IGSO PAS > Science > Publications > Abstracts, reviews, notes

STAFF PUBLICATIONS


Abstracts, reviews, notes

Abstracts, reviews, notes

 • Brykała Dariusz: Od eratyków do dziedzictwa geokulturowego – interdyscyplinarne badania nad produkcją, użytkowaniem i sakralizacją kamieni młyńskich. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach krajobrazu. Streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PAEK. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2023 - s. 7.
 • Kowalska Anna, Zawiska Izabela, Wolski Jacek, Baranowski Jarosław, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa, Gierszewski Piotr, Kruczkowska Bogusława: Potencjał regulacyjny łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły. [w]: VI Konferencja "Las i woda", Lipowy Most, 18-20.04.2023. Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2023 - s. 47-48.
 • Piotrowski Robert (autor): Geomity krajobrazu młodoglacjalnego. Aksjologiczno-ontologiczne rozpoznanie krajobrazu jako czynnik determinujący postrzeganie świata w kulturach tradycyjnych. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach krajobrazu. Streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PAEK. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2023 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Regulska Edyta: What can Google Maps tell us about the cultural ES in urban green spaces? A Warsaw case study. [w]: Book of Abstracts. T19 Novel approaches and co-creation of standard protocols for assessing cultural ecosystem services based on social media content. Red. Fulvia Calcagni; Andrea Ghermandi; Johannes Langemeyer. Ecosystem Service Partnership, 2022 - 2 s.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek: Wykorzystanie danych satelitarnych do szacowania usług ekosystemowych w obszarach zurbanizowanych. [w]: XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Warszawa, 28-30 listopada 2022. Warszawa: 2022 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek: Wykorzystanie danych satelitarnych do szacowania usług ekosystemowych w obszarach zurbanizowanych. [w]: XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Streszczenia referatów.. 2022 - s. 64.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Degórski Marek, Regulska Edyta, Kowalska Anna: Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 233.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Zagrożenia klimatu akustycznego w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych. [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for spatial planning and regional governance in Poland. [w]: New Zealand Geographic Society Conference, 23-25 November, Chrischurch. Christchurch: New Zealand Geographic Society, 2022 - s. 29-30.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena zmian warunków klimatycznych z zastosowaniem wybranych geowskaźników oraz ich wpływ na zasoby wodne zlewni Bystrzanki w latach 1971-2021. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 11-12.
 • Brykała Dariusz: Cele i zadania projektu millPOLstone i Warsztatów w Olsztynie. [w]: 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 7-8.
 • Brykała Dariusz, Piotrowski Robert, Pogodziński Paweł M.: Fragmenty drewnianych jednostek wiślanych w architekturze Mazowsza Płockiego. [w]: Rzeka, która dzieli; Rzeka, która łączy; Rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych. Warszawa-Legionowo: Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Muzeum Historyczne w Legionowie, 2022 - s. 13.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes and their impact on sustainable development along an altitudinal gradient in the Polish Western Carpathians in the period 1846–2019. 2022 - 1, A103067AB
 • Błaszkiewicz Mirosław: Permafrost evolution in the last glacial period in the Nort-Central European Lowlands. [w]: DEUQUA2022 Conference: Connecting Geoarchives; Abstract Volume. Red. A. Brauer, M.J. Schwab. Potsdam: German Research Centre For Geosciences, 2022 - s. 37-38 (Scientific Technical Report STR; 22/02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Danel Weronika, Hermanowski Piotr, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka, Woronko Barbara, Juschus Olaf, Brauer Achim: Stanowisko 1 – Chynowie. Formy pierścieniowe – pagóry mrozowe czy doughnuts? Implikacje paleogeograficzne. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 161-167.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka, Słowiński Michał, Krzymińska Jarmila: Stanowsiko 4 – Skarszewy. Formowanie się jezior glacjalno/postglacjalnych – relacje sedymentacji glacjolimnicznej do limnicznej. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 178-184.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Wiekowe zmiany obciążeń cieplnych w Krakowie i ich wpływ na jakość życia mieszkańców (1826-2020). [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ erozji rzecznej na zróżnicowaną aktywność oraz typ przemieszczeń koluwiów w obrębie osuwisk polskich Karpat fliszowych. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 10.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ dostawy koluwiów na zmianę składu frakcjonalnego aluwiów i morfologii koryt w sąsiedztwie aktywnych osuwisk. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 58.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia, Gądek Bogdan, Kajdas Joanna: Przestrzenny i ilościowy zapis obrywu Turni Kurczaba z dnia 22 października 2021 r, przy użyciu naziemnego skaningu laserowego.. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 11.
 • Ciechański Ariel (rec.): T. Wardak – Piasta I Szprychy: Centralny Port Komunikacyjny – lotnictwo, kolej i nasza przyszłość, nakładem własnym autora, Warszawa, 2021; 452 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 3 - s. 88-91.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Flow of Ukrainians to Poland - labour migration and refugees. [w]: Multiple Nordic Geographies. 9 th. Nordic Geographers Meeting. Red. M. Albrecht, S. Sidorenko, H. Nielsen, J. Kortelainen, L. Poikolainen. Joensuu: University of Eastern Finland, 2022 - s. 116.
 • Czubla Piotr, Dąbski Maciej, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz: Od sacrum do geodziedzictwa – kamienie młyńskie w ścianach gotyckich kościołów w perspektywie geologicznej i geomorfologicznej. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 100-102.
 • Degórski Marek: The use of the chosen soil characteristics in getting to know palaeoenvironment and paleolandscape. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 171.
 • Degórski Marek, Affek Andrzej, Degórska Bożena, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local). [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 237.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: The natural potential of cities as the basis of their resiliance to exogenous factors and the quality of life of their inhabitants.. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Monitoring współczesnej sedymentacji w wybranych jeziorach Borów Tucholskich i Kotliny Płockiej. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 92-93.
 • Gierszewski Piotr: Ocena zasolenia i zawilgocenia ceglanych murów w otoczeniu kamieni młyńskich wmurowanych w ściany kościołów gotyckich. [w]: 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 33-34.
 • Gierszewski Piotr, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Fojutowski Michał: Ocena hydrologicznej i hydrochemicznej reakcji zlewni Jeziora Gościąż na sygnał klimatyczny. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 24-25.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Fojutowski Michał, Juśkiewicz Włodzimierz, Kramkowski Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Bogdanowicz Wiesław, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław: Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 192-196.
 • Goliszek Sławomir, Wójcik Julia: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009-2018 - wykorzystanie narzędzi GIS. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Paweł Molewski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 2022 - s. 18-19.
 • Jabs-Sobocińska Zofia, Affek Andrzej, Matuszkiewicz Jan: Extent and species composition of forests developed after 1940s- human displacement in the NE Carpathians. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 115.
 • Jankowski Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andeas, Juschus Olaf, Kalińska Edyta, Kramkowski Mateusz, Moska Piotr: Stanowisko 5 – Sumin. Perylacjalna tranformacja rzeźby na zapleczu fazy pomorskiej. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 185-191.
 • Jerczyński Marek, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 279)
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Kruczkowska Bogusława, Kondras Marek, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabela, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: Trace elements in a silver birch litterfall at post-arable stands. [w]: 22nd Congress of Soil Science, Crossing Boundaries, Changing Society, 31.07-5.08 Glasgow, England. 2022 - 1 s.
 • Juśkiewicz Włodzimierz, Pydyn Andrzej: Tracing the impact of settlements on landscape transformations during the last 1200 years of Greater Poland recorded in the Lednica Lake sediments – based on the multiproxy approach. [w]: DEUQUA2022 Conference: Connecting Geoarchives; Abstract Volume. Red. A. Brauer, M.J. Schwab. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2022 - s. 71-73.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki (SB Beskid Niski) w latach 1994-2021. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 105-106.
 • Komornicki Tomasz: Komentarz. [w]: Wpływ rozbudowy sieci drogowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej (2004-2021) na dostępność czasową, transportową, przestrzenną i ekonomiczną dla ludności w różnych skalach terytorialnych (oprac. P. Śleszyński). Warszawa: Polska Agencja Prasowa, 2022 - 3 s.
 • Komornicki Tomasz: Spojrzenie na przestrzeń. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 3.
 • Komornicki Tomasz, Legutko-Kobus Paulina: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 75.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region miejski, region metropolitalny - definicje i prognozy według Profesora Kazimierza Dziewońskiego. [w]: Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 53-56 (Prace Geograficzne; 279)
 • Kowalska Anna, Regulska Edyta, Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Degórski Marek: Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 241.
 • Kowalski Mariusz: Kształtowanie się społeczno-demograficznych zróżnicowań Ukrainy. [w]: Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych. XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2022 - s. 5.
 • Kowalski Mariusz: Wprowadzenie. [w]: Morawianie w dobrach Łabuńki Teofili z Grzębskich Karnickiej. Agnieszka Szykuła-Żygawska. Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2022 - s. 9-11 (Łabuńska Biblioteczka Regionalisty; 37)
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Kondras Marek, Oktaba Lidia, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Pawłowicz Edyta, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: Application of SIG (Trophic Soil Index) in ecosystem services of post- arable soils afforested with silver birch. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 116.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Czarnecka Kaja, Baranowski Jarosław: Miejska wyspa ciepła a zagospodarowanie terenu w Warszawie, obecnie i w przyszłości. [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Postmodern tourism in the pre-pandemic decade – evidence from the spatial pattern of interregional tourist flow in Europe. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Małka Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Pączek Urszula, Rychel Joanna, Hrynowiecka Anna, Jurys Leszek, Maszloch Elżbieta, Zaleszkiewicz Leszek, Tylmann Karol, Wirkus Kamila: Poligeneza i plejstoceńskie reprodukcje Rynny Żarnowieckiej. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 136-137.
 • Mostowik Karolina, Buczek Krzysztof, Kania Maciej, Kisiel Marta, Kondracka Marta, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz, Szczęch Mateusz, Wacławczyk Patryk: Spring recharge patterns in flysch aquifer in the Carpathian Mountains. [w]: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts. 2022 - s. 20.
 • Prokop Paweł: Estimating land degradation in the context of sustainable development goals on the Meghalaya Plateau, Northeast India. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS w analizie dynamiki zmian korytarza rzecznego Tisty (Dardżylińskie Himalaje, Indie). [w]: GEOINFORMACJA Nauka - Praktyka - Edukacja Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, 1-3 grudnia 2022, WNGIG UAM, Poznań. Książka streszczeń. Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022 - s. 75-76.
 • Prokop Paweł: Spatial dynamics of suspended sediment in the Sikkim-Darjeeling Himalayan river. [w]: IAHS/ICCE International Symposium River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives Poland, Bydgoszcz October 17-21, 2022. Book of abstracts. Red. Dawid Szatten, Paolo Porto, Michał Habel. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022 - s. 53.
 • Płaczkowska Eliza, Mostowik Karolina, Bogena Heye, Leuchner Michael: Unexpected changes in ionic composition of stream water in a small headwater catchment after partial deforestation. [w]: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts. 2022 - s. 58.
 • Rafał Kot, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz: GIS w koncepcji kontinuum rzeźby terenu - nowe ujęcie treści mapy geomorfologicznej. [w]: GEOINFORMACJA Nauka - Praktyka - Edukacja Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, 1-3 grudnia 2022, WNGIG UAM, Poznań. Książka streszczeń. Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022 - s. 76.
 • Regulska Edyta, Affek Andrzej, Kondras Marek, Słowińska Sandra, Jonczak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Olejniczak Izabella, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Chojnacka Aleksandra: The effects of planting birch forests on earthworm community in post-arable soils. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 120.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Gądek Bogdan, Kajdas Joanna: Quantitative assesement of the rockwall-talus slopw system morphodynamics using TLS monitoring data (Tatra Mts., Poland). [w]: "Geomorphology and Global Change". 10th International Conference on Geomorphology, Coimbra - Portugal, 12-16 September 2022. 2022 - s. ICG2022-330.
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Wartości progowe wybranych procesów geomorfologicznych w Tatrach. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 60-61.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Focal patches isolation and the role of transit patches in studies on landscape connectivity. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 107.
 • Solon Jerzy, Richling Andrzej, Babul Paweł, Jabłońska Katarzyna: From geographical regions to local landscapes – abiotic-biotic hierarchy and human impact. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 257.
 • Szmańda Jacek, Witkowski Karol, Habel Michał, Luc Małgorzata, Gierszewski Piotr, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Komputerowa symulacja zasięgu wody w korycie rzeczny w oparciu o dane batymetryczne jako podstawa analizy zmian układu koryt rzek anastozomujących (przykład Dniepru na Ukrainie). [w]: IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Paweł Molewski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 2022 - s. 61-62.
 • Szydłowski Tomasz, Bochenek Witold: Czasowa zmienność wysokości i właściwości fizyko-chemicznych opadu podkoronowego w drzewostanie grabowym i świerkowym w zlewni Bystrzanki. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 117-118.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jonczak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vinzenzo, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 185.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jończak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Chojancka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vincenzo, Noryśkiewicz Agnieszka, Niedzielski Michał, Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 159-160.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Mroczkowska Agnieszka, Noyśkiewicz Agnieszka, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Kramkowski Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Gmińska-Nowak Barbara, Brykała Dariusz: Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim. [w]: XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów. Gliwice: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, 2022 - s. 23.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kozłowski Rafał, Lekach Judith: The role of small reservoirs in shaping the trace metals content of ephemeral river sediments (Negev Desert). [w]: IAHS/ICCE International Symposium River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives Poland, Bydgoszcz October 17-21, 2022. Book of abstracts. Red. Dawid Szatten, Paolo Porto, Michał Habel. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022 - s. 54.
 • Wójcik Julia, Wites Tomasz: Uwarunkowania polityczne zmian liczby ludności Norwegii w latach 1951-2021. [w]: XI Ogólnopolska Konferencja naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Kraków, 21 – 23 października 2022 roku. Książka abstraktów. Red. Łukasz Fiedeń. Kraków: 2022 - s. 39.
 • Wąs Joanna, Adam Solecki: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) a ochrona herpetofauny w Krakowie. [w]: IV Polskie Sympozjum Herpetologiczne. Książka abstraktów. Red. Aleksandra Kolanek. Wrocław: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, 2022 - s. 34.
 • Wąs Joanna, Gorczyca Elżbieta: Impact of flood events and Eurasian beaver (Castor fiber) activity on spontaneous renaturalization of Łososina River in the Polish Western Carpathians. [w]: State of geomorphological research in 2022. Book of abstracts. Horní Bečva. May 18 – 20, 2022. Red. Michal Břežný. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2022 - s. 82-83.
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie chłonności migracyjnej Polski wobec uchodźstwa ukraińskiego. [w]: Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych. XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2022 - s. 6.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalewski Adam: Przestrzeń w kryzysie. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 24-27.
 • Brykała Dariusz: Stan zaawansowania realizacji projektu millPOLstone i wyzwania na przyszłość. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 25.
 • Brykała Dariusz: Koncepcja Młyna Eucharystycznego – w poszukiwaniu idei umieszczania kamieni młyńskich w ścianach świątyń. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 10.
 • Brykała Dariusz: Cele i zadania projektu millPOLstone i Warsztatów w Koszalinie. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 6.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes during dıfferent socıo-economıc and polıtıcal systems in the Polısh Western Carpathıans from 1846 to 2019. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 237.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Geneza i ewolucja jezior polodowcowych na Niżu Środkowoeuropejskim. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 125-126.
 • Błażejczyk Krzysztof: UTCI—10 years of applications. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 9 - s. 1461–1462.
 • Cebulski Jarosław: Współoddziaływanie procesów osuwiskowych i koryt rzecznych w polskich Karpatach Fliszowych. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 86.
 • Ciechański Ariel: Wprowadzenie. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021, 24, 2 - s. 5-6.
 • Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine, Więckowski Marek, Jędrusik Maciej: Introduction. [w]: La geographie en partage. Cooperations franco-polonaises hier et aujourd'hui. Red. Lydia Coudroy de Lille, Marek Więckowski, Antoine Le Blanc, Maciej Jędrusik. Paris: Eur'Orbem Editions, 2021 - s. 5-9.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek, Luc Małgorzata, Habel Michał, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Wpływ funkcjonowania hydroelektrowni na zmianę układu koryt Wisły i Dniepru. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 40-42.
 • Goliszek Sławomir: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009–2018 – wyniki projektu. [w]: Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2021 - s. 33.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Słowińska Sandra, Kondras Marek, Regulska Edyta, Kruczkowska Bogusława, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula, Olejniczak Izabella, Oktaba Jarosław: Decomposition of silver birch leaf litterfall and nutrients release at post-arable stands under temperate climate. [w]: Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia. Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac. Belgrade, Serbia: Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, 2021 - s. 38.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody, spływ powierzchniowy i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki (Karpaty Zachodnie) z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Zakład Polografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 - s. 137-139.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Extreme values of soil erosion on agricultural slopes in the Polish flysch Carpathians. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 330.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław: Bluffs development on the mountain reservoir (the Polish Carpathians). [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 169.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał, Lekach Judith: Influence of small reservoirs on the metals content in sediments of ephemeral rivers (the Negev Desert). [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 325.
 • Komornicki Tomasz: Komentarz. [w]: Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 - s. 49-50.
 • Lindemann Christin, Ott Florian, Plessen Birgit, Brademann Brian, Pinkerneil Sylvia, Schwab Markus J., Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Fojutowski Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dual lake monitoring of two neighbored, varved lakes in northern Poland. [w]: 1st OZCAR TERRENO International Converence: Advancing critical zone science. Strasbourg: OZCAR-RI French network of Critical Zone Observatories: Research and Applications, 2021 - s. 106.
 • Macias Andrzej, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 36-37.
 • Mosakowski Zachariasz: Baza CeBaDoM w OZwRCIN – digitalizacja, redagowanie i udostępnianie wyników badań nad młynami i wiatrakami za pomocą oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. 2021 - s. 22.
 • Oktaba Lidia, Jonczak Jerzy, Kondras Marek, Pawłowicz Edyta, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabela, Regulska Edyta, Słowińska Sandra: The influence of birch afforestation of post-arable soils on soil organic matter composition. [w]: Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia. Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac. Belgrade: Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, 2021 - s. 41.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Bojarczuk Anna, Żelazny Mirosław: Disturbances in coarse bedload transport in a formerly glaciated catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 23. EGU General Assembly 2021. 2021 - 1 s.
 • Rafał Kot, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz: Kontinuum lądowej i subakwalnej rzeźby i litologii na obszarze nadgoplańskim : stadium kartograficzne. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 160.
 • Roeser Patricia, Dräger Nadine, Brykała Dariusz, Ott Florian, Pinkerneil Sylvia, Gierszewski Piotr, Lindemann Christin, Plessen Birgit, Brademann Brian, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał, Schwab Markus J., Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Advances in understanding calcite varve formation from a dual lake monitoring in the southern Baltic. [w]: 35th IAS Meeting of Sedimentology. Virtual Meeting. Prague, Czech Republic 21 - 25 June 2021. Book of Abstracts. Red. Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2021 - s. 382.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Współczesny rozwój stokow gruzowych w Tatrach Wysokich w świetle metody TLS i lichenometrycznej. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 82-83.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław, Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Zou Qiang, Guo Yongqiang, Hu Jiang: Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 169.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna: Comparison of dam project perception by resettled and non-resettled communities. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 221.
 • Więckowski Marek (rec.): Dominika Studzińska - Zmiana roli i chrakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej. Wydawnictwo Uniwerstytetu Gdańskiego, Sopot, 2021, 271 s.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 636-638.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Karkonoszy. - Karkonosze 2021, 3 - s. 31.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Łukasz Mikuła - Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania. Studia i Prace z Geografii, 73, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, 322 s.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 633-635.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Atlas Karkonoszy. Atlas Krkonos. Redakcja/Priprava vydani Waldemar Spallek. Jelenia Góra - Vrchlabi: Karkonoski Park Narodowy, Sprava Krkonosskeho narodniho parku, 2021, 128 s. - Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim 2021, 6 - s. 31-32.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad: Atlas Wyszehradzki. [w]: Europa Karpat. XXVIII Międzynarodowa Konferencja "Europa Karpat", Przemyśl-Krasiczyn 27-28 lutego 2021. Przemyśl: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021 - s. 110-114.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Zachwatowicz Maria, Ostafin Krzysztof, Radeloff Volker: Post-WWII landscape dynamics resulting from forced displacements – a GIS-supported study from the Polish Carpathians. [w]: 27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020” Book of Abstracts. Red. Agnieszka Bieda, Monika Balawejder, Agnieszka Cienciała. Zagreb: Croatian Information Technology Society – GIS Forum, 2020 - s. 8.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Dilemmas of regional and local development. Red. Jerzy Bański. Oxon, New York: Routledge, 2020 - s. 1-3 (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r.. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2020 - s. 6.
 • Chrustek Paweł, Kędzia Stanisław, Kubacka Danuta, Pyrc Robert: Analiza trendów wysokości i czasu trwania pokrywy śnieżnej w latach 1926-2019 na Stacji Badań Niwalnych IMGW-PIB na Hali Gąsienicowej w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 18.
 • Czapiewski Konrad: Urban-rural region shifting to circular economy: Flows & governance. [w]: "Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships – URP2020" - Book of accepted abstracts. Leipzig: 2020 - s. 78.
 • Goliszek Sławomir: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009 – 2018 – metodyka pracy. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Człowiek w zmieniającym się środowisku", Kraków, 23 – 25 października 2020 roku. Książka abstraktów. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 55.
 • Kędzia Stanisław: Katastrofy i zagrożenia w środowisku naturalnym. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 20.
 • Mroczkowska Agnieszka, Kittel Piotr, Marcisz Katarzyna, Dolbunova Ekaterina, Gauthier Emilie, Kublitsky Yuri, Lamentowicz Mariusz, Mazurkevich Andrey, Płóciennik Mateusz, Tjallingii Rik, Kramkowski Mateusz, Łuców Dominika, Słowiński Michał: A great response from small ecosystem at the last 500 years of history of a kettle hole mire in W Russia. [w]: EGU General Assembly 2020. Vienna: European Geosciences Union, 2020 - s. 495.
 • Roeser Patricia, Dräger Nadine, Brykała Dariusz, Ott Florian, Pinkerneil Sylvia, Gierszewski Piotr, Lindemann Christin, Plessen Birgit, Brademann Brian, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał, Schwab Markus J., Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differences in calcite varve formation discerned by a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.22. EGU General Assembly 2020. Vienna: European Geosciences Union, 2020 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Morfodynamika stoków gruzowych Tatr w świetle wieloletniego monitoringu metodą skaningu laserowego. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 9.
 • Rączkowska Zofia, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 6.
 • Słowiński Michał, Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Słowińska Sandra, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Uzarowicz Łukasz, Tyszkowski Sebastian: Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020. Vienna: European Geosciencces Union, 2020 - s. 13169.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Klimek Beata, Błońska Ewa, Chmolowska Dominika, Hreško Juraj, Drewnik Marek: Zmiany aktywności biologicznej gleb jako efekt naturalnych wylesień w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 10.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Płaczkowska Eliza, : Links between catchment characteristics and headwater chemistry in a subarctic area (Finnish Lapland). [w]: First IAG GeoNorth and IAG GeoNor Conference: Geomorphology and Geomorphologica lResearch in the Nordic Countries1-2 October 2020, Virtual Conference. Volume of Abstracts. Red. Achim A. Beylich, Katja Laute. Selbustrand: Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2020 - s. 30-31 (Geomorphological Field Laboratory Publication Series; 2)
 • Więckowski Marek, Cerić Denis, Ciechański Ariel, Cyargeenka Aliaksnadr: River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers. [w]: Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts. 2020 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 7-9.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Wolski Jacek: Lowland riparian hardwood forests – regulating services of the European remnants. [w]: IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts. Milano: IALE, 2019 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Sosnowska Agnieszka, Gerlée Alina, Kowalska Anna: Impact of modern forestry on selected elements of the environment (the case of Eastern part of Polish Carpathians). [w]: Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2019 - 1 s.
 • Anioł Włodzimierz, Bielecki Czesław, Kołacz Mikołaj, Markowski Tadeusz, Rozbiewski Bartosz, Szlachta Jacek, Śleszyński Przemysław: Państwo i społeczeństwo wobec chaosu przestrzennego – źródła i działania. Debata moderowana przez Andrzeja Zybałę. - Studia z Polityki Publicznej 2019, 2 - s. 123-163.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof: Reprezentatywność pomiaru hałasu na terenie uzdrowisk. - Acta Balneologica 2019, 61, 2 - s. 133.
 • Bański Jerzy: Models of agriculture transformation in the countries of Central Europe. [w]: Workshop March Series. Conference Program Guide, March 23-25, 2019. Xian, China: Engineering Information Institute, 2019 - s. 34-35.
 • Bański Jerzy: Models of agriculture transformation in the countries of Central Europe. [w]: Workshop March Series. Xi'an, China, March 23-25, 2019. Conference Program Guide. Xi'an: Scientific Research Publishing, 2019 - s. 34-35.
 • Bański Jerzy: The impact of agricultural sector transformations on rural landscape in Central Europe with special attention to cultural landscape. [w]: IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes (2019; Koper). Abstracts and guide book. Red. Daniela Ribeiro, Matej Gabrovec, Primoz Gasperic, Matjaz Gersic, Miha Koderman. Ljubljana: Zalozba RC, 2019 - s. 11-12.
 • Bański Jerzy: Preface. [w]: Three decades of transformations in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - 3 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 23.
 • Brykała Dariusz, Dietze Elisabeth, Schreuder Laura T., Jażdżewski Krzysztof, Blarquez Olivier, Brauer Achim, Dietze Michael, Obremska Milena, Ott Florian, Pieńczewska Anna, Schouten Stefan, Hopmans Ellen C., Słowiński Michał: Human-induced fire regime shifts during 19th century industrialization. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geosciences Union, 2019 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Mosakowski Zachariasz: Obiekty przemysłu młynarskiego w Polsce. [w]: Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego. VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Łódź, 14-15 listopada 2019. Łódź: Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 - s. 17.
 • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 21.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Bonk Alicja, Müller Daniela, Schwab Markus, Słowiński Michał: Mass movement deposits in the sediments of Lake Gościąż. [w]: Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Abstract Volume. Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2019 - s. 13-14 (Scientific Technical Report STR; 19/01)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, : Ocena właściwości klimatu - dylematy naukowe i prawne. - Acta Balneologica 2019, 61, 2 - s. 134.
 • Cerić Denis: Territorial inequalities in the cross-sea-border tourism cooperation: the case of the Baltic Sea region. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 14.
 • Chmolowska Dominika, Wasak Katarzyna, Nobis Marcin: Ocena wpływu przeniesienia płatów wilgotnych łąk do ogrodu siedliskowego utworzonego w miejscu poprzemysłowym: właściwości siedliskowe oraz struktura płatów roślinności. [w]: Botanika bez granic. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu PTB, Kraków, 1–7 lipca 2019. Red. Ludwik Frey. Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2019 - s. 84.
 • Ciechański Ariel: Czy wykluczenie transportowe wpływa na turystykę w Beskidzie Niskim i Bieszczadach?. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2-4 września 2019 roku Księga abstraktów. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019 - s. 3.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn , Łódź, 2018; 119 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 2 - s. 82-83.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja : K. Trammer – Ostre cięcie , Wydawnictwo Krytyki Politycznej , Warszawa , 2019; 270 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 4 - s. 119-120.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 3 - s. 73-74.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Smog a new challenge for spatial planning and urban management - Polish case study. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 1 s.
 • Degórski Marek: Circular economy a new challenge for urban governance. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 1 s.
 • Degórski Marek: Glebowe usługi ekosystemowe jako wskaźnik potencjału środowiska - wymiar lokalny i regionalny. [w]: Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB, 2019 - s. 7.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Potencjał środowiska i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2019, 275 - s. 121-124.
 • Eberhardt Piotr (rec.): T. Skoczek (red.) - Polonia Restituta 1914-1918. Muzeum Niepodległości, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, Proszówki 2018, 248 s. T. Skoczek (red.) - Polonia Restituta 1919-1921. Muzeum Niepodległości, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, Proszówki 2018, 248 s. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 140-142.
 • Halaś Agnieszka, Błażejczyk Krzysztof: Influence of air circulation on thermal stress in Polish Carpathians. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 34.
 • Karner Alex, Stępniak Marcin: Places where people live, work, and play. [w]: Socioeconomic Impacts of Automated and Connected Vehicles. Summary of the Sixth EU–U.S. Transportation Research Symposium. Washington D.C.: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019 - s. 11-13; 67-70 (Transportation Research Board. Conference Proceedings; 56)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Changes in the suspended sediment sources in the Carpathian catchment during transition from centrally planned to free-market economy. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geophysical Union, 2019 - s. 989.
 • Komornicki Tomasz: Migration impact on the scale of territorial inequalities and spatial justice in Poland. [w]: American Association of Geographers Annual Meeting 2019. Washington D.C.: American Association of Geographers, 2019 - publikacja internetowa 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Are territorial inequalities more local in contemporary Poland?. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 2 s.
 • Komornicki Tomasz: Development of transport networks in Central and Eastern Europe (1990-2015). [w]: Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies, 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference, 11th – 13th September 2019 Marie Curie-Skłodowska University, Poland. Red. Katharina Bürger. Lublin: Regional Studies Association, 2019 - s. 32.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverging or converging demographic and economic trends: the case of small towns in North-Eastern Poland. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 27.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Baranowski Jarosław, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services. [w]: Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2019 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Regulska Edyta, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Baranowski Jarosław, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły. [w]: Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB, 2019 - s. 41.
 • Lindemann Christin, Ott Florian, Słowiński Michał,, Tjallingi Rik, Plessen Birgit, Noryśkiewicz Agnieszka M., Schwab Markus J., Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Sedimentation responses to Younger Dryas climate change in a three lake cascade in northern Poland. [w]: 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA). Dublin: INQA, 2019 - 1 s.
 • Martinić Ivan, Vinković Karlo, Płaczkowska Eliza: Geomorfološko i hidrogeografsko istraživanje Malog i Velikog potoka na Medvednici. [w]: 7. Hrvatski Geografski Kongres. Čakovec, 9.-11. listopada. Knjiga sažetaka (book of abstracts). Red. Danijel Orešić. Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo, 2019 - s. 57-60.
 • Müller Daniela, Tjallingii Rik, Plessen Birgit, Noryśkiewicz Agnieszka M., Schwab Markus J., Bonk Alicja, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climatic and environmental change during the Younger Dryas cold period in the Lake Gościąż sediment record. [w]: 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA). Dublin: INQA, 2019 - 1 s.
 • Niedzielski Michał: Spatial inequities in modal accessibility disparities. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 34.
 • Pecelj Milica, Błażejczyk Krzysztof: Weather suitability for outdoor tourism in two European regions. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 35.
 • Płaczkowska Eliza: Strukturalne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju początków koryt. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 49-50.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Bedload transport in headwaters (Western Tatras, Poland). [w]: Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), 12-14 September 2019, Calpe, Spain, Volume of Abstracts. Red. Achim A. Beylich, Katja Laute. Selbustrand: Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2019 - s. 29-30 (GFL Geomorphological Field Laboratory Publication Series; 1)
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Rączkowski Wojciech: Wpływ budowy geologicznej na przebieg spływów gruzowych w Tatrach Wysokich. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 51-52.
 • Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Bioclimatic conditions of Chornohora and Tatry Mts. (northern Carpathians) and air circulation. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 31-32.
 • Stępniak Marcin: From analysis of restrictions of accessibility to decision support tool. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 37.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Mariusz, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Long-term microclimate studies of peatlands as potential refugia of climate change. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 41.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Mariusz, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Long-term monitoring – a key to understanding peatland ecosystems in a changing climate. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geophysical Union, 2019 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Łuców Dominika, Barabach Jan, Brykała Dariusz, Tyszkowski Sebastian, Pieńczewska Anna, Śnieszko Zbigniew, Dietze Elisabeth, Jażdżewski Krzysztof, Obremska Milena, Ott Florian, Brauer Achim, Marcisz Katarzyna: Long-term ecological approach to the disturbance management of the forests of N Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geophysical Union, 2019 - 1 s.
 • Wiśniewski Rafał, Regulska Edyta: Wstęp. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 7-8.
 • Wolski Jacek, Latocha Agnieszka, Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Wieczorek Małgorzata: The use of LiDAR in reconstructing lost landscapes of abandoned Ruthenian and German villages in southern Poland. [w]: IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts. Milano: IALE, 2019 - 1 s.
 • Zacharko Michał, Konefał Marek, Chmura Paweł, Baranowski Jarosław, Andrzejewski Marcin, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan: The influence of thermal stress on physical and tactical activities of football players - the lesson from Russia'2018 World Cup. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 36.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 30-32.
 • Affek Andrzej: Past Carpathian landscape - LiDAR-based reconstruction of abandoned villages. [w]: 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts. Warszawa: 2018 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Potential of riparian forest ecosystems to provide pollination service. [w]: Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts. Red.: Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams. Poznań: Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, 2018 - s. 38.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Potencjał ekosystemów do świadczenia usług z perspektywy bezpośrednich użytkowników. [w]: Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów. Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 7.
 • Bański Jerzy: Transformation results of agriculture in Central Europe after the collapse of Eastern Bloc. [w]: European Countryside and its perception. 6th Moravian Conference on Rural Research, EURORURAL '18, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2018. Book of Abstracts. Red. Jana Zapletalova, Antonin Vaishar, Milada St'astna. Brno: Mendel University, 2018 - s. 7.
 • Bański Jerzy: Smart Geography? – Some critical remarks on the organizational aspects of the discipline. [w]: International Scientific Conference "Smart Geography", 100 Years Bulgarian Geographical Society, Sofia, 2-4 November 2018. Book of abstracts. Red. Stoyan Nedkov, Kliment Naydenov, Mariyana Nikolova, Boian Koulov, Georgi Zhelezov, Stelian Dimitrov, Nadezhda Ilieva, Dimitar Zhelev. Sofia: "St. Kliment Ohridski" University Press, 2018 - s. 11-13.
 • Bański Jerzy: Role of urban-rural partnership in generation of socio-economic success in Polish metropolitan areas. [w]: 20th WASET conference proceedings, 29-30 January 2018, Sydney, Australia. Sydney: 2018 - s. 2163.
 • Bański Jerzy: Agricultural land use under the influence of processes of privatisation in the Central Europe. [w]: XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts. Guwahati: Department of Geography B. Borooah College, 2018 - s. 4.
 • Bański Jerzy, Grigorescu Ines: Presents and futures of local and regional development. Multi-level interdisciplinary approaches within international context. - Romanian Journal of Geography 2018, 62, 2 - s. 137-138.
 • Bochenek Witold: Sezonowość odpływu ze zlewni Bystrzanki w latach 1971-2015. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 131-132.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1 s.
 • Bochenek Witold, Kostrzewski Andrzej: Przedmowa. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bonk Alicja, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Luberda-Durnaś Katarzyna, Schwab Markus, Kramkowski Mateusz, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Short-term Holocene climate oscillations recorded in Lake Gościąż sediments, Central Poland. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1s.
 • Bonk Alicja, Tjallingii Rik, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Varved lake sediments from Lake Gościąż (Central Poland) as a high-resolution archive of past environmental and climatic changes. [w]: Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book. Stockholm: Stockholm University, 2018 - s. 294.
 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Majerska Marta: Reconstruction of watermills network in the late 18th century in Poland on the basis of parishes descriptions. [w]: 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts. Warszawa: 2018 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Fojutowski Michał, Bartczak Arkadiusz, Kaszubski Michał, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Kordowski Jarosław, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland. [w]: Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book. Stockholm: Stockholm University, 2018 - s. 411.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Stop 2 - Boże Pole Szlacheckie - "sedimentological record of the beginning of the lake development in the context of buried ice melting". [w]: EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2018 - s. 8-18.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Rekonstrukcja paleoklimatyczna ostatnich 15 tysięcy lat w świetle analiz rocznie laminowanych osadów Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie). [w]: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Konferencja Naukowa Drzewa i krzewy w rekultywacji, 19-22 września 2018, Wiry-Ustka. Red. Grzegorz Nowak, Marcin Kubus, Zbigniew Sobisz. Szczecin: Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, 2018 - s. 29-31.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuklane Kalev: Special feature on heat: transdisciplinary approaches to climate change. - International Journal of Biometeorology 2018, 62, 3 - s. 289-290.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Sękówka landslide (Beskid Niski Mts) in 4 year period using terrestrial laser scanning. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Cerić Denis: The use of circular economy demands and regulations as a branding tool in tourism in the Baltic Sea Region. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 50.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej. [w]: Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów. Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk. Szczecin: Volumina.pl, 2018 - s. 33-34.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 65-66.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 3 - s. 85-86.
 • Czapiewski Konrad: Territorial Inequalities and Local Development - some narrative stories from Poland. [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad: Od redaktora. - Studia Obszarów Wiejskich 2018, 50 - s. 5-6.
 • Degórska Bożena: Smog and spatial planning. - Annual Report 2018 - s. 89-91.
 • Degórski Marek: The role of soils in ecosystem services shaping. [w]: Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts. Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams. Poznań: Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, 2018 - s. 47.
 • Degórski Marek: Circular economy - new vision for the life style. [w]: XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts. Guwahati: Department of Geography B. Borooah College, 2018 - s. 15.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Circular economy - eco-innovation performance in the urban areas. [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Cebulski Jarosław, Wałach-Wrońska Dominika: Geomorphological effects of relief transformations caused by ski slopes construction. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir: Zróżnicowanie w dostępności transportem indywidualnym i publicznym do wybranych usług. [w]: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018 - s. 40.
 • Grunwald Theresa, Aichner Bernhard, Ott Florian, Rach Oliver, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Sachse Dirk: The paleoclimate n-alkane biomarker record of two adjacent lakes in northern Poland during the Younger Dryas. [w]: The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2018 - 2 s.
 • Gruszka Beata, Błaszkiewicz Mirosław: Stop 1 - Gniew Keramzyt - "Vistulian glacial lake Gniew - lake in the lake". [w]: EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2018 - s. 5-7.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 18.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 135.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018, 20 - s. 1029.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 31.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria: Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - s. 8042.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria Maria: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 10.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 47.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław: Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 13.
 • Komornicki Tomasz: Spatial planning and transport development. Challenges for the EU supported investment,. [w]: Spaces crossing borders. Abstract book. Red. Geza Salamin, Laszlo Janey, Marton Peti. Budapest: Geo Institute, Corvinus University of Budapest, 2018 - s. 72.
 • Komornicki Tomasz: Migrations as a cause of growth in daily and facultative mobility. [w]: XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts. Guwahati: Department of Geography B. Borooah College, 2018 - s. 18-19.
 • Komornicki Tomasz (rec.): C. Turner, D. Johnson - Global Infrastructure Networks. The Trans-national Strategy and Policy Interface. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; VII + 234 s. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 361-363.
 • Komornicki Tomasz (rec.): S. Kałuski - Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, 300 s. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 364-367.
 • Konopski Michał: Rola krajobrazu w percepcji społecznej regionu. Przykład Podlasia. [w]: Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów. Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 30-31.
 • Kowalewski Adam, Markowski Tadeusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 5-9.
 • Kowalska Anna: 200-years forest cover changes in different habitat types of Masuria-Kurpie borderland. [w]: 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts. Warszawa: 2018 - 1 s.
 • Kowalska Anna: C-sequestration evaluation in riparian mixed forests (Vistula river valley). [w]: Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts. Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams. Poznań: Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, 2018 - s. 37.
 • Kowalski Mariusz: Dynastie książęce Rusi Koronnej. [w]: Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznicy Unii Hadziackiej, 16 września 2018 roku, Hadziacz, Ukraina. Abstrakty. Red. Jan Malicki, Aleksandra Zwiagina. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2018 - s. 32-33.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 5-6.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Słowińska Sandra, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Uzarowicz Łukasz, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland. [w]: The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide. Red. Marcin Sykuła. Poznań: Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2018 - s. 52.
 • Kupiszewski Marek: Recenzja osiągnięć Profesora Fransa Willekensa. - Studia Demograficzne 2018, 173 - s. 115-120.
 • Kupiszewski Marek: Review. [w]: Doctor Honoris Causa of the Warsaw School of Economics Frans Willekens. Red. Irena E. Kotowska, Agnieszka Chłoń-Domińczak. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2018 - s. 141.
 • Lindemann Christin, Ott Florian, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Fojutowski Michał, Dräger Nadine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Water temperature and geochemical sediment monitoring of two neighbouring lakes with varved sediments in Northern Poland. [w]: Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book. Stockholm: Stockholm University, 2018 - s. 299.
 • Lindemann Christin, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Plessen Birgit, Noryśkiewicz Agnieszka, Schwab Markus J., Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Leads and lags in sedimentation response to Younger Dryas climate change in a three lake cascade in northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1 s.
 • Lindemann Christin, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Plessen Birgit, Noryśkiewicz Agnieszka M., Schwab Markus J., Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differences in sedimentation response to Younger Dryas climate change in a three lake cascade in northern Poland. [w]: The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-32 August 2018. An EGU Galileo Conference. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2018 - 2 s.
 • Mazur Marcin, Konopski Michał, Czapiewski Konrad: Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 18.
 • Mazurek Damian: The essence of (smart) specialization – Circular Economy (CE) in national and regional innovation strategies on the example of Poland. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 62.
 • Mueller Daniela, Tjallingii Rik, Plessen Birgit, Noryśkiewicz Agnieszka M., Schwab Markus J., Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climate change and environment response during the Younger Dryas cold period in the Lake Gościąż sediment record. [w]: The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2018 - 1 s.
 • Müller Daniela, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka, Schwab Markus, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climatic and environmental conditions during the Younger Dryas-Holocene-Transition in Lake Gościąż. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1 s.
 • Müller Daniela, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Schwab Markus, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climatic and environmental variability during the Younger Dryas cold phase in Lake Gościąż, central Poland. [w]: Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book. Stockholm: Stockholm University, 2018 - s. 304.
 • Niedzielski Michał: Access to non-work activities: What is the impact of daily labour mobility?. [w]: A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland. Red. Wanda Miczorek. Lugano: Regional Studies Association, 2018 - s. 149-150.
 • Ott Florian, Brykała Dariusz: Stop 3a – Czechowskie Lake. [w]: EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2018 - s. 19-20.
 • Prokop Paweł: Duże plantacje herbaty jako siła sprawcza zmian użytkowania ziemi i zaludnienia na przedpolu Wschodnich Himalajów w Indiach. [w]: GIS w Nauce. VII Ogólnopolska konferencja, 20-22.06.2018. Program. Abstrakty. Informacje organizacyjne. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 42-43.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Coarse bedload transport in headwater catchments in the high-mountain area (Western Tatras, Poland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Płaczkowska Eliza, Wasak Katarzyna: Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Preface. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Znaczenie ekstremalnego opadu w październiku 1968 roku dla poznania ewolucji dolin górskich w Dardżylińskich Himalajach. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 143.
 • Starkel Leszek: Instytut Geografii PAN zakłada Stację Naukową w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 9-10 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Wieczorek Dariusz, Krzyszkowski Dariusz, Michczyński Adam, Wachecka-Kotkowska Lucyna, Ludwikowska-Kędzia Małgorzata, Superson Józef: Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w interpleniglacjale w Polsce Południowej i środkowej. [w]: XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen Gór Świętokrzyskich", Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak. Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2018 - s. 117-120.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Dynamics and trade patterns of export intermediaries. A case study of the Polish regions. [w]: A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland. Red. Wanda Miczorek. Lugano: Regional Studies Association, 2018 - s. 190.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Impact of medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts. Warszawa: 2018 - 1 s.
 • Łuców Dominika, Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr, Lane Christine, Łokas Edyta, Mroczkowska Agnieszka, Słowińska Sandra, Tjallingii Rik, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations. [w]: Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018. 2018 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa religijności katolickiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie dorocznego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 138-144.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Abstract. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 6-7.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Epilog. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 199-200.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Przedmowa. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 9-12.
 • Affek Andrzej: Land ownership as a key determinant in long-term landscape dynamics. [w]: Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation. International scientific conference 20-22 September 2017, University of Rzeszów, Poland and 23-25 September 2017, Bukk National Park, Hungary. Red. Andrzej Bobiec, Paweł Czarnota, Agata Ćwik. Rzeszów: University of Rzeszów, Publishing house AMELIA Aneta Siewiorek, 2017 - s. 43.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users. [w]: IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017. Ghent: IALE Europe, 2017 - 1 s.
 • Bartczak Arkadiusz: Funkcjonowanie młynów wodnych z punktu widzenia hydrologa – na przykładzie z Kujaw. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 13-14.
 • Bartczak Arkadiusz, Krzemiński Michał: The Application of the Standardised Precipitation Index (SPI) for the Evaluation of Intensity of Dry and Wet Periods in the Vicinity of Czechowskie Lake. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 26-28 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Bański Jerzy: Scenario of the urban networks development in the Mazovia region (Poland): policentrism vs. monocentrism. [w]: 10th IGU International Conference, Urbanization, Health and Wellbeing and Sustainable Development Goals, Abstracts. Hyderabad: Department of Geography, Osmania University, 2017 - s. 142.
 • Bański Jerzy: Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the Eastern Poland. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 41.
 • Bański Jerzy: Transformations in agriculture and meeting the food needs of population as a result of climatic changes. - Annals of Nutrition & Metabolism 2017, 71, Suppl. 2 - s. 1292.
 • Bański Jerzy: The concepts of sustainable territorial development and their practical results - Polish examples. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Roku Rzeki Wisły, Toruń, 16 - 17 listopada 2017 r. Program i streszczenia referatów. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 12-13.
 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kramkowski Mateusz, Schwab Markus, Tjallingii Rik: The new insights into Lake Gościąż annually laminated sediments - preliminary results. [w]: Climate Change, Human Impact and Landscape Evolution in the Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 ‐ 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 36-37 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz: Rozmieszczenie młynów łodnych na dolnej Wiśle w świetle źródeł kartograficznych z XVIII i XIX wieku. [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2017 - s. 15.
 • Brykała Dariusz: Kartograficzne źródła do badań nad rekonstrukcją sieci młynów wodnych w dorzeczu dolnej Wisły. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 21.
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych (pływaków) na dolnej Wiśle i jej dopływach w XVIII i XIX wieku. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 25.
 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Rola XIX-wiecznych prac encyklopedycznych jako źródła do badań nad rekonstrukcją zagospodarowania hydrotechnicznego rzek w Polsce. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 23.
 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Using historical encyclopedic works in geospatial reconstruction of hydraulic structures in the rivers of Central and Eastern Europe. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 41-42 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej: Młyn wodny jako obiekt badań interdyscyplinarnych – wprowadzenie w tematykę Seminarium. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 9.
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej: Młyny wodne w zlewni Skrwy Lewej jako przykład ginącego składnika krajobrazu. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 28-29.
 • Brykała Dariusz, Sarnowski Łukasz, Strzyżewski Tomasz, Szarek Patrycja: Zmiany sieci młynów wodnych w ciągu ostatnich 300 lat. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 24.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bonk Alicja, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland. [w]: From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts. Red. Pertti Sarala, Peter Johansson. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2017 - s. 90-91.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Wykorzystanie laminowanych osadów jeziornych w paleogeografii i stratygrafii późnego glacjału i holocenu. [w]: Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, 4 - 8 września 2017 r. Wawrzkowizna k/Bełchatowa. Red. Juliusz Twardy. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017 - s. 50-51.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Zastosowanie laminowanych osadów jeziornych do konstrukcji europejskiego transektu paleoklimatycznego ostatnich 15-tu tysięcy lat. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 25.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands scince the last ice age. - Annual Report 2017 - s. 54-56.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Timing of formation of postglacial lakes within the limit of the Last Glaciation in Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 29-31 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Climate related diseases in Poland and their predictions to the year 2100. [w]: 21st International Congress of Biometeorology extended abstracts. Durham: International Society of Biometeorology - Durham University, 2017 - s. 8-12.
 • Calak Renata, Komornicki Tomasz, Lisovskyi Sergiy, Grigorescu Ines, Szekely Vladimir, Varju Viktor, Nagy Gabor: Macro-regional Strategy for the Carpathian Region - its added value for development and cooperation in the macro-region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 43-44.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Cerić Denis: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 198.
 • Cerić Denis: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 48.
 • Ciechański Ariel: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 4 - s. 91-92.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 15-16.
 • Ciechański Ariel (rec.): A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 3 - s. 87-89.
 • Czapiewski Konrad: Small Sized Towns – a catalyst in territorial cohesion process on peripheral areas in Poland. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 5-6.
 • Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 161.
 • Czymzik Markus, Muscheler Raimund, Adolphi Florian, Mekhaldi Florian, Draeger Nadine, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Aldahan Ala, Possnert Goeran, Brauer Achim: Synchronizing the time‐scales of the varved Lakes Tiefer See/Czechowskie sediment records to IntCal13 using the common cosmogenic radionuclide variations. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 44-46 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change. [w]: Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 77.
 • Degórski Marek: Soil indicators as a tool for environmental management. [w]: Procedings of the third Ecoscience Workshop - Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 75-76.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a tool for local and regional development. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 61.
 • Degórski Marek: Właściwości pokrywy glebowej jako kryterium regionalizacji. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, 2017 - s. 16-17.
 • Dietze Elisabeth, Słowiński Michał, Hopmans Ellen C., Schreuder Laura T., Obremska Milena, Pieńczewska Anna, Blarquez Olivier, Ott Florian, Brykała Dariusz, Schouten Stefan, Brauer Achim: Local accidental fires during the industrialization of northern Poland revealed by fire biomarkers in varved lake sediments. [w]: Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book. Zaragoza: 2017 - s. 40.
 • Draeger Nadine, Ott Florian, Wulf Sabine, Theuerkauf Martin, Obremska Milena, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Kienel Ulrike, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: A high resolution comparison of varve formation and preservation in Lakes Tiefer See and J. Czechowskie during the last 6000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 54-56.
 • Dziembowski Michał, Brykała Dariusz, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Geoprzestrzenna rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego rzek Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o dane zawarte w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 20.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław: Impact of ski run construction in small catchments transformations. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał: Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 71-73 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Goliszek Sławomir: Space-time variation of accessibility to jobs with the use of public transport - a case study of Szczecin. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 53.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Combining geomorphic and dendrogeomorphic indices with numerical modeling for evaluation of snow avalanche activity (Tatra Mts., Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 180.
 • Jonczak Jerzy, Florek Wacław, Kruczkowska Bogusława, Niska Monika: Multi‐proxy reconstruction of the polycyclic pedocomplex development in Dębina, central Polish Baltic coast. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 103-104 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 215.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 362.
 • Kiszka Krzysztof, Rączkowska Zofia: Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318-319.
 • Kittel Piotr, Mazurkevich Andrey, Błaszczyk Krzysztof, Dolbunova Ekaterina, Gauthier Emilie, Kotrys Bartosz, Kramkowski Mateusz, Lamentowicz Mariusz, Łuców Dominika, Mroczkowska Agnieszka, Płóciennik Mateusz, Słowiński Michał: Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region. [w]: Development of Science and Education I. Sankt Petrsburg: Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, 2017 - s. 283-286.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Szejgiec Barbara: Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Kowalski Mariusz: Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy i Sejmu. [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 24.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Kotrys Bartosz, Zawisza Edyta, Rzodkiewicz Monika, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Early Holocene in light of the high‐resolution multiproxy analyses ‐ laminated sediments of Lake Jelonek, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 101-103 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 12-13.
 • Mazur Marcin: Peripheries of Visegrad countries in spatial dimension. Methods of delimitation and empirical results. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 44.
 • Mazur Marcin: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 47 - s. 5-6.
 • Mazur Marcin: Inequal location. Opportunities of peripheriality quantitative assessment - case study of Visegrad countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 37.
 • Mazurek Damian: Geodesign as a tool supporting local development. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 44.
 • Mostowik Karolina, Maciejczyk Karolina, Murawska Magdalena, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie). [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017 - s. 42.
 • Mroczkowska Agnieszka, Gauthier Emilie, Kittel Piotr, Mazurkevich Andrey, Kramkowski Mateusz, Płóciennik Mateusz, Słowiński Michał: Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych. [w]: Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu. Red. Dorota Nalepka, Renata Stachowicz-Rybka. Kraków: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2017 - s. 48-49.
 • Niedzielski Michał: Assessing the horizontal and vertical equity of job accessibility. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 49.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Rzodkiewicz Monika, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 127-129 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Obremska Milena, Ott Florian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: From the Bronze Age to the Migration Period – human activity recorded in the lake sediments of Lake Czechowskie, (Northern Poland). [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 130-131 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Schwab Markus, Brademann Brian, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Pinkerneil Sylvia, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Ott Florian, Draeger Nadine, Brykała Dariusz, Kienel Ulrike, Gierszewski Piotr, Plessen Birgit, Schwab Markus J., Brademann Brian, Pinkerneil Sylvia, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 132-134 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Wulf Sabine, Plessen Birgit, Serb Johanna, Tjallingii Rik, Schwab Markus, Słowiński Michał, Brykała Dariusz, Tyszkowski Sebastian, Putyrskaya Victoria, Appelt Oona, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Impact of the large tea plantations development on landscape of the Eastern Himalayan Piedmont. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 302.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 287.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Płaczkowska Eliza: Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 325.
 • Płaczkowska Eliza: Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 118.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 15.
 • Rzodkiewicz Monika, Huebener Thomas, Ott Florian, Zawiska Izabela, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Obremska Milena, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 144-147 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Kijowska-Strugała Małgorzata: Field trip in the Kerala. - Landform Analysis 2017, 35 - s. 9-12.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta: Morfodynamika stoku w strefie zrywu szlaków lawinowych w Tatrach. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 122.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Regionalizacja fizycznogeograficzna a regionalizacja geobotaniczna – czy możliwe jest uzgodnienie podziałów regionalnych?. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwerytet Śląski, 2017 - s. 17-19.
 • Starkel Leszek: Osiągniecia i braki w badaniach złożoności procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w czasie i przestrzeni. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 140-141.
 • Starkel Leszek, Cebulak Elżebieta, Gębica Piotr, Limanówka Danuta, Pyrc Ryszard: Znaczenie barier górskich w występowaniu opadów w Karpatach. [w]: Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich. Konferencja Jubileuszowa 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów. Łódź: Polskie Towarzystwo Geofizyczne, 2017 - s. 34.
 • Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Kształt stref ochrony uzdrowiskowej a możliwość spełnienia norm klimatycznych w uzdrowisku. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 225.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Słowiński Michał, Błażejczyk Krzysztof, Lamentowicz Mariusz: Peatlands as a unique climatic hotspots. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Luców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Lane Christine, Rzodkiewicz Monika, Słowińska Sandra, Kramkowski Mateusz, Płóciennik Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Kordowski Jarosław, Brauer Achim: Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Impact of Medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Impact of Medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 157-158 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Słowiński Michał, Łuców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Lane Christine S., Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Theuerkauf Martin, Brauer Achim, Lamentowicz Mariusz: An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Tyszkowski Sebastian: Monitoring ruchów masowych na brzegu Zbiornika Włocławskiego z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego dalekiego zasięgu na przykładzie Góry Zamkowej w Dobrzyniu nad Wisłą. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 155.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Linowski Szymon, Marszelewski Włodzimierz: Możliwości oceny zmian morfologii brzegów rzecznych w świetle lotniczego i naziemnego skaningu laserowego - wybrane przykłady z Doliny Dolnej Wisły. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 156.
 • Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Ott Florian, Dietze Elisabeth, Kaczmarek Halina, Brauer Achim: 800 years of forest transformation in northern Poland recorded in varved lake sediments and cartographical data. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 173-174 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Wulf Sabine, Draeger Nadine, Ott Florian, Serb Johanna, Appelt Oona, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Schwab Markus, Brauer Achim: Tephrostratigraphies of ICLEA varved lake records from NE Germany and N central Poland: an overview. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 180-181 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Śleszyński Przemysław: Słowo końcowe. [w]: Regiobank. Polska oczami regionów - raport. Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017 - s. 35.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): E. Zuzańska-Żyśko - Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 341-343.
 • Affek Andrzej: Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich. Warszawa: GUGiK, IGiPZ PAN, 2016 - 2 s.
 • Affek Andrzej: Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 32.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Affek Andrzej, Michalski Radosław: Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 90-91.
 • Bański Jerzy: Atlas of Rural Areas in Poland as a research tool for regional and local development study. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1866.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 5.
 • Bell Martin, Rees Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. [w]: Demographic Change and Policy Implications. European Population Conference, August 31 – September 3, 2016, Mainz, Germany. The Hague: European Association of Population Research, 2016 - s. 199.
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław: Periglacial features and permafrost disappearance in the last glaciated area in N-Poland and NE-Germany. [w]: XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Potsdam: Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 2016 - s. 304.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał, Brauer Achim: Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Bucała Anna: Six hundred years of agricultural activity in the Gorce Mountains (Polish Carpathians). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr: Variability of geotechnical parameters of slope covers and its influence on landslide’s vulnerability – case study from Polish Flysch Carpathians. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas: Periglacial features and permafrost disappearance during MIS-2 in Northern Poland and Germany. [w]: Quaternary geology of north-central Poland: From the Baltic coast to the LGM limit. Władysławowo: Faculty of Oceanography. University of Gdańsk, 2016 - s. 16.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 120.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 52.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 14.
 • Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 67.
 • Ciechański Ariel (rec.): F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 3 - s. 66-67.
 • Ciechański Ariel (rec.): M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 277-279.
 • Ciechański Ariel (rec.): S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 275-277.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 82-83.
 • Czapiewski Konrad: Temporal and spatial changes of Polish farmers' knowledge capital. [w]: AAG Annual Meeting 2016. San Francisco: Association of American Geographers, 2016 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad: Role of small sized towns in the peripheral areas, the case study of Mazovia Region (Poland). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1892.
 • Czapiewski Konrad: Farmers and skills – statistical analysis of spatial and temporal changes. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1951.
 • Degórska Bożena: Ecological and landscape dimension of the suburbanization of the Warsaw urban-rural region. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 4103.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study. [w]: Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016. Delhi: Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, 2016 - s. 34.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej. [w]: Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016. Międzyzdroje: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2016 - s. 21.
 • Degórski Marek: Environmental and social resources of Polish part of Polesie – potential of landscapes and cultures. [w]: Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1. Minsk: Belaruskaja Navuka, 2016 - s. 36-37.
 • Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas - Warsaw case. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1370.
 • Degórski Marek: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 173-175.
 • Degórski Marek: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 99-101.
 • Degórski Marek: Jakość życia a świadczenia ekosystemów. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a tool for sustainable development. [w]: EUROGEO 2016 - Geographic Information: for a better world, 29 – 30 September 2016, Malaga, Spain. Malaga: Universidad de Malaga, 2016 - s. 9.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). Red. Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 9-10.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Ecosystem services delivered by soils - regional analysis. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 26.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Ecosystem services as a factor for trajectory strengthening of region's development and well-being - environmental governance. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 854.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Geurs Karst, Moya Gomez Borja, Stępniak Marcin, Pritchard John: Spatio-temporal inequalities in job accessibility in the Netherlads. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 9.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorphological effects of beaver activities in the Czechowska stream valley (Tuchola Forest, Northern Poland). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 20.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Plessen Birgit: Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir: Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie. [w]: V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016 - s. 48-49.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 8.
 • Goliszek Sławomir, Sudra Paweł: Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 24.
 • Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Big and small game animals as indicators of provisioning and regulating ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 30.
 • Kaczka Ryszard J., Guzik Piotr, Guzowski Marcin, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne (Urwany Żleb, Tatry Wysokie). [w]: III Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 9-11 lutego 2016. Abstrakty. Warszawa-Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2016 - s. 43.
 • Kiszka Krzysztof: Slopewash as the main process of soil erosion on the slope with bare fallow (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 102-103.
 • Kiszka Krzysztof: Characteristics of rill erosion caused by heavy rainfalls on the experimental slopes in Szymbark (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 101.
 • Kiszka Krzysztof: Spłukiwanie jako główny proces prowadzący do wzmożonej erozji gleby na stoku pogórskim. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 128.
 • Kiszka Krzysztof: The impact of intensive forest management on a large landslide in the Polish Flysch Carpathians. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 26.
 • Kiszka Krzysztof: Charakterystyka form erozji żłobinowej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na stoku doświadczalnym w Szymbarku (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 127.
 • Kiszka Krzysztof: Reconstruction of large landslides mass movements with using the dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in Beskid Niski Mts). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 24-25.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław: Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 27.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 103-104.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 129.
 • Komornicki Tomasz: Poprawa dostępności przestrzennej a jakość życia. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Spatial accessibility and heavy goods vehicle traffic vs. Poland’s trade linkages. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 2495.
 • Komornicki Tomasz: Rola badania powiązań. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Kowalska Anna: Indicator of potential harvested crops from agroecosystems in north-east Poland. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 60.
 • Kołaczkowska Ewa: Ecosystem service alteration by invasive plant species. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 65.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Sedimentological and geochemical characteristic of varved lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland). [w]: AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016. San Francisco: American Geophysical Union, 2016 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Sedimentological characteristics of lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Fidelus Joanna, Bucała Anna, Biały Szymon: Re-shaping land use in small Carpathian catchments between the middle of the 19th and early 21st centuries. Their record in mountain environment. [w]: Re-shaping Territories, Environment and Societes: New Challenges for Geography. Bucharest, Romania, November 18th – 19th, 2016. Conference abstracts. Bucharest: University of Bucharest. Faculty of Geography. Department of Human and Economic Geography, 2016 - s. 18-19.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 23.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kębłowska Anna: Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych. [w]: Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW". Izabelin: Centrum Edukacji KPN, 2016 - s. 4-5.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geosystems of Southern Poland. [w]: From Local to Global. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium, Cluj-Napoca, 23-24 May 2016. Book of Abstracts. Cluj-Napoca: PAGES, 2016 - s. 60.
 • Milewski Paweł: Zróżnicowanie klimatu lokalnego Ziemi Kłodzkiej. [w]: V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016 - s. 132-133.
 • Milewski Paweł: Wykorzystanie koncepcji Local Climate Zones w badaniach klimatu Warszawy - doświadczenia wstępne. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Lubelski, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN - Oddział w Lublinie, 2016 - s. 38.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Ott Florian, Słowiński Michał, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Ott Florian, Wulf Sabine, Serb Johanna, Słowiński Michał, Obremska Milena, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Refining the time span between the early Holocene Askja-S and Hässeldalen tephras through differential dating based on varve counting from Lake Czechowskie (N Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Plit Joanna: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2016, 31 - s. 5-6.
 • Pomianowski Wojciech, Solon Jerzy: Minimum spanning tree in landscape mosaic. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1985.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Using fallout cesium-137 and lead-210 measurements to estimate soil erosion in small catchment under manual cultivation system in the monsoonal climate on Maghalaya Plateau (India). [w]: 12th International Conference “Methods of absolute chronology” 11-13th May 2016 Gliwice – Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 81 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 9.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall hazard in the Darjeeling-Bhutan Himalayan front. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1349.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.
 • Płaczkowska Eliza: Where do fluvial processes begin in the Western Tatras (Poland)?. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 89.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Forest timber as a provider of ecosystem services - direct and surrogate indicators. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 41.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Rzodkiewicz Monika, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Diatoms as paleoecological indicators of environmental change in the Lake Czechowskie catchments ecosystem (Northern Tuchola Pinewoods, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 108.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard, Rojan Elżbieta: Interaction between relief and snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 72.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions and effects of snow avalanches in the Tatra Mts. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 43.
 • Siłka Piotr: Geography of theatrical market in Poland. [w]: AAG Annual Meeting 2016. San Francisco: Association of American Geographers, 2016 - 1 s.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Land cover versus ecosystems – two different approaches for mapping ecosystem services and landscape changes. Consequences for interpreting land cover changes. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1785.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial activity in young orogenic systems. [w]: Paleohydrological extreme events, evidence and archives, EX-AQUA 2016, September 26th - October 1st, Padova, Italy Abstact Volume. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2016 - s. 43.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geoecosystems of Southern Poland. [w]: 12-th International Conference "Methods of absolute chronology", 11-13th May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland. Abstract & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 50 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski Południowej. [w]: Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. XXIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brest, 5-9.09.2016.. Red. Joanna Rychel, Łukasz Zbucki. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016 - s. 55.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 54.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych. [w]: Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. Warszawa - Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2016 - s. 74.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Luc Małgorzata: Influence of Włocławek dam on changes of the lower Vistula river channel pattern. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 48.
 • Szmyd Jakub: Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem naziemnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Lubelski, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN - Oddział w Lublinie, 2016 - s. 23-24.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Theuerkauf Martin, Hass Christoph, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tjallingii Rik, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus, Brauer Achim: Early Holocene lake ecosystem development in the southern Baltic lowlands. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Dräger Nadine, Kramkowski Mateusz, Tjallingii Rik, Hass Christoph, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Zawiska Izabela, Theuerkauf Martin, Dietze Elisabeth, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus J., Brauer Achim: The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands. [w]: XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Potsdam: Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Road construction impact of the landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016. San Francisco: American Geophysical Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Ott Florian, Obremska Milena, Kaczmarek Halina, Theuerkauf Martin, Wulf Sabine, Brauer Achim: History of human activity in last 800 years reconstructed from combined archive data and high-resolution analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Tjallingii Rik, Dräger Nadine, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Brauer Achim: Early- to Mid-Holocene environmental and climate changes in the southern Baltic lowland using XRF scanning data. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Wiśniewska Daria, Urban Jan: Use of terrestrial laser scanning for the documentation of quaternary caves. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Answer to letter: Factors affecting melatonin secretion that may change melatonin pattern, by Yvan Touitou, Michael H. Smolensky and Alain Reinberg. - Chronobiology International 2016, 33, 9 - s. 1131-1135.
 • Wiśniewska Daria, Kramkowski Mateusz, Tyszkowski Sebastian: Wind influence on the course of sedimentation processes of the laminated lacustrine sediments of Lake Czechowskie. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Wolski Jacek: Західна Бойківщина – вчора, сьогодні і завтра (резюме). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 717-723 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Przedmowa. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 17-20 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow (summary). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 699-706 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland. [w]: Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia. St Petersburg: Regional Studies Association, 2016 - s. 17.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland). [w]: XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book. Levico Terme: Fondazione Edmund Mach etc., 2016 - s. 33.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors - multi core study records (Lake Czechowskie region, N Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce w ujęciu regionalnym. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 156.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej zorganizowana pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Warszawa: Sejm RP, 2016 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Niekontrolowana urbanizacja i jej społeczno-ekonomiczne koszty. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagadnień osadniczych i powiązań funkcjonalnych w KPZK 2030. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 30.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne pełne mankamentów. - Wspólnota 2016, 17 - s. 24-25.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania rozwoju systemu osadniczego Polski. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 8.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2016 - s. 72-73.
 • Śleszyński Przemysław: Jaki jest stan prac planistycznych w gminach - raport PAN. - Gazeta Samorządu i Administracji 2016, 18 - s. 51-52.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 172.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 128-129.
 • Śleszyński Przemysław: Substytucja powiatowych rynków pracy imigracją zagraniczną wobec prognozowanych zmian demograficznych. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 154.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju kraju. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 98.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 358 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 279-282.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Grochowski Mirosław, Kaczmarek Tomasz, Krzysztofik Robert: Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji". - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 173-176.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Affek Andrzej: Cultural heritage recorded in the relief of the landscape abandoned by people – old shapes, new functions. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Wywiad swobodny jako terenowa metoda badawcza w studiach krajobrazowych. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 80.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Bartczak Arkadiusz, Krzemiński Michał: The annual maximum daily rainfall in the vicinity of Czechowskie Lake. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 22-24 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych Nauka – praktyce. Red. nauk. Eugeniusz K. Chyłek. Warszawa: Wydawnictwo Pascal, 2015 - s. 124-125.
 • Bański Jerzy: Maps as a tool of agricultural planning and policy – the case of Poland. [w]: Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts. Aberdeen: European Society for Rural Sociology, 2015 - s. 64.
 • Bański Jerzy: Map as a tool of spatial analysis and modelling in agricultural studies. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 22.
 • Bański Jerzy: Future of farming and rural areas in Poland: three scenario and vision. [w]: Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts. Aberdeen: European Society for Rural Sociology, 2015 - s. 248.
 • Bański Jerzy: Role and importance of smallholder farmers in rural space: an example from Poland. [w]: Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Karnal: ICAR-National Dairy Research Institute, 2015 - s. 21.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: "Nauka – praktyce". Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych, 10 września 2015 - Warszawa. Streszczenia referatów. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015 - s. 22-23.
 • Bański Jerzy: The influence of the border on the local development on the example of Lublin border region (Poland). [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 235.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: The characteristics of NIMBY type siting conflicts in rural areas of Poland. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 50.
 • Belonovskaya Elena, Krenke Alexander, Tishkov Arkadiy, Tsarevskaya Nadezhda, Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention. [w]: Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts. Moscow: International Geographical Union, 2015 - s. 30.
 • Bochenek Witold: Klimatyczne uwarunkowania gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 2005-2014. [w]: XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów. Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek. Szklarska Poręba: Karkonoski Park Narodowy, 2015 - s. 70-72.
 • Bochenek Witold: Termiczne pory roku w Szymbarku w latach 1968-2013 - charakterystyka długości i poczatkowych dat. [w]: XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów. Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek. Szklarska Poręba: Karkonoski Park Narodowy, 2015 - s. 67-69.
 • Brykała Dariusz: Stopień szczegółowości treści map „szczegulnych” województw Karola Perthéesa na podstawie analizy sieci młynów wodnych i w odniesieniu do innych opracowań kartograficznych z epoki. [w]: Mapa jako narracja interpretacyjna. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Wrocław, 24-26 września 2015 r. Streszczenia referatów. Opracowanie red. Teresa Bogacz, Beata Konopska. Wrocław: Wydawnictwa Instytutu Historii Nauki PAN, 2015 - s. 16-17.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 13-14.
 • Brykała Dariusz, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Szyszka Krzysztof: The role of the 19th century encyclopedic works as sources for the study on the reconstruction of the range of hydraulic structures' development of rivers in Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 29-30 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria: For understanding former cultural landscape - preserved windmills and watermills in open-air museums in Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 31-32 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolution of the Królewski and Oginski Canals in the light of cartographic materials from the 18th to mid-20th century. [w]: Waterscapes as a Cultural Heritage. International Conference 2015. Venice: University of Venice Ca’ Foscari, UNESCO Venice Office, Civiltà dell’Acqua International Centre i Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Periglacial conditions as a factor of relief transformation in the area of the Last Glaciation, northern Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015. Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 25-26 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Błaszkiewicz Mirosław: When did permafrost disappear in the area of Last Glaciation, northern Poland?. [w]: 79. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen 26.-29.05.2015 in Güstrow. Tagungsband und Exkursionsführer. Schwerin: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern (LUNG M-V), (Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern; 1). 2015 - s. 15-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Paleoklimatyczno-paleośrodowiskowe dane wysokiej rozdzielczości zapisane w laminowanych osadach jeziora Czechowskiego (Pomorze Wschodnie). [w]: Paleoklimat - 2. Konferencja Naukowa "Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej", 24-25.11.2015 Warszawa. Referaty i postery. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 16.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 11-12.
 • Błażejczyk Krzysztof: Jakość powietrza w uzdrowiskach a klimatoterapia. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 208.
 • Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Praktyczne wykorzystanie obserwacji meteorologicznych w codziennym planowaniu klimatoterapii. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 207.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001. [w]: 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015 - s. 54.
 • Cerić Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 154.
 • Cerić Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 199.
 • Czapiewski Konrad: Knowledge transfer to agriculture in Poland - role of skills, education and wisdom. [w]: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability. RSA European Conference 2015. Piacenza, Italy, May 24-27 2015. Ed. Lesa Reynolds. Piacenza: RSA, 2015 - s. 58.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Educational attainment of Polish farmers – time and spatial statistical analysis. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 22.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Knowledge transfer to agriculture in Poland: role of skills, education and wisdom. [w]: Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Karnal: ICAR - National Dairy Research Institute, 2015 - s. 269-270.
 • Degórska Bożena: Ekologiczno-urbanistyczne problemy suburbanizacji przestrzeni wokół Warszawy. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 22-23.
 • Degórski Marek: Soil indicators of pedogenic processes development as a tool for interpreting the evolution of the environment during the late Pleistocene and Holocene. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract volume and excursion guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 39 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Degórski Marek: Istota poznania procesów zachodzących w systemie środowiska geograficznego dla interpretacji przemian krajobrazu. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badan teenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków / Bukowina Tatrzańska. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK, IGiGP UJ, 2015 - s. 17.
 • Degórski Marek: Editorial. - EUROPA XXI 2015, 29 - 5-6.
 • Degórski Marek: Soil indicators as tools for environmental management. [w]: Ecologie et sciences de l'environnement. Workshop franco-polonais, Paris, 20 XI 2015. Paris: Academie Polonaise des Sciences, 2015 - s. 14.
 • Degórski Marek: Green infrastructure as an important factor in human wellness condition for inhabitants of urban area. [w]: Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana (Slovenia), September 27-29, 2015. Ed. Naja Marot. Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, 2015 - s. 48.
 • Dräger Nadine, Brademann Brian, Theuerkauf Martin, Wulf Sabine, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Schlaak Norbert, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Unexpected spontaneous ignition of Late Glacial sediments from the palaeolake Wukenfurche (NE Germany). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Dräger Nadine, Ott Florian, Theuerkauf Martin, Obremska Milena, Wulf Sabine, Kienel Ulrike, Lorenz Sebastian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Comparing varve formation and preservation during the last 2000 years in two lakes along a W-E transect in the southern Baltic lowlands. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 37.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 10 - Ruda - System rzeczno-jeziorny Jezior na Jazach. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 159-162.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 6 - Włocławek - Stopień wodny we Włocławku. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 143-145.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorfologiczne efekty aktywności bobrów w korycie i dolinie Strugi Czechowskiej w Borach Tucholskich. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 34-36.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał: Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Ott Florian, Groß-Schmölders Miriam: Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 44-45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Kiszka Krzysztof: Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne.. 2015 - s. 97-99.
 • Goliszek Sławomir: Zastosowanie danych GTFS na przykładzie transportu zbiorowego w Szczecinie. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 84.
 • Goliszek Sławomir: Możliwości przemieszczania osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 37.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej – wpływ środków z obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce. Poznań, 1-3 czerwca 2015. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2015 - s. 28.
 • Groß-Schmölders Miriam, Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 46-47 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Maciata Andrzej, Rączkowska Zofia: Wpływ zmieniającego się klimatu na rozwój pokrywy śnieżnej i zagrożenie lawinowe w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 39.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Raab Alexandra, Raab Thomas, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Late Quaternary landscape development at lake Trzechowskie in Northern Poland from terrestial archives. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 59-60 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Sources of information in Polish agriculture - using social network analysis to study website relations. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 23.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech mikromorfoskopowych pyłu kwarcowego w glebie rdzawej i glejobielicowej na terasie nadzalewowej Słupi. [w]: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015. Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber. Wrocław: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2015 - s. s. 56, 245.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The reconstruction of snow avalanche activity based on tree rings and historical maps. [w]: The Fourth International Asian Dendrochronological Conference on Climate Change and Tree Rings, 9-12 March 2015, Katmandu, Nepal. Abstracts. Katmandu: [b.w.], 2015 - s. 123.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Spyt Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Zapis dynamiki lawin śnieżnych w przebiegu górnej granicy lasu w polskich Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 40.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Stachnik Katarzyna, Czajka Barbara, Rączkowska Zofia: The geometry of timberline as an indicator of active and inactive avalanche paths. [w]: Geomorphometry 2015. Conference and Workshops. Poznań: UAM, 2015 - 1 s.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Roman Małgorzata, Banach Mieczysław: Stanowisko 7 - Dobrzyń nad Wisłą - Osuwisko Centralne. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 146-147.
 • Kaszubski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Plessen Birgit: The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 73-74 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski). [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 104.
 • Komornicki Tomasz: Changes in transport accessibility in Poland. - Annual Report 2015 - s. 64-66.
 • Komornicki Tomasz: Poziom motoryzacji, a rozkład przestrzenny ruchu drogowego w Polsce. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Road traffic generating potentials in Poland - the spatial analysis. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Changes in the traffic of heavy goods vehicles through the Polish eastern border against the backdrop of road infrastructure development and geopolitical situation. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 1 s. [na CD-ROM]
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 46-47.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek: The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 25-26.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 22.
 • Konopski Michał: Territorial uncertainty of Podlasie region. Regional identity vs. administrative division. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. 2015 - s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Kordowski Jarosław: Lower Vistula River valley development after retreat of the last glaciation. [w]: 79. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen 26.-29.05.2015 in Güstrow. Tagungsband und Exkursionsführer. Schwerin: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern (LUNG M-V), 2015 - s. 96-97 (Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern; 1)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 77-78 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Hydrological and sedimentological regime of lower Vistula fluvial lakes (North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Relevance of river lakes in circulation of water and sediments on the floodplain of the lower Vistula valley. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 79-80 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Przedmowa. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 7-8.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej: The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community. [w]: Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts. Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera. Tartu: IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, 2015 - s. 87.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kębłowska Anna: Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 28.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrand-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake Jelonek (North Poland) – preliminary results of microfacies analysis and high resolution µ-XRF element scanning. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 81-82 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: A new varved late Glacial and Holocene sediment record from Lake Jelonek (North Poland) - preliminary results. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Późno glacjalne i holoceńskie osady laminowane Jeziora Jelonek - wyniki wstępne. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 86-88.
 • Kruczkowska Bogusława: Soil memory in environmental and archaeological reconstructions-capabilities, benefits, restrictions. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 83-84 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kruczkowska Bogusława, Świtoniak Marcin, Jankowski Michał: Znaczenie gleb deluwialnych w krajobrazie młodoglacjalnym. [w]: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015. Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber. Wrocław: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2015 - s. 148, 349.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: The role of retention reservoirs in altering the dynamics of river water temperatures (Polish Carpathians). [w]: 6th International Symposium on Recurence Plots. Grenoble, France, June 17-19, 2015. Grenoble: GIPSA-lab, Grenoble Institute of Technology, 2015 - s. 18.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar soundings of an abandoned Wda river valley. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015. Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 85-86 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The coupling the tree-ring reconstruction and avalanche modelling. [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 2015, 20-23 May 2015, Sevilla, Spain. Sevilla: Association for Tree Ring Research, 2015 - s. 62.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrochronologiczny zapis lawin śnieżnych w Białym Żlebie i Żlebie Żandarmerii (Tatry Wysokie).. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 45.
 • Mazur Marcin: Kartograficzne badania percepcji map statystycznych. [w]: Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 15-16 września 2105 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015 - s. 28.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich). [w]: Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódż: Zakład Poligraficzny, 2015 - s. 53-56.
 • Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 89-90 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Obremska Milena, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Bokiniec Ewa, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The human activity during the first five centuries AD recorded in the laminated sediments of the Lake Czechowskie (northern Poland). [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 90.
 • Obremska Milena, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Bokiniec Ewa, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Wielbark culture tribes activity recorded in the varved sediments of Lake Czechowskie (northern Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 91-92 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Putyrskaya Victoria, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław: Varved sediments from Lake Czechowskie (Poland) reveal gradual increase in Atlantic influence during the Holocene. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Serb Johanna, Putyrskaya Victoria, Plessen Birgit, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Miroslaw: The Czechowskie Lake sediment record: highlights and potentials. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 93-95.
 • Ott Florian, Słowiński Michał, Dräger Nadine, Wulf Sabine, Plessen Birgit, Kienel Ulrike, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional and local sedimentation signatures in varved sediments of the last 150 years in three lakes in northern central Poland. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 38.
 • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Plit Joanna: Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski.. [w]: Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości. IV Konferencja z Geografii Historycznej, Łódź, 11-12 czerwca 2015 r. Łódź: Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, 2015 - s. 23.
 • Plit Joanna, Myga-Piątek Urszula: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 2015, 27 - s. 5.
 • Plit Joanna, Regulska Edyta: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 5-6.
 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Rees Phil, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Stillwell John, Ueffing Philip, Bernard Aude, Daras Konstantinos: Impact of internal migration on population redistribution: a cross-national comparison. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 90.
 • Regulska Edyta, Plit Joanna: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 5-6.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 76.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 39.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Obremska Milena, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 102-103 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania, dynamika i oddziaływanie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego lawin śnieżnych w Tatrach.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 57-58.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - s. 4087.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Interrelation of relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 140-141.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta, Bogusławska Agnieszka: Interakcja rzeźby i lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 59.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley, Kumaun Himalaya, India. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 60-61.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-144.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 60-61.
 • Sofer Michael, Sorensen Anthony, Czapiewski Konrad: Editorial. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 38 - s. 5-6.
 • Starkel Leszek: Non – continuous archive of climatic fluctuations of various order in slope and fluvial system of C-E Europe during upper Quaternary. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Heritage of permafrost expansions and retreats in C-E European landscapes. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 187.
 • Starkel Leszek: Role of climatic factors and human activity in transformations of valley floors and slopes in C-E Europe during last 2 millenia. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 56.
 • Starkel Leszek: The reflection of hydrological regime in fluvial and lake systems during Younger Dryas and early Holocene on territory of Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 122 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Stillwell John, Daras Konstantinos, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: Comparing distance travelled and its frictional effect. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 66.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 81.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Komornicki Tomasz: Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 71.
 • Szmyd Jakub: Oddziaływanie fali orograficznej na pole baryczne na północnym przedpolu Tatr. [w]: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Materiały konferencyjne. Część trzecia - Lublin. Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań-Wrocław-Lublin: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 68.
 • Szmyd Jakub: Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem naziemnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego oraz możliwość ich zastosowania w lotnictwie sportowym. [w]: Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko - rozwój - innowacyjność). XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Kraków, 14-16 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2015 - s. 138-139.
 • Szmyd Jakub: Kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu - stan aktualny i propozycje zmian. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 208-209.
 • Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian, Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław: How route construction influenced landscape transformation during the last 700 years in NE Poland. [w]: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan 26 July – 2 August 2015. Nagoya: INQUA, 2015 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian, Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław: Road construction impact on the landscape transformation during the last 700 years in NE Poland. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 105.
 • Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Ott Florian, Obremska Milena, Kaczmarek Halina, Theuerkauf Martin, Wulf Sabine, Brauer Achim: Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 118-119 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Rzodkiewicz Monika, Michczyńska Danuta J., Skubała Piotr, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differential proxy response of lake systems during late Allerød and early Younger Dryas climatic fluctuations in Northern Poland (Trzechowskie paleolake). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 120-121 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tjallingii Rik, Dräger Nadine, Kramkowski Mateusz, Ott Florian, Słowiński Michał, Brauer Achim: Identifying local and regional changes in lake sediments of the ICLEA project using XRF scanning data. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 129-130 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian: Mass movements of lowland areas in long range TLS and ALS monitoring. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian: Mass movements of lowland areas in long range TLS and ALS monitoring. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 132-133 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 71.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 134-135 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 134-135 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic materials. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz: Panu Wojciechowi Majewskiemu w odpowiedzi. - Gospodarka Wodna 2015, 5 - s. 153.
 • Wiejaczka Łukasz, Gackowska Małgorzata, Bielak-Piksa Barbara: The effects of water temperature changes caused by a reservoir on the recreational use of the river. [w]: "Geografija, ekologija, turizm: teorija, metodologija, praktitka". Materiali miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii, prisvjacenoi 25-riccju geograficnogo fakul'tetu Ternopil'skogo nacional'nogo pedagogicnogo universitetu imeni Volodimira Gnatjuka (m. Ternopil', 21-23 travnja 2015 roku). Ternopil': Ternopil'skij nacional'nij pedagogicnij universitet imeni Volodimira Gnatjuka. Geograficnij fakul'tet, 2015 - s. 302-304.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 147-148.
 • Wiśniewska Daria, Kramkowski Mateusz, Tyszkowski Sebastian: Application of a long-range terrestrial laser scanner in research on lowland geodynamic processes. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Wolaniuk Anita, Śleszyński Przemysław: Słowo wstępne. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście.. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 5-8.
 • Wulf Sabine, Dräger Nadine, Ott Florian, Serb Johanna, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lateglacial and Holocene tephrostratigraphy of the Northern central European lowlands – constraints from the varved sediment records of lakes Tiefer See and Czechowskie. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 140-141 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Wójcik Marcin, Czapiewski Konrad: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 40 - s. 5.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 142-143 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Bochenek Witold: Possibilities of application of the EIS method for environment monitoring in the south of Poland. [w]: EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. Brno: Brno University of Technology, 2015 - s. 301-304.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 3-5.
 • Śleszyński Przemysław: Metodyczne problemy wyznaczania obszarów urbanizacji. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 60-61.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcyjne i realizacyjne Narodowego Atlasu Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 70-71.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - s. 38.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Reas, 2015 - s. 3.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Praga Północ. Potencjał prawego brzegu. Warszawa: Reas, 2015 - s. 8-9.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Affek Andrzej: Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek: „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 17.
 • Affek Andrzej, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 8-9.
 • Bański Jerzy: Polycentric development of Mazovia Region: vision or reality?. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - s. 279.
 • Bański Jerzy: Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 149.
 • Bański Jerzy: Detecting Territorial Potentials and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook overview. [w]: The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts). Valletta: EUROGEO, 2014 - s. 30.
 • Bański Jerzy: Polish Geographical Society. [w]: The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology. The Wiley-AAG, 2014 - 2 s.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 167.
 • Bochenek Witold, Marczewski Wojciech: The dynamics of soil moisture content based on the SMOS (ESA) data. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław: Timing and processes of postglacial basin development in northern areas of Germany and Poland. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 23-24.
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław: Timing and processes of postglacial basin development in northern areas of Germany and Poland. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 52-54.
 • Boko Patrice, Mehedou Fidele, Vissin Expedit, Błażejczyk Krzysztof, Houssou Christophe: Caracterisation des ambiances bioclimatiques dans les villes littorales du Benin (Afrique de l’ouest). [w]: XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie 2-5 juillet 2014 – Dijon (France). Dijon: Association Internationale de Climatologie, 2014 - s. 605-611.
 • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.
 • Brykała Dariusz: Human impact on the temporal and spatial conditions of the outflow from the Skrwa Lewa river basin (central Poland). [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 61.
 • Brykała Dariusz: Density of watermills' location within the Lower Vistula river basin (Poland) before the Industrial Revolution. [w]: Second World Congress of Environmental History. Environmental History in the Making WCEH 2014. Book of Abstracts. Guimaraes: University of Minho; International Consortium of Environmental History Organizations, 2014 - s. 81.
 • Brykała Dariusz: 800 years of watermills' operation on rivers of the Central and Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Czarnecki Piotr, Chrzanowski Kamil: Hydraulic structures in studies of landscape reconstruction – examples from Northern Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 9 (Scientific Technical Report; 02)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolution of canals system linking the Vistula, Dnieper and Neman basins. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolucija sistem kanalov, soediniajuscikh bassejny Visly, Dnepra i Nemana. [w]: Geologija i poleznye iskopaemye cetverticnykh otlozhenij. Materialy VIII Universitetskih geologiceskih ctenij, Minsk, Belarus, 3-4 aprelja 2014 g. Red. A.F. Sanko, V.N. Gubin, V.I. Zuj, О.V. Lukashiov, N.S. Petrovа, D.L. Tvoronovich-Sevruk. Minsk: Cifrovaya pechat, 2014 - s. 46-47.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Historical and present-day role of water canals linking the Vistula, Dnieper and Neman basins. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bucała Anna, Kozak Maciej: The human impact on environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Hydrochemical differences between Carpathian streams with similar physico-geographical conditions of catchments (the Polish Flysch Carpathians). [w]: European Geosciences Union General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 23 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan A., Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2014 - s. 9-10.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods. [w]: Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts. Lviv: Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, 2014 - s. 43-44.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł, Kroczak Rafał, Gorgol Dominik, Bożentka Julian, Kędzierski Maciej, Mikołajczyk Dariusz, Sajdak Monika, Świątek Anna, Listwan Karolina, Witkowski Karol, Wysmołek Grzegorz: The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Cerić Denis: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, 2014 - 2 s.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Ciechański Ariel: The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Tacit or codified – kinds of knowledge among Polish farmers. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Three-decades of structural changes in farmers’ educational level in Poland – adequate asset for implementing the new rural paradigm?. [w]: Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Chisinau: State Agrarian University of Moldova, 2014 - s. 25-27.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Konopski Michał: Educational and professional structure of local self-government leaders – spatial and time analysis. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Local and codified knowledge - complementary or contradictive attitude of Polish family farms?. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 150.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Degórski Marek: Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [w]: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna, 18-20 marca 2014 r., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. Streszczenia referatów i doniesień. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 13-14.
 • Degórski Marek: The power of geography in integrated study of men and environment. [w]: The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts). Valletta: EUROGEO, 2014 - s. 6-7.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Collegium Maius, Kraków, 18-22 sierpnia 2014. Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 11-13.
 • Degórski Marek: Glebowe wskaźniki rozwoju procesów pedogenicznych jako narzędzie interpretacji ewolucji środowiska w czwartorzędzie. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 27-28.
 • Degórski Marek: Impact of road on soil properties – Polish case study. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 118.
 • Degórski Marek: Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 7-8.
 • Dudzicka Grażyna, Maciąg Ewa, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN). - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 3 - s. 307-315.
 • Długosz Michał, Rączkowska Zofia, Ziak Miroslav, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorfologiczne uwarunkowania lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 28-29.
 • Ferenc Mariola, Smas Lukas: Editorial. - EUROPA XXI 2014, 25 - s. 5-6.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał: The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland. [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 62.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Geomorphological and sedimentological response of the floodbank interruption - case study Vistula river floodplain near Płock (Poland). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr J., Kaszubski Michał, Zakonnow Wiktor W.: Transformacja składowych transportu fluwialnego w górnym odcinku Kaskady Wołgi. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 44-45.
 • Gierszewski Piotr J., Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B.: Ewolucja układu koryt Wisły w zasięgu oddziaływania stopnia wodnego "Włocławek". [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 43.
 • Gil Eugeniusz: Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…”- w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach Fliszowych. - Przegląd Geologiczny 2014, 62, 5 - s. 232-233.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 174-176.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacyjnej w państwach środkowej Europy finansowane ze środków UE 2004-2013. [w]: III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014 - s. 37.
 • Goliszek Sławomir: Czasowo-przestrzenne zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich przy ścianie wschodniej – analiza porównawcza 2013-2020. [w]: "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 17.
 • Goliszek Sławomir: Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej transportem miejskim w Olsztynie i Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE - analiza porównawcza. [w]: III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014 - s. 44.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany kolejowej dostępności ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej w zależności od rodzaju oporu przestrzeni – analiza porównawcza Lublina, Rzeszowa i Białegostoku. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN., 2014 - s. 25-26.
 • Goliszek Sławomir: Poniatowa od wsi szlacheckiej do średniej wielkości miasta – rozwój przestrzenno-kulturowy miasta 1937-2010. [w]: "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 16.
 • Gorczyca Elrzbieta, Wrońska-Wałach Dominika, Struś Paweł, Kroh Paweł, Długosz Michał: Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego na przykładzie gminy Łososina Dolna. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - s. 23.
 • Haydukiewicz Lech, Cebulski Jarosław: The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Hirsch Florian, Nicolay Alexander, Schneider Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase from the Weichselian glaciation near Lake Wygonin (Northern Poland). [w]: Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 43.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Spaetquartaere Landschaftsentwicklung seit der Pommerschen Phase in Wygonin (Nordpolen). [w]: Jahrestagung des AK Geomorphologie, Kiel, 02-04. Oktober. Kiel: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, 2014 - s. 66.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Knowledge and education on rural areas. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Internet and knowledge flows in family farming. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 151.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Tree rings analysis of past snow avalanche activity in the Tatra Mountains. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Stoffel Marcus, Rączkowska Zofia: Tree ring study of snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014, 13-17 January 2014. Melbourne: [b.w.], 2014 - s. 60.
 • Kaszubski Michał: Spatial and seasonal variability of concentration and composition of suspended load in the Vistula river between Wyszogród and Chełmno (Poland). [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 60.
 • Kaszubski Michał: Conditions of concentration and composition of suspended load in the Vistula River between Wyszogród and Chełmno. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kaszubski Michał: Przestrzenna i sezonowa zmienność koncentracji i składu rumowiska unoszonego w Wiśle na odcinku od Wyszogrodu do Chełmna. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 56-57.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 177-179.
 • Kiszka Krzysztof: Stop 4.5.4. Measurements of the splash within experimental plots at Szymbark Research Station. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 180-181.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrochronological study of the dynamic of L. Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (Polish Flysch Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kittel Piotr, Muzolf Błażej, Papiernik Piotr, Stachowicz-Rybka Renata, Pawłowski Dominik, Rzodkiewicz Monika, Alexandrowicz Witold, Budek Anna, Okupny Daniel: Environmental changes under neolithic human impact at Smólsk site in Kuyavia lakeland, central Poland. [w]: Archaeology of lake settlements IV–II Mill. BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhytms. Materials of International Conference dedicated the semi-centennial anniversary of the researches of lake dwellings in north-western Russia, Saint-Petersburg, 13–15 November 2014. Saint-Petersburg: The State Hermitage Museum, Russian Academy of Sciences. Institute for the History of Material Culture, 2014 - s. 116-118.
 • Komornicki Tomasz: Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 137.
 • Komornicki Tomasz: Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Changes in Polish transport policy after 2004. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Motorway projects and development of rural areas in Poland. [w]: Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Chisinau: State Agrarian University of Moldova, 2014 - s. 28-29.
 • Konopski Michał: Podlasie in the awareness of local population: an attempt of regional delimitation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 27 (Scientific Technical Report; 02)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Obserwacje wybranych cech fizycznych i chemicznych wód powierzchniowych Wisły, jej dopływów oraz jezior rzecznych między Świeciem i Grudziądzem w okresie luty 2011- marzec 2014 - implikacje dotyczące kształtowania się rzeźby i osadów równiny zalewowej Wisły. [w]: II Ogólnopolska Konferencja Funkcjonowanie Geoekosystemów Jeziornych. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje, Biała Góra, 27-28 maja 2014. Red. A. Kostrzewski, J. Tylkowski, A. Staszak, M. Sajkowska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Geoekologii, Stacja Monitoringu Przyrodniczego w Białej Górze, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 2014 - s. 38-43.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Surficial water properties of the lower Vistula fluvial lakes compared with Vistula and its tributaries (Grudziądz Basin, North Central Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 44 (Scientific Technical Report; 02)
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Lower Vistula fluvial lakes as possible places of deep groundwaters effluence (Grudziądz Basin, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Wpływ brył martwego lodu na wykształcenie osadów i rzeźby sandru Wdy w pobliżu rezerwatu "Jezioro Martwe" (Bory Tucholskie). [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 62-63.
 • Kowalska Anna: Program wycieczki "Krajobrazy Podlasia". [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 58-61.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Tyszkowski Sebastian, Kordowski Jarosław: Morphological and lithological transformation records of the Lake Czechowskie basin on the basis of paleogeography and GIS techniques analysis. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław: Morphological determinants of the course of laminated sedimentation in the basin of Lake Czechowskie (northern Poland) in the Late Glacial and Holocene. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława: Transformations of the primary soil cover in different types of land use. [w]: Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 28.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 168.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of retention reservoirs in forming the cyclicity and energy of mountain river flows (Polish Carpathians). [w]: Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov. Ed. Jan Novotny. Bratislava: Asociácia slovenských geomorfologóv pri SAV, Geograficky ustav SAV, 2014 - s. 26.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar study of a thickness of biogenic sediments in the vicinity of the Czechowskie Lake. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Lamparski Piotr: Thickness of biogenic sediments in the vicinity of the Czechowskie Lake in the light of ground penetrating radar (GPR) study. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 45 (Scientific Technical Report; 02)
 • Lamparski Piotr: Searching for remains of a observation platform (pavimentum) of Nicolas Copernicus’s astronomical instruments. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Tree rings and snow avalanche modeling. Case studies from the Tatra Mountains. [w]: EURODENDRO 2014, Lugo, Spain 8-12 September 2014, Book of Abstracts. Eds. I. Garcia-Gonzalez, M. Souto-Herrero. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela,, 2014 - s. 83.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Wiekiera Monika, Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie w Tatrach Wysokich. [w]: Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. II Konferencja Dendrochronologów Polskich – Rogów, 14-16 lutego 2014. Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zakładu Doświadczalnego SGGW, 2014 - s. 56.
 • Lempa Michał, Kalafarski Michał, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Dendrogeomophological study on snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology. TRACE 2014, Aviemore, Scotland 6-10 May 2014. Aviemore: Unviersity of St. Andrews, 2014 - s. 73.
 • Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Remote sensing control of lower Vistula river channel pattern changes caused by functioning of the Włocławek reservoir. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Influence of dam on river channels pattern changes. Case study from Wloclawek Reservoir on Vistula river. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 69-70.
 • Lutyńska Monika, Huebner Thomas, Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental changes in Lake Czechowskie: a new insights from the diatom. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 28 (Scientific Technical Report; 02)
 • Mazur Marcin: Location and accessibility as a factor of Polish rural areas development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Mazur Marcin: Accessibility of rural areas to the major academic centres as a factor of education level - Polish case. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Michczyńska Danuta, Starkel Leszek: INTIMATE, selected remarks following the COST action. - Papers on Global Change IGBP 2014, 21 - s. 63-68.
 • Milewski Paweł: Evaluation of local bioclimatic conditions in Polish health resorts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - s. 0552.
 • Myga-Piątek Urszula, Plit Joanna: Preface. [w]: Dissertations of Cultural Landscape Commission No 23. Ed. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2014 - s. 5-7 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 23)
 • Noryśkiewicz Agnieszka, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The impact of climate and local envioronmental conditions on vegetation pattern in the Czechowskie Lake catchment (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 29-30 (Scientific Technical Report; 02)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The impact of climate and environmental processes on vegetation pattern in the Czechowskie lake catchment Czechowo Region (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas cooling. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Obremska Milena, Ott Florian, Słowiński Michał, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: 2000 years of human activity in Tuchola Pinewoods (northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Obremska Milena, Ott Florian, Słowiński Michał, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The human activity during the last two millenia in Tuchola Pinewoods (northern Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 32 (Scientific Technical Report; 02)
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Dulski Peter, Wulf Sabine, Hoelzmann Philipp, Obremska Milena, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław: Constructing a precise and robust chronology for the varved sediment record of Lake Czechowskie (Poland) - an example for the last 1000 years. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 33 (Scientific Technical Report; 02)
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Putyrskaya Victoria, Błaszkiewicz Mirosław: Constructing a precise and robust chronology for the varved sediment record of Lake Czechowskie (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Plit Joanna, Andrejczuk Wiaczesław: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2014 - s. 5.
 • Prokop Paweł: Stop 4.3. The Greek catholic church of St. Paraskevi in Kwiatoń. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 160-161.
