IGSO PAS > Science > Publications > Editorial publications

STAFF PUBLICATIONS


Editorial publications

Editorial publications

 • Brykała Dariusz, Lamparski Piotr (red.): 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - 54 s.
 • Jerczyński Marek, Śleszyński Przemysław (red.): Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - 218 s. (Prace Geograficzne; 279)
 • Skurzyński Jacek, Jary Zdzisław, Błaszkiewicz Mirosław: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - 197 s.
 • Wolski Jacek, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - 420 s.
 • Bański Jerzy (red.): The Routlege handbook of small towns. New York: Routledge, 2021 - 425 s.
 • Brykała Dariusz, Lamparski Piotr (red.): "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - 42 s.
 • Chrobak Anna, Rączkowska Zofia, Szwagrzyk Jerzy, Zwijacz-Kozica Tomasz: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021 - 384 s.
 • Coudroy de Lille Lydia, Więckowski Marek, Le Blanc Antoine, Jędrusik Maciej (red.): La geographie en partage. cooperations franco-polonaises hier et aujourd'hui. Paris: Eur'Orbem Editions, 2021 - 273 s.
 • Nowak Maciej J., Cotella Giancarlo, Śleszyński Przemysław: The legal, administrative, and governance frameworks of spatial policy, planning, and land use: Interdependencies, barriers, and directions of change. Basel: MDPI, 2021 - 278 s.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy, Macias Andrzej, Balon Jarosław, Borzyszkowski Jan, Kistowski Mariusz (red.): Regionalna geografia fizyczna Polski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - 608 s., 45 map (jedna na wkładce)
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad (red.): Atlas Wyszehradzki. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - 299 s.
 • Bański Jerzy (red.): Dilemmas of regional and local development. Oxon, New York: Routledge, 2020 - 299 s. (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Śleszyński Przemysław (red.): Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - 215 s.
 • Bański Jerzy (red.): Three decades of transformations in the East-Central European countryside. Cham: Springer, 2019 - 367 s.
 • Remøy Hilde, Wandl Alexander, Cerić Denis (red.): Facilitating circular economy in urban planning. - Urban Planning 2019, 4, 3 - 75 s.
 • Saarinen Jarkko, Więckowski Marek (red.): Tourism transitions, changes and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 2019, 92, 4 - 104 s.
 • Więckowski Marek (red.): Współczesne granice i zmiany ich funkcji. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - 208 s.
 • Wiśniewski Rafał, Regulska Edyta (red.): Tradycja i współczesność geografii w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - 94 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata (red.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - 288 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kistowski Mariusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy (red.): Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 278 s. (Prace Geograficzne; 266)
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek (red.): Border changes in Central and Eastern Europe. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - 138 s.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław (red.): Atlas wyborczy Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 369 s.
 • Mueller Dieter K., Więckowski Marek (red.): Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Cham: Springer, 2018 - 203 s. (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta (red.): Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 49 s.
 • Więckowski Marek, Jędrusik Maciej, Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine (red.): Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2018 - 232 s.
 • Wójcik Marcin, Jeziorska-Biel Pamela, Czapiewski Konrad (red.): 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - 180 s.
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Lamparski Piotr (red.): Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 58 s.
 • Czapiewski Konrad (red.): Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - 186 s.
 • Mazur Marcin (red.): Zasoby lokalne w polityce terytorialnej. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 47 - 144 s.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz (red.): Przegląd Geograficzny. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - 181 s.
 • Schwab Markus J., Błaszkiewicz Mirosław, Raab Thomas, Wilmking Martin, Brauer Achim (red.): Climate Change, Human Impact and Landscape Evolution in the Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 ‐ 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - 204 s. (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Bański Jerzy (red.): Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 158 s.
 • Obidziński Artur, Kołaczkowska Ewa, Otręba Anna (red.): Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2016 - 128 s.
 • Singh R.B., Prokop Paweł (eds.): Environmental geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Tokyo: Springer Japan, 2016 - 351 s. (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 723 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 803 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata (red.): Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r.. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - 186 s.
 • Regulska Edyta, Plit Joanna (red.): Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - 120 s.
 • Schwab Markus J., Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław (eds.): Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - 177 s. (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Siłka Piotr (ed.): Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - 89 s.
 • Sofer Michael, Sorensen Anthony, Czapiewski Konrad (ed.): Local development in urban and rural space: project and planning. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 38 - 164 s.
 • Wójcik Marcin, Czapiewski Konrad (red.): Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 20 - 169 s.
 • Wójcik Marcin, Czapiewski Konrad (red.): Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 40 - 187 s.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł (red.): Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - 192 s.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Lis Katarzyna, Siemiątkowska Joanna (red.): Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2014 - 112 s.
