IGSO PAS > Science > Publications > Other publications

STAFF PUBLICATIONS


Popular science publications

 • Kowalski Mariusz: Słowo pożegnania wygłoszone na pogrzebie Profesora Stanisława Misztala. - Życie Powiśla 2022, 4 - s. 11-12.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena jakości życia w gminach. - Geografia w Szkole 2022, 3 - s. 4-7.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne problemy i wyzwania rozwoju przemysłu w Polsce. - Nowy Obywatel 2021, 37 - s. 22-27.
 • Bański Jerzy: Australia. [w]: Geografia świata. Regiony. Red. Jerzy Makowski, Tomasz Wites. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 - s. 413-422.
 • Kędzia Stanisław: „Business is business” – czyli o sylwestrze pod Tatrami. - Dzikie Życie 2020, 11 - 3 s.
 • Kowalski Mariusz: Emigranci z dawnych Prus w Południowej Afryce. - Pomerania 2019, 3 - s. 21-22.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019 - 176 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek, Kroh Roman: Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019 - 336 s.
 • Śleszyński Przemysław: Skąd się wziął chaos przestrzenny w Polsce?. - Geografia w Szkole 2019, 6 - s. 8-16.
 • Czapiewski Konrad: Lubkowo. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 91-94.
 • Konopski Michał: Zabuże. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 163-166.
 • Mazur Marcin: Mościska. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 99-101.
 • Mazurek Damian: Nowy Gaj. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 107-109.
 • Regulska Edyta: Głotowo. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 42-45.
 • Solon Barbara: Tobołowo. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 144-147.
 • Wasak Katarzyna: Początki rolnictwa. - Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych 2018, 3 - s. 53-55.
 • Wiejaczka Łukasz: Biesna. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 24-26.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub: Badania leczniczych właściwości klimatu Horyńca. - Gazeta Horyniecka 2017, 45 - s. 9-10.
 • Chmieleński Adam, Śleszyński Przemysław: Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie. Klub Jagielloński portal jagielloński24.pl, 2017 - 12 s.
 • Eberhardt Piotr: Ekonomiczne i kulturowe podstawy Trójmorza. - Arcana 2017, 137 - s. 19-25.
 • Kowalski Mariusz: Ariowie, Słowianie, Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza. Warszawa: 3S MEDIA Sp. z o.o., 2017 - 286 s. (Biblioteka Wolności)
 • Kędzia Stanisław: Nawigacja prymitywna. - Special Ops 2017, 2 - s. 26-31.
 • Kędzia Stanisław: Sprzęt do współczesnej nawigacji lądowej. - Special Ops 2017, 2 - s. 20-25.
 • Śleszyński Przemysław: Średnio, czyli coraz mniej. - Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2017, 3 - s. 4-9.
 • Piotrowski Filip: Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika. - Recykling 2016, 4 - s. 9-12.
 • Starkel Leszek: Degradacja środowiska naturalnego Ziemi. - Aura 2016, 10 - s. 3-4.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 96 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 274 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 92 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.
 • Więckowski Marek, Malarz Roman: Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 272 s.
 • Zagajewski Bogdan, Kycko Marlena, Kozłowska Anna: Wpływ rozdeptywania szlaków na roślinność wysokogórską. - Tatry 2014, 47 - s. 18-21.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 300 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 180 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 90 s.
 • Karg Jerzy, Solon Jerzy: Gospodarowanie krajobrazem (struktura, kształtowanie, funkcjonowanie). [w]: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Red. M. Szyszkiewicz-Golis, konsultacja naukowa Jerzy Solon. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - s. 282-294.
 • Kowalski Mariusz, Pansegrouw Catharina Maria: Insiggewende brief uit Pole. - Doending vir Afrikaans. Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans 2013, 17, 1 - s. 3-4.
 • Solon Jerzy: Krajobraz i ekologia krajobrazu – przegląd najważniejszych ujęć. [w]: Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Red. M. Szyszkiewicz-Golis M., konsultacja naukowa J. Solon. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - s. 37-42.
 • Solon Jerzy (konsultacja naukowa), Szyszkiewicz-Golis M. (red.): Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - 325 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 222 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 256 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2013 - 120 s.
 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 200 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 276 s. + CD-ROM
 • Bucała Anna, Budek Anna: Powódź a wezbranie na przykładzie Suszanki. - Aura 2012, 12 - s. 9-11.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Zabytki kolejnictwa. Warszawa: Carta Blanca-De Agostini, 2012 - 48 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 332 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 208 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 300 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 176 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2012 - 156 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 112 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf, Srokosz Wiesław: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 96 s.
 • Śleszyński Przemysław: Prace planistyczne w gminach – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Urbanistyka.info, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Zbyt mało planów miejscowych. - Gazeta Samorządu i Administracji 2012, 12 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Po pierwsze: dobry transport. - Wspólnota 2012, 31/32 - s. 18-19.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach w końcu 2010 r. Regioportal, 2012 - internet
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea. Warszawa: Carta Blanca, 2011 - Wyd. 2 176 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 144 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 96 s.
 • Starkel Leszek: Spotkani na drodze. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2011 - 224 s. (Pamiętniki i Wspomnienia; 2)
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie). - Aura 2011, nr 3 - s. 13-15.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 168 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 208 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 300 s.
 • Więckowski Marek, Mędrzycki Ł.: Odkrywamy świat - Multibook. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Rodowald Olaf, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 88 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 124 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bezpośrednie oddziaływanie klimatu na zdrowie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 9-17.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wprowadzenie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 7-8.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wpływ klimatu na rolnictwo, zasoby wodne i zbiory żywności. Obszary niedożywienia i głodu. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 77-83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Pośrednie oddziaływanie klimatu na zdrowie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 45-51.
 • Chojnacki Jan, Kozłowska Anna: Główne typy roślinności. [w]: Przyroda Bielan warszawskich. Red. nauk. Maciej Luniak. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2010 - s. 99-115.
 • Komornicki Tomasz: [Opisy 16 województw (część geograficzna)]. [w]: Polskie miasta i miasteczka. Warszawa: Reader's Digest Polska, 2010 - 8 s.
 • Krawczyk Barbara: Wpływ temperatury, wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczucia cieplne człowieka. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 23-27.
 • Krawczyk Barbara: Meteoropatia - choroba cywilizacyjna. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 41-44.
 • Luniak Maciej, Kozłowska Anna: Stan bielańskiej roślinności i potrzeby jej ochrony. [w]: Przyroda Bielan warszawskich. Red. nauk. Maciej Luniak. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2010 - s. 269-281.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 144 s.
 • Wiejaczka Łukasz: Zbiorniki retencyjne w polskich Karpatach. - Aura 2010, nr 10 - s. 7-9.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 300 s.
 • Więckowski Marek: Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski. - Ziemia 2010 - s. 121-132.
 • Więckowski Marek: Integracja europejska i współpraca transgraniczna. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-25.
 • Więckowski Marek: Atrakcyjność turystyczna Polski. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 1 - s. 30-34.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 135-141.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Wprowadzenie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 9.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimat i bioklimat. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 25-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wpływ klimatu na życie człowieka w wymiarze społecznym. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-19.
 • Degórska Bożena: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 99-107.
 • Degórski Marek: Pokrywa glebowa. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 51-57.
 • Gawryszewski Andrzej: Rozwój demograficzny. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 109-117.
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 143-151.
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: Rzeźba. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 11-15.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2009 - Wyd. 3 popr 256 s.
 • Plit Joanna, Plit Florian: Piętrowość roślinności w górach. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 1 - s. 30-33.
 • Solon Jerzy: Lasy. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 59-71.
 • Starkel Leszek: Na pograniczu wyżyn, pogórzy i kotlin, czyli o rzeźbie regionu krakowskiego. [w]: "Tu wszystko jest Polską...". Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Materiały konferencyjne, Kraków, 19-23 sierpnia 2009 r. Red. Józef Partyka. Kraków: Oddział Krakowski PTTK im. Karola Wojtyły, 2009 - s. 13-26.
 • Wiejaczka Łukasz: Zbiornik "Klimkówka" w Beskidzie Niskim. - Aura 2009, nr 9 - s. 15-17.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2009 - Wyd. VII 96 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Cyklony. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2009, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1. Warszawa: WSiP, 2009 - 168 s.
 • Więckowski Marek: Współczesne migracje na świecie. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 12-19.
 • Więckowski Marek: Turystyka. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 153-159.
