IGiPZ PAN > Media

Instytut w mediach

Monokultura szkodzi Borom Tucholskim

Od kiedy w Borach Tucholskich w XVIII w. wprowadzono całkowity wyrąb lasu (tzw. zręby zupełne) i monokulturę sosny, las jest bardziej podatny na zaburzenia: inwazje szkodników, pożary czy uszkodzenia drzew po huraganach - wynika z badań naukowców z Polski i Niemiec.

Dla portalu PAP - Nauka w Polsce problem ten przedstawia szczegółowo dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ PAN.

Więcej...

Planowanie przestrzenne potrzebuje swojego szeryfa

Strategiczne i odpowiedzialne planowanie przestrzenne? Niestety nie w Polsce. Za dwa tygodnie wejdzie w życie rozporządzenie o sporządzaniu audytów środowiskowych.

Między innymi o tym, czy jest to szansa na zmianę dotychczasowego podejścia, mówi w wywiadzie dla portalu Teraz Środowisko prof. dr hab. Jerzy Solon (IGiPZ PAN).

Więcej...

Chaos przestrzenny drenuje nasze kieszenie

Ponad 84 mld zł rocznie kosztuje nas jako społeczeństwo zła gospodarka przestrzenna. Preferowana jest rozproszona zabudowa i nadpodaż gruntów budowlanych. Już teraz na zaplanowanych pod budownictwo mieszkaniowe terenach mogłoby zamieszkać 200 mln Polaków.

Więcej o danych i analizach przedstawionych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego (IGiPZ PAN) przeczytać można na Portalu Samorządowym.

Więcej...

Uwarunkowania i skutki chaosu przestrzennego w Polsce

Z powodu rozrzuconej zabudowy tracimy rocznie 84,3 mld zł. To prawie tyle, ile rząd w tegorocznym budżecie przeznaczył na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Podczas seminarium w IRWiR PAN dr hab. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) przedstawił Raport Komitetu Przestrzennego Zagospodarowana Kraju PAN nt. kosztów chaosu przestrzennego.

Więcej...

Brak dofinansowania wśród powodów wykluczenia transportowego

Publiczny transport zbiorowy jest zadaniem własnym samorządów. Pieniędzy na to jednak brakuje, zwłaszcza tam, gdzie ludzi jest mało i prywatnym przewoźnikom nie opłaca się działać.

Raport „Polska sprawiedliwa komunikacyjnie”, opracowany przez prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego (IGiPZ PAN) dla Fundacji im. Stefana Batorego, zawiera rekomendacje dla władz publicznych, jak przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu (portal Prawo.pl).

Więcej...