Institute

SCIENTIFIC COUNCIL


Professorships granted to researchers since 1954

Name and surname Date of Board's Resolution Appointment Place of employment
Stanisław LESZCZYCKI   1954 prof. zw. IG PAN
Jerzy KONDRACKI   30.06.1954
prof. nadzw.
IG PAN
Jerzy KOSTROWICKI 15.06.1954 30.06.1954 prof. nadzw. IG PAN
Stanisław PIETKIEWICZ   30.06.1954 prof. nadzw. IG PAN
Franciszek UHORCZAK   30.06.1954 prof. nadzw. IG PAN/UMCS
Kazimierz DZIEWOŃSKI 15.06.1954 25.09.1954 prof. nadzw. IG PAN
Rajmund GALON   24.02.1956 prof. zw. IG PAN
Jan DYLIK   23.03.1956 prof. zw. IG PAN
Mieczysław KLIMASZEWSKI   24.01.1957 prof. zw. IG PAN
Bolesław OLSZEWICZ 26.01.1957 20.03.1958 prof. zw. IG PAN
Józef STASZEWSKI 26.01.1957 30.10.1957 prof. nadzw. IG PAN
Marian ŁODYŃSKI   27.06.1957 prof. nadzw. IG PAN
Jadwiga KOBENDZINA 21.05.1962 23.09.1963 prof. nadzw. IG PAN
Paweł SULMICKI 15.12.1962 1963 prof. nadzw. IG PAN
Kazimierz DZIEWOŃSKI 8.03.1963 29.02.1964 prof. zw. IG PAN
Jerzy KOSTROWICKI 8.03.1963 29.02.1964 prof. zw. IG PAN
Janusz PASZYŃSKI 29.06.1963 19.10.1964 prof. nadzw. IG PAN
Maria KIEŁCZEWSKA-ZALESKA 18.10.1963 19.10.1964 prof. zw. IG PAN
Tadeusz ŻEBROWSKI 26.01.1967 8.06.1968 prof. nadzw. IG PAN
Andrzej WRÓBEL 4.10.1969 4.01.1973 prof. nadzw. IG PAN
Leszek STARKEL 2.12.1969 9.01.1971 prof. nadzw. IG PAN
Bolesław MALISZ 15.05.1972 21.05.1973 prof. zw. IG PAN
Jan SZUPRYCZYŃSKI 9.05.1973 6.06.1974 prof. nadzw. IG PAN
Janusz PASZYŃSKI 7.02.1975 4.03.1976 prof. zw. IGiPZ PAN
Andrzej Samuel KOSTROWICKI 21.05.1976 14.09.1978 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Leszek STARKEL 18.11.1977 13.06.1979 prof. zw. IGiPZ PAN
Teofil LIJEWSKI 18.11.1977 17.01.1980 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Stanisław MISZTAL 18.11.1977 15.11.1979 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Marcin ROŚCISZEWSKI 28.10.1978 10.07.1980 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Andrzej STASIAK 23.06.1980 12.07.1982 prof. zw. IGiPZ PAN
Jan SZUPRYCZYŃSKI 1.12.1980 12.07.1982 prof. zw. IGiPZ PAN
Piotr KORCELLI 20.05.1981 24.02.1983 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Kazimierz KLIMEK 20.05.1981 24.11.1982 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Adam KOTARBA 14.06.1983 13.02.1986 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Andrzej WRÓBEL 15.01.1985 17.09.1987 prof. zw. IGiPZ PAN
Andrzej Samuel KOSTROWICKI 11.06.1985 17.09.1987 prof. zw. IGiPZ PAN
Teresa KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA 11.06.1985 17.09.1987 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Maria CIECHOCIŃSKA 8.10.1985 26.03.1987 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Alicja BREYMEYER 17.12.1985 26.03.1987 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Halina SZULC 17.06.1986 19.05.1988 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Teofil LIJEWSKI 17.03.1987 19.05.1988 prof. zw. IGiPZ PAN
Marcin ROŚCISZEWSKI 17.03.1987 15.09.1988 prof. zw. IGiPZ PAN
Piotr KORCELLI 23.02.1988 17.11.1988 prof. zw. IGiPZ PAN
Jerzy GRZESZCZAK 23.02.1988 20.02.1989 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Stefan KUROWSKI 23.10.1989 31.05.1990 prof. nadzw. IGiPZ PAN
Teresa KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA 12.06.1991 1.07.1991 prof. IGiPZ PAN
Alicja BREYMEYER 12.06.1991 1.07.1991 prof. IGiPZ PAN
Adam KOTARBA 23.01.1992 1.06.1992 prof. IGiPZ PAN
Andrzej WERWICKI 4.06.1992 20.01.1993 prof. IGiPZ PAN
Piotr EBERHARDT 7.07.1992 20.01.1993 prof. IGiPZ PAN
Roman SZCZĘSNY 26.03.1993 8.10.1993 prof. IGiPZ PAN
Wojciech FROEHLICH 25.10.1994 22.11.1995 prof. IGiPZ PAN
Tadeusz GERLACH 25.10.1994 10.05.1995 prof. IGiPZ PAN
Andrzej GAWRYSZEWSKI 25.06.1996 21.11.1996 prof. IGiPZ PAN
Władysława STOLA 19.03.1997 5.11.1997 prof. IGiPZ PAN
Grzegorz WĘCŁAWOWICZ 19.03.1997 16.02.1998 prof. IGiPZ PAN
Kazimierz KŁYSIK 18.03.1998 29.12.1999 prof. Uniw. Łódzki
Andrzej Tadeusz JANKOWSKI 17.06.1998 29.12.1998 prof. Uniw. Śląski
Jan Romuald OLĘDZKI 6.12.2000 16.10.2001 prof. Uniw. Warszawski
Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA 13.10.2002 30.06.2003 prof. IGiK
Zygmunt BABIŃSKI 21.05.2003 16.01.2004 prof. Akad. Bydgoska
Krzysztof BŁAŻEJCZYK 31.11.2004 4.04.2005 prof. IGiPZ PAN
Jerzy BAŃSKI 3.10.2007 31.01.2008 prof. IGiPZ PAN
Marek DEGÓRSKI 25.02.2009 25.09.2009 prof. IGiPZ PAN
Zbigniew TAYLOR 25.02.2009 25.09.2009 prof. IGiPZ PAN
Jan Marek MATUSZKIEWICZ 3.06.2009 26.02.2010 prof. IGiPZ PAN
Marek KUPISZEWSKI 14.12.2011 03.07.2012 prof. Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych
Roman SOJA 18.04.2012 19.10.2012 prof. IGiPZ PAN / UP w Krakowie
Mirosław MIĘTUS 18.04.2012 26.02.2013 prof. Uniwersytet Gdański
Jerzy SOLON 25.09.2013 02.04.2014 prof. IGiPZ PAN
Ewa ROO-ZIELIŃSKA 5.03.2014 17.02.2015 prof. IGiPZ PAN
Tomasz KOMORNICKI 5.03.2014 17.02.2015 prof. IGiPZ PAN
Mirosław BŁASZKIEWICZ 30.09.2015 13.06.2016 prof. IGiPZ PAN