Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2018-07-01

Castra Terrae Culmensis

Dokumentacja, analiza i wizualizacja wybranych zamków krzyżackich na obszarze Ziemi Chełmińskiej za pomocą naziemnego skanowania laserowego.

Więcej...

2018-06-14

Dolina Dolnej Wisły

Skanowanie zboczy doliny dużej rzeki (rozwój ruchów masowych w obrębie strefy krawędziowej) - kontynuacja badań monitoringowych.

Więcej...

2017-12-31

Publikacje z zakresu TLS w 2017 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2017 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...

2017-11-06

Podhale (Ratułów, Mientusowo)

Pomiary wielkości erozji brzegów czynnych i jej korelacja z wahaniami stanów rzek w roku hydrologicznym oraz budową geologiczną; ocena udziału erozji mrozowej i fluwialno-grawitacyjnej w ogólnym bilansie erozyjnym (3 sesja pomiarowa).

Więcej...

2017-11-03

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (10 seria pomiarowa).

Więcej...

2017-09-20

XI Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 13-15.09.2017 r. odbył się w Warszawie XI Zjazd Geomorfologów Polskich, zorganizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Więcej...

2017-08-31

Podhale (Białka Tatrzańska)

Pomiary procesów geomorfologicznych w niewielkiej dolince, do której przekierowano wody z powierzchni nowo wybudowanej trasy narciarskiej.

Więcej...

2017-08-25

Tatrzański Park Narodowy

Skanowanie obszarów po wiatrołomie i wybranych systemów korzeniowych powalonych drzew w celu oceny zmian morfologii stoków i wielkości erozji związanych z silnym wiatrem (4 sesja pomiarowa).

Więcej...

2017-08-18

Tatrzański Park Narodowy (Morskie Oko)

Skanowanie stożków (Szerokiego i Zielonego) w celu określenia zmian przestrzennych i ilościowych wywołanych obrywami i spływami gruzowymi.

Więcej...

2017-08-05

Tatry Zachodnie

Określenie wielkości i przestrzennego rozkładu zmian silnie zdegradowanego szlaku turystycznego w warunkach antropopresji - pomiary TLS przed i po zainstalowaniu umocnień przeciwerozyjnych.

Więcej...