IGSO PAS > Science > Publications > Science publications

STAFF PUBLICATIONS


Articles, chapters, papers and others

Articles, chapters, papers and others

 • Affek Andrzej, Jabs-Sobocińska Zofia, Wolski Jacek, Radeloff Volker C.: Pockets of persistence of agricultural land use during the socioeconomic shock of forced post-WWII displacements in the Carpathians. - Land Use Policy 2023, 131 - s. 106678.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land-use changes and their impact on land degradation in the context of sustainable development of the Polish Western Carpathians during the transition to free-market economics (1986-2019). - Geographia Polonica 2023, 96, 1 - s. 131-143.
 • Błażejczyk Krzysztof: Czy mieszkańcom miast można zapewnić przyjazny klimat?. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 219-233.
 • Chojnacka Aleksandra, Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Olejniczak Izabela, Oktaba Jarosław, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula: Dynamics of fungal community structure in a silver birch (Betula pendula Roth) succession chronosequence on poor-quality post-arable soil. - Agriculture, Ecosystems & Environment 2023, 342, 108225 - s. 1-11.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów i jakości życia ludzi. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 234-255.
 • Jing Yue, Hu Yujie, Niedzielski Michał: Neighborhood divides: Where you live matters for commuting and its efficienc. - Cities 2023, 132 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz: Demografia a dostępność transportowa – konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 256-268.
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: New Transport Infrastructure and Regional Development of Central and Eastern Europe. - Sustainability 2023, 15, 6 - s. 5263.
 • Kowalski Mariusz: Między Rosją a Zachodem. Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu postaw politycznych Ukraińców w ostatnim trzydziestoleciu. [w]: W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu. Red. Andrzej Rykała. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 - s. 223-245.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrand-Czaja Anna, Zawisza Edyta, Rzodkiewicz Monika, Kotrys Bartosz, Mirosław-Grabowska Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Szewczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Preboreal oscillation in the light of multiproxy analyses—Early Holocene in Lake Jelonek (North Poland). - Holocene 2023 - s. 14.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Kondras Marek, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: The use of trophic status indicator as a tool to assess the potential of birch-afforested soils to provide ecosystem services. - Agriculture, Ecosystems and Environment 2023, 348 - s. 108434.
 • Kędzia Stanisław, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: Debris flow activity in the Slovak part of the High Tatras in the light of lichenometric dating. - Geographia Polonica 2023, 96, 1 - s. 69-77.
 • Makohonienko Mirosław, Płóciennik Mateusz, Papiernik Piotr, Kittel Piotr, Gałka Mariusz, Mroczkowska Agnieszka, Apolinarska Karina, Okupny Daniel, Panfil Monika, Kotrys Bartosz, Luoto Tomi P., Krąpiec Marek, Tyszkowski Sebastian: Environmental changes during Mesolithic-Neolithic transition in Kuyavia Lakeland, Central Poland. - Quaternary International 2023, 644-645 - s. 196-221.
 • Marks Leszek, Bitinas Albertas, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Guobyte Rimante, Rinterknecht Vincent, Tylmann Karol: Northern Central Europe: glacial landforms during deglaciation (18.9–14.9 ka). [w]: European glacial landscapes. The Last Deglaciation. Red. David Palacios, Philip D. Hughes, Jose M. Garcia-Ruiz, Nuria Andres. Elsevier, 2023 - s. 95-104.
 • Marks Leszek, Bitinas Albertas, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Guobyte Rimante, Rinterknecht Vincent, Tylmann Karol: Northern Central Europe: glacial landforms from the Bølling–Allerød Interstadial. [w]: European glacial landscapes. The Last Deglaciation. Red. David Palacios, Philip D. Hughes, Jose M. Garcia-Ruiz, Nuria Andres. Elsevier, 2023 - s. 297-304.
 • Marks Leszek, Bitinas Albertas, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Guobyte Rimante, Rinterknecht Vincent, Tylmann Karol: Northern Central Europe: glacial landforms from the Younger Dryas Stadial. [w]: European glacial landscapes. The Last Deglaciation. Red. David Palacios, Philip D. Hughes, Jose M. Garcia-Ruiz, Nuria Andres. Elsevier, 2023 - s. 459-466.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Ostrowska Anna, Oleńczuk-Paszel Anna, Śpiewak-Szyjka Monika, Mitrea Andei: Planning disputes from the perspective of court rulings on building conditions. A case study of Poland. - Planning Practice & Research 2023 - s. 1-22.
 • Prokop Paweł, Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: The impact of natural and anthropogenic factors on the landforms and landscapes of mountains and their forelands. - Geographia Polonica 2023, 96, 1 - s. 5-11.
 • Rafał Kot, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz: The concept of the terrestrial–subaqueous topographical and lithological continuum: a case study of the Lake Gopło region (north-central Poland). - Landscape Online 2023 - 18 s.
 • Szatten Dawid, Brzezińska Marta, Maerker Michael, Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz: Natural landscapes preferred for the location of past watermills and their predisposition to preserve cultural landscape enclaves. - Anthropocene 2023, 42 - s. 100376.
 • Więckowski Marek: How border tripoints offer opportunities for transboundary tourism development. - Tourism Geographies 2023, 25, 1 - s. 310-333.
 • Więckowski Marek: Nature protection in the Polish-Slovakian borderland during the 20th century. - Journal of Historical Geography Elsevier, 2023, 80, 1 - s. 5-17.
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w Polsce. - Studia BAS 2023, 1 - s. 21-45.
 • Śleszyński Przemysław, Khavarian-Garmsir Amir Reza, Nowak Maciej, Legutko-Kobus Paulina, Hossein Abadi Mohammad Hajian, Al Nasiri Noura: COVID-19 spatial policy: A comparative review of urban policies in the European Union and the Middle East. - Sustainability 2023, 15 - 30 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kukołowicz Paula: Uwarunkowania oraz skutki chaosu przestrzennego w Polsce: wnioski z dotychczasowych raportów. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 192-206.
 • Śleszyński Przemysław, Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Goch Katarzyna, Niedzielski Michał: The ideal isochrone: Assessing the efficiency of transport systems. - Research in Transportation Business & Management 2023, 46 - 11 s.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Latocha Agnieszka, Zachwatowicz Maria, Wieczorek Małgorzata: The use of LiDAR in reconstructing the pre-World War II landscapes of abandoned mountain villages in southern Poland. - Archaeological Prospection 2022, 29, 1 - s. 157-173.
 • Arciniegas Gustavo, Wandl Alexander, Mazur Marcin, Mazurek Damian: Eliciting information for developing a circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area. [w]: Regenerative territories. Dimensions of circularity for healthy metabolisms. Red. Libera Amenta, Michelangelo Russo, Arjan van Timmeren. Cham: Springer, 2022 - s. 175-192 (GeoJournal Library; 128)
 • Bartczak Arkadiusz, Araźny Andrzej, Krzemiński Michał, Maszewski Rafał: Hydrological dry periods versus atmospheric circulations in the lower Vistula Basin (Poland) in 1954–2018. - Quaestiones Geographicae 2022, 41, 1 - s. 107-125.
 • Bański Jerzy: The integration of local resources in search of a new product – on the example of the Lublin region (Poland). - European Countryside 2022, 14, 4 - s. 753-769.
 • Bański Jerzy: Rozważania na temat klasyfikacji małych miast – przegląd podejść badawczych i próba klasyfikacji wielokryterialnej. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 2 - s. 199-218.
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta: Trends for agricultural land-use in the CEECs following the collapse of the Eastern Bloc. - Land use Policy 2022, 112 - s. 105794.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Siła protestu w grze o przestrzeń. Wpływ społeczności lokalnej na decyzje środowiskowe dla obiektów hodowli i chowu zwierząt. - Studia Regionalne i Lokalne 2022, 87, 1 - s. 66-85.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: The power of protest in the EIA proceedings. Influence of local community on environmental decisions regarding intensive livestock operations - Example of Poland. - Environmental Impact Assessment Review 2022, 97 - s. 106868.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmiany w strukturze odpływu wody ze zlewni karpackich w półroczu hydrologicznym zimowym w latach 1981‑2020. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 4 - s. 503-519.
 • Brykała Dariusz: Wybrane przykłady wtórnego wykorzystania kamieni młyńskich w architekturze Warmii i Mazur. [w]: 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 44-52.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Śleszyński Przemysław, Rączkowska Zofia, Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew: Evaluating the use of the landslide database in spatial planning in mountain communes (the Polish Carpathians). - Land Use Policy 2022, 112 - 15 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert, Wałach Paweł, Czarnecka Kaja, Błażejczyk Anna: Heat strain and mortality effects of prolonged Central European heat wave - an example of June 2019 in Poland. - International Journal of Biometeorology 2022, 66 - s. 149-161.
 • Cebulski Jarosław: Impact of river erosion on variances in colluvial movement and type for landslides in the Polish Outer Carpathians. - Catena 2022, 217 - 15 s.
 • Cendrero Antonio, Remondo Juan, Beylich Achim A., Cienciala Piotr, Forte Luis M., Gusarov Valentin N., Kijowska-Strugała Małgorzata, Laute Katja, Li Donfeng, Navas Ana, Soldati Mauro, Vergari Francesca, Zwoliński Zbigniew, Dixon John C., Knight Jasper, Nadal-Romero Estela, Płaczkowska Eliza: Denudation and geomorphic change in the Anthropocene; a global overview. - Earth-Science Reviews 2022, 233 - s. 104186.
 • Ciechański Ariel: Awanse naukowe w polskiej geografii transportu w latach 2001-2021. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 1 - s. 89-94.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Połom – Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin, 2019; 283 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 3 - s. 92-94.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Sustainable regional development: Environmental practices. [w]: Regional development planning and practice. Red. Mishra Mishra, R.B. Singh, Andrews Jose de Lucena., Soumendu Chatterjee. Singapore: Springer, 2022 - s. 3-32 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Fukś Maksymilian: Zmienność występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich w świetle wieloletnich serii obserwacyjnych. [w]: Współczesne problemy gospodarowania zasobami wodnymi. IV Krajowy Kongres Hydrologiczny. Red. Beniamin Więzik. Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2022 - s. 33-45 (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; 45)
 • Goliszek Sławomir: The potential accessibility to workplaces and working-age population by means of public and private car transport in Szczecin. - Miscellanea Geographica 2022, 26, 1 - s. 31-41.
 • Goliszek Sławomir: Private car transport or public transport? The study of daily accessibility in Szczecin. - Geografický časopis 2022, 74, 4 - s. 337-356.
 • Goliszek Sławomir, Wójcik Julia, Duma Patryk: Accessibility to various destinations by public and private transport in Szczecin. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 2 - s. 27-41.
 • Jabs-Sobocińska Zofia, Affek Andrzej, Matuszkiewicz Jan Marek: The list of ancient-forest plant species revisited – Field verification in the Carpathian ancient and recent forests. - Forest Ecology and Management 2022, 512 - s. 120152.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Olejniczak Izabella, Oktaba Jarosław, Kruczkowska Bogusława, Kondras Marek, Jankiewicz Urszula, Wójcik-Gront Elżbieta: Soil organic matter transformation influenced by silver birch (Betula pendula Roth) succession on abandoned from agricultural production sandy soil. - European Journal of Forest Research 2022 - 13 s.
 • Juschus Olaf, Błaszkiewicz Mirosław, Boettner Lars: To the southern margin of the (last) northern glaciation – a field trip through the young moraine area south-east of Berlin. - DEUQUA Special Publications 2022, 4, 1-3 - s. 19-28.
 • Juśkiewicz Włodzimierz, Gierszewski Piotr: Toxic metal pollution of aquatic ecosystems of European Union nature protection areas in a region of intensive agriculture (Lake Gopło, Poland). - Aquatic Sciences 2022, 84 - 15 s.
 • Kavan Jan, Tallentire Guy D., Demidionov Mihail, Dudek Justyna, Strzelecki Mateusz C.: Fifty years of tidewater glacier surface elevation and retreat dynamics along the South-East coast of Spitsbergen (Svalbard Archipelago). - Remote Sensing 2022, 14, 2 - 16 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Baran Agnieszka, Szara-Bąk Magdalena, Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Soil quality under different agricultural land uses as evaluated by chemical, geochemical and ecological indicators in mountains with high rainfall (Darjeeling Himalayas, India). - Journal of Soils and Sediments 2022, 22, 12 - s. 3041-3058.
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek, Du Debin, Qin Xionghe: Internationalization of geography in the bipolar world: Socialist countries during the Cold War. [w]: A geographical century. Essays for the centenary of the International Geographical Union. Red. Vladimir Kolosov, Jacobo García-Álvarez, Michael Heffernan, Bruno Schelhaas. Cham: Springer, 2022 - s. 35-47.
 • Komornicki Tomasz: Europejska i polska przestrzeń przepływów. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 20-23.
 • Komornicki Tomasz: Polskie regiony w układzie powiązań i przepływów europejskich. - Pomorski Thinkletter 2022, 2 - s. 68-73.
 • Komornicki Tomasz: Transportowe prawo do miasta. [w]: Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce. Red. Maciej Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 - s. 202-219.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Kowalczyk Karol: Modal split of passenger traffic: The Polish section of EU external borders. - Moravian Geographical Reports 2022, 30, 2 - s. 116-133.
 • Konefał Marek, Chmura Jan, Charmas Małgorzata, Kotowska Jadwiga, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Paweł: Lactate threshold and psychomotor fatigue threshold in hot conditions. Suggestions for soccer players participating in the Qatar World Cup 2022. - International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19, 24 - 8 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Melnyk Maryana: Functional polarization of Poland’s North-Eastern small towns in the light of R. Camagni’s concept of territorial competitiveness. - Geographia Polonica 2022, 95, 4 - s. 327-346.
 • Kowalski Mariusz: Determinants of Ukraine’s geopolitical orientation. - Czasopismo Geograficzne 2022, 93, 3 - s. 435-450.
 • Kowalski Mariusz: Limes Sorabicus – granica między wschodem a zachodem Europy w świetle badań genetycznych. [w]: Idee – narody – państwa – pogranicza. Tom Wykładowców na Jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW. Monografia zbiorowa. Red. Jan Malicki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2022 - s. 243-266 (Bibliotheca Europae Orientalis) (Studia; 19)
 • Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Słowiński Michał, Halaś Agnieszka, Szewczyk Krzysztof, Łuców Dominika, Mroczkowska Agnieszka, Kramkowski Mateusz, Jonczak Jerzy, Barbarino Vincenzo, Chojnacka Aleksandra: Can current vegetation serve as an indicator of historic charcoal production in pine forests?. [w]: The environment as an archive of past human activities. Red. Tomasz Kalicki. Kielce-Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2022 - s. 55-57.
 • Michczyńska Danuta J., Dzieduszyńska Danuta A., Petera-Zaganiacz Joanna, Wachecka-Kotkowska Lucyna, Krzyszkowski Dariusz, Wieczorek Dariusz, Ludwikowska-Kędzia Małgorzata, Gębica Piotr, Starkel Leszek: Climatic oscillations during MIS 3–2 recorded in sets of 14C and OSL dates — a study based on data from Poland. - Radiocarbon 2022 - s. 1-14.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Studia nad chaosem przestrzennym - nowe kierunki badań i dyskusji naukowej. - Samorząd Terytorialny 2022, 7-8 - s. 17-30.
 • Piotrowski Robert: Wiatrak w narracjach wspomnieniowych. [w]: Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska. Red. Maciej Prarat. Toruń: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia, 2022 - s. 23-36.
 • Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna, Wiejaczka Łukasz: Local authority vs community visions of dam project land development: a text mining approach. - Water Resources Management 2022, 36, 6 - s. 1833-1848.
 • Pomianowski Wojciech: Behind the scenes of landscape connectivity: Optimization, thresholding. - Environmental Modelling & Software 2022, 150 - s. 105314.
 • Płaczkowska Eliza, Wasak-Sęk Katarzyna, Żelazny Mirosław, Jelonkiewicz Łukasz, Syvänperä Ilkka, Paavola Riku, Sippola Katja, Partanen Rauni, Leuchner Michael: Headwater chemistry in subarctic areas with different plant communities (Finnish Lapland). - Episodes 2022 - 19 s.
 • Płociennik Mateusz, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka, Słowiński Michał, Mueller Daniela, Brauer Achim, Antczak-Orlewska Olga, Kramkowski Mateusz, Peyron Odile, Nevalainen Liisa, Luoto Tomi, Kotrys Bartosz, Seppä Heikki, Bidaurreta Jon Camuera, Rudna Marta, Mielczarek Małgorzata, Zawisza Edyta, Ewa Janowska, Błaszkiewicz Mirosław: Climatic and hydrological variability as a driver of the Lake Gościąż biota during the Younger Dryas. - Catena 2022, 212 - s. 1-15.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Duma Patryk, Goliszek Sławomir: The effect of border closure on road potential accessibility in the regions of the EU-27. The case of the COVID-19 pandemic. - Transport Policy 2022, 126 - s. 188-198.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Stępniak Marcin: Multimodal evaluation of changes in national potential passenger and freight accessibility during the EU-driven big push to transport infrastructure. - Sustainability 2022, 14 - s. 10044.
 • Rosik Piotr, Wójcik Julia: Transport Infrastructure and Regional Development: A Survey of Literature on Wider Economic and Spatial Impacts. - Sustainability 2022, 15, 1 - 19 s.
 • Rączkowska Zofia: The Carpathians. [w]: Periglacial landscapes of Europe. Red. Marc Oliva, Daniel Nývlt, José M Fernández-Fernández. Cham: Springer, 2022 - s. 253-279.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Quantitative assessment of the complexity of talus slope morphodynamics using multi-temporal data from terrestrial laser scanning (Tatra Mts., Poland). - Catena 2022, 209, 1 - s. 105792.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Leszek Starkel (1931‑2021). - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 1 - s. 133-136.
 • Strzelecki Mateusz, Duszyński Filip, Tyszkowski Sebastian, Zbucki Łukasz: Limestone sea stacks (rauks) record past sea levels and rocky coast evolution in the Baltic Sea (Gotland and Fårö Islands, Sweden). - Frontiers in Earth Science 2022 - 18 s.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Róg Dominik, Mroczkowska Agnieszka, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gmińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Barbarino Vincenzo, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Niedzielski Michał, Konopski Michał, Brykała Dariusz: A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results. - Geographia Polonica 2022, 95, 3 - s. 205-225.
 • Timothy Dallen, Więckowski Marek: Borders, heritage, and memory. [w]: Routledge Handbook of Borders and Tourism. Red. Dallen J. Timothy, Alon Gelbman. Oxon, New York: Routledge, 2022 - s. 219-240 (Routledge Handbooks)
 • Tutro Magdalena, Hachaj Paweł S., Szlapa Monika, Gierszewski Piotr, Habel Michał, Juśkiewicz Włodzimierz, Mączka Natalia: Implementation of the AdH hydrodynamic model on the Włocławek Reservoir. - Geographia Polonica 2022, 95, 4 - s. 371-386.
 • Więckowski Marek: Turystyczne wykorzystanie oznaczeń granic w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 2 - s. 253-271.
 • Więckowski Marek: A cautionary tale for the generations. The reconstruction of the former border-check-points in Poland. - Journal of Heritage Tourism 2022, 17, 6 - s. 702-717.
 • Więckowski Marek: Spatial dimension of tourism in the Anthropocene. - Geografický časopis 2022, 74, 3 - s. 247-256.
 • Więckowski Marek: Borderlines: Linear tourist attractions in liminal space. [w]: Routledge Handbook of Borders and Tourism. Red. Dallen J. Timothy, Alon Gelbman. Oxon, New York: Routledge, 2022 - s. 177-194 (Routledge Handbooks)
 • Wójcik Julia, Szejgiec-Kolenda Barbara, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Almazán-Gómez Miguel Ángel: The place of Śląskie Voivodeship (Poland) in the greening space of flows. - Europa XXI 2022, 42 - s. 6.
 • Zacharko Michał, Konefał Marek, Radzimiński Łukasz, Chmura Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan, Andrzejewski Marcin: Direction of travel of time zones crossed and results achieved by soccer players. The road from the 2018 FIFA World Cup to UEFA EURO 2020. - Research in Sports Medicine 2022, 30, 2 - s. 145-155.
 • Zajda Katarzyna, Mazurek Damian: Public institutions and Ngos cooperation for social innovations in post-socialist rural Poland. - European Countryside 2022, 14, 4 - s. 623-637.
 • Związek Tomasz: Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI wieku na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2022, 70, 1 - s. 3-33.
 • Związek Tomasz: Recenzja z książki Białowieża Primeval Forest: Nature and Culture in the Nineteenth Century. By Tomasz Samojlik, Anastasia Fedotova, Piotr Daszkiewicz, and Ian D. Rotherham. Cham: Springer, 2020. 223 pp. - Environmental History 2022, 27, 1 - s. 180-182.
 • Związek Tomasz, Brykała Dariusz: Rzeka, młyny, wyspy i siano. Późnonowożytna mapa okolic Broku nad Bugiem w kontekście procesów środowiskowych. - Studia Geohistorica 2022, 10 - s. 28-52.
 • Związek Tomasz, Guzowski Piotr, Poniat Radosław, Radomski Maciej T., Panecki Tomasz, Słowińska Sandra, Kruczkowska Bogusława, Targowski Michał, Adamska Dagmara: On the economic impact of droughts in central Europe: the decade from 1531 to 1540 from the Polish perspective. - Climate of the Past 2022, 18, 7 - s. 1541-1561.
 • Śleszyński Przemysław: Czy uchodźcy mogą być remedium na implozję demograficzną Polski?. - Pomorski Thinkletter 2022, 2 - s. 94-101.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia pandemii. Zróżnicowanie i dynamika rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polsce (marzec 2020 - marzec 2022). - Studia Politologiczne 2022, 65 - s. 11-28.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ pandemii COVID-19 na przestrzenne struktury demograficzne i osadnicze Polski - wstępne wnioski i hipotezy. [w]: Konsekwencje zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 1. Red. Krzysztof Markowski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2022 - s. 32-52.
 • Śleszyński Przemysław: Oddziaływanie dorobku naukowego Profesora Kazimierza Dziewońskiego w świetle analizy cytowań. [w]: Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 81-97 (Prace Geograficzne; 279)
 • Śleszyński Przemysław: Prawo do miasta z perspektywy geograficznej. [w]: Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce. Red. Maciej J. Nowak. Warszawa: Wydawnistwo Naukowe Scholar, 2022 - s. 72-88.
 • Śleszyński Przemysław: Polska w sieci międzynarodowych migracji. - Pomorski Thinkletter 2022, 4 - s. 55-59.
 • Śleszyński Przemysław, Legutko-Kobus Paulina, Rosenberg Mark, Pantyley Viktoriya, Nowak Maciej J.: Assessing urban policies in a COVID-19 world. - International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19, 9 - 19 s.
 • Affek Andrzej, Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Affek Katarzyna: Pollination potential of riparian hardwood forests — a multifaceted field-based assessment in the Vistula Valley, Poland. - Forests 2021, 12, 7 - 21 s.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Zachwatowicz Maria, Ostafin Krzysztof, Radeloff Volker: Effects of post-WWII forced displacements on long-term landscape dynamics in the Polish Carpathians. - Landscape and Urban Planning 2021, 214 - s. 104164.
 • Araźny Andrzej, Bartczak Arkadiusz, Maszewski Rafał, Krzemiński Michał: The influence of atmospheric circulation on the occurrence of dry and wet periods in Central Poland in 1954–2018. - Theoretical and Applied Climatology 2021, 146 - s. 1079-1095.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Air temperature as a determinant of the forest line in the tatras. - Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 2021, 63, 3 - s. 203–213.
 • Bartczak Arkadiusz, Kaczmarek Halina, Badocha Michał, Krzemiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Measured and predicted freeze-thaw days frequencies in climate change conditions in central Poland. - PeerJ 2021, 9 - s. 12153.
 • Bański Jerzy: The functions and local linkages of small towns: A review of selected classifications and approaches to research. [w]: The Routledge handbook of small towns. Red. Jerzy Bański. New York: Routledge, 2021 - s. 7-19.
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta, Mularczyk Mirosław: Ruch naturalny i migracje a zjawisko starzenia się społeczeństwa w małych miastach w Polsce w okresie 2008‑2017. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 491-513.
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta, Mularczyk Mirosław: The natural and migration movements versus population ageing in Poland’s small towns. [w]: The Routledge handbook of small towns. Red. Jerzy Bański. New York: Routledge, 2021 - s. 138-159.
 • Bański Jerzy, Kiniorska Iwona: The role of local resources as factors of regional development. [w]: Practices in regional science and sustainable regional development. Experiences from the Global South. Red. R.B. Singh, Soumendu Chatterjee, Mukunda Mishra, Andrews Jose de Lucena. Singapore: Springer, 2021 - s. 23-36.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin, Kamińska Wioletta: Socioeconomic conditioning of the development of the COVID-19 pandemic and its global spatial differentiation. - International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 9 - 15 s.
 • Blaszke Małgorzata, Nowak Maciej, Śleszyński Przemysław, Mickiewicz Bartosz: Investments in renewable energy sources in the concepts of local spatial policy: The case of Poland. - Energies 2021, 14 - 18 s.
 • Blaszke Małgorzata, Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej: Prawno-urbanistyczne problemy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019). - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2021, 45, 1 - s. 7-28.
 • Bochenek Witold, Gudowicz Joanna: Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : organizacja, system pomiarowy, metody badań, wytyczne do realizacji. Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski. Warszawa: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 327-343 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmienność przepływów niżówkowych w wybranych zlewniach pogórskich i beskidzkich w latach 1988‑2017. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 1 - s. 5-25.
 • Bonk Alicja, Müller Daniela, Ramisch Arne, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka, Sekudewicz Ilona, Gąsiorowski Michał, Luberda-Durnaś Katarzyna, Słowiński Michał, Szchwab Markus, Tjallingii Rik, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Varve microfacies and chronology from a new sediment record of Lake Gościąż (Poland). - Quaternary Science Reviews 2021, 251 - 17 s.
 • Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr, Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek, Luc Małgorzata, Habel Michał, Witkowski Karol, Pohorilchuk Nataliia: Реакція багаторукавних річкових систем на функціонування гідроелектростанцій. - Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology 2021, 4 - s. 105-111.
 • Borzyszkowski Jan, Solon Jerzy, Grzegorczyk Izabela: 5.4. Regionalizacja morfogenetyczno-glebowa a regionalizacja fizycznogeograficzna. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 45-48.
 • Brykała Dariusz, Romanik Henryk, Bastowska Krystyna, Witek Waldemar, Kołaciński Mariusz: Wybrane przykłady kościołów gotyckich z wmurowanymi kamieniami młyńskimi na Pomorzu Środkowym. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 27-37.
