Department of Geoenvironmental Research

List of publications

 

Chosen publications in pdf:

Baranowski J., Kędzia S., 2015. Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, t. 1, 27-34.

Baranowski J., Rączkowska Z., Kędzia S., 2004, Soil freezing and its relation to slow movements on alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). Analele Universitatii de Vest din Timosoara, Geografie, 19, s. 169-179.

Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., 2013. Rzeźba I wybrane elementy klimatu najwyżej położonych cyrków polodowcowych na przykładzie Koziej Dolinki. Prace Geograficzne 239, s. 49-66.

Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Struktura wewnętrzna I morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w swietle wqyników pomiarów georadarowych I lichenometrycznych. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr I ich otoczeniem, tom I, Zakopane 2010, s. 55-61.

Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2016, Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains Poland). Geomorphology 263, s. 39-49, http://dx.doi.org/10.1o16/j.geomorph.2016.03.024

Gądek B., Grabiec M., Rączkowska Z., Maciata A., 2016, Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades.  Geographia Polonica 89, 1, s. 65-77.

Gądek, B., Kędzia, S., 2008, Winter surface thermal regimes in the zone of sporadic discontinuous permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia), Permafrost and Periglacial Processes, 19, s. 315-321.

Gądek, B., Kędzia, S., 2009, Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr, Przegląd Geograficzny, 81,1, s. 75-91.

Kędzia S., 2010. The age of debris surfaces on the Żółta Turnia (the polish Tatra Mts.). Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2: 29-38.

Kędzia S., 2013a. Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 85, 1, 53-63.

Kędzia S., 2013b. Problems and possibilities of lichenometric dating in Polish mountains. Geographia Polonica 86, 4, 363-374.

Kędzia S., 2014. Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains? Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica XLVIII, 5-16.

Kędzia S., Kotarba A., 2018. The Little Ice Age in the Tatra Mountains. Cuadernos de Investigación Geográfica, Geographical Research Letters. 44, http://doi.org/10.18172/cig.3350.

Kotarba A., Rączkowska Z., Długosz M., Boltižiar M., 2013, Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w:] D. Loczy (red.), Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from central and eastern Europe. Dordrecht, Heidelberg, London, New York, Springer, s. 221-236.

Kozłowska A., Rączkowska Z., 2006, Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland). Polish Journal of Ecology, 54, 1, s. 69-90.

Kozłowska A., Rączkowska Z., 2009, Problems in geoecological approach to high-mountain environment (based on studies of relief-vegetation relationships). Landform Analysis, 10, s. 70-76

Kozłowska A., Rączkowska Z., 2010, Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokopgórskiego. Czasopismo Geograficzne, 81(1-2), s. 21-41.

Kozłowska A., 2008. Strefy przejścia między układami roślinnymi-analiza wieloskalowa (na przykładzie roslinności górskiej (Vol. 215). IGiPZ PAN

Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2007, Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains, Geogr. Pol., 79, 1, s. 27-39.

Rączkowska Z., 1993, Ilościowe wskaźniki niwacji w Tatrach Wysokich, Dokum. Geogr. IGiPZ PAN, 4-5, 63-81.

Rączkowska Z., 1999, Slope dynamics in the periglacial zone of the Tatra Mts., Biul. Peryglacjalny, 38, 127-133

Rączkowska Z., 2008, Współczesna ewolucja rzeźby Tatr, [w:]  Starkel L, Kostrzewski A, Kotarba A, Krzemień K (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski, Inst. Geogr. Gospod. Przestrz. Uniw. Jagiell., Kraków, s. 35-56.

Rączkowska Z., 2007, Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy,  Prace Geograficzne IG i PZ PAN, 212, 252 ss.

Rączkowska Z., 2008, Are there geomorphic indicators of permafrost in the Tatra Mountains?. Geographia Polonica 81, 1, s. 117-133.

Rączkowska Z., 2009, Differentiation of present-day periglacial relief in high-mountains of Europe. Revue Roumaine de Géographie, 53, 1, s. 107-118.

Rączkowska Z., Kozłowska A., 2010, Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego