STAFF PUBLICATIONS


Maps, atlases

Maps, atlases

 • Lamparski Piotr: Fieldtrip route map. [w]: 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 29.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek: Potencjalna roślinność naturalna Polski (wersja wektorowa). Skala 1:300 000.Warszawa: 2023 - mapa wektorowa
 • Lamparski Piotr: Mapa - Trasa przebiegu warsztatów terenowych. [w]: 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 39.
 • Solarz Marcin Wojciech (red. naukowy), Andruszkiewicz Anna, Awramiuk-Godun Alina, Bróż Adrian, Ciaranek Krzysztof, Cegiełko Szczepan, Deręgowska Aleksandra, Gołębiowska Izabela, Górna Ada, Górny Krzysztof, Ickiewicz-Sawicka Magdalena, Kałaska Maciej, Karpecki Łukasz, Karwowska Agnieszka, Klemenski Marcin A., Kołpak Piotr, Korycka-Skorupa Jolanta, Kowalski Mariusz, Król Piotr, Marczewska Kamila, Nowacki Tomasz, Orleański Michał, Pękalska Monika, Raczyńska-Kruk Marta, Sienica Aleksandra, Skorupska Magdalena, Słyś Sara, Solarz Anna M., Solarz Marta, Stachecka Maria, Szabelewska Martyna, Szczęsna Katarzyna, Szydzisz Marcin, Talacha Jarosław, Turek Katarzyna, Wereszczyński Marcin, Wierzchowska-Ziobro Elżbieta, Wojtaszczyk Małgorzata, Zarzycka Martyna, Zych Maciej: Geograficzno-polityczny atlas Polski : Polska w świecie współczesnym : Perspektywa 2022. Warszawa: Trzecia Strona, Uniwersytet Warszawski, 2022 - 391 s.
 • Bański Jerzy (red.), Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Konopski Michał: Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego. IGiPZ PAN, KSOW, 2021 - 76 s.
 • Borek Arkadiusz, Duży Wiesława, Panecki Tomasz, Słomska-Przech Katarzyna, Słomski Michał, Swoboda Paweł, Zachara-Związek Urszula, Związek Tomasz: Kujawy i ziema dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Skala 1:250000. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021 - s. nr 1 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Czapiewski Konrad (red.), Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Konopski Michał: Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. IGiPZ PAN, KSOW, 2021 - 78 s.
 • Lamparski Piotr: Mapa - Trasa wycieczki warsztatów terenowych. Skala 1:170000. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2021 - s. 28.
 • Związek Tomasz: Ważniejsze drogi Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku. Skala 1:500000. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Instytut Historii PAN, 2021 - s. nr 5 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Związek Tomasz: Ważniejsze drogi Prus Królewskich w drugiej połowie XVI wieku. Skala 1:500.000. [w]: Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, cz. 1: mapy. Red. Tomasz Panecki, Marek Słoń. Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2021 - s. 4 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku) (Suplement; )
 • Solarz Marcin W. (red.), Zych Maciej, Talacha Jarosław, Wojtaszczyk Małgorzata, Orleański Michał, Skorupska Magdalena, Szczęsna Katarzyna, Wereszczyński Marcin, Górny Krzysztof, Awramiuk-Godun Alina, Iwańczak Bartłomiej, Wójcik Klaudia, Dudek Anna, Kamińska Anna, Górna Ada, Kowalski Mariusz, Deręgowska Aleksandra, Solarz Anna M.: Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym. Warszawa: Trzecia Strona, 2018 - 245 s.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: [Mapy]. [w]: J. Zaucha, Gospodarowanie przestrzenią morską. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO sp. z o.o., 2018 - 9 map
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. Wystawa kartograficzna w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy 2015-2016, maj-czerwiec 2016 r., Stacja Naukowa PAN w Paryżu. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 24 s.
 • Długosz Michał: Plansza V.2. Spływy gruzowe. Mapa 1. Spływy gruzowe. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir: Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2015, 16 - 3 mapy
 • Goliszek Sławomir: [Mapy]. [w]: Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Piotr Rosik, Karol Kowalczyk. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 2 mapy (Prace Geograficzne; 248)
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Łoboda Krzysztof: 4 mapy pt. Sieć transportu lądowego w otoczeniu Roztocza, Dostępność międzygałęziowa regionu Roztocza (WMDT II) w roku 2015, Zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2007-2015, Przewidywane zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2015-2023. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 379, 381, 382, 383.
 • Lamparski Piotr: Mapa tras wycieczek - sesji terenowych. Skala 1:25000. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - IV strona okładki
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 4. Formy peryglacjalne. Skala 1 : 250 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 3. Dolina Kieżmarskiej Białej Wody. Skala 1 : 10 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 1. Rzeźba. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Ziak Miroslav, Długosz Michał: Plansza V.3. Potencjalne obszary lawinowe. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory 2015 II tura według gmin (wynik procentowy) [1 mapa]. - W sieci 2015, 22 - s. 45.
 • Goliszek Sławomir: Transport miejski Rzeszowa i OIsztyna [5 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2014 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec Barbara: Handel zagraniczny [7 map]. [w]: Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, 2014 - s. 83-90.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 74-75.
 • Milewski Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub: Miejska wyspa ciepła w Warszawie [7 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 106-107.
 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Tyszkowski Sebastian: Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Skala 1:60 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, 2014 - 1 mapa (Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych)
 • Tyszkowski Sebastian: Uwarunkowania rozwoju osuwisk w dolnie dolnej Wisły. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 54-55.
 • Tyszkowski Sebastian, Bartczak Arkadiusz: Analizy GIS na obszarach zagrożonych suszą. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 64-65.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa głosów nieważnych. Skala 1:5.000.000. [w]: K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014 - s. 357.
 • Buciak Robert, Szejgiec Barbara, Zych Maciej: Obszary wiejskie – Powszechny Spis Rolny 2010. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 12-13.
 • Błażejczyk Krzysztof: System wymiany i regeneracji powietrza w Krakowie. Skala 1:100 000. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 1.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność stacji kolejowych w Polsce w 2011 roku. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 68-69.
 • Goliszek Sławomir: Czasowa dostępność kolejowa Lublina, Rzeszowa, Białegostoku. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 66-67.
 • Milewski Paweł: Potencjał leczniczy klimatu wybranych uzdrowisk. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 114-115.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:500 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:100 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Siłka Piotr: [13 map]. [w]: Place-based territorially sensitive and integrated approach. Zaucha Jacek, Świątek Dariusz, Stańczuk-Olejnik Kinga.,. Warsaw: Ministry of Regional Development, 2013 - -
 • Bąk Michał, Długosz Michał, Gorczyca Elżbieta, Kasina Krzysztof, Wrońska-Wałach Dominika, Wyderski Przemysław: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina Łososina Dolna. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - s. arkusze: M-34-78-C-b-1, M-34-78-C-a-4, M-34-78-C-b-3, M-34-78-C-c-2.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
 • Śleszyński Przemysław: Diagnostic maps. Skala 1:2500000, 1:2750000, 1:5000000. [w]: National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Developoment, 2012 - 23 plansze mapowe
 • Śleszyński Przemysław: Stan zagospodarowania przestrzennego kraju 2011- mapy diagnostyczne. Skala 1:2500000, 1:500000, 1:2750000, 1:7500000. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012 - 23 mapy, autorskie i współautorskie
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.
 • Gawryszewski Andrzej: Concentration of tertiary education [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 56.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Wolski Jacek: [Mapy]. [w]: Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce. Bożenna Grabińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 24 mapy. (Prace Geograficzne; 228)
 • Śleszyński Przemysław: Settlement structure of Poland [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 29.
 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.
 • Bański Jerzy: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Gawryszewski Andrzej: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: [3 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Wpływ funduszy europejskich na gosodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 62.
 • Śleszyński Przemysław: [6 map]. [w]: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 33-35.
 • Śleszyński Przemysław: Gęstość zaludnienia na obszarze Polski według gmin [mapa]. [w]: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Marek Więckowski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: [7 map]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 19.
 • Śleszyński Przemysław: Mapy wskaźnikowe stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. [14 map]. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 178-193 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław et al.: [19 map]. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.
 • Śleszyński Przemysław: [5 map]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: Licza firm przemysłowych według powiatów, 2007. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 124.
 • Śleszyński Przemysław: Udział lasów, łąk i pastwisk w powierzchni gmin w 2004 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 100.
