Zakład Geografii Miast i Ludności

AKTUALNOŚCI

2016-02-04

Seminarium nt. Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

26 stycznia 2016 r. miało miejsce Posiedzenie Naukowe Zakładu nt. "Idea Jednomandatowych Okręgów Wyborczych a problemy reprezentatywności i spójności społeczno-terytorialnej".

Program i Agenda seminarium

Prezentacje:

Więcej...

2016-01-08

Seminarium nt. "Jednomandatowych Okręgów Wyborczych"

Zakład Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, planowane 26 stycznia 2016 r. w godz. 10-12.30 w siedzibie Instytutu (ul. Twarda 51/55 w Warszawie). Szczegółowy program seminarium.

2015-12-16

Seminarium "Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów”

14 grudnia, w ramach połączonego zebrania Zakładów Geografii Miast i Ludności oraz Przestrzennego Zagospodarowania, odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom dostępności przestrzennej zatytułowane: Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach grantu badawczego NCN Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje, kierowanego przez Marcina Stępniaka. W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni goście spoza IGiPZ PAN. W trakcie seminarium zostało wygłoszonych 6 referatów:

  • Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów – wprowadzenie – Marcin Stępniak (IGiPZ PAN)
  • Exploratory analysis using commute-based accessibility – Michael Niedzielski (University of North Dakota) & Mark Horner (Florida State University).
  • Delimitacja peryferii w oparciu o metody badania dostępności – Piotr Rosik & Marcin Mazur (IGiPZ PAN)
  • Wykorzystanie miar dostępności przestrzennej w planowaniu rozwoju sieci transportu publicznego – Jędrzej Gadziński  (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
  • Doświadczenia z modelowania korytarzy ekologicznych: koncepcje i techniki na użytek geografii społecznej – Wojciech Pomianowski (IGiPZ PAN)
  • Zastosowanie metod określania obszarów rynkowych (FCA) w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu dostępności – Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.