medycznej, [w: “Les fondements de la géographie humaine”, II-čme edition, Paris 1947; t. I – “Les fondements biologiques”]. Tłum. Cyryl Kolago, ss. 17–30.
        M. Sorre   Zasady kartografii zastosowane do ekologii człowieka [w: First report of the Commission on Medical Geography IGU, Washington 1952]. Tłum. Cyryl Kolago, ss. 31–34.
        J. M. May   Geografia medyczna – metody i przedmiot [w: Geographical Review, 40, 1950, 1 ss. 9–41]. Tłum. J. Rudzki, ss. 35–38.
        J. M. May   Patologia geograficzna i ekologia medyczna [w: Schweizerische Zeitschrift für allgemeine Pathologie und Bakteriologie, 18, 1955, 4, ss. 482–486]. Tłum. J. Rudzki, ss. 39–44.
        A. P. Awcyn   Geografia medyczna a patologia geograficzna, [w: Miedicinskaja gieografija, itogi, pierspiektiwy, Irkuck 1964]. Tłum. Hanna Deręgowska, ss. 45–54.
        A. A. Szoszin   Podstawy geografii medycznej, [w: Osnowy miedicinskoj gieografii, AN SSSR, Moskwa–Leningrad 1962]. Tlum. Kazimierz Więckowski, ss. 55–75.
            Rezolucja I narady naukowej poświęconej zagadnieniom geografii medycznej, Leningrad 1962 r., [w: Miedicinskaja gieografija, itogi, pierspiektiwy, Irkuck 1964]. Tłum. Hanna Deręgowska, ss. 76–88.
        L. D. Stamp   Wybrane zagadnienia geografii medycznej, [w: L. D. Stamp, Some aspects of medical geography, London 1964]. Tłum. J. Rudzki, ss. 89–104.
        B. W. Wierszyński   Kartowanie chorób o naturalnej ogniskowości w ZSRR, [w: Miedicinskaja gieografija, itogi, pierspiektiwy, Irkuck 1964, ss. 62–103]. Tłum. Hanna Deręgowska, ss.105–110.
        E. H. Ackerknecht   Historia i geografia ważniejszych chorób, [w: E. H. Ackerknecht, Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten, Stuttgart 1963, ss. 169–173]. Tłum. Cyryl Kolago, ss. 111–114.
        S. W. Tromp   Definicje i podział biometeorologii, [w: S. W. Tromp (ed.), Medical biometeorology. Weather, climate and the living organism, Amsterdam 1963, ss. 7–11]. Tłum. J. Rudzki, ss. 115–121.
        J. M. May   Wpływ klimatu na rozmieszczenie chorób, [w: S. W. Tromp (ed.), Medical biometeorology. Weather, climate and the living organism, Amsterdam 1963, ss. 598–604]. Tłum. J. Rudzki ss. 122–131.
        S. W. Tromp   Przypuszczalny wpływ czynników geofizycznych i geochemicznych na rozwój i rozmieszczenie raka, [w: Schweizerische Zeitschrift für Allgemeine Pathologie und Bakteriologie, 18, 1955, 4, ss. 929–939]. Tłum. J. Rudzki, ss. 132–143.
        V. R. Khanolkar   Zwyczaje i obyczaje jako przyczyny raka, [w: Schweizerische Zeitschrift für Allgemeine Pathologie und Bakteriologie, 18, 1955, 4, ss. 423–428]. Tłum. J. Rudzki ss. 144–150.
        R. A. Kehoe   Zmiany fizyczne i chemiczne w środowisku otaczającym człowieka, [w: Archives of Environment Health, XII, 1966, 1, ss. 72–77]. Tłum. J. Rudzki, ss. 151–159.
        A. W. Czaklin   Charakterystyka geograficzna występowania raka na obszarze ZSRR, [w: Gieograficzeskij Sbonik XIV, Medicinskaja gieografija, AN SSSR, Moskwa–Leningrad 1961, ss. 164–173]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss.160–171.
        W. M. Mieszczenko   Aktualne problemy geografii medycznej w strefie tajgi na obszarze ZSRR, [w: Zdrawochranienije Rossijskoj Fiedieracji, 8, 1964, 10, ss. 7–11]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 172–177.
        S. M. Pawłuchin   Niektóre dane o wystepowaniu kleszczowego zapalenia mózgu na Syberii, [w: : Gieograficzeskij Sbonik XIV, Medicinskaja gieografija, AN SSSR, Moskwa–Leningrad 1961, ss. 145–155]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 178–182.
        J. Barany, L. Galacz   Występowanie chorób nowotworowych a formacje geologiczne, [w: Unio Internationalis Contra Cancrum “Acta” 20, 1964, 3, ss. 609–611]. Tłum. J. Rudzki, ss. 183–186.
        W.M. Mieszczenko i inni   Medyczno-geograficzne aspekty próchnicy zębów w obwodzie Zakarpackim, [w: Stomatołogija, 42, 1963, 4, ss. 3–9]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 187–189.
        C. Berlucchi   Badania geomedyczne nad stwardnieniem rozsianym, [w: Minerva Medica 56, 1965, 1, ss. 1429–1430]. Tłum. A. Chrzanowski, ss. 190–194.
             

SPIS TREŚCI (1960 — 1963)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1960   1       Międzynarodowe Kongresy Geograficzne. Geografia w ZSRR, Chinach, Francji, Niemczech Zachodnich i Stanach Zjednoczonych
        jks. (Jerzy Kostrowicki)   Od Redakcji. ss. 1–2.
        P. Leconte   Historia międzynarodowej Unii Geograficznej oraz Międzynarodowych Kongresów Geograficznych, [w: “Le Bulletin de Nouvelles de l’UGJ”, Vol. X, No 1, 1959, ss. 3–20; Vol. X, No 2, 1959, ss. 43–62]. Tłum. J. Kunicka, H. Garbarczyk, ss.3–79.
        Carl Troll   Stan geografii jako nauki i jej znaczenie dla praktyki, [w: Forschung und Fortschvitte”, Bd. 30, Heft 9, September 1956, Akademie-Verlag, Berlin. Według referatu wygłoszonego w Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie 12 kwietnia 1956 r.]. Tłum. Alicja Krzymowska, ss. 81–102.
        S. W. Kalesnik   O rozwoju niektórych gałęzi geografii w ZSRR w okresie władzy radzieckiej, [w: “Izwiestja Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, nr 5, 1957]. Tłum. Lech Dzierżanowski, ss.103–152.
        Huang Ping-uei, Gau Jung-juan   Osiągnięcie geografii fizycznej w okresie dziesięciolecia. Tłum. Bohdan Kikolski, ss. 153–166.
        U Dżuan-Dziün   Szybki rozwój geografii ekonomiczmej w nowych Chinach. Tłum. Bohdan Kikolski, ss. 167–178.
        Max. Sorre   Geografia francuska, [w: Max. Sorre, La géographie francaise, z książki “La géographie francaise au milieu du XX-e siècle”. Red. G Chabot, R. Clozier, J. Beaujeu-Garnier, Paris 1957, ss. 7–12]. Tłum. i skrócił Marcin Rościszewski, ss. 179–188.
        A. Choley   Indywidualność francuskiej szkoły geograficznej, [w: La géographie francaise au milieu du XX-e siècle. Pod red. G Chabot, R. Clozier, J. Beaujeu-Garnier, Paris 1957, ss. 13–25]. Tłum. i streścił Marcin Rościszewski, ss. 189–198.
        Wilma B. Fairchild   “The Geographical Review”, Kwartalnik Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego. Tłum. Anna Fijałkowska, ss. 199–219.
             