 • Śleszyński Przemysław: Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 w 2008 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 101.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000. Arkusz Osiek. Warszawa: PIG, 2008 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rozmieszczenia największych przedsiębiorstw przemysłowych w 2004 r. i turystyki]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2007 - 2 mapy.
 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Deręgowska Aleksandra: Mainly protected areas [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 98.
 • Gawryszewski Andrzej: Gospodarka (bez rolnictwa). [w]: Internetowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 28 map http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Gawryszewski Andrzej: Społeczeństwo. [w]: Internetowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 30 map http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt Piotr, Lozovanu D., Mironjuk V., Partl F., Sablij O.: Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. [w]: Atlas Ost- und Suedosteuropa. Wien: Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, 2006 - 1 mapa.
 • Kowalski Mariusz: Population in powiats (counties), declaring other then Polish nationality or ethnicity, 2002 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 153.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Klimat. [w]: Internetowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 32 mapy http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Kozłowska Anna, Plit Joanna, Zagajewski Bogdan: High-mountain vegetation of the Tatras (central part). [w]: Krystyna Falińska & Janusz B. Faliński Festschrift. Eds. Z. Mirek, J.J. Wójcicki, guest coeditor J. Holeksa. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2006 - 1 mapa. (Polish Botanical Studies; 22)
 • Księżak Janusz: [19 map i 3 wykresy]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 127.
 • Kulikowski Roman: Rolnictwo. [w]: Internetowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 28 map http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące turystyki i rynku pracy]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 2 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [8 map]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 96.
 • Śleszyński Przemysław, Wilk Waldemar: Retail services, 2004/2005 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 248.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000. Arkusz Zblewo. Warszawa: PIG, 2005.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000. Arkusz Stara Kiszewa. Warszawa: PIG, 2005.
 • Plit Joanna: Mapy krajobrazowe. [w]: Atlas geograficzny. Gimnazjum. Red. L. Przyłuski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 6 map.
 • Plit Joanna: Mapy krajobrazowe. [w]: Atlas geograficzny. Szkoła podstawowa. Red. L. Przyłuski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 6 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące surowców mineralnych, leśnictwa, przemysłu, handlu wewnętrznego, obszarów chronionych, transportu drogowego]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 7 map.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Mapa geoturystyczna "Pomerania". Skala 1:200.000.Guestrow: Urząd Ochrony Środowiska i Geologii Meklemburgii i Przedniego Pomorza, 2004 - 1 mapa.
 • Gawryszewski Andrzej et al.: Na drogach Polski. Atlas samochodowy. Uniwersalny przewodnik kierowcy i podróżnika. Warszawa: Reader's Digest, 2004 - 670 s.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rolniczego użytkowania ziemi, gleb i gęstości zaludnienia]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące egzaminów i finansowania oświaty]. - Wspólnota 2004, nr 26 - 14-15 (4 mapy).
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Geografia społeczna miast. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - 17 map.
 • Adamczyk Anna Beata: Mapa odchyleń temperatury promieniowania wykonana na podstawie zdjęcia satelitarnego. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 151-153 + mapa. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Mapy topoklimatyczne i biotopoklimatyczne Niziny Mazowieckiej. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 157-158 + 38 map na CD-ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Szczegółowa lokalizacja stanowisk pomiarowych. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 138 + 12 map na CD-ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Gawryszewski Andrzej, Jaworska Barbara, Księżak Janusz, Kurek Aleksandra, Ostrowski Jerzy, Pomianowski Wojciech, Rzadkowski Wojciech: [Mapy województw i plany miast]. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - 28 map.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 140 s. (Europa XXI; 7)
 • Kowalski Mariusz: Wybory prezydenckie 2000, wybory parlamentarne 2001. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - arkusz 75.6 (13 map; 2 wykresy).
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicownie etniczne i językowe Polski. Skala 1:8.000.000. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - 1 mapa.
 • Księżak Janusz, Najgrakowski Michał: Podział administracyjny w 2003 roku. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - arkusz 14.2 B (1 mapa).
 • Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej IGiPZ PAN : Rzeczpospolita Polska - mapa administracyjna. Stan na dzień 01.03.2003 r. Skala 1:500.000.Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 80 map.
