Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2017-10-30

Książka zespołu Ewy Korcelli-Olejniczak, pod tytułem "Region Metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości"

Ukazała się książka autorstwa Ewy Korcelli-Olejniczak, Stanisława Kozłowskiego, Adama Bierzyńskiego i Filipa Piotrowskiego, pod tytułem "Region Metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości".

Więcej...

2017-09-28

Posiedzenia naukowe Zakładu Geografii Miast i Ludności

Serdecznie zapraszamy na wiosenne posiedzenia naukowe Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN.
Zebrania odbywają się w poniedziałki, o godz. 10.00, w siedzibie Instytutu, w sali konferencyjnej na parterze.

Program zebrań

Więcej...