IGiPZ PAN > Media

Instytut w mediach

Polska średnich miast

„Polska średnich miast” jest podsumowaniem wieloletnich prac prof. Przemysława Śleszyńskiego, geografa z IGiPZ PAN. W ubiegłym roku echem odbiło się opracowanie wskazujące, że 122 średnich miast w Polsce zagrożonych jest upadkiem.

Wiecej o tej tematyce pisze Edwin Bendyk na swoim blogu Twoje miasto.

Więcej...

Upadek przemysłu zdegradował małe miasta

Znaczna część inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle była po to, aby przejąć rynek zbytu, a nie coś produkować, a tym bardziej unowocześniać. To był problem, który w największym stopniu dotknął mniejsze i średnie miasta.

Na ten i wiele innych tematów z prof. Przemysławem Śleszyńskim (IGiPZ PAN) rozmawia Kacper Leśniewicz ("Gazeta Prawna").

Więcej...

Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie

O potencjalnym PKB uwięzionym w niewykorzystanym potencjale średnich miast, polityce transportowej prowadzonej według kolonialnych wzorców, niedostosowanym do potrzeb rozwojowych kraju podziale administracyjnym i łapczywej stolicy, która wszystkie instytucje publiczne chce zatrzymać u siebie...

Między innymi o tym Adam Chmieleński (Klub Jagielloński) rozmawia z prof. Przemysławem Śleszyńskim, geografem gospodarczym z IGiPZ PAN.

Więcej...

Skąd migrują nowi warszawiacy?

Skąd nowi warszawiacy migrują do stolicy? Ile Warszawa może pomieścić osób i dlaczego niedługo będzie brakowało rąk do pracy?

O demografii miasta Jakub Chełmiński ("Gazeta Wyborcza") rozmawia z prof. Przemysławem Śleszyńskim (IGiPZ PAN).

Więcej...

Zachować od niepamięci...

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN planuje wydać monografię poświęconą Bojkowszczyźnie Zachodniej. Będzie to pierwsze tak obszerne opracowanie w języku polskim, poświęcone dawnemu życiu Bojków. 

Więcej o pomyśle, którego pomysłodawcą jest miłośnik Bieszczadów – dr Jacek Wolski (IGiPZ PAN), można przeczytać w "Gazecie Bieszczadzkiej".

Więcej...