Wydawnictwa

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA


 

ISSN  0012-5032

Ukazuje się od 1952 roku. W latach 1952-1953 wydawana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne pod tytułem "Biuletyn Geograficzny". Od 1954 r. wydawane przez Instytut Geografii PAN pod nazwą, od 1955 roku, "Dokumentacja Geograficzna". Od 1995 r. wydawane z numeracją ciągłą. W 2000 r. nastąpiło połączenie serii "Zeszyty IGiPZ PAN" i "Dokumentacji Geograficznej". Zachowano charakter i szatę graficzną "Zeszytów", a tytuł i numerację "Dokumentacji Geograficznej".

 

Redakcja, wykaz tytułów

Dystrybucja

 

 

Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN