Wydawnictwa

MONOGRAFIE


ISSN 1643-2312

Monografie ukazują się od 1997 roku. W sumie na przestrzeni 14 lat zostało wydanych 13 tomów, prezentujących dorobek naukowy pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Redaktorem jest prof. dr hab. Marek Degórski.

Wykaz tytułów

Sprzedaż

 

 

 

 

 

Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN