Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2015-09-29

Podhale (Białka Tatrzańska)

Pomiary TLS na trzech stokach narciarskich (użytkowany 10 lat, 1 rok i nowopowstały) mające na celu określenie ilości wynoszonego materiału w zależności od natężenia antropopresji oraz nachylenia, ekspozycji i pokrycia roślinnością.

Więcej...

2015-09-15

Beskid Niski (Szymbark)

Pomiary TLS w ujściu BystrzankiRejestracja zmian w korycie Bystrzanki (erozja brzegów, uaktywnienie osuwisk, akumulacja materiału w odcinku ujściowym); pomiary TLS stoku doświadczalno-eksperymentalnego.

Więcej...

2015-09-13

Pojezierze Chełmińskie

Modelowanie mikrotopografii obszarów podmokłych.

Więcej...

2015-08-31

Tatry Zachodnie

Określenie wielkości i przestrzennego rozkładu zmian silnie zdegradowanego szlaku turystycznego w warunkach antropopresji - pomiary TLS przed i po zainstalowaniu umocnień przeciwerozyjnych.

Więcej...

2015-08-28

Tatry Zachodnie (Dolina Miętusia)

Określenie wielkości obrywu skalnego w Dolinie Miętusiej - wykonanie numerycznego modelu terenu z danych lotniczego skanowania laserowego oraz pomiary TLS wybranych form porośniętych roślinnością celem obliczenia rzeczywistej powierzchni gruntu. 

Więcej...

2015-08-25

Tatrzański Park Narodowy

Określenie stopnia degradacji szlaku turystycznego pod wpływem ruchu pieszego oraz zmian zachodzących w obrębie stożka usypiskowego - kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

2015-08-23

Tatrzański Park Narodowy

Skanowanie obszarów po wiatrołomie i wybranych systemów korzeniowych powalonych drzew w celu oceny zmian morfologii stoków i wielkości erozji związanych z silnym wiatrem (2 sesja pomiarowa)

Więcej...

2015-08-20

Beskid Wyspowy (Mszana Dolna)

Ocena szorstkości budowli hydrotechnicznej o złożonej geometrii i jej relacji w stosunku do całego koryta (stanowiska dolnego i górnego); modelowanie numeryczne przepływów wezbraniowych.

Więcej...

2015-06-18

Warszawa (osiedle Włodarzewska)

Rejestracja rozwoju roślinności krzewiastej i drzewiastej wewnątrz osiedla w ramach badań miejskiej wyspy ciepła (monitoring).

Więcej...

2015-05-22

Konferencja O!SUWISKO

W dniach 19-22 maja 2015 r. w Wieliczce odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "O!suwisko", zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny. W konferencji uczestniczyli dr Sebastian Tyszkowski, mgr Jarosław Cebulski i mgr Krzysztof Kiszka (IGiPZ PAN), którzy przedstawili referat pt. "Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych".

Więcej...