 • Prokop Paweł: Stop 3.3. Chochołów - the original Polish highlanders' wooden architecture. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poskonka Dominik: Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Przewoźna Bogusława: Przekształcenia morfometrii i pokrywy glebowej zagłębień bezodpływowych w efekcie oddziaływania erozji wodnej i denudacji antropogenicznej. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 90-91.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna: Specyfika środowiska przyrodniczego a zestaw usług ekosystemowych, ich wskaźników i miar (na przykładzie trzech gmin województwa podlaskiego). [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - 1 s.
 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 109-110.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Environmental conditions, dynamic and multiproxy records of snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh J.: Relief of the Pindari valley (Kumaun Himalaya) and its recent transformation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Schwab Markus, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław, Raab Thomas, Wilmking Martin: The Virtual Institute of Integrated Climate and Lanscape Evolution Analyses-ICLEA. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 8 (Scientific Technical Report; 02)
 • Siłka Piotr: The spatial development of the information society in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Siłka Piotr: Geograpy of innovation potential in Poland. [w]: 2014 AAG Annual Meeting, Tampa. Online Annual Meeting Abstracts & Programs. Tampa: AAG, 2014 - 1 s.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Program „GraphScape” – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 45-46.
 • Starkel Leszek: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie). [w]: Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Warszawa: SGGW, 2014 - s. 52.
 • Starkel Leszek: Ewolucja systemów rzecznych w ostatnim glacjale i holocenie na terenie Polski. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 99.
 • Starkel Leszek: Quaternary transformation of older relief in the eastern part of Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and environmental challenges. Red. Jan Novotny. Bratislava: Geograficky Ustav SAV, 2014 - s. 43.
 • Starkel Leszek: The post Second World War explosion of Polish Geography. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Kiss Timea, Panin Andrei, Persoiu Ioanna: Factors controlling the evolution of fluvial systems in C-E Europe during the last cold stage (60-8 ka BP). [w]: INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme. Zaragoza: [b.w.], 2014 - s. 25.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Szejgiec Barbara: The impact of economic crisis on geographic and product export diversification: the case of Polish regions. [w]: Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories. Annual European Conference, Sunday15th - Wednesday 18th June 2014, Dokuz Eylul University, Faculty of Business, Izmir, Turkey. Compiled by Elizabeth Mitchell. Seaford: Regional Studies Association, 2014 - s. 129.
 • Szmańda Jacek B, Gierszewski Piotr J, Kordowski Jarosław, Lehotský Milan, Luc Małgorzata, Novotný Jan: Gravel-bed anabranching fluvial system of the Old Danube river channels in Slovakia - present and past. [w]: Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov. Ed. Jan Novotny. Bratislava: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV; Geograficky ustav SAV, 2014 - s. 45.
 • Szmańda Jacek B., Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Łokas Edyta, Michno Anna, Przegiętka Krzysztof, Szwarczewski Piotr, Wachniew Przemysław: Wyniki datowania luminescencyjnego wybranych profili mad środkowej i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 105-106.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Porównanie układów koryt i warunków sedymentacji mad w systemach wielokorytowych Dunaju na Słowacji i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 104-105.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotský Milan, Luc Małgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Gravel-bed versus sand-bed anabranching rivers sedimentation, example from Danube and Vistula rivers’ floodplain deposits. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 68-69.
 • Szmyd Jakub: Influence of lee waves on the near-surface atmospheric pressure and local air circulation in foreland of the Polish Tatra Mts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bożena, Ott Florian, Tyszkowski Sebastian: Landscape transformation under influence of melting buried ice blocks (North Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bożena, Ott Florian, Tyszkowski Sebastian: The role of dead ice melting on landscape transformation in the Lateglacial and early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 50 (Scientific Technical Report; 02)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryskiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late Allerød climatic fluctuation reconstructed from Trzechowskie paleolake sediment. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. 2014 - s. 35 (Scientific Technical Report; 02)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake ecosystem response to late Allerød climatic fluctuation (northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake system response to late Allerød climate change and transition into the Younger Dryas - recorded in lake sediments from Central Europe, Northern Poland. [w]: INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme. Zaragoza: [b.w.], 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lead and lags of lake system responses to Late Allerød and Early Younger Dryas climatic fluctuation – an example from varved lake sediments from Northern Poland (Central Europe). [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian: Shaping the escarpment zone of lowland river valleys by landslides: a case study in the Vistula Valley (northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian: Current development of mass movements in lowland river valleys at the site of old landslides - case study from Vistula Valley, Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie (Pomerania, northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 4.4. Klimkówka water reservoir. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 162-166.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 3.6. Czorsztyn–Sromowce Wyżne complex of water reservoirs. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 137-140.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: The impact of large floods on the transformation of the Ropa riverbed (Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych. [w]: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Kozłowski Rafał: The impact of a reservoir on chemical properties of water in the mountain course of the Tista River (Darjeeling Himalaya). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe. [w]: New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014. Stockholm; Umea: University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, 2014 - s. 15-16.
 • Więckowski Marek: Development of new cross-border tourist attractions in Poland. [w]: The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition). Arras, Lille, Mons: BRIT XIV, 2014 - 1 s.
 • Więckowski Marek: New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, 2014 - s. 32.
 • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wolski Jacek: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki, 2014 - 1 s.
 • Wulf Sabine, Dräger Nadine, Theuerkauf Martin, Ott Florian, Serb Johanna, Słowiński Michał, Dietze Elisabeth, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Tephra dating and synchronisation of high-resolution lake sequences from NE Germany. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 39 (Scientific Technical Report; 02)
 • Zwoliński Zbigniew, Rączkowska Zofia: Cyfrowe mapy geomorfologiczne – koncepcja i realizacja. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 133.
 • Śleszyński Przemysław: Nie tylko ocena cytowalności i jakości badań. Zastosowanie indeksu Hirscha w analizie autorskiej i instytucjonalnej dyscyplin naukowych. - Forum Akademickie 2014, 2 - s. 29-31.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. Łódź, 10-11 kwietnia 2014 r. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Urbanizacji Przestrzeni UŁ, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w Polsce. - Gazeta Samorządu i Administracji 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK 2030. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 50.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”. - Samorząd Terytorialny 2014, 12 - s. 65-68.
 • Śleszyński Przemysław: Assessment of transport-settlement efficiency of Poland and its use in regional and spatial policy. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 51.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz, Warszawa 2014. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 626-629.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Jolanta Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, 156 s. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Affek Andrzej: Landscape structure and patterns of land cover change in the Sanok-Turka Mountains, Polish Carpathians (1780-2000). [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 4.
 • Affek Andrzej: Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study from Polish Eastern Carpathians). [w]: Changing European Landscapes. Landscape ecology, local to global. Manchester 9-12 September 2013. Manchester: IALE, 2013 - 1s.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Sezonowość odpływu rzecznego ze wschodniej części Kujaw. [w]: Aspekty badań wody w XX i XXI wieku - streszczenia artykułów. Red. Roman Cieśliński, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska. Gdańsk: Wydział Oceanografii i Geografii UG; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2013 - s. 13-14.
 • Bański Jerzy: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. [w]: Geography: linking tradition and future. Bruges: EUROGEO, 2013 - s. 10.
 • Bański Jerzy: Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective. [w]: AAG Annual Meeting Abstracts. Los Angeles: AAG, 2013 - s. 48-49.
 • Bański Jerzy: Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 36.
 • Bański Jerzy, Garcia-Blanco Gemma: Preface. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 9.
 • Bil Michal, Długosz Michał, Micu Michai: An outline landslide-triggering rainfall thresholds in the Flysch Carpathians Chain. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
 • Bochenek Witold: Dynamika wybranych składników obiegu wody w beskidzko-pogórskiej zlewni Bystrzanki w okresie 40 lat badań (1971-2010). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 8.
 • Bochenek Witold: Wpływ warunków meteorologicznych na wybrane teledetekcyjne wskaźniki roślinności w zlewni Bystrzanki, uzyskane z obrazów satelitarnych misji LANDSAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 8.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Brykała Dariusz, Chrzanowski Kamil, Czarnecki Piotr: Watermills operation on the Pomeranian rivers at the beginning of the 20th century. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 40 (Scientific Technical Report; 04)
 • Brykała Dariusz, Sarnowski Łukasz: Zagospodarowanie hydrotechniczne rzek na mapach ‘szczegulnych’ województw Karola Perthéesa. [w]: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013. Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski. Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 13-14.
 • Brykała Dariusz, Strzyżewski Tomasz, Sarnowski Łukasz, Jańczak Anna: Spatial coverage and contents of the Charles Perthées’ special maps of Polish woivodeships from the end of the 18th century. [w]: The Four Elements: the Essentials of the History of Cartography. Red. Antti Jakobsson. Helsinki: The Cartographic Society of Finland, 2013 - s. 107.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolution of canals system linking the Vistula, Dnieper and Neman basins. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 39 (Scientific Technical Report; 04)
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The anthropogenic influence on vegetation and soil properties in Gorce Mts. (Polish Carpathians) during the last 50 years. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 463.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Contemporary human impact on the hydromorphological state of mountain streams (Polish Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 18.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians). [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Ott Florian, Słowiński Michał: Morfologiczny i litologiczny zapis zmienności poziomu wody Jeziora Czechowskiego – Pojezierze Starogardzkie. [w]: Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały. Warszawa: PIG - PIB, 2013 - s. 100.
 • Błażejczyk Krzysztof: System wymiany i regeneracji powietrza jako czynnik poprawy warunków aerosanitarnych i bioklimatycznych w mieście. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 179-181.
 • Błażejczyk Krzysztof, Degórska Bożena: Możliwości poprawy jakości powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 182-183.
 • Czapiewski Konrad: The role of human capital in rural and agricultural development. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 77.
 • Czapiewski Konrad: Where the brains are and move: on education in Poland. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 209.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Mazur Marcin, Ferenc Mariola: Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project. [w]: Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Tampere: Regional Studies Association, 2013 - s. 29.
 • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanized land of Warsaw Metropolitan Area during the EU pre-accession period of Poland and the first years of membership. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Degórski Marek: Time and space in the study of physicgeographical system on the example of soil cover. [w]: Reflection of time and space research in geography. Conference on the occasion of the 70th Anniversary of the Institute of Geography, SAS, 19.11.2013, Book of abstracts. Bratislava: Institute of Geography SAS, 2013 - s. 24.
 • Degórski Marek: Effect of the road traffic on soil properties. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 109.
 • Degórski Marek: Climate change as a cause of hazard and risk for the spatial development. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Długosz Michał: Budowa geologiczna. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 239)
 • Gamrat Wojciech, Andrzejewski Leon, Noryśkiewicz Bożena, Błaszkiewicz Mirosław, Krześlak Iwona, Kupniewska Anna, Lewandowski Krzysztof: Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska historia środowiska przyrodniczego okolic Gronowa (Wysoczyzna Chełmińska). [w]: Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 - s. 39-40.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek: Sedimentation pattern in a shallow, strong through-flow dam reservoir (Włocławek Reservoir). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 42 (Scientific Technical Report; 04)
 • Goliszek Sławomir: Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina. [w]: II "Konferencja GIS w Nauce", Lublin, 24-26 czerwca 2013 r. Abstrakty referatów i posterów. Lublin: UMCS, 2013 - s. 22-23.
 • Hirsch Florian, Nicolay Alexander, Schneider Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary soil genesis and geomorphodynamics in Northern Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 43 (Scientific Technical Report; 04)
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Wróbel Grzegorz, Wojtyna Ewa, Bochenek Witold: Charakterystyka zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w otoczeniu Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 23.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Wróbel Grzegorz, Wojtyna Ewa, Bochenek Witold: Analiza zależności między strukturami zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w obrębie Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku a wybranymi czynnikami abiotycznymi środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 20-21.
 • Jankowski Michal, Budek Anna, Dzieduszynska Danuta, Kittel Piotr, Petera-Zganiacz Joanna, Twardy Juliusz: Paleopedologiczna interpretacja sekwencji glebowych i szczątki pogrzebanego lasu na stanowisku Koźmin Las, centralna Polska. [w]: Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmentals archives. Materials of the XIIth International Symposium and Field Work on Paleopedology. Kursk: ISFWP, 2013 - 27 .
 • Kalafarski Michał, Lempa Michał, Czajka Barbara, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Wpływ lawin śnieżnych na przebieg górnej granicy lasu w Polskich Tatrach w okresie 1938-2012. [w]: Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych - skutki ekologiczne. Kielce: 2013 - s. 16.
 • Karasiewicz Mirosław T., Lamparski Piotr: Kettle-holes deposits in the light of geological and GPR study. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 46 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 37.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof: Przeobrażenia pienińskich ściezek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spišská Stará Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninský národný park, 2013 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz: The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 248.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. - Europa XXI 2013, 23 - s. 5.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28, 4 - s. 729-730.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Old Vistula River Lake in the Light Cartographic, Sedimentological, Hydrological and Hydrochemical Investigations (Grudziądz Basin, North Central Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 47 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kowalska Anna: Differences and changes in the open landscape habitats of the Vistula river valley. [w]: Open Landscapes Ecology, Management and Nature Conservation, Program & Abstracts Book, 29th September-3rd October 2013 Hildesheim, Germany. Hildesheim: University of Hildesheim, 2013 - s. 38-39.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna, Kozłowska Katarzyna, Kostrakiewicz-Gierałt Kinga: Zmiany powierzchni zbiorowisk roslinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 326.
 • Kozłowska Anna (rec.): P. Migoń - Geoturystyka. Warszawa 2012. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 134-136.
 • Kołaczkowska Ewa, Obidziński Artur, Mędrzycki Piotr, Dudek Michał: Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 316-317.
 • Kycko Marlena, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Ochtyra Adrian, Marcinkowska Adriana: Variablility of spectral characterics of trampled high-mountain meadows of the Tatra National Park M&B Reserve. [w]: Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy. Book of abstracts. Matera: [b.w.], 2013 - s. 110.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Corrie in the light of lichenometric dating. [w]: Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts. Eds. J. Stursa, J. Andrle. Spindleruv Mlyn: The Krkonose Mts. National Park Administration, 2013 - s. 72.
 • Michczyńska Danuta, Starkel Leszek, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Hydrological changes after last ice retreat in Northern Poland in the light of radiocarbon dating. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice/Podlesice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 21.
 • Milewski Paweł: Wpływ środowiska geograficznego na warunki biotermiczne uzdrowisk. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 233-234.
 • Noryśkiewicz Agnieszka, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Hirsch Florian: Historia niewielkiego zagłębienia w Wygoninie (północno-wschodnie Bory Tucholskie) w świetle analizy pyłkowej. [w]: Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 - s. 73.
 • Ochtyra Adrian, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Marcinkowska Adriana: Comparison of spruce forests condition in Karkonosze and Tatras. [w]: Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts. Eds. J. Stursa, J. Andrle. Spindleruv Mlyn: The Krknose Mts. National Park Administration, 2013 - s. 86.
 • Ochtyra Adrian, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Marcinkowska Adriana, Gamba Paolo, Kycko Marlena: Mapping of damaged forest areas of the Tatra Mountains using Landsat images and fuzzy ARTMAP simulator. [w]: Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy. Book of abstracts. Matera: [b.w.], 2013 - s. 112.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław: Holocene and Late Glacial varved sediments from Czechowskie Lake (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Wulf Sabine, Obremska Milena, Lutyńska Monika, Noryśkiewicz Bożena, Błaszkiewicz Mirosław: Holocene and Late Glacial chronology for the varved sediments from Lake Czechowskie (Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Ott Florian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bozena, Tyszkowski Sebastian: Environmental impact of melting buried ice blocks (North Poland). [w]: 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013. San Francisco: American Geophysical Union, 2013 - 1 s.
 • Pacuk Bartłomiej, Regulska Edyta: Sezonowa i roczna dynamika zmian w zgrupowaniach chrząszczy biegaczowatych (Carabidae) dwóch typów pól uprawnych. [w]: Biegaczowate jako przedmiot badań naukowych - tereźniejszość i przyszłość. 13. Sympozjum Polskich Karabidologów, 1-3.7.2013, Tuczno. Program i abstrakty. Warszawa: SGGW, 2013 - s. 37.
 • Plit Joanna: Analizy geograficzne i historyczne dawnych map. [w]: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013. Streszczenia referatów i komunikatów. Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski. Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 10-11.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Study of soil erosion under manual cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) based on radioisotope measurements. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 81.
 • Prokop Paweł: Impact of ancient iron smelting on land degradation of the Meghalaya Plateau in India. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Human impact on soil carbon loss due to land use change and terrace erosion of the Sikkim Himalayan Piemont. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9 Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impacts on land use and soil properties on the Eastern Himalaya piedmont over last 150 years. [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 23-24.
 • Przewoźna Bogusława: Soil erosion and anthropogenic denudation in basins without outlets as an indicators of soil diversity in young glacial landscape. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 236-237.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 245-246.
 • Rojan Elżbieta, Rączkowska Zofia, Kalafarski Michał, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Gądek Bogdan: Avalanches in relation to relief of the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1066.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological aspects of snow avalanches activity in the Polish Tatras. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 67-68.
 • Sarnowski Łukasz, Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew: Visibility analysis in the landscape study using the Digital Photogrammetry 3D System DEPHOS – an example from Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 18 (Scientific Technical Report; 04)
 • Siłka Piotr: Innovation potenial of Polish cities. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 88.
 • Solon Jerzy, Przemyski Alojzy: Plant species diversity versus ecotope diversity in Chęciny-Kielce Landscape Park (S Poland). [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 275.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 213.
 • Starkel Leszek: Clusters of heavy rains at orographic barriers. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 250.
 • Starkel Leszek: Relacje procesów fluwialnych i eolicznych w ostatnim piętrze zimnym w Europie Środkowej. [w]: Pokrywa lessowa Północnego Przyczarnomorza. Monografia naukowa (XVIIІ ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, 8–13 września 2013 r.). Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 162-163.
 • Starkel Leszek: The Quaternary transformation of inherited older mountain landscapes. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 271.
 • Starkel Leszek: The first years of activity of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 127-129.
 • Starkel Leszek, Płoskonka Dominik, Adamiec Grzegorz: The OSL dating and maturity of soils help to reconstruct the neotectonic movements in the piedmont zone of Sikkimese - Bhutanese Himalaya. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice/Podlesice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 42-43.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Sediment trend analysis (STA) in reconstruction of accumulation conditions of overbank deposits on the crevasse splay (Świniary, the Vistula river valley - case study). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 42-43.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotsky Milan, Luc Malgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Contemporary sedimentation in the abandoned channels of the Danube river multiple-channels system (Slovakia). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 44.
 • Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata, Gierszewski Piotr J.: Comparison of the Danube and the Vistula rivers multiple-channel patterns with the use of Brice methods. [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 45-46.
 • Szmyd Jakub: O orientacji geograficznej na giełdzie papierów wartościowych. - Polski Przegląd Kartograficzny 2013, 45, 2 - s. 155-157.
 • Szmyd Jakub: O potrzebie zmian kryteriów oceny właściwości leczniczych klimatu w uzdrowiskach polskich. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 232-233.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes during lateglacial and early Holocene recorded in lake sediments (northern Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide;. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in lateglacial lake sediments from northern Poland. [w]: Workshop on Terrestrial Records from Eastern Europe March, 6-9, 2013, Cluj Napoca, Romania;. Red. Aurel Persoiu. Cluj Napoca: Ştefan cel Mare University, Suceava Faculty of Environmental Science, Babeş-Bolyai University, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid lateglacial climate changes in lake sediments from northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Abrupt climate-triggered lake ecosystem changes recorded in late glacial lake sediments in northern Poland. [w]: 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013. San Francisco: American Geophysical Union, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in Late Glacial lake sediments from central-northern Poland. [w]: INTIMATE 2013, Blair Atholl, Scotland. Blair Atholl: INTIMATE, 2013 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian: The role of landslides in current process of shaping the escarpment zone of river valleys (example of Lower Vistula Valley). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 51 (Scientific Technical Report; 04)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Preliminary analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 52 (Scientific Technical Report; 04)
 • Wiejaczka Łukasz: Geomorphological consequences of mountain reservoir operation (Klimkówka Reservoir, Polish Carpathians. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 85.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 9.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Więckowski Marek: Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia). [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013. (publikacja elektroniczna), 2013 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians. [w]: Tourism between Tradition and Modernity. Hiroshima: [b.w.], 2013 - s. 33-34.
 • Wulf Sabine, Ott Florian, Słowiński Michał, Dräger Nadine, Dulaski Peter, Noryśkiewicz Agnieszka M., Neugebauer Ina, Martin-Puertas Celia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Tephrochronological linking of lake sediment sequences from Germany and northern Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Modele dla miast postsocjalistycznych. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 97.
 • Śleszyński Przemysław: Wprowadzenie. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 5-12.
 • Śleszyński Przemysław: Kłopot z planami miejscowymi. - Wspólnota 2013, 10 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań 2012. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 683-686.
 • Affek Andrzej: Land use dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study of former Polish-Ukrainian ethnic borderland). [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 111-112.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Parameters of streamflow droughts in agricultural basin in central Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Local and regional development – challenges and policy issues. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2012 - s. 7 (Rural Studies; 27)
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew, Sarnowski Łukasz: Wind and water power utilization during the last 200 years in the area of the Kujawsko-Pomorskie Region. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 129.
 • Brykała Dariusz, Tsvetkova Marina, Tsvetkov Alexander: Watermills as main element of small rivers development - examples from Poland and Russia. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 129-130.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Contemporary environmental changes of Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mountains (Western Carpathians) in relation to land use and soil properties. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 939.
 • Błażejczyk Krzysztof (rec.): Continents under Climate Change, red. W. Endlicher, F.-W. Gerstangarbe. Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Band 112, Nummer 384, Halle (Saale). - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 3 - s. 473-474.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Czapiewski Konrad: Spatial analysis of models of knowledge transfer in agriculture. First results. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 355.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Bajerski Artur: Where the brains are, where the brains move? Education, skilled migration and human capital in Poland. [w]: Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 19.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
 • Dercon G., Gibbs M., Rasche F., Brandt C., Cadisch G., Boeckx P., Bodé S., Hancock G., Blake W., Walling D.E., Mabit L., Benmansour M., Lam N., Lobb D., Schuller P., Golosov V., Zhang X., Li Y., Froehlich Wojciech, Asfary A., Nguyen M.L.: Compound-specific stable isotope techniques for improving precision soil conservation strategies. A overview of the lessons learnt in a FAO/IAEA Coordinated Research Project. [w]: International Symposium on Managing Soils for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation, 23-27 July 2012, Vienna, Austria. Ed. Long Minh Nguyen. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2012 - 2 s.
 • Eberhardt Piotr (rec.): Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Red. nauk. G. Wawro. - Polski Przegląd Kartograficzny 2012, 44,, 2 - s. 156-159.
 • Ferenc Mariola: Land use and land cover changes in the Oresund region. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 168.
 • Ferenc Mariola: Suburbanization during the period of systematic transformation – case study of Lublin. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 182.
 • Froehlich Wojciech: The use of 137Cs, 7Be and 210Pbex in investigations the impact of short and long-term land use practices on sediment transfer in the Polish Flysch Carpathians. [w]: International Symposium on Managing Soils for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation, 23-27 July 2012, Vienna, Austria. Ed. Long Minh Nguyen. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2012 - 2 s.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Geomorphological and sedimenthological effects of failure of the Vistula flood embankment near Płock. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. Mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 9-10.
 • Komornicki Tomasz: Economic crisis versus local economies in Poland. [w]: Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak Katarzyna, Tyszkowski Sebastian: Evolution of the lower Vistula River floodplain in the light of sedimentological and geomorphological analyses of the overbank deposits, north central Poland. [w]: Geomorfologia a integrovany vyskum krajiny, 7. vedecká konferencia ASG pri SAV, Ružomberok 10. - 12.9.2012, Zborník abstraktov, exkurzný sprievodca. Eds. Pavel Bella, Pavol Papčo. Bratislava: Verbum -Vydavatel’stvo Katolíckej univerzity w Ružomberku, 2012 - s. 26-27.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Wymywanie wybranych pierwiastków biogennych w drzewostanach Stacji Bazowych Święty Krzyż i Szymbark. [w]: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. Rafał Kozłowski. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, 2012 - s. 112-113.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Kijowska-Strugała Małgorzata: Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 1 s.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland. [w]: Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012. Cork: University College, 2012 - s. 93.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plesssen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Seasonal sub-layer variations of a varved record from the Czechowskie Lake, Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Podgórski Zbigniew, Zielski Andrzej, Brykała Dariusz: Vertical-wheeled watermills in Turznice (Poland) in the light of dendrochronological studies. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 194-195.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 323-324.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 336.
 • Przewoźna Bogusława: Changes of bulk density and air-water properties of soils in basins without outlets as an effect of erosion and anthropogenic denudation (studies from north-western Poland). [w]: EUROSOIL 2012, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, 4th International Congress of the ECSSS, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Book of abstracts,. Red. Nicola Senesi. Bari: ECSSS, 2012 - s. 1065.
 • Solon Jerzy: Związki między wskaźnikami fitoindykacyjnymi a biomasą i cechami gleby na wybranych katenach topograficzno-glebowych. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 223-234.
 • Starkel Leszek: Rola okresów przejściowych w cyklu glacjalno-interglacjalnym ewolucji rzeźby obszaru Polski. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Czwartorzędowe przekształcenia poziomów denudacyjnych w Karpatach fliszowych. [w]: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Babia Góra, Dukla, Piwniczna, Zawoja, 25-28 września 2012 r. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2012 - 1 s.
 • Szmańda Jacek Bogusław, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Novotny Jan: Flood sedimentation record in the Danube river’s overbank alluvia in Slovakia. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 45-46.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - s. 106-107.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Skubała Piotr, Ott Florian, Wulf Sabina, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Local environmental response of climate change in the Trzechowskie paleolake in northern Poland, during the Late Glacial and early Holocene. [w]: Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts. Glasgow: International Paleolimnology Association, 2012 - s. 188.
 • Tyszkowski Sebastian, Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard: An analysis of selected elements of the environment in the outflow model compared with measurements of agricultural basin in central Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the Polish-Slovak borderland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 234.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w nowej KPZK 2030. [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 53-54.
 • Śleszyński Przemysław: „Faktyczne” dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011. - Biuletyn Migracyjny 2012, 37 - s. 2.
 • Śleszyński Przemysław: Narodowy Atlas Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018). [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 54-55.
 • Adamczyk Anna Beata: Wykorzystanie danych satelitarnych do oceny przestrzennych zmian termiki miasta na przykładzie Warszawy. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 19-20.
 • Adamczyk Anna Beata: Stan sanitarny powietrza jako czynnik warunkujący leczenie uzdrowiskowe. [w]: Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 29-30.
 • Adamczyk Anna Beata: Ocena lokalnego zróżnicowania warunków bioklimatycznych miejscowości o charakterze uzdrowiskowym na przykładzie Sokołowska. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 3 - s. 236.
 • Affek Andrzej: Geometryczna korekcja map historycznych z zastosowaniem GIS. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 7.
 • Affek Andrzej: Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpathians (1780-2000). [w]: Four dimensions of landscape. International Conference, Warsaw, 15-17.09.2011. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw, Polish Association for Landscape Ecology, 2011 - s. 31.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata: Problemy doboru metod badawczych i analizy wyników pomiarów meteorologicznych klimatu miasta. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 20-21.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for regional development - the case of Poland. [w]: American Association of Geographers Annual Meeting Abstracts, Seattle, Washington, 12-16 April 2011. Seattle: Association of American Geographers, 2011 - s. 41.
 • Bański Jerzy: Editorial. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 3-4.
 • Bański Jerzy: Quo vadis geography? Some remarks of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Bochenek Witold: The diversity of overland flow and soil wash on experimental plots. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23.
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 24.
 • Bucała Anna, Budek Anna: The role of rainfalls and floods in transformation of small catchment relief, the Suszanka stream, the Beskyd Średni Mts., Poland. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23-24.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy w oparciu o analizę materiałów kartograficznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 9-10.
 • Budek Anna, Gębica Piotr, Okoński Jerzy: Micromorphological studies of humic soil horizons and anthropogenic infillings in archaeological site at Rozbórz near Przeworsk, Southern Poland. [w]: Climate change in the Light of Archaeological and Geoarchaeological Research. First Geoarchaeological Conference in Warsaw. Institute of Archaeology Cardinal Stefana Wyszyński University in Warsaw, 25 November 2011. Warszawa: Instytut Archeologii UKSW, 2011 - s. 2.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Bauer Achim, Ott Florian: Analizy multiproxy rocznie laminowanych osadów jeziornych Jeziora Czechowskiego - informacja wstępna. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 19-20.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Czapiewski Konrad: Channels of knowledge transfer to Polish farmers. [w]: Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts. Seoul: Institute of Space & Economy Seoul National University, 2011 - s. 33-34.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Infrastructure accessibility and resources: changes in the school system and in the level of education in the Mazovia region (Poland) in the 1970-2002 period. [w]: Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts. Seoul: Institute of Space & Economy Seoul National University, 2011 - s. 34.
 • Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 34.
 • Degórski Marek: Influence of traffic into the environment properties and human. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Degórski Marek: Quality of life and ecosystem services in rural-urban regions. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 19.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Możliwości rekonstrukcji procesów rzeźbotwórczych kształtujących współczesną georóżnorodność na podstawie badań makroskopowych SEM. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 35-36.
 • Froehlich Wojciech: Piki aktywności radioizotopu 137Cs jako antropogeniczne markery w osadach facji pozakorytowej systemów fluwialnych Dunajca i Brahmaputry. [w]: Warsztaty "Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego". Warszawa, 9-10 czerwca 2011. Streszczenia. Warszawa: WGiSR UW; Instytut Fizyki PŚ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, 2011 - s. 8-9.
 • Froehlich Wojciech: Wartości progowe procesów fluwialnych i efektywność geomorfologiczna wezbrań w zlewni potoku Homerka. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 53-54.
 • Froehlich Wojciech: Natężenie sedymentacji facji pozakorytowej w łożysku powodziowym Brahmaputry na przedpolu Himalajów (Asam, Indie). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 52-53.
 • Gierszewski Piotr, Dłużewski Maciej, Sobczak Karolina: Wpływ czynników geogenicznych na właściwości chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych w dorzeczu Dades-Draa (Maroko). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 58.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Habel Michał, Kaszubski Michał: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektów przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 59.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 29.
 • Gębica Piotr, Jacysyn Andrij, Starkel Leszek, Krąpiec Marek: Medieval accumulation in the Upper Dnister river valley and its connection with colonization of the Eastern Carpathians Foreland (Western Ukraine). [w]: Climate change in the Carpathian-Balcan region during Last Pleistocene and Holocene. Abstract volume. Suceava: Universitatea Stefan cel Mare, 2011 - s. 23-24.
 • Kijowska Małgorzata: Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 78.
 • Komornicki Tomasz: New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 30.
 • Kowalska Anna: Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 27.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan: Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. [w]: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne. Wrocław: Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, 2011 - s. 51.
 • Kołaczkowska Ewa: Habitat and land use types as factors determining the invasibility of small lowland river valleys in Central Eastern Poland. [w]: EMAPi 2011. 11th International Conference of the Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Bridging the gap between scientific knowledge and management practice. 30th August - 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas County, Szombathely, Hungary. Szombathely: [b.w.], 2011 - s. 148.
 • Lehotsky M., Gierszewski P.J., Kordowski J.A., Novotny J., Szmańda J.B.: Response of river morphology to civil engineering (the Danube River). [w]: International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, 11.-14. April 2011, Austria Center Vienna. Conference abstract book. Eds. Helmut Habersack, Bernhard Schober, Des Walling. Vienna: [b.w.], 2011 - s. 185.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 117-118.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Michczyński Adam, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Analizy dużych zbiorów dat 14C danych dendrochronologicznych, palinologicznych, paleohydrologicznych i stratygraficznych jako metoda rekonstrukcji paleoklimatycznych. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 24.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Record of the Late Glacial and Early Holocene palaeoenvironmental changes in different types of terrestial sediments: Polish territory case study. [w]: INTIMATE INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records: Towards High-Precision Chronologies. Abstract volume INTIMATE Workshop funded by EU COST Action ES0907, Potsdam, Germany, February 7-9, 2011. Eds. Sabine Wulf, Achim Brauer. Potsdam: Geoforschungszentrum, 2011 - s. 29.
 • Milewski Paweł: Warunki bioklimatyczne Ziemi Kłodzkiej. [w]: Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 18.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Szmańda Jacek, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Sladek Jan: Contemporary development of the by-passed river floodplain (the Danube River example). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 44.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: First results of the varved sediment record from Lake Czechowskie. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 82.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: First results of the varved sediment record from Lake Czechowskie. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 28.
 • Plit Joanna: [Przedmowa]. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 6.
 • Plit Joanna: Mapa Henneberga i mapa Lubinusa jako źródło informacji o stanie środowiska geograficznego na przełomie XVI i XVII w. Studium metodyczne. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 39.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach klimatu subtropikalnego. [w]: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warsztaty, Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 21.
 • Prokop Paweł: Soil degradation along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (northeastern India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 125.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Environmental response to human impact on the Meghalaya Plateau (northeastern India) during the last 2500 yrs BP. [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 126.