 • Więckowski Marek, Zieliński K.: Program nauczania geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 16 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Poradnik metodyczny do geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 124 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 88 s.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa planów miejscowych. - Wspólnota 2009, nr 11 - s. 56-57.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego - wyniki w skali lokalnej. - Wspólnota 2009, nr 35 - s. 58-59.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne musi zależeć od intensywności rozwoju gminy. - Gaz. Samorz. Adm. 2009, nr 11 - s. 47-49.
 • Śleszyński Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 5-7.
 • Barszcz Marek, Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Technika. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - 352 s.
 • Degórski Marek: Gleba - żyzny naskórek Ziemi. Warszawa: PAN, 2008 - 16 s.
 • Korcelli Piotr: Megamiasta [wersja rozszerzona]. Warszawa: PAN, 2008 - 12 s.
 • Kowalski Mariusz: Katastrofy antropogeniczne. [w]: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 84-97.
 • Kowalski Mariusz: Problemy demograficzne. [w]: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 112-137.
 • Krawczyk Barbara: Klimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego. [w]: Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Praca zbiorowa. Red. Zbigniew Franczukowski. Bydgoszcz: Wydaw. Mirex, 2008 - s. 53-60.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - Wyd. 2 popr 256 s.
 • Stępniak Marcin: Rumunia półtora roku po akcesie. - Geogr. w Szk. 2008, 61, nr 3 - s. 29-26.
 • Więckowski Marek: Bałtyk. Poznań: Publicat, 2008 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Migracje. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Polska w strefie Schengen. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 1 - s. 1-3.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
 • Bregin Magda, Łyp Michał, Płoskonka Dominik, Uzarowicz Łukasz: Dobrowolnie na Ural polarny. - npm Magaz. Turyst. Górs. 2007, nr 3 - s. 12-17.
 • Korcelli Piotr: Megamiasta - problemy i perspektywy rozwoju. Opracowanie przygotowane z okazji Światowego Roku Planety Ziemia. Warszawa: Komitet Planeta Ziemia PAN, 2007.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 400 s. (Nowy Wymiar)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 272 s. (Przewodnik po Polsce)
 • Siłka Piotr: Rewitalizacja w polityce miejskiej. - Genius Loci 2007, nr 2 - s. 1.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 2 212 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 144 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 128 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne wymaga poprawy. - Gaz. Samorz. Adm. 2007, nr 7 - s. 24-28.
 • Śleszyński Przemysław: Europa się starzeje. [w]: Encyklopedia Gazety Wyborczej. T.21. 2005-2006, A-Z. Warszawa: PWN, 2007 - s. 257-263.
 • Komornicki Tomasz: [2 Hasła]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - 212 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2006 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2006, nr 2 - s. 2-4.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 144 s.
 • Wiśniewski Rafał: Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 2 - s. 54-55.
 • Śleszyński Przemysław: [3 teksty]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: Spadek bezrobocia zależy od dobrej edukacji. - Gaz. Samorz. Adm. 2006, nr 17 - I-III.
 • Degórski Marek: [3 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Degórski Marek: Geografia jako dyscyplina naukowa. - Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania 2005, nr 1 - 18-19 : ry
 • Komornicki Tomasz: [8 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-29. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Kozłowska Anna: [Udział w 10 hasłach]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Plit Joanna: [Współautorstwo 5 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Plit Joanna: Strefy roślinne Ziemi a krajobrazowe mapy świata. - Geogr. w Szk. 2005, 58, nr 6 - s. 4-10.
 • Więckowski Marek: Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona. - Poznaj Świat 2005, nr 6 - s. 32-41.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - Wyd.3 254 s.
 • Wiśniewski Rafał: Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie. - Geogr. w Szk. 2005, 58, nr 5 - s. 302-307.
 • Wolski Jacek: [272 hasła autorskie i współautorskie, w tym 43 podpisane]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław: [7 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 28 s.
 • Śleszyński Przemysław: [319 haseł, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-31. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas, Szyguła Zbigniew: Uff! Jak gorąco!. - Wiedza i Życie 2004, nr 8 - s. 30-32.
 • Degórski Marek: [2 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie. - Wspólnota Pol. 2004, nr 5 - s. 14-17.
 • Horodyski Bogdan, Lenart Witold, Solon Jerzy, Sroczyńska-Kożuchowska Magdalena, Walewski Andrzej, Wałdykowski Piotr, Zgorzelski Marek: Geografia 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era, 2004 - 335 s.
