Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2015-12-14

Konferencja nt. "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego"

9 grudnia w Muzeum Warszawskiej Pragi miała miejsce konferencja nt. "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego", organizowana wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, głównie siłami Zakładu Geografii Miast i Ludności. Miała na celu prezentację dorobku oraz dyskusję nad kluczowymi problemami rozwoju metropolii warszawskiej, między innymi w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Warszawy. Wygłoszono 17 referatów (w tym 5 ze strony IGiPZ PAN) oraz zaprezentowano 11 posterów (8 z IGiPZ PAN). Miała miejsce debata panelowa z udziałem m.in. prof. Grzegorza Węcławowicza i innych wybitnych ekspertów zajmujących się Warszawą. Podczas konferencji zaprezentowano wystawę najważniejszych prac wydanych w IGiPZ PAN dotyczących Warszawy i jej regionu.

W konferencji wzięło udział około 80 osób. Jako słuchacze i dyskutanci uczestniczyli głównie urzędnicy m.st. Warszawy, w tym dyrektorzy Biur i innych komórek organizacyjnych. Wysoki poziom merytoryczny, duże zainteresowanie i żywa dyskusja wskazują na potrzebę kontynuacji tego typu spotkań w przyszłości w cyklicznej, np. corocznej formule. Korzystne byłoby wykorzystanie badań w prowadzonych pracach strategicznych oraz pożądany transfer wiedzy naukowej do praktyki. Liczymy, że tego typu spotkania będą kontynuowane w przyszłości i pozwolą na jeszcze szerszą i możliwie efektywną współpracę środowisk naukowych, eksperckich i samorządowych.

Materiały konferencyjne są dostępne pod adresem #Warszawa 2030-Warszawa Przyszłości

Debata ekspercka była na żywo strumieniowana w sieci www i jest dostępna w serwisie Youtube

Na konferencję przygotowano też zestawienie publikacji IGiPZ PAN dotyczących Warszawy i regionu warszawskiego

2015-10-23

Oświadczenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Na prośbę Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk zamieszczamy najnowsze oświadczenie w sprawie kryzysu uchodźczego w Europie i Polsce. Oświadczenie jest dostępne na stronie Komitetu.