1960   2       Zagadnienia regionalizacji ekonomicznej w Związku Radzieckim
        kdz (Kazimierz Dziewoński)   Wstęp. ss. 1–2.
        N. N. Kołosowskij   Zagadnienia regionalizacji ekonomicznej ZSRR, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 47, Moskwa 1959, ss. 6–14]. Tłum. Bogumił Rychłowski, ss. 3–12.
        N. N. Barański   Geograficzny podział pracy, {w: w: N. N. Baranskij, “Ekonomiczeskaja gieografija – Ekonomiczeskaja kartografija”, Gieografgiz, Moskwa 1956, ss. 55–80]. Tłum. i skrócił M. Dobroczyński, ss. 13–34.
        W. M. Czetyrkin   Cechy regionotwórcze w radzieckiej regionalizacji ekonomicznej, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 41, Moskwa 1957, ss. 9–28]. Tłum. i skrócił Bogumił Rychłowski, ss. 35–55.
        R. M. Kabo   Obiektywne związki rozwoju gospodarki narodowej, rozmieszczenie działów produkcji i procesu formowania się regionów, [w: “Izwiestija Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, 1956, No 1, ss. 65–73]. Tłum. Witold Kusiński, ss. 56–84.
        P. M. Ałampijew   Regionalizacja ekonomiczna i jej typy, [w: fragmenty I rozdz. ksiązki P.M. Ałampijewa pt. “Ekonomiczeskoje rajonirowanije SSSR”, Gospłanizdat, Moskwa 1959, ss. 8–26 oraz rozdz. VII, ss. 207–211]. Tłum. Bogumił Rychłowski, ss. 85–123.
        J. G. Sauszkin, T. M. Kałasznikowa   Podstawowe regiony ekonomiczne ZSRR, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 47, Moskwa 1959, ss. 42–73]. Tłum. i skrócił Bogumił Rychłowski, ss. 124–144.
        J. G. Sauszkin   Porównawcze zestawienie siatek podstawowych regionów ekonomicznych i tektonicznych ZSRR, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 47, Moskwa 1959, ss. 104–121]. Tłum. M. Dobroczyński, ss. 145–172.
        Wadim W. Pokszyszewski   Rola geografii ludności w zagadnieniach regionalizacji ekonomicznej ZSRR, [w: Matieriały k III sjezdu Gieograficzieskogo Obszczestwa Sojuza SSR”, Leningrad 1959]. Tłum. M. Dobroczyński, ss. 173–188.
        Artykuł redakcyjny   Wyniki dyskusji dotyczącej zagadnień regionalizacji ekonomicznej krajów demokracji ludowej, [w: “Izwiestija Akademii Nauk SSSR, seria gieograficzeskaja”, 1959, No 1, ss. 129–132]. Tłum. M. Dobroczyński, ss. 189–198.
             
1960   3       Zagadnienia geografii przemysłu
        Antoni Kukliński   Przedmowa, ss. 1–4.
        R. S. Liwszyc   Obecne rozmieszczenie hutnictwa żelaza i stali w ZSRR i drogi jego udoskonalenia, [w: R.S. Liwszyc, Razmieszczenije czornoj metałurgii SSSR, Moskwa 1958, rozdz. VI, ss. 213–259]. Tłum. M. Dyszyńska, ss. 5–48.
        S. Z. Rozenfeld   Kompleksy produkcji materiałów budowlanych w ekonomicznych regionach ZSRR, [w: S.Z. Rozenfeld, Razwitije i razmieszczenije promyszlennosti stroitielnych materiałów, Moskwa 1960, rozdz. VII, ss. 161–177]. Tłum. M. Dyszyńska, ss. 49–72,
        John H. Thompson, Jack C. Fisher   Przemysł w stanie Nowy York, [w: J. H. Thompson, J.C. Fischer, Manufacturing in the state of New York, maszynopis, Syracuse b.r.w., ss. 1–14, 1 nlb.]. Tłum. Teresa Kiedrowska-Lijewska, ss. 73–91.
        W. L. Garrison   Struktura przestrzenna gospodarki: II, [w: “Annals of the Association of American Geographers”, XLIX, 1959, 4, ss. 471–482]. Tłum. Wł. Tomaszewski, ss. 92–128.
             
1960   4       Metody badań geograficznych
        jsk (Jerzy Kostrowicki)   Od Redakcji. ss. 1–2.
        Ernst Schmidt-Kraepelin   Metodyczne postepy naukowej interpretacji zdjęć lotniczych, [w: “Erdkunde” XII, 1958, 2, ss. 81–107; XIII, 1959, 3, ss. 201–214; XIV, 1960, 2, ss. 98–115]. Tłum. B. Benke, ss. 3–141.
        Charles M. Davis   Metody badań terenowych, [w: “Field Techniques” – 24 rozdz. pracy “American Geography – Inventory and Prospect”, Syracuse University Press 1954, ss. 497–529]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 143–197.
        I. P. Gerasimow   Zadania geografii w badaniach nad rolniczym użytkowaniem ziemi, [w: “Izwiestija Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, z. 3, Moskwa 1958]. Tłum. Danuta Kowalczyk, ss. 198–213.
        K.W. Zworykin, A.A. Piercewa, J.E. Cedeler, N.P. Lebiediew, A.A. Widina   Z doświadczeń prac w zakresie typologii i oceny jakościowej gruntów ornych, [w: “Woprosy Gieografii”, 43, Moskwa 1958, ss. 86–108]. Tłum. Danuta Kowalczyk, ss. 214–242.
        B. P. Alisow, A. J. Ziemcowa   Terenowe badania mikroklimatyczne i metody dowiązywania ich do obserwacji stałych stacji meteorologicznych, [w: “Metoty gieograficzeskich issledowanij”, Gieograficzeskij fakultet MGU. Sbornik statiej, Gosudarstwiennoje izdatielstwo gieograficzeskoj literatury, Moskwa 1960, ss. 176–186]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 243–258.
             
1961   1       Zagadnienia wodne
        Tadeusz Wilgat   Przedmowa. ss. 1–4.
        Maurice Pardé   Badania w zakresie hydrologii rzecznej w ostatnim ćwierćwieczu, [w: M. Pardé, Les Etudes d’Hydrologie fluviale depuis un quart de siecke. La Géographie Française au milieu du XXe siècle, Paris 1957, ss. 103–119]. Tłum. Tadeusz Wilgat, ss. 5–32.
        Ray K. Linsley   Problemy hydrologiczne stref suchych i półsuchych Stanów Zjednoczonych A.P. i Kanady, [w: Compte rendu des recherches relatives á l’hydrologie de la zone aride, UNESCO, Paris 1952, ss. 131–156]. Tłum. A. Martyniakowa, ss. 33–116.
        Claude Moindrot   Woda a rośliny w klimacie umiarkowanym, [w: “Norois” VI, 1959, 24, paźdz.–grudz., ss. 353–367]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 117–140.
        C. W. Thornthwaite, John R. Mather, Douglas B. Carter   Trzy mapy bilansu wodnego wschodniej części Ameryki Północnej, [w: C. W. Thornthwaite, John R. Mather, Douglas B. Carter, 3 Water balance maps of eastern North America, Resources for the Future, Inc. Nov. 1958. s. 47 + 3 mapy]. Tłum. E. Duszyńska, ss. 141–182.
        Gilbert F. White   Uzycie wody dla celów przemysłowych, [w: “Geographical Review” L, 1960, 3, ss. 412–430]. Tłum. B. Benke, ss. 183–227.
        W. G. Tkaczuk   Określanie przychodowej części bilansu wód gruntowych na podstawie okresowych wahań ich zwierciadła, [w: W.G. Tkaczuk, Opriedielenie prichodnoj czasti bałansz gruntowych wod s sezonnymi kolebanijami ich urownia, Trudy Łaboratorii Gidrołogiczeskich Problem. T. II. Moskwa–Leningrad 1949, ss. 183–193]. Tłum. J. Grysiński, ss. 228–249.
             
1961   2       Nowe kierunki badań osadnictwa wiejskiego
        Maria Kiełczewska-Zaleska   Od Redakcji. ss. 1–4.
        A. Perpillou   Problematyka osadnictwa wiejskiego, [w: A. Perpillou, Problčmes de l’habitat rural, La Géographie Française au milieu du XXe sičcle, L’Information Géographique, Paris 1957, ss. 133–141]. Tłum. B. Sczaniecka, ss. 5–19.
        David Hannerberg   “Solskifte” i dawniejsze sposoby podziału gruntów ornych w Szwecji Środkowej w średniowieczu, [w: Géographie et histoire agraires. Actes du colloque international organisé par la Faculte des Letres de l’Universite de Nancy (Nancy, 2–7 IX 1957), Nancy 1959, ss. 245–259]. Tłum. B. Sczaniecka, ss. 20–38.
        James H. Johnson   Rozwój osadnictwa wiejskiego w Irlandii, [w: J. H. Johnson, The Development of Rural Settlement in Ireland, maszynopis powielany, s. 9]. Tłum. B. Sczaniecka, ss. 39–53.
        A. Krenzlin   Blokowy, długopasmowy i niwowy układ pól jako wyraz rolnych systemów gospodarczych w Niemczech, [w: Géographie et histoire agraires. Actes du colloque international organisé par la Faculte des Letres de l’Universite de Nancy (Nancy, 2–7 IX 1957), Nancy 1959, ss. 353–365]. Tłum. E. Kwiatkowska, ss. 54–72.
        S. A. Kowalow   Problematyka badań geograficznych osadnictwa wiejskiego w ZSRR, [w: opracowanie jest streszczeniem rozdz. II pracy S. A. Kowalowa pt. “Geograficzeskoje izuczenije sielskogo rassielenija” wydanej przez Katedrę Geografii Ekonomicznej ZSRR Uniwersytetu Moskiewskiego w 1960 r. w formie powielanej]. Tłum. i streścił Witold Kusiński, ss. 73–107.
        J. W. Łasis   Z badań nad typologią osadnictwa wiejskiego na przykładzie dliny Wołgo-Achtubińskiej, [w: “Woprosy Geografii”, sb. 45, Moskwa 1959]. Tłum. Władysław Biegajło, ss. 108–130.
        Käthe Mittelhäusser   Typy funkcjonalne osiedli wiejskich na podstawie statystyki, [w: Berichte zur Deutschen Landeskunde 24, 1960, 2, ss. 145–156]. Tłum. Teofil Lijewski, ss. 131–149.
             
