Zakład Badań Geośrodowiska

BADANIA NAUKOWE


Projekty inne

  • SOPO - System Osłony Przeciwosuwiskowej

    dr hab. Zofia Rączkowska, prof. ndzw. IGiPZ
    (2010-01-01 - 2012-12-31)