Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2016-04-15

Pojezierze Chełmińskie

Modelowanie mikrotopografii obszarów podmokłych - kontynuacja pomiarów monitoringowych.

Więcej...

2016-04-10

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (7 seria pomiarowa).

Więcej...

2016-02-28

Pojezierze Chełmińskie

Modelowanie mikrotopografii obszarów podmokłych - kontynuacja pomiarów monitoringowych.

Więcej...

2015-12-23

Publikacje z zakresu TLS w 2015 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2015 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...

2015-12-20

Zbiornik Czorsztyński

Określenie stopnia przekształcenia Zbiornika Czorsztyńskiego w okresie 20 lat funkcjonowania (akumulacja i erozja materiału, abrazja brzegów) - pomiary TLS brzegów i dna czaszy zbiornika, porównanie wyników z 2015/2016 r. z wcześniejszymi modelami z lat 1996 i 2008 oraz wykonanie modeli różnicowych.

Więcej...

2015-12-07

Podhale (Chochołów, Czerwona Góra)

Rejestracja przemieszczeń i ubytków mas koluwiów w obrębie wybranych osuwisk skarpowych sięgających koryt rzecznych; ocena wpływu procesów osuwiskowych na poszczególne poziomy aluwialne zbudowane z materiałów różnych frakcji.

Więcej...

2015-11-23

Podhale (Ratułów, Mientusowo)

Pomiary wielkości erozji brzegów czynnych i jej korelacja z wahaniami stanów rzek w roku hydrologicznym oraz budową geologiczną; ocena udziału erozji mrozowej i fluwialno-grawitacyjnej w ogólnym bilansie erozyjnym.

Więcej...

2015-11-15

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (6 seria pomiarowa).

Więcej...

2015-10-23

O instytutowym skanowaniu w Chinach

W październiku 2015 r., w ramach wymiany dwustronnej z Chińską Akademią Nauk, przebywało w Chengdu dwóch pracowników IGiPZ PAN - mgr Jarosław Cebulski i mgr Krzysztof Kiszka. 

Więcej...

2015-10-15

Zbiornik Jeziorsko, Dolina Dolnej Wisły

Skanowanie zboczy doliny dużej rzeki (procesy erozji korytowej) i brzegów sztucznych zbiorników (procesy abrazji, ruchy masowe).

Więcej...