IGSO PAS > Science > Publications > Documentation studies

STAFF PUBLICATIONS


Documentation studies

Documentation studies

 • Cerić Denis, Komornicki Tomasz: Honouring the legacy of Prof. Konrad Czapiewski: the Warsaw Regional Forum. - Europa XXI 2023, 44 - 8 s.
 • Rączkowska Zofia: Leszek Starkel (1931 2021). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2023, 56-57 - s. 139-140.
 • Bański Jerzy: Konrad Czapiewski (1979‑2022). - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 3 - s. 397-398.
 • Mosakowski Zachariasz: Warsztaty millPOLstone w Koszalinie, 1-2 września 2021 r. - Rocznik Skrzatuski 2022, 10 - s. 298-300.
 • Mosakowski Zachariasz: „Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego”, 1st Annual millPOLstone Workshop, Koszalin, 1–2 września 2021 r.. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2022, 70, 1 - s. 119-121.
 • Mosakowski Zachariasz: Kamienie młyńskie w murach kościołów – warsztaty projektu millPOLstone w Olsztynie. - Wiadomości Konserwatorskie 2022, 72 - s. 154-155.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Leszek Starkel (1931 - 2021). - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 1 - s. 133-136.
 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polska geografia: czy przeszłość ma przyszłość? Rozmowa z profesorem Leszkiem Starklem. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 1 - s. 137-167.
 • Brykała Dariusz: The Central Database of Mills in Poland - CeBaDoM. - TIMS E-News The International Molinological Society, 2021, 30 - s. 22.
 • Degórski Marek: Jubileusz Profesora Jana Marka Matuszkiewicza. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 307-309.
 • Kowalski Mariusz, Smalianczuk Aleksander: Piotr Eberhardt. - Rocznik Centrum Studiów Białoruskich 2021, 7 - s. 295-300.
 • Czapiewski Konrad: Roman Kulikowski (1939-2018). - Studia Obszarów Wiejskich 2020, 57 - s. 5-10.
 • Czapiewski Konrad: EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) w Warszawie 13-14 kwietnia 2018 roku. [w]: Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018. Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 311-313.
 • Degórski Marek: Andrzej Mizgajski. [w]: Jasna myśl i proste słowo. Wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z Profesorem Andrzejem Mizgajskim. Red. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki i Małgorzata Stępniewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020 - s. 33.
 • Kowalski Mariusz: Piotr Eberhardt (1935–2020). - Studia GeoHistorica 2020, 8 - s. 269-270.
 • Kowalski Mariusz: Piotr Eberhardt (1935–2020). - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 649-651.
 • Wójcik Marcin, Jeziorska-Biel Pamela, Napierała Tomasz, Czapiewski Konrad: Aktywność Komisji Obszarów Wiejskich PTG w roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018. Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 303-308.
 • Śleszyński Przemysław: Wystawa jubileuszowa i konferencja z okazji 100-lecia Polskiego Towrzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018. Warszawa - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa, 19 marca 2018 roku. [w]: Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018. Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - 69-74.
 • Śleszyński Przemysław: Wystawa "Współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski". [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 43-71.
 • Śleszyński Przemysław, Kosiński Leszek: "Geographia Polonica" - okno na świat. Wywiad Przemysława Śleszyńskiego z Profesorem Leszkiem Antonim Kosińskim. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 197-209.
 • Degórski Marek: Jubileusz Pani Profesor Ewy Roo-Zielińskiej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 293-294.
 • Mosakowski Zachariasz: V Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej w Gdańsku – 5–6 kwietnia 2019 r.. - Studia GeoHistorica 2019, 7 - s. 289-291.
 • Starkel Leszek, Krzemień Kazimierz, Rączkowska Zofia: Jubileusz Profesora Adama Kotarby - badacza obszarów górskich. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 139-140.
 • Barwiński Marek, Dorochowicz Dorota, Pypkowski Jakub, Szmyd Jakub: V Bałtycka Olimpiada Geograficzna i XV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. - Geografia w Szkole 2018, 5 - s. 40-43.
 • Błażejczyk Krzysztof: Kozłowska-Szczęsna Teresa Zofia. [w]: Geografowie Polscy. Słownik biograficzny. T.2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 807-810.
 • Ciechański Ariel: Biogram: Profesor Zbigniew Taylor. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 73-75.
 • Czapiewski Konrad: Roman Kulikowski (1939-2018). - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 635–641.
 • Degórski Marek: Grzeszczak Jerzy (ur. 1932). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 514-515.
 • Degórski Marek: Korcelli Piotr (ur. 1939). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 737-738.
 • Degórski Marek: Kosiński Leszek Antoni (ur. 1929). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 752-754.
 • Degórski Marek: Szczęsny Roman (1929-2000). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. s.1623-1626.
 • Degórski Marek: Breymeyer Alicja (1932-2015). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 169-171.
 • Rączkowska Zofia: Baumgart-Kotarba Maria (1941–2011). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 104-106.
 • Rączkowska Zofia: Kotarba Adam (ur. 1938). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków,: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 776-778.
 • Rączkowska Zofia: Ziemońska Zofia (1925–2002). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1875-1876.
 • Starkel Leszek: Froehlich Wojciech (1943-2013). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 432-434.
 • Starkel Leszek: Wit-Jóźwik Krystyna (1922-2003). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1781-1782.
 • Starkel Leszek: Sylwia Gilewska (1931–2018). - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 3 - s. 517-518.
 • Starkel Leszek: Zuchiewicz Witold Aleksander (1955-2012). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1891-1893.
 • Starkel Leszek: Gilewska Sylwia (1931-2018). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 464-465.
 • Starkel Leszek: Practical Geography and 21st-century Challenges. The International Geographical Union Conference dedicated to the centenary of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia, 4th ‒6th June 2018). - Papers on Global Change IGBP 2018, 25 - s. 131-132.
 • Starkel Leszek: Słupik January (1937-1982). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1502-1503.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Seliga Grażyna: The Polish National Committee IGBP – Global Change PAS activity. - Papers on Global Change IGBP 2018, 25 - s. 137-152.
 • Szmyd Jakub: Edukacja w terenie na przykładzie Olimpiady Geograficznej. - Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2018, 2 - s. 59-61.
 • Wasak Katarzyna: Konferencja Młodych Naukowców w Poroninie. - Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych 2018, 6 - s. 52-53.
 • Śleszyński Przemysław: Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 643-647.
 • Śleszyński Przemysław, Maik Wiesław: Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. T.3. Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. Marek Sobczyński. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 45-66.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Bibliografia. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 201-224.
 • Brykała Dariusz: Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XIX do początku XXI wieku” – Toruń, 26 maja 2017 r. - Studia GeoHistorica 2017, 5 - s. 275-277.