 • Przewoźna Bogusława: Zmiany właściwości gleb zagłębień bezodpływowych w krajobrazie młodoglacjalnym jako efekt denudacji antropogenicznej procesów erozyjnych. [w]: 28. Kongres Gleboznawczy, Toruń, 5-10.09.2011. Program i streszczenia. Toruń: Zakład Gleboznawstwa IG UMK, 2011 - s. 121.
 • Przewoźna Bogusława: Przekształcenia pokrywy glebowej w wyniku denudacji antropogenicznej interpretowane na podstawie map glebowo-rolniczych, ortofotomap i badań terenowych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 41-42.
 • Regulska Edyta, Pacuk Batłomiej: Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim. [w]: Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. 12-te Sympozjum Polskich Karabidologów, Olsztyn, 19-22 VI 2011. Materiały konferencyjne. Olsztyn: [b.w.], 2011 - s. 18.
 • Rosik Piotr: Legal, economic, psychological and infrastructure barriers on Polish borders. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 158.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech: Evaluating potential-based accessibility of spatial units. From closed to open model. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 46-47.
 • Rączkowska Zofia: Some remarks on granitic relief on the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 129.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna transformacja stoków gruzowych Tatr. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 125.
 • Rączkowska Zofia: Recent transformation of alpine debris slopes in the Tatra mts. (Poland). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 128.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i roślinności przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu od wpływem turystyki. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 126.
 • Solon Jerzy: [Wypowiedź w debacie]. [w]: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, 2011 - s. 70 (Biuletyn Forum Debaty Publicznej; 3)
 • Starkel Leszek: Glacial-interglacial cycle in the formation of slopes and valleys floors in the Flysch Carpathians. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 56-57.
 • Starkel Leszek: Modyfikacja faz dużej aktywności rzeźbotwórczej w okresie ingerencji człowieka. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 136.
 • Starkel Leszek: Morfogenetyczna wymowa cyklu glacjalno-interglacjalnego (nieustanna adaptacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 137-138.
 • Starkel Leszek: Roots of Carpathian landscapes (morphotectonics, climatic changes, human activity). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 16-17.
 • Starkel Leszek: Rola struktury geologicznej w przekształcaniu odziedziczonej rzeźby Karpat fliszowych. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 137.
 • Starkel Leszek: Generalizacja treści na różnoskalowych mapach geomorfologicznych (dorobek polskiej szkoły w latach 1950-1980). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 138-139.
 • Starkel Leszek: Rejestracja zdarzeń i zmian klimatycznych w osadach lądowych holocenu. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 50.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta Joanna, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota: Rainy periods and floods recorded in continental facies as background for the Holocene climatostratigraphy (key study from Poland). [w]: Quaternatry science - the view from the mountains. XVIII. INQUA Congress, 21-27 July 2001, Bern. Sessions and abstracts. Bern: INQUA, 2011 - 1 s.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Zmiany funkcjonowania systemu wielokorytowego Dunaju w sąsiedztwie zapory wodnej w Gabcikovie (Słowacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 142.
 • Szmyd Jakub: Chmury soczewkowate jako wskaźnik występowania fali orograficznej. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 57-58.
 • Szupryczyński Jan: Na szczycie Kopernika. - Głos Uczelni 2011, 20, nr 7/8 - s. 14-15.
 • Szupryczyński Jan: Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski. P. Kłysz. Poznań 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 148-150.
 • Tyszkowski Sebastian: Ruchy masowe w Świeciu i Morsku w świetle analiz parametrów geotechnicznych gruntu. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 158.
 • Tyszkowski Sebastian: Rozmieszczenie i skala aktywności współczesnych osuwisk w dolinie dolnej Wisły na odcinku Fordon-Kozielec. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 157.
 • Tyszkowski Sebastian: Aktywność współczesnych ruchów masowych na tle dawnych form osuwiskowych. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 107-108.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in European Union's periphery borderlands. [w]: BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2. Geneva: University of Geneva, 2011 - s. 37-38.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 2 s.
 • Wolski Jacek: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 51-52.
 • Affek Andrzej: Próby zagospodarowania zlewni górnego Wiaru od roku 1950 w kontekście idei rozwoju zrównoważonego. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 19.
 • Affek Andrzej: Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Materiały XII Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Łęczna 29-30 września 2010. Red. Sebastian Bernat. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 11-12.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 78.
 • Bański Jerzy: The influences of EU border on local development - on example of borderland of the Lublin region. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 5.
 • Bucała Anna: The influence of hydrotechnical structures on morphological changes of Jaszcze and Jamne stream channels in the Gorce Mountains, Polish Carpathian. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 8-9.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Kiedy zanikła wieloletnia zmarzlina na młodoglacjalnym obszarze Polski?. [w]: Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Jeziorowskie, 6-10.09.2010. Warszawa: PIG, 2010 - s. 52-53.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 110.
 • Ciechański Ariel: Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 637-638.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Successful rural areas - identification of creative factors. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Degórska Bożena: Transformation of rural areas into urban areas within the Warsaw Metropolitan Area in the early 21th centuries. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a factor for increasing of quality life in rural-urban regions. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 69.
 • Degórski Marek: The possibility of reconstructing the environmental evolution in Late Pleistocene and Holocene using SEM analysis - as exemplified by podsolic soils. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Długosz Michał: Geomorphic effects of extreme rainfall in the Carpathians, a case study from Podhale region. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 15-16.
 • Długosz Michał: Spływy gruzowe w Tatrach w świetle analizy GIS. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 66.
 • Froehlich Wojciech: The RFN content in suspended sediment transported during high magnitude flood as indicator contributing areas to identify impact of land use changes in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Second Research Co-ordination Meeting of the Research Co-ordinated project on "Integrated Isotopic Approaches for an Area-wide Precision Conservation to Control the Impacts of Agricultural Practices on Land Degradation and Soil Erosion" D1.20.11, 27 September - 1 October 2010, Centre Nationale de l'Energie, des Sciences et des Techniques Nucleaires (CNESTEN), Rabat, Morocco. Rabat: Centre Nationale de l'Energie, des Sciences et des Techniques Nucleaires, 2010 - 1 s.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 68.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 15.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 44-45.
 • Komornicki Tomasz: Functional linkages between the Polish metropolises. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 634-637.
 • Korcelli Piotr: Postawmy na duże miasta, stworzymy bieguny wzrostu. - Thintank 2010, nr 4 - s. 106-107.
 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Interrelations between economic and population change and land use patterns in European rural-urban regions. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 45.
 • Kordowski Jarosław: Geomorphological and sedimentological indicators of early stage anostomosing in the lower Vistula River valley, north central Poland, prior to recent river regulation. [w]: Gletscher, Wasser, Mensch - quartaerer Landschaftswandel im peribaltischer Raum. 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartaervereinigung DEUQUA E.V. 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group., 13.-17. September 2010 in Greifswald. Tagungsunterlagen. Greifswald: Lehrstuhl Physiche Geographie. Institut fuer Geographie und Geologie. Universitaet Greifswald, 2010 - s. 38-39.
 • Kordowski Jarosław: Osady dystalnego "dziurawego sandru" - geneza i cechy uziarnienia: studia szczegółowe z otoczenia jeziora Martwe w Borach Tucholskich (sandr Wdy). [w]: Analiza uziarnienia - rzeczywista jej wartość interpretacyjna. I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne 18 maja 2010. Streszczenia referatów. Red. nauk. Barbara Woronko. Warszawa: WGiSR UW, 2010 - s. 11-12.
 • Kowalska Anna: Atlas roślinności lasów. L.Witkowska-Żuk. Warszawa 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 115-116.
 • Kowalska Anna: Genetic relations between vegetation and fluvial landforms in the lower Vistula river valley. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 43.
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Jóźwiak Marek: Zróżnicowanie własności fizykochemicznych wód opadów atmosferycznych w geoekosystemach górskich Polski w latach hydrologicznych 2004-2008 na podstawie wyników badań na Stacjach Bazowych ZMŚP: Święty Krzyż i Szymbark. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 53-54.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Ocena wpływu wód opadowych na właściwości fizyko-chemiczne gleb leśnych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 55-56.
 • Kołaczkowska Ewa: Small river valleys as targets of alien plant species invasion. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 42.
 • Kołaczkowska Ewa: Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 46.
 • Kołaczkowska Ewa (rec.): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa 2009. - Przegl. Geogr. 2010, 82, 1 - s. 121-122.
 • Kroczak Rafał, Płoskonka Dominik: Growth rate and structure of agricultural terraces on the foothills of the Polish Carpathians. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 31-32.
 • Kędzia Stanisław: Problem of lichenometrical datings of talus slopes in the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 79.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Dulski Peter, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Microfacies analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie (Poland): first results from the last 1.500 year interval. [w]: Gletscher, Wasser, Mensch - quartaerer Landschaftswandel im peribaltischer Raum. 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartaervereinigung DEUQUA E.V. 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group., 13.-17. September 2010 in Greifswald. Tagungsunterlagen. Greifswald: Lehrstuhl Physiche Geographie. Institut fuer Geographie und Geologie. Universitaet Greifswald, 2010 - s. 139.
 • Piorr Anette, Zasada Ingo, Berges Regine, Loibl Wolfgang, Korcelli Piotr, Tosics Ivan, Lalenis Kostas, Alves Susana: Land use changes and sustainability performance of European region types. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 48.
 • Plit Joanna: Słowo wstępne. [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 9-10 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Plit Joanna: Kulturowe preferencje wyboru do wypoczynku krajobrazów skraju lasu. [w]: Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Biała Podlaska - Grabów, 20-22 maja 2010. Streszczenia referatów. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010 - s. 44-45.
 • Plit Joanna: Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Materiały XII Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Łęczna 29-30 września 2010. Red. Sebastian Bernat. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 41-42.
 • Poręba Grzegorz J., Prokop Paweł: The effects of agricultural land-use on soil erosion and deposition on the Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Comland meeting, July 6, 2010 Haifa Conference. Program and abstracts. Haifa: [b.w.], 2010 - s. 14.
 • Prokop Paweł: Land use/cover changes in the area with the highest rainfall in the world - Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion in the subtropical agricultural catchment, North-East India. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 117.
 • Przewoźna Bogusława, Regulska Edyta: Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim (na przykładzie wybranych pól). [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 70.
 • Płoskonka Dominik: Porównanie wyników analizy uziarnienia uzyskanych za pomocą różnych metod dla tych samych utworów. [w]: Analiza uziarnienia - rzeczywista jej wartość interpretacyjna. I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne 18 maja 2010. Streszczenia referatów. Red. nauk. Barbara Woronko. Warszawa: WGiSR UW, 2010 - s. 21.
 • Rodzik Jan, Smolska Ewa, Gierszewski Piotr: Procesy stokowe na Wyspach Zielonego Przylądka i warunki ich występowania. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 36.
 • Rączkowska Zofia: Recent activity of debris slopes in glacial cirques of the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 48-49.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 135.
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny a wybrane cechy rozwoju gospodarczego na przykładzie najważniejszych miast Polski. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 72.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 38.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Pazdur Anna, Margielewski Włodzimierz, Krąpiec Marek, Nalepka Dorota: Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 36.
 • Stola Władysława: Zabytkowe obiekty sakralne w Zagłębiu Dąbrowskim. M. Hyski, M. Ścibich. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 641-642.
 • Stola Władysława: Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. E. Pałka. Kielce 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 639-640.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Anabranching Danube River system between Cunovo and Gabcikovo preliminary results of channel pattern and lithofacial analysis. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 58-59.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Ewolucja systemu anastomozującego Dunaju pomiędzy Cunovem a Gabcikovem w świetle badań układu koryta i analiz litofacjalnych. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 41.
 • Szupryczyński Jan: Współpraca polsko-niemiecka. Bernhard Nitz. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 475-477.
 • Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe w okolicy Wiągu (dolina dolnej Wisły). [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 54.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Recent transformations of relief in the Polish Carpathians. [w]: Integrating nature and society towards sustainability. The 1st Forum Carpathicum, 15th-18th September 2010, Kraków, Poland. Conference proceedings. Eds. Katarzyna Ostapowicz, Jacek Kozak. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, 2010 - s. 105-106.
 • Adamczyk Anna Beata: Czynniki kształtujące stan sanitarny powietrza w uzdrowiskach Polski. - Baleneol. Pol. 2009, 51, nr 3 - s. 234.
 • Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie termiczne obszarów zalesionych w otoczeniu Warszawy. [w]: Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009. Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009 - s. 7.
 • Bartczak Arkadiusz: Hydrologiczne konsekwencje funkcjonowania małych elektrowni wodnych - przykłady z województwa kujawsko-pomorskiego. [w]: Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009. Toruń: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, 2009 - s. 11-13.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 5 (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy: [Głos w dyskusji]. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 107.
 • Bański Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Winners of transformation - successful rural areas in Poland. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 11-12.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy funkcjonowania kwater prywatnych na obszarach wiejskich Lubelszczyzny. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 9.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 27-28.
 • Broede Peter, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Epstein Yoram, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Richards Mark, Rintamaki Hannu, Shitzer Auraham, Havenith George: Calculating UTCI equivalent temperature. [w]: Proveedings 13th Intrnational Conference on Environmental Ergonomics, Boston, Massachusets, USA, 2009. mBoston: bw.], 2009 - 4 s.
 • Brykała Dariusz: Możliwości wykorzystania dawnych piętrzeń młyńskich dla potrzeb małych elektrowni wodnych w województwie kujawsko-pomorskim. [w]: Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009. Toruń: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, 2009 - s. 8-10.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Brykała Dariusz, Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Tyszkowski Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Majewski Michał: Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 29-31 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Bucała Anna: Role of short-lasting downpours in the shaping processes in the slopes and bottoms of valleys in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne river valleys). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 10-11.
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 11-12.
 • Budek Anna: Zastosowanie analizy mikromorfologicznej w badaniach osadów czwartorzędowych. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 25-27.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Uwarunkowania rozwoju dolin rzecznych na obszarach młodoglacjalnych w późnym glacjale i holocenie. [w]: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Red. nauk. Marcin Żarski, Stanisław Lisicki. Warszawa: PIG PIB, 2009 - s. 50-51.
 • Czapiewski Konrad, Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof: Agricultural knowledge and rural economy - using two complementary research methods. [w]: 7th European Rural Development Network Conference 2009. 29-30 October 2009, Debrecen, Hungary. Book of abstracts. Debrecen: [b.w.], 2009 - s. 5.
 • Degórska Bożena: Changes in the landscape of the Warsaw Metropolitan Area in the late 20th/early 21st centuries. - Annual Report 2009 - s. 102-105.
 • Degórski Marek: Socio-economic responses to ecosystems and their services in regional and local level. [w]: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 12a.
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej. Red. Sylwia Horska-Schwarz. Wrocław: UWr, 2009 - s. 4-5.
 • Długosz Michał: Ocena podatności na osuwanie w polskich Karpatach fliszowych w skali lokalnej i regionalnej. [w]: Ogólnopolskie Seminarium "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. Red. Jacek A. Jania, Joanna Szafraniec. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2009 - s. 25-27.
 • Froehlich Wojciech: Wpływ zmian użytkowania na mechanizmy i natężenie procesów hydrogeomorfologicznych w małej zlewni beskidzkiej. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 24-27.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond E.: The use of environmental radionuclides to investigate sediment transfer through drainage basins of different scales in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Glob change - challenges for soil management. From degradation through soil and water conservation to sustainable soil management. International Conference "Land Conservation" - LANDCON 0905, May26-30, 2009, Tara Mountain/Serbia. Ed. Modrag Zlatić, Stanimir Kostadinov, Stevan Bruk. Belgrade: Planeta Print, 2009 - s. 111-112.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń. [w]: Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Streszczenia referatów. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Pryrodniczego, 2009 - s. 24.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. [w]: Dawna kartografia miast. XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 24-26 września 2009 r. Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji posterowych. Warszawa: [b.w.], 2009 - s. 52.
 • Gierszewski Piotr: Influence of Włocławek Dam Reservoir on dynamics and conditions for transport of suspension. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 16.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał: Cechy osadów dennych Kanału Bydgoskiego. [w]: III Sympozjum naukowo-samorządowe "Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu". Nakło - Bydgoszcz, 12 września 2009 r. Przewodnik sesji terenowej. Red. Rafał Gotowski, Michał Habel. Bydgoszcz: IG UKW, 2009 - s. 30-32.
 • Gierszewski Piotr, Sigareva Lubov E., Zakonnov Victor V.: Pigmenty roślinne w osadach dennych biomarkerami stanu środowiska zbiorników wodnych. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 50-53.
 • Grobelska Halina, Tyszkowski Sebastian: Using of aerial and ground photogrammetry in monitoring shore zone of Jeziorsko Reservoir (Warta River, Central Poland). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 17-18.
 • Grzeszczak Jerzy: Gengrification. New York-London 2008. L.Lees, T.Slater, W.Wyly. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 597-602.
 • Jankowski M., Przewoźna Bogusława, Bednarek R.: Local conditions as the factor of topographical soil inversion and extrazonal soil features occurence - studies form Northern Poland. [w]: Soil Geography: New Horizons. International Conference, Huatulco Santa Cruz, Oaxaca, Mexico, 16-20 of November 2009. Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2009 - s. 59.
 • Kaczmarek Halina, Khak Viktoria, Mazaeva Oksana, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom: Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara). [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 82-85.
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna: Geoarchaeological and micromorphological data as base for new stratigraphy of the Palaeolithic site at Piekary in the Vistula river valley near Cracow. [w]: Abstracts 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 15-20.09.2009 Riva del Garda. Riva del Garda: [b.w.], 2009 - s. 220.
 • Kalicki Tomasz, Nowak Marek, Vizdal Marian, Budek Anna: Zapis działalności człowieka i zmian klimatu w glebach kopalnych doliny Ondavy (wschodnia Słowacja). [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 65-68 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Komornicki Tomasz: New Eastern border of the Europan Union and a system of transport networks. [w]: Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning. 49th Annual Congress of the European Regional Science Association. Book of abstracts. Łódź: ERSA, 2009 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami w Polsce w gospodarce lokalnej. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz: Re-introducing of hard border regime - the case of Polish Eastern boundary. [w]: Association of American Geographers 2009 Annual Meeting. Las Vegas: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman: Wprowadzenie. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-11 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Korcelli Piotr: Zmiany klimatyczne a współczesne migracje ludności. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 152-153 (Studia; 74)
 • Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Kaczmarek Halina, Bojarski Jacek: Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 120-123 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Kowalska Anna: Zmiany udziału zbiorowisk chronionych w dolinie środkowej Wisły w II połowie XX wieku. [w]: Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów. Łódź: UŁ, 2009 - s. 18.
 • Kowalska Anna: Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych (na przykładzie doliny środkowej Wisły). [w]: Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów. Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk. Kamień Śląski: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2009 - s. 16-17.
 • Kowalski Mariusz, Malicki Jan: Ukrainian Survey: A report (December 2004–September 2006–April 2007). [w]: Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007. Warszawa: [b.w.], 2009 - s. 47-48 (Biblioteca Europae Orientalis; 28) (Parva; 2)
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata, Wróblewski Hubert: Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 38-42.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Summary and conclusions. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 103-108.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Introduction: setting the context of research. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 9-11.
 • Kędzia Stanisław: Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu. [w]: Tatrzański Park Narodowy 1955 - 1977 - 2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2009 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław: Activity of debris flows in the light of lichenometric datings and aerial photographs (Tatra Mts). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 25.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar (GPR) on recognition of the shape of the former channel of Wda river (northern Poland) filled up with biogenic sediments. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 36.
 • Lamparski Piotr: Badania georadarowe nieskonsolidowanych osadów klastycznych. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 101-102.
 • Plit Joanna: Treści kartograficzne w zadaniach Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 1 - s. 38-40.
 • Plit Joanna: Tradycyjny krajobraz wsi wschodniego Podlasia na przykładzie "Krainy otwartych okiennic". [w]: Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów. Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk. Kamień Śląski: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2009 - s. 27-28.
 • Prokop Paweł: Land degradation in Meghalaya (India) - possible scenario of climate change effects in monsoonal Asia. [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb na obszarach rolniczych w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya, Indie. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 44.
 • Prokop Paweł: Rainfall - slope wash relationships on the southern slope of the Meghalaya Plateau in the context of climate change effects. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world - Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India). [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability over the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Rosik Piotr: Geography, structural change and economic development. Theory and empirics. Red. N.Salvadori, P.Commendatore, M.Tamberi. Edward Elgar 2009. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 593-597.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Rączkowska Zofia: Recent varibility of debris flows activity in the Tatra Mts. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 221-222.
 • Rączkowska Zofia: Present-day periglacial landform in high-mountains of Europe. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 212-213.
 • Rączkowska Zofia: Morphodynamics of debris slopes in the Medena Kotlinka valley. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 48-49.
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 78.
 • Solon Jerzy: Obowiązująca ustawa o planowaniu przestrzennym a zagrożenia urbanizacyjne dla parków narodowych. [w]: Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009. Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009 - s. 55.
 • Starkel Leszek: Transformation of concept on climatic control of fluvial system evolution in the Holocene (50 years of research in Central Europe). [w]: GLOCOPH Israel 2009, 25th October - 3rd November. Program and abstracts. Ed. Yehouda Enzel, Noam Greenbaum, Michal Laskow. Haifa: University of Haifa, 2009 - s. 11.
 • Starkel Leszek: Fluctuations in hydrologic regime in Central Europe reflected in fluvial lake, bog and slope sediments during the Holocene. [w]: 3rd LIMPACS (IGBP, PAGES): Holocene lake recors. 5th - 8th March, 2009 at Golden Jubilee Hall, Panjab University, Chandigarh. Chandigarh: Panjab University, 2009 - s. 131-132.
 • Stola Władysława: Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski. D. Chudy-Hyski. Kraków 2009. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 299-301.
 • Stola Władysława: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Red. J. Gruszczyński. Nr 1-11, 2008, Kraków. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 297-299.
 • Stola Władysława: [Głos w dyskusji]. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 112-113.
 • Stępniak Marcin: Networks, governance and economic development. Bridging disciplinary frontiers. M.J. Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart, J.R. Wilson (red.). Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 294-296.
 • Szupryczyński Jan: Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. A. Karczewski. Poznań 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 123-124.
 • Tyszkowski Sebastian: Utilization of GIS in mediaeval archaeology and historical geography. [w]: Celebrating geographical diversity. Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turekey, 28-31 May 2009. Ed. Karl Donert, Yilmaz Ari, Maria Attard, Gerry O'Reilly, Daneila Schmeinck. Berlin: Mensch und Buch Verlag, 2009 - s. 307-310.
 • Wiejaczka Łukasz: Shore erosion on the Klimkówka water reservoir. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 66-67.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 87-88.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce - uzupełnienie. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 42-43.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa. Czyje miasto? B.Jałowiecki, M.Smętkowski, A.Tucholska. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 602-605.
 • Śleszyński Przemysław: Firm mobility and organizational networks. Innovation, embeddedness and economic geograpy. J. Knoben. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 290-294.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 36-37.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k4-5.
 • Bański Jerzy, Bednarek Maria: Introduction to the volume. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 5 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody w profilu podłużnym pogórskiego stoku fliszowego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k6.
 • Brykała Dariusz: Impoundment reconstruction method and its applicability to landscape geography studies. [w]: Methodology of landscape research. Guide & abstracts of International Conference, Krynica, Poland, 3rd - 5th March 2008. Ed. Viacheslav Andreichuk, Urszula Myga-Piątek, Małgorzata Pietrzak. Sosnowiec - Krynica: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008 - s. 56-57.
 • Brykała Dariusz: Antropogeniczne etapy zmian warunków odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k7-8.
 • Brykała Dariusz, Grobelska Halina: Hydrotechniczne przekształcenia jezior województwa kujawsko-pomorskiego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k9.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1981-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k11-12.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 35-36.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1954-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 8-9.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz: Micromorphological features in Holocene alluvial soils in the Subcarpathian region: key studies of Skołoszów, Rada valley. [w]: Soil micromorphology: micro investigation on the Earth's critical zone. 13th International Conference on Soil Micromorphology, September 11-16, 2008, Chengdu, China. Conference abstracts. Ed. He Xiubin. Changdu: [b.w.], 2008 - s. 87.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Kozłowski J., Mester Z.: Archaeological, sedimentological and mircromorphological studies on upper Palaeolithic site at Andornaktalya (Bukk Mountains, Hungary). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 37.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Kozłowski Janusz K., Mester Zsolt: Comparison study of the Interpleniglatial soil at archaeological sites of northern Hungary-key site at Andornaktalya and Eger - Koevago-dueloe (Bukk Mountain, Hungary). [w]: Soil micromorphology: micro investigation on the Earth's critical zone. 13th International Conference on Soil Micromorphology, September 11-16, 2008, Chengdu, China. Conference abstracts. Ed. He Xiubin. Changdu: [b.w.], 2008 - s. 57.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Szmoniewski Bartłomiej: Reflection of climatic and landuse changes in the sediments of Rada valley (Eastern Forecarpathian). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 27.
 • Budek Anna, Kozłowski Janusz K.: Archaeological and micromorphological studies of the Early Mesolithic sites of Maraulas (Kythos Island, Western Ciclades, Greece). [w]: Soil micromorphology: micro investigation on the Earth's critical zone. 13th International Conference on Soil Micromorphology, September 11-16, 2008, Chengdu, China. Conference abstracts. Ed. He Xiubin. Changdu: [b.w.], 2008 - s. 50.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Kilka uwag na marginesie pracy Mariusza Gałki nt. "Zmiany jeziorno torfowiskowe w ujściowym odcinku Strugi Siedmiu Jezior". - Studia Limnol. Telmatol. 2008, 2, nr 2 - s. 91-93.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata: Stop 14: Glacial lake Gniew in northern Poland, its development and decay. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 109-113.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Jankowski Michał, Kaiser Knut, Przegiętka Krzysztof: Przebieg późnoglacjalnych procesów eolicznych w północnej części Borów Tucholskich. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 23-25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 151.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Biothermal thresholds for mortality in Europe. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. HUM3-COST-O04. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Biothermal thresholds for mortality in Europe. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 140.
 • Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi, Ueno-Towatari Tomoko, Adamczyk Anna Beata, Bąkowska Monika: Regional differences in melatonin secretion due to environmental factors. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 131.
 • Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi, Ueno-Towatari Tomoko, Adamczyk Anna Beata, Bąkowska Monika: Regional differences in melatonin secretion due to environmental factors. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. HUM2-O01. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 18.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Intraregional borders of economic development - a case study of Mazovia region in Poland. [w]: Looking Beyond One's Nose. Planning, Policies and Institutions for Integration. 2nd AESOP YA Meeting, St. Petersburg, Russia, February 6-8, 2008. St. Petersburg: AESOP, 2008 - s. 15.
 • Degórski Marek: Impact of the urbanization on soil conditions. [w]: EUROSOIL 2008. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04. Book of abstracts. Eds. Winfried H. Blum, Martin H. Gerzabek, Manfred Vodrazka. Vienna: BOKU, 2008 - s. 303.
 • Degórski Marek: Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k14.
 • Degórski Marek: Przestrzeń w perspektywie fizycznogeograficznej [głos w dyskusji]. [w]: Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008 - s. 208 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 4)
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. [w]: Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2008 - s. 13.
 • Degórski Marek: Znaczenie fizycznogeograficznych studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania środowiska geograficznego. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, Warszawa, 29-30.05.2008. Streszczenia. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 12-13.
 • Degórski Marek: Interaction of soil properties with global climate change. [w]: Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts. Tunis: [b.w.], 2008 - s. 99.
 • Dobek Mateusz, Bochenek Witold: Wybrane aspekty ochładzania powietrza w Szymbarku (1996-2005). [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k17-19.
 • Długosz Michał: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu rzeźby Pogórza Karpackiego na przykładzie ulewy z czerwca 2006 w rejonie Sędziszowa Małopolskiego. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 11-12.
 • Eberhardt Piotr: Demograficeskaja modernizacija Rossii 1900-2000. Red. A. Visnievskij. Moskva 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 323-325.
 • Eberhardt Piotr: Przedmowa. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 7-13 (Prace Geograficzne; 218)
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad, Stawicka Ewa: New paradigm of rural development - new challenges for extension services. [w]: Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production. 6th European Rural Development Network Conference 2008, 20th-21st November 2008, Vienna, Austria. Proceedings: Collection of abstracts. Wien: Bundesanstalt fuer Agrarwirschaft, 2008 - 1 s.
 • Froehlich Wojciech: The use of fallout radionuclides in investigations of sediment transfer through the fluvial system of the Dunajec River in the Polish Flysch Carpathians. [w]: British Society for Geomorphology Annual Conference at University of Exeter, 2-4 July 2008. Programme and abstracts. Exeter: University of Exeter, 2008 - s. 37.
 • Froehlich Wojciech: The Homerka instrumented catchment. [w]: International Seminar of the IAG Working Group on Small Catchments, Międzyzdroje, 22-23 April 2008. Ed. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Adam Mickiewicz University. Institute of Palaeogeography and Geocology, 2008 - s. 11-12.
 • Froehlich Wojciech: Zastosowanie 210Pbex, 7Be i 337Cs do badań transferu sedymentu przez górski system fluwialny. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k20-21.
 • Gierszewski Piotr: Wieloletnie i sezonowe tendencje zmian jakości wód dolnej Wisły w okresie funkcjonowania Zbiornika Włocławskiego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k23-24.
 • Gierszewski Piotr: Sedimentation processes in a high-throughflow dam reservoir, Włocławek Reservoir, Central Poland. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 12-13.
 • Gil Eugeniusz: Obieg wody i spłukiwanie gleby na stoku fliszowym użytkowanym rolniczo w latach 1969-2000 (na podstawie badań na poletkach doświadczalnych Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku). [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k25-27.
 • Gruszka Beata, Pisarska-Jamroży Małgorzata, Lisicki Stanisław, Błaszkiewicz Mirosław: Stop 3: Różaniec - fine-grained deposits and their palaeogeographical implications. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 67-69.
 • Grzeszczak Jerzy: Poland - in the geographical centre of Europe: political, spatial and economic consequences. Red. M. Czerny. New York 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 326-328.
 • Gądek Bogdan, Starkel Leszek: Oledenenije Severnoj i Central'noj Evrazii v sovremennuju epochu. Red. V.M. Kotljakov, Moskva 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 461-463.
 • Harmata Krystyna, Kalynovyc Natalia, Machnik Jan, Starkel Leszek: Wpływ człowieka do neolitu do wczesnego średniowiecza na środowisko przyrodnicze na przedpolu Karpat w dorzeczu górnego Dniestru. [w]: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008 - s. 36.
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna, Nowak Marek, Vizdal Marian: Buried soils in Ondava flood plain (Eastern Slovakia) as indicator of climatic and/or anthropogenic changes. [w]: European Association of Archaeologists 14th Annual Meeting, Malta, 16-21 September 2008. Abstracts. Malta: University of Malta, 2008 - s. 342-343.
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna, Nowak Marek, Vizdal Marian: Palaeogeographical studies of buried soils at Kladzany on Ondava river flood plain (Eastern Slovakia Plain). [w]: 14. Kvarter 2008. Brno, 27.11.2008. Sbornik abstrakt. Ed. Alena Roszkova, Martin Vlaciky, Martin Ivanov. Brno: Ustav geologickych ved Prirodovedecke fakulty Masarykovy univerzity, Ceska geologicka spolecnost, 2008 - s. 8.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k43.
 • Komornicki Tomasz: Mutual accessibility of Polish metropolises. [w]: Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts. Tunis: [b.w.], 2008 - s. 308.
 • Komornicki Tomasz: Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej. [w]: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgraniczych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Lublin, 22-24 września 2008 r. Materiały konferencyjne. Lublin: Urząd Statystyczny, 2008 - s. 24-25.
 • Komornicki Tomasz: Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach integracji po roku 2003. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 34.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 5-6 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 608-611.
 • Korcelli Piotr: Koncepcja nie tylko polityki. - Urbanista 2008, nr 1 - s. 10-12.
 • Kordowski Jarosław: Late Glacial and Holocene Lower Vistula Valley development between Bydgoszcz and Grudziądz in the light of its geomorphological and sedimentological investigations. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14-19, 2008. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 30-31.
 • Kot Marek, Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 4: Stacja Obserwacyjna im. Marii i Mieczysława Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na Hali Gąsienicowej. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 186-188.
 • Kowalski Mariusz: Ziemia, klasa 8. R. Salna, G. Sapoznikovas, Vilnius 2007. [w]: Protokół posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemłów nauczania historii i geografii, Wilno, 19-22 maja 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2008 - 4 s.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Transformacja opadu atmosferycznego w ekosystemach leśnych w warunkach zdalnej imisji. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k48.
 • Kroczak Rafał, Płoskonka Dominik: Analiza budowy teras rolnych na Pogórzu Ciężkowickim. [w]: III Ogólnopolska Konferencja Geografów-Doktorantów, Warszawa, 10-11 października 2008 r. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 14.
 • Krzymińska Jarmila, Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Stop 13: Gniewskie Młyny - stratigraphy and genesis of deposits with marine fauna. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 106-108.
 • Kulikowski Roman: Editorial. [w]: New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 5-6 (Europa XXI; 17)
 • Kulikowski Roman: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowania dynamiki przemian. Red. A. Rosner. Warszawa 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 329-331.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Starkel Leszek: Przedmowa. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 169-170.
 • Kędzia Stanisław: Relief - climate - timberline. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 20-21.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar (GPR) on recognition of thickness of biogenic sediments - case study. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 30-31.
 • Lamparski Piotr: Internal structure of some kame hills in the light of ground penetrating radar (GPR) data. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 29-30.
 • Marczewski W., Iżykowska A., Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr, Foks-Ryznar A., Usowicz B., Łukowski M., Wójciga A.: Interpretacja rozkładu przestrzennego wilgotności gleb ze zdjęć ENVISAT ASAR dla walidacji obserwacji radiometrycznych w misji ESA SMOS. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k57.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Gil Eugeniusz: Wpływ typów cyrkulacji na opady atmosferyczne w Szymbarku. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k60.
 • Plit Joanna: Computer as the instrument of manipulation (in the interpretation of the state and the evolution of landscape). [w]: Methodology of landscape research. Guide & abstracts of International Conference, Krynica, Poland, 3rd - 5th March 2008. Ed. Viacheslav Andreichuk, Urszula Myga-Piątek, Małgorzata Pietrzak. Sosnowiec - Krynica: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008 - s. 38-39.
 • Plit Joanna: Przestrzenne analizy zmian środowiska przyrodniczego oraz użytkowania terenu (wykonywane na bazie starych map i materiałów archiwalnych). [w]: Główne problemy współczesnej kartografii 2008. Analizy przestrzenne w kartografii. XVII Szkoła Kartograficzna, Wrocław-Krzyżowa w dniach 15-17 kwietnia 2008 r. Red. tomu Edmund Malicki, Waldemar Spallek. Wrocław: UWr Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii, 2008 - s. 25-27.
 • Plit Joanna: Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych. [w]: Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych. Streszczenia Konferencji Międzynarodowej, Niepołomice, Polska, 8-10 maja 2008. Red. Jacek Konopacki, Anna Skrzyńska. Kraków - Sosnowiec - Niepołomice: Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2008 - s. 108-109.
 • Plit Joanna, Andreychouk Viacheslav: Preface. [w]: Methods of landscape research. Ed. Joanna Plit, Viacheslav Andreychouk. Sosnowiec: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008 - s. 5-6 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 8)
 • Prokop Paweł: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania geomorfologicznych skutków powodzi (na przykładzie powodzi błyskawicznej z 18.09.2007 r.) w Alpach Julijskich (Słowenia). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 58.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 30-31.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of the present-day periglacial relief in high moutains of Europe. [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 82.
 • Rączkowska Zofia: Udział procesów peryglacjalnych w modelowaniu wysokogórskich stoków tatrzańskich. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k71.
 • Rączkowska Zofia: Solifluction and its effects in the high-mountain of Europe. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 46.
 • Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 2: Kocioł Gąsienicowy - wykształcenie osadów czwartorzędowych w górnej części Doliny Suchej Wody. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 182-185.
 • Solon Jerzy: Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajobrazowej i ponadregionalnej. [w]: Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2008 - s. 33-34.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient. - Annual Report 2008 - s. 93-96.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of Vistula river basin with special emphasis on floodplain formation. [w]: Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management. Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes. International Conference, 19-23 May 2008, Lodz, Poland. Łódź: [b.w.], 2008 - s. 19.
 • Starkel Leszek: Searching for regularities of slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity - duration and physical properties of the substrate). [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 100.
 • Starkel Leszek: Trends of transformations of deforested mountain slopes and valleys in various climatic zones. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 12.
 • Starkel Leszek: Zapis gwałtownych zmian klimatu i zdarzeń ekstremalnych w różnych facjach osadów holoceńskich. [w]: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008 - s. 112.
 • Starkel Leszek: Wstęp. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 3.
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 60.
 • Trzhtsinsky Y., Grobelska Halina, Brykała Dariusz, Kozyreva E., Mazaeva O., Khak V., Rybchenko A.: Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs' functioning. [w]: Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth. International Conference, Mytilene, 1-6 June 2008. Proceedings CD. Mytilene: Department of Geography University of Aegean, 2008 - 5 s.
 • Trzhtsinsky Y., Grobelska Halina, Brykała Dariusz, Kozyreva E., Mazaeva O., Khak V., Rybchenko A.: Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs' functioning. [w]: Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth. International Conference, Mytilene, 1-6 June 2008. Abstracts. Mytilene: Department of Geography University of Aegean, 2008 - s. 14.
 • Tyszkowski Sebastian: Procesy osuwiskowe w wąwozie Czerwonej Wody (Wysoczyzna Świecka) - wybranie problemy. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k79-80.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na zlodzenie Ropy. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k81.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 67.
 • Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 17.
 • Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Introduction. [w]: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Eds. Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - s. 4.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 21.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Cebulska Marta: Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 20-21.
 • Bański Jerzy: East-Central Europe as a region in Europe. [w]: Regions, Localities and Lanscapes in New Europe. Enhanced abstracts and full texts (in the supplement) of lectures from the 7th International Geographical Conference CONGEO '07, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2007. Eds. Eva Kallabova, Bohumil Frantal, Petr Klusacek. Brno: Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007 - s. 6-8.
 • Bański Jerzy: Conceptions of spatial development in Poland. [w]: Second Global Conference on Economic Geography. Bejing International Convention Center, China, 25-28th June 2007. Beijing: Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Science, 2007 - s. 37-38.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 2 - s. 10-14.
 • Bochenek Witold: Przestrzenne i czasowe możliwości ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IGiPZ PAN" w Szymbarku. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 19.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz: Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 25-26.
 • Bucała Anna: Aktualne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w Gorcach na przykładzie doliny Jaszcze. [w]: Środowisko i człowiek w górach średnich. Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5 października 2007. Kraków: IG AP w Krakowie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2007 - s. 20.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Kozłowski Janusz K., Mester Zsolt: Upper Palaeolithic site at Andornaktalya (Bukk Mountain, Hungary) in the light of Archaeological, sedimentological and micromorphological studies. [w]: European Association of Archaeologist 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia 18th-23rd September 2007. Abstracts book. Programme and abstracts. Zadar: University of Zadar, 2007 - s. 100.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Późnoczwartorzędowe poziomy tefry w Europie Środkowej. [w]: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007. Warszawa: PIG, 2007 - s. 45-47.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather limitations for winter and summer tourism in Central Europe. [w]: 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, 19-22 September 2007 at Alexander Beach Hotel, Alexandroupolis, Greece. Organized by the Commission Climate, Tourism and Recreation. Abstracts. Alexandroupolis: [b.w.], 2007 - s. 11.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Umieralność a warunki bioklimatyczne w niektórych miastach europejskich. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 30.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Long-term variability of bioclimatic conditions in Kraków against the background of changes observed in other areas of Europe. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 22.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 175-177.
 • Ciechański Ariel: Privatization of Polish bus transport. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 55.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Education - factor which diversify the possibilities of development. [w]: "Central and Eastern European Engagement". 1st AESOP Young Academics Meeting, Bratislava, Slovakia, February 7-10, 2007. Bratislava: AESOP, 2007 - s. 11-12.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Endogenous growth and success on Polish rural countryside. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 19.
 • Degórska Bożena: Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Degórska Bożena: Peri-urban land use relationships - Warsaw case study. [w]: Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, 2007 - s. 9.
 • Degórski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Geografia a przemiany współczesnego świata. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007 - s. 292-293 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 3)
 • Degórski Marek: Ocena zaawansowania prac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Ekologia krajobrazu - perspektywy badawcze i utylitarne. Bukowina Tatrzańska, 11-14 września 2007. Materiały konferencyjne. Red. Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski. Kraków: IGiGP UJ, 2007 - s. 10.
 • Degórski Marek: Trophic resources and carbon storage in soils of forest types in Białowieża National Park (N-E Poland). [w]: Humic Substances in Ecosystems 7. An International Scientific Conference, Bachotek, Poland, 17-21.06.2007. Program. Abstracts. B. m.]: [b.w.], 2007 - s. 12.
 • Degórski Marek: Analysis of negative socioeconomic impact of flash floods and their perception in the society. [w]: Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern Europe. International Seminar, Lublin, 17-18 December 2007. Lublin: UMCS, 2007 - s. 27.
 • Degórski Marek: Economic-ecological models as a tools for analyzing landscape services and multifunctionality. [w]: Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, 2007 - s. 10.
 • Degórski Marek: Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem. [w]: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Konferencja naukowa, Poznań, 19-20 listopada 2007 r. Poznań: UAM, 2007 - s. 6-7.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Buforowość i elektrolityczna przewodność w profilu jako indykatory warunków powstawania gleb. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007 - s. 109.
 • Długosz Michał: Landslide susceptibility zonation in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 17.
 • Długosz Michał: Karpaty polskie - mapa podatności na osuwanie. [w]: Środowisko i człowiek w górach średnich. Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5 października 2007. Kraków: IG AP w Krakowie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2007 - s. 23.
 • Eberhardt Piotr: Ukraina. Przyroda - Ludność - Gospodarka. Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński. Warszawa 2003. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.1 - s. 258-261.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.2. - Urbanista 2007, nr 6 - s. 28-30.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.1. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 25-26.
 • Froehlich Wojciech: Erosion, sedimentation and catchment management in mountain environments; the Polish experience. [w]: Erosion and torrent control as a factor of sustainable river basin management. Marking 100 years of experience with erosion and torrent control in Serbia. International Conference, 25-28 September 2007, Belgrade, Serbia. Conference abstracts. Eds. Stanimir Kostadinov, Stevan Bruk, Desmond Walling. Belgrade: SGR Original, 2007 - s. 81-82.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond E.: The use of environmental radionuclides to investigate sediment sources and sediment dynamics during high energy floods within a small drainage basin in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Erosion and torrent control as a factor of sustainable river basin management. Marking 100 years of experience with erosion and torrent control in Serbia. International Conference, 25-28 September 2007, Belgrade, Serbia. Conference abstracts. Eds. Stanimir Kostadinov, Stevan Bruk, Desmond Walling. Belgrade: SGR Original, 2007 - s. 23-24.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond Eric: The use of 210Pbex, 7Be and 137Cs for investigation of soil erosion and sediment delivery dynamic to assess the effectiveness of soil conservation practice and catchment management in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Summaries IAEA Fourth and Final Research Co-ordination Meeting of the Coordinated Research Project on "Assess the effectiveness of soil conservation techniques for sustainable watershed management using fallout radionuclides" (CRP D1.50.08). Ed Felipe Zapata. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007 - 1 s.
 • Grobelska Halina, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz: II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 364-366.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Metamorphosis of snow cover in the zone of sporadic permafrost occurrence in Tatra Mountains, Poland. [w]: International symposium on snow science, 3-7 September 2007, Moscow, Russia. Moscow: International Glaciological Society, 2007 - s. 38.
 • Gębica Piotr, Jacysyn Andrij, Krąpiec Marek, Starkel Leszek, Kalynovyc Natalia: Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru. [w]: Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej. IX Seminarium Krajobrazowe. Red. Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk. Sosnowiec - Czerniowce: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2007 - s. 22-23.
 • Hulisz Piotr, Karasiewicz Tomasz M., Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Agnieszka, Stachowicz-Rybka Renata: Wstępna analiza rozwoju wybranych zagłębień bezodpływowych w zależności od litologii podłoża w Borach Tucholskich. [w]: Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór. III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Szklarska Poręba (Karkonosze), 19-22 czerwca 2007 r. Red. Hanna Winter. Wrocław: PIG, 2007 - s. 18-19.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 5-6 (Europa XXI; 16)
 • Komornicki Tomasz: ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 58.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna?. - Architektura & Biznes 2007, nr 11 - s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 60.
 • Kordowski Jarosław: Charakterystyka środowisk depozycyjnych doliny dolnej Wisły na przykładzie zachodniej części Kotliny Toruńskiej i Doliny Fordońskiej. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 89-92.
 • Kordowski Jarosław: Relikty glacjalne w rzeźbie Kotliny Grudziądzkiej - ich geneza i rola w ewolucji rzeźby. [w]: Plejstocen Kujaw i Dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007. Warszawa: PIG, 2007 - s. 107-108.
 • Kordowski Jarosław: Morfogeneza południowej części Kotliny Grudziądzkiej i obszarów przyległych w świetle analizy osadów i rzeźby. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 85-87.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Możliwość rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM na przykładzie gleb bielicowych. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007 - s. 242.
 • Kołaczkowska Ewa: Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo I. [w]: Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwo Botanicznego, Szczecin, 03-08.09.2007. Szczecin: [b.w.], 2007 - s. 81.
 • Krzymińska Jarmila, Błaszkiewicz Mirosław: Late Glacial and Holocene freshwater ostracods assemblage in the Pomerania region and their palaeoenvironmental significance. [w]: European Ostracodologists' Meeting VI (EOM VI), 19th International Senckenberg Conference, Wednesday 5 - Friday 7 September 2007, Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Senckenberganlage 25, Frankfurt/Main. Abstract volume prepared by Alan Lord and Claudia Franz. Frankfurt/Main: Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, 2007 - s. 17.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 43-44.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: Conclusions. [w]: Demographic developments, labour market and international migration in Poland - policy challenges. Ed. Marek Kupiszewski. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 59-64 (CEFMR Working Paper; 3/2007)
 • Kędzia Stanisław: The influence of glacial cirque topography on MAAT in the High Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 31.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce. Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek. Ostrava: Ostravska univerzita, 2007 - s. 33-34.
 • Matilla H., Kupiszewski M.: Europe's population development, labour market and migration. - Migration 2007, nr 12 - s. 4-5.
 • Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 47-48.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy: Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 18-24.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Granite landforms of the Mylliem batholith, Meghalaya plateau, north-east India. [w]: Regional Conference Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, 25-29 June 2007. Kota Kinabalu: International Association of Geomorphologists etc., 2007 - s. 54.
 • Niedzielski Michael, Śleszyński Przemysław: Ready, set, go: the coming urban sprawl explosion in Warsaw, Poland. [w]: Association of American Geographers 2007 Annual Meeting, San Francisko, California. San Francisco: Association of American Geographers, 2007 - 1 s.
 • Plit Joanna: Ewolucja krajobrazów kulturowych dolin rzecznych na ziemiach polskich. [w]: Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej. IX Seminarium Krajobrazowe. Red. Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk. Sosnowiec - Czerniowce: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2007 - s. 27.
 • Przegiętka K., Błaszkiewicz Mirosław, Chruścińska A., Jankowski M., Kaiser K., Oczkowski H.L.: Dating of buried palaeosols by help of the OSL method. [w]: 9th International Conference "Methods of absolute chronology", 25-27th April 2007, Gliwice, Poland. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, 2007 - s. 91.
 • Regulska Edyta: Lumbricidae jako bioindykatory. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 64.
 • Rączkowska Zofia: Permafrost landforms and permafrost presence in the Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 54.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Preface. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - VII-VIII.
 • Starkel Leszek: Zapis faz osadniczych w osadach rzecznych i stokowych Karpat i przedpola (oraz ich relacje do wahań klimatu). [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 129-130.
 • Szekely Vladimir, Czapiewski Konrad Ł.: Effects of towns on competitiveness and quality of life of suburban areas. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 26.
 • Tyszkowski Sebastian: Uwarunkowania lokalizacji jednostek osadniczych oraz zmian podziału administracyjnego państwa krzyżackiego na przykładzie komturstwa rogozińskiego. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 135-137.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 72.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Wolski Jacek: Atlas gór Polski. Sudety - Karpaty - Góry Świętokrzyskie. Red. Krzysztof Radwański, Marcin Szymczak. Warszawa 2006. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 4 - s. 372-374.
 • Wolski Jacek: Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy. Mapa dla wytrawnego turysty. Skala 1:40.000. Wojciech Krukar. Wyd. 2. Krosno 2004. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 2 - s. 168-169.
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie prac planistycznych w gminach w końcu 2006 roku. - Urbanista 2007, nr 11 - s. 27-30.
 • Bański Jerzy: Głos w dyskusji. [w]: Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 200-202 (Biuletyn; 228)
 • Bański Jerzy: Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia. Warszawa 2006. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 3 - s. 60-61.
 • Bański Jerzy: Conception of rural development in Poland. [w]: Geografia v meniacom sa svete. XIV Kongres SGS. Banska Bystrica: FPV UMB Katedra Geografie, 2006 - s. 90.
 • Bański Jerzy: Contemporary processes in the rural areas in Poland. [w]: Prvi Kongries Srbskich Geografa, Sokobanja, 12-22 X 2006. Sokobanja: [b.w.], 2006 - s. 104.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: UAM, 2006 - s. 173-175.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy erozyjne w zlewni fliszowej. [w]: Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu. Konferencja naukowa zroganizowana z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (d. Wydziału Melioracji Wodnych), Warszawa, 28 czerwca - 1 lipca 2006 r. Warszawa: SGGW, 2006 - s. 48-49.
 • Bogen J., Froehlich Wojciech, Golosov V., Hanxing C., Horowitz A., Ottesen R.T., Walling D.E.: Flux of sediment-associated chemical elements in rivers draining to the Arctic Ocean European Sediment Networ SedNet. [w]: SedNet Conference "Sediment key-issues between the river and the sea", 23-24 November 2006, Venice, Italy. Venice: [b.w.], 2006 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Rozwój geomorfologiczny środkowego odcinka doliny Wdy k. Kasparusa. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 197-199.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas: Przebieg i charakter fazy pomorskiej na Pojezierzu Pomorskim (Polska) oraz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Niemcy). [w]: Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Maróz, 4-8 września 2006. Materiały konferencyjne. Red. nauk. Wojciech Morawski. Warszawa: PIG, 2006 - s. 39-41.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Jankowski Michał, Kaiser Knut, Przegiętka Krzysztof: Procesy eoliczne w sandrze Wdy w rejonie Błędna. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 194-197.
 • Ciechański Ariel: Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 598-600.
 • Czapiewski Konrad Ł., Floriańczyk Zbigniew: The introduction. [w]: Endogenous factors stimulating rural development. Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IAFE, IGSO PAS, 2006 - s. 5 (Rural Areas and Development; 4)
 • Degórski Marek: Badania ekologiczno-gleboznawcze. R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz. Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 434-436.
 • Degórski Marek: Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in the ecological regionalism. [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 4.
 • Degórski Marek: Człowiek w geografii - wybrane problemy badawcze [głos w dyskusji]. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 268-269 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Człowiek w środowisku [głos w dyskusji]. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 250-251 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek, Jankowski Andrzej T.: Introduction. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 5.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 21-22.
 • Gawryszewski Andrzej: Ludność Polski w XX wieku [streszczenie]. - PAS Annual Report 2006 - s. 95-98.
 • Gierszewski Piotr: Concentration and spatial distribution of heavy metals in bottom sediments of Włocławek reservoir (lower Vistula River, Poland). [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 66.
 • Gierszewski Piotr: Hydrologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemu zbiornika włocławskiego. [w]: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień. Toruń: Pracownia Sztuk Plastycznych, 2006 - s. 25.
 • Gierszewski Piotr, Karasiewicz Mirosław T.: Przedmowa. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Gil Eugeniusz, Długosz Michał: Wartości progowe opadów a ruchy osuwiskowe na przykładzie wybranych osuwisk w polskich Karpatach fliszowych. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 13 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Editorial. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 7-10 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kaiser Knut, Błaszkiewicz Mirosław: Geochronologische Daten des Weichsel-Pleniglazials (13 ka BP) aus Nordost-Deutschland und Nordwest-Polen: Evaluation und Schlussfolgerungen zur hochglazialen Reliefgeschichte. [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 18.
 • Kakareko Tomasz, Kobak Jarosław, Gierszewski Piotr: Rozmieszczenie babek łysych Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na profilu poprzecznym zbiornika włocławskiego na dolnej Wiśle. [w]: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień. Toruń: Pracownia Sztuk Plastycznych, 2006 - s. 32.
 • Kalicki Tomasz, Plit Joanna: Anthropogenic changes of valley geosystems: case studies from the Vistula river valley eastward of Cracow (southern Poland). [w]: European Asscociation of Archaeologists 12th Meeting, Cracow, Poland, 19-24 September 2006. Abstracts book. Ed. Halina Dobrzańska, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Kinga Ryba. Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 2006 - s. 143.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 5-6 (Europa XXI; 14)
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport infrastructure - the case of present and future Schengen area boundary. [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7.
 • Komornicki Tomasz, Podgórski Zbigniew: Wprowadzenie. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 8.
 • Kordowski Jarosław: Lithofacial analysis of the lower Vistula River overbank deposits. [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 83.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley, Polish High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 27 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Lamparski Piotr, Wysota Wojciech: The ground penetrating radar (GPR) and geologic investigations on the internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland). [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 88.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Michalczyk Zdzisław, Starkel Leszek, Ustrnul Zbigniew: Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt of classification. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 130-131.
 • Plit Joanna: Ginące krajobrazy młynów i foluszy. [w]: Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i eksploatacyjne. VIII Seminarium Krajobrazowe, Sosnowiec - Będzin - Zabrze, 11-12 maja 2006. Red. nauk. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 58-59.
 • Plit Joanna: Słowo wstępne. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 5 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Prokop Paweł: Modelling water erosion using RMMF model in the area of extreme rainfalls in the world, Meghalaya Hills, India. [w]: INDOPOL 2006. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, 20-22 November 2006. Shillong: Department of Geography, North Eastern Hill University, 2006 - s. 19-20.
 • Rączkowska Zofia: Relation between debris slope morphodynamic and permafrost in the High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 55 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Starkel Leszek: Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego. [w]: Polska północno-wschodnia w holocenie. Przyroda, klimat, człowiek. Kraków: Abart, 2006 - s. 34.
 • Starkel Leszek: Wartości poznawcze geografii w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych. [w]: Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r. Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2006 - s. 57-58.
 • Starkel Leszek: Geomorphic effects of single extreme hydrometeorological events and their clusters recorded in the past and at present. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 74-76.
 • Stępniak Marcin: Cities of Europe. Changing Context, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion. Y. Kazepov (ed.), Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 289-292.
 • Szupryczyński Jan: Terasy pradoliny Noteci koło Nakła. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 166-168.
 • Szupryczyński Jan: Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. P. Gębica. Warszawa 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.1 - s. 153-156.
 • Wiśniewski Rafał: Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 120-122.
 • Wysota Wojciech, Lamparski Piotr: Internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland) in the light of georadar (GPR) and geologic data. [w]: Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Eds. W.P. Johansson, J.P. Lunkka, P. Sarala. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2006 - s. 50.
 • Śleszyński Przemysław: Wyraźne przyśpieszenie. Planowanie przestrzenne w gminach w końcu 2005 roku. - Urbanista 2006, nr 12 - s. 11-14.
 • Śleszyński Przemysław: Stan realizacji prac planistycznych w gminach. - Urbanista 2006, nr 2 - s. 9-14.
 • Śleszyński Przemysław: Ludność a obszary Natura 2000 w Polsce. - Urbanista 2006, nr 9 - s. 29-31.
 • Bański Jerzy: Contemporary land use in suburban areas - processes and future outlook. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 54.
 • Bański Jerzy: Relations between core and peripheries in the Polish conceptions of development. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 4.
 • Bański Jerzy: Peripheralization of peripheries - the case of Poland. [w]: Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book. Prague: [b.w.], 2005 - s. 2.
 • Bański Jerzy: Contemporary land use changes in East-Central Europe - identification of the main conflicts. [w]: European Union expansion: land use change and environmental effects in rural areas. International Workshop, Luxembourg, 4-7 September 2005. Programme, abstracts, list and addresses of participants. Ed. Lucien Hoffmann, Laurence Lewis. Luxmbourg: [b.w.], 2005 - s. 23-24.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Replacement migration revisited: international migration, population and labour force resources in Europe, 2002-2052. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 8.
 • Breymeyer Alicja: The chain of transborder biosphere reserves on Eastern border of Poland and EU. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 10.
 • Breymeyer Alicja: Preface. [w]: Transboundary Biosphere Reserves at the eastern end of European Union. People and ecological dilemmas. Eds. Alicja Breymeyer, Joanna Adamczyk. Warszawa: PAS - UNESCO-MAB Committee of Poland, 2005 - s. 5-6.
 • Breymeyer Alicja: Towards a large Białowieża Biosphere Reserve - presentation of an idea and maps. [w]: Transboundary Biosphere Reserves at the eastern end of European Union. People and ecological dilemmas. Eds. Alicja Breymeyer, Joanna Adamczyk. Warszawa: PAS - UNESCO-MAB Committee of Poland, 2005 - s. 205-207.
 • Brykała Dariusz: Watermills' functioning within the Kujawsko-Pomorskie Region (Poland) since 13th to 20th centuries. [w]: 4th International Conference International Water History Association. UNESCO Headquarters, Paris, 1-3 December 2005. Abstracts. Paris: International Water History Association, 2005 - s. 24.
 • Budek Anna: The reflection of settlement phases in alluvial sediments of the Upper Dnister basin - Carpathian Foreland, western Ukraine. [w]: European Association of Archaeologists 11th Annual Meeting. Cork, Ireland, 5-11 September 2005. Programme and abstracts. Cork: [b.w.], 2005 - s. 139.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Rozwój zjawisk peryglacjalnych na Pomorzu Wschodnim. [w]: Lessy i utwory lessopodobne w stratygrafii plejstocenu. XII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zwierzyniec, 31 sierpnia - 3 września 2005. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Żarski, Magda Derkacz. Warszawa: PIG, 2005 - s. 29-30.
 • Błażejczyk Krzysztof: Seasonal variation of light intensities in Poznań (Poland) and Fukuoka (Japan). [w]: International Workshop on Evironmental Physiology under the Influence of Light and Clothing (IWEP 2005), December 02-03, 2005. Hong Kong Polytehnic University. Hong Kong: Polytechnic University, 2005 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance of different segments o the human body. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof et al.: Regional differences in diurnal and seasonal cycles of lighting conditions and melatonin secretion. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Wojtach Barbara: Assessment of seasonality in thermal sensations in man. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Wojtach Barbara: Assessment of seasonality in thermal sensation in man. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 372 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail freight traffic. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 13.
 • Czapiewski Konrad, Floriańczyk Zbigniew: Introduction to the volume. [w]: Rural development capacity in Carpathian Europe. Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2005 - s. 5-6 (Rural Areas and Development; 3)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Human capital on agricultural areas in Poland. [w]: Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book. Prague: [b.w.], 2005 - s. 3.
 • Czapiewski Konrad Ł., Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 12)
 • Degórska Bożena: Rola granic terenów otwartych w kształtowaniu zrównoważonej struktury przestrzennej regionu miejskiego. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Degórska Bożena: The role of open spaces in the longer-term planning of the spatial structure of urban regions - a case study of the Warsaw Metropolitan Region. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 57.
 • Degórski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: ŁTN, 2005 - s. 195 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 1)
 • Degórski Marek: The planning perspective of multifunctional land use at the regional scale. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 57.
 • Degórski Marek: Transgraniczna współpraca w zakresie wykorzystania i ochrony potencjału przyrodniczego w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 22-23.09.2005). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2005 - s. 1.
 • Grabińska Bożenna: Biologiczne podstawy ochrony przyrody. A.S. Pullin. Warszawa 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 113-116.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia przemysłu. A. Wieloński, Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 569-570.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground surface in the zone of sporadic permafrost occurence in Tatra Mountains. [w]: EUCOP II. 2nd European Conference on Permafrost, June 12 - June 16, 2005, Potsdam, Germany. Programme and abstracts. Berlin: Selbstverlag der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2005 - s. 124-125 (Terra Nostra; 2005/2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005, nr 10 - s. 33-34.
 • Korcelli Piotr: Urban systems: patterns of change versus evaluation criteria. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 26.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. [w]: Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków - Niedzica - Zawoja, 14-16.09.2005. Red. Anna Miechówka, Michał Gąsiorek, Krystyna Ciarkowska. Kraków: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb AR, 2005 - s. 53-54.
 • Kowalska Anna: Granice morfologiczne i ich wpływ na formy użytkowania ziemi w dolinie Wisły. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 417-418 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley. [w]: W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press, 2005 - s. 50.
 • Meyer Burghard, Degórski Marek: Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 32.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Michalczyk Zdzisław, Starkel Leszek, Ustrnul Zbigniew: Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt at classification. [w]: 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS), 7th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Utrecht, Netherlands, 12-16 September 2005. Utrecht: European Meteorological Society, 2005 - 1 s.
 • Plit Joanna: Granice krajobrazów kulturowych i ich trwałość. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Plit Joanna: Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 165-166.
 • Solon Jerzy: Ekologia-krajobraz-energia. Z. Fischer, M. Magomedow. Lublin, 2004. - Wiad. Ekol. 2005, 51, z.2 - s. 113-120.
 • Solon Jerzy: Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek - przyroda" w polskich parkach narodowych?. [w]: Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec - Ojców, 16-17 czerwca 2005 r. Red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Sosnowiec-Ojców: PTG Oddział Katowicki, OPN, 2005 - s. 8-9.
 • Solon Jerzy: Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań dynamiki krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 184-185.
 • Solon Jerzy: Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa - próba definicji problemu. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 3 s.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 186.
 • Starkel Leszek: Climate changes during the Holocene and their impact on hydrological systems by Arei S. Issar (book review). - Hydrol. Sc. J. 2005, 50, nr 3 - s. 1-2.
 • Starkel Leszek: Climate or man? Reflection of extreme events in the Holocene erosion and alluvation in the submontane depressions. [w]: Convegno Nazionale A.I.Geo. Montagne e pianure. Recenti sviluppi della ricerca in Geografia fisica e Geomorfologia, Padova, 15-16-17 febbraio 2005. Riassunti. Vicenza: ZetaBeta Editrice, 2005 - s. 23.
 • Starkel Leszek: The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes. [w]: The fluvial system - past and present dynamics and controls. International Conference, May 16-22, 2005, Bonn, Germany. Abstracts (oral and poster presentations). Bonn: The Department of Geography of the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University, 2005 - s. 72.
 • Stola Władysława: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 1. Kraków 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 267-269.
 • Wolski Jacek: Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 196-197.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Bański Jerzy: Introduction to the volume. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 5 (European Rural Development Network; 2)
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 7 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wielkość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 9-10.
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław, Dobracki Ryszard: Die geotouristische Karte der Oderhaffregion 1:200.000. [w]: Geotopschutz - Chancen zur nachhaltigen Entwicklung von Regionen in Europa. 8. Internationale Tagung der Fachsektion GEOTOP der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 11.-15. Mai 2004 in Stralsund. Tagungsband und Exkursionfuehrer. Guestrow: Landesamt fuer Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklemburg-Vorpommern, 2004 - s. 12-13.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Kozłowska Anna, Matuszkiewicz Jan, Biegański Ludwik: Chronić czy pielęgnować [dyskusja]. - Urbanista 2004, nr 6 - s. 22-24.
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja retencji zbiornikowej w ciągu ostatnich 200 lat na przykładzie zlewni Skrwy. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 23-25 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Brykała Dariusz: Natężenie prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. III Warsztaty Terenowe, Warszawa, 20-22 maja 2004 r. Warszawa: Wydaw. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2004 - s. 6.
 • Brykała Dariusz: Potencjalne możliwości poprawy zasobów wodnych w ramach małej retencji na przykładzie zlewni Skrwy. [w]: Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław, 16.11.2004 r.-17.11.2004 r. Wrocław: AR, 2004 - s. 1-2.
 • Budek Anna: Micromorphological features of alluvial sediments at Czapli and Humanec profiles - Carpathian Foreland, Western Ukraine. [w]: European Asscociation of Archaeologists Xth Annual Meeting. Lyon, 8th-11th September 2004. Abstract book. Lyon: [b.w.], 2004 - s. 138.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Późnoglacjalna ewolucja obniżeń jeziorno-dolinnych na wschodnim Pomorzu. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 17-18 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Błaszkiewicz Mirosław: Relacje pomiędzy sedymentacją glacjolimniczną a limniczną w misach jeziornych na wschodnim Pomorzu. [w]: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej. XI konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004. Materiały konferencyjne. Red. Andrzej Ber, Zofia Krysiak, Stanisław Lisicki. Warszawa: PIG, 2004 - s. 19-21.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioclimatic conditions - chances and barriers for sustainable development in regional and local scales. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 10.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. - Działalność Nauk. 2004, 18 - s. 124-126.
 • Błażejczyk Krzysztof, Dubreuil Vincent, Kergomard Claude: Avant-propos. - Ann. Assoc. Int. Climatol. 2004, nr 1 - s. 9-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Ożga Magdalena: Zastosowanie minirejestratorów HOBO Pro w badaniach dynamiki zróżnicowania przestrzennego klimatów lokalnych. [w]: Hydrologia, meteorologia, klimatologia - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji. Konferencja naukowa, Kraków, 11-12 października 2004. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Warszawa: IMiGW, 2004 - s. 12.
 • Ciechański Ariel: Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 242-244.
 • Csatari Balint, Komornicki Tomasz: Analogies and differences in the topics of the Polish-Hungarian seminars (1984-2004). [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 14-15.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Living conditions of rural population in relation to functional structure of parishes in Poland. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 16.
 • Degórski Marek: Gleba jako indykator zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 39-40 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Degórski Marek: Przestrzenna zmienność gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych. - Działalność Nauk. 2004, 17 - s. 107-110.