1961   3       Problemy współczesnej biogeografii. Część I
        Andrzej Samuel Kostrowicki   Przedmowa. ss. 1–3.
        A. G. Woronow, L. N. Sobolew   Przedmiot i zadania biogeografii, [w: “Woprosy Gieografii”, sb. 48, Moskwa 1960, ss. 5–13]. Tłum. Andrzej S. Kostrowicki, ss. 4–18.
        A. G. Woronow, N. A. Gładkow   Biogeograficzne badania terenowe ich miejsce i znaczenie w wyprawach geograficznych, [w: Mietody gieograficzeskich issledowanij, Sbornik statiej, Moskwa 1960, ss. 222–229]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 19–31.
        F. A. Schilder   Zoogeografia jako nauka, [w: F.A. Schilder, Lehrbuch der allgemeinen Zoogeographie, Jena 1956, ss. 1–5, 16–16]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 32–50.
        D. W. Panfiłow   O budowie i dynamice areału gatunku u zwierząt, [w: “Woprosy Gieografii”, sb. 48, Moskwa 1960, ss. 90–102]. Tłum. Andrzej S. Kostrowicki, ss. 51–69.
        H. Franz   Ilościowe i jakościowe metody badawcze w biocenotyce i ekologii, [w: “Acta Biotheoretica”, Vol. IX, cz. III, Leiden 1950, ss. 101–114]. Tłum. J. Zieliński, ss. 70–86.
        A. M. Czelcow-Biebutow   Niektóre zagadnienia zoogeografii oraz zoogeograficznych badań terenowych, [w: Mietody gieograficzeskich issledowanij, Sbornik statiej, Moskwa 1960, ss. 231–240]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 87–102.
        Ch. Emberger, H. Gausen, P. Rey   Służba mapy fitogeograficznej Francji (Service de la Carte Phytogéographique de la France). Streszczenie instrukcji, [w: Centre National de la Recherche Scientifique. Service de la Carte Phytogéographique, Paris 1955]. Tłum. i streściła Irena Gieysztorowa, ss. 103–132.
        T. B. Wiernander i inni   Próba kartowania biogeograficznego w średniej podziałce, [w: T. B. Wiernander i inni, Opyt sriedniemassztabnogo biogeograficzeskogo kartirowanija, Gieografija nasielenija naziemnych żiwotnych i mietody jego izuczenija, Moskwa 1960]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 133–152.
        F. A. Schilder   Metody badań zoogeograficznych, [w: F.A. Schilder, Lehrbuch ser allgemeinen Zoogeographie, Jena 1956, ss. 89–97]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 153–179.
             
1961   4       Problemy współczesnej biogeografii. Część II
        Reinhold Tüxen   Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna jako przedmiot kartografii roślinności, [w: “Angewandte Pflanzensoziologie”, z. 13, Stolzenau/Weser 1956]. Tłum. M. J. Dąbrowski, ss. 1–30.
        A. W. Küchler   Prosta metoda kartowania roślinności, [w: “Annals of the Association of American Geographers”, 1955, ss. 404–415]. Tłum. M. Dąbrowski, ss. 31–51.
        Josef Schmithüsen   Początki i cele geografii roślinnosci, [w: “Mitteilungen der Floristischsociologischen Arbeitsgemeinschaft”, z. 6/7, Stolzenau/Weser 1957, ss. 52–69]. Tłum. i streścił M. J. Dąbrowski, ss. 52–65.
        Carl Troll   Struktura klimatyczna i roślinna Ziemi w świetle nowych badań, [w: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 1956, Wisbaden, ss. 216–228]. Tłum. Teofil Lijewski, ss. 64–86.
        Monica M. Cole   Rozmieszczenie i pochodzenie roślinności sawanny ze szczególnym uwzględnieniem ‘campos cerrados’ Brazylii, [w: Comptes Rendus du XVIII Congrčs International de Géographie, t. 1, Rio de Janeiro 1959, ss. 339–345]. Tłum. Teresa Kiedrowska-Lijewska, ss. 87–121.
        G. Warnecke   Geneza i historia fauny owadów północnych Palearktyki, ss. 101–
        W. B. Dubinin   Zadania oraz zasady kartowania siedliska zwierząt pasożytniczych w związku z cechami charakterystycznymi bytowania ich gospodarzy przejściowych i końcowych, [w: Gieografija nasielenija naziemnych żiwotnych i mietody jego izuczenija, Moskwa 1960]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 122–133.
        A. G. Woronow   Wpływ zwierząt na glebę i roslinność strefy stepowej. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 134–149.
             
1962   1       Geografia stosowana. Część I
        Jerzy Grzeszczak   Przedmowa. ss. I–VI.
        L. Dudley Stamp   Znaczenie i zakres geografii stosowanej, [w: L. Dudley Stamp, Applied Geography, rozdz. 1: The Meaning and Scope of Applied Geography, 1960, ss. 9–11]. Tłum. K. Koteras, ss. 1–4.
        Jean Gottmann   Rys historyczny geografii stosowanej: definicja, pierwsze urzeczywistnione zadania, [w: “Cahiers de Geographie de Quebec”, T. 3, nr 5, październik 1958 – marzec 1959, ss. 8–12]. Tłum. K. Abramowicz, ss. 5–14.
        Omer Tulippe   Geografia stosowana, [w: skrót artykułu O. Tulipp’a, La géographie appliquée. Bulletin de la Société Belge d’Etudes Géographiques, 25, 1956, 1, ss. 59–113]. Tłum. K. Abramowicz, Jerzy Grzeszczak, ss. 15–40.
        Michel Phlipponneau   Geografia i działanie, [w: M. Phlipponneau, Géographie et action: Introduction à la géographie appliquée, Paris 1960, A. Colin, Cz. I, rozdz. 3, § IV, V i konkluzje, ss. 76–84]. Tłum. M. Pazdro, ss. 41–54.
        Jean Tricart   Czy istnieje geografia stosowana? [w: skrót artykułu J. Tricarta, Existe-t-il une géographie appliquée? Cahiers Pédagogiques, T. 13, Nr 4, luty 1958, ss. 25–29]. Tłum. A. Dowgiałło, ss. 55–65.
        Pierre George   Czy istnieje geografia stosowana? [w: “Annales de Géographie”, T. 70, Nr 380, lipiec-sierpień 1961, ss. 337–346]. Tłum. A. Dowgiałło, ss. 66–83.
        Pierre George   Kompetencja i odpowiedzialność geografa. [w: wypowiedź nadesłana na Kolokwium w sprawie geografii stosowanej (Colloque de Géographie Appliquée), Strasburg, 20–23 kwietnia 1961, maszynopis powielany]. Tłum. M. Kohmanowa, ss. 84–96.
        Jean Labasse   Podsumowanie obrad Kolokwium Strasburskiego, [w: Kolokwium w sprawie geografii stosowanej (Colloque de Géographie Appliquée), Strasburg, 20–23 kwietnia 1961, maszynopis powielany]. Tłum. M. Kohmanowa, ss. 97–104.
        Joachim Heinrich Schultze   Badania przestrzenne a geografia, [w: Raumforschung, Bremen 1960, ss. 37–57]. Tłum. i streścił Teofil Lijewski, ss. 105–121.
        Laurent Bridel   Geografia wobec zadań zagospodarowania przestrzennego, [w: “Revue Economique et Sociale”, 18, 1960, 4, ss. 295–304]. Tłum. M. Pazdro, ss. 122–141.
             
