Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2014-06-30

Tatrzański Park Narodowy

Skanowanie obszarów po wiatrołomie i wybranych systemów korzeniowych powalonych drzew w celu oceny zmian morfologii stoków i wielkości erozji związanych z silnym wiatrem.

Więcej...

2014-06-25

Pieniński Park Narodowy

Skanowanie odcinka szlaku turystycznego rozcinanego w wyniku naturalnych i antropogenicznych procesów geomorfologicznych (monitoring erozji ścieżek turystycznych). 

Więcej...

2014-06-15

Beskid Niski (Szymbark)

Pomiary TLS w ujściu BystrzankiRejestracja zmian w korytach potoków, spowodowane intensywnymi opadami deszczu i wysokimi przepływami wód (erozja brzegów, uaktywnienie osuwisk, akumulacja materiału w odcinkach ujściowych). 

Więcej...

2014-06-10

Osuwiska karpackie (Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie, Pieniny Spiskie)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (2 seria pomiarowa).

Więcej...

2014-06-05

Gorce

Skanowanie brzegów potoków Jaszcze i Jamne w celu uchwycenia kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych w korytach (m.in. erozji bocznej). 

Więcej...

2014-05-31

Kotlina Płocka

Skanowanie skarpy nadrzecznej (procesy erozji i akumulacji) i abrazyjnego brzegu sztucznego zbiornika wodnego (ewolucja strefy brzegowej), ocena kierunku i dynamiki zmian stoku (szczególnie obrywów), monitoring osuwisk.

Więcej...

2014-05-20

Biebrzański Park Narodowy

Ekipa IGiPZ PAN na ratrakuSkanowanie roślinności torfowiskowej w celu wypracowania nowej metody szacowania ilości biomasy za pomocą technologii TLS. 

Więcej...

2014-04-30

Beskid Mały

Skanowanie brzegów przyszłego zbiornika Świnna Poręba (monitoring zmian).

Więcej...

2014-04-20

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków, monitoring TLS wybranych osuwisk w ramach prac Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku.

Więcej...

2014-04-15

Gorce

Monitoring kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych w korytach (m.in. erozji bocznej).

Więcej...