Publishing

Geographical Studies


Information for Authors

Uwagi ogólne. Prosimy o przesyłanie tekstu w postaci pliku komputerowego, w edytorze MS Word for Windows. Tekst powinien mieć ok. 200 stron (z materiałem ilustracyjnym). Powyższa objętość obejmuje również wykaz literatury, przypisy, streszczenie angielskie i tabele. Tekst powinien być wydrukowany (czcionka 11 pkt.) jednostronnie z podwójną interlinią i szerokimi (4 cm) marginesami. Prosimy o ograniczenie liczby i objętości przypisów do niezbędnego minimum. Ilustracji i tabel nie należy wklejać do tekstu, lecz drukować je na oddzielnych stronach i zapisywać w osobnych plikach. W tekście można zaznaczyć proponowane miejsce ich zamieszczenia, ale umieszczane będą po pierwszym cytowaniu, stąd prośba o zachowanie chronologii.

Do publikacji powinno być dołączone oświadczenie o oryginalności, bez którego nie będą one poddawane procesowi recenzenckiemu

Piśmiennictwo. W tekście opracowania, przy powoływaniu się na piśmiennictwo, należy stosować styl APA np.:

Kowalski, X., Kowalski, X. Y., Kowalski, X. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, 12 (3), 120-125. https://doi.org/numer

Kowalski, X., Kowalski, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. https://doi.org/numer

Kowalski, X. (rok). Tytuł rozdziału. W X. Kowalski, X. Kowalski (red.), Tytuł książki (s. strona początku-strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. https://doi.org/numer

Konieczna jest pełna zgodność między nazwiskami i rokiem publikacji w tekście i w wykazie piśmiennictwa.

Tabele powinny być opracowane podobnie w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł i kolejny numer (u góry) oraz źródło danych (u dołu). Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp. Każda tabela powinna być wydrukowana na osobnej stronie i zapisana na dyskietce w łatwym do odczytania formacie.

Ilustracje. Fotografie powinny być wykonane na odpowiednim poziomie technicznym, a mapy – zgodnie z zasadami kartografii. Wykresy, diagramy i mapy, opisane jako ryciny, powinny mieć jednolitą numerację (numery rycin zaznaczone ołówkiem na odwrocie); tytułów nie należy umieszczać na rycinach. Objaśnienia fotografii i rycin, w języku polskim i angielskim, powinny być umieszczone na osobnej kartce. Objaśnienia legendy map (w jęz. polskim i angielskim) należy w miarę możliwości zamieścić na mapach, a nie w formie odsyłaczy. Przy planowaniu wielkości rycin należy uwzględnić format kwartalnika (B5) i zmniejszenie ich podczas reprodukcji do podstawy 120 mm. Większe ryciny (na wklejkach) będą zamieszczane tylko w wyjątkowych przypadkach.
Jeśli ryciny opracowane są komputerowo, linie nie powinny być cieńsze niż 0,3 punktu, a symbole i opisy muszą być czytelne nawet po zmniejszeniu. Preferowane programy to CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop; wykresy mogą być opracowane w MS Excel, a czarno-białe również w MS Word. Ryciny opracowane w innych programach powinny być zapisane w formacie EPS lub TIFF (o rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi) i w CMYK (nigdy RGB). Prosimy o upewnienie się, czy konwersja nie spowodowała pogorszenia jakości rycin.

Akceptacja materiału, zapis elektroniczny. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek do artykułu lub notatki, Autor dostarcza ostateczną wersję materiału wraz z materiałem cyfrowym (CD-ROM) i oryginałami rycin. Wersja drukowana musi być identyczna z dostarczonym zapisem cyfrowym.

Korekta ogranicza się tylko do poprawienia błędów drukarskich. Wszelkie zmiany tekstu są kosztowne i dlatego prosimy Autorów o dostarczanie wyłącznie dopracowanych tekstów. Korekta powinna być wykonana i zwrócona do Redakcji niezwłocznie. Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 8 dni, wówczas wykona ją Redakcja.

Pozostałe uwagi. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów. W korespondencji z Redakcją prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail: prace.geograficzne@twarda.pan.pl). Po wydrukowaniu, Autor otrzymuje bezpłatnie 5 egzemplarzy pracy.