 • Bucała-Hrabia Anna: Influence of land use changes on road network and channel level in Uszwica catchment in 1975-2015 (Polish Western Carpathians). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2021, 55 - s. 71-88.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Ewolucja permafrostu podczas ostatniego cyklu glacjalno-interglacjalnego na młodoglacjalnym obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego. [w]: Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 - s. 155-158.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Mapping the universal thermal climate index (in different scales). [w]: Applications of the Universal Thermal Climate Index UTCI in Biometeorology. Red. Eduardo Kruger. Cham: Springer, 2021 - s. 155-176 (Biometeorology; 4)
 • Błażejczyk Krzysztof, Magdalena Kuchcik: UTCI applications in practice (methodological questions). - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 153-165.
 • Błażejczyk Krzysztof, Nejedlik Pavol, Skrynyk Oleh, Halaś Agnieszka, Skrynyk Olesya, Błażejczyk Anna, Mikulova Katarina: Influence of geographical factors on thermal stress in northern Carpathians. - International Journal of Biometeorology 2021, 65 - s. 1553–1566.
 • Błażejczyk Krzysztof, Pecelj Milica, Nejedlik Pavol, Skrynyk Olesya, Mikulova Katarina: Thermal stress in selected mountain system in Central and Eastern Europe – initial research based on UTCI characteristics. - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 223-236.
 • Ciechański Ariel: Zmiany sieci pozamiejskiego publicznego transportu autobusowego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim – ujęcie topologiczne. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021, 24, 2 - s. 106-119.
 • Ciechański Ariel: Zbigniew Taylor – wybitny polski geograf transportu – portret w 75-lecie urodzin. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021, 24, 2 - s. 7-17.
 • Ciechański Ariel: 30 years of the transformation of non-urban public transport in Poland’s peripheral areas — what went wrong?. - Journal of Mountain Science 2021, 18, 11 - s. 3025-3040.
 • Ciechański Ariel, Taylor Zbigniew: Transformacja własnościowa narodowych przewoźników autobusowych. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 218-223.
 • Ciechański Ariel, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Czy regres publicznego transportu zbiorowego na obszarach górskich prowadzi do rozwoju niezrównoważonego? Przykład z Beskidu Niskiego i Bieszczad. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 2 - s. 207-231.
 • Czapiewski Konrad: Fundusze Unii Europejskiej. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 282-287.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Sport. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 162-167.
 • Czarnecka Kaja, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Characteristics of light pollution – A case study of Warsaw (Poland) and Fukuoka (Japan). - Environmental Pollution 2021, 291 - 8 s.
 • Degórska Bożena: Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej na planowanie przestrzenne i zarządzanie terytorialne państw członkowskich w zakresie wybranych kwestii środowiskowych. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 555-585.
 • Degórski Marek: Wykorzystanie wybranych charakterystyk glebowych w poznaniu paleośrodowisk. [w]: Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej. Red. Jan Gancarski. Krosno: Muzeum Podkarpackie, Wydawnictwo Ruthenus, 2021 - s. 21-54.
 • Degórski Marek: Właściwości Spodosols i Ultisols wskaźnikiem zmian klimatu i środowiska oraz antropopresji. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2021 - s. 155-176.
 • Degórski Marek: Co gleba może powiedzieć nam o paleokrajobrazach. [w]: Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 - s. 170-175.
 • Falarz Małgorzata, Opała-Owczarek Magdalena, Niedźwiedź Tadeusz, Bielec-Bąkowska Zuzanna, Wojkowski Jakub, Matuszko Dorota, Filipiak Janusz, Ustrnul Zbigniew, Wypych Agnieszka, Lisowska Monika, Bokwa Anita, Błażejczyk Krzysztof, Piotrowicz Katarzyna, Szwed Małgorzata: Initial research of climate change in Poland. [w]: Climate change in Poland. Red. Małgorzata Falarz. Cham: Springer, 2021 - s. 9-27 (Springer Climate)
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz: Spatio-temporal differences of sediment accumulation rate in the Lake Gościąż (Central Poland) as a response of meteorological conditions and lake basin morphometry. - Cuadernos de Investigación Geográfica 2021, 47, 2 - s. 391-413.
 • Forsius Martin, Posch Maximilian, Holmberg Maria, Vuorenmaa Jussi, Kleemola Sirpa, Augustaitis Algirdas, Beudert Burkhard, Bochenek Witold, Clarke Nicholas, De Wit Heleen A., Dirnboeck Thomas, Frey Jane, Grandin Ulf, Hakola Hannele, Kobler Johannes, Kram Pavel, Lindroos Antti-Jussi, Loefgren Stefan, Pecka Tomasz, Roennback Pernila, Skotak Krzysztof, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho Liisa, Valinia Salar, Váňa Milan: Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe. - Science of the Total Environment 2021, 753 - 12 s.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek, Luc Małgorzata, Habel Michał, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 251-272.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Soil erosion dynamics on a cultivated slope in the Western Polish Carpathians based on over 30 years of plot studies. - Catena 2021, 207 - s. 05682.
 • Goliszek Sławomir: GIS tools and programming languages for creating models of public and private transport potential accessibility in Szczecin, Poland. - Journal of Geographical Systems 2021, 23 - s. 115-137.
 • Hirsch Florian, Raab Thomas, Błaszkiewicz Mirosław: Evidence for an alternative concept of the Finow soil formation. - Catena 2021, 198 - s. 1-14.
 • Jabs-Sobocińska Zofia, Affek Andrzej, Ewiak Ireneusz, Nita Mihai: Mapping mature post-agricultural forests in the Polish Eastern Carpathians with archival remote sensing data. - Remote Sensing 2021, 13, 10 - 14 s.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Nauka. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 174-179.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Szkolnictwo wyższe. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 168-173.
 • Jeziorska-Biel Pamela, Leśniewska-Napierała Katarzyna, Czapiewski Konrad: (Circular) path dependence — the role of vineyards in land use, society and regional development — the case of Lubuskie Region (Poland). - Energies 2021, 14 - 20 s.
 • Jończy Romuald, Śleszyński Przemysław, Dolińska Alicja, Ptak Michał, Rokitowska-Malcher Justyna, Rokita-Poskart Diana: Environmental and economic factors of migration from urban to rural areas: Evidence from Poland. - Energies 2021, 14 - 25 s.
 • Jurczak Krzysztof, Kędzia Stanisław: Air temperature in high-altitude areas as exemplified by the Tatra Mountains. - Meteorology Hydrology and Water Management 2021, 9, 1-2 - 13 s.
 • Kaczmarek Halina, Bartczak Arkadiusz, Tyszkowski Sebastian, Badocha Michał, Krzemiński Michał: The impact of freeze-thaw processes on a cliff recession rate in the face of temperate zone climate change. - Catena 2021, 202 - s. 105259.
 • Kapusta Juraj, Petrovič František, Hreško Juraj, Rączkowska Zofia: Shrinkage of the tarns in the High Tatras (Slovakia, Poland). - Geographia Cassoviensis 2021, 15, 1 - s. 5-26.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Zou Qiang, Guo Yongqiang, Hu Jiang: Assessment of the naturalness and anthropogenic transformation of the habitats of small mountain streams in different climate zones. - Environmental Earth Sciences 2021, 80, 7 - 14 s.
 • Kistowski Mariusz, Niecikowski Kazimierz, Solon Jerzy: 4. Zastosowanie współczesnych technik gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby regionalizacji. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 31-35.
 • Komornicki Tomasz: Editorial: New challenges for European cross-border and transboundary cooperation. - Europa XXI 2021, 40 - s. 5-9.
 • Komornicki Tomasz: Zmiany w mobilności Polaków związane z pandemią COVID-19 oraz ich konsekwencje przestrzenne. [w]: Polityka przestrzenna w czasie kryzysu. Red. Maciej Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 - s. 155-170.
 • Komornicki Tomasz: Commentary: urban and regional inequalities and the architecture of EU Cohesion Policy. [w]: EU Cohesion Policy and Spatial Governance: Territorial, Social and Economic Challenges. Red. Daniel Rauhut, Franzsika Sielker, Alois Humer. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2021 - s. 199-207 (Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice)
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Inwestycje transportowe finansowane ze środków Unii Europejskiej. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 204-209.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Accessibility dimensions and changes in North-Eastern Poland: The case of Podlaskie Region. [w]: Rural Accessibility in European Regions. Red. Elisabetta Vitale Brovarone, Giancarlo Cotella, Luca Staricco. New York, London: Routledge, 2021 - s. 139-158.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: The role of Poland’s Eastern border in global migration systems. - Europa XXI 2021, 40 - s. 83-98.
 • Konefał Marek, Chmura Paweł, Zacharko Michał, Baranowski Jarosław, Andrzejewski Michał, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan: The influence of thermal stress on the physical and technical activities of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 9 - s. 1291-1298.
 • Konopski Michał: The role of administrative borders in determining regional identity: The case of Podlasie, Poland. - Moravian Geographical Reports 2021, 29, 1 - s. 53-70.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems: A return to the foreground?. [w]: The Routledge handbook of small towns. Red. Jerzy Bański. New York: Routledge, 2021 - s. 20-31.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Pavlovych Kazmir L.: Tsyfrovizatsiya promyslovykh system: kontseptual'na sutnist' ta klyuchovi chynnyky. - Regional Economy 2021, 102, 4 - s. 57-66.
 • Kowalska Anna: Lasy. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński, Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 64-65.
 • Kowalska Anna: Ochrona przyrody w wymiarze międzynarodowym. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 72-77.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Wolski Jacek, Regulska Edyta, Kruczkowska Bogusława, Zawiska Izabela, Kołaczkowska Ewa, Baranowski Jarosław: Assessment of regulating ES potential of lowland riparian hardwood forests in Poland. - Ecological Indicators 2021, 120 - s. 106834.
 • Kowalska Anna, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa: Wykorzystanie zdjęć fitosocjologicznych w najnowszych badaniach środowiska przyrodniczego. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 311-339.
 • Kowalski Mariusz: Struktura etniczna ziem zachodnich dzisiejszej Białorusi w świetle spisu ludności z 1921 roku. [w]: Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. T.5. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów. Monografia zbiorowa. Red. Tadeusz Gawin. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2021 - s. 317-335 (Bibliotheca Europae Orientalis; 74) (Studia; 17)
 • Kołaczkowska Ewa: Rola ekosystemów nadrzecznych w krajobrazach rolniczych w kontekście ostatnich zmian klimatu. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 387-411.
 • Kołaczkowska Ewa, Mędrzycki Piotr: Klon jesionolistny: rola w fitocenozach i metody zwalczania. [w]: Obce gatunki roślin w lasach ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania czeremchy amerykańskiej. Red. Artur Obidziński. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2021 - s. 115-124.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Słowińska Sandra, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Uzarowicz Łukasz, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Stages of soil development in the coastal zone of a disappearing lake—a case study from central Poland. - Journal of Soils and Sediments 2021, 21 - s. 1420-1436.
 • Kruszyna Maciej, Śleszyński Przemysław, Rychlewski Jeremi: Dependencies between demographic urbanization and the agglomeration road traffic volumes: Evidence from Poland. - Land 2021, 10, 1 - 22 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka: Changes in bioclimatic indices. [w]: Climate change in Poland. Red. Małgorzata Falarz. Cham: Springer, 2021 - s. 471-491 (Springer Climate)
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka: Long-term changes in hazardous heat and cold stress in humans: multi-city study in Poland. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 9 - s. 1567–1578.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka: The stimuli of thermal environment defined according to UTCI in Poland. - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 183-200.
 • Kędzia Stanisław: Initial colonisation by Rhizocarpon geographicum in the Tatra Mountains. - Journal of Mountain Science 2021, 18, 2 - s. 407-415.
 • Marks Leszek, Bitinas Albertas, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Guobyte Rimante, Rinterknecht Vincent, Tylmann Karol: Glacial landscapes of Northern Central Europe. [w]: European glacial landscapes. Maximum extent of glaciations. Red. David Palacios; Philip D. Hughes; Jose M. Garcıa-Ruiz; Nuria Andres. Elsevier, 2021 - s. 45-52.
 • Marks Leszek, Bitinas Albertas, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Guobyte Rimante, Rinterknecht Vincent, Tylmann Karol: Northern Central Europe: glacial landforms from the Last Glacial Maximum. [w]: European glacial landscapes. Maximum extent of glaciations. Red. David Palacios; Philip D. Hughes; Jose M. Garcıa-Ruiz; Nuria Andres. Elsevier, 2021 - s. 381-388.
 • Marks Leszek, Bitinas Albertas, Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Guobyte Rimante, Rinterknecht Vincent, Tylmann Karol, : Northern Central Europe: glacial landforms prior to the Last Glacial Maximum. [w]: European glacial landscapes. Maximum extent of glaciations. Red. David Palacios; Philip D. Hughes; Jose M. Garcıa-Ruiz; Nuria Andres. Elsevier, 2021 - s. 223-228.
 • Maruniak Eugenia, Lisovkyi Sergiy: From the Revolution of Dignity to Despair: a Reflection on the Border Regions of Ukraine. - Europa XXI 2021, 40 - s. 47-69.
 • Matuszkiewicz Jan, Affek Andrzej, Kowalska Anna: Current and potential carbon stock in the forest communities of the Białowieża Biosphere Reserve. - Forest Ecology and Management 2021, 502 - 13 s.
 • Mazur Marcin: Struktura wieku. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 120-125.
