Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego gór i ich przedpoli w warunkach zmian klimatu i antropopresji

Termin: 2017-01-01 - 2018-12-31

Kierownik: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Krzysztof Błażejczyk, Witold Bochenek, Anna Bucała-Hrabia, Stanisław Kędzia, Małgorzata Kijowska-Strugała, Adam Kotarba, Paweł Prokop, Zofia Rączkowska, Roman Soja, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka, Krzysztof Kiszka, Jarosław Cebulski, Eliza Płaczkowska, Edyta Ptaszek, Katarzyna Wasak

Badania mają na celu poznanie struktury i funkcjonowania środowiska geograficznego gór oraz ich przedpoli w warunkach zmian klimatu i zmiennej antropopresji. Obejmują badania obiegu wody i materii,  zmian rzeźby, erozji gleb, procesów hydrologicznych i hydrochemicznych oraz klimatu.

 

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Wróć