 • Degórski Marek: Climate changes as a reason of podzolic soil development in Northern and Central Europe. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Degórski Marek: Spatial variability of multifunctional landscape as a reason for potential differences of regional "smart growth" on some examples from Poland. [w]: Issues of sustainable land use in European landscapes. Problems, conflicts & solutions. International workshop, Goedoelloe, Hungary, 14-18 April 2004. Programme & Book of abstracts. Goedoelloe: Institute of Environmental and Landscape Management. Szent Istvan University, 2004 - s. 24.
 • Degórski Marek: Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 29.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The measurability and quantification of podzolization process as a function of time. [w]: EUROSOIL 2004. Abstracts. Freiburg: Albert-Ludwigs-Univeritaet Freiburg, 2004 - s. 166.
 • Froehlich Wojciech: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 56-57 (Prace Geograficzne; 191)
 • Froehlich Wojciech: The use of 210Pbex and 137Cs to investigate sediment sources, sediment transfer and sedimentation in the fluvial system of the Teesta river, Sikkim Himalaya and the Ganga-Brahmaputra Plain, India. [w]: International Conference on River/Catchment Dynamics: Natural Processes and Human Impacts. Solsona (Catalonia, Spain) 15-20 May 2004. Conference programme and abstracts. Ed. Ramon J. Batalla. Solsona: Forestry Institute of Catalonia, 2004 - s. 34.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka hydrochemiczna Dolnej Wisły - ocena i przyczyny czasowo-przestrzennego zróżnicowania jakości wody. Prognoza zmian. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 41-42 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Komornicki Tomasz: The spatial differentiation to international social and economic linkages on the regional level - the case of Poland. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Car ownership as an indicator of the transformation on the local level. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław: Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia. [w]: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych. Sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r. Toruń: UMK, 2004 - s. 46.
 • Kulikowski Roman: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Poznań 2003. Red. W. Poczta, F. Wysocki. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 254-256.
 • Lamparski Piotr: Możliwości rekonstrukcji elementów dawnego środowiska przyrodniczego metodą geofizycznego profilowania radarowego (GPR). [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 87-88 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Paszyński Janusz: Uwagi do artykułu B. Gądka "Związek bilansu cieplnego i topnienia powierzchni lodowczyka Mięguszowieckiego w Tatrach z temperaturą powietrza". - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.3/4 - s. 169-171.
 • Plit Joanna: Historyczne przeobrażenia krajobrazów kulturowych Karpat Polskich. [w]: Krajobrazy Karpat. Materiały konferencyjne VI Seminarium Krajobrazowego, 7-9 października 2004 r., Cieszyn - Beskid Śląski i Żywiecki. Red. Urszula Myga-Piątek, Zbigniew Caputa. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2004 - s. 25-26.
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie). [w]: Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych. Międzynarodowa konferencja naukowa. Lublin: AR, 2004 - s. 64-65.
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 31 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 42-43 (Prace Geograficzne; 191)
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of active periglacial relief of the High Tatra Mountains. [w]: International Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [b.w.], 2004 - s. 29-30.
 • Solon Jerzy: Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności. - Działalność Nauk. 2004, 17 - s. 110-112.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme events (convenor's introduction). [w]: Palaeoclimate: reducing the uncertainities. Programme booklet, 6-9 July 2004, Utrecht University, Educatorium. Utrecht: Utrecht University, 2004 - s. 13.
 • Starkel Leszek: Różnorodna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń w klimacie monsunowym. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 246.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - XVIII-XIX.
 • Starkel Leszek: The relief. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Preface. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-9 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Introduction. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 191)
 • Stola Władysława: Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918-1939. A. Kozera. Kielce 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 256-258.
 • Szupryczyński Jan: Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla. Toruń 2002. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 369-371.
 • Szupryczyński Jan: Rzeźba, budowa wewnętrzna i mechanizm przekształceń więcborskiej strefy marginalnej. M. Pasierbski. Toruń 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 367-368.
 • Wegener Michael, Korcelli Piotr, Komornicki Tomasz: Spatial impacts of European Transport Networks. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 48.
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Relationship between ground water level and displacement of the landslide slope. [w]: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book. Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk. Warsaw: Polish Geological Institute, 2004 - s. 43-44.
 • Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Rowczyńska Małgorzata, Sobczak Marcin, Wrzesień Magdalena: Mapping high mountain vegetation using hyperspectral data. [w]: Abstract book 1st EARSeL Workshop of Special Interest Group on "Land use & land cover", 28-29.05.2004, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik: IUC, 2004 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Bezrobocie a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 35-36.
 • Śleszyński Przemysław: Centrum Warszawy w okresie transformacji. - Urbanista 2004, nr 1 - s. 24-26.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 37-38.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym. [w]: Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji", Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003 r. Red. M. Kejna, J. Uscka. Toruń: [b.w.], 2003 - s. 31-34.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz: A new stratigraphical and micromorphological data Palaeolithic site at Piekary in the Vistula river valley near Cracow. [w]: Second International Conference on Soils and Archaeology, Pisa, 12th-15th May, 2003. Extended abstracts. Ed. Giovanni Boschian. Pisa: Felici Editore, 2003 - s. 86-89.
 • Błażejczyk Krzysztof: Human heat balance. - Academia 2004 (dr.2003), nr 1 - s. 40.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Avant-propos. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 11 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Solar and UV radiation in the Warsaw downtown. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts. Ed. John Arnfield et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 44.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Kuchcik Magdalena: Od redaktorów. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podsumowanie. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 67-68 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Bio-thermal conditions in Warsaw. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts. Ed. John Arnfield et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 162.
 • Ciechański Ariel: Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 141-143.
 • Degórska Bożena: Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 12-13.
 • Degórski Marek: Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna. [w]: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Słubice, 3-5 kwietnia 2003. Streszczenia referatów. Słubice: [b.w.], 2003 - s. 7-8.
 • Degórski Marek: Formalno-prawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 14-15.
 • Degórski Marek: Itroduction. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-8 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie czynników pedogenicznych a rozwój i właściwości gleb bielicowych w północnej i środkowej Europie. [w]: Gleba w środowisku. 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Red. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2003 - s. 202.
 • Degórski Marek: Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej wynikające z integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 25-26.09.2003). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2003 - 1 s.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 5.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 73.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland). [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 74.
 • Eberhardt Piotr: Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Red. E. Orłowska. Wrocław 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 136-138.
 • Grabińska Bożenna: Polska czerwona księga zwierząt (kręgowce). Red. Z. Głowaciński. Warszawa 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 314-316.
 • Grzeszczak Jerzy: Problemy społeczne wsi. Red. J. Bański, E. Rydz. Warszawa 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 129-131.
 • Jaworska Barbara: Przestrzeń wolności. Refleksje nad przesłaniem polskiej myśli politycznej i geograficzno-politycznej. J. Giedroyc, J. Nowak-Jeziorański, Cz. Miłosz, M. Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 41-46 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli Piotr: Przedmowa. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kowalski Mariusz: Wstęp. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 7-8.
 • Kowalski Mariusz: Wstęp. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: OA PTG, PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-8.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny. Red. Tadeusz Niedźwiedź. Warszawa: IMiGW, 2003.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Limanówka Danuta: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2003, 15 - s. 131-133.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Korcelli Piotr: Od dyrekcji Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Geopolitical Studies; 10)
 • Krawczyk Barbara: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny. Red. Tadeusz Niedźwiedź. Warszawa: IMiGW, 2003.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 37.
 • Paszyński Janusz: Echange de l'energie a l'interface terre-atmosphere comme base d'une classification des topoclimats. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 283-284 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Paszyński Janusz: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny. Red. Tadeusz Niedźwiedź. Warszawa: IMiGW, 2003.
 • Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek, Solon Jerzy: Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 190.
 • Rączkowska Zofia: Recent periglacial landforms of the Tatra Mts. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 66-67.
 • Solon Jerzy: Krajobraz zrównoważony w koncepcji rozwoju zrównoważonego - w poszukiwaniu nowych wskaźników. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 51-53.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 210.
 • Starkel Leszek: Foreword. - Papers Glob. Change 2003, 10 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Themes arising from paleohydrological research in high lattitudes and the temperate zone. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 83.
 • Starkel Leszek: Clustering of extreme rainfalls and recovery of geomorphic systems. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 224.
 • Starkel Leszek: Coincidences of climatic and anthropogenic factors accelerating the soil erosion and fluvial activity. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 110.
 • Starkel Leszek: Are the planation surfaces still existing in the Flysch Carpathians?. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 73.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Bański Jerzy, Rydz Eugeniusz: Wprowadzenie. [w]: Problemy społeczne wsi. Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz. Warszawa: [b.w.], 2002 - s. 7 (Studia Obszarów Wiejskich; 2)
 • Bochenek Witold: Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (stacji bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001 oraz ich konsekwencje geomorfologiczne. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 40-42.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 19.
 • Breymeyer Alicja: Macroecology: Large scale studies of European pine forests on transects. [w]: Forest Research and the 6th Framework Programme - Challenges and Opportunities. Open seminar organised in the framework of the EU project QLK5-CT-2002-30221 'IMACFORD'. 25 November 2002, Paris, France. Abstract book. Paris: [b.w.], 2002 - s. 36.
 • Brykała Dariusz: Potencjalne możliwości zwiększenia zasobów wodnych w ramach małej retencji w zlewni Skrwy. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 20-21.
 • Brykała Dariusz: Młyny wodne w zlewni Skrwy i ich rola w modyfikacji warunków fluwialnych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 103-104.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Sobczyk Krzysztof: The Paleolithic site in a gap section of the Vistula through the Cracow Gate: A new palaeogeographical interpretation. [w]: 8th EAA Annual Meeting, 24-29 September 2002, Thessaloniki, Hellas. Abstracts book. Thessaloniki: EAA, 2002 - s. 71.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Późnoglacjalna ewolucja mis jeziornych we wschodniej części Pomorza. [w]: Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. IX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Borne Sulinowo 3-7 września 2002. Borne Sulinowo: [b.w.], 2002 - s. 13-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Zur spaetpleistocene und fruehholozaenen Seenentwicklung im Rueckland der Pommersches Eisrandlage in Nordpolen. [w]: Jungquartaere Fluss- und Seegenese in Nordosdeutschland. Materialien zur Tagung, Hohenzieritz, 26.-28. Februar 2002. Greifswald: Universitaet Greifswald, 2002 - s. 8.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Exkursionspunkt 6: Die Kiesgrube Ruhlsdorf. [w]: DEUQUA 2002. Mensch - Klima - Landschaft. Berlin / Potsdam 26.-28. August 2002. Exkursionfuehrer. Herausgegeben von Christina Reissmann, Margot Boese. Berlin: Freie Universitaet Berlin, 2002 - s. 152-153.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Exkursionspunkt 2: Tongrube Glienick. [w]: DEUQUA 2002. Mensch - Klima - Landschaft. Berlin / Potsdam 26.-28. August 2002. Exkursionfuehrer. Herausgegeben von Christina Reissmann, Margot Boese. Berlin: Freie Universitaet Berlin, 2002 - s. 143-145.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność krajobrazu w koncepcjach rozwoju regionalnego. [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych", Kielce-Sandomierz, 3-4.10.2002 r. Red. Małgorzata Strzyż. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2002 - s. 22-23.
 • Eberhardt Piotr: W odpowiedzi Doc. dr hab. Zbigniewowi Ryklowi. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 137-139.
 • Gierszewski Piotr: Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 34-35.
 • Gierszewski Piotr: Warunki kształtowania się chemizmu wody w systemie rzeczno-jeziornym Rudy (Kotlina Płocka). [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 36-37.
 • Grzeszczak Jerzy: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. J. Bański. Warszawa 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 473-476.
 • Jakomulska Anna, Kozłowska Anna: Application of high resolution satellite image (IKONOS) for construction of large scale vegetation map of the Tatra Mountains. [w]: EnviroMount. Conference on GIS and RS in Mountain Environment Research. 19-23 September 2002, Zakopane, Poland. Abstracts. Cracow: GIS Laboratory. Institute of Geography and Spatial Management. Jagiellonian University, 2002 - s. 56-57.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 5-6 (Europa XXI; 7)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 365.
 • Kowalska Anna: Analiza zmian krajobrazowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX. [w]: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2002 - 1 s. nlb.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Krawczyk Barbara: Heat stress - a characteristic feature of Poland's bioclimate. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 1 s.
 • Krawczyk Barbara: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Kupiszewski Marek: Przemiany siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej i jej konsekwencje dla procesów integracji europejskiej. - Przegl. Eureka 2002, z.2 - s. 13-14.
 • Kupiszewski Marek: Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski. Barbara Sakson. Warszawa 2002. - Studia Demogr. 2002, nr 2 - s. 113-114.
 • Lamparski Piotr: Possibility of using Ground Penetrating Radar Method to determine the stratigraphy of the clastic deposits. [w]: Ground Penetrating Radar (GPR) in Sediments: Applications and Interpretation, 20-21.08.2001, London. London: Geological Society of London, 2002 - 1 s.
 • Paszyński Janusz: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Plit Joanna: Zmiany brzegu Wisły na odcinku od Stężycy do Magnuszewa i ich skutki. [w]: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2002 - 1 s. nlb.
 • Rączkowska Zofia: Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 109-110.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna B.: Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 133-135.
 • Starkel Leszek: Rola częstotliwości zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu stoków i den dolin. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 5-6.
 • Starkel Leszek: Clusterings of large flood events in the context of increased human activity. [w]: Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. An International Workshop, Barcelona, Spain, 16-19th October, 2002. Book of abstracts. Compiled by: Gerardo Benito, Varyl Thorndycraft, Maria-Carmen Llsat, Mariano Barriendos. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Rola zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu rzeźby obszarów górskich. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 118.
 • Starkel Leszek: Rzeźba Polski - w stronę syntezy geomorfologicznej. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 119.
 • Starkel Leszek: Holoceńska transformacja rzeźby peryglacjalnej. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 120-121.
 • Starkel Leszek: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2002, 14 - s. 136-139.
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 149-151.
 • Breymeyer Alicja: Transboundary biosphere reserves: An introduction. [w]: Seville +5. International meeting of experts. Pamplona, Spain, 23-27 October 2000. Proceedings, comptes rendus, actas. Paris: UNESCO, 2001 - s. 58-60.
 • Breymeyer Alicja: Monitoring of ecosystem function along geographically defined transects: longitudinal and meridional transects in North-Central Europe. [w]: Detecting environmental change. Sciene and Society, 17-20 July, London, UK. London: [b.w.], 2001 - s. 5-6.
 • Breymeyer Alicja I.: Latitudinal variability of litter fall and decay in pine forest ecosystems: transect studies along 52N parallel. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 259.
 • Brykała Dariusz: Zmiany warunków odpływu powierzchniowego ze zlewni Skrwy wywołane zabudową hydrotechniczną. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne. Kraków: UJ, 2001 - s. 25.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Ewolucja jeziora terminoglacjalnego k. Gniewu. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 18-20.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Stop 9: Gniew - Keramzyt. Genesis of ice-dammed lake in the vicinity of Gniew. [w]: Drumlins: The unsolved problem. Field Excursion Guide Book. 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001. Ed. Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 69-72.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Stop 11: Nowa Cerkiew. Morphology and composition of the Gniew drumlins. [w]: Drumlins: The unsolved problem. Field Excursion Guide Book. 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001. Ed. Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 78-80.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krzymińska Jarmila: Stop 10: Gniewskie Młyny. Stratigraphy and sedimentology of Weichselian deposits. [w]: Drumlins: The unsolved problem. Field Excursion Guide Book. 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001. Ed. Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 73-77.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: La variabilite des charges thermiques de l'homme a Cracovie au XXeme siecle. [w]: Climat et envrionnement. L'information climatique au service de la gestion de l'environnement. Coord. M.F. Pita et al. Sewilla: Minerva S.L., 2001 - s. 143.
 • Degórski Marek: Wpływ zróżnicowania morfogenetycznego substratu gleb bielicoziemnych na niektóre właściwości ekosystemów borowych Europy Północnej i Środkowej. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 32-33.
 • Degórski Marek: Regionalna współpraca transgraniczna a ochrona środowiska. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 35-37.
 • Degórski Marek L.: The total store of organic carbon in the soil of pine ecosystems in Northern and Central Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 271.
 • Dudzicka Grażyna, Grzybowska Irena: Rozwój kartografii Galicji od końca XVIII do początku XX wieku w świetle zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów. Warszawa: PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, 2001 - s. 41-43.
 • Eberhardt Piotr: Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego. D. Jędrzejczyk. Warszawa 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 194-196.
 • Gierszewski Piotr, Michno Anna, Rodzik Jan, Smolska Ewa: Zlewnia Lomba Gregorio (Cabo Verde) jako przykład funkcjonowania systemu stokowo-korytowego w strefie półsuchej. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 42-43.
 • Grabińska Bożenna: Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. A.S. Kostrowicki. Warszawa 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 181-184.
 • Grabińska Bożenna: Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. L. Berger. Warszawa-Poznań 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 425-427.
 • Grzeszczak Jerzy: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. T. Stryjakiewicz. Poznań 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 186-189.
 • Kordowski Jarosław: Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej Wisły między Górskiem a Chełmnem. [w]: Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001. Wrocław: IG UWr, 2001 - s. 27-29.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wprowadzenie. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 163-170 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Application of vegetation for diagnosis of geomorphologic forms and processes – an example from the Abisko mountains. [w]: Geomorphological Research in the Abisko Region, 11-14 October 2001. Abisko: Abisko Research Station, 2001 - s. 24.
 • Krawczyk Barbara, Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 180)
 • Kędzia Stanisław: The occurence of permafrost in the Polish part of the Tatra Mountains. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 72.
 • Paszyński Janusz, Miara Krystyna, Skoczek Józef: Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2001, 11 - s. 147-149.
 • Plit Joanna: Atlas geobotaniczny doliny Bugu. Cz.1: od Niemirowa do ujścia. Red. Janusz B. Faliński, Eugeniusz Ćwikliński, Zygmunt Głowacki. "Phytocoenosis" Vol.12 (N.S.) 2000. Supplementum Cartoraphiae Geobotanicae 12. - Pol. Przegl. Kartogr. 2001, 33, nr 1 - s. 58-59.
 • Plit Joanna: Współczesne szczegółowe mapy roślinności wysokogórskiej Tatr. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 58-59.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Wstęp. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 8-9.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Roślinność jako wskaźnik dynamiki rzeźby wysokogórskiej - możliwości i ograniczenia. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 118-120.
 • Solon Jerzy: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na zmiany charakterystyk strukturalnych runa borów sosnowych i mieszanych w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 133-134.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Biomass and floristic richness of the herb layer in forests of Scots pine (Pinus sylvestris) in Central and Northern Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 346.
 • Starkel Leszek: Similarities and differencies of hydrological cycle in mountains of monsoonal climate. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-228 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Kierunki przemodelowywania systemów stokowych i den dolinnych w wybranych dziedzinach morfoklimatycznych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 135-136.
 • Starkel Leszek: Geomorphic thresholds during various types of heavy rains. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-227 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Spatial differenciation of monsoonal rainfall at the margin of Darjeeling Himalaya and their effects. [w]: International Conference on Forecating Monsoons from Days to Years (21-22 March, 2001). New Delhi: [b.w.], 2001 - s. 127-128.
 • Starkel Leszek: Anthropogenic acceleration of slope and fluvial processes through time in temperate zone. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-227 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich. - Działalność Nauk. 2001, 12 - s. 147-150.
 • Stola Władysława: VII Konferencja naukowa "Infrastruktura techniczna a ekologia terenów wiejskich", Kocmyrzów-Luborzyca, Dobczyce 25-27 września 2000 r. Red. J.Gruszczyński. Kraków 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 583-585.
 • Wolski Jacek: Wykorzystanie katastru galicyjskiego w badaniach naukowych. [w]: Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów. Warszawa: PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, 2001 - s. 30-32.
 • Adamczyk Anna Beata: La relation entre le rayonnement emis de la surface obtenue a partir de satellites et la differeciation de la surface active de la region de Nara in Japan. [w]: Risques et contraintes climatiques. Nice 2000. XIIIe Colloque de l'AIC, 6, 7, 8 Septembre 2000. Nice: [b.w.], 2000 - 1 s.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria. Vienna: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, 2000 - s. 95 (Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik; 23)
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 3-4.
 • Bański Jerzy: Methods of identification of problem areas in agriculture. [w]: Sustainable development of rural regions in the period of transition. International Conference, Veliki Preslav 20-21.06.2000. Veliki Preslav: [b.w.], 2000 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Typy rolniczych obszarów problemowych. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 167-169.
 • Breymeyer Alicja: Rezerwaty Biosfery MaB. 30 lat historii i stan obecny. - Puszcza Kampinoska 2000, nr 2 - s. 1-2.
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorfologiczne skutki spłynięcia zbiornika wodnego w dolinie Młynówki w Górowie Iławeckim. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 165-166.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Morfogeneza strefy marginalnej w rejonie Starej Kiszewy. [w]: Stratygrafia czwartorzędu i zanik lądolodu na Pojezierzu Kaszubskim. VII Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski". Gdańsk: PIG, 2000 - s. 8-9.
 • Błażejczyk Krzysztof: Application of the human heat balance for the assessment of morbidity risk. [w]: European Union ENRICH Programme, Interdisciplinary Approach to Climate and Health Research (IACHE), Workshop 2, Integrating Synoptic Climatological and Eco-epidemiological Methods and Data for Climate and Health Research, Lisbon, February 18-21, 2000. Lisbon: [b.w.], 2000 - s. 24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Absorption of solar radiation by man. [w]: ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Juli 30 - August 4, 2000, Dortmund, Germany. Program and abstracts. Bochum: Ruhr Universitaet, 2000 - s. 13.
 • Błażejczyk Krzysztof: Concept of topoclimatic map of Poland. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 7-8.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence de la vegetation urbaine sur les conditions thermiques et biothermiques a Varsovie. [w]: Risques et contraintes climatiques. Nice 2000. XIIIe Colloque de l'AIC, 6, 7, 8 Septembre 2000. Nice: [b.w.], 2000 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporation through clothing in various ambient conditions. [w]: ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Juli 30 - August 4, 2000, Dortmund, Germany. Program and abstracts. Bochum: Ruhr Universitaet, 2000 - s. 6.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Solar radiation and its influence on the human organism (review of the methods of estimation). [w]: Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publishing House, 2000 - s. 25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Biotopoclimatic mapping of north-eastern Poland. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 12-13.
 • Degórski Marek: Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju. [w]: Założenia i teorie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Bydgoszcz-Tleń, 7-9.09.2000. Bydgoszcz: [b.w.], 2000 - s. 17.
 • Degórski Marek: Wpływ antropopresji na właściwości pokrywy glebowej pięter wysokogórskich rejonu Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 90.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Międzynarodowa Konferencja "Globalne i regionalne zmiany klimatu a ich naturalne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje", Vadul lui Voda, 26-28 sierpnia 1999 roku. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 166.
 • Eberhardt Piotr: Obszar byłych Prus Wschodnich a granica cywilizacji zachodniej w Europie. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 257-258.
 • Froehlich Wojciech: Erozja gleb w Beskidach. [w]: Przekształcenia gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna, Szczecin, w dniach 30.08-1.09.2000. Materiały konferencyjne. Szczecin: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2000 - s. 70.
 • Gaweł J., Śnieżyńska G., Błażejczyk Krzysztof, Kurzawa R., Halota A., Radliński J., Gaweł B.: Wpływ czynników bioklimatycznych na zawartość ziarn pyłku traw i żyta w Rabce Zdroju. [w]: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 27-30 sierpnia 2000. Materiały Naukowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 2000 - s. 246.
 • Gierszewski Piotr: Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania zmian jakości wody dolnej Wisły. [w]: Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III tysiąclecia. Krajowa konferencja naukowa, Toruń, 19-22 września 2000 r. Toruń: UMK, 2000 - s. 7-8 (Acta Universitatis Nicolai Copernici.) (Prace Limnologiczne; 21 Suplement)
 • Gierszewski Piotr, Rodzik Jan: Przebieg procesów denudacyjnych w warunkach odpływu epizodycznego strefy półsuchej na Boavista (Cabo Verde). [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 169-170.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring osuwisk w Szymbarku. [w]: Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych. Konferencja w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków, 7 września 2000 r. Warszawa: PIG, 2000 - s. 24-25.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 267-268.
 • Grzeszczak Jerzy: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 150-152.
 • Grzybowska Irena, Dudzicka Grażyna: [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie. [w]: Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. XX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Polanica Zdrój, 13-15 kwietnia 2000 r. Streszczenia referatów. Warszawa: [b.w.], 2000 - s. 17.
 • Komornicki Tomasz: Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996 [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 149-150.
 • Komornicki Tomasz: Cross-border traffic as an indicator of social and economic international relations. The case of Poland. [w]: Changing political mosaic of the world: processes of integration and disintegration. Kanghwa, Korea, August 8-13, 2000. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 5.
 • Korcelli Piotr: [Głos w dyskusji]. [w]: Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 - s. 65-66.
 • Korcelli Piotr, Nowosielska Ewa: The urban system of Poland. Horsholm: Danish Forest and Landscape Research Institute, 2000 - Folder.
 • Kotarba Adam, Kozłowska Anna: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 9 - s. 174-177.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie polityczne województwa białostockiego, jako rezultat zetknięcia dwóch kręgów cywilizacyjnych. [w]: Problemy rozwoju regionalnego: materiały z seminarium naukowego-Grodno, 27 maja 1998 roku. Red. Z. Ejsmont. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000 - s. 51.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Topoclimatic researches carried out by the Climatology Department of the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 25-26.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Bioclimatic conditions of Polish health resorts. [w]: Tools for the environment and man of the year 2000. ECAC2000, 3rd European Conference on Applied Climatology. Pisa, Italy, October 16-20, 2000. Abstracts. Pisa: [b.w.], 2000 - s. 258.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Bioclimatic conditions of Polish health resorts. [w]: Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publishing House, 2000 - s. 38-39.
 • Kozłowska Anna: Problemy kartowania roślinności wysokogórskiej Tatr w skali szczegółowej (na przykładzie map Kotła Gąsienicowego i Kotła Goryczkowego Świńskiego). [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 64.
 • Kozłowska Anna, Plit Joanna: Mapa roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej) w skali 1:20.000. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 65.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 97.
 • Kulikowski Roman: Productions of Poland's farming and comparisons with EU agriculture. [w]: Sustainable development of rural regions in the period of transition. International Conference, Veliki Preslav 20-21.06.2000. Veliki Preslav: [b.w.], 2000 - s. 5-6.
 • Kupiszewski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 - s. 67-68.
 • Kędzia Stanisław: Nowe badania nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 27.
 • Lamparski Piotr: Struktura osadów moren czołowych w świetle badań metodą georadarową. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 30-32.
 • Mościcki Jerzy, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 35.
 • Pasierbski Michał, Błaszkiewicz Mirosław: Wycieczka terenowa B. Toruń-Bydgoszcz-Więcbork-Sępólno Krajeńskie-Kamień Krajeński-Chojnice-Tuchola-Tleń-Skórcz-Gniew-Starogard Gdański-Skarszewy-Toruń. [w]: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Przewodnik wycieczek terenowych. Red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 89-92.
 • Paszyński Janusz: Topoclimatological mapping as based on the energy exchange at the interface Earth-atmospehere. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 39-40.
 • Plit Joanna: Atlas rozmieszczenia ptaków w Warszawie. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 146-147.
 • Rączkowska Zofia: Anthropogenic impacts on morphodynamic of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. [w]: International Symposium on Geomorphic Response to Land Use Changes. May 29 - June 2, 2000, Smolenice, Slovak Republic. Abstracts including the list of participants. Ed. Marcel Suri. Bratislava: Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2000 - s. 51.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 42.
 • Starkel Leszek: Ewolucja rzeźby czy paleogeografia? (polskie badania na tle międzynarodowym). [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 119-120.
 • Starkel Leszek: Zdarzenia ekstremalne ostatniego tysiąclecia. [w]: Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu. Materiały Białorusko-Polskiego Seminarium, 26-29 września 2000 r., Grodno, Bełaruś. Red. nauk. Aleksiej W. Matwiejew, Jadwiga I. Anoszka, Walentina P. Zernickaja. Grodno: ING NANB, 2000 - s. 124.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie do dyskusji o geografii fizycznej. [w]: Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień. Kraków: IG UJ, 2000 - s. 159-162 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 5)
 • Starkel Leszek: Effect of heavy downpours on forms and sediments. [w]: Workshop on long-therm effects of land-use on soil erosion in a historical perspective: European comparisons. 15-17 September 2000, University of Oxford, UK. Programme and abstracts. Oxford: University of Oxford, 2000 - s. 8.
 • Starkel Leszek: Rapid warming and risen in the frequency of extremes reflected in hydrological regime - past and modern analogues from Central Europe. [w]: Hydrological consequence of global climate changes. Geologic and historic analogs of future conditions. The Fourth International Meeting on Global Continental Palaeohydrology GLOCOPH 2000 jointly with Symposium on Glaciation and Reorganization of Asia's Network of Drainage. Moscow and Central Part of Russian Plain, August 21-26, 2000. Moscow: Institute of Geography of RAS, 2000 - s. 16.
 • Więckowski Marek: Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts. Seoul: [b.w.], 2000 - s. 606-607.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 44-45.
 • Bochenek Witold: Dynamika odpływu wody i substancji rozpuszczonych ze zlewni Bystrzanki podczas roztopów w dniach 1-4.03.99. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 12-13.
 • Bogacki Mirosław, Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze. Wstęp. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s396-397.
 • Breymeyer Alicja: Introduction. [w]: The East Carpathians Biosphere Reserve. Poland/Slovakia/Ulraine. Ed. Alicja Breymeyer. Warsaw: The National UNESCO-MAB Committee of Poland, 1999 - s. 7-11.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 67.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence of urbanisation level on the heat load in man in Warsaw. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 99.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 188.
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Radiation balance of downtown Warsaw on pedestrian and over-roof levels. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 96.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Bortkiewicz Alicja, Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology of man. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 83.
 • Degórski Marek: Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 8-9 listopada 1999 r. Warszawa: IOŚ, 1999 - s. 2-3.
 • Eberhardt Piotr: "W uścisku dwugłowego orła" oraz "Rodem z Urainy". - Przegl. Wsch. 1999, 6, z.1 - s. 240-241.
 • Eberhardt Piotr: Polska nacjonalna mienszyna w Ukraini w 20-30-ti rr. XX stolittja. T. Jeremienko. - Przegl. Wsch. 1999, 6, z.1 - s. 241-242.
 • Grabińska Bożenna: The EBCC [European Bird Census Council] atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. Ed. Ward J.M. Hagemeijer, Michael J. Blair. London 1997. - Pol. Przegl. Kartogr. 1999, 31, nr 1 - s. 41-42.
 • Rączkowska Zofia: Slopes dynamics in periglacial zone of the High Tatras. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 19.
 • Solon Jerzy: Główne kierunki przekształceń roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnich 50 latach. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 71-72.
 • Solon Jerzy: Park Narodowy Gór Stołowych na tle wybranych regionalizacji. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 12-13.
 • Stankowski Wojciech, Starkel Leszek: Wstęp. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 15-16.
 • Starkel Leszek: Polish roots of periglacial research. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 10.
 • Starkel Leszek: The role of various landnam phases in the transformation of slopes and valley floors in S Poland. [w]: Reconstructing Holocene landform change through soil erosion in Europe. Second workshop of the ESSC taskforce on longterm effects of land-use and soil erosion in a historical perspective. University of Bonn, Germany, 29.-31. October 1991 i.e. 1999. Book of abstracts. Bonn: [b.w.], 1999 - s. 21.
 • Starkel Leszek: Rytmika wahań klimatu Polski w holocenie. [w]: Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 4-6 XI 1999 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 95.
 • Starkel Leszek: Dorzecze Wisły jako złożony system obiegu materii. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 79-80.
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 3.
 • Starkel Leszek: Remarks concerning the reflection of global environmental changes in the fluvial systems. [w]: The environmental background to hominid evolution in Africa. International Union for Quaternary Research XV International Congress, 3-11 August 1999, International Congress Centre, Durban, South Africa. Compiled and edited by Julia Lee-Thorp, Harriet Cliff. Rondebosch: [b.w.], 1999 - s. 172.
 • Walling D.E., Froehlich Wojciech: The use of fallout radionuclides and classical monitoring techniques in investigations of sediment transfer through the fluvial system in the Polish Flysch Carpathians. [w]: International Conference on Drainage Basin Dynamics and Morphology. Jerusalem, May 22-29, 1999. Abstracts. Ed. Marwan A. Hassan. Jerusalem: The Hebrew University, 1999 - s. 18-19.
 • Adamczyk Anna Beata: La temperature de la surface et la temperature de l'air: quelques aspects de leur relations. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 86.
 • Bochenek Witold: Obieg wody i substancji rozpuszczonych w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 9.
 • Breymeyer Alicja: Pine ecosystem physiology studied on transect along parallel 52ř North, 12-32ř East. [w]: The Earth's changing land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain, 14-18 March 1998. Abstracts. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1998 - s. 177-178.