 • Cała Małgorzata, Czerny Andrzej, Gawryszewski Andrzej, Jankowska Ewa, Jankowski Wojciech, Jaworska Barbara, Kliniewski Tadeusz Z., Komornicki Tomasz, Księżak Janusz, Kuklińska Anna, Kurek Aleksandra, Leonowicz Anna, Miros Krzysztof, Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Pomianowski Wojciech, Rutkowski Jan, Rychlicka Marianna, Rzadkowski Wojciech, Komornicki Tomasz: Mapa samochodowa Polski 1:300.000. [w]: Drogi Europy. Atlas samochodowy. Warszawa: Przegląd Readr's Digest, 2001 - s. 65-275.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: [Mapy]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 mapy.
 • Plit Joanna: [Mapy]. [w]: Ptaki śródmieścia Warszawy. Wiesław Nowicki. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2001 - 58 map.
 • Plit Joanna: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 23 mapy.
 • Plit Joanna et al.: Umweltprobleme in Mittel- und Suedosteuropa um 1995. [w]: Atlas Ost- und Suedosteuropa. Aktuelle Karten zu Oekologie, Bevoelkerung und Wirtschaft. Red. Gesamtleitung Peter Jordan. Wien: Oesterreichisches Ost- und Suedeuropa-Institut, 2001 - 1 mapa + Begleittext - 39 s.
 • Plit Joanna, Plit Florian: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 4 mapy.
 • Rozłucki Wiesław, Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 2 mapy.
 • Więckowski Marek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 23 mapy.
 • Wolski Jacek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 13 map.
 • Śleszyńska M., Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 5 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 58 map.
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Klimat. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (31 map).
 • Czerny Andrzej, Gawryszewski Andrzej, Leonowicz Anna, Kliniewski Tadeusz Z., Księżak Janusz, Kurek Aleksandra, Ostrowski Jerzy, Pomianowski Wojciech, Rzadkowski Wojciech: Mapa przeglądowa. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Gawryszewski Andrzej: Finanse gmin. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (6 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Infrastruktura. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (2 mapy).
 • Gawryszewski Andrzej: Demografia. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (43 mapy).
 • Gawryszewski Andrzej: Współczynnik urbanizacji w 1999 r. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Gawryszewski Andrzej: Struktura społeczno-zawodowa. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (8 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Mieszkania. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (41 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Produkcja sprzedana przemysłu w 1998 r. w cenach bieżących w złotych na 1 mieszkańca (w układzie powiatowym). [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Gawryszewski Andrzej: Ochrona środowiska. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (3 mapy).
 • Gawryszewski Andrzej: Rynek pracy. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (21 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Zatrudnienie w działach gospodarki. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (5 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Szkolnictwo i wykształcenie. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (6 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Przedsiębiorstwa. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (6 map).
 • Grabińska Bożenna: Fauna. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (22 mapy).
 • Pomianowski Wojciech: Ludność miejscowości. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej IGiPZ PAN : Wody powierzchniowe i dorzecza. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Wolski Jacek: Obszary ochrony przyrody. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Plit Joanna: [24 mapy, 28 rycin i wykresów]. [w]: Geografia świata. Gimnazjum 1. Florian Plit. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji (mapy). Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 14 k. (27 map).
 • Gawryszewski Andrzej, Najgrakowski Michał, Ostrowski Jerzy, Gawryszewski Andrzej, Księżak Janusz: Rzeczpospolita Polska. Mapa administracyjna. 1 stycznia 1999 r. Skala 1:1.000.000.Warszawa: Muza SA, 1998 - (1 mapa administracyjna i 6 map tematycznych).
 • Kulikowski Roman, Ostrowski Wiesław: Polska - rolnictwo. [w]: Szkolny Atlas Geograficzny. Red. Ludwik Przyłuski. Warszawa: PPWK im. E.Romera, 1998 - 18 (3 mapy).
 • Matuszkiewicz Władysław, Degórska Bożena: Potencjalna roślinność naturalna Polski. - Poznaj Świat 1998, nr 9 - 1 mapa.
 • Plit Joanna: [Mapy]. [w]: Geografia krajów Europy i Azji. Florian Plit. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1998 - 53 mapy.
 • Cabała Stanisław, Komornicki Tomasz: Ruch drogowy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997 - arkusz 101.4 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Komornicki Tomasz: Żegluga, lotnictwo i komunikacja międzynarodowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997 - arkusz 101.6 (1 mapa).
