Publishing

Polish Geographical Review


Editorial Office & Board

Editorial Secretary:

Ewa Jankowska e-mail:  tel. (22) 697 88 51

Editorial Board:

 • RAFAŁ WIŚNIEWSKI (Editor-in-Chief)
 • MARIA BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA (Content editor)
 • EDYTA REGULSKA (Content editor)
 • ANDRZEJ AFFEK (Statistical editor)
 • MARCIN MAZUR (Cartographic editor)
 • MAŁGORZATA KIJOWSKA-STRUGAŁA
 • PIOTR ROSIK
 • IZABELA ZAWISKA

Advisory Board:

 • ANTON BEZÁK, Prirodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
 • ANDRZEJ BYTNEROWICZ, USDA Forest Service, Riverside, CA, USA
 • TERESA CZYŻ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • MAREK DEGÓRSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
 • KONRAD DRAMOWICZ, Centre of Geographic Sciences, NSCC, Lawrencetown, NS, Canada
 • JÁN FERANEC, Geograficky ustav, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
 • DAGMAR HAASE, Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 • ROBERT L. HODGART, Institute of Geography, University of Edinburgh, Edinburgh
 • EAMONN J. JUDGE, Faculty of Business and Law, Leeds Beckett University, Leeds
 • MARIUSZ KISTOWSKI, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • JACEK KOZAK, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • PIOTR MIGOŃ, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • JACEK PASŁAWSKI, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • TADEUSZ SIWEK, Přirodovecká fakulta, Ostravska Univerzita, Ostrava
 • TADEUSZ STRYJAKIEWICZ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • JAN SZUPRYCZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Toruń
 • PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
 • ZBIGNIEW TAYLOR, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Former Editors in Chief:

 • Zbigniew Taylor, Ludomir Sawicki, Stanisław Lencewicz, Eugeniusz Romer i Jerzy Loth, Eugeniusz Romer, Stanisław Leszczycki, Jerzy Kostrowicki, Jan Szupryczyński.