 • Mazur Marcin: Procesy feminizacji i maskulinizacji. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 126-129.
 • Mazur Marcin: Lokalne funkcje gospodarcze. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 242-247.
 • Mazur Marcin: Ruch naturalny. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 106-111.
 • Mazur Marcin: Produkcja rolnicza. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 234-241.
 • Mazur Marcin: Typologia zmian liczby ludności. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 116-119.
 • Mazur Marcin, Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy, Mazurek Damian: Measuring environmental and landscape-related potential for tourism development in rural areas and assessment of its co-occurrence with tourist movement: The case of Poland. - Moravian Geographical Reports 2021, 29, 2 - s. 101-112.
 • Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 112-115.
 • Mazurek Damian: Gospodarka odpadami komunalnymi. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 194-197.
 • Mazurek Damian: Współpraca międzynarodowa miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 278-281.
 • Mazurek Damian: Euroregiony. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 274-277.
 • Mazurek Damian, Czapiewski Konrad: What solutions for waste management? Issues of flows and governance exemplified by the Łódź Agglomeration (Poland). - Energies 2021, 14, 12 - 22 s.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek: Changes of transport in cross-border tourist regions in the Polish–Slovak borderland: An (un)sustainable development?. [w]: Sustainable transport and tourism destinations. Red. Luca Zamparini. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2021 - s. 11-25 (Transport and Sustainability; 13)
 • Mostowik Karolina, Krzyczman Damian, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz, Wacławczyk Patryk: Spring recharge and groundwater flow patterns in flysch aquifer in the Połonina Wetlińska Massif in the Carpathian Mountains. - Journal of Mountain Science 2021, 18 - s. 819-833.
 • Mroczkowska Agnieszka, Kittel Piotr, Marcisz Katarzyna, Dolbunova Ekaterina, Gauthier Emilie, Lamentowicz Mariusz, Mazurkevich Andrey, Obremska Milena, Płóciennik Mateusz, Kramkowski Mateusz, Łuców Dominika, Kublitskiy Yuriy, Słowiński Michał: Small peatland with a big story: 600-year paleoecological and historical data from a kettle-hole peatland in Western Russia. - The Holocene 2021, 31, 11-12 - s. 1761-1776.
 • Niedzielski Michał: Grocery store accessibility: Different metrics – Different modal disparity results and spatial patterns. - Journal of Transport Geography 2021, 96 - 11 s.
 • Nowacki Tomasz, Śleszyński Przemysław, : Położenie geograficzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 20-25.
 • Nowak Maciej, Cotella Giancarlo, Śleszyński Przemysław: The legal, administrative, and governance frameworks of spatial policy, planning, and land use: Interdependencies, barriers, and directions of Change. - Land 2021, 10 - 9 s.
 • Nowak Maciej, Śleszyński Przemysław: Standardy urbanistyczne w polityce przestrzennej. Analiza wybranych doświadczeń i propozycje. - Samorząd Terytorialny 2021, 7-8 - s. 127-146.
 • Pascual Didac, Akerman Jonas, Becher Marina, Callaghan, Terry V., Christensen Torben R., Dorrepaal Ellen, Emanuelsson Urban, Giesler Reiner, Hammarlund Dan, Hanna Edward, Hofgaard Annika, Jin Hongxiao, Johansson Cecilia, Jonasson Christer, Klaminder Jonatan, Karlsson Jan, Lundin Erik, Michelsen Anders, Olefeldt David, Persson Andreas, Phoenix Gareth K., Rączkowska Zofia, Rinnan Riikka, Strom Lena, Tang Jing, Varner Ruth K., Wookey Philip, Johansson Margareta: The missing pieces for better future predictions in subarctic ecosystems: A Torneträsk case study. - Ambio 2021, 50 - s. 375-392.
 • Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Spatiotemporal soil development in the Pindari proglacial area (Indian Central Himalaya). - Episodes 2021, 44, 2 - s. 115-127.
 • Płaczkowska Eliza, Cebulski Jarosław, Bryndza Maciej, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Morphometric analysis of the channel heads based on different LiDAR resolutions. - Geomorphology 2021, 375 - s. 107546.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: 3. Zasady podziału regionalnego. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 27-30.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Pojezierze Litewskie (842.7). [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 545-551.
 • Roeser Patricia, Dräger Nadine, Brykała Dariusz, Ott Florian, Pinkerneil Sylvia, Gierszewski Piotr, Lindemann Christin, Plessen Birgit, Brademann Brian, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał, Schwab Markus J., Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Advances in understanding calcite varve formation: new insights from a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands. - Boreas 2021, 50, 2 - s. 419-440.
 • Rosik Piotr, Duma Patryk: Produkt Krajowy Brutto. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 262-265.
 • Rosik Piotr, Duma Patryk, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Pandemia COVID-19 a transportowa dostępność międzynarodowa. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 214-217.
 • Rosik Piotr, Duma Patryk, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Infrastruktura drogowa oraz dostępność transportowa. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 198-203.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz, Duma Patryk: Forecast of the impact of electric car battery performance and infrastructural and demographic changes on cumulative accessibility for the five most populous cities in Poland. - Energies 2021, 14, 24 - 12 s.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Via Carpatia. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 210-213.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk, Szejgiec-Kolenda Barbara: Changes in structure and spatial distribution of heavy goods vehicles traffic in Poland in 2005–2015, with particular emphasis on border traffic. [w]: Transport Development Challenges in the 21st Century. Proceedings of the 2019 TranSopot Conference. Red. Michał Suchanek. Cham: Springer International Publishing, 2021 - s. 23-36 (Springer Proceedings in Business and Economics)
 • Rosik Piotr, Puławska-Obiedowska Sabina, Goliszek Sławomir: Public transport accessibility to upper secondary schools measured by the potential quotient: The case of Kraków. - Moravian Geographical Reports 2021, 29, 1 - s. 15-26.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. - Przegląd Wschodnioeuropejski 2021, 12, 1 - s. 195-208.
 • Rączkowska Zofia: Transformacja koryta rzeki Pindari (Himalaje Kumaun) w wyniku ekstremalnego opadu deszczu w roku 2013. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 413-426.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski.. Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 59-94.
 • Rączkowska Zofia, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne. Red. Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021 - s. 11-32.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł: Rozwój gleb i rzeźby w obszarze proglacjalnym lodowca Pindari (Himalaje Centralne, Indie). [w]: Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 - s. 264-266.
 • Sajdak Monika, Siwek Joanna Paulina, Wasak-Sęk Katarzyna, Kosmowska Amanda, Stańczyk Tomasz, Małek Stanisław, Żelazny Mateusz, Woźniak Gabriela, Jelonkiewicz Łukasz, Żelazny Mirosław: Stream water chemistry changes in response to deforestation of variable origin (case study from the Carpathians, southern Poland). - Catena 2021, 202 - 16 s.
 • Semeniuk Yuliia, Kowalska Anna: Sieć ekologiczna Natura 2000. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 78-83.
 • Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady w Tatrach oraz Czarnohorze. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 1 - s. 43-58.
 • Solon Jerzy: Regionalizacja geobotaniczna a regionalizacja fizycznogeograficzna. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 48-53.
 • Solon Jerzy: Regionalizacja przyrodniczo-leśna a regionalizacja fizycznogeograficzna. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 53-57.
 • Solon Jerzy, Otręba Anna, Andrzejewska Anna, Zaniewski Piotr T.: Zmiany składu gatunkowego i wskaźników struktury zbiorowisk roślinnych w latach 2001‑2018 na wybranych powierzchniach stałych w Kampinoskim Parku Narodowym. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 413-443.
 • Szmańda Jacek, Gierszewski Piotr, Habel Michał, Luc Małgorzata, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine). - Catena 2021, 202 - s. 105265.
 • Szmańda Jacek, Witkowski Karol, Gierszewski Piotr, Luc Małgorzata, Lehotský Milan, Novotný Jan: Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozujących - przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 487-501.
 • Szmytkowska Mgadalena, Kubiak Łukasz, Śleszyński Przemysław, Korcelli-Olejniczak Ewa: The making of the Bydgoszcz-Toruń partnership area as an example of a bipolar conflict. - European Planning Studies 2021, 29, 11 - s. 2017-2037.
 • Szydłowski Tomasz: Analiza działalności bobrów w zlewni Zawoi, w miejscowości Krzywa (Beskid Niski). - Aura 2021, 9 - s. 4-9.
 • Szymczak Robert, Błażejczyk Krzysztof: Heat Balance When Climbing Mount Everest. - Frontiers in Physiology 2021, 12 - 16 s.
 • Słowiński Michał, Brauer Achim, Guzowski Piotr, Związek Tomasz, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Dietze Elizabeth, Schwab Markus, Thallingii Rik, Czaja Roman, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław: The role of Medieval road operation on cultural landscape transformation. - Scientific Reports 2021, 11 - 9 s.
 • Tarkowski Maciej, Goliszek Sławomir, Bocheński Tadeusz: Hinterland connectivity as a driver of the development of competitiveness of Polish ports in the post-EU accession period. - Journal of Geography, Politics and Society 2021, 11, 1 - s. 16–26.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Chmolowska Dominika, Hreško Juraj: Przemiany azotu w glebach różnych generacji wiatrowału na przykładzie Doliny Jaworowej (Tatry Wysokie, Słowacja). [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne. Red. Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021 - s. 177-199.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Jelonkiewicz Łukasz, Drewnik Marek: Buffering role of soil in chemical denudation in mountainous areas affected by windfall events – In light of experimental research. - Geomorphology 2021, 381 - 15 s.
 • Więckowski Marek: Sustainable Transport for Border Areas in the European Union. - Europa XXI 2021, 40 - s. 127-136.
 • Więckowski Marek: Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw – trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus. - Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio B – Geographia Geologia Mineralogia et Petrographia 2021, 76, 1 - s. 291-304.
 • Więckowski Marek: Will the consequences of Covid-19 trigger a redefining of the role of transport in the development of sustainable tourism?. - Sustainability 2021, 13 - 15 s.
 • Więckowski Marek: The border as a resource – new places for tourism development. Evidence from two Carpathian tripoints. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2021, 13, 1 - s. 179-186.
 • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and an evolving international boundary: Bordering, debordering and rebordering on Usedom Island, Poland-Germany. - Journal of Destination Marketing & Management 2021, 22 - 11 s.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: Przemiany międzynarodowej mobilności Polaków. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 2 - s. 161-180.
 • Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Szejgiec-Kolenda Barbara: Accessibility of public services in the age of ageing and shrinking population: are regions following trends. - Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 2021, 103, 1 - s. 55-74.
 • Wolski Jacek: Jakość czy ilość? Oto jest pytanie. - Forum Akademickie 2021, 38, 4 - s. 49-52.
 • Wu Hao, Avner Paolo, Boisjoly Genevieve, Braga Carlos, El-Geneidy Ahmed, Huang Jie, Kerzhner Tamara, Murphy Brendan, Niedzielski Michał, Pereira Rafael, Pritchard John, Stewart Anson, Wang Jiaoe, Levinson David: Urban access across the globe: an international comparison of different transport modes. - npj Urban Sustainability 2021, 1 - 9 s.
 • Zachara-Związek Urszula, Związek Tomasz: Lokalizacja miejscowości. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2. Komentarz. Indeksy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021 - s. 80-89 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Związek Tomasz: Drogi. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2. Komentarz. Indeksy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021 - s. 167-177 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Związek Tomasz: Drogi. [w]: Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, Cz. 2: komentarz, indeksy. Red. Tomasz Panecki, Marek Słoń. Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2021 - s. 42-45 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku) (Suplement; )
 • Związek Tomasz, Panecki Tomasz, Zachara Tadeusz: A retrogressive approach to reconstructing the sixteenth-century forest landscapes of western Poland. - Journal of Historical Geography 2021, 74 - s. 55-74.
 • Łajczak Adam, Babiński Zygmunt, Falkowski Tomasz, Gierszewski Piotr, Habel Michał, Plit Joanna, Soja Roman, Szmańda Jacek: Współczesne przemiany rzeźby koryta i równiny zalewowej Wisły. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 621-680.
 • Łuców Dominika, Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr, Łokaś Edyta, Marcisz Katarzyna, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Pine forest management and disturbance in Northern Poland: combining high-resolution 100-year-old paleoecological and remote sensing data. - Frontiers in Ecology and Evolution 2021, 9 - s. 1-18.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy i wyzwania planowania przestrzennego na obszarach wiejskich. [w]: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 3. Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2021 - s. 411-436.
 • Śleszyński Przemysław: Syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia w gminach Polski na początku trzeciej dekady XXI wieku. - Czasopismo Geograficzne 2021, 92, 2 - s. 325-352.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2020-2021. Red. Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2021 - s. 159-197.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura wielkości i hierarchia administracyjna miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 94-99.
 • Śleszyński Przemysław: Ciążenia grawitacyjne miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 100-105.
 • Śleszyński Przemysław: Wyzwania rozwoju miast i gmin w Polsce wobec pandemii COVID-19. [w]: Miasta i regiony w obliczu pandemii COVID-19 i innych wyzwań współczesnego świata. Red. Lidia Mierzejewska, Magdalena Wdowicka. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 15-29 (Seria Studia i Prace z Geografii; 91)
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne wyzwania rozwoju średnic miast w Polsce. [w]: W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Słodczykowi. Red. Edyta Szafranek. Uniwersytet Opolski, 2021 - s. 309-330.
 • Śleszyński Przemysław: Multi-item assessment of physiognomic diversity of geocomplexes as a comprehensive method of visual-aesthetic landscape assessment. - Geographies 2021, 1, 1 - s. 22-46.