 • Brykała Dariusz: Multidisciplinary Scientific Seminar “Watermills Within the Lower Vistula Basin Since the Beginning of the 18th Century to the Beginning of the 21st Century”. - TIMS E-News The International Molinological Society, 2017, 23 - s. 24-25.
 • Brykała Dariusz: Młyny wodne interdyscyplinarnie. - Energetyka Wodna 2017, 6, 2 - s. 10.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 7.
 • Szmyd Jakub, Dorochowicz Dorota, Piasecki Krzysztof, Uroda Joanna: Zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej. - Geografia w Szkole 2017, 4 - s. 44-46.
 • Barwiński Marek, Dorochowicz Dorota, Sawicki Tomasz, Szmyd Jakub, Uroda Joanna: Znamy najlepszych młodych geografów. Ogólnopolski finał XLII Olimpiady Geograficznej. - Geografia w Szkole 2016, 3 - s. 28-30.
 • Barwiński Marek, Szmyd Jakub: XIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Zmagania olimpijskie w Pekinie. - Geografia w Szkole 2016, 5 - s. 45-46.
 • Kramkowski Mateusz: Międzynarodowa konferencja “The European Geosciences Union – General Assembly 2016”, Wiedeń, 17-22.04.2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 3 - s. 417-418.
 • Lamparski Piotr: XXII Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”. Gołaszewo koło Kowala, 31.08-4.09.2015 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 1 - s. 129-131.
 • Madeyska Teresa, Mojski Józef Edward, Starkel Leszek: Andriej Aleksiejevic Vielicko (1931-2015). - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 1 - s. 123-126.
 • Śleszyński Przemysław: System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja. - Studia Regionalne i Lokalne 2016, 63, 1 - s. 155-159.
 • Śleszyński Przemysław: Od przewodniczącego Komisji. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław: Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 198-200.
 • Śleszyński Przemysław: Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, 11.04.2016 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 284-286.
 • Śleszyński Przemysław: Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 195-198.
 • Śleszyński Przemysław: Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”. Warszawa, 9.12.2015 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 287-290.
 • Śleszyński Przemysław, Cerić Denis, Peliwo Jan, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 353-409.
 • Bański Jerzy, Chmieliński Paweł, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin, Szymańska Monika, Wilkin Jerzy: Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju. Warszawa: FDPA, 2015 - 42 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: 76 haseł encyklopedycznych. [w]: Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej oraz bioklimatologii, balneochemii i geologii uzdrowiskowej. Red. Irena Ponikowska. Warszawa: Aluna, 2015 - 43 strony (z 349 stron ogółem)
 • Degórski Marek: Setna rocznica urodzin dr hab. Zdzisławy Wójcik. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 188-191.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce, Kraków 18-22 sierpnia 2014 r. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 141-149.
 • Eberhardt Piotr: Antoni Kukliński (1927–2015). - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 738-740.
 • Gołębiowska Izabela, Szmyd Jakub, Uroda Joanna: Collector for ArcGIS po raz pierwszy na Olimpiadzie Geograficznej. - Arcana GIS 2015, 16 - s. 49.
 • Szmyd Jakub, Plit Florian: Podsumowanie zawodów finałowych XLI Olimpiady Geograficznej. - Geografia w Szkole 2015, 3 - s. 34-35.
 • Śleszyński Przemysław, Wolaniuk Anita: 28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 369-371.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2008. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - [publikacja internetowa]
 • Kozłowska Anna: Obituary: Professor Władysław Matuszkiewicz (1921-2013). - IAVS Bulletin 2014, 1 - s. 18-19.
 • Regulska Edyta, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława: Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie". - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 237-244.
 • Starkel Leszek: Wojciech Froehlich (1943-2013). - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 427-436.
 • Starkel Leszek: 50-lecie Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 435-436.
 • Starkel Leszek: Wojciech Froehlich (1943-2013). - Rocznik PAU 2014, 2014 - s. 118-120.
 • Więckowski Marek, Müller Dieter, Cerić Denis: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, 2014 - 61 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2012 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - regioportal.pl 2014 - 5 s.
 • Bański Jerzy: Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change. International Seminar (Canberra, Australia, 27-29th November 2012). - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 103-104.
 • Błażejczyk Krzysztof: Environmental ergonomics – a new area of research into the impacts of climate change. International Conference (Queenstown, New Zealand, 11-15th February 2013). - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 101-103.
 • Starkel Leszek: Witold Zuchiewicz (13.12.1955 - 27.08.2012). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 135-136.
 • Szmyd Jakub, Malantowicz Artur: Olimpiada Geograficzna - zajęcia terenowe w nowej formule. - Geografia w Szkole 2013, 1 - s. 34-37.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 131-133.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w 2011 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. regioportal.pl, 2013 - -
 • Adamczyk Anna Beata: Konferencja naukowa "Bioklimatologia człowieka" dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Warszawa, 17-18.11.2011. - Przegl.Geogr. 2012, 84,, 3 - s. 476-477.
 • Bański Jerzy: Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej „United and Integrated with the World”. Santiago, Chile, 14-18.11.2011. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 113-115.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN. [w]: Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, 2012 - s. 19-21.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2007. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - [publikacja internetowa]
 • Kulikowski Roman: Halina Szulc 1924-1912. - Przegląd Geograficzny, 2012, 84, 2 - s. 343-345.
 • Kupiszewski Marek: Building a research institution: Professor Wicker in Poland. [w]: Alltag und Ritual: Statusübergänge und Ritualisierungen in sozialen und politischen Feldern. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Hans-Rudolf Wicker. Hrsg. Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber Egger, Angelica Wehrli. Zurich: Seismo Verlag, 2012 - s. 106-114.
 • Plit Joanna: XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego w Warszawie. - Polski Przegląd Kartograficzny 2012, 44, 1 - s. 87.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011. - Przegląd Geograficzny, 2012, 84,, 1 - s. 143-145.
 • Starkel Leszek: Stanley S. Schumm 1927-2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 145-146.
 • Starkel Leszek: Witold Zuchiewicz (13.12.1955-27.08.2012). - Rocznik PAU 2012 - s. 245-246.
 • Starkel Leszek: Subhashranjan Basu 1942-2010. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 147-148.
 • Starkel Leszek: Dimitrij Andrejewic Timofiejev 1929-2010. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 146-147.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 639-647.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach. - Wspólnota 2012, 4950 - 4 s.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 113-117.
 • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa. [w]: INFOBAZY 2011. Nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne. Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2011 - s. 266-271.
 • Froehlich Wojciech: Pracownia Procesów Fluwialnych "Homerka" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk we Frycowej. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 35-40.