1962   2       Geografia stosowana. Część II
        Jerzy Grzeszczak   Przedmowa, ss. I–IV.
        Peter Hugh Nash   Nowe tendencje geografii stosowanej w Stanach Zjednoczonych. Główne kierunki i wybrane zagadnienia, [w: referat przygotowany na XIX Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, Sztokholm, wrzesień 1960 r. Sekcja geografii stosowanej]. Tłum. Julitta Rakowicz-Grocholska, ss. 1–10.
        Jens Chr. Hansen   Geografia stosowana w Norwegii, [w: komunikat nadesłany na Kolokwium w sprawie geografii stosowanej (Colloque de Géographie Appliquée), Strasburg, 20–23 kwietnia 1961, maszynopis powielany] Tłum. H. Hakenberg, ss. 11–16.
        Jean Gottmann   Planowanie regionalne we Francji: Przegląd, [w: “Geographical Review”, 48, 1958, 2, ss. 257–261]. Tłum. K. Koteras, ss. 17–27.
        Jean Tricart   Geografia fizyczna stosowana, [w: skrót referatu nadesłanego na Kolokwium w sprawie geografii stosowanej (Colloque de Géographie Appliquée), Strasburg, 20–23 kwietnia 1961, maszynopis powielany]. Tłum. Jerzy Grzeszczak, ss. 28–40.
        D. L. Armand   Znaczenie geomorfologii dla rolnictwa, [w: “Woprosy gieografii”, t. 52, Moskwa 1961, ss. 11–27]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 41–69.
        I. W. Orłow i inni   Zadania i specyfika badań geomorfologicznych przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin użytecznych, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 52, Moskwa 1961, ss. 28–34]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 70–82.
        M. A. Głazowskaja   Geochemia krajobrazów i jej znaczenie praktyczne, [w: “Geografija i Chozjajstwo”, T. 5, Moskwa 1959, ss. 14–18]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 83–95.
        Pierre Brunet   Zagospodarowanie wsi w klimacie umiarkowanym, [w: skrót referatu na Kolokwium w sprawie geografii stosowanej (Colloque de Géographie Appliquée), Strasburg, 20–23 kwietnia 1961, maszynopis powielany]. Tłum. Jerzy Grzeszczak, ss. 96–105.
        L. Dudley Stamp   Niektóre aspekty geografii osadnictwa miejskiego, [w: L. Dudley Stamp, Applied Geography, 1960, rozdz. 13, Some Aspects of Urban geography, ss. 161-175]. Tłum. K. Koteras, ss. 106–123.
        G. W. Czeszichin   Geografia a organizacja przestrzeni, [w: “Geografija i Chozjajstwo”, sbornik 5, Moskwa 1959, ss. 5–13]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 124–142.
             
1962   3       Geografia regionalna
        Józef Barbag   Wstęp, ss. 1–5.
        Janina Kremky-Saloni   Geografia regionalna w Polsce, ss. 6–26.
        Zuzanna Siemek   Rozwój geografii regionalnej w Niemczech, ss. 27–51.
        Marcin Rościszewski   Próba przedstawienia tozwoju koncepcji geografii regionalnej we Francji, ss. 52–79.
        S. W. Wooldridge   Uwagi o nauczaniu i studiach w zakresie geografii regionalnej (Przemówienie prezydenta Instytutu Geografów Brytyjskich), [w: The Institute of British Geographers, Publication No 16, Transaction and Papers 1950, ss. 3-11]. Tłum. Jerzy Kostrowicki, ss. 80–100.
        Robert S. Platt   W sprawie geografii regionalnej, [w: Annals of the Association of American Geographers 47, 1957, 2, ss. 187–190]. Tłum. M. czajkowska, ss. 101–117.
        Richard Hartshorne   Czy geografia dzieli się na “systematyczną” i “regionalną”, [w: R. Hartshorne, Is Geography devided between “Systematic” and “Regionak” Geography?, Perspective on the Nature of Geography, Chicago 1959, rozdz. IX, ss. 108–145]. Tłum. Antoni Kukliński, ss. 118–182.
        W. M. Gochman, G. M. Ignatjew   Geografia regionalna, [w: Sowietskaja Gieografija, Itogi i zadaczi, Moskwa 1960, ss. 64–75]. Tłum. Joachim Koczy, ss.183–199.
        Wadim W. Pokszyszewski   Miejsce regionalnej geografii ekonomicznej w systemie nauk geograficznych, [w: “Izwiestija AN SSSR, Seria geograficzeskaja”, Nr 5, 1960]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 200–219.
             
1962   4       Zagadnienia geografii teoretycznej
        jsk (Jerzy Kostrowicki)   Od Redakcji. ss. I–IV.
        Richard Hartshorne   Co się rozumie przez geografię jako naukę o zróżnicowaniu przestrzennym?, [w: R. Hartshorne, Perspective on the Nature of Geography, rozdz. II, What is Meant by Geography as the Study of Areal Differentiation?, Chicago 1959, ss. 12–21]. Tłum. A. Dowgiałło, ss. 1–18.
        Richard Hartshorne   Czy integracja różnorodnych zjawisk jest szczególną cechą geografii?, [w: R. Hartshorne, Perspective on the Nature of Geography, rozdz. IV, Is the Integration of Heterogeneous Phenomena a Peculiarity of Geography?, Chicago 1959, ss. 26–35]. Tłum. Jerzy Kostrowicki, ss. 19–35.
        Edward A. Ackerman   Geografia jako podstawowa dyscyplina badawcza, [w: E.A. Ackerman, Geography as a Fundamental Research Discipline, Chicago 1958., The University of Chicago, Department of Geography, Research Paper no 53, 37 s.]. Tłum. Jadwiga Leszczycka, ss. 36–98.
        Wsiewołod A. Anuczin   Teoretyczne problemy geografii, [w: W.A. Anuczin, Teorieticzeskije problemy geografii., Moskwa 1960, rozdz. V, ss. 114–162]. Tłum. Witold Kusiński, ss. 99–180.
             
1963   1       Teoria ośrodków centralnych
        Andrzej Wróbel   Przedmowa. ss. I–VI.
        Walter Christaller   Ośrodki centralne w południowych Niemczech, [w: W. Christaller, Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena 1933, s. 331. W tłumaczeniu, obejmujacym ss. 11–85 oryginalnego tekstu redakcja dokonała szeregu skrótów]. Tłum. Piotr Eberhardt, oprac. redakcyjne Andrzej Wróbel, ss. 1–72.
        Ernst Neef   Zagadnienie ośrodków centralnych, [w: “Petermanns Geographische Mitteilungen” 1, 1950, ss. 6–17; w tłumaczeniu opuszczono środkową część artykułu opisującą szczegółowo badania autora nad ośrodkami centralnymi w Saksonii]. Tłum. Piotr Eberhardt, ss. 73–99.
        Wadim W. Pokszyszewski   Ośrodki centralne i problemy ich hierarchizacji, [w: “Woprosy Gieografii”, 56, 1962, ss. 30–53]. Tłum. Piotr Eberhardt, ss. 100–136.
        Brian J. L. Berry, William L. Garrison   Alternatywne wyjaśnienia stosunków między wielkością i rangą miast, [w: “Annals of the Association of American Geographers”, 48, 1958, 1, ss. 83–91]. Tłum. Leszek Kosiński, ss. 137–164.
             
1963   2       Metody statystyczno-matematyczne w geografii ekonomicznej
        Zbyszko Chojnicki   Wstęp. ss. I–IV.
        Otis Dudley Duncan, Ray P. Cuzzort, Beverly Duncan   Analiza danych przestrzennych, [w: O.D. Duncan, R.P. Cuzzort, B. Duncan, Statistical Geography. Problems in analyzing areal data. Glencoe, Ill. 1961, 191 s. Rozdział 3 pt. Analysis of areal data (z wyjątkiem części podrozdziału 3.1, kilku fragmentów w następnych podrozdziałach i całego podrozdziału 3.6)]. ss. 1–85.
        William L. Garrison   Struktura przestrzenna gospodarki: III, [w: “Annals of the Association of American Geographers”, 50, 1960, 3, ss. 357–373]. Tłum. W. Tomaszewski, ss. 86–121.
        William L. Garrison, Duane F. Marble   Struktura przestrzenna działalności rolniczej, [w: “Annals of the Association of American Geographers”, 47, 1957, 2, ss. 137–144]. Tłum. Wł. Tomaszewski, ss. 122–139.
             
