Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2016-01-08

Seminarium nt. "Jednomandatowych Okręgów Wyborczych"

Zakład Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, planowane 26 stycznia 2016 r. w godz. 10-12.30 w siedzibie Instytutu (ul. Twarda 51/55 w Warszawie). Szczegółowy program seminarium.

2015-12-16

Seminarium "Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów”

14 grudnia, w ramach połączonego zebrania Zakładów Geografii Miast i Ludności oraz Przestrzennego Zagospodarowania, odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom dostępności przestrzennej zatytułowane: Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach grantu badawczego NCN Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje, kierowanego przez Marcina Stępniaka. W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni goście spoza IGiPZ PAN. W trakcie seminarium zostało wygłoszonych 6 referatów:

  • Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów – wprowadzenie – Marcin Stępniak (IGiPZ PAN)
  • Exploratory analysis using commute-based accessibility – Michael Niedzielski (University of North Dakota) & Mark Horner (Florida State University).
  • Delimitacja peryferii w oparciu o metody badania dostępności – Piotr Rosik & Marcin Mazur (IGiPZ PAN)
  • Wykorzystanie miar dostępności przestrzennej w planowaniu rozwoju sieci transportu publicznego – Jędrzej Gadziński  (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
  • Doświadczenia z modelowania korytarzy ekologicznych: koncepcje i techniki na użytek geografii społecznej – Wojciech Pomianowski (IGiPZ PAN)
  • Zastosowanie metod określania obszarów rynkowych (FCA) w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu dostępności – Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.

2015-12-14

Konferencja nt. "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego"

9 grudnia w Muzeum Warszawskiej Pragi miała miejsce konferencja nt. "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego", organizowana wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, głównie siłami Zakładu Geografii Miast i Ludności. Miała na celu prezentację dorobku oraz dyskusję nad kluczowymi problemami rozwoju metropolii warszawskiej, między innymi w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Warszawy. Wygłoszono 17 referatów (w tym 5 ze strony IGiPZ PAN) oraz zaprezentowano 11 posterów (8 z IGiPZ PAN). Miała miejsce debata panelowa z udziałem m.in. prof. Grzegorza Węcławowicza i innych wybitnych ekspertów zajmujących się Warszawą. Podczas konferencji zaprezentowano wystawę najważniejszych prac wydanych w IGiPZ PAN dotyczących Warszawy i jej regionu.

W konferencji wzięło udział około 80 osób. Jako słuchacze i dyskutanci uczestniczyli głównie urzędnicy m.st. Warszawy, w tym dyrektorzy Biur i innych komórek organizacyjnych. Wysoki poziom merytoryczny, duże zainteresowanie i żywa dyskusja wskazują na potrzebę kontynuacji tego typu spotkań w przyszłości w cyklicznej, np. corocznej formule. Korzystne byłoby wykorzystanie badań w prowadzonych pracach strategicznych oraz pożądany transfer wiedzy naukowej do praktyki. Liczymy, że tego typu spotkania będą kontynuowane w przyszłości i pozwolą na jeszcze szerszą i możliwie efektywną współpracę środowisk naukowych, eksperckich i samorządowych.

Materiały konferencyjne są dostępne pod adresem #Warszawa 2030-Warszawa Przyszłości

Debata ekspercka była na żywo strumieniowana w sieci www i jest dostępna w serwisie Youtube

Na konferencję przygotowano też zestawienie publikacji IGiPZ PAN dotyczących Warszawy i regionu warszawskiego