 • Gawryszewski Andrzej: Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953-2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 267-280.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2006. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011.
 • Gierszewski Piotr: Stacja Obserwacyjna Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Dobiegniewie. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 31-34.
 • Kaszubski Michał: II Konferencja Naukowa pt. "Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym", Toruń, 3-5 IV 2011 r. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 425-427.
 • Komornicki Tomasz: Podziękowanie dla Jana Łobody. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 317-318.
 • Komornicki Tomasz: Profesor Teofil Lijewski - cichy inspirator. Krótkie wspomnienie osobiste. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 11-13.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 57-60.
 • Kowalski Mariusz: Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza – projekt badawczy. RegioPortal – rozwój lokalny i regionalny – portal samorządowy, 2011 - online
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Józef Skoczek (1930-2011). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 421-424.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2010 roku. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 151-153.
 • Kulikowski Roman: Jubileusz Prof. dr hab. Władysławy Stoli. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 9-17 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Szupryczyński Jan: Stefan Majdanowski. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 411-413.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Konferencje Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2009 i 2010 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 651-654.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warsaw Regional Forum. Bilans 4 konferencji. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 644-651.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Tuszyńska-Rękawkowa Halina. [w]: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Red. Hanna Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010 - s. 284-285 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka; 121)
 • Komornicki Tomasz: Profesor Stanisław Misztal w 80-lecie urodzin. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 301-303.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2009 roku. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 126-127.
 • Starkel Leszek: Spotkanie z Ireną. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 81-83.
 • Szmyd Jakub, Uroda Joanna: Zawody finałowe XXXVI Olimpiady Geograficznej, Supraśl 2010. - Geogr. w Szk. 2010, nr 6 - s. 26-40.
 • Szupryczyński Jan: Heinz Kliewe (1918-2009). - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 123-124.
 • Banach Mieczysław, Błaszkiewicz Mirosław: Sonda Więckowskiego w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu IGiPZ PAN. - Studia Limnol. Telmatol. 2009, Suppl.1 - s. 78-80.
 • Czapiewski Konrad: Warsaw Regional Forum - an overview of all the four conferences. - Geogr. Polon. 2009, 82, nr 2 - s. 87-93.
 • Dudzicka Grażyna, Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009 - 208 s. (Seria FOKA; 18)
 • Eberhardt Piotr: Życie i działalność naukowa profesora Andrzeja Stasiaka. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 13-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2004. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 373 s.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: 20 years of Moldavian-Polish co-operation in climatology. [w]: Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova. Chisinau: Inst. de Ecologie si Geografie, 2009 - s. 207-208.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2008 r. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 128-130.
 • Rączkowska Zofia: IAG regional conference on geomorphology "Landslides, floods and global environmental change in mountain region", Brasov, Romania, September 15-26, 2008. - Biul. Inf. Stow. Geomorf. Pol. 2009, nr 3 - s. 23-28.
 • Szmyd Jakub: Relacja z udziału reprezentacji Polski w zawodach "National Geographic World Championship", Meksyk 2009 r. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 28-34.
 • Szmyd Jakub: Sukces polskich uczniów na zawodach geograficznych w Meksyku [11-16 VII 2009]. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 48.
 • Szupryczyński Jan: Horst Mensching (1921-2008). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 125-126.
 • Szupryczyński Jan: Tadeusz Murawski (1929-2008). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 127-128.
 • Szupryczyński Jan: Spitsbergen - okres terra nullis. [w]: Geograf u progu ery kosmicznej. Red. Jacek Kozak, Małgorzata Luc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 71-91.
 • Bański Jerzy: Polskie Towarzystwo Geograficzne [folder informacyjny]. Warszawa: PTG, 2008 - 8 s.
 • Bański Jerzy: Przedmowa. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 214-219.
 • Bilik Anna, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2007 roku. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 293-304.
 • Bochenek Witold: Jubileusz Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku [14-16 V 2008 r.]. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 489-490.
 • Bucała Anna, Długosz Michał, Rączkowska Zofia: Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Slapanice [3-5 VI 2008]. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 115-116.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2003. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 347 s.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Od redakcji. - Czas. Geogr. 2008, 7, z.1/2 - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Wprowadzenie. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Plit Florian, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 16-47.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Jerzy Samuel Kostrowicki (1918-2002). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 357.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Maria Kiełczewska-Zaleska (1906-1980). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 171.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Stanisław Marian Leszczycki (1907-1994). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 356.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Kazimierz Dziewoński (1910-1994). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 163.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2007 r. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 155-157.
 • Myga-Piątek Urszula, Andrejczuk Wiaczesław, Plit Joanna: Polsko-ukraińska konferencja naukowa "Krajobrazy dolin rzecznych", Czerniowce (Ukraina), 26-29 V 2007 r. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 159-163.
 • Rączkowska Zofia: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology in Pecs, October 2007. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 113-115.
 • Starkel Leszek: 100-lecie urodzin Profesora Mieczysława Klimaszewskiego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 475-476.
 • Szupryczyński Jan: Zebrania naukowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 165-167.
 • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Miedzynarodowej Unii Geograficznej, Brisbane, 3-7 VII 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 185-186.
 • Eberhardt Piotr: Udział Profesora Stanisława Leszczyckiego w konferencji poczdamskiej i moskiewskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 375-381.
 • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Red. tomu Maria Lenartowicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007 - s. 129-134.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2002. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - 340 s.
 • Jaworska Barbara: Mistrz i Małgorzata. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 182-183.
 • Korcelli Piotr: W 100-lecie Urodzin Stanisława Leszczyckiego. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 373-374.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2006 roku. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 183-185.
 • Starkel Leszek: Profesor Leszczycki w oczach geomorfologa. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 388-390.
 • Starkel Leszek: Udział Polaków w badaniach holocenu w ramach INQUA. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2006 (dr.2007), 4 - s. 41-47.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 406.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Kędziora Andrzej: Udział Polski w problematyce programu IGBP-Global Change. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 369-384.
 • Stępniak Marcin: E-Urbs - Europejskie studia magisterskie z zakresu miejskich badań porównawczych. Nowatorski sposób nauczania. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 157-162.
 • Szupryczyński Jan: Profesor Stanisław Leszczycki jako Dyrektor Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 391-393.
 • Śleszyński Przemysław: Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003-2006. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz: III Konferencja ESEH [European Society for Environmental History] "History and sustainability". Florencja, 16-19 II 2005 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.1 - s. 161-162.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew: 4 Konferencja IWHA "Woda i cywilizacja", Paryż, 1-3 XII 2005 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 446-447.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warsaw Regional Forum 2005 "Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe", Warszawa, 5-8 X 2005 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 311-314.
