Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2014-06-05

Gorce

Skanowanie brzegów potoków Jaszcze i Jamne w celu uchwycenia kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych w korytach (m.in. erozji bocznej). 

Więcej...

2014-05-31

Kotlina Płocka

Skanowanie skarpy nadrzecznej (procesy erozji i akumulacji) i abrazyjnego brzegu sztucznego zbiornika wodnego (ewolucja strefy brzegowej), ocena kierunku i dynamiki zmian stoku (szczególnie obrywów), monitoring osuwisk.

Więcej...

2014-05-20

Biebrzański Park Narodowy

Ekipa IGiPZ PAN na ratrakuSkanowanie roślinności torfowiskowej w celu wypracowania nowej metody szacowania ilości biomasy za pomocą technologii TLS. 

Więcej...

2014-04-30

Beskid Mały

Skanowanie brzegów przyszłego zbiornika Świnna Poręba (monitoring zmian).

Więcej...

2014-04-20

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków, monitoring TLS wybranych osuwisk w ramach prac Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku.

Więcej...

2014-04-15

Gorce

Monitoring kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych w korytach (m.in. erozji bocznej).

Więcej...

2014-04-05

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (1 seria pomiarowa).

Więcej...

2014-01-10

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków, monitoring TLS wybranych osuwisk w ramach prac Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. 

Więcej...

2013-11-30

Kotlina Płocka

Pomiary GPS RTKWykonanie modeli powierzchni terenu i przekrojów topograficznych w celu określenia funkcjonowania hydrologicznego obiektów, pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych z wykorzystaniem istniejącej sieci reperów, precyzyjna niwelacja piezometrów (mapa hydroizohips torfowisk).

Więcej...

2013-10-21

Warsztaty TLS i GPS

Uczestnicy szkolenia przy skanerze Riegl VZ-4000W dniach 14-20 października 2013 r. w Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku odbyły się warsztaty terenowo-kameralne: "Globalny System Pozycjonowania w teorii i praktyce badawczej" oraz "Naziemny Skaning Laserowy w teorii i praktyce badawczej".

Więcej...