 • Śleszyński Przemysław: Geograficzny wzrost epidemii COVID-19 w Polsce. [w]: Analizy strategiczne Florian. T.3. Red. Bogdan Romanowski, Marianna Skowron, Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 2021 - s. 86-97.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia kryzysu w dobie koronawirusa. [w]: Polityka przestrzenna w czasie kryzysu. Red. Maciej Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 - s. 31-51.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce a ich położenie względem autostrad i dróg ekspresowych. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 2 - s. 233-248.
 • Śleszyński Przemysław: Stages of spatial dispersion of the COVID-19 epidemic in Poland in the first six months (4 March-20 September, 2020). - Geographia Polonica 2021, 94, 3 - s. 305-324.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad, : Od Redaktorów. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław, Heffner Krystian, Solga Brygida, Wiśniewski Rafał: Geograficzne badania migracji w Polsce po 1989 r.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 605-632.
 • Śleszyński Przemysław, Kopacz-Wyrwał Iwona: Oddziaływanie migracji na sytuację społeczno-demograficzną województwa świętokrzyskiego. [w]: Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Red. Iwona Kiniorska, Patryk Brambert. Warszawa: PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2021 - s. 37-82 (Studia. Cykl Monografii; 10/202)
 • Śleszyński Przemysław, Korcelli-Olejniczak Ewa: Ownership transformation in East-Central Europe in the pre EU-accession period. Inter-firm ties and control functions: The case of Poland. - Geographia Polonica 2021, 94, 4 - s. 503-522.
 • Śleszyński Przemysław, Mazur Marcin: Gęstość zaludnienia. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 88-93.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Brelik Agnieszka, Mickiewicz Bartosz, Oleszczyk Natalia: Planning and settlement conditions for the development of renewable energy sources in Poland: Conclusions for local and regional policy. - Energies 2021, 14, 7 - 21 s.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Sudra Paweł, Załęczna Magdalena, Blaszke Małgorzata: Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. - Land 2021, 10 - s. 1-22.
 • Święchowicz Joanna, Margielewski Włodzimierz, Starkel Leszek, Łajczak Adam, Pietrzak Małgorzata, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Bucała-Hrabia Anna: Współczesna ewolucja rzeźby Karpat Zewnętrznych i Podhala. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 95-222.
 • Affek Andrzej: The concept and model of Sustainable Forest Distribution – SuFoD. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 339-355.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Solon Jerzy: Long-term landscape dynamics in the depopulated Carpathian Foothills: A Wiar River basin case study. - Geographia Polonica 2020, 93, 1 - s. 5-23.
 • Bański Jerzy: Zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi w Europie Środkowo- Wschodniej po upadku gospodarki socjalistycznej. - Studia Obszarów Wiejskich 2020, 57 - s. 15-34.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for spatial planning and regional development in Poland. A review of the concepts. [w]: Dilemmas of regional and local development. Red. Jerzy Bański. Oxon, New York: Routledge, 2020 - s. 29-49 (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Bański Jerzy: Selected apects of the transformation of agriculture in the CEECs following the fall of the Eastern Bloc. - Studia Obszarów Wiejskich 2020 - s. 5-31.
 • Bański Jerzy, Solon Barbara: Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 155-167.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Disappearing villages in Poland - selected socioeconomic processes and spatial phenomena. - European Countryside 2020, 12, 2 - s. 222-241.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika, Łoboda Krzysztof: Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 175-189.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: The local community: an entity discriminated against in spatial decision-making in Poland?. - Bulletin of Geography. Socio-economic Series 2020, 50 - s. 55-72.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 543-567.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmiany warunków klimatycznych w okresie wegetacyjnym i w okresie intensywnej wegetacji na Stacji Bazowej ZMŚP Beskid Niski w latach 1995-2019. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. Red. Adam Olszewski, Anna Andrzejewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020 - s. 161-172 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 33)
 • Borek Arkadiusz, Związek Tomasz, Słomski Michał, Gochna Michał, Myrda Grzegorz, Słoń Marek: Technical and methodological foundations of digital indexing of medieval and early modern court books. - Digital Scholarship in the Humanities 2020, 35, 2 - s. 233-253.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew: Evolution of landscapes influenced by watermills, based on examples from Northern Poland. - Landscape and Urban Planning 2020, 198 - s. 103798.
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej: Reconstructing the distribution of boat mills in Northern Poland in the early 19th century. - International Molinology 2020, 101 - s. 22-29.
 • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: How human interference changes the drainage network operating during heavy rainfalls in a medium-high relief flysch mountain catchment? The case study of the Bystrzanka catchment (Outer Carpathians, Poland). - Catena 2020, 194 - 10 s.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bryndal Tomasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Kroczak Rafał: An integrated approach for investigating geomorphic changes due to flash flooding in two small stream channels (Western Polish Carpathians). - Journal of Hydrology: Regional Studies 2020, 31 - 15 s.
 • Błażejczyk Anna, Pecelj Milica, Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof, Skrynyk Olesya: Weather suitability for outdoor tourism in three European regions in first decades of the twenty-first century. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 18 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Assessment of mortality risk in Poland due to cold and heat stress and predictions to 2100. - Journal of the Climate Change Research 2020, 1, 4 - s. 49-57.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kicińska Bożena: Rola Pola Mokotowskiego w kształtowaniu klimatu Warszawy. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 1 - s. 9-16.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Znaczenie zieleni dla kształtowania klimatu miasta. [w]: O znaczeniu zieleni w miastach. Red. Barbara Szulczewska, Anna Stankowska. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 - s. 13-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Nejedlik Pavol, Skrynyk Oleh, Halaś Agnieszka, Skrynyk Olesya, Baranowski Jarosław, Mikulova Katarina: Thermal stress in northern Carpathians and air circulation. - Miscellanea Geographica 2020, 24, 3 - s. 147-160.
 • Błażejczyk Krzysztof, Nejedlik Pavol, Skrynyk Oleh, Halaś Agnieszka, Skrynyk Olesya, Błażejczyk Anna, Mikulova Katarina: Influence of geographical factors on thermal stress in northern Carpathians. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 14 s.
 • Cebulski Jarosław, Pasierb Bernadetta, Wieczorek Dariusz, Zieliński Artur: Reconstruction of landslide movements using Digital Elevation Model and Electrical Resistivity Tomography analysis in the Polish Outer Carpathians. - Catena 2020, 195 - s. 1-14.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Establishing transboundary tourist space in the Baltic Sea region. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2020, 12, Spec. iss. 1 - s. 149-157.
 • Ciechański Ariel: Zmiany w sieci transportu publicznego na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczad 1990–2019 i ich konsekwencje. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 81, 3 - s. 49-77.
 • Ciechański Ariel: Bariery w przemieszczaniu się osób dorosłych na obszarach wykluczonych transportowo – przykład rejonu Komańczy. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 34-52.
 • Ciechański Ariel: Non-urban public bus transport against the COVID-19 pandemic – evidence from the Low Beskids and the Bieszczady counties. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 2 - s. 28-34.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: K. Martens – Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems, Routledge, New York, 2017; 256 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 75-77.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: C. M. Hall, D.–T. Le-Klähn, Y. Ram – Tourism, Public Transport and Sustainable Mobility, Channel View Publications, Bristol, 2017; 240 pp., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23, 4, s. 61-62.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 4 - s. 61-62.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: W. Jurkowski – Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019; 172 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 73-74.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: K. Kowalczyk – Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2019; 182 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 1 - s. 99-101.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: A. Mężyk, St. Zamkowska – Problemy transportowe miast: stan i kierunki rozwiązań (eng. Problems of Urban Transport: the state and ways of solutions), PWN, Warsaw, 2019; 254 pp. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 3 - s. 93-94.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: O. Gitkiewicz – Nie zdążę (eng. I won’t make it), Dowody na Istnienie Publishing House, Warsaw; 240 pp. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 3 - s. 91-92.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: M. Borowska-Stefańska, Sz. Wiśniewski – Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2019; 187 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 1 - s. 102-103.
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Parowozownia Skierniewice jako element inspiracji turystów historią kolei. [w]: Turystyka historyczna. T.2. Red. Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak. Karowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 - s. 106-117.
 • Cyargeenka Aliaksandr, Więckowski Marek: Expanding transboundary tourist space – The growing significance of the Augustów Canal. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2020, 12, Spec. iss. 1 - s. 139-148.
 • Czapiewski Konrad: Kompetencje rolników a efektywność ekonomiczna gospodarstw – przestrzenne konteksty relacji. - Studia Obszarów Wiejskich 2020, 57 - s. 35-50.
 • Czapiewski Konrad, Mazurek Damian, Traczyk Anna, Wójcik Marcin: Waste material flow analysis in the Łódź Metropolitan Area. - European Spatial Research and Policy 2020, 27, 2 - s. 97-114.
 • Degórski Marek: Środowisko, jego potencjał i zdolności adaptacji do zmian globalnych w kontekście rozwoju kraju. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 73-86.
 • Degórski Marek: Introduction – Research assumptions. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 9-11.
 • Eberhardt Piotr: Kształtowanie układu administracyjnego II Rzeczypospolitej w świetle ówczesnych map. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 291-310.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Strzyżowski Dariusz, Cebulski Jarosław, Wrońska-Wałach Dominika: A quantitative analysis of surface changes on an abandoned forest road in the Lejowa Valley (Tatra Mountains, Poland). - Remote Sensing 2020, 12, 20 - 16 s.
 • Garbacz Ewa, Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol: Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 247-265.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał, Szmańda Jacek, Luc Malgorzata: Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes. - Science of The Total Environment 2020, 710 - s. 136202.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin, Duma Patryk: Potential and cumulative accessibility of workplaces by public transport in Szczecin. - Bulletin of Geography. Socio-economic Series 2020, 50 - s. 133-146.
 • Jakubowski Andrzej, Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol, Miszczuk Andrzej: Poland as a hub of the Silk Road Economic Belt: is the narrative of opportunity supported by developments on the ground?. - Asia Europe Journal 2020, 18, 2 - s. 367 - 396.
 • Jonczak Jerzy, Jankiewicz Urszula, Kondras Marek, Kruczkowska Bogusława, Oktaba Lidia, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Pawłowicz Edyta, Polláková Nora, Raab Thomas, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Sut-Lohmann Magdalena: The influence of birch trees (Betula spp.) on soil environment – A review. - Forest Ecology and Management 2020, 477 - s. 118486.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Grigoryeva Irina, Komissarov Aleksey: Hydrochemical differentiation of selected reservoirs in Carpathian Mts. and Eastern European Lowland. - Geographia Polonica 2020, 93, 1 - s. 121-133.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał, Lekach Judith: Metals content in sediments of ephemeral streams with small reservoirs (the Negev Desert). - International Journal of Sediment Research 2020, 35, 3 - s. 269-277.
 • Kittel Piotr, Papiernik Piotr, Tyszkowski Sebastian, Płóciennik Mateusz: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa z epoki kamienia w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. [w]: Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I. Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego. Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2020 - s. 249-284.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad: Economically lagging regions and regional development - some narrative stories from podkarpackie, Poland. [w]: Responses to geographical marginality and marginalization. Red. Etienne Nel, Stanko Pelc. Cham: Springer, 2020 - s. 65-84 (Perspectives on Geographical Marginality; 5)
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: The development of transport infrastructure in Poland and the role of spatial planning and cohesion policy in investment processes. - Planning Practice & Research 2020 - 21 s.
 • Konefał Marek, Chmura Paweł, Zacharko Michał, Baranowski Jarosław, Andrzejewski Marcin, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan: The influence of thermal stress on the physical and technical activities of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 8 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Funkcjonalne różnicowanie małych miast północno-wschodniej Polski w warunkach depopulacji. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 191-212.
 • Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Noryśkiewicz Agnieszka M.: Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski, stan. 1-3, 38. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Touń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 97-154.
 • Kowalska Anna: Neofityzacja łęgów jesionowo-wiązowych w dolinach polskich rzek. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 3 - s. 327-340.
 • Kowalski Mariusz: Polacy w krajach Europy Wschodniej. [w]: W poszukiwaniu polskości : historia Kartą Polaka pisana. Red. Henryk Litwin, Dorota Byszewska-Miłosińska. Warszawa: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020 - s. 28-61.
 • Kowalski Mariusz: The Early Mediaeval Slav-German border (Limes Sorabicus) in the light of research into Y-chromosome polymorphism in contemporary and historical German populations. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 569-596.
 • Kowalski Mariusz: Karta Polaka na Białorusi w świetle danych demograficznych. [w]: Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku. Red. Tadeusz Gawin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2020 - s. 629-644 (Bibliotheca Europea Orientalis; 57) (Studia; 11)
 • Kowalski Mariusz: Uwarunkowania trwałości regionów polityczno-wyborczych w Polsce. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 167-181.
 • Kowalski Mariusz: Odrębność Niemiec Wschodnich w świetle koncepcji długiego trwania. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2020 - s. 337-359.
 • Kramkowski Mateusz: Paleośrodowiskowe znaczenie zmian tempa i charakteru sedymentacji osadów jeziora Jelonek w Borach Tucholskich. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 3 - s. 409-422.
 • Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena: Radacz, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, stan. 1, 3. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 229-270.
 • Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena: Parsęcko, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, stan. 5, 12, Radacz, gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, stan. 74. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 191-227.
 • Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Niegowski Jacek, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Noryśkiewicz Agnieszka M.: Stare Borne, gm. Bobolice, pow. koszaliński, stan. 1; Żydowo, gm. Polanów, pow. koszaliński, stan. 42. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 271-299.
 • Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Weinkauf Marcin, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena: Parsęcko, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, stan. 2. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 155-189.
 • Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Błędowski Piotr: Bobięcino, gm. Miastko, pow. bytowski, stan. 1-3. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 25-96.
 • Kramkowski Mateusz, Szczepanik Paweł, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr: Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, stan. 5, 48. [w]: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe. Red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 301-319.
 • Kruczkowska Bogusława, Błaszkiewicz Mirosław, Jonczak Jerzy, Uzarowicz Łukasz, Moska Piotr, Brauer Achim, Bonk Alicja, Słowiński Michał: The Late Glacial pedogenesis interrupted by aeolian activity in Central Poland – records from the Lake Gościąż catchment. - Catena 2020, 185 - 14 s.
 • Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Juśkiewicz Włodzimierz: Relationships between meteorological and hydrological drought in a young-glacial zone (north-western Poland) based on Standardised Precipitation Index (SPI) and Standardized Runoff Index (SRI). - Acta Montanistica Slovaca 2020, 25, 4 - s. 517-531.
 • Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Piątkowski Karol, Juśkiewicz Włodzimierz: Lake surface changes of the Osa River catchment, (northern Poland), 1900–2010. - Journal of Maps 2020, 20, 17 - s. 18-29.
 • Kędzia Stanisław, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: Lichenometric curve for the southern slope of the Tatra Mountains (Slovak Tatras). - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 597-610.
 • Lamparski Piotr: Badania georadarowe kemów jako przykład możliwości zastosowania metod geofizycznych do badania form zbudowanych z drobnoziarnistych osadów klastycznych. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 3 - s. 423-446.
 • Lennert József, Komornicki Tomasz: In Memoriam: Bálint Csatári (1949–2019). - Europa XXI 2020, 39 - s. 121-125.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Grabińska Bożenna: Hunting exploitation of the ungulates, now and in the past – a factor impacting ecosystem services. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 326-338.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Deforestation and afforestation processes of the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 115-134.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Social-ecological analysis – in search of the best criteria for sustainable development. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 391-396.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Changes in forest cover regarding historical regions and habitat types. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 135-177.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Grabińska Bożenna: Pressure from wild ungulates upon the forests of the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 283-325.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Forest ecosystems and rural communities – components and indicators of sustainable development. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 356-380.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Assessment of historical changes in landscape sustainability based on selected indirect indicators. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 381-390.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kozłowska Anna, Kowalska Anna: Potential natural vegetation – the basis for habitat characterisation and its relation to geological substratum and regional variation. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 89-114.
 • May Jacek, Wiedermann Krzysztof, Śleszyński Przemysław: The role of the manufacturing industry in shaping the economic base and functions of urban settlements in Łódzkie Voivodeship (Poland). - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2020, 34, 4 - s. 55-78.
 • Mazur Marcin, Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy, Mazurek Damian: Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 59-85.
 • Mazur Marcin, Mazurek Damian: Measures of regional development based on the example of Poland. [w]: Dilemmas of regional and local development. Red. Jerzy Bański. Oxon, New York: Routledge, 2020 - s. 111-143 (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Mosakowski Zachariasz, Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria, Podgórski Zbigniew, Lamparski Piotr: Watermills and windmills as monuments in Poland - protection of cultural heritage in situ and in open-air museums. - Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020, 8, 3 - s. 41-62.
 • Müller Daniela, Tjallingii Rik, Płóciennik Mateusz, Luoto Tomi P., Kotrys Bartosz, Plessen Birgit, Ramisch Arne, Schwab Markus J., Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Brauer Achim: New insights into lake responses to rapid climate change: the Younger Dryas in Lake Gościąż, central Poland. - Boreas 2020 - s. 1-21.
 • Niedzielski Michał, Hu Yujie, Stępniak Marcin: Temporal dynamics of the impact of land use on modal disparity in commuting efficiency. - Computers, Environment and Urban Systems 2020, 83 - 11 s.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Ostrowska Anna: Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej – perspektywa funkcjonalna i realizacyjna. Studium przypadku województwa mazowieckiego. - Samorząd Terytorialny 2020, 6-7 - s. 109-128.
 • Pleskot Krzysztof, Apolinarska Karina, Kołaczek Piotr, Suchora Magdalena, Fojutowski Michał, Joniak Tomasz, Kotrys Bartosz, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Woźniak Magdalena, Lamentowicz Mariusz: Searching for the 4.2 ka climate event at Lake Spore, Poland. - Catena 2020, 191 - 13 s.
 • Plit Joanna, Pawlicki Ryszard Wojciech: The history of human impact on forests of the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 246-282.
 • Pomianowski Wojciech, Solon Jerzy: Modelling patch mosaic connectivity and ecological corridors with GraphScape. - Environmental Modelling & Software 2020, 134 - s. 104757.
 • Prokop Paweł: Where the Meghalayan meets the Anthropocene: Stratigraphic signals of human-environmental interactions on the periphery of Indian civilisation. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 505-523.
 • Prokop Paweł: Role of natural factors and human activities in land degradation of the Meghalaya Plateau (Northeast India). [w]: 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia. Skopje: Geobalcanica Society, 2020 - s. 145-151.
 • Prokop Paweł: Remote sensing of severely degraded land: Detection of long-term land-use changes using high-resolution satellite images on the Meghalaya Plateau, northeast India. - Remote Sensing Applications: Society and Environment 2020, 20 - s. 100432.
 • Prokop Paweł: Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 5-17.
 • Prokop Paweł: Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 5-17.
 • Prokop Paweł: Water chemistry in the catchment with highest rainfall at global scale and intensive human activity (Northeast India). [w]: 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia. Skopje: Geobalcanica Society, 2020 - s. 85-94.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman, Płaczkowska Eliza: Morphological and sedimentological responses of small stream channels to extreme rainfall and land use in the Darjeeling Himalayas. - Catena 2020, 188 - 13 s.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Bojarczuk Anna, Żelazny Mirosław: Disturbances in coarse bedload transport in a high-mountain stream channel system (Western Tatras, Poland). - Geomorphology 2020, 371 - s. 107428.
 • Rokicki Bartłomiej, Haddad Eduardo A., Horridge Jonathan M., Stępniak Marcin: Accessibility in the regional CGE framework: the effects of major transport infrastructure investments in Poland. - Transportation 2020 - 26 s.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Szejgiec-Kolenda Barbara, Duma Patryk: Regional dispersion of potential accessibility quotient at the intra-European and intranational level. Core-periphery pattern, discontinuity belts and distance decay tornado effect. - Journal of Transport Geography 2020, 82 - 15 s.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Delineation of health care deserts using accessibility measures: the case of Poland. - European Planning Studies 2020 - 23 s.
 • Solon Jerzy: Directions of historical landscape changes – fragmentation and consolidation of forests in the years 1800-2000 within the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 178-245.
 • Starkel Leszek, Bucała-Hrabia Anna: Geografia fizyczna w służbie potrzeb gospodarki kraju na przykładzie działalności Zakładu Badań Geośrodowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 93-102.
 • Strzelecki Mateusz, Duszyński Filip, Tyszkowski Sebastian, Zbucki Łukasz, Kasprzak Marek: Rauk - A Forgotten Witness of Holocene Sea-level Change and Development of Baltic Rocky Coasts: A Pilot Geomorphological Study in Lergrav Raukar Field. - Journal of Coastal Research 2020, 95, 1 - s. 659-663.
 • Strzelecki Mateusz C., Szczuciński Witold, Dominiczak Aleksander, Zagórski Piotr, Dudek Justyna, Knight Jasper: New fjords, new coasts, new landscapes: The geomorphology of paraglacial coasts formed after recent glacier retreat in Brepollen (Hornsund, southern Svalbard). - Earth Surface Processes and Landforms 2020, 45, 5 - s. 1325–1334.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Duma Patryk: Powiązania handlowe wewnątrz makroregionu Morza Bałtyckiego - w kierunku integracji regionalnej. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 609-630.
 • Szumacher Iwona, Konopski Michał: Właściwości fizyczne i chemiczne poziomów próchnicznych gleb Pola Mokotowskiego w Warszawie. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 1 - s. 17-21.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Ownership transformation and FDI among national carriers operating road passenger transport services in the Visegrád Group (V4) countries. - Geografický časopis 2020, 72, 1 - s. 81-102.
 • Tyszkowski Sebastian: Zmiany w topografii otoczenia zamków na wybranych mapach historycznych od końca XVIII w. [w]: Castra Terrae Culmensis: na rubieży chrześcijańskiego świata. T.1. Red. Marcin Wiewióra. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 50-58.
 • Tyszkowski Sebastian: Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego warowni krzyżackich w Zamku Bierzgłowskim, Papowie Biskupim i Lipienku oraz ich otoczenia. [w]: Castra Terrae Culmensis: na rubieży chrześcijańskiego świata. T.2. Aneks na CD. Red. Marcin Wiewióra. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020 - s. 110-123.
 • Vuorenmaa Jussi, Holmberg M., Posch M., Forsius M., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek Witold, Clarke N., De Wit H., Dirnböck T., Frey J., Grandin U., Hakole H., Kobler J., Krám P., Lindroos A-J., Löfgren S., Pecka Tomasz, Skotak Krzysztof, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho U., Valencia De, Váňa M.: Long-term changes in the inorganic nitrogen output in European ICP Integrated Monitoring catchments - an assessment of the impact of internal nitrogen-related parameters and exceedances of critical loads of eutrophication. [w]: 29th Annual Report 2020 – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. Red. Sirpa Kleemola, Martin Forsius. Helsinki: UNECE ICP Integrated Monitoring, 2020 - s. 36-47 (Reports of the Finnish Environment Institute; 31)
 • Wasak Katarzyna, Klimek Beata, Drewnik Marek: Rapid effects of windfall on soil microbial activity and substrate utilization patterns in the forest belt in the Tatra Mountains. - Journal of Soils and Sediments 2020, 20, 2 - s. 801-815.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna: Cost-benefit analysis of dam projects: The perspectives of resettled and non-resettled communities. - Water Resources Management 2020, 34 - s. 343–357.
 • Więckowski Marek: Symboliczne łączenie transgranicznych miast nadmorskich. Przykład Świnoujście – Heringsdorf. - Studia Polityczne 2020, 48, 2 - s. 241-259.
 • Więckowski Marek: Can a pandemic stop or slow the Anthropocene?. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 473-492.
 • Więckowski Marek: Natural heritage as a resource for tourism development in the Polish Carpathians. - Geografický časopis 2020, 72, 3 - s. 243 - 259.
 • Wolski Jacek: Prussian, Russian and Polish cartography of the borderland of Masuria and Kurpie. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 42-79.
 • Wolski Jacek: Elaboration of the cartographic materials for the purposes of analysis of changes in forest cover. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 80-88.
 • Wolski Jacek: Physical-geographical characteristics of the borderland of Masuria and Kurpie. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 12-41.
 • Zacharko Michał, Konefał Marek, Radzimiński Łukasz, Chmura Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan, Andrzejewski Marcin: Direction of travel of time zones crossed and results achieved by soccer players. The road from the 2018 FIFA World Cup to UEFA EURO 2020. - Research in Sports Medicine 2020 - 11 s.
 • Zaniewski Piotr, Solon Jerzy, Ferchmin Marek, Siedlecki Łukasz: Zmiany bogactwa gatunkowego runa borów sosnowych na pasach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego na początku XXI wieku. - Sylwan 2020, 164, 4 - s. 331−342.
 • Związek Tomasz: Spatial development of the 1507–1510 plague in Poland and its consequences. Kalisz district case study. - Journal of Environmental Geography 2020, 13, 1-2 - s. 1-12.
 • Związek Tomasz (rec.): The Dance of the Death in Late Medieval and Renaissance Europe: Environmental Stress, Morality, and Social Response. Edited by Andrea Kiss and Kathleen Pribyl. - Environmental History 2020, 25, 4 - s. 804-806.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Przegląd Geologiczny 2020, 62, 2 - s. 102-111.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba. [w]: Świętokrzyski Park Narodowy - Przyroda i Człowiek. Opracowanie zbiorowe. Red. Lech Buchholz, Marek Jóźwiak, Jan Reklewski, Paweł Szczepanik. Bodzentyn - Kielce: Świętokrzyski Park Narodowy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2020 - s. 74-102.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa geografia osiedleńcza dla rozwoju Polski. [w]: Miasta wobec wyzwań przyszłości. Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg Jr., Adam Leśniewicz. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2020 - s. 115-126 (Wolność i Solidarność; 87)
 • Śleszyński Przemysław: O roli wiedzy, umiejęności i doświadczenia w planowaniu przestrzennym. [w]: Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej. Red. Maciej J. Nowak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020 - s. 11-24 (Monografie)
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce i ich znaczenie dla polityki rozwoju. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 139-166.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 5-18.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa towarowości rolnictwa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. - Studia Obszarów Wiejskich 2020, 57 - s. 81-87.
 • Śleszyński Przemysław: Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 37-58.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 2 - s. 57-69.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020. Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2020 - s. 171-206.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Grzegorz Micek – Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków, 2017, 367 s.. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 318-319.
 • Śleszyński Przemysław, Gibas Piotr, Sudra Paweł: The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland. - Remote Sensing 2020, 12, 14 - 23 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalewski Adam, Markowski Tadeusz, Legutko-Kobus Paulina, Nowak Maciej: The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. - Land 2020, 9, 7 - 26 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kubiak Łukasz, Korcelli-Olejniczak Ewa: Prognoza demograficzna dla Warszawy. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 475-497.