1963   3–4       Wybrane zagadnienia z ocanografii fizycznej
        Kazimierz Łomniewski   Przedmowa. ss. 1–6.
        G. Dietrich   Instytuty i międzynarodowe organizacje badań oceanograficznych, [w: G. Dietrich, Ozeanographie, Physische Geographie des Weltmeeres, G. Westermann Verlag, Braunschweig 1959, ss. 6–12]. Tłum. i streścił Jerzy Szukalski, ss. 7–14.
        G. Dietrich   Podział wszechoceanu na regiony, [w: G. Dietrich, Ozeanographie, Physische Geographie des Weltmeeres, G. Westermann Verlag, Braunschweig 1959, ss. 63–89]. Tłum. Jerzy Szukalski, ss. 15–59.
        N. K. Chanajaczenko   O przyczynach zmian poziomu wszechoceanu, [w: “Okeanołogija”, t. II, rozdz. 4, Izd. AN SSSR, 1962, ss. 599–601]. Tłum. K. Szmidt, ss. 60–64.
        N. A. Grabowski   O geomorfologicznej specyfice rzeźby dna północno-wschodniej części Atlantyku, [w: “Okeanołogija”, t. II, zesz. 1, Izd. AN SSSR, 1962, ss. 92–97]. Tłum. i streścił K. Szmidt, ss. 65–69.
        P. A. Gordijenko, A. F. Laktionow   Najważniejsze wyniki nowszych badań oceanograficznych w Basenie Arktycznym, [w: “Izwestija AN SSSR, Ser. Geogr.”, Moskwa 1960, z. 5, ss. 22–33; “Petermanns Geographische Mitteilungen”, 105, 1961, 1, ss. 71–78]. Tłum. Jerzy Szukalski, ss. 70–88.
        A. P. Lisicyn, G. B. Udincew   Stan obecny i zadania geologii Oceanu Światowego, [w: “Westnik Akademii Nauk SSSR”, nr 7, Moskwa 1963, ss. 21–32].Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 89–115.
        John A. Knauss   Pomiary prądu Cromwella, [w: “Deep-Sea Research”, 6, 1960, 4, ss. 265–286]. Tłum. Kazimierz Łomniewski, ss. 116–143.
        H. Lacombe, P. Tchernia   Uwagi o hydrologii Morza Śródziemnego, cieśniny Gibraltarskiej i przyległych części Atlantyku, [w: Cahiers Océanographiques, XII-e année, nr 8, septembre-octobre 1960, ss. 527–547]. Tłum. i oprac. J. Bączyk, ss. 144–151.
        H. Lacombe, C. Richez   Przyczynek do studiów nad hydrologią Cieśniny Gibraltarskiej, [w: Cahiers Océanographiques, XIII-e année, nr 5, mai 1961,Paris, ss. 275–291]. Tłum. i oprac. J. Bączyk, ss. 152–159.
        I. M. Soskin   Wpływ aktywności słonecznej na wieloletnie wahania stosunków hydrologicznych w Morzu Bałtyckim, Barentsa i Kaspijskim, [w: “Morskije gidrometeorołogiczeskije prognozy i rasczety”, t. VII, Izd. AN SSSR, Moskwa 1960, ss. 3–22]. Tłum. i oprac. Kazimierz Łomniewski, ss. 160–188.
        Stig H. Fonselius   Hydrografia głębokich basenów Morza Bałtyckiego, [w: “Fishery Board of Sweden. Series Hydrogr. “ Report no 13, Lund 1962, ss. 1–41]. Tłum. i opr. Kazimierz Łomniewski, ss. 189–202.
             

SPIS TREŚCI (1957 — 1959)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
 
               
1957   1       Teoretyczne zagadnienia geografii. Geografia regionalna  
            Od Redakcji.  
        Wsiewołod A. Anuczin   O niektórych teoretycznych problemach geografii regionalnej, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 37, “Gieografija w sriedniej i wysszej szkole”, Moskwa 1955, ss. 173–194]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 1–46.  
        Nikołaj N. Barański   Geografia regionalna a geografia fizyczna i ekonomiczna, [w: N. N. Baranskij, “Ekonomiczeskaja gieografija – Ekonomiczeskaja kartografija”, Gieografgiz, Moskwa 1956, ss. 137–163]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 47–88.  
        Nikołaj N. Barański   Co należy rozumieć pod pojeciem “geograficznego myślenia”, [w: N. N. Baranskij, “Ekonomiczeskaja gieografija – Ekonomiczeskaja kartografija”, Gieografgiz, Moskwa 1956, s. 136]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 89–90.  
        André Cholley   Geografia regionalna, [w: “La Geographie (Guide de l’Etudiant)”, Presses Universitaires de France, Paris 1951, ss. 30–57]. Tłum. Stanisław Rościszewski, ss. 91–115.  
        André Allix   Uwagi o przedmiocie i podziałach geografii, [w: tłumaczenie obejmuje pierwszą część referatu “L’esprit et les methodes de la géographie”, Les Etudes Rhodaniennes, vol. XXIII, 1948, nr 4, ss. 295–303]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 116–132.  
               
1957   2       XVIII Międzynarodowy Kongres Geograficzny  
        Jerzy Kostrowicki (opr.)   XVIII Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Rio de Janeiro. ss. 1–227.  
               
1957   3/4       Teoretyczne zagadnienia geografii  
        Kazimierz Dziewoński   Przedmowa. ss. 1–3.  
        G. H. T. Kimble   O brakach ujęcia regionalnego, [w: “The Inadequacy of the Regional Concept”, artykuł z pracy zbiorowej pod red. L. Dudleya Stampa i S. W. Wooldridge’a “London Essays in Geography”, London 1951, ss. 151–174]. Tłum. i streścił Zbigniew Mieczkowski, ss. 5–25.  
        Preston E. James   Przyczynek do lepszego zrozumienia koncepcji regionu, [w: Annals of the Association of American Geographers, t. XLII, 1952, ss. 195–222]. Tłum. J. Byszewska, ss. 26–75.  
        Preston E. James   Przedmiot geografii, [w: rozdz. I z pracy zbiorowej pod red. P. E. Jamesa i C. F. Jonessa “American Geography – Inventory and Prospect”, New York 1954]. Tłum. Antoni Kukliński, ss. 76–99.  
        Derwent Whittlesey   Pojęcie regionu i metoda regionalna, [w: rozdz. II z pracy zbiorowej “American Geography – Inventory and Prospect” (red. P.E. James i C.F. Jones), New York 1954, ss. 19–68]. Opracował Andrzej Wróbel, ss. 100–156.  
        Walter Isard, Guy Freutel   Prognozy wielkości produktu regionalnego i krajowego oraz ich współzależnośc, [w: Studies in Income and Wealth, Vol. XVI, 1954, ss. 427–471]. Tłum. Kazimierz Dziewoński, ss. 157–219.  
               
1958   1       Geografia ludności i osadnictwa  
        Leszek Kosiński   Radziecka geografia zaludnienia i osadnictwa. ss. 1–76.  
        Preston E. James   Geograficzne badania nad zaludnieniem, [w: “The Geographical Study of Population” – rozdział IV w pracy “American Geography – Inventory and Prospect”, Syracuse University Press, 1954]. Tłum. Leszek Kosiński, ss. 77–103.  
        Clyde F. Kohn i inni   Geografia osadnictwa, [w: “Settlement Geography” – rozdz. V w pracy “American Geography – Inventory and Prospect”, Syracuse University Press, 1954]. Tłum. i streścił Leszek Kosiński, ss. 104–110.  
        Harold M. Mayer i inni   Geografia miast, [w: “Urban Geography” – rozdzial VI w pracy “American Geography – Inventory and Prospect”, Syracuse University Press, 1954]. Tłum. Leszek Kosiński, ss. 111–148.  
        Leszek Kosiński   Geografia zaludnienia i osadnictwa w Japonii. ss. 149–156.  
               
1958   2       Teoretyczne zagadnienia z geografii ekonomicznej  
            Od Redakcji. ss. I–II.  
        Wsiewołod A. Anuczin   O istocie środowiska geograficznego i przejawach indeterminizmu w geografii radzieckiej, [w: W. A. Anuczin – Woprosy Geografii – Ekonomiczeskaja Geografia, t. 41, ss. 47–64]. Tłum Władysław Biegajło, ss. 1–28.  
        J. G. Sauszkin   Wstęp do geografii ekonomicznej, [w: J.G. Sauszkin – Wwiedienie w ekonomiczeskuju geografiu, Wyd. Uniwersytetu Moskiewskiego, Moskwa 1958, ss. 7–46]. Tłum. Władysław Biegajło, ss. 29–84.  
        Raymund E. Murphy   Pole badań geografii ekonomicznej, [w: Preston E. James and Clarence F Jones (ed.), “American Geography – Inventory and Prospect”, Syracuse University Press 1954. Rozdz. IX. Raymond E. Murphy, The Fields of Economic Geography, ss. 241–245]. Tłum. Julitta Rakowicz, ss. 85–91.  
        Maurice B. Ballabon   O “ekonomiczną’ geografię ekonomiczną, [w: Putting the “Economic” into Economic Geography, Economic Geography 1957, 3]. Tłum. Antoni Kukliński, ss. 92–107.  
               
