Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2016-04-28

Sesja "Dorobek naukowy profesora Kazimierza Dziewońskiego"

W dniu 11 kwietnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyła się Uroczysta Sesja poświęcona życiu i dorobkowi naukowemu Profesora Kazimierza Dziewońskiego (1910-1994). Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z jej przebiegu.

Więcej...

2016-02-04

Seminarium nt. Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

26 stycznia 2016 r. miało miejsce Posiedzenie Naukowe Zakładu nt. "Idea Jednomandatowych Okręgów Wyborczych a problemy reprezentatywności i spójności społeczno-terytorialnej".

Program i Agenda seminarium

Prezentacje:

Więcej...