 • Kozłowska Anna B.: Roślinność rzeczywista Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. - Poznaj Świat 1997, nr 3 - 1 mapa.
 • Kozłowska Anna B., Kwolczak Jadwiga: Potencjalna roślinność naturalna Puszczy Kozienickiej. [w]: Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia Przyrodniczoleśna. Red. Roman Zielony. Warszawa: Wydaw. SGGW, 1997 - 1 mapa barwna na wklejce.
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.4 (7 map i 5 wykresów).
 • Eberhardt Piotr: Struktura językowa i wyznaniowa w pierwszej połowie XX w. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 61.2. (3 mapy i 2 wykresy).
 • Eberhardt Piotr, Ostrowski Jerzy: Wyznania religijne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 75.1 (12 map).
 • Gawryszewski Andrzej, Kosiński Leszek A.: Przemieszczenia ludności wywołane II wojną światową. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 61.3 (9 map).
 • Gawryszewski Andrzej, Latuch Kazimierz: Formy rekreacji ludności. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 73.4 (18 map).
 • Korcelli Piotr, Gałązka Andrzej: Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 2. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 111.2 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Korcelli Piotr, Zgliński Włodzimierz: Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 2. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 111.2 (2 mapy i 1 wykres).
 • Korcelli Piotr, Zgliński Włodzimierz: Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 1. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 111.1 (6 map i 6 wykresów).
 • Kulikowski Roman: Produktywność i towarowość rolnictwa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.10 (8 map i 4 wykresy).
 • Misztal Stanisław: Ważniejsze ośrodki przemysłowe, 1939, 1946, 1980, 1985. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.1 (4 mapy i 1 tabela).
 • Misztal Stanisław: Przemysł maszynowo-metalowy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.4 (1 mapa).
 • Misztal Stanisław: Rozmieszczenie przemysłu według miejscowości. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.2 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Bąk Wanda: Przemysł chemiczny. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.5 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Bąk Wanda: Przemysł drzewny i papierniczy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.7 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Bąk Wanda, Piotrowska Henryka: Przemysł spożywczy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.8 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Piotrowska Henryka: Przemysł mineralny. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.6 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Piotrowska Henryka: Przemysł lekki. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.9 (1 mapa i 1 wykres).
 • Solon Barbara, Tkocz Anna: Chów zwierząt i produkcja zwierzęca. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.9 (13 map i 2 wykresy).
 • Stola Władysława: Zasiewy, plony i produkcja ważniejszych roślin uprawnych. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.7 (12 map i 4 wykresy).
 • Celiński Florian, Medwecka-Kornaś Anna, Denisiuk Zbigniew, Dziewolski Jerzy, Kostrowicki Andrzej S., Kozłowska Anna, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Władysław, Wika Stanisław: Arkusz 11: Wyżyna Śląska, Beskidy Zachodnie i Tatry. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Eberhardt Piotr, Stasiak Andrzej: Gęstość i zmiany zaludnienia 1950-1992. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 62.2 (6 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Wiek ludności. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.2 (9 map).
 • Gawryszewski Andrzej: Gospodarstwa domowe. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.6 (10 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Gawryszewski Andrzej: Wykształcenie ludności. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.4 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Gawryszewski Andrzej: Ludność zasiedziała i napływowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.1 (4 mapy; 4 wykresy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Gawryszewski Andrzej: Bezrobocie. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.9 (12 map; 6 wykresów + tekst komentarza na odwrocie).
 • Gawryszewski Andrzej, Księżak Janusz: Ludność według płci i wieku, 1950-1992. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.3 (11 map i 2 wykresy).
 • Gromadzki Maciej, Plit Joanna: Fauna i jej dynamika. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 43.1 (1 mapa).
 • Głowaciński Zbigniew, Plit Joanna: Fauna i jej dynamika. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 43.1 (6 map).
 • Jerczyński Marek, Księżak Janusz: Miasta w 1994 roku - ludność. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 66.2 (1 mapa i 1 wykres).
 • Korcelli Piotr, Gawryszewski Andrzej: Migracje wewnętrzne ludności. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.2 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Korcelli Piotr, Gawryszewski Andrzej, Księżak Janusz: Ludność miejska i wiejska. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.1 (4 mapy i 4 wykresy).
