Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2015-04-23

Gorce

Monitoring kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych w korytach (m.in. erozji bocznej i osuwisk przykorytowych) - kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

2015-04-20

Pogórze Rożnowskie

Modelowanie różnicowe powierzchni osuwiska odmłodzonego w 2014 r. na podstawie chmur punktów pochodzących z lotniczego i naziemnego skanowania laserowego z lat 2013 i 2015.

Więcej...

2015-04-11

Pogórze Rożnowskie

Określenie tempa cofania się skarpy głównej i bocznej osuwiska - modelowanie różnicowe na podstawie chmur punktów pochodzących z lotniczego i naziemnego skanowania laserowego z lat 2011, 2013 i 2015.

Więcej...

2015-04-10

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (5 seria pomiarowa).

Więcej...

2015-04-01

Podhale

Precyzyjne pomiary GPS RTK położenia geograficznego i wysokości nad poziomem morza 7 stacji meteorologicznych na Podhalu.

Więcej...

2014-12-20

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków (podcięcia erozyjne brzegów, akumulacja materiału w odcinkach ujściowych), monitoring osuwisk przykorytowych.

Więcej...

2014-12-10

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie, Pieniny Spiskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (4 seria pomiarowa).

Więcej...

2014-11-21

GIS Day w Toruniu 2014

W dniu 19 listopada 2014 r., na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwerstytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyły się obchody Dnia GIS-u. W tym międzynarodowym święcie użytkowników i sympatyków Systemów Informacji Geograficznej uczestniczył dr Sebastian Tyszkowski, który zaprezentował możliwości wykorzystania skanera Riegl VZ-4000.

Więcej...

2014-11-20

Konferencja "GIS dziś"

W dniach 17-18 listopada 2014 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "GIS DZIŚ", zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Głównym celem była prezentacja najnowszych narzędzi geoinformacyjnych oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania.

Więcej...

2014-10-31

Kotlina Płocka i inne

Skanowanie zboczy dolin rzek (procesy erozji korytowej) i brzegów sztucznych zbiorników (procesy abrazji, ruchy masowe) oraz fortyfikacji i nieczynnych kamieniołomów; modelowanie mikrotopografii obszarów podmokłych.

Więcej...