 • Regulska Edyta, Solon Jerzy (red.): Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - 61 s.
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): Współczesne metody badań krajobrazu. Warszawa: IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2014 - 244 s. (Problemy Ekologii Krajobrazu; 38)
 • Bański Jerzy (red.): Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2013 - 197 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 31)
 • Bański Jerzy, Garcia-Blanco Gemma (eds.): European land use patterns. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2013 - 264 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 32)
 • Eberhardt Piotr (red.): Studia nad geopolityką XX wieku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 385 s. (Prace Geograficzne; 242)
 • Kupiszewski Marek: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - 350 s. (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Machova Zora, Rączkowska Zofia (red.): Book of abstracts and excursion guide. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. - Geomorphologica Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - 130 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam (red.): Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 169 s. (Prace Geograficzne; 239)
 • Schwab Markus, Lamparski Piotr, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław (red.): 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Potsdam: Helmholtz-Zentrum, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 69 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Siłka Piotr (ed.): Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - 82 s.
 • Wiśniewski Rafał, Rosik Piotr (red. nauk.): Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 179 s.
 • Śleszyński Przemysław (red.): Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Warszawa: KPZK PAN, 2013 - 232 s. (Biuletyn KPZK PAN; 252)
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof (red.): Bioklimatologia człowieka (Przegląd Geograficzny t. 84 z. 3). Warszawa: IGiPZ PAN, 2012 - 120 s.
 • Bański Jerzy (ed.): Local and regional development – challenges and policy issues. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG, 2012 - 161 s. (Rural Studies; 27)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brose Fritz (red. nauk.): Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry - XIX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 237 s.
 • Plit Joanna, Nita Jerzy: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - 250 s. (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał (red. nauk.): Dostępność i mobilność w przestrzeni. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 242 s.
 • Wolski Jacek, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa (red.): Macroecological processes. Geographia Polonica 85, 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 121 s.
 • Bański Jerzy: Czasopismo Geograficzne. T.82 (2011), z.1-2. Wrocław: PTG, 2011 - 210 s.
 • Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Functional linkages between Polish metropolises. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - 171 s. (Studia Regionalia; 29)
 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Pochocka-Szwarc Katarzyna: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - 221 s.
 • Plit Joanna: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - 59 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 187 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 178 s.
 • Bański Jerzy: Atlas rolnictwa Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - 126 s.
 • Plit Joanna: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - 216 s. (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - 201 s. : mapy. (Studia; 130)
 • Bański Jerzy: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - 120 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy: Socio-economic disparities and the role of local development. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - 183 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Polska, jej zasoby i środowisko. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - 164 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - 328 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Czapiewski Konrad, Siłka Piotr: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 60 s.
 • Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - 208 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 244 s. (Prace Geograficzne; 220)
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - 151 s.
 • Bański Jerzy, Bednarek Maria: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - 227 s. (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 337 s. (Prace Geograficzne; 218)
 • Jekatierynczuk-Rudczyk Elżbieta, Stepaniuk Mirosław, Mazur Marcin: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 227 s. (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2. Wrocław: PTG, 2008 - 223 s.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-79.
 • Kostrzewski Andrzej, Bochenek Witold: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - 98 k.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Starkel Leszek: Globalne ocieplenie i jego skutki. Kosmos T.57 nr 3-4. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2008 - s. 169-294.
 • Kupiszewski Marek, Mattila Heikki, Chindea Alin, Swift Caryl: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights. Budapest: International Organization for Migration, 2008 - 328 s.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - 193 s.
 • Plit Joanna, Andreychouk Viacheslav: Methods of landscape research. Sosnowiec: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008 - 270 s. (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 8)
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 133 s.
 • Starkel Leszek, Kostrzewski Andrzej, Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - 400 s.
 • Wiśniewski Rafał, Gierańczyk Wiesława: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 104 s. (Dokumentacja Geograficzna; 38)
 • Świątek Dariusz, Bednarek Maria, Siłka Piotr: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 290 s. (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - 226 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - 60 k.
 • Kupiszewski Marek: Demographic developments, labour market and international migration in Poland - policy challenges. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - 69 s. (CEFMR Working Paper; 3/2007)
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Environmental changes and geomorphic hazards. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - XXVIII; 388 s.
 • Degórski Marek: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - 324 s.
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad: Endogenous factors stimulating rural development. Warsaw: IAFE, IGSO PAS, 2006 - 227 s. (Rural Areas and Development; 4)
 • Gierszewski Piotr, Karasiewicz Mirosław T.: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 316 s. (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Kraków: PAU, 2006 - 263 s. (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Regional periphery in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 234 s. : mapy. (Europa XXI; 15)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 231 s. (Europa XXI; 14)
 • Komornicki Tomasz, Podgórski Zbigniew: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 397 s. (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Plit Joanna: Granice w krajobrazach kulturowych. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - 246 s. (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - 84 s.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 215 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad: Rural development capacity in Carpathian Europe. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2005 - 175 s. (Rural Areas and Development; 3)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: New spatial relations in new Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 201 s. (Europa XXI; 13)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - 225 s. (Europa XXI; 12)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 108 s.