 • Komornicki Tomasz: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 23-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Kowalski Mariusz: Białorusini w Polsce według spisu 2002. - Czasopis 2004, nr 6 - s. 43-44.
 • Kowalski Mariusz: [19 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 22-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Kozłowska Anna: [2 hasła autorskie i 15 współautorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Kulikowski Roman et al.: Rolnictwo. [w]: Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Warszawa: Nowa Era, 2004 - s. 32-59.
 • Plit Florian, Kicińska Bożena, Łęcka Izabela, Plit Joanna, Podgórski Zbigniew, Szewczyk Izabela, Wrona Jerzy: Wiesz, że umiesz. Geografia. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004 - 244 s.
 • Plit Joanna: [2 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19, 23. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Więckowski Marek: [7 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 180-181.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004 - Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Wolski Jacek: [30 haseł autorskich i 164 współautorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław: [234 hasła, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław: [21 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 34-37.
 • Śleszyński Przemysław: [5 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 10 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [4 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Białorusi i Ukrainie. - Wspólnota Pol. 2003, nr 1 - s. 3-7.
 • Kicińska Bożena, Łęcka Izabella, Plit Joanna, Plit Florian: Odkrywamy Unię Europejską. Kompendium wiedzy. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2003 - 200 s.
 • Komornicki Tomasz: [200 haseł, w tym 18 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Komornicki Tomasz: Państwa świata [tłumaczenie, konsultacja i weryfikacja map]. [w]: Fakty w zasięgu ręki. Warszawa: Reader's Digest, 2003 - s. 228-325.
 • Kowalski Mariusz: [10 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi. [w]: Biologia. Spojrzenie na człowieka. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - s. 71-79 (Encyklopedia PWN)
 • Kozłowska Anna: [8 haseł autorskich lub współautorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Plit Joanna: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2003 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Wolski Jacek: [33 hasła autorskie i 204 współautorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Śleszyński Przemysław: [400 haseł w tym 31 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Degórski Marek: [6 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Degórski Marek: [Udział w opracowaniu 11 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Eberhardt Piotr: Administrativno-territorial'noe delenie Pol'si. - Geografija 2002, nr 11 - s. 11.
 • Komornicki Tomasz: [7 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - s. 102-105.
 • Komornicki Tomasz: Gospodarka. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - s. 93-97.
 • Kowalski Mariusz: Ludność świata. [w]: Geografia. Spojrzenie na Ziemię i środowisko. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - s. 111-120.
 • Kozłowska Anna: [Udział w opracowaniu 9 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Plit Florian, Makowski Jerzy, Plit Joanna: Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2002 - Wyd.6 224 s.
 • Plit Joanna: [3 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Solon Jerzy: Wigierski Park Narodowy. [w]: Ochrona polskiej przyrody. Red. Kaj Romeyko-Hurko. Kraków: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 2002 - 30 s. na CD-ROM].
 • Stola Władysława: Komentarz do "Wspomnień z Ponidzia" Andrzeja Samuela Kostrowickiego. - 7 Źródeł 2002, 5 - s. 459-460.
 • Szupryczyński Jan: Parki narodowe Kalifornii. - Poznaj Świat 2002, nr 11/12 - s. 64-71.
 • Szupryczyński Jan: Sprzedać naukę [głos w dyskusji]. - Poznaj Świat 2002, nr 6 - s. 60-67.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2002 - 254 s.
 • Wolski Jacek: [Udział w opracowaniu 158 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Wolski Jacek: [14 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 350 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [4 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-8. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Degórski Marek: [22 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-4, 6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Komornicki Tomasz: [Udział w opracowaniu 16 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Komornicki Tomasz: [10 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Kowalski Mariusz: Ludność świata. [w]: Encyklopedia Multimedialna PWN. Cz.7. Człowiek. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Kozłowska Anna: [12 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Kozłowska Anna: [Udział w opracowaniu 4 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Plit Florian, Makowski Jerzy, Plit Joanna: Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2001 - Wyd.5 224 s.
 • Plit Joanna: [Udział w opracowaniu 6 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1, 2, 6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Solon Jerzy: [Hasła]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 hasła.
 • Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Więckowski Marek: [Udział w opracowaniu 5 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2001 - Wyd.2 popr 96 s. (Cuda Natury)
 • Wolski Jacek: [59 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Wolski Jacek: [Udział w opracowaniu 122 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: Światowy giełdowy rynek papierów wartościowych w końcu dwudziestego wieku. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 4 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.3-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi w Polsce. - Geogr. w Szk. 2000, 53, nr 2/3 - s. 98-102.
 • Komornicki Tomasz: IX polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania", Humań, 25-30 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 168-169.
 • Krawczyk Barbara: Pogoda a zdrowie człowieka. - Biul. Mokot. Uniw. Trzeciego Wieku 2000, nr 10 - s. 14-20.
 • Plit Florian, Makowski Jerzy, Plit Joanna: Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000 - Wyd.4 224 s.
 • Plit Joanna: Degradacja środowiska przyrodniczego w krajach byłego Związku Radzieckiego. - Geogr. w Szk. 2000, 53, nr 2/3 - s. 85-91.
 • Szupryczyński Jan: Austria. Wycieczka naukowa, Austria, 20 czerwiec - 9 lipiec 2000. Przewodnik. Toruń: PAN IGiPZ, 2000 - 29 s.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2000 - 96 s. (Cuda Natury)
 • Antkowiak W., Lamparski Piotr: Zamki i strażnice krzyżackie Ziemi Chełmińskiej. Toruń: Graffiti BC, 1999 - 127 s.
 • Degórski Marek: Środowisko geograficzne Polski. [w]: Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga. T.28. Warszawa: Gutenberg-Print, 1999.
 • Komornicki Tomasz: [Indeks]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata dla Dzieci. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999 - s. 122-128.
 • Komornicki Tomasz: [Tłumaczenie, redakcja i konsultacja części kartograficznej]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999.
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof, Płażewska Maria: [Indeks - wersja polska]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999 - s. 240-324.
 • Korcelli Piotr: Kazimierz Dziewoński. [w]: Studia nad przyszłością w Polsce w pracach Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku". Komitet i jego twórcy (w 30-lecie powstania Komitetu) 1869-1999. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 1999 - s. 36-48.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Bioklimat polskich uzdrowisk. [w]: Uzdrowiska polskie. Informator. Warszawa: Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", 1999 - s. Wyd5 s19-22.
 • Kulikowski Roman: Geografia ekonomiczna. Przewodnik programowy. Warszawa: WSUiB, 1999 - 24 s.
 • Misztal Stanisław: Współczesne problemy przemysłu Warszawy. [w]: Warszawa 2000. Kalendarz - informator. Warszawa: Oficyna Wydaw.-Poligraficzna "Adam", 1999 - s. 83-88.
 • Plit Florian, Makowski Jerzy, Plit Joanna: Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999 - Wyd.3 popr 224 s.
 • Szupryczyński Jan: Lodowce Niebiańskich Gór. - Poznaj Świat 1999, nr 9/10 - s. 19-25.
 • Śleszyński Przemysław: Reforma podziału terytorialnego Polski. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 590.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Notki dotyczące 16 województw Polski]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Bański Jerzy: W głąb pustyni. - Poznaj Świat 1998, nr 8 - s. 40-42.
 • Bochenek Witold: Ślady ludności łemkowskiej w Beskidzie Niskim - lekcja historii w terenie. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 12.
 • Bochenek Witold: Cmentarze wojenne z okresu bitwy gorlickiej w maju 1915 roku - lekcja historii w terenie. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 13.
 • Bochenek Witold: Zapraszamy w Beskid Niski. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 4.
 • Kordowski Jarosław: Dowody na obecność zjawisk lodowych na Marsie. - Wszechświat 1998, 99, nr 4-6 - s. 87-91.
 • Plit Florian, Makowski Jerzy, Plit Joanna: Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1998 - Wyd.2 224 s.
 • Plit Joanna: Zmiany stanu środowiska w Polsce w ostatnich latach. - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 4 - s. 195-199.
 • Solon Jerzy: Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski. - Poznaj Świat 1998, nr 9 - s. 39.
 • Solon Jerzy: Roślinność. [w]: Encyklopedia Geografii Świata. T.2. Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997 (dr.1998) - s. 22-28.
 • Szupryczyński Jan: W lodach Arktyki. - Poznaj Świat 1998, nr 12 - s. 16-22.
 • Wolski Jacek: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXV/III (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Wolski Jacek: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIV/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Śleszyński Przemysław: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIII/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Komornicki Tomasz: Indie [z wyjątkiem gospodarki]. Indonezja. Korea Południowa [z wyjątkiem gospodarki]. Korea Północna [z wyjątkiem gospodarki]. Pakistan. Tadżykistan [bez środowiska]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.6. Azja. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 285-301; 308-322; 396-399; 402-405; 454-464; 478; 481-483.
 • Komornicki Tomasz: Diu - indyjski relaks. - Poznaj Świat 1997, nr 1 - s. 24-26.
 • Kordowski Jarosław Andrzej: Spekulacje o przyszłych zlodowaceniach i losach Ziemi. - Geogr. w Szk. 1997, 50, nr 3 - s. 131-133.
 • Kowalski Mariusz: Polska monarchia w XIX i XX wieku. [w]: Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół. 1997 - online
 • Kowalski Mariusz: Mediokracja. - Najwyższy Czas 1997, nr 40 - IX.
 • Kowalski Mariusz: Geografia wyborcza Polski lat 90. - Najwyższy Czas 1997, nr 27 - I.
 • Kowalski Mariusz: Z geografii wyborczej Wileńszczyzny. - Najwyższy Czas 1997, nr 16 - XVIII.
 • Kowalski Mariusz: Polskość Galicji. - Najwyższy Czas 1997, nr 34 - XII-XIII.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Bioklimat polskich uzdrowisk. [w]: Informator uzdrowisk polskich. Warszawa: Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", 1997 - s. Wyd4 s10-11.
 • Plit Florian, Makowski Jerzy, Plit Joanna: Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1997 - 224 s.
 • Plit Florian, Plit Joanna: [Część encyklopedyczna]. [w]: Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną. Warszawa: PPWK im. E. Romera, 1997 - s. Wyd2 s28-82.
 • Solon Jerzy: Pióra ptasie w historii i kulturze człowieka. - Poznaj Świat 1997, nr 2 - s. 89-90.
 • Wolski Jacek: Mongolia. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 429-435.
 • Wolski Jacek: Turkmenistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 501-506.
 • Wolski Jacek: Uzbekistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 506-511.
 • Wolski Jacek: Hasła geograficzne na literę A z następujących państw: Wielka Brytania i Irlandia Północna, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Angola, Gambia, Ghana, Kamerun, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej. [w]: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Wydawnictwa Gutenberg (suplement współczesny). T.23/1. Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print, 1997 - 60 s.
 • Wolski Jacek: Kirgistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 389-395.
 • Jankowska Ewa: Tekst w jęz. franc. na odwrocie mapy. [w]: Bolimowski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza. Skala 1:50.000. Red. kartogr. i tech. M. Kościelska, E.M. Tokarska. Warszawa: Wydaw. GEA, 1995 (dr.1996) - s. ark cm 59x48.
 • Kałuski Stefan, Komornicki Tomasz: Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych. Warszawa: Wydaw. Alfa, 1996 - 214 s.
 • Komornicki Tomasz: Mozambik. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 279-282.
 • Komornicki Tomasz: Tanzania. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 339-346.
 • Komornicki Tomasz: Uganda. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 355-359.
 • Komornicki Tomasz: Kraj 50 parków narodowych. - Poznaj Świat 1996, nr 10 - s. 59-61.
 • Komornicki Tomasz: Malawi. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 258-261.
 • Komornicki Tomasz: Zambia. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 373-377.
 • Komornicki Tomasz: Kenia. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 229-236.
 • Komornicki Tomasz: Indonezja. - Poznaj Świat 1996, nr 2 - s. 15-16.
 • Krawczyk Barbara: Biometeorologia człowieka. - Biol. w Szk. 1996, 49, nr 3 - s. 125-131.
 • Solon Jerzy: Ochrona przyrody a leśnictwo. Konflikt czy wspólnota celów? [głos w dyskusji]. - Bociek 1996, nr 3 - s. 6-7.
 • Starkel Leszek: Rzeki w przestrzeni i czasie. [w]: Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.5. Red. Jerzy Kułtuniak. Katowice: Śląsk, 1996 - s. 43-60.
 • Wolski Jacek: Jaskinie w Dolinie Prądnika. - Świat i Podróże 1996, nr 6 - s. 4.
