Publishing

Central Catalogue of Cartographical Collections in Poland


Contents

Vol. Author   Title
1 Marian Łodyński (redakcja i opracowanie przy współudziale Teresy Paćko i Włodzimiery Żemaitis)   Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482–1800. Instytut Geografii PAN, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1961, s. 248.
2 Marian Łodyński (redakcja i opracowanie przy współudziale Teresy Paćko i Włodzimiery Żemaitis)   Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482–1800 (uzupełnienie). Instytut Geografii PAN, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1963, s. 113.
3 Marian Łodyński (redakcja i opracowanie przy współudziale Jadwigi Lipińskiej, Teresy Paćko i Włodzimiery Żemaitis)   Katalog atlasów 1801–1919. Instytut Geografii PAN, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1965, s. 343.
4 Marian Łodyński, Teresa Paćko (redakcja i opracowanie przy współudziale Jadwigi Lipińskiej i Włodzimiery Żemaitis)   Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1528–1945. Instytut Geografii PAN, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1968, s. 161.
5 Teresa Paćko, Wojciech Trzebiński (redakcja i opracowanie)   Wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich 1576–1870. Cz. I – Tekst, s. 109. Cz. II – Ilustracje, tab. 220. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum, Wrocław 1982 (cz. II), 1983 (cz. I).
6 Teresa Paćko, Wojciech Trzebiński (opracowanie)   Mapy ziem polskich przeglądowe i jednoarkuszowe topograficzne wydane w latach 1764–1814 i wybór map z lat 1815–1870 z uwzględnieniem zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPAN, Warszawa 2000, s. 260.