 • Romanowski J., Matuszkiewicz Jan, Kowalczyk K., Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy, Bouwma I.M., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T.: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - 127 s.
 • Bański Jerzy: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - 158 s. (European Rural Development Network; 2)
 • Bański Jerzy: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Warszawa: PTG, 2004 - 248 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 395 s. (Prace Geograficzne; 200)
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: General and applied climatology: selected aspects. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 108 s.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 110 s. (Prace Geograficzne; 191)
 • Bański Jerzy, Owsiński Jan: Alternatives for European rural areas. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2003 - 136 s. (European Rural Development Network; 1)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - 192 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Boer Dirk de, Froehlich Wojciech, Mizuyama Takahisa, Pietroniro Alain: Erosion prediction in ungauged basins: integrating metods and techniques. Wallingford: IAHS, 2003 - 250 s. (IAHS International Association of Hydrological Sciences] Publications; 279)
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., Kuchcik M.: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 315 s. (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Les relations Climat - Homme - Climat. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 382 s. (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 71 s. (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kowalski Mariusz: Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: [b.w.], 2003 - 190 s.
 • Starkel Leszek: Papers on Global Change IGBP. No.10. Warszawa: National IGBP-Global Change Committee PAS, 2003 - 126 s.
 • Bański Jerzy, Rydz Eugeniusz: Problemy społeczne wsi. Warszawa: [b.w.], 2002 - 203 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 2)
 • Niedźwiedź Tadeusz, Kossowska-Cezak Urszula, Niedźwiedź Tadeusz, Paszyński Janusz: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Bański Jerzy: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Warszawa: [b.w.], 2001 - 210 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 1)
 • Krawczyk Barbara, Węcławowicz Grzegorz: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 147 s. (Prace Geograficzne; 180)
 • Plit Joanna: Encyklopedia Geograficzna Świata. T. 12. Atlas Świata. Kraków: Opres, 2001 - 256 s.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - 301 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 330 s. (Prace Geograficzne; 179)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 273 s. (Prace Geograficzne; 178)
 • Breymeyer Alicja, Dąbrowski Piotr: Biosphere Reserves on borders. Warsaw: National UNESCO-MAB Committee of Poland, 2000 - 133 s.
 • Gawryszewski Andrzej: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 1 CD-ROM.
 • Breymeyer Alicja: The East Carpathians Biosphere Reserve. Poland/Slovakia/Ulraine. Warsaw: The National UNESCO-MAB Committee of Poland, 1999 - 61 s.
 • Kotarba Adam, Kozłowska Anna: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - 132 s. (Prace Geograficzne; 174)
 • Pazdur Anna, Bluszcz Andrzej, Stankowski Wojciech, Starkel Leszek: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - 287 s.
 • Rees P., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 699 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3)
 • Starkel Leszek: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - Wyd.2 593 s.
 • Breymeyer Alicja, Roo-Zielińska Ewa: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - 212 s. (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Iordan Ion, Stola Władysława, Talanga Cristian: Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. [Romanian-Polish Geographical Seminar Bukareszt, 1996]. Bucuresti: Institute of Geography of the Romanian Academy, 1998 - 96 s. (Geographical International Seminars; 4)
 • Misztal Stanisław, Zioło Zbigniew: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - 268 s.
 • Ostrowski Jerzy, Gawryszewski Andrzej: Środowisko, społeczeństwo i gospodarka w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały na konferencję, Warszawa, 23 października 1998 r. Warszawa: [b.w.], 1998 - 99 s.
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Goslar Tomasz, Madeyska Teresa, Starkel Leszek: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - 340 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 36 s. (Europa XXI; 1)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 106 s. (Europa XXI; 2)
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - 107 s. (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Starkel Leszek, Grela Jerzy: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1998 - 308 s.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Kaczmarek Zdzisław: Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997). Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 150 s. (Geographia Polonica; 71)
 • Breymeyer Alicja: Rezerwaty biosfery w Polsce. Warszawa: [b.w.], 1997 - Wyd.2 156 s.
 • Breymeyer Alicja, Jankowski Andrzej T., Kądziołka Jan, Kowalczyk Andrzej, Lubelska Michalina, Misztal Stanisław, Piskorz Sławomir, Plit Florian, Potrykowska Alina, Stopa-Boryczka Maria, Szczęsny Roman, Zgorzelski Marek: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Rynia: PTG, 1997 - 347 s.