 • Wolski Jacek: Złote Wybrzeże. - Świat Podróży 1996, nr 1 - s. 12-13.
 • Wolski Jacek: Zimbabwe. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1996 - s. 378-381.
 • Wolski Jacek: Angola. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1996 - s. 162-166.
 • Wolski Jacek: Wulkany Kamczatki. - Poznaj Świat 1996, nr 2 - s. 53-54.
 • Błażejczyk Krzysztof: Przyroda Pragi Południe. Warszawa: [b.w.], 1995 - 16 s.
 • Komornicki Tomasz: Monako. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 275.
 • Komornicki Tomasz: Malta. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 60-61.
 • Komornicki Tomasz: Mongolia. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 279-280.
 • Komornicki Tomasz: Sri Lanka. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 982-983.
 • Komornicki Tomasz: Malediwy. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 52-53.
 • Komornicki Tomasz: San Marino. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 727.
 • Komornicki Tomasz: Portugalia. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 263-264.
 • Komornicki Tomasz: Pakistan. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 733-735.
 • Komornicki Tomasz: Malezja. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 53-55.
 • Komornicki Tomasz: Luksemburg. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 823-824.
 • Komornicki Tomasz: Liban. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 726-727.
 • Komornicki Tomasz: Grecja [hasło - część geograficzna]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.2 (D-H). Red. Barbara Petrozolin-Skowrońska. Warszawa: PWN, 1995 - s. 610-612.
 • Komornicki Tomasz: Liechtenstein. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 741.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wacław Nałkowski - wspomnienie o ojcu Zofii Nałkowskiej w 83 rocznicę śmierci. [w]: Dlaczego warto dziś czytać Zofię Nałkowską? Sesja naukowa poświęcona Zofii Nałkowskiej w 110 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci. Wołomin-Górki, 20 grudnia 1994. Wołomin-Górki: [b.w.], 1994 (dr.1995) - s. 32-35.
 • Plit Florian, Plit Joanna: [Część encyklopedyczna - geografia]. [w]: Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną. Warszawa: PPWK, 1995 - s. 28-71.
 • Solon Jerzy: Cień Czernobyla. - Poznaj Świat 1995, nr 11 - s. 50-52.
 • Szupryczyński Jan: Tradycje PTG. Wystąpienie na 44 Zjeździe Towarzystwa w Toruniu. - Poznaj Świat 1995, nr 11 - s. 72-74.
 • Wolski Jacek: Dwie stolice. - Poznaj Świat 1995, nr 6 - s. 58-59.
 • Wolski Jacek: Wulkany Kamczatki. - Geogr. w Szk. 1995, 48, nr 4 - s. 249-250.
 • Bański Jerzy: Ruiny nad Morzem Egejskim. - Nowa Europa 1994, 11-13 III - s. 19.
 • Eberhardt Piotr: Jeden kraj, jeden emeryt, jeden pracownik. - Prawo i życie 1994, nr 24 - s. 1-3.
 • Komornicki Tomasz: Autostrady pobożnych życzeń. - Kurier Polski 1994 - s. 3.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy - analiza układu sieci. - Geogr. w Szk. 1994, 47, nr 3 - s. 143-148.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Uwierz w siły natury. - Zdrowie i Sukces 1994, nr 6 - s. 4-5.
 • Misztal Stanisław: Zachodnia Dzielnica Przemysłowa. [w]: Encyklopedia Warszawy. Warszawa: PWN, 1994] - s. 992.
 • Misztal Stanisław: Przemysł. [w]: Encyklopedia Warszawy. Warszawa: PWN, 1994] - s. 704-707.
 • Paszyński Janusz: Pierwsze motywy kartograficzne na polskich znaczkach pocztowych. - Pol. Przegl. kartogr. 1994, 26, nr 2 - s. 103.
 • Plit Joanna: Szukając resztek litewskich puszcz. [w]: W Europie. Wypisy geograficzne. Wybór i oprac. Danuta Licińska. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1994 - s. 26-28.
 • Solon Jerzy: ...całe wieki upłyną. - Poznaj Swój Kraj 1994, 37, nr 3 - s. 14-15.
 • Wolski Jacek: Zatoka Kara Bogaz. - Geogr. w Szk. 1993, 46, nr 5 - s. 304.