 • Degórski Marek: Konferencja naukowa "Wartości w geografii", Lublin, 6-7 IV 2006 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 448-449.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2001. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 365 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata: Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2003-2006. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 345-352.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006, nr 6 - s. 7.
 • Korcelli Piotr: Jubileusz Profesora Piotra Eberhardta. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 297-301.
 • Kowalska Anna: Międzynarodowe seminarium "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie", Wageningen, Holandia, 20-22 IX 2006 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 614-616.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2005 roku. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.1 - s. 159-161.
 • Śleszyński Przemysław: Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w świetle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan finansowych. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 352-357.
 • Bański Jerzy: Prace Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 209-215 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Brykała Dariusz: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych", Wrocław, 16-17 XI 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 417-419.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych". Sympozjum z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Jana Szupryczyńskiego, Toruń, 21-22 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 123-125.
 • Ciechański Ariel: Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 586-588.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman: Wprowadzenie. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 9-10 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Information for excursion "Polarization of space - a case from Central Poland". [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 53-62.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warsaw Regional Forum 2004: "Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity", Warszawa, 6-9 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 278-281.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Konferencja "Changing function of rural areas in the Baltic Sea Region", Warszawa, 21-24 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 282-284.
 • Degórski Marek: Geografia moja pasja. - Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania 2005, nr 1 - 15-17 : fot.
 • Degórski Marek: Inicjatywa organizacji Konferencji Regionalnej MUG w Polsce - oferta przedłożona na Kongresie MUG w Glasgow. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 120-122.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Kongres EUROSOIL 2004. Freiburg, 4-12 IX 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 415-417.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2000. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 366 s.
 • Kowalski Mariusz: Badania ukraińskie Studium Europy Wschodniej. - Uniwersytet Kulturalny 2005, 54 - 2,
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2004 roku. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 117-118.
 • Kulikowski Roman: Dorobek Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w zakresie geografii rolnictwa. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 17-52 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Plit Joanna: Prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliński (28 X 1934 - 11 XI 2004). - Pol. Przegl. Kartogr. 2005, 37, nr 1 - s. 75-76.
 • Starkel Leszek: Konferencja europejska "Paleoklimat - ograniczenie niepewności". Utrecht, 6-9 VII 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 414-415.
 • Starkel Leszek: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie ekspedycji krakowskich geomorfologów i hydrologów w Bieszczady. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 397-400.
 • Starkel Leszek: Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna (połączona z Kongresem Międzynarodowej Unii Geograficznej), Glasgow, 17-20 VIII 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 122-123.
 • Starkel Leszek: Sympozjum European Commission Global Change Research: International Partnership. Bruksela, 6-7 V 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 411-414.
 • Starkel Leszek, Klimek Maria: Profesor Mieczysław Klimaszewski i koncepcja kartowania geomorfologicznego (w 10-lecie śmierci). [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 419-422.
 • Stola Władysława: Jerzy Samuel Kostrowicki. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 11-15 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Stępniak Marcin: Ogólnopolska konferencja "Sieć metropolii spoiwem rozwoju Polski i Europy - metropolie RP w Narodowym Planie Rozwoju", Warszawa, 28-29 IV 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 584-586.
 • Adamczyk Anna Beata: XVI Konferencja Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii, Warszawa, 10-14 IX 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 115-118.
 • Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Koryś Izabela, Kupiszewski Marek: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (ŚFBM) - Central European Forum for Migration Research (CEFMR) - nowa wyspecjalizowana jednostka badawcza. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 111-115.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: Przedmowa. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 200)
 • Czapiewski Konrad Ł.: XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Kraków, 10-11 IX 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 531-532.
 • Degórski Marek: Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia działalności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie. Warszawa, 10-11 X 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 105-108.
 • Degórski Marek: Zakład Geoekologii i Klimatologii nową jednostką organizacyjną IGiPZ PAN. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 382-383.
 • Gazicka Dorota: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 70-79 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1999. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 366 s.
 • Jaworska Barbara: Konferencja "Tożsamość narodowa we współczesnej Europie", Warszawa, 21 XI 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 536-539.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata: Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2000-2003. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 327-333.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 152 s. (Dokumentacja Geograficzna; 30)
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2003 roku. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 109-111.
 • Kwiatkowska Ludmiła: Komitety redakcyjne czasopism i wydawnictw seryjnych Instytutu (1993-2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 124-127 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
 • Rączkowska Zofia: Report of the Carpatho-Balcan Conference on Geomorphology in Bratislava, September 2003. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2004, 38 - s. 127-130.
 • Starkel Leszek: XVI Kongres INQUA, Reno (USA), 23-31 VII 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 111-112.
 • Szupryczyński Jan: Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 10-21 lipca 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 373-380.
 • Śleszyński Przemysław: Oceniają podręczniki. - Forum Akad. 2004, nr 5 - 1 s.
 • Adamczyk Anna Beata: Międzynarodowa Asocjacja Klimatologii i jej XVI Konferencja (Warszawa, 10-14 IX 2003). - Przegl. Geofiz. 2003, 48, z.3/4 - s. 237-239.
 • Budek Anna, Mroczek Przemysław: II Międzynarodowa Konferencja Gleboznawczo-Archeologiczna, Piza, Włochy, 12-15.05.2003. - Przegl. Geol. 2003, 51, nr 7 - s. 543.
 • Degórski Marek: Jubileusz Profesor Alicji Breymeyer. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 317-319.
 • Froehlich Wojciech: Pracownia Procesów Fluwialnych Homerka IGiPZ PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 79-82.
 • Gazicka Dorota: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 496-501.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1998. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 407 s.
 • Gierszewski Piotr: Stacja Obserwacyjna IGiPZ PAN w Dobiegniewie. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 71-74.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 83-86.
 • Komornicki Tomasz: XIII Polsko-Węgierskie Seminarium Geograficzne pt. "Nowe aspekty transformacji regionalnej oraz relacji miasto-wieś", Tokaj, 26-30 IX 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 162-163.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Profesor Marcin Rościszewski. Wspomnienie geograficzne. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 31-33 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli Piotr, Kotarba Adam: Professor Leszek Starkel. 50 years of scientfic activity. [w]: Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology. Ed. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 189)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Komitet Nauk Geograficznych PAN - 50 lat działalności (1952-2002). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 491-496.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2002 roku. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 151-152.
 • Krawczyk Barbara: IV Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej, Bruksela, 11-15 XI 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 165-166.
 • Krawczyk Barbara: XIX Kongres Balneologiczny, Szczawno Zdrój, 11-13 IX 2003 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 649.
 • Myga-Piątek Urszula, Plit Joanna: III Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Sosnowiec, 26-27 IX 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 155-159.
 • Paszyński Janusz: Droga naukowa Profesor Teresy Kozłowskiej-Szczęsnej. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 11-16 (Prace Geograficzne; 188)
 • Solon Jerzy: Wykaz lądowych zbiorowisk roślinnych stwierdzonych w ciągu ostatnich 30 lat na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 473-478.
 • Solon Jerzy: System Natura 2000 i jego konsekwencje. - Urbanista 2003, nr 7 - s. 23-28.
 • Starkel Leszek: Marton Pecsi (1923-2003). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 647-648.
 • Starkel Leszek: Professor Marton Pecsi (29.12.1923-23.01.2003). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2003, 37 - s. 129-131.
 • Starkel Leszek: Krystyna Wit-Jóźwik (1922-2003). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 645-646.
 • Starkel Leszek: Ósemka młodych krakowiaków wśród pierwszej załogi Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 641-643.
 • Starkel Leszek: Co zawdzięczamy innym w karierze naukowej?. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 299-302.
 • Stola Władysława: Jerzy Samuel Kostrowicki (1918-2002). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 145-149.
 • Szupryczyński Jan: [Siedemset] 700 posiedzeń naukowych w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 650.
 • Szupryczyński Jan: Ogólnopolskie spotkanie profesorów tytularnych geografii. Łódź, 23 III 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 152-155.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja finansowa PTG w ostatnich latach. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.4 - s. 395-402.
 • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka Dorota: Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk. [w]: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24 września 2002. Materiały konferencyjne. Warszawa: Biblioteka Główna PW, 2002.
 • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka Dorota: Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji. [w]: Infobazy'2002. Bazy danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2002 - s. 125-128.
 • Degórski Marek: Professor Marcin Maria Rościszewski. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 5-8.
 • Dudzicka Grażyna, Gazicka Dorota, Grzybowska Irena: Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.]. - Pol. Przegl. Kartogr. 2002, 34, nr 3 - s. 243.
 • Gawryszewski Andrzej, Kurek Aleksandra, Najgrakowski Michał, Pomianowski Wojciech: Skorowidz miejscowości. Adresy urzędów. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - 341 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1997. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 347 s.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nowe układy powiązań społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej", Arłamów, 19-23 V 2002 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 644-646.
 • Komornicki Tomasz: Spotkania grup tematycznych międzynarodowego zespołu badawczego STELLA, Bonn, 12-13 IV 2002 oraz Bruksela, 26-27 IV 2002 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 639-641.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Korcelli Piotr, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [w]: Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i Komitety. Red. Leszek Kuźnicki. Warszawa: Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", 2002 - s. 256-260.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: [Informacja o książce "Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie"]. - Balneol. Pol. 2002, 44, z.1-4 - s. 119.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2001 roku. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 307-308.
 • Starkel Leszek: Pierwsze lata Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 281-284.
 • Starkel Leszek: Piąta Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Tokio, 23-28 VIII 2001 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.1 - s. 144-146.
 • Starkel Leszek: Karpackie stacje naukowe IGiPZ PAN i ich znaczenie w poznawaniu środowiska przyrodniczego gór. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 619-623.
 • Starkel Leszek: Report from the workshop on "Hydrological changes of the Polish Lowland in the light of palaeolimnological research, Biskupin, 16-18 May 2002. - Studia Quater. 2002, 19 - s. 61.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski (1908-1995). [w]: Sylwetki zmarłych członków oddziału krakowskiego PAN. Kraków: Wydaw. Oddziału PAN w Krakowie, 2002 - s. 68-70.
 • Starkel Leszek: Na marginesie spotkania profesorów geografii w Łodzi 26 marca 2002 roku. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 469-472.
 • Szupryczyński Jan: Władysław Mrózek (1909-2001). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 305-307.
 • Szupryczyński Jan: Stanisław Siedlecki (1912-2002). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 635-637.
 • Adamczyk Beata: IV Konferencja "Współczesne badania topoklimatyczne". Warszawa, 27-30 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 235-237.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Breymeyer Alicja: Wspomnienia]. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 21 (Prace Geograficzne; 179)
 • Breymeyer Alicja, Kaczanowski Feliks, Okołów Czesław, Kruszelnicki Jerzy: Short characteristics of four "old" biosphere reserves in Poland. [w]: Seville +5. International meeting of experts. Pamplona, Spain, 23-27 October 2000. Proceedings, comptes rendus, actas. Paris: UNESCO, 2001 - s. 152-153.
 • Czyżowska Elżbieta, Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Sympozjum GLOCOPH - "Hydrologiczne konsekwencje globalnych zmian klimatu: geologiczne i historyczne powiązania ze zmianami w przyszłości". Moskwa, 21-26 VIII 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 227-228.
 • Faliński Janusz Bogdan, Kostrowicki Andrzej Samuel, Kwiatkowska-Falińska Anna Justyna, Plit Joanna, Symonides Ewa: Profesor Władysław Matuszkiewicz w oczach uczniów i przyjaciół. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 17-20 (Prace Geograficzne; 178)
 • Gazicka Dorota: Biblioteka dla kartografów. - Biul. Inf. Bibl. Narod. 2001, nr 2 - s. 49-52.
 • Gazicka Dorota: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Program LIBRARIUS 1995-1999. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 183-186.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1996. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 336 s.
 • Grabińska Bożenna: [Wspomnienia]. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 21-22 (Prace Geograficzne; 179)
 • Grabińska Bożenna: Spis najważniejszych publikacji profesora Andrzeja Samuela Kostrowickiego. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 25-30 (Prace Geograficzne; 179)
 • Komornicki Tomasz: Seminarium robocze w ramach projektu pt. "Przemiany struktur społeczno-ekonomicznych w procesie transformacji w regionach przygranicznych Polski i jej wschodnich sąsiadów", Goerlitz, 8-10 VI 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 596-598.
 • Komornicki Tomasz: XII Polsko-Węgierskie seminarium geograficzne pt. "Przestrzenne aspekty transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce i na Węgrzech w warunkach integracji europejskiej". Karpacz, 24-29 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 233-235.
 • Komornicki Tomasz: Słowacko-polskie seminarium naukowe nt. "Badania geograficzne struktur lokalnych i regionalnych w Polsce i na Słowacji", Bratysława, 23-25 IV 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 589-590.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Sympozjum Komisji Mapy Politycznej Świata Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kanghwa (Korea Południowa) 8-13 VIII 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 224-225.
 • Korcelli Piotr: Przedmowa. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7 (Prace Geograficzne; 179)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Specjalizacja klimatologiczna w Uniwersytecie Warszawskim 1952/1953. [w]: 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000). Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka. Warszawa: Wydaw. UW, 2001 - s. 304-305 (Prace i Studia Geograficzne; 28)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Przedmowa. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7 (Prace Geograficzne; 178)
 • Krawczyk Barbara: XVIII Ogólnopolski Kongres Balneologiczny, Sopot, 20-22 IX 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 603-604.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2000 roku. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 213-214.
 • Krawczyk Barbara: III Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej. Piza, 16-20 X 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 237-239.
 • Misztal Stanisław: Jan Gruszka (1907-1980) - w dwudziestą rocznicę śmierci. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.1 - s. 120-122.
 • Misztal Stanisław: Leszczycki Stanisław. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 62-66.
 • Misztal Stanisław: Misztal Stanisław. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 87-91.
 • Misztal Stanisław: Zarys biografii Jana Gruszki. [w]: Jan Gruszka "Bartos". Życie i działalność. Artykuły, wspomnienia, dokumenty. Wybór i opracowanie Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2001 - s. 13-34.
 • Paszyński Janusz: Wspomnienia ze studiów klimatologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. [w]: Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka. Materiały konferencji jubileuszowej "50 lat działalności Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2001)", 25-27 października 2001. Red. Urszula Kossowska-Cezak. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW, 2001 - s. 5-8.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Od redaktorów. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9 (Prace Geograficzne; 179)
 • Stola Władysława: Doktorat honoris causa dla Profesora Włodzimierza Kamińskiego. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 214-216.
 • Stola Władysława: Paneuropejska konferencja na temat trwałego rozwoju obszarów wiejskich w krajach Europy. Centrum Worriken, Butgenbach (Belgia), 21-23 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 230-233.
 • Szupryczyński Jan: Profesor Marcin Rościszewski w 70. rocznicę urodzin. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 435-437.
 • Śleszyński Przemysław: Malisz Bolesław Tadeusz. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 76-79.
 • Śleszyński Przemysław: Górecka Łucja. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 29-31.
 • Adamczyk Anna Beata: Współczesne badania topoklimatyczne - IV konferencja (Warszawa, 27-30 X 2000). - Przegl. Geofiz. 2000, 45, z.3/4 - s. 345-346.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Degórski Marek: Współpraca naukowa IGiPZ PAN na forum międzynarodowym w okresie transformacji (1991-1998). - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 89-102.
 • Froehlich Wojciech: The International Commission on Continental Erosion. [w]: IAHS handbook 1999-2003. Wallingford: IAHS Press, 2000 - s. 29-33.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 346 s.
 • Gierszewski Piotr: Wyprawa naukowo-badawcza geografów na Wyspy Zielonego Przylądka. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 332-337.
 • Komornicki Tomasz: VIII Konferencja naukowa w Polańczyku "Wschodnie granice europejskich procesów integracyjnych", 21-25 V 2000 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 324-327.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.Leszczyckiego PAN w 1999 roku. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 159-161.
 • Kulikowski Roman: Siedemdziesięciolecie Profesora Romana Szczęsnego. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 143-147.
 • Lijewski Teofil, Komornicki Tomasz: Bibliografia polskiej geografii transportu 1990-1999. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 237-284.
 • Misztal Stanisław: Profesor Toshio Nohara członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.2 - s. 241-242.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 1 - s. 33-34.
 • Starkel Leszek: XV Kongres Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA, Durban (RPA), 3-11 VIII 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 161-163.
 • Starkel Leszek: Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu, INQUA, Durban, Republika Południowej Afryki, 03-11.08.1999. - Przegl. Geol. 2000, 48, nr 3 - s. 198-199.
 • Szupryczyński Jan: Mieczysław Liberacki (1929-1999). - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 322-323.
 • Adamczyk Anna Beata: 11. Konferencja Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii. Lille, 2-5 IX 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 192-193.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof: "European Conference on Applied Climatology". Wiedeń, 19-23 X 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 198-199.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Błażejczyk Krzysztof: Konferencja naukowa "Klimat i zmiany środowiskowe". Evora (Portugalia), 24-29 VIII 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 190-191.
 • Eberhardt Piotr: Bibliografia polskich badań narodowościowych i religijnych Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej oraz historycznych ziem wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Warszawa: Przegląd Wschodni, 1999 - 119 s. (Polska Bibliografia Wschodnia; 9)
 • Eberhardt Piotr: Działalność naukowa Profesora Andrzeja Stasiaka. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 356-359.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środwiska. Z.36/37. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 69 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 524 s.
 • Komornicki Tomasz: XI polsko-węgierskie seminarium geograficzne pt. "Badania regionalne w warunkach integracji europejskiej". Matrahaza, 17-22 IX 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 195-196.
 • Komornicki Tomasz: VII Konferencja naukowa w Polańczyku "Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej", 16-21 V 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 367-370.
 • Krawczyk Barbara: Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 188-189.
 • Krawczyk Barbara: XVII Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny, Ciechocinek, 6-8 V 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 366.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Okólnik TD 1999, nr 118 - s. 1-4.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Patkowski Bartłomiej, Prokop Paweł: Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 200-202.
 • Szupryczyński Jan: Sesja naukowa z okazji 45-lecia działalności Instytutu Geografii PAN [Warszawa, 4 IX 1998 r.]. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 189-190.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 254-256.
 • Adamczyk Anna Beata: [Trzecia] III Ogólnopolska konferencja "Klimat i bioklimat miast". Łódź, 22-24 X 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 382-384.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Błażejczyk Krzysztof: [Dziesiąte] 10 Kolokwium Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii (AIC). Duchesnay (Quebec, Kanada), 8-12 IX 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 146.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sympozjum naukowe "Problemy pracy w warunkach zimna". Salstjoebaden (Szwecja), 16-20 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 161-162.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sympozjum Termofizjologii '97. Kopenhaga, 8-12 VII 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 145-146.
 • Eberhardt Piotr: Wakar Włodzimierz (1885-1933). [w]: Słownik Biograficzny Statystyków Polskich. Warszawa: GUS, 1998 - s. 339-340.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Z.34/35. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 57 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1992. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 293 s.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Via Intermare - nowy korytarz komunikacyjny Morze Czarne - Morze Bałtyckie". Pogorzel, 8-10 XII 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 165-167.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Integracja europejska i współpraca transgraniczna". Bańska Bystrzyca, 18-19 III 1998 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 388-389.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa konferencja naukowa "Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej". Polańczyk, 24-27 V 1998 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 391-392.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński. Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s. 124-131 (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s. 10-13 (Geopolitical Studies; 4)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 163-165.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 111-117.
 • Krawczyk Barbara: Działaność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w 1997 roku. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 143-145.
 • Krawczyk Barbara: Konferencja na temat "Otwock - uzdrowisko, przegrana czy wciąż aktualna szansa". - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 390-391.
