IGSO PAS > People > Member
Dr. Izabela Zawiska
Past Landscape Dynamic Laboratory
Office 405
Phone +48 226978904
E-mail

Education

 • 1996-2003 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master thesis entitled Condition of the Uroczysko Orłów soil cover – Krugłe Bagno and prognosticated consequences of ground water logging – The Polesie National Park).
 • 2005-2006 – Postgraduate study: Project Management, Warsaw School of Economics.
 • 2006-2011 - PhD studies: IGiPZ PAN.

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2006

 • 2011 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled Late Glacial and Holocene Cladocera succession in the Lake Łukie litoral zone deposits (Polesie Lubelskie region, Poland)).
 • since 2011 - Assistant Professor

Research interests

 • Lacustrine and peat bog ecosystems
 • Analysis of subfossil Cladocera as a method of research into natural environment transformations in biogenic deposits
 • Natural environment of the Bolivian and Peruvian Altiplano

Projects

Ministerial projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Kowalska A., Zawiska I., Wolski J., Baranowski J., Affek A., Regulska E., Kołaczkowska E., Gierszewski P., Kruczkowska B., 2023, Potencjał regulacyjny łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, VI Konferencja "Las i woda", Lipowy Most, 18-20.04.2023, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin, , s. 47-48.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2023, The use of modern diatom assemblages in paleoenvironmental reconstructions, XXI INQUA Congress, Time for Change, INQUA, Rzym, , s. 1.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2023, Okrzemki, ich różnorodność i występowanie w jeziorach o różnym statusie troficznym, Kongres Geografii Polskiej. Geografia Niepewności. Poznań, 31 maja - 3 czerwca 2023 roku. Książka abstraktów, , s. 159.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2023, Diatoms, their diversity and occurence in lakes with different trophic status., 6th International Hybrid Conference "Water resources and wetlands", 1 s.
 • Zawiska I., Jasiewicz J., Rzodkiewicz M., Woszczyk M., 2023, Sedimentary cladocerans: reliable water level and trophic state changes indicators?, 6th International Hybrid Conference "Water resources and wetlands", 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Jasiewicz J., Woszczyk M., 2023, Towards a quantitative reconstruction of lake trophic state in temperate lakes using subfossil Cladocera, XXI INQUA Congress, Time for Change, INQUA, Rzym, , s. 1.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2023, Wybrane jeziora Polski północno-wschodniej - charakterystyka zbioru testowego do rekonstrukcji zmian trofii, Kongres Geografii Polskiej. Geografia Niepewności. Poznań, 31 maja - 3 czerwca 2023 roku. Książka abstraktów, UAM, Poznań, , s. 162.
 • Kril M., Pleskot K., Apolinarska K., Pełechata A., Szymczak-Żyła M., Kołaczek P., Rzodkiewicz M., Zawiska I., Tylmann W., 2022, Zmiany eutrofizacji i reżimu mieszania wód Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) w holocenie: założenia projektu badawczego, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 32.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2022, Wykorzystanie współczesnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcjach paleośrodowiska, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i zbiorników wodnych. 20 lat Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Cursiva, Ruciane Nida, 2 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2022, Charakterystyka zbioru testowego 64 jezior Polski północno-wschodniej, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i zbiorników wodnych. 20 lat Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Cursiva, Ruciane Nida, 1 s.
 • Dimante-Deimantovica I., Lanka A., Zawiska I., Stivrins N., Rzodkiewicz M., Luoto T., Tylmann W., 2019, Preliminary results of multi-proxy paleolimnological survey performed in anthropogenic impact limited lake, a case study from Latvia, North-Eastern Europe, [w:] Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski, Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts, Polish Limnological Society, Mikorzyn, , s. 72.
 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, , s. 41.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Jasiewicz J., Woszczyk M., 2019, Diatom distributions in the north-eastern Poland lakes surface sediments and their relationship to modern environmental variables, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), INQUA, Dublin, 1 s.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2019, The new data on the distribution of diatoms in the north-eastern Poland lakes as a basis for diatom-based transfer functions to reconstruct past environmental changes, [w:] Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski, Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts, Polish Limnological Society, Mikorzyn, , s. 106.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Woszczyk M., Jasiewicz J., 2019, What can we learn from Cladocera subfossil assemblages: a training set from Central Europe, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), INQUA, Dublin, 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Woszczyk M., Jasiewicz J., Dimante-Deimantovica I., 2019, Cladocera assemblages reflect the trophic state of the lakes in north-eastern Poland: a training set from Central Europe, [w:] Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski, Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts, Polish Limnological Society, Mikorzyn, , s. 114.
 • Bonk A., Tjallingii R., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Słowiński M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Varved lake sediments from Lake Gościąż (Central Poland) as a high-resolution archive of past environmental and climatic changes, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 294.
 • Zawisza E., Zawiska I., Correa-Metrio A., 2018, Subfossil Cladocera response to environmental variables in dystrophic lakes of NE Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 166.
 • Boerner A., Lorenz S., Theuerkauf M., Słowiński M., Zawiska I., Fuelling A., Meng S., Niessner D., 2017, The development of Dobbin basin and Mildenitz river from Weichselian deglaciation to Early Holocene (Mecklenburg‐Vorpommern, NE Germany), [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 38-40.
 • Dietze E., Słowiński M., Zawiska I., Veh G., Brauer A., 2017, Holocene lake level changes related to multiple driving mechanisms at Fürstenseer See, NE‐Germany, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 47-48.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Kramkowski M., Obremska M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 127-129.
 • Rzodkiewicz M., Huebener T., Ott F., Zawiska I., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Obremska M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 144-147.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 16.
 • Bonk A., Zawiska I., 2016, The varved lake sediments: distribution and potential for high-resolution paleoenvironmental reconstructions, Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1, Belaruskaja Navuka, Minsk, , s. 455-457.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 9.
 • Dietze E., Słowiński M., Zawiska I., Veh G., Brauer A., 2016, Multiple drivers of Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Tyszkowski S., Kramkowski M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Ott F., Słowiński M., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 14.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Diatoms as paleoecological indicators of environmental change in the Lake Czechowskie catchments ecosystem (Northern Tuchola Pinewoods, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 13.
 • Słowiński M., Ott F., Noryśkiewicz A., Dräger N., Kramkowski M., Tjallingii R., Hass C., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Zawiska I., Theuerkauf M., Dietze E., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands, XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, 1 s.
 • Zawiska I., 2016, Lake ecosystem dynamics throughout the Holocene in Polesie region, Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1, Belaruskaja Navuka, Minsk, , s. 521-523.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Obremska M., Ott F., Plessen B., Tjallingii R., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland), XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book, Fondazione Edmund Mach etc., Levico Terme, , s. 33.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Obremska M., Ott F., Plessen B., Tjallingii R., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Regional climate signal modified by local factors - multi core study records (Lake Czechowskie region, N Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Zawisza E., Sinev A., 2016, New SEM pictures of subfossil Cladocera remains from the Mexican lakes, XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book, Fondazione Edmund Mach etc., Levico Terme, , s. 33.
 • Dietze E., Zawiska I., Słowiński M., Brauer A., 2015, Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany inferred from acoustic sub-bottom profiling and a transect of sediment cores, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Groß-Schmölders M., Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 46-47.
 • Lorenz S., Börner A., Theuerkauf M., Słowiński M., Zawiska I., Fülling A., Schult M., Niessner D., Lampe R., 2015, From Weichselian deglaciation to Late-glacial and Early Holocene lake basin and river valley formation – the Dobbertin basin (Mecklenburg-Vorpommern, NE Germany), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 87-88.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Ott F., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 89-90.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Słowiński M., Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich), [w:] Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman, Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015, Zakład Poligraficzny, Łódż, , s. 53-56.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Kramkowski M., Obremska M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Obremska M., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 102-103.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Rzodkiewicz M., Michczyńska D., Skubała P., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Differential proxy response of lake systems during late Allerød and early Younger Dryas climatic fluctuations in Northern Poland (Trzechowskie paleolake), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 120-121.
 • Teuerkauf M., Dräger N., Lampe R., Lorenz S., Kienel U., Schult M., Słowiński M., Wulf S., Zawiska I., Brauer A., 2015, The Lateglacial and Holocene history of annually laminated Lake Tiefer See, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Jensen T., Luoto T., Nevalainen L., Obremska M., Oksman M., Słowiński M., Tylmann W., Woszczyk M., Schartau A., Walseng B., 2015, Climate versus human impacts on Lake Atnsjøen ecosystem (south-eastern Norway) during the last millennium, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 47.
 • Zawiska I., Jensen T., Luoto T., Nevalainen L., Obremska M., Oksman M., Słowiński M., Tylmann W., Woszczyk M., Schartau A., Walseng B., 2015, Zmiany klimatu w ostatnim tysiącleciu i ich wpływ na ekosystem jeziora Atnsjøen (Norwegia), Paleoklimat - 2. Konferencja Naukowa "Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej", 24-25.11.2015 Warszawa. Referaty i postery, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 112.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 142-143.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawisza E., Zawiska I., Obremska M., Słowiński M., Lutyńska M., 2015, How lakes become dystrophic-paleolimnological history of the Suchar IV lake (NE Poland), The 13th International Paleolimnology Symposium, August 4-7, 2015 Lanzhou University, Lanzhou, China. Abstract book, Lanzhou University, Lanzhou, , s. 95-96.
 • Buras A., Thees B., Czymzik M., Dräger N., Kienel U., Neugebauer I., Ott F., Scharnweber T., Simard S., Słowiński M., Słowińska S., Tecklenburg C., Zawiska I., Wilmking M., 2014, SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Buras A., Thees B., Czymzik M., Dräger N., Kienel U., Neugebauer I., Ott F., Scharnweber T., Simard S., Słowiński M., Słowiński S., Tecklenburg C., Zawiska I., Wilmking M., 2014, SINOMA – a better tool for proxy based reconstructions?, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 2, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 16.
 • Dietze E., Słowiński M., Kienel U., Zawiska I., Brauer A., 2014, Studying lake level changes with a transect of lake sediment cores from Lake Fürstenseer See, northeastern Germany, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 2, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 24.
 • Dietze E., Słowiński M., Kienel U., Zawiska I., Brauer A., 2014, Disentangling Holocene lake level changes with a transect of lake sediment cores – a case study from Lake Fürstenseer See, northeastern Germany, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Słowiński M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The impact of climate and local envioronmental conditions on vegetation pattern in the Czechowskie Lake catchment (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 29-30.
 • Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Słowiński M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The impact of climate and environmental processes on vegetation pattern in the Czechowskie lake catchment Czechowo Region (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas cooling, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryskiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Late Allerød climatic fluctuation reconstructed from Trzechowskie paleolake sediment, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, , s. 35.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Lake ecosystem response to late Allerød climatic fluctuation (northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Lead and lags of lake system responses to Late Allerød and Early Younger Dryas climatic fluctuation – an example from varved lake sediments from Northern Poland (Central Europe), 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Lake system response to late Allerød climate change and transition into the Younger Dryas - recorded in lake sediments from Central Europe, Northern Poland, INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme, [b.w.], Zaragoza, 1 s.
 • Zawiska I., Lorenz S., Börner A., Niessner D., Słowiński M., Theuerkauf M., Pieper H., Lampe R., 2014, Late-glacial to Early Holocene lake basin and river valley formation within Pomeranian moraine belt near Dobbertin (Mecklenburg-Vorpommern, NE Germany), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Słowiński M., Correa-Metrio A., Obremska M., Luoto T., Nevalainen L., Woszczyk M., Milecka K., 2014, Ecosystem responses during Late Glacial period recorded in the sediments of Lake Łukie (East Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawisza E., Zawiska I., Obremska M., Słowiński M., Lutyńska M., 2014, Czy wigierskie suchary zawsze były dystroficzne?, [w:] Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc, Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa, , s. 94-95.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid lateglacial climate changes in lake sediments from northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Abrupt climate-triggered lake ecosystem changes recorded in late glacial lake sediments in northern Poland, 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid climate changes during lateglacial and early Holocene recorded in lake sediments (northern Poland), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide;, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in lateglacial lake sediments from northern Poland, [w:] Red. Aurel Persoiu, Workshop on Terrestrial Records from Eastern Europe March, 6-9, 2013, Cluj Napoca, Romania;, Ştefan cel Mare University, Suceava Faculty of Environmental Science, Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in Late Glacial lake sediments from central-northern Poland, INTIMATE 2013, Blair Atholl, Scotland, INTIMATE, Blair Atholl, 1 s.
 • Zawiska I., Słowiński M., Obremska M., Woszczyk M., Milecka K., 2013, Direct and indirect climate impact on the lake ecosystem during Late Glacial period, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Zawisza E., Woszczyk M., Szeroczyńska K., Spychalski W., Correa-Metrio A., 2013, Lake trophy changes in dystrophic lakes (Wigierski National Park, Poland) recorded in sediment cores, [w:] Eds. Krystyna Szeroczyńska, Joanna Mirosław-Grabowska, Edyta Zawisza, Joanna Stańczak, Elżbieta Kowalczyk, Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa, , s. 44.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Skubała P., Ott F., Wulf S., Brauer A., 2012, Climate impact on the Trzechowskie paleolake ecosystem during the Late Glacial and early Holocene in the light of multiproxy analysis, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Skubała P., Ott F., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2012, Local environmental response of climate change in the Trzechowskie paleolake in northern Poland, during the Late Glacial and early Holocene, Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts, International Paleolimnology Association, Glasgow, , s. 188.
 • Zawiska I., Słowiński M., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Woszczyk M., Skubała P., Obrembska M., 2012, Lake environment changes as a response to variable climate condition in Preboreal period, Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts, International Palaeolimnology Association, Glasgow, , s. 189.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., 2011, Macrophyte vegetation development in paleolake Czechowskie (northern Poland), during tha late glacial and early-Holocene, Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Obremska M., Słowiński M., Woszczyk M., 2011, Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale w otoczeniu Jeziora Łukie (Polesie Lubelskie) na podstawie wyników wybranych analiz paleolimnologicznych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 120-121.
 • Zawiska I., Szeroczyńska K., Zawisza E., 2011, Subfossil Cladocera succession in dystrophic lakes (NE, Poland), IXth International Symposium on Cladocera, October 2 - 8, 2011, Verbania, Italy, [b.w.], Verbania, , s. 43.
 • Zawiska I., Słowiński M., Obremska M., Milecka K., Woszczyk M., Apolinarska K., 2011, Reconstruction of environmental changes in Late Glacial and Holocene in the vicinity of Lake Lukie (SE Poland) using multiproxy analysis, 5th International Limnogeological Congress, August 31st - September 3rd 2011, Konstanz, Germany. Programme and abstracts volume, Institut fuer Umweltgeologie Technische Universitaet Braunschweig, Braunschweig, , s. 85.