Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2018-05-07

Ukazała się monografia autorstwa Tadeusza J. Chmielewskiego, Przemysława Śleszyńskiego, Szymona Chmielewskiego, Agnieszki Kułak

Ukazała się monografia autorstwa Tadeusza J. Chmielewskiego, Przemysława Śleszyńskiego, Szymona Chmielewskiego, Agnieszki Kułak pt. "Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego."

2018-05-07

Ukazała się monografia autorstwa Tomasza Komornickiego, Piotra Rosika, Marcina Stępniaka, Przemysława Śleszyńskiego, Sławomira Goliszka, Wojciecha Pomianowskiego, Karola Kowalczyka

Ukazała się monografia autorstwa Tomasza Komornickiego, Piotra Rosika, Marcina Stępniaka, Przemysława Śleszyńskiego, Sławomira Goliszka, Wojciecha Pomianowskiego, Karola Kowalczyka pt.Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland using the MAI indicator