 • Breymeyer Alicja, Roo-Zielińska Ewa: Wstęp. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 7-8 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Błaszkiewicz Mirosław: Transformacja fluwialna postglacjalnych obniżeń występujących na linii górnego odcinka doliny Wierzycy. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 78-79.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Noryśkiewicz Bożena: Interpretacja paleogeograficzna późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich stanowisk osadów jeziornych w dolinie Wierzycy. [w]: Stratygrafia plejstocenu Polski. V Konferencja, Iznota, 1-4 września 1998 r. Warszawa: PIG, 1998 - s. 59-60.
 • Błażejczyk Krzysztof: Modelling of the human heat balance outdoors. [w]: Climate and Environmental Change. Evora - Portugal, 24-30 August 1998. Pre-regional conference meeting of the Commission of Climatology. Abstracts. Ed. Maria Joao Alcoforado, Antonio Lopes, Henrique Andrade, Marcelo Fragoso. Lisbon: Edizioni Colibri, 1998 - s. 177-178.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of solar radiation on skin temperature in standing and walking subjects outdoors. [w]: Program and abstracts of the Eight International Conference on Environmental Ergonomics, 18-23 October 1998, San Diego, California, USA. Ed. James A. Hodgdon, Jay H. Heaney. San Diego: [b.w.], 1998 - s. 24.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Influence de conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 46.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Potop V., Nicolenco A., Meteeva Z.: Differentiation regionale des conditions bioclimatiques d'Europe Centrale - les premiers resultats des recherches comparatives. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 104.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Kato M.: Thermoregulatory and circulatory reactions at subjects exposed to the sun and wearing white and black clothing. [w]: Program and abstracts of the Eight International Conference on Environmental Ergonomics, 18-23 October 1998, San Diego, California, USA. Ed. James A. Hodgdon, Jay H. Heaney. San Diego: [b.w.], 1998 - s. 59.
 • Degórski Marek, Reed D.: Horizontal differentiation in cotton strid decomposition in pine ecosystem soil in Poland. [w]: The Earth's changing land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain, 14-18 March 1998. Abstracts. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1998 - s. 165.
 • Eberhardt Piotr: Narodowość w spisie powszechnym. - Wiad. Statyst. 1998, 43, nr 4 - s. 82-83.
 • Froehlich Wojciech: Metody badań ekstremalnych wezbrań i ich rola w transformacji górskiego systemu fluwialnego. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - 2 s.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond E.: The use of bomb test and Chernobyl-derived radiocaesium and other environmental radionuclides to investigate sediment source and sediment delivery dynamics in a small catchment in the Polish Flysch Carpathians. [w]: British Geomorphological Research Group (BGRG) Tracers in Geomorphology, Coventry University, 18th-20th September 1998. Conference Abstracts. Coventry: [b.w.], 1998 - s. 13-14.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond E.: Zastosowanie Cs137, Ra226 i Pb210 do oceny natężenia współczesnej sedymentacji na równinach zalewowych Niziny Gangesu i Bramaputry. [w]: VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia. Gliwice: PŚ, 1998 - 2 s.
 • Gerlach Tadeusz, Starkel Leszek, Szczepanek Kazimierz: Dwa stanowiska flor interglacjalnych w dolinie górnego Sanu: Zasław k/Zagórza i Polańczyk. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 61 - s. 96.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania - badania eksperymentalne. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 50.
 • Kalicki Tomasz, Zernickaja Walentyna P., Pietuchowa Nela N., Sańko Aleksander F., Litwiniuk Georgij I., Budek Anna, Weremczuk Swietłana M., Michajłow Mikołaj D., Pawłowa Iryna D.: Postglacjalna ewolucja doliny Niemna poniżej Grodna: pierwsze wyniki. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 17.
 • Kalicki Tomasz, Zernickaja Walentyna P., Pietuchowa Nela N., Sańko Aleksander F., Litwinjuk Georgij I., Budek Anna, Weremczuk Świetłana M., Michajłow Mikołaj D., Pawłowa Iryna D.: Postglacjalna ewolucja doliny Niemna poniżej Grodna: pierwsze wyniki. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 179-180.
 • Krawczyk Barbara: The influence of the topoclimatic conditions of the Baltic seashore on teh thermal sensations in man. [w]: Climate and Environmental Change. Evora - Portugal, 24-30 August 1998. Pre-regional conference meeting of the Commission of Climatology. Abstracts. Ed. Maria Joao Alcoforado, Antonio Lopes, Henrique Andrade, Marcelo Fragoso. Lisbon: Edizioni Colibri, 1998 - s. 201-202.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: The multi-annual permafrost occurrence in the High Tatra Mts. in Kozia Valley as an example. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Lamparski Piotr: Odtworzenie dawnej rzeźby zatorfionej powierzchni terasy nadzalewowej Wisły w okolicach Dęblina. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 95-96.
 • Misztal Stanisław, Zioło Zbigniew: Wprowadzenie. [w]: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - s. 9-16.
 • Pietuchowa Nela N., Kalicki Tomasz, Budek Anna, Starkel Leszek: Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 42-43.
 • Pietuchowa Nela N., Kalicki Tomasz, Budek Anna, Starkel Leszek: Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 176-177.
 • Plit Joanna: O "Atlas Ost- und Suedosteuropa" raz jeszcze. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 110-111.
 • Plit Joanna: Degradacja środowiska przyrodniczego i jej przyczyny w krajach byłego Związku Radzieckiego. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 46-47.
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 34.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Heterogenity in herb layer structure and diversity of plant species in Pinus sylvestris forests along a lattitudinal gradient (Finland-Poland): a multi-scale approach. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 361.
 • Rączkowska Zofia: The role of nivation in the present-day modelling of the High Tatras. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - s. 44-45.
 • Solon Jerzy: Landscape stability concept and land use changes. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 399.
 • Solon Jerzy: Vegetation changes and landscape persistence: a Wilga region case study. [w]: Present and historical nature-culture interactions in landscapes (experiences for the 3rd millenium). International conference program and abstract book. September 6-13, 1998, Prague, Czech Republic. Eds. Pavel Kovar, Radka Pusova, Petr Kulisek. Prague: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Sediments of the Ruda valley floor. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 91-92.
 • Starkel Leszek: Sediments of the shore zone of Lake Gościąż. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 90-91.
 • Starkel Leszek: 8500-8000 yrs BP humid phase - global or regional?. [w]: Third International Meeting on Global Continental Paleohydrology GLOCOPH'98. Kumagaya, Japan, 4-6 September 1998. Abstracts of conference papers. Kumagaya: [b.w.], 1998 - s. 45.
 • Starkel Leszek: Zwilgocenie klimatu 8500-8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 53.
 • Starkel Leszek: Zawilgocenie klimatu 8500 - 8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 196.
 • Starkel Leszek: Różnorodność krajobrazów vistuliańskich polskich Karpat. [w]: Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Dylika w 25 rocznicę śmierci. Łódź, 7-8 grudnia 1998. Łódź: [b.w.], 1998 - s. 57.
 • Starkel Leszek: Przeszłość i teraźniejszość w badaniach rzeźby. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 27-28.
 • Starkel Leszek: Deposits of small depressions without outflow. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 92.
 • Starkel Leszek: Events, clusterings, phases and main climatic stages reflected in the Quaternary slope and fluvial systems. [w]: Past global changes and their significance for future. 1st IGBP PAGES Open Science Meeting. University of London, UK - April 20-23, 1998. London: [b.w.], 1998 - s. 120.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. [w]: Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997). Ed. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, guest ed. Zdzisław Kaczmarek. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 133; 136; 141 (Geographia Polonica; 71)
 • Szupryczyński Jan: Tien-szan - tekstura glin morenowych lodowca nr 69. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 111-112.
 • Szupryczyński Jan, Lankauf Krzysztof: Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-Szan). [w]: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. III Seminarium, Poznań 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - s. 110-111.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Poznań, 15-16 października 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 113-114.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zastosowanie GIS w badaniach topoklimatów Warszawy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 162-163.
 • Bochenek Witold: Odprowadzanie wody i substancji chemicznych w wybranych sytuacjach hydrologicznych w zlewni Bystrzanki w latach 1994-1996 (streszczenie posteru). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 34.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar radiation and cold tolerance. [w]: First International Symposium on "Problems with cold work" at Grand Hotel Saltsjoebaden, Stockholm, Sweden on November 16-20, 1997. Ed. K. Kuklane, I. Holmer, C. Ekeberg. Solna]: [b.w.], 1997 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence de la nebulosite sur la structure du rayonnement solaire global. [w]: 10e colloque international de climatologie. Centre Econature Duchesnay, 8 au 12 septembre 1997. [B.m.]: [b.w.], 1997 - s. 17.
 • Błażejczyk Krzysztof: Dry heat exchange and skin temperature in subjects outdoors at fluctuated cloud cover. [w]: Thermal Physiology 1997. Abstracts of The International Symposium on Thermal Physiology, Copenhagen, 8-12 July 1997. Ed. Bodil Nielsen Johannsen, Ruth Nielsen. Copenhagen: The August Krogh Institute, 1997 - s. 6.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 81-82.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Warunki meteorologiczne a liczba zachorowań u mieszkańców Warszawy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 165-166.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalnośc mieszkańców Warszawy. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 39-40.
 • Degórski Marek Leszek: Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju gleb bielicoziemnych w wschodnio- i północnoeuropejskiej krainie glebowej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 41-42.
 • Eberhardt Piotr: Opinia. [w]: Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 34-39.
 • Eberhardt Piotr, Gorzym-Wilkowski Waldemar, Miszczuk Andrzej: Wstęp. [w]: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 9-10 (Euroregion Bug; 8)
 • Gierszewski Piotr: Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych centralnej i zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia). [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 113-114.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Obieg wody i substancji chemicznych w zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1996 (Stacja Bazowa ZMŚP Szymbark). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 14-15.
 • Grabińska Bożenna: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. nauk. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Warszawa 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 380-381.
 • Grabińska Bożenna: Zanieczyszczenie środowiska Polski. Skala 1:700.000. Ścienna mapa szkolna. Warszawa 1996. - Pol. Przegl. Kartogr. 1997, 29, nr 2 - s. 112-113.
 • Grzeszczak Jerzy: Oblicza polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne T.17 (50). Red. Bohdan Jałowiecki. Warszawa 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 167-171.
 • Korcelli Piotr: Wprowadzenie. [w]: Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 1997 - s. 7-11.
 • Korcelli Piotr: Opinia. [w]: Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 86-90.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla). [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 82-83.
 • Kulikowski Roman: Transformations of Polish agriculture after 1989. [w]: Rural geography and environment. Proceedings of the 2nd Moravian Geographical Conference CONGEO'97, Valtice, Czech Republic, September 15-19, 1997. Ed. Jan Munzar, Antonin Vaishar. [B.m.]: Regiograph, 1997 - s. 73-75.
 • Kulikowski Roman, Szczęsny Roman: Changing spatial patterns of Polish agriculture after 1989 and a forecast to 2010. [w]: Tranformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989. 2nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 7-8.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy, Wróbel Alina: Studia nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince w Tatrach Wysokich. [w]: Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych. Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. Lublin: [b.w.], 1997 - s. 28.
 • Lamparski Piotr: Metoda profilowania radarowego w badaniu środowiska geograficznego i penetracji obiektów architektonicznych. - MAP-Eksplorator 1997, nr 3 - s. 32-33.
 • Mamakowa Kazimiera, Starkel Leszek, Boratyn Józef, Brud Stanisław: Stratygrafia vistuliańskich serii aluwialnych w dolinie Wisłoki na północ od Dębicy. [w]: Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla. Seminarium terenowe. Krasiczyn 22-24 września 1997. Red. Maria Łanczont. Lublin: UMCS, 1997 - s. 23.
 • Maruszczak Henryk, Starkel Leszek: Foreword. [w]: Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins). Ed. Henryk Maruszczak, Leszek Starkel. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 68)
 • Plit Joanna: Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski. Bożena Kicińska. Warszawa 1996. - Geogr. w Szk. 1997, 50, nr 2 - s. 124-125.
 • Plit Joanna: Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski. Bożena Kicińska. Warszawa 1996. - Pol. Przegl. Kartogr. 1997, 29, nr 1 - s. 42-43.
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the Tatras in comparision with other mountain areas. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 321-322 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Solon Jerzy: Zmiany roślinności i siedlisk doliny Wisły w okolicach Wilgi w latach 1949-1995. [w]: Przemiany krajobrazu naturalnego Polski Środkowej. Konferencja naukowa Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Łódź, 30-31 maja 1997. Streszczenia referatów. Łódź: [b.w.], 1997 - s. 52-53.
 • Starkel Leszek: Wstęp. [w]: Zapis zdarzeń powodziowych na pograniczu boreału i atlantyku w osadach stożka napływowego w Podgrodziu. Elżbieta Czyżowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 5)
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki powodzi. [w]: Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego. Warsztaty terenowe, Toruń-Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r. Red. Leon Andrzejewski. Toruń: Instytut Geografii UMK, 1997 - s. 4-5.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. - Wiad. Ziem Górs. 1997, 5 - s. 21-22.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych. Red. Leszek Starkel. Lublin: PL, 1997 - s. 5-7 (Zeszyty Naukowe; 17)
 • Starkel Leszek: Przedmowa. [w]: Badania ewolucji dolin rzecznych na Białorusi. Cz. 1. Red. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 6)
 • Starkel Leszek: Średniowieczna erozja gleb we wschodniej części polskich Karpat. [w]: Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r. Sosnowiec: [b.w.], 1997 - s. 47.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. Rola zdarzeń ekstremalnych. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7-9 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek: Role of events, phases and main climatic stages in the quaternary evolution of landscape. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 362 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Starkel Leszek, Czyżowska Elżbieta: Ulewy, powodzie i ich skutki (wprowadzenie). [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop. Kraków: [b.w.], 1997 - s. 1-2.
 • Stola Władysława: [Głos w dyskusji]. - Wiad. Ziem Górs. 1997, 5 - s. 27-29.
 • Stola Władysława: Przedmowa. [w]: Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988 Jerzy Bański. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Prace Geograficzne; 168)
 • Szupryczyński Jan: Rozwój zlodowaceń plejstoceńskich i holoceńskich w Tien-szanie. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 99.
 • Adamczyk Anna Beata: Le vent fort et tres fort en Pologne. [w]: 9eme Colloque International de Climatologie. Strasbourg - 11 au 14 septembre 1996. Resumes des communications & posters (par ordre alphabetique). Realisation: Patrice Paul et Laurent Wahl. Strasbourg]: [Universite Louis Pasteur], 1996 - 38B.
 • Bański Jerzy: Changes of the agricultural land use in the suburban zones. [w]: Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996. Bucuresti: [b.w.], 1996 - s. 13.
 • Bochenek Witold: Funkcjonowanie i wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych w ramach ZMŚP Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w stacji naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych." Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 77-78.
 • Breymeyer Alicja: Transect studies on 23 pine stands along parallel 52, 12-32 east: general assumptions, geographical, and ecological conditions. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 6].
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Pine litter decomposition as related to chemical properties of upper soil layers. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 7].
 • Błaszkiewicz Mirosław: Ewolucja dolin na obszarach młodoglacjalnych na przykładzie dolnego odcinka doliny Wierzycy. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania antropopresji późnego glacjału i holocenu". Sosnowiec, 28-29 marca 1996. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 11-12.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Czas i warunki zaniku pogrzebanych brył martwego lodu na obszarze zachodniego skrzydła lobu Wisły. [w]: Sympozjum "Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej", Poznań, 17-18 października 1996. Poznań: [b.w.], 1996 - s. 9.
 • Błażejczyk Krzysztof: Digital biotopoclimatic maps of Warsaw. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 210.
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of solar radiation absorbed by man based on simple meteorological parameters. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar and heat loads of man in Warsaw. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 110.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Le rayonnement solaire et son influence sur l'organisme humain (questions de methode). [w]: 9eme Colloque International de Climatologie. Strasbourg - 11 au 14 septembre 1996. Resumes des communications & posters (par ordre alphabetique). Realisation: Patrice Paul et Laurent Wahl. Strasbourg]: [Universite Louis Pasteur], 1996 - s. 7.
 • Błażejczyk Krzysztof, Pisarczyk S., Śmietanka M.: Impact of weather on human morbidity in Warsaw. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 146.
 • Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Analiza struktury przyrodniczej Kampinoskiego Parku Narodowego. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 19-20.
 • Degórska Bożena: Użytkowanie ziemi na obszarach chronionych w przygranicznych województwach ściany wschodniej. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 25.
 • Degórski Marek: Human impact on degradation of soil cover in Poland. [w]: 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congress, 1996 - s. 109.
 • Degórski Marek: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and content of heavy metals in pedosphere. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 13].
 • Degórski Marek: Soil transformation as an element of landscape changes in North and Central Europe. [w]: Abstracts of International Conference "Landscape transformation in Europe, practical and theoretical aspects". Warsaw: [b.w.], 1996 - s. 36.
 • Degórski Marek: Potential and actual contamination of soil in Poland. [w]: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Warsaw: [b.w.], 1996 - s. 177.
 • Degórski Marek, Gworek B., Lewandowski W.: Metale ciężkie w glebach Białowieskiego Parku Narodowego. [w]: Materiały Konferencji Naukowej "Metale i metaloidy - aspekty farmakologiczne, toksykologiczne i środowiskowe". Białowieża: [b.w.], 1996 - s. 28.
 • Froehlich Wojciech: Land use and climate impacts of fluvial systems during the period of agriculture. [w]: Recommendations for a research project and its implementation. Ed. J. Robert. Wasson: [b.w.], 1996 - s. 5 (PAGES Workshop Report; 96-2)
 • Korcelli Piotr: The urban system of Poland in an international perspective. [w]: 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congress, 1996 - s. 230.
 • Kordowski Jarosław: The geology of fluwial deposits, sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. Berlin 1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 509.
 • Kordowski Jarosław: Morfogeneza południowej części chrostkowskiej strefy marginalnej. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 89-90.
 • Krawczyk Barbara: Clothing requirements as an indicator of thermal comfort over the territory of Poland. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 89.
 • Krawczyk Barbara: Potential of climatotherapy, recreation and work in the open air in Poland. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 164.
 • Kulikowski Roman: Transformations of Polish suburban rural areas. [w]: Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996. Bucuresti: [b.w.], 1996 - s. 5.
 • Kędzia Stanisław: Oscillations of the alpine and polar tree limits in the Holocene. B. Frenzel (red.). Stuttgart 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 247-249.
 • Lamparski Piotr: Metoda profilowania radarowego w badaniu środowiska geograficznego. - Kaskada 1996, nr 1/2 - s. 18-19.
 • Lamparski Piotr: Pomiar zwierciadła wód gruntowych w formach wydmowych metodą profilowania radarowego. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 132-133.
 • Misztal Stanisław: Restrukturyzacja gospodarki Warszawy i problem zagospodarowania terenów poprzemysłowych. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 281-282.
 • Plit Joanna: Anthropogenic and natural transformation of the vegetational landscape of Mazowsze region. [w]: 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congress, 1996 - s. 360-361.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Floristic composition and structure of herb layer of forest permanent plots as a result of geographical differentiation. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 33].
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in forests. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 34].
 • Rączkowska Zofia: The geomorphic role of snow patches in the High Tatras, Poland. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 101.
 • Skoczek Józef, Paszyński Janusz: Bilans cieplny powierzchni stepu na Wyżynie Środkowo-Chałchaskiej w Mongolii. [w]: Mikroklimat i parowanie terenowe. Ogólnopolska sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Molgi. Rydzyna, 22-25 kwietnia 1996. Rydzyna: [b.w.], 1996 - s. 12-13.
 • Solon Jerzy: Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 45-46.
 • Starkel Leszek: Paleogeografia vistulianu i holocenu południowo-wschodniej Polski. [w]: Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko. Mińsk: [b.w.], 1996 - s. 33-34.
 • Starkel Leszek: Różna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych w holocenie. [w]: Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko. Mińsk: [b.w.], 1996 - s. 32-33.
 • Starkel Leszek: The Vistulian-Holocene cycle in the evolution of Carpathian valleys. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 110.
 • Starkel Leszek: Weryfikacja modelu ewolucji równin zalewowych w holocenie strefy umiarkowanej. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 47.
 • Starkel Leszek: Extreme events in last 200 years in upper Vistula basin - their paleohydrological implications. [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 40.
 • Starkel Leszek: Impact of Quaternary climatic changes of fluvial systems in rising mountains and subsiding basins. [w]: European Research Conferences. Alluvial basins. Sediment transfer rates and budgets for Cenozoic basins. Giens, near Toulon, France, 13-18 September 1996. Giens: [b.w.], 1996 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme hydrological events as a key for understanding of environmental changes in the Holocene. [w]: Water, environment and society in times of climatic change. (International Workshop). Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boker Campus, Negev, Israel, 7-12 July 1996. Negev: [b.w.], 1996 - 1 s.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Gębica Piotr: Changes in fluvial systems of upper Vistula drainage basin during late Vistulian and Holocene (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 24.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Gębica Piotr: Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Stola Władysława: Głos w dyskusji. - Wiad. Ziem Górs. 1996, 3 - s. 123-125.
 • Stola Władysława: Wstęp. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 5-6 (Conference Papers; 25)
 • Stola Władysława: Chomage de la population et differenciation fonctionnelle des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne. [w]: Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996. Bucuresti: [b.w.], 1996 - s. 11.
 • Bański Jerzy: Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1980-1988. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces rurarux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Breymeyer Alicja: Preface. [w]: EURO-MAB IV. Mountain zonality facing global change. Conference, 6-11 September 1993, Zakopane, Poland. Ed. Alicja Breymeyer. Warsaw: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5-6 (Conference Papers; 21)
 • Breymeyer Alicja: Wprowadzenie. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 7-9.
 • Degórska Bożena: Transboundary natural systems in eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 35-36.
 • Degórski Marek Leszek: Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja pedosfery w koncepcji ekorozwoju. [w]: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - 16].
 • Eberhardt Piotr: Potential regions of frontier cooperation in the area of the eastern frontier. [w]: Changes of the socio-economic structures in frontier regions. Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warsaw: [b.w.], 1995 - s. 32 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 9)
 • Froehlich Wojciech: Monitoring transportu ładunku dennego w korytach rzek górskich. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 23-24.
 • Froehlich Wojciech, Walling D.E.: Ewolucja użytkowanego rolniczo stoku beskidzkiego w świetle badań metodami klasycznymi i radioizotopowymi. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 22-23.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond E.: Zastosowanie radioizotopów Cs134 i Cs137 do badń procesów erozji, transportu i sedymentacji fluwialnej. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 2 s. nlb.
 • Gil Eugeniusz: Monitoring ruchów osuwiskowych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 26-27.
 • Gregory K.J., Starkel Leszek, Baker V.R.: Preface. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - XI-XII.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Effects of the catastrophic flash floods on the Gobi Desert. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 101.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych w Zabierzowie Bocheńskim, dolina Wisły. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Komornicki Tomasz: Trans-frontier transport connections in South-Eastern Poland. [w]: Changes of the socio-economic structures in frontier regions. Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warsaw: [b.w.], 1995 - s. 42 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 9)
 • Korcelli Piotr: Foreword. [w]: Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993. Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5 (Conference Papers; 24)
 • Korcelli Piotr: Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions. [w]: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition. Conference proceedings. Praha: Albertina Icome, 1995 - s. E40.
 • Korcelli Piotr: Foreword. [w]: Urban systems and regional change. Ed. Piotr Korcelli. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 66)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. [w]: Streszczenia referatów XV Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego. Ustroń 21-23.IX.1995 r. Tematyka: "Leczenie uzdrowiskowe i fizykalne kręgosłupa", "Postępy w lecznictwie uzdrowiskowym i fizykalnym". Ustroń: [b.w.], 1995 - s. 46.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 34.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie roślinności w obrębie form niwalnych. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 78-79.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 59-60.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 47-48.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Wprowadzenie. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5-6 (Conference Papers; 23)
 • Kulikowski Roman, Gałczyńska Bożena: Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Misztal Stanisław: Przemysł strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Plit Joanna: Puszcza Białowieska. Część polska. Mapa przyrodnicza. Skala 1:50.000. Białowieża, b.r.w. - Pol. Przegl. Kartogr. 1995, 27, nr 3 - s. 145.
 • Plit Joanna: Application of the cartographical method for studying the process of vegetation landscape transformation (the example of Mazovia, Poland). [w]: Global Changes and Geography. The IGU Conference. Moscow, Russia, August 14-18, 1995. Abstracts. Moscow: [b.w.], 1995 - s. 281.
 • Plit Joanna: New maps of the use of, and threats to the environment in Central and Southern Europe. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 37-38.
 • Rutkowski J., Starkel Leszek: Stop 31: Witów. Early stages of the evolution of the Sandomierz basin. Lower Quaternary gravels and Sanian glacial deposits. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 348-349.
 • Rączkowska Zofia: Geomorfologiczna rola płatów śnieżnych w Tatrach Wysokich. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 20.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 64.
 • Skoczek Józef, Paszyński Janusz: Daily course and structure of the energy balance of the dry steppe in Central Mongolia. [w]: International Conference "Asian Ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995. The collection of abstracts. Eds. N. Ulziihutag, P.D. Gunin. Ulaanbaatar: [b.w.], 1995 - s. 56.
 • Solon Jerzy: Landscape stability: how it can be measured?. [w]: IALE 95. The future of our landscapes. Programme and abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1995 - 1 s.
 • Solon Jerzy: The biological diversity of vegetational landscapes; problems with evaluation. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 13-14.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s.nlb.
 • Starkel Leszek: [Wypowiedź nt.: Wybory do władz PAN, opinie kandydatów. Sonda "Nauki i Przyszłości"]. - Nauka i Przyszł. 1995, 5, nr 12 - s. 8.
 • Starkel Leszek: Introduction. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 7 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek: The progress in research on the last cold stage and Holocene stratigraphy and paleography in Poland (1990-1995). [w]: Global Changes and Geography. The IGU conference, Moscow, Russia, August 14-18, 1995. Mosccow: [b.w.], 1995 - s. 342.
 • Starkel Leszek: Continental water cycle and carbon reservoirs. [w]: International Union for Quaternary Research XIV International Congress. Abstracts. August. 3-10, 1995. Freie Universitaet Berlin. Berlin: [b.w.], 1995 - s. 261 (Terra Nostra. Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung; 2/95)
 • Starkel Leszek: Changes in the water storage of Lake Gościąż and character of humid phases during the Holocene. [w]: Global Analysis, Interpretation and Modelling: First Science Conference, 25-29 September 1995, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Garmisch-Partenkirchen: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Geomorphic response to climatic and land use changes on the Asian transect (Yakutia - Mongolia - Tibet - India). [w]: International conference on geomorphic response of mediterranean and arid areas to climate change. May 13-22, 1995, Israel. Program, abstracts, list of participants. Organized by the International Geographical Union Commission on Geographic Response to Environmental Change (GERTEC). Jerusalem]: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 77-79.
 • Starkel Leszek: Interpleniglacjał w Karpatach. [w]: Streszczenie referatów konferencji z okazji 50-lecia pracy prof. H. Klatkowej. Poligeneza rzeźby w Polsce, 4-5 maja 1995, Łódź. Red. K. Turkowska. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 38.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Alexandrowicz Stefan W.: Stop 30: Hebdów-Grobla Forest - Plenivistulian, Late Vistulian and Holocene history of the western part of the Sandomierz basin. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 346-348.
 • Starkel Leszek, Marks Leszek: [Wstęp]. - Biul. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 1995, 43, nr 1 - I].
 • Starkel Leszek, Rotnicki Karol: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition, International Geographic Union Conference, 22-26 August 1995, Prague. - Pol. Natl. IGBP Comm. Newsl. 1995, 2 - s. 6.
 • Stola Władysława: Przemiany udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warszawskiego. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Stola Władysława: Hungary: society, state, economy and regional structure in transition. Red. Z. Hajdu. Pecs 1993. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 403-404.
 • Bański Jerzy: Land use change in modern Japan. Red. Y. Himiyama, 1992. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 210-211.
 • Bański Jerzy: Przemiany rolniczego użytkowania ziemi na wschodnich obszarach przygranicznych. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 179.
 • Bytnerowicz Andrzej, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Preface. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 19)
 • Błaszkiewicz Mirosław: Formy i osady subakwalnych wrót lodowcowych w zbiorniku terminoglacjalnym (centralna Norwegia). [w]: Sympozjum: Formy, Osady i Procesy Subglacjalne. Toruń: 1994 - s. 14.
 • Błażejczyk Krzysztof: Changes of skin temperature and body heat content in fluctuating outdoor climate. [w]: The Sixth International Conference on Environmental Ergonomics, Montebello, Canada, September 25-30, 1994. Proceedings. Eds. John Frim, Michel B. Ducharme and Peter Tikuisis. North York: 1994 - s. 226-227.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Nilsson Hakan: Clothing as a factor regulating solar heat load in man. [w]: The Sixth International Conference on Environmental Ergonomics, Montebello, Canada, September 25-30, 1994. Proceedings. Eds. John Frim, Michel B. Ducharme and Peter Tikuisis. North York: 1994 - s. 166-167.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Preface. [w]: Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-6 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)
 • Froehlich Wojciech, Walling D.E.: Determination of floodplain sedimentation rates by caesium fallout (Dunajec basin, Polish Carpathians). [w]: Conference Abstracts. Regional Conference of the International Geografical Union. Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition. Prague, August 22-26 1994. Prague: 1994 - s. 45-46.
 • Gil Eugeniusz: Wstęp. [Dotyczy kartowania elementów środowiska przyrodniczego]. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 23 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 7-12 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Kruk J., Starkel Leszek, Chotinskij N.A.: Antropogennyj faktor razvitja geosistem. Zakljucenie. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 172-174.
 • Kulikowski Roman: Zróżnicowanie i problemy rolnictwa wschodnich obszarów przygranicznych Polski. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 170-171.
 • Kędzia Stanisław: Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 117-118 (Conference Papers; 20)
 • Lamparski Piotr: Methods and problems of till stratigraphy - INQUA-88 proceedings. Red. E. Lagerlund. Lund 1990, Lundqua Report; 32. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 467-469.
 • Misztal Stanisław: Zacofanie i perspektywy rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 174-175.
 • Paszyński Janusz: Preface de l'editeur. - AIC Bull. liaison 1994, nr 1 - s. 2.
 • Paszyński Janusz: O clima da regiao de Lisboa. M.J. Alcoforado, Lisboa 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 440-442.
 • Paszyński Janusz: Klima in Wandel - Tatsachen, Irrtuermer, Risiken; mit einer aktuellen Dokumentation. Christian-Dietrich Schoenewiese. Stuttgart 1992. - Wiad. IMGW 1994, 17, z.1 - s. 101-102.
 • Paszyński Janusz, Miara Krystyna, Skoczek Józef: Variations journalieres du flux conductif de chaleur dans le sol. [w]: 7eme Colloque International de Climatologie, Tolouse, France, 14, 15, 16 septembre 1994. Resumes des communications. Tolouse: 1994 - 1 s.
 • Paszyński Janusz, Skoczek Józef, Miara Krystyna: Daily variations of the conductive heat flux in the soil. [w]: 2nd Greek Symposium on Meteorology and Climatology, Thesaloniki, 28-30 September 1994. Thessaloniki: 1994 - 1 s.
 • Plit Joanna: Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do chwili obecnej. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 140-141.
 • Prokop Paweł: Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 123-124 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.
 • Rączkowska Zofia: Dynamika współczesnych procesów morfogenetycznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 57-58.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: The advantages and disadvantages of palaeohydrological reconstructions. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 27.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 5-7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Alluvial archaeology in Britain. S. Needham, M.G. Macklin (red.). Oxford. - Przegl. Geol. 1994, 42, nr 5 - s. 411-412.
 • Starkel Leszek: Environmental changes in Central Europe 5000-3000 a BP. [w]: NATO-ARW on Third Millenium BC Abrupt Climate Change and Old World Social Collapse. 19-24 September 1994, Kemer, Turkey. Abstracts in alphabetical order by author. Kemer: 1994 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Osadkonakoplenie i terrasoobrazowanie v recnych dolinach Juznoj Sibirii. A.F. Jamskich. Krasnojarsk 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 425-427.
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake level and groundwater level changes in the Gościąż Lake and its surroundings. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 35-36.
 • Stola Władysława: Krajobrazy wiejskie Polski (klasyfikacja i kształtowanie). R. Cymerman, J. Falkowski, A. Hopfer. Olsztyn, 1992. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 463-466.
 • Korcelli Piotr: Wprowadzenie. [w]: Zagadnienia rozwoju Warszawy. Red. Piotr Korcelli i Alina Potrykowska. Warszawa: PWN, 1993 - s. 5-7 (Biuletyn; 163)
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina: Foreword. [w]: The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.). Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 5 (Geographia Polonica; 61)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope). [w]: Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993. Tenerife: Universidad de Laguna, 1993 - s. 22.
 • Rączkowska Zofia: Wpływ płatów śnieżnych na rozwój stoków usypiskowych w Tatrach. [w]: II Zjazd Geomorfologów Polskich. Morfologia gór średnich, streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, Lądek Zdrój 4-7 października 1993. Wrocław: Zakład Geomorfologii IGUWr, 1993 - s. 22.
 • Kowalski Mariusz: Recenzja. [w]: Protokół posiedznia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii, Toruń, 17-20 maja 2007. .