 • Krawczyk Barbara: Konferencja na temat "Uzdrowiska a aglomeracje miejskie", Sopot, 17-18.040.1998. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 389-390.
 • Krawczyk Barbara: [Szesnasty] XVI Kongres Balneoklimatyczny. Kołobrzeg, 11-13 IX 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 147.
 • Kulikowski Roman: Druga] II Morawska Konferencja Geograficzna CONGEO '97. Valtice, 15-19 IX 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 149-151.
 • Misztal Stanisław: Działalność Komisji Geografii Przemysłu 1979-1996. [w]: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - s. 17-25.
 • Starkel Leszek: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa (Kraków, 7-9 V 1998). - Przegl. Geofiz. 1998, 43, z.3/4 - s. 234-235.
 • Starkel Leszek: Powódź w dorzeczu górnej Wsiły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa. Kraków, 7-9 maja 1998 r. - Gosp. Wodna 1998, 57, nr 11 - s. 426-427.
 • Szupryczyński Jan: Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Heinza Kliewego. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 378-380.
 • Szupryczyński Jan: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1953-1998. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 173-195.
 • Szupryczyński Jan: Nowa siedziba Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 142-143.
 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.). - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 1 - s. 54-55.
 • Adamczyk Anna Beata: [Dziewiąta] IX Konferencja Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii, Strasburg, 11-14 IX 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 207-208.
 • Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Sympozjum naukowe na temat: "Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego", Lublin, 24-25 X 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 228-229.
 • Błażejczyk Krzysztof: [Siódma] 7 międzynarodowa konferencja ergonomii środowiskowej, Jerozolima, 27 X - 1 XI 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 229-231.
 • Dudzicka Grażyna: Dział Kartografii Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w nowej siedzibie. - Pol. Przegl. Kartogr. 1997, 29, nr 4 - s. 283.
 • Gawryszewski Andrzej: Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 1896-1990). Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - 160 s. (Dokumentacja Geograficzna; 7)
 • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Nr 34. 1997. .
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1991. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 290 s.
 • Grabińska Bożenna: Międzynarodowe zebranie na temat "The usage of the database of selected species", Wilno, 24-28 IX 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 216-217.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Seminarium na temat "Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość", Kraków, 21-22 V 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 392-393.
 • Komornicki Tomasz: [Piąta] V konferencja regionalna w Polańczyku "Problemy regionalnej współpracy transgranicznej", 26-30 V 1996 r. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 387-388.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Obwód Brzeski w systemie regionalnej współpracy transgranicznej", Brześć, 21-22 V 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 393-394.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 89-94 (Geopolitical Studies; 1)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 (Geopolitical Studies; 3)
 • Kordowski Jarosław: Warsztaty terenowe "Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego", Toruń-Słupsk, 18-21 VI 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 394-395.
 • Kowalski Mariusz: Report on the 1st Polish-Lithuanian Seminar on Research on Polish-Lithuanian Transborder Cooperation, Wigry - Mariampole - Alytus, June 2-9, 1996. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 7-12 (Geopolitical Studies; 2)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Korcelli Piotr: Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996). - Nauka 1997, nr 3 - s. 256-262.
 • Krawczyk Barbara: [Czternasty] XIV Międzynarodowy Kongres Biometeorologii, Lublana, 1-8 IX 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 202-204.
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 17-20 (Geopolitical Studies; 2)
 • Szupryczyński Jan: Stefan Kozarski (1930-1996). - Nauka 1997, nr 1 - s. 233-238.
 • Szupryczyński Jan: Mieczysław Klimaszewski (1908-1995). - Nauka 1997, nr 2 - s. 287-290.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Poznaj Świat 1997, nr 12 - s. 86.
 • Adamczyk Anna B., Baranowski Jarosław: Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Mariana Molgi, na temat "Mikroklimat i parowanie terenowe", Rydzyna, 23 IV 1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 545-547.
 • Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: [Pierwsze] I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Ocena i stan środowiska przyrodniczego Polski i innych krajów". Jachranka, 10-13 X 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 295-296.
 • Błażejczyk Krzysztof: Międzynarodowe sympozjum "Klimat i życie w strefie Azji i Pacyfiku". Bandar Seri Begawan (Brunei), 10-13 IV 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 268-269.
 • Degórski Marek: [Pierwsza] I Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Holandia, sierpień 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 567-568.
 • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.33. Warszawa: [b.w.], 1996 - 48 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.32. Warszawa: [b.w.], 1996 - 57 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1990. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 302 s.
 • Komornicki Tomasz: [Szóste] VI polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Polityka regionalna w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na Ukrainie". Pawłowice, 26-30 VIII 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566-567.
 • Komornicki Tomasz: [Piąte] V polsko-ukraińskie seminarium naukowe "Problemy ukraińsko-polskiej współpracy przygranicznej". Kamieniec Podolski, 23-25 V 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 270-272.
 • Kostrowicki Jerzy, Korcelli Piotr: Kazimierz Dziewoński, 1910-1994. - Nauka 1996, nr 4 - s. 255-257.
 • Kowalski Mariusz: [Pierwsze] I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną. Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 558-560.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Stanisław Marian Leszczycki, 1907-1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 513-519.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Mieczysław Kuczmarski, 1927-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - 259-261 + Ważniejsze publikacje Mieczysława Kuczmarskiego. Zestawiła Krystyna Miara.
 • Krawczyk Barbara: [Piętnasty] XV Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny. Ustroń, 21-23 IX 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 292-293.
 • Krawczyk Barbara: [Pierwsza] I Morawska Konferencja Geograficzna "Geografia a środowisko miejskie". Brno, 4-8 IX 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 286-288.
 • Misztal Stanisław: Profesor Shigheru Yamamoto członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 1996, 67, z.2 - s. 271-272.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Pazdur, 1946-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 257-258.
 • Starkel Leszek: Stefan Kozarski (4 VII 1930 - 19 I 1996). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 152-154.
 • Starkel Leszek: Irena Dynowska-Balcer (10 II 1929 - 2 IX 1995). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 139-140.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski (28 VII 1908 - 27 XI 1995). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 149-151.
 • Starkel Leszek: Wspomnienie o Mietku Pazdurze. [w]: Geochronometria 13. Gliwice: PŚ, 1996 - s. 11-13 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1330.) (Geochronometria; 13)
 • Starkel Leszek: Irena Dynowska-Balcer, 10.II.1929 - 2.IX.1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 521-522.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995. - Nauka 1996, nr 4 - s. 258-261.
 • Starkel Leszek, Kotarba Adam: Mieczysław Klimaszewski (28.07.1908-27.11.1995). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 129-131.
 • Stola Władysława: Międzynarodowa konferencja Euromontany. Kraków-Zakopane, 4-6 IX 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 536-538.
 • Stola Władysława: Polsko-rumuńskie seminarium geograficzne. Warszawa, 12-16 VI 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 277-279.
 • Szupryczyński Jan: Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 255-257.
 • Szupryczyński Jan, Nowaczyk Bolesław: Stefan Kozarski, 1930-1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 523-525.
 • Eberhardt Piotr: Piotr Eberhardt. [w]: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze. Red. nauk. Stanisław Liszewski. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 36-38.
 • Gawryszewski Andrzej: [Czterdziestolecie] 40-lecie Pracowni Kartografii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Pol. Przegl. Kartogr. 1995, 27, nr 2 - s. 109-111.
 • Gawryszewski Andrzej: Andrzej Gawryszewski. [w]: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze. Red. nauk. Stanisław Liszewski. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 39-41.
 • Gawryszewski Andrzej: Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych. Bibliografia (lata 1846-1967). Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - 102 s. (Dokumentacja Geograficzna; 3)
 • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995). - Przegl. Bibliot. 1995, 63, z.2 - s. 224-225.
 • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawek 1927-1995. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 420-422.
 • Gazicka Dorota: Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953-1993. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 (dr.1995) - 69 s. (Dokumentacja Geograficzna; 5-6 (suplement))
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków. Z.31. Warszawa: [b.w.], 1995 - 64 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków. Z.30. Warszawa: [b.w.], 1995 - 65 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742). Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 1-369; I-X; 371-628.
 • Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Starkel Leszek: Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 428-430.
 • Komornicki Tomasz: [Pierwsze] I polsko-rosyjskie seminarium naukowe pt. "Problematyka współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej". Stare Jabłonki, 10-14 IV 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 195-197.
 • Korcelli Piotr: Piotr Korcelli. [w]: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze. Red. nauk. Stanisław Liszewski. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 76-77.
 • Kostrowicki Jerzy, Korcelli Piotr: Kazimierz Dziewoński 1910-1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 411-412.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Czterdziestolecie Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN i jubileusz prof. dra Janusza Paszyńskiego - Sympozjum naukowe. (Radzików, 7-8 XI 1994 r.). - Przegl. Geofiz. 1995, 40, z.1 - s. 89-90.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Czterdzieści lat działalności 1953-1993. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 (dr.1995) - 137 s.; 70] s. zał. (Dokumentacja Geograficzna; 5-6)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1954-1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 211-223.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Janusza Paszyńskiego. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 179-183.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Ogólnopolskie sympozjum naukowe z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN i jubileuszu prof. dr. Janusza Paszyńskiego. Radzików, 7-8 XI 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 183-185.
 • Krawczyk Barbara: "Współczesna Klimatologia" - konferencja Komisji Klimatologii MUG. Brno, 15-20 VIII 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 194-195.
 • Lijewski Teofil, Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z prac grupy tematycznej B "Planowanie i rozwój infrastruktury na pograniczu". [w]: Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa. Warszawa: [b.w.], 1995 - LIII-LVIII. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 10)
 • Szupryczyński Jan: Kto jest kim w PTG. Toruń: Top Kurier, 1995 - 114 s.
 • Szupryczyński Jan: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 12-14.
 • Szupryczyński Jan: Clifford Embleton 1931-1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 418-420.
 • Szupryczyński Jan: Wyprawy, ekspedycje, podróże. Badania na Spitsbergenie. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 15.
 • Szupryczyński Jan: Środkowoeuropejska Konferencja Geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 191.
 • Szupryczyński Jan: Środkowoeuropejska konferencja geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r. - Nauka 1995, nr 1 - s. 235-236.
 • Szupryczyński Jan: Badania na Islandii. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 16.
 • Szupryczyński Jan: Wyprawy naukowe w Tien-Szan. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 18.
 • Breymeyer Alicja: Warunki naturalne w Europie, Polsce i sieć rezerwatów biosfery MAB. [w]: Rezerwaty biosfery w Polsce. Red. Alicja Breymeyer. Warszawa: 1994 - s. 9-14.
 • Chojnicki Zbyszko, Starkel Leszek: [Dwudziesty Siódmy] XXVII Międzynarodowy Kongres Geograficzny. Waszyngton 1992. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 431-438.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.29. Warszawa: 1994 - 65 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.28. Warszawa: 1994 - 61 s.
 • Gazicka Dorota, Knapik-Szemiel Anna, Kostrzewa Maria, Peliwo Jan: Bibliografia geografii polskiej 1985/1986. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 (dr.1994) - 349 s.
 • Gil Eugeniusz: Położenie terenu badań. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 11-13 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Historia i zakres badań stacji w Szymbarku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 14-19 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z polsko-rosyjskiego seminarium naukowego w Starych Jabłonkach 10-14.04.1994. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - XLI-LIX. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Ogólnopolska sesja naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 449-450.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Jubileuszowa ogólnopolska sesja naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa, 28 IV 1994 r. - Nauka 1994, nr 2 - s. 233-234.
 • Krawczyk Barbara: [Czternasty] XIV Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny. Inowrocław, 12-14 IX 1993 r. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 504-506.
 • Starkel Leszek: Meeting of the European National Committees for IGBP - Global Change. European Research Network of the IGBP - Eurostart. Amsterdam, Brussels 4-9 June 1993. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 119-121 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek: Professor Zhivko Spasov Galabov. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 95.
 • Starkel Leszek: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie w latach 1953-1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 263-284.
 • Starkel Leszek: Foreword. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek: Żiwko Spasow Gałabow. 1908-1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 227-228.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Polish National Committee of IGBP - Global Change: structure and activities. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 105-107 (Geographia Polonica; 62)
 • Szupryczyński Jan: Zenon Krzysztofowicz 1934-1993. - Przegl. geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 477-478.
 • Szupryczyński Jan: Krzysztof Kulpa 1959-1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 228-229.
 • Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z seminarium ukraińsko-polskiego, Lwów 19-23.04.1993. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 27-49 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Starkel Leszek: Kronika IGBP. III Zebranie Naukowego Komitetu Doradczego ICSU ds. Programu IGBP - Global Change (Esenada, Meksyk 25-29.01.1993). - Przegl. geofiz. 1993, 38, z.3/4 - s. 317-322.
 • Szupryczyński Jan: Katastrofalne procesy geomorfologiczne w rejonie azjatycko-pacyficznym. Międzynarodowa konferencja, Tokio, 6-10 IX 1993 r. - Nauka 1993, nr 6 - s. 117-119.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.
 • Szupryczyński Jan: Marcin Rościszewski (1929-2002). - Rocz. TN Warsz. , 2002 - 112-115 : fot.