Publishing

Geographical Documentation


Editorial

Editorial Board, 2001-2009:

  • Prof. Krzysztof Błażejczyk (editor)
  • Prof. Bronisław Górz (Akademia Pedagogiczna, Kraków)
  • Prof. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. Teresa Kozłowska-Szczęsna (IGiPZ PAN, Warszawa)
  • Prof. Roman Soja (IGiPZ PAN, Kraków)
  • Prof. Alojzy Woś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
  • Msc. Barbara Jaworska (secretary)