 • Eberhardt Piotr, Gorzym-Wilkowski Waldemar, Miszczuk Andrzej: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Lublin: Norbertinum, 1997 - 269 s. (Euroregion Bug; 8)
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Kraków: [b.w.], 1997 - 27 s.
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 6. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 90 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 46)
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 3. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 59 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 43)
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 5. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 41 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 45)
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 4. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 125 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 44)
 • Maruszczak Henryk, Starkel Leszek: Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins). Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 147 s. (Geographia Polonica; 68)
 • Ostendorf Wim, Korcelli Piotr, Sinclair Robert: Urban development and urban life in international perspective. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 197 s. (Geographia Polonica; 69)
 • Starkel Leszek: Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Dziekanów Leśny: Oficyna Wydaw. Instytutu Ekologii PAN, 1997 - 126 s. (Zeszyty Naukowe; 17)
 • Starkel Leszek: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - 108 s. (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. Part 4. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 108 s. (Geographia Polonica; 70)
 • Yoshino Masatoshi, Domroes Manfred, Douguedroit Annick, Paszyński Janusz, Nkemdirim Lawrence C.: Climates and societes. A climatological perspective. A contribution on Global Change and related problems prepared by the Commission on Climatology of the International Geographical Union. Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 1997 - 406 s. (The GeoJournal Library; 36)
 • Breymeyer A.I., Hall D.O., Melillo J.M., Agren G.I.: Global Change: effects on coniferous forests and grasslands. Chichester: John Wiley and Sons, 1996 - 459 s. (SCOPE; 56)
 • Breymeyer Alicja, Noble Reginald: Biodiversity conservation in transboundary protected areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - 279 s.
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 72 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 41)
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 79 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 42)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. 3. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 139 s. (Geographia Polonica; 67)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - 158 s. (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Stola Władysława, Grzeszczak Jerzy: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - 116 s. (Conference Papers; 25)
 • Babiński Zygmunt, Szupryczyński Jan: [Czterdziesty czwarty] 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek i środowisko. Referaty i postery. Toruń: Courier.exe, 1995 - 392 s.
 • Breymeyer Alicja: EURO-MAB IV. Mountain zonality facing global change. Conference, 6-11 September 1993, Zakopane, Poland. Warsaw: PAN IGiPZ, 1995 - 185 s. (Confenrece Papers; 21)
 • Korcelli Piotr: Urban systems and regional change. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 168 s. (Geographia Polonica; 66)
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN, Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 236 s. (Conference Papers; 23)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.
 • Starkel Leszek: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Wrocław, 1995 - 156 s. (Geographical Studies Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 122 s. (Geographia Polonica; 65)
 • Szupryczyński Jan: Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1. Toruń: Courier.exe, 1995 - 59 s.
 • Szupryczyński Jan: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. Toruń: Courier.exe, 1995 - 52 s.
 • Zgliński Włodzimierz, Komornicki Tomasz: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Warszawa: [b.w.], 1995 - LXIX; 267 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Breymeyer Alicja: Rezerwaty biosfery w Polsce. Warszawa: 1994 - 156 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioclimatic research of the human heat balance. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 66 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)
 • Degórski Marek, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan M., Matuszkiewicz Władysław: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 79 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Eberhardt Piotr, Miros Krzysztof, Stasiak Andrzej: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Warszawa: 1994 - XXVIII 172 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Gil Eugeniusz: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - 90 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Konstantinova T.S., Boloban J., Paszyński Janusz, Skoczek Józef, Krawczyk Barbara: Badania topoklimatyczne w Mołdawii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 79 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 26)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 195 s. (Dokumentacja geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Bytnerowicz Andrzej: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 276 s. (Conference Papers; 19)
 • Starkel Leszek, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Warszawa: 1994 - 169 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global change: Polish perspectives. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 133 s. (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek, Prokop Paweł: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 124 s. (Conference Papers; 20)
 • Stasiak Andrzej, Komornicki Tomasz: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Warszawa: 1994 - LIX 184 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Eberhardt Piotr, Józefowicz Anatolij, Komornicki Tomasz: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Warszawa: 1993 - 244 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina: Zagadnienia rozwoju Warszawy. Warszawa: PWN, 1993 - 177 s. (Biuletyn; 163)
 • Potrykowska Alina, Korcelli Piotr: The urban population at a microscale. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - 496 s. (Geographia Polonica; 61)
 • Rotmans Jan, Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas, Viner David: NATO Advanced Research Workshop "Climate Change and Tourism, assessment and coping strategies", Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 6-8 November 2003. [na CD-Rom]. .
 • Starkel Leszek et al.: Science Reports of Tohoku University 7th Series (Geography) Vol.49 nr 2, December 1999. - 235 s.