Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2015-05-15

Kotlina Płocka i inne

Skanowanie zboczy doliny dużej rzeki (procesy erozji korytowej), holoceńskich dolinek erozyjnych i brzegów sztucznych zbiorników (procesy abrazji, ruchy masowe); modelowanie mikrotopografii obszarów podmokłych.

Więcej...

2015-05-11

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków (podcięcia erozyjne brzegów, akumulacja materiału w odcinkach ujściowych), monitoring osuwisk przykorytowych - kontynuacja pomiarów prowadzonych w 2014 r.

Więcej...

2015-05-07

Beskid Sądecki

Modelowanie rzeźby części osuwiska Wierch nad Kamieniem położonej w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Niedźwiedziej; połączenie modeli 3D osuwiska i wnętrz jaskini.

Więcej...

2015-04-30

Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie

tl_files/igipz/ZSIGiK/TLS/realizacja/04.2015_2.jpgIdentyfikacja form rzeźby odzwierciedlonych w chmurze punktów ALS i precyzyjne pomiary GPS RTK ich lokalizacji.

Więcej...

2015-04-23

Gorce

Monitoring kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych w korytach (m.in. erozji bocznej i osuwisk przykorytowych) - kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

2015-04-20

Pogórze Rożnowskie

Modelowanie różnicowe powierzchni osuwiska odmłodzonego w 2014 r. na podstawie chmur punktów pochodzących z lotniczego i naziemnego skanowania laserowego z lat 2013 i 2015.

Więcej...

2015-04-11

Pogórze Rożnowskie

Określenie tempa cofania się skarpy głównej i bocznej osuwiska - modelowanie różnicowe na podstawie chmur punktów pochodzących z lotniczego i naziemnego skanowania laserowego z lat 2011, 2013 i 2015.

Więcej...

2015-04-10

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (5 seria pomiarowa).

Więcej...

2015-04-01

Podhale

Precyzyjne pomiary GPS RTK położenia geograficznego i wysokości nad poziomem morza 7 stacji meteorologicznych na Podhalu.

Więcej...

2014-12-20

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków (podcięcia erozyjne brzegów, akumulacja materiału w odcinkach ujściowych), monitoring osuwisk przykorytowych.

Więcej...