Wydawnictwa

PRACE GEOGRAFICZNE


ISSN 0373-6547

Wydawnictwo seryjne ukazujące się od 1954 r. Jego celem jest informowanie o osiągnięciach naukowych geografii polskiej i międzynarodowej.  Ważnym elementem działalności tej serii jest druk prac doktorskich i habilitacyjnych o tematyce społeczno- i fizycznogeograficznej.

Redakcja

Informacja dla Autorów

Wykaz tytułów

Sprzedaż

 

 

 

Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN