Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2016-12-12

Publikacje z zakresu TLS w 2016 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2016 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...

2016-11-02

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (8 seria pomiarowa).

Więcej...

2016-10-16

Konferencja Jeziorsko 2016

W dniach 12-14 października odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników wodnych. 30-lecie zbiornika Jeziorsko (1986-2016)". 

Więcej...

2016-10-07

Zbiornik Jeziorsko

Skanowanie brzegów sztucznych zbiorników (procesy abrazji, ruchy masowe) - kontynuacja pomiarów monitoringowych.

Więcej...

2016-10-05

Konferencja "Forum Carpaticum"

W dniach 28-30 września 2016 r. w Bukareszcie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Forum Carpaticum" pt. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Nasz Zespół reprezentowali dr Andrzej Affek i mgr Jarosław Cebulski, prezentując wyniki badań z zakresu naziemnego i lotniczego skanowania laserowego.

Więcej...

2016-10-01

Skanowanie w jaskiniach - praca magisterska

Dzięki współpracy IGiPZ PAN i UMK w Toruniu zrealizowana została praca magisterska Darii Wiśniewskiej pt.: "Ocena potencjału skaningu laserowego w zakresie pomiarów i wizualizacji obiektów jaskiniowych na przykładzie Jaskini Skorocickiej". Promotorem pracy był dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK, a opiekunem naukowym - dr Sebastian Tyszkowski.

Więcej...

2016-09-24

Bieszczady Wysokie

Skanowanie nisz źródliskowych i obszarów sąsiadujących w celu poznania ich szczegółowej morfometrii oraz określenia tempa erozji i ilości odprowadzanego materiału z obszarów źródliskowych.

Więcej...

2016-09-20

Konferencja Karpacko-Bałkańskiej Komisji Geomorfologicznej

W dniach 13-17 września 2016 r. w Postojnej na Słowenii odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Karpacko-Bałkańskiej Komisji Geomorfologicznej. Nasz Zespół reprezentował mgr Jarosław Cebulski, prezentując wraz z prof. Zofią Rączkowską wyniki badań z zakresu naziemnego skanowania laserowego.

Więcej...

2016-09-08

Podhale (Ratułów, Mientusowo)

Pomiary wielkości erozji brzegów czynnych i jej korelacja z wahaniami stanów rzek w roku hydrologicznym oraz budową geologiczną; ocena udziału erozji mrozowej i fluwialno-grawitacyjnej w ogólnym bilansie erozyjnym (2 sesja pomiarowa).

Więcej...

2016-09-07

Podhale (Chochołów, Czerwona Góra)

Rejestracja przemieszczeń i ubytków mas koluwiów w obrębie wybranych osuwisk skarpowych sięgających koryt rzecznych; ocena wpływu procesów osuwiskowych na poszczególne poziomy aluwialne zbudowane z materiałów różnych frakcji (2 sesja pomiarowa).

Więcej...