 • Korcelli Piotr, Iwanicka-Lyra Elżbieta: Małżeństwa, rozwody. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 64.1 (6 map; 2 wykresy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Regiony bioklimatyczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - 1 mapa na arkuszu 73.4 "Formy rekreacji ludności".
 • Kozłowska Anna, Denisiuk Zbigniew, Dziewolski Jerzy, Faliński Janusz B., Kostrowicki Andrzej S., Kwolczak Jadwiga, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Władysław, Medwecka-Kornaś Anna, Plit Joanna: Arkusz 10: Kotlina Sandomierska i Beskidy Środkowe. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Kupiszewski Marek: Migracje zagraniczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.3 (1 mapa i 1 wykres).
 • Latuch Kazimierz, Gawryszewski Andrzej: Poziom życia ludności. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 71.1 (12 map i 3 wykresy).
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kozłowska Anna, Leszczyńska Maria, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Władysław, Wojterska Halina, Wojterska Maria, Wojterski Teofil: Arkusz 9: Nizina Śląska, Pogórze Zachodniosudeckie i Sudety Zachodnie. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Olaczek Romuald, Celiński Florian, Kozłowska Anna, Kostrowicki Andrzej Samuel, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan Marek, Matuszkiewicz Władysław, Wika Stanisław, Wojterska Halina, Wojterska Maria, Wojterski Teofil: Arkusz 8: Wzniesienia Południowomazowieckie i Wyżyna Środkowomałopolska. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Profus Piotr, Plit Joanna: Fauna i jej dynamika. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 43.1 (1 mapa).
 • Solińska-Górnicka Barbara, Chojnacki Jan, Fazlejew Alicja, Kostrowicki Andrzej S., Kozłowska Anna, Kwolczak Jadwiga, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Jan Marek, Olaczek Romuald, Plit Joanna: Arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Stasiak Andrzej, Gawryszewski Andrzej: Ludność według głównych źródeł utrzymania. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.7 (9 map; 6 wykresów + tekst komentarza na odwrocie).
 • Stola Władysława: Funkcje obszarów wiejskich. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 67.2 (1 mapa).
 • Szupryczyński Jan: Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady). [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 23.4 (1 mapa).
 • Wojterski Teofil, Matuszkiewicz Jan Marek, Kozłowska Anna, Jasnowski Mieczysław: Arkusz 2: Pobrzeże Gdańskie i Pojezierze Wschodniopomorskie. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Kuczmarski Mieczysław, Miara Krystyna, Paszyński Janusz: 31 map i 1 wykres. [w]: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Red. Stanisław Leszczycki. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1994.
 • Jankowska Ewa: Polska a świat. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 11.1 (2 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska Ewa: Polska w Europie. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 11.2 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska Ewa, Ostrowski Jerzy: Polska a świat. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 11.1 (3 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska Ewa, Ostrowski Jerzy: Polska w Europie. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 11.2 (4 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Map 6. Real vegetation of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 1 mapa. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Map 9. Some vegetation properties of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 6 map. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej Samuel, Plit Joanna: Zasięgi wybranych gatunków zwierząt. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 43.2 (8 map).
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Promieniowanie, temperatura powietrza. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 31.2 (5 map).
 • Matuszkiewicz Władysław, Degórska Bożena: Potencjalna roślinność naturalna. [w]: Narodowy Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 1 plansza.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Paszyński Janusz, Czekierda Danuta: Wiatry. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 31.6 (15 map).
 • Paszyński Janusz, Miara Krystyna: Promieniowanie, temperatura powietrza. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 31.2 (10 map).
 • Riedel Adolf, Plit Joanna: Zasięgi wybranych gatunków zwierząt. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 43.2 (1 mapa).
 • Trampler Tadeusz, Kliczkowska Anna, Dmyterko Elżbieta, Degórska Bożena: Lasy - regiony przyrodniczo-leśne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.2 (2 mapy).
 • Trampler Tadeusz, Kliczkowska Anna, Dmyterko Elżbieta, Degórska Bożena: Lasy - struktura siedliskowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.3 (2 mapy; wykres).
 • Jankowska Ewa: Dawne mapy Polski. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1993 - arkusz 15.1 (9 map).