        Allen K. Philbrick   Zasady przestrzennej organizacji funkcjonalnej w regionalnej geografii człowieka, [w: Allen K. Philbrick, Principles of areal functional organization in regional human geography, Economic Geography 1957, nr 4, t. 33, ss. 299–336]. Tłum. J. Chowaniec, ss. 108–173.  
               
1958   3       Zagadnienie geografii gleb  
            Od Redakcji. ss. I–II.  
        I. P. Gierasimow   Poglądy Dokuczajewa na czynniki glebotwórcze na współczesnym etapie rozwoju, [w: J. P. Gierasimow, Dokuczajewskoje uczenije o faktorach poczwoobrazowanija na sowriemiennom etapie razwitija, Poczwowiedienije, no 8, 1956]. Tłum. Irena Gieysztorowa, ss. 1–22.  
        I. P. Gierasimow   Obecny stan dokuczajewskiej teorii strefowości gleb i jej znaczenie dla zagadnień regionalizacji naturalnej, [w: I. P. Gierasimow, Sowremiennoje sosojanije Dokuczajewskogo uczenija o Zonalnosti poczw i ich znaczenije dla rozrabotki woprosow prorodnogo reajonirowanija. Rękopis]. Tłum. K. Straszewska, ss. 23–35.  
        I. P. Gierasimow, E. N. Iwanowa   Trzy kierunki naukowe w opracowaniu ogólnych zagadnień klasyfikacji gleb oraz ich wzajemny stosunek, [w: I. P. Gierasimow, E. N. Iwanowa, Tri naucznych naprawlenija w razrabotkie obszczich woprosow kłassifikacji poczw i ich wzaimnyje swjazi. Rękopis]. Tłum. K. Straszewska, ss. 36–58.  
        I. P. Gierasimow, M. A. Głazowskaja   Kartografia glebowa w ZSRR, [w: I. P. Gierasimow, M A. Głazowskaja, Kurs Poczwowiedienja, Cz. III, Poczwy i poczwiennyj pokrow CCCR i zarubieżnych stran, Moskwa 1957. Tłumaczenie wyjątków ze stron 5, 6, 117–129]. Tłum. Andrzej Bonasewicz, ss. 59–72.  
        I. P. Gierasimow   Nowa mapa glebowa świata, [w: I. P. Gierasimow, Nowaja poczeiennaja Karta mira (odbitka referatu wygłoszonego na VI Międzynarodowym Kongresie Gleboznawczym w Paryżu]. Tłum. K. straszewska, ss. 73–80.  
        I. P. Gierasimow, M. A. Głazowskaja   Ogólny przegląd mapy glebowej świata oraz genetycznych typów gleb, niewystępujących lub majacych małe rozprzestrzenienie na obszarze ZSRR, [w: I. P. Gierasimow, M. A. Głazowskaja, Kurs Poczwowiedienija, Cz. III, Moskwa 1957, R. 5. Obszczij obzor poczwiennej karty mira i gieneticzeskich tipow poczw, otsutstwujuszczich ili mało rasprostraniennych na tieritorii SSSR, ss. 138–190]. Tłum. K. Straszewska, ss. 81–131.  
               
1958   4       Nowsze poglądy na istotę krajobrazu geograficznego  
        Jerzy Kondracki   Przedmowa, ss. 1–3.  
        S. Kalesnik   Krajobraz geograficzny i klasyfikacja jednostek fizycznogeograficznych, [w: S. Kalesnik, Osnowy obszczego ziemlewiedienija, Leningrad–Moskwa 1955, ss. 454–464]. Tłum. Jerzy Kondracki, ss. 4–24.  
        F. N. Milkow   Region fizycznogeograficzny. Miejsce regionu w systemie taksonomicznym jednostek fizycznogeograficznych. Stosunek terminów: krajobraz i region, [w: F. N. Milkow, Fiziko-gieograficzeskij rajon i jego sodzierżanije (na primierie Russkoj rawniny), Moskwa 1956, Gł. III. Fiziko-gieograficzeskij rajon i jego sodierżanije, ss. 103–176]. Tłum. Ryszard Czrnecki, ss. 25–90.  
        Hans Carol   W sprawie dyskusji o krajobrazie i geografii, [w: Hans Carol, Zur Diskussion um Landschaft und Geographie, Geographia Helvetica, XI, nr 2, 1956, ss. 111–132]. Tłum. i streścił Konrad Świerczyński, ss. 91–127.  
               
1959   1       Geografia transportu  
        jsk (Jerzy Kostrowicki)   Od Redakcji. ss. I–II.  
        Edward L. Ullman   Geografia transportu, [w: Transportation geography, rozdz. XIII pracy “American Geography – Inventory and Prospect”, Syracuse University Press 1954, ss. 310–333]. Tłum Zbyszko Chojnicki, ss. 1–30.  
        Edward L. Ullman   Rola transportu a podstawy wzajemnego oddziaływania, ss. 31–64  
        R. Clozier   Geografia komunikacji, [w: “The Role of transportation and the bases for interaction”, rozdz. z pracy wydanej pod red. Williama L. Thomasa “Man’s Role in Changing the Face of the Earth”, Chicago 1956, ss. 862–880]. Tłum. marcin Rościszewski, ss. 65–75.  
        E. D. Chanukow   Wpływ czynnika transportu na lkokalizację poszczególnych gałęzi przemysłu, [w: E.D. Chanukow, Transport i rozmieszczenije proizwodstwa. Gosudarstwiennoje Transportnoje Żeleznodorożnoje Izdatielstwo. Moskwa 1955, Rozdz. VII, ss. 184–226]. Tłum. Wiktor Borejko, ss. 76–128.  
               
1959   2       Geografia za granicą. Sprawozdania z pobytu w Chinach, Rumunii, Węgrzech, NRF, Czechosłowacji i ZSRR  
        j.s.k (Jerzy Kostrowicki)   Od Redakcji. s. I.  
        Stanisław Leszczycki   Kilka uwag o geografii w Chinach. ss. 1–35.  
        Bohdan Kikolski   Geografia chińska w okresie “wielkiego skoku”. ss. 36–51.  
        Jerzy Kostrowicki   Geografia w Rumunii, jej rozwój i stan obecny. ss. 52–116.  
        Maria Kiełczewska-Zaleska   O geografii ekonomicznej na Węgrzech. ss. 117–128.  
        Leszek Kosiński   Pobyt w Niemieckiej Republice Federalnej w dn. 16 IX–13 XI 1958. ss. 129–180.  
        Józef Tobjasz   Nowsze prace i zagadnienia w radzieckiej geografii rolnictwa. ss. 181–198.  
        Józef Tobjasz   Rejonizacja produkcji rolniczej w Czechosłowacji ora jej dokumentacja kartograficzna. ss. 199–208.  
               
1959   3       Zagadnienia klimatologii  
        J.P. (Janusz Paszyński)   Przedmowa. ss.1–2.  
        A. A. Grigoriew   O niektórych prawidłowościach geograficznych wymiany ciepła i wody na powierzchni lądowej i o kierunkach dalszego badania wymiany materii i energii w środowisku geograficznym, [w: “Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Sierija gieograficzieskaja”, nr 3, 1958, ss. 17–21]. Tłum. Zofia Paszyńska, ss. 3–12.  
        M. I. Budyko   Badanie bilansu cieplnego w powierzchni ziemskiej, [w: “Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Sierija gieograficzieskaja”, nr 4, 1958, ss. 83–86].Tłum. Zofia Paszyńska, ss. 13–19.  
        Karl Knoch, A. Schulze   Metody klasyfikacji klimatu, [w: K. Knoch, A. Schulze, Methoden der Klimaklassifikation, VEB Geographisch-kartographische Anstalt, Gotha 1954, ss. 50–62]. Tłum. M. Wodzicki, ss. 20–49.  
        Frantiąek Rein   Sposoby klasyfikacji klimatu, [w: “Meteorologické zprávy”, R. IX, 1956, c.1, ss. 5–7]. Tłum. Teresa Kozłowska-Szczęsna, ss. 50–66.  
        F. Bagnouls, H. Gaussen   Klimaty biologiczne i ich klasyfikacja, [w: F. bagnouls, H. Gaussen, Les climats biologiques et leur classification. “Annales de Géographie”, nr 355, LXVI, mai–juin 1957, ss. 193–220]. Tłum. Zofia Paszyńska, ss. 67–112.  
        Karl Knoch   Klimatologia terenowa – ważna gałąź klimatologii stosowanej, [w: “Berichte zur Deutschen Landeskunde”, Band 7, Heft 1, November 1949, ss. 115–123]. Tłum. Marcin Schmidt, Józef Skoczek, ss. 113–124.  
        Siegfried Uhlig   Przykład badania klimatu lokalnego w terenie, [w: “Zeitschrift für Meteorologie”, Bd. 8, H. 2/3, Febr./März. 1954, ss. 66–75]. Tłum. Marcin Schmidt, Józef Skoczek, ss. 125–148.  
        I. A. Golcberg   Mikroklimat i jego znaczenie w rolnictwie, [w: I.A. Golcberg, Mikroklimat i jego znaczienije w sielskom chozjajstwie, Leningrad 1957, ss. 5–17]. Tłum. Zofia Paszyńska, ss. 149–169.  
        V. Stružka   Metody badań bioklimatycznych, [w: Praktikum Fytocenologie, Ekologie, Klimatologie a Pudoznalstvi. Praca zbiorowa pod red. J. Klika, V. Nowak, A. Gregor. Wyf. Ceskoslovenske Akademie Vĕd, Praha 1954, ss. 249–267]. Tłum. Teresa Kozłowska-Szczęsna, ss. 170–195.  
               
1959   4       Historia geografii  
        jsk (Jerzy Kostrowicki)   Od Redakcji. ss. 1–2.  
        George Tatham   Geografia do końca XIX w., [w: tłumaczenie z nieznacznymi skrótami artykułu G. Tathama, geography in the Nineteenth Century, z pracy pod red. G. Taylora, Geography in the Twentieth Century, London 1951, ss. 28–69]. Tłum. Anna M. Fijałkowska, ss. 3–80.  
        Richard Hartshorne   Rozwój geografii po śmierci Rittera i Humboldta, [w: tłumaczenie końcowej części II rozdz. pracy R. Hartshorna pt. Nature of Geography, a critical survey of current thought in the light of the past, I wyd. 1939 , przedruki: 1946, 1949, ss. 84–101]. Tłum J. Chowaniec, ss. 81–108.  
        George Tatham   Determinizm środowiskowy i posybilizm, [w: G. Tatham, Environmentalizm and Possibilizm. Z pracy pod red. G. Taylora pt. Geography in the Twentieth Century, 1951, Rozdz. VI, ss. 128–162]. Tłum. J. Chowaniec, ss. 109–178.  
               

SPIS TREŚCI (1954 — 1956)
(TABLE OF CONTENTS)

Rok (YEAR)   Zeszyt (Vol.)   Autor
(Author)
  Tytuł 
(Title)
             
1954   1   M. Żyrmuński   O przedmiocie geografii ekonomicznej jako nauki. Tłum. Joachim Koczy, ss. 1–22.
        J. Sauszkin   W sprawie artykułu M. Żyrmuńskiego “O przedmiocie geografii ekonomicznej jako nauki”, [w: “Izwiestia Akademii Nauk ZSRR. Seria gieograficzeskaja”, nr 3, 1951]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 23–33.
             
1954   2   M. Wołobujew-Artiemow   Jeszcze o metodologicznych podstawach geografii ekonomicznej i o walce z przeżytkami hettneryzmu, [w: “Izwiestia Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, t. 85, wyp. 2, 1953, ss. 469–184]. ss. 3–30.
        J. Sauszkin   Podstawowe problemy geografii ekonomicznej Związku Radzieckiego. ss. 31–45.
             
1954   3   A. Nejfach   Agnostycyzm i reakcyjność burżuazyjnej geografii. Tłum. Joachim Koczy, ss. 1–16.
             
1954   4       Geografia regionalna w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej
            Ameryka, [w: “Amierika”, Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedija, t. II]. ss. 3–109.
             
1954   5   W. Jacuński   Problemy rejonizacji ekonomicznej w pracach W. Lenina, [w: “Woprosy Gieografii”, t. 31, 1953, ss. 7–30]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 1–29.
             
1954   6       Geografia regionalna w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej
            Australia, [w: “Australija”, Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedija, t. I]. Tłum. Henryk Senkowski, ss. 1–83.
             
1954   7       Szczegółowe programy studiów geograficznych na radzieckich uniwersytetach zatwierdzone przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego ZSRR, wydane w Moskwie 1952 r.
        G. Tuszyński, J. Sauszkin   Program wykładów “Wstępu do geografii”. ss. 1–11.
        N. Barański   Program wykładów metodyki geografii ekonomicznej. Tłum. Zbigniew Mieczkowski, ss. 12–15.
        A. Rakitnikow   Program wykładów geografii rolnictwa ZSRR. Tłum. Józef Tobjasz, ss. 16–26.
        Sokołow   Program wykładów geografii transporu ZSRR. Tłum. Zbigniew Mieczkowski, ss. 26–36.
        W. Ławrow, N. Nikitin   Program geografii ekonomicznej ZSRR. Tłum. Zbigniew Mieczkowski, ss. 37–80.
        N. Kołosowski   Rozszerzony program wykładów “Rejonizacja Ekonomiczna”. Tłum. Zbigniew Mieczkowski, ss. 81–103.
            Bibliografia do wykładów “Rejonizacja ekonomiczna”. ss. 104–111.
             
1954   8   K. Markow   Geografia fizyczna a geografia historyczna, [w: “Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, nr 12, 1952, ss. 123–130]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 1–14.
        B. Siemiewski   O błędach tkwiących u podstaw “szkoły regionalnej” w geografii ekonomicznej, [w: “Izwiestia Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, t. 86, z. 3, 1954, ss. 254–258]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 15–26.
             
1954   9       Geografia regionalna w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej
            Azja, [w: “Azija”, Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedija, t. I]. Tłum. Henryk Senkowski, ss. 1–139.
             
1954   10   Andrzej Bonasewicz, Jerzy Endrukajtis, Irena Gieysztorowa, Joachim Koczy, Zbigniew Mieczkowski, Henryk Senkowski, Bronisław Siadek (opr.)   Bibliografia artykułów geograficznych w czasopismach naukowych za I półrocze 1954 roku. ss. 1–
             
1955   1   J. P. Gierasimow   Stan i zadania geografii radzieckiej na obecnym etapie jej rozwoju, [w: Matieriały ko Wtoromu S’jezdu Gieograficzeskogo Obszczestwa, wyd. AN ZSRR, Moskwa 1954]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 1–46.
        W. F. Wasiutin   Tezy referatu “Podstawy rozmieszczenia produkcji i zadania geografii ekonomicznej”, [w: rękopis powielany, Moskwa 1954]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 47–56.
             
1955   2   Wadim W. Pokszyszewski   Stan i aktualne zadania geografii ludności, [w: maszynopis referatu wygłoszonego na II Zjeździe Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 1–9.
        A. Woskanian   W sprawie roli środowiska geograficznego w rozwoju społeczeństwa, [w: “Izwiestija Akademii Nauk Armianskoj SSR”, nr 3, 1954, ss. 3–26]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 10–43.
        J. G. Fejgin   O przedmiocie i zadaniach geografii ekonomicznej, [w: “Woprosy Fiłosofii”, nr 6, 1951, ss. 150–159]. Tłum. Michał Chilczuk, ss. 44–66.
            Kilka wniosków z dyskusji nad problemami geografii fizycznej i ekonomicznej, [w: “Woprosy Fiłosofii”, nr 5, 1954, ss. 167–172]. Tłum. Jerzy Endrukajtis, ss. 67–77.
            Uchwały II Zjazdu Towarzystwa Geograficznego Związku Radzieckiego, [w: “Izwiestia Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”, nr 2, 1955, ss. 96–104]. Tłum. Joachim Koczy, ss. 78–93.
             
1955   3       Od redakcji. ss. 1–2.
        P. N. Stiepanow   Program wykładów “Geografia przemysłu ZSRR”, [w: P. N. Stiepanow, Programma kursa “Gieografija promyszlennosti SSSR”, wyd. Mosk. Gos. Uniw., 1955]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 3–13.
        P. N. Stiepanow   Geografia przemysłu ZSRR – wstęp, rozdz. I, II, II, XIII, [w: P. N. Stiepanow, Gieografija promyszlennosti SSSR, Wwiedienije, gława I, II, III, XIII, Uczpedgiz, Moskwa 1955]. Tłum. Joachim Koczy, Kazimierz Więckowski, ss. 14–94.
        N. N. Kołosowskij   Zespół (kompleks) produkcyjno-terytorialny w radzieckiej geografii ekonomicznej, [w: “Woprosy Gieografii”, nr 6, ss. 133–168]. Tłum. Zbigniew Mieczkowski, ss. 95–136.
             
1955   4   Antoni Wrzosek   Przedmowa. ss. 1–6.
        Erich Otremba   Ogólna geografia przemysłu – Stan, zadania i metody, [w: Erde und Weltwirtschaft. Ein Handbuch der Allgemeinen Wirtschaftsgeographie (Herausgegeben von Dr Rudolf Lutgens): Band 3. Allgemeine Agrar und Industriegeographie, von Erich Otremba. Stuttgart 1953, s. 342 + tabl.]. Tłum. Michał Najgrakowski, ss. 7–25.
        Edgar M. Hoover, Charles P. Wood   Wybór lokalizacji przemysowej, [w: rozdz. XX (The Selection of Locations) pracy zbiorowej pt. National Resources Planning Board – Industrial Location and National Resources, Waszyngton, US Government Printing Office, 1943, 360 s.]. Tłum. J. Rudziński, ss. 27–53.
        Jean Chardonnet   Podstawowe typy kompleksów przemysłowych, [w: Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 39: Jean Chardonnet – Les grands types de complexes industriels, Paris 1953, Librairie Armand Colin, 196 s.]. Tłum. i streścił Marcin Rosciszewski, ss. 55–100.
             
1956   1       Materiały I Kongresu Geografów Węgierskich
            Od Redakcji.
        Ferenc Koch   Stan, rozwój i zadania nauk geograficznych na Węgrzech po wyzwoleniu kraju. Tłum. J. Bylińska, ss. 1–39.
        György Markos   Teoretyczne podstawy geograficznego podziału pracy i regionalizacji gospodarki narodowej oraz ich znaczenie praktyczne. Tłum. Joachim Koczy, ss. 40–71.
        Lajos Gyenes   Badania terenowe obszarów rolniczych na Wegrzech – ich rozwój, metody i wyniki. Tłum. P. Grońska, ss. 72–87.
             
1956   2       Zagadnienia geografii transportu
            Od redakcji. ss. I–II.
        A. G. Naporko   Transport jako gałąź produkcji materialnej, [w: tłumaczenie obejmuje część rozdz. I z pracy “Oczerki razwitja żelezno-dorożnogo transporta SSSR”, Moskwa 1954]. Tłum. Wiktor Borejko, ss. 1–10.
        Nikołaj N. Barański   Geografia komunikacji i transporu, [w: tłumaczenie obejmuje podrozdział “Gieografia putiej soobszczenia i transporta” z pracy “Oczerki po szkolnoj mietodikie ekonomiczeskoj gieografii”, Moskwa 1954, ss. 94–97]. Tłum. Zbyszko Chojnicki, ss. 11–14.
        Stanisław Berezowski   Przegląd dorobku francuskiej geografii transportu. ss. 15–33.
        Zbigniew Mieczkowski   Dorobek geografii transportu w ZSRR. ss. 34–43.
        J. Metznetter   Podstawowe zagadnienia geografii komunikacji, [w: “Grundfragen der Verkehrsgeographie”, Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in Wien, Bd. 95, 1953]. ss. 44–74.
        T. S. Chaczaturow   Transport kolejowy ZSRR, [w: “Żeleznodorożnyj transport SSSR”, Moskwa 1952; tłumaczenie obejmuje rozdz. 3 i część rozdz. 4]. Tłum. Zbyszko Chojnicki, ss. 75–98.
        Edward L. Ullman   Sieć kolejowa w Stanach Zjednoczonych, [w: “The Railroad Pattern of the United States”, Geographical Review, vol. XCCIX, 1949, ss. 242–256]. ss. 99–112.
        Raymonde Caralp   Problemy transportowe Hiszpanii, [w: “Les Transports Espagnols”, Annales de Geographie, No 388, LXIII, 1954, ss. 211–254]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 113–134.
             
1956   3       Zagadnienia geografii rolnictwa
            Od redakcji.
            Przedmowa. ss. I–IV.
        D. Faucher   Uprawa wędrowna, [w: tłumaczenie obejmuje rozdz. II pracy “Géographie agraire. Types de Cultures”, Paris 1949]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 1–14.
        D. Faucher   Uprawa trwała z ugorowaniem, [w: tłumaczenie obejmuje rozdz. III pracy “Géographie agraire. Types de Cultures”, Paris 1949]. Tłum. Tadeusz Żebrowski, ss. 15–33.
        P. Veyret   Hodowla koczownicza, [w: tłumaczenie obejmuje część rozdz. III, s. 172–178, z pracy “Geographie de l’elevage”, Paris 1951]. Tłum. Marcin Rościszewski, ss. 34–41.
        C. F. Jones, G. G. Darkenwald   Intensywna gospodarka naturalna w krajach monsunowych, [w: tłumaczenie obejmuje większą część rozdz. 14 (“Intensive subintence farming in monsoon lands”) z pracy autorów “Economic Geography” (revised ed.), New York 1954]. Tłum. J. Kaczorowski, ss. 42–67.
        C. F. Jones, G. G. Darkenwald   Rolnictwo śródziemnomorskie, [w: tłumaczenie obejmuje rozdz. 15 (“Meditiranean agriculture”) z pracy autorów “Economic Geography” (revised ed.), New York 1954]. Tłum. L. Kopciński, ss. 68–90.
        C. F. Jones, G. G. Darkenwald   Mieszana gospodarka rolna z przewagą kukurydzy, [w: tłumaczenie obejmuje rozdz. z pracy autorów “Economic Geography” (revised ed.), New York 1954]. Tłum. L. Kopciński, ss. 91–101.
        C. F. Jones, G. G. Darkenwald   Towarowa gospodarka zbożowa w krajach półsuchych, [w: tłumaczenie obejmuje rozdz. “Commercial grain farming in semiarid lands” (z nieznacznymi skrótami) z pracy autorów “Economic Geography” (revised ed.), New York 1954]. Tłum. L. Kopciński, ss. 102–112.
        M. Prunty, jr.   Renesans plantacji południa, [w: streszczenie artykułu “The Renaisance of the Southern Plantation”, Geographical Review, Vol. XLV, 1955, no 4, ss. 459–491]. Tłum. i streścił Andrzej Wróbel, ss. 113–122.
        Preston E. James   Użytkowanie ziemi w północno-wschodniej Brazylii, [w: “Patterns of land use in Northeast Brazil”, Annals of the Association of American Geographers, Vol. XLIII, 1953, ss. 98–126]. Tłum. Teresa Kiedrowska, ss. 123–142.
        H. O’Reily Sternberg   Rolnictwo i przemysł Brazylii, [w: “Agriculture and industry in Brazil”, Geographical Journal, Vol. CXXI, 1955, ss. 488–502]. Tłum. Teresa Kiedrowska, ss. 143–164.
             
1956   4       Zagadnienia geografii rolnictwa II
        Jerzy Kostrowicki   Przedmowa. ss. I–II.
        Zbigniew Mieczkowski   Dorobek geografii rolnictwa w ZSRR. ss. 1–25.
        W. Niemczynow   Problemy specjalizacji produkcji a perspektywiczne plany rozmieszczenia gospodarki rolnej, [w: “Płanowoje chozjajstwo”, 1955, nr 4, ss. 60–75]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 26–46.
        N. W. Kryłow   W sprawie kompleksowych badań geograficznych dla użytku rolnictwa, [w: “Izwiestia Wsiesojuznogo Geograficzeskogo Ob.szczestwa”, nr 1, 1955, nr 1, ss. 3–10]. Tłum. Zbigniew Mieczkowski, ss. 47–62.
        B. L. Błomkwist   Typy produkcyjne kołchozów okolic Moskwy, [w: “Woprosy Geografii”, t. XXX, 1952, ss. 61–81]. Tłum. Edward Woyzbun, ss. 63–85.
        D. A. Jewstafiejew   Produkcyjne typy kołchozów obwodu Wołogodzkiego, [w: “Woprosy Geografii”, t. XXX, 1952, ss. 105–129]. Tłum. Kazimierz Więckowski, ss. 86–110.
        J. E. Riabow   Powiększone kołchozy obwodu Nowosybirskiego, [w: “Woprosy Gieografii”, t. XXX, 1952, ss. 207–226]. Tłum. Władysław Biegajło, ss. 111–130.