GIS and Cartography Workgroup

Road Maps of Poland


Mapy powstały dla wydawnictwa Reader's Digest Polska. Mapa w skali 1:300 000 weszła w skład atlasu samochodowego Drogi Europy, łącznie z mapą samochodową Europy w skali 1:1 000 000, planami miast i bogatą częścią opisową. Podobne atlasy wydały wydawnictwa narodowe Reader's Digest innych krajów europejskich. Mapa wyznaczyła dopracowaną i charakterystyczną stylistykę kartograficzną, obecną później na mapie 1:200 000, która weszła w skład kolejnego atlasu samochodowego Reader's Digest Polska - Na drogach Polski. Uniwersalny przewodnik kierowcy i podróżnika.

Prawie cały proces opracowania mapy odbywał się metodami cyfowymi i był podzielony na dwa etapy:

  1. Redakcja GIS. Etap obejmował pozyskanie i obróbkę danych cyfrowych w systemie AVISO.
  2. Redakcja publikacyjna. Etap obejmował ostateczną edycję kartograficzną w oprogramowaniu graficznym.

Zespół wykonawczy (mapa 1:300 000)

  • Kierownik projektu: Andrzej Gawryszewski
  • Redaktor prowadzący: Elżbieta Meissner
  • Opracowanie autorskie i redakcyjne: Małgorzata Cała, Andrzej Czerny, Ewa Jankowska, Wojciech Jankowski, Barbara Jaworska, Tadeusz Z. Kliniewski, Tomasz Komornicki, Janusz Księżak, Anna Kuklińska, Aleksandra Kurek, Anna Leonowicz, Krzysztof Miros, Jerzy Ostrowski, Wiesław Ostrowski, Wojciech Pomianowski, Jan Rutkowski, Marianna Rychlicka, Wojciech Rzadkowski
  • Oprogramowanie, przetwarzanie danych: Wojciech Pomianowski
  • Korekta: Michał Abramowski, Waldemar Wieczorek