Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2018-05-29

Nowy grant realizowany w Zakładzie Geografii Miast i Ludności

Mgr Denis Cerić otrzymał grant NCN w konkursie PRELUDIUM na realizację projektu „Przestrzenne aspekty i efekty projektów współfinansowanych z funduszów Unii Europejskiej w latach 2007-2013, przeznaczonych na rozwój turystyki przekraczającej granice morskie na obszarze regionu bałtyckiego”.

2018-05-07

Ukazała się monografia autorstwa Tadeusza J. Chmielewskiego, Przemysława Śleszyńskiego, Szymona Chmielewskiego, Agnieszki Kułak

Ukazała się monografia autorstwa Tadeusza J. Chmielewskiego, Przemysława Śleszyńskiego, Szymona Chmielewskiego, Agnieszki Kułak pt. "Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego."

2018-05-07

Ukazała się monografia autorstwa Tomasza Komornickiego, Piotra Rosika, Marcina Stępniaka, Przemysława Śleszyńskiego, Sławomira Goliszka, Wojciecha Pomianowskiego, Karola Kowalczyka

Ukazała się monografia autorstwa Tomasza Komornickiego, Piotra Rosika, Marcina Stępniaka, Przemysława Śleszyńskiego, Sławomira Goliszka, Wojciecha Pomianowskiego, Karola Kowalczyka pt.Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland using the MAI indicator