 • Śleszyński Przemysław, Mazurek Damian: Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 1, 79 - s. 30-59.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Blaszke Małgorzata: Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland. - TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment 2020, 3 - s. 427-444.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Mickiewicz Paweł: Economic and legal instruments of local industrial policy: The case of Poland. - European Research Studies Journal 2020, 23, 4 - s. 448 - 466.
 • Śleszyński Przemysław, Wiedermann Krzysztof: Studium szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2020, 34, 4 - s. 184-205.
 • Affek Andrzej: Wpływ gospodarki leśnej na terenach górskich na wybrane elementy środowiska – aktualny stan wiedzy. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 63-81.
 • Affek Andrzej, Gerlée Alina, Sosnowska Agnieszka, Zachwatowicz Maria: Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 83-106.
 • Bartczak Arkadiusz, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change. - Water 2019, 11, 1 - 21 s.
 • Bański Jerzy: Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej. - Studia Obszarów Wiejskich 2019, 53 - s. 35-50.
 • Bański Jerzy: Dylemat równości i efektywności w koncepcjach rozwoju przestrzennego kraju. [w]: Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Red. Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019 - s. 102-111.
 • Bański Jerzy: Land-use and ownership changes of agriculture. [w]: Social and economic development in Central and Eastern Europe: Stability and change after 1990. Red. Grzegorz Gorzelak. London: Routledge, 2019 - s. 225-243 (Regions and Cities)
 • Bański Jerzy: Miejsce obszarów wiejskich w planowaniu przestrzennym. [w]: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T.2. Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2019 - s. 741-760.
 • Bański Jerzy: Spatial differences in the transformation processes taking place in rural areas of East-Central Europe. [w]: Three decades of transformations in the East-Central European Countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 3-19.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: The role of local communities in the process of siting of the unwanted facilities within the rural areas of Poland. - Eastern European Countryside 2019, 25 - s. 63-94.
 • Bochenek Witold: Flood in a mountain stream of the Western Carpathians (SE Poland). [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 145-152.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Danel Weronika: Formy pierścieniowe w rejonie Wejherowa jako prawdopodobne pozostałości po-pingo i ich znaczenie dla paleogeografii późnego glacjału w północnej Polsce. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 405-419.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sezonowa i wieloletnia zmienność niektórych elementów klimatu w Tatrach i Karkonoszach w latach 1951–2015. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 41-62.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimatologia polska dawniej i dziś. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 61-66.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Zmiany klimatu a działania straży pożarnej. [w]: Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1. Red. Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2019 - s. 33-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Skrynyk Oleh: Wieloletnie zmiany temperatury powietrza, opadów i pokrywy śnieżnej w trzech pasmach górskich Europy Środkowej. [w]: Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Red. Leszek Kolendowicz, Ewa Bednorz, Arkadiusz M. Tomczyk. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019 - s. 53-70 (Studia i Prace z Geografii; 77)
 • Błażejczyk Krzysztof, Skrynyk Oleh: Principal features of Chornohora climate (Ukrainian Carpathians). - Bulletin of Geography. Physical Geography Series 2019, 17, 1 - s. 61-76.
 • Cerić Denis: Transgraniczna przestrzeń turystyczna obszarów morskich i nadmorskich na przykładzie Morza Bałtyckiego – próba wyjaśnienia pojęcia. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 531-551.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej. [w]: Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Red. Anna Cedro. Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 - s. 29-44.
 • Ciechański Ariel: Wyzwania w badaniach sieci pozamiejskiego transportu autobusowego na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczad. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 2 - s. 74-81.
 • Ciechański Ariel: Wojenne koleje polowe a rozwój wybranych kolei cukrowniczych w Polsce w latach 1918-39. [w]: Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej – funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie. Materiały z konferencji: Piaseczno-Nieporęt-Sochaczew 2019. Red. Tomasz Karolak, Marta Przygoda, Monika Szymańska, Łukasz Popowski. Warszawa: Stacja Muzeum, 2019 - s. 99-117.
 • Coudroy de Lille Lydia, Więckowski Marek: De la géographie, mais pas seulement... Les relations scientifiques entre la France et la Pologne. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2019, 55, 4 - s. 107-121.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Education, human capital and knowledge - The paradigm shift and future scenarios on Polish rural areas. [w]: Three decades of transformation in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 351-367.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Od analfabetyzmu do wykształcenia wyższego. [w]: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T.1. Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2019 - s. 147-167.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 325-347.
 • Dietze Elisabeth, Brykała Dariusz, Schreuder Laura T., Jażdżewski Krzysztof, Blarquez Olivier, Brauer Achim, Dietze Michael, Obremska Milena, Ott Florian, Pieńczewska Anna, Schouten Stefan, Hopmans Ellen C., Słowiński Michał: Human-induced fire regime shifts during 19th century industrialization: A robust fire regime reconstruction using northern Polish lake sediments. - PLoS ONE 2019, 14, 9 - s. e0222011.
 • Goliszek Sławomir: Time deviations in the operation of public transport providing access to selected services in the city of Szczecin. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 1 - s. 22-30.
 • Goliszek Sławomir: Differentiation of accessibility by public transport to selected services in Szczecin. [w]: Vseukrainska naukovo-prakticna konferencija "Kartograficne modeljuvannja ta geograficni informacijni sistemi", 3-5 zovtnja 2019 r., Lviv. Zbirnik materialiv. Red. R.I. Sossa. Lviv: Vidavnictvo Lvivskiej politehniki, 2019 - s. 80-83.
 • Górczyńska Magdalena, Śleszyński Przemysław, Niedzielski Michael A.: Impact of property rights and ownership on the development of Warsaw’s contemporary city centre. - European Planning Studies 2019, 27, 1 - s. 160-180.
 • Górny Agata, Śleszyński Przemysław: Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. - Geographia Polonica 2019, 92, 3 - s. 331-345.
 • Jabs Zofia, Affek Andrzej: Dostępność rolnicza Beskidów. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 97-111.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: In the starting blocks for smart agriculture: The internet as a source of knowledge in transitional agriculture. - NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 2019, 90-91 - s. 1-12.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Wasak Katarzyna: The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland). - Science of the Total Environment 2019, 690 - s. 1140–1150.
 • Karasiewicz Tomasz, Tobojko Lucyna, Świtoniak Marcin, Milewska Kinga, Tyszkowski Sebastian: The morphogenesis of erosional valleys in the slopes of the Drwęca valley and the properties of their colluvial infills. - Bulletin of Geography-Physical Geography Series 2019, 16 - s. 5-20.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on the functioning of river channels in the Polish Carpathians. [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 163-169.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. - Geomorphology 2019, 325 - s. 119-129.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Flood types in a mountain catchment: The Ochotnica River, Poland. - Acta Geographica Slovenica Geografski Zbornik 2019, 59, 1 - s. 23-36.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Kramkowska Daria Maria: Factors affecting bluff development around a mountain reservoir: a case study in the Polish Carpathians. - Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 2019, 101, 1 - s. 79-93.
 • Komornicki Tomasz: Efektywny czy równomierny? Jakiemu rozwojowi służą inwestycje transportowe w Polsce?. [w]: Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Red. Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019 - s. 132-151.
 • Komornicki Tomasz: Transportation infrastructure. [w]: Our Europe: 15 years of Poland in the European Union. Values, institutions, freedoms, sectoral policies, problems and key challenges. Red. Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, Barbara Błaszczyk. Warszawa: CASE – Center for Social and Economic Research, 2019 - s. 180-186.
 • Komornicki Tomasz: Wpływ powiązań międzynarodowych na możliwości kreowania marki terytorialnej. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2019, 275 - s. 9-28.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa. [w]: Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania. Red. Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, Barbara Błaszczyk. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2019 - s. 181-188.
 • Komornicki Tomasz: Transport infrastructure and accessibility. [w]: Social and economic development in Central and Eastern Europe: Stability and change after 1990. Red. Grzegorz Gorzelak. London: Routledge, 2019 - s. 244-266.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Miszczuk Andrzej: Delimitacja przygranicznych obszarów problemowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 467-486.
 • Konopski Michał, Wiśniewski Rafał: Wpływ reformy administracyjnej na tożsamość terytorialną mieszkańców północno-wschodniej Polski. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 609-630.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Tammaru Tiit: Social diversity and social interaction: community integration and disintegration in inner-city districts of Tallinn and Warsaw. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2019, 161 - s. 91-115.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Zawiska Izabela, Baranowski Jarosław: Łęgi jesionowo-wiązowe w dolinie środkowej Wisły – stan ekosystemów pozbawionych zalewów i wytyczne do działań ochronnych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 295-323.
 • Kowalski Mariusz: Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny. - Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 2019, 15 - s. 15-64.
 • Kowalski Mariusz: Spatial differences in voting behaviour among the inhabitants of rural areas in Eastern Europe. [w]: Three decades of transformation in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 143-163.
 • Kowalski Mariusz: Generational cycles and changes in time and space. - Geographia Polonica 2019, 92, 3 - s. 253-273.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Gadziszewska Joanna, Niska Monika, Florek Wacław, Degórski Marek: The record of postglacial environmental changes of the southern Baltic coastal zone in the sequence of fossil soils. - Journal of Soils and Sediments 2019, 19, 2 - s. 848-861.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub: Badania klimatu i bioklimatu miasta prowadzone w IGiPZ PAN. - Acta Geographica Lodziensia 2019, 108 - s. 63-77.
 • Mazur Marcin: Specificity and challenges of agriculture within Central-East Europe peripheries. Case study of the Visegrad countries area. [w]: Three decades of transformation in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 285-307.
 • Mazurek Damian: Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2019, 54 - s. 81-100.
 • Mazurek Damian: Uwarunkowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce - czynniki społeczne, przestrzenne i infrastrukturalne. - Czasopismo Geograficzne 2019, 90, 2 - s. 111-130.
 • Mosakowski Zachariasz, Brykała Dariusz: Types of watermills on Polish rivers - assumptions in the CeBaDoM database. - World Scientific News 2019, 131 - s. 75-87.
 • Naumov Nikola, Weidenfeld Adi: From socialist icons to post-socialist attractions: Iconicity of socialist heritage in Central and Eastern Europe. - Geographia Polonica 2019, 92, 4 - s. 379-393.
 • Niedzielski Michał, Kucharski Rafał: Impact of commuting, time budgets, and activity durations on modal disparity in accessibility to supermarkets. - Transportation Research Part D - Transport and Environment 2019, 75 - s. 106-120.
 • Obersteg Andreas, Arlati Alessandro, Acke Arianne, Berruti Gilda, Czapiewski Konrad, Dąbrowski Marcin, Heurkens Erwin, Mezei Cecilia, Palestino Maria Federica, Varju Viktor, Wójcik Marcin, Knieling Joerg: Urban regions shifting to circular economy: Understanding challenges for new ways of governance. - Urban Planning 2019, 4, 3 - s. 19-31.
 • Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna, Wiejaczka Łukasz, Łajczak Adam: Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs. - Environmental Impact Assessment Review 2019, 79 - s. 1-10.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Syiemlieh Himabok Jones, Kozłowski Rafał: Response of water chemistry to long-term human activities in the nested catchments system of subtropical Northeast India. - Water 2019, 11, 5 - 23 s.
 • Regulska Edyta: Potencjał krajobrazów rolniczych do świadczenia usługi dekompozycji materii organicznej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 107-119.
 • Remøy Hilde, Wandl Alexander, Cerić Denis, Van Timmeren Arjan: Facilitating circular economy in urban planning. - Urban Planning 2019, 4, 3 - s. 1-4.
 • Rączkowska Zofia: Wpływ koncepcji badawczych Mieczysława Klimaszewskiego na rozwój geografii fizycznej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 67-75.
 • Rączkowska Zofia: Human impact in the Tatra Mountains. - Cuadernos de Investigacion Geografica 2019, 45, 1 - s. 219-244.
 • Solon Jerzy: Rozwój poglądów Jerzego Kondrackiego na temat regionalizacji fizycznogeograficznej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 51-59.
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta: Wpływ zróżnicowania użytkowania krajobrazowego na cechy zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) obszarów rolnych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 349-364.
 • Stępniak Marcin, Pritchard John P., Geurs Karst T., Goliszek Sławomir: The impact of temporal resolution on public transport accessibility measurement: Review and case study in Poland. - Journal of Transport Geography 2019, 75, 2 - s. 8-24.
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Łuców Dominika, Barabach Jan, Brykała Dariusz, Tyszkowski Sebastian, Pieńczewska Anna, Śnieszko Zbigniew, Dietze Elisabeth, Jażdżewski Krzysztof, Obremska Milena, Ott Florian, Brauer Achim, Marcisz Katarzyna: Paleoecological and historical data as an important tool in ecosystem management. - Journal of Environmental Management 2019, 236 - s. 755-768.
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław: Practical aspects of landslides surveys using terrestrial laser scanning in diverse geomorphological terrains: Case studies from Polish Carpathians and Lower Vistula Valley. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2019, 62, 2 - s. 107-124.
 • Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław, Fidelus-Orzechowska Joanna, Żelazny Mirosław, Piątek Dawid: Impact of ski run construction on atypical channel head development. - Science of the Total Environment 2019, 692 - s. 791–805.
 • Wiejaczka Łukasz: Temporary dynamics of water temperature in the Carpathian dam reservoir (Besko in the upper Vistula basin). [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 107-112.
 • Wiejaczka Łukasz: Human impact on the river channels morphology in the Himalayas and its piedmont (India). [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 171-178.
 • Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Badura Monika, Maciejewska Karolina, Makowiecki Daniel, Moszczyński Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron, Tyszkowski Sebastian: The Teutonic crusade in Prussia: Reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław. - Antiquity 2019, 93, 369 - s. 752-771.
 • Więckowski Marek: Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 443-466.
 • Więckowski Marek: Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 443-466.
 • Więckowski Marek, Cyargeenka Aliaksandr: Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 589-608.
 • Więckowski Marek, Cyargeenka Aliaksandr: Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 589-608.
 • Więckowski Marek, Saarinen Jarkko: Tourism transitions, changes, and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 2019, 92, 4 - s. 369-377.
 • Wójcik Marcin, Jeziorska-Biel Pamela, Czapiewski Konrad: Between words: A generational discussion about farming knowledge sources. - Journal of Rural Studies 2019, 67 - s. 130-141.
 • Zaniewski Piotr T., Solon Jerzy, Ferchmin Marek, Otręba Anna: Dynamika występowania gatunków obcego pochodzenia na stałych powierzchniach badawczych w Kampinoskim Parku Narodowym. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2019, 38, 3-4 - s. 3-15.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. [w]: Zarządzanie rozwojem współczesnych miast. Red. Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 - s. 189-214.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Territorial cohesion: The economy and welfare of cities. [w]: Territorial cohesion. The urban dimension. Red. Eduardo Medeiros. Cham: Springer, 2019 - s. 39-66 (The Urban Book Series)
 • Śleszyński Przemysław: Geografia osadnictwa i ludności po Osiecznej. Szkic uwarunkowań i dróg rozwoju. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 39-50.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja podatku lokalizacyjnego od detalicznej działalności handlowej jako sposobu racjonalnego kształtowania sieci usług. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2019, 33, 1 - s. 106-116.
 • Śleszyński Przemysław: Directions of migration registered in the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Internal migrations in Poland. Red. Łukasz Skoczylas, Elżbieta Smolarkiewicz. Berlin: Peter Lang, 2019 - s. 97-117 (Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics; 9)
 • Śleszyński Przemysław: Społeczne źródła chaosu przestrzennego. [w]: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019 - s. 207-218.
 • Śleszyński Przemysław: Osadnicze i demograficzno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa powszechnego Polski. [w]: Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1. Red. Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2019 - s. 14-32.
 • Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w stulecie działalności (1918-2018). [w]: Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Red. Andrzej Gulczyński, Zbigniew Kruszewski. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2019 - s. 251-270.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne i spodziewane procesy demograficzne w gminie Pleszew i ich znaczenie dla polityki przestrzennej. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2019, 48 - s. 85-103.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018–2019. Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2019 - s. 124-170.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie migracji wewnętrznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym Polski. [w]: Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2019 - s. 60-73.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 61-80.
 • Affek Andrzej: What “Bee services” can different temperate lowland ecosystems really provide?. - Science Trends 2018, 12 - s. 46431.
 • Affek Andrzej: Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. - Ecological Indicators 2018, 94, 2 - s. 33-45.
 • Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Birek Ewa: Położenie i środowisko geograficzne powiatu włocławskiego. [w]: Monografia powiatu włocławskiego. Red. Krzysztof Mikulski, Tomasz Dziki. Włocławek: Starostwo Powiatowe we Włocławku, 2018 - s. 15-58.
 • Bański Jerzy: Wyzwania rozwojowe na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 25 - s. 45-59.
 • Bański Jerzy: Phases to the transformation of agriculture in Central Europe – Selected processes and their results. - Agricultural Economics 2018, 64 - s. 546-553.
 • Bański Jerzy: Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi. [w]: Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich. Red. Jerzy Wilkin. Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2018 - s. 9-18.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results. - Moravian Geographical Reports 2018, 26, 2 - s. 84-94.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowania wyborcze mieszkańców wsi. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 281-286.
 • Bański Jerzy, Mazurek Damian: Smart specialisation and the internal potential of regions in Poland. - Folia Geographica 2018, 60, 1 - s. 5-30.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Przestrzeń (nie)negocjowana. Zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w kształtowaniu wiejskiej przestrzeni w polskim prawie. - Studia Obszarów Wiejskich 2018, 51 - s. 75-98.
 • Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie składników obiegu wody w zlewni Bystrzanki oraz ich zmiany w wieloleciu 1971-2015 na podstawie modelowania SWAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. 2018 - s. 51-57 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowska Zofia: Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 11-20 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki. [w]: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018 - s. 359-390 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych w Szymbarku na podstawie wybranych wskaźników. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 35-52.
 • Brykała Dariusz: Reconstruction of disposable water resources stored in mill ponds in Poland in the late 18th century. [w]: Gestione dell’acqua in Europa (XII-XVIII Secc.). Selezione di ricerche. Firenze: Firenze University Press, 2018 - s. 337-352 (Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni; 49)
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej: Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych na Drwęcy i pomorskim odcinku Wisły w pierwszej połowie XIX wieku. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2018, 40 - s. 71-89.
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria: Watermills and windmills in open air museums within the Kujawsko-Pomorskie Region (in Poland) and their conservation issues. [w]: TIMS 14th Symposium 2015 Transactions. Sibiu: The International Molinological Society, 2018 - s. 461-474.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes and their catchment-scale environmental impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. - Geographia Polonica 2018, 91, 2 - s. 171-196.
 • Bucała-Hrabia Anna: Zmiany pokrycia i użytkowania ziemi w małych zlewniach polskich Karpat podczas przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 75-81 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Błażejczyk Anna, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Heat stress mortality and desired adaptation responses of healthcare system in Poland. - International Journal of Biometeorology 2018, 62, 3 - s. 307-318.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Climate related diseases. Current regional variability and projections to the year 2100. - Quaestiones Geographicae 2018, 37, 1 - s. 23-36.
 • Cebulak Elżbieta, Gębica Piotr, Limanówka Danuta, Starkel Leszek, Pyrc Robert: The role of orographic barriers in the origin of extreme rainfalls as exemplified by the front of high Eastern Himalaya and the low northern slope of Carpathians. - Landform Analysis 2018, 36 - s. 9-17.
 • Cebulski Jarosław: Zastosowanie analizy DoD do oceny ilości usuniętego materiału osuwiska przez potok. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 83-88 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Cerić Denis: Cruise tourism: from regional saturation towards global dynamic equilibrium. [w]: Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski. Cham: Springer, 2018 - s. 59-79 (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Chmielewski Tadeusz J., Śleszyński Przemysław, Chmielewski Szymon, Kułak Agnieszka: Estetyczne koszty chaosu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 365-403.
 • Ciechański Ariel: Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim górnictwie. - Technika Transportu Szynowego 2018, 1-2 - s. 29-36.
 • Ciechański Ariel: Warszawskie koleje dojazdowe – potencjał utracony?. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 17-42.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: Węgiel, polityka, stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018 - s. 531-544 (Zeszyty Rybnickie; 25)
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Otoczenie instytucjonalne a rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym kolei. [w]: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników. Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018 - s. 53-66.
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Problematyka rewitalizacji i adaptacji na cele muzealne obiektów kolejowych przez organizację pozarządową na przykładzie Parowozowni Skierniewice. [w]: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników. Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018 - s. 93-106.
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Wybrana problematyka transportu piwa koleją na Śląsku. [w]: Węgiel, polityka, stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018 - s. 307-322 (Zeszyty Rybnickie; 25)
 • Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine, Lemarchand Nathalie, Więckowski Marek: Efekty polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie geografii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. [w]: Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej. Red. Marek Więckowski, Maciej Jędrusik, Lydia Coudroy de Lille, Antoine Le Blanc. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2018 - s. 33-47.
 • Czapiewski Konrad: Ocena poziomu rozwoju usług pożytku publicznego. [w]: Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metody. Red. Marcin Wójcik. Łódź: Global Point, 2018 - s. 29-46.
 • Czymzik Markus, Muscheler Raimund, Adolphi Florian, Mekhaldi Florian, Dräger Nadine, Ott Florian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Aldahan Ala, Possnert Göran, Brauer Achim: Synchronizing 10Be in two varved lake sediment records to IntCal13 14C during three grand solar minima. - Climate of the Past 2018, 14 - s. 687-696.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas — Warsaw case study versus general problems. [w]: Climate change, extreme events and disaster risk reduction: Towards sustainable development goals. Red. Suraj Mal, R.B. Singh, Christian Huggel. Cham: Springer International Publishing, 2018 - s. 43-57 (Sustainable Development Goals Series)
 • Degórski Marek: Gospodarka o obiegu zamkniętym circular economy – nowe podejście w rozumieniu relacji człowiek - środowisko. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 27-35.
 • Dmochowska-Dudek Karolina, Bednarek-Szczepańska Maria: A profile of the Polish rural NIMBYist. - Journal of Rural Studies 2018, 58 - s. 52-66.
 • Dudzicka Grażyna, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Ucieczka Beniowskiego z Kamczatki i jego odkrywczy rejs po północnym Pacyfiku w świetle rękopiśmiennej mapy odnalezionej w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: 250 rokiv Barskij konfederacii. Materiali miznarodnoi naukovoi istoryko-kraeznavcoj konferencii, 11 travnja 2018 r. Winnica: PP Baliuk, 2018 - s. 50-68.
 • Eberhardt Piotr: Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 595-614.
 • Eberhardt Piotr: Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej. - Dzieje Najnowsze 2018, 50, 2 - s. 87-118.
 • Eberhardt Piotr: Vision for a future Europe according to a Russian map of 1914: A research note [tekst w j. hebrajskim]. - Horizons in Geography: Studies in Geography 2018, 94 - s. 164-171.
 • Eberhardt Piotr: Powojenna zachodnia granica polski wg projektu Biura Prac Politycznych z października 1940 roku. - Przegląd Geopolityczny 2018, 24 - s. 45-56.
 • Eberhardt Piotr: The Izborsk Club and their geopolitical phantasmagorias. - Studia Polityczne 2018, 46, 3 - s. 127-142.
 • Eberhardt Piotr: Uwarunkowania polityczne formowania się wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. - Przegląd Geopolityczny 2018, 26 - s. 9-31.
 • Eberhardt Piotr: The Russian Euro-Asian movement and its geopolitical consequences. - Comparative Civilizations Review 2018, 79 - s. 76-96.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wrońska-Wałach Dominika, Cebulski Jarosław, Żelazny Mirosław: Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland). - Science of The Total Environment 2018, 630 - s. 1298–1308.
 • Goliszek Sławomir: Identyfikacja transportowego i przestrzennego komponentu dostępności komunikacyjnej w wybranych nadmorskich ośrodkach miejskich. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 7–16.
 • Gus Magdalena, Wasak Katarzyna, Stolarczyk Mateusz, Musielok Łukasz: The impact of natural disasters on soils of mountain regions - Field session guide. [w]: The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide. Red. Marcin Sykuła. Poznań: Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2018 - s. 75-107.
 • Izdebski Waldemar, Śleszyński Przemysław, Malinowski Zbigniew, Kursa Michał: Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce. - Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2018, 2, 1 - s. 331-347.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na transport zawiesiny w potoku Bystrzanka w latach 1970-2017. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 125-128 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Wieloletnia zmienność erozji gleby w zlewni Homerki (Beskid Sądecki). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 129-133 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Long-term impact of land use changes on soil erosion in an agricultural catchment (the Western Polish Carpathians). - Land Degradation & Development 2018, 29 - s. 1871-1884.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Zmienność rozbryzgu i erozji gleby na stoku karpackim w latach 2012-2016. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 135-139 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Environmental factors affecting splash erosion in the mountain area (the Western Polish Carpathians). - Landform Analysis 2018, 36 - s. 97–111.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrogeomorfologiczny zapis aktywności osuwisk w okolicach Szymbarku na przykładzie osuwiska Sawickiego. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 141-145 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków - erozja gleby. - Pieniny Przyroda i Człowiek 2018, 15 - s. 165-174.
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek: Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 5-16.
 • Komornicki Tomasz: Improvement in road accessibility vs. the polycentricity of the Mazovian settlement network. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 26 - s. 11-32.
 • Komornicki Tomasz: Spatial planning in Poland – the territorial perspective. [w]: Territory and states. Essentials for coordination of spatial planning policies in the XXIst century. Red. Joaquin Farinos Dasi, Enrique Peiro. Valencia: Tirant Humanidades, 2018 - s. 529-562.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Degórska Bożena, Goch Katarzyna, Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Siłka Piotr: Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions. - Europa XXI 2018, 35 - s. 69-87.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskich. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 27 - s. 65-79.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea. - Bulletin of Geography. Socio-Economic Series 2018, 39, 1 - s. 53-63.
 • Korcelli Piotr: System osadniczy Polski – kierunki przemian. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 263-272.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: From metropolis to megacity. [w]: The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics. Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot. London: World Scientific Publishing Europe, 2018 - s. 61-76.
 • Kowalski Mariusz: Co ukształtowało regionalne zróżnicowania zachowań wyborczych?. [w]: Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej. Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2018 - s. 59-65 (Wolność i Solidarność; 82)
 • Kowalski Mariusz: Referendum konstytucyjne 1997. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 85-88.
 • Kowalski Mariusz: Referendum akcesyjne 2003. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 117-122.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 2001. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 107-115.
 • Kowalski Mariusz: Wybory do parlamentu europejskiego 2004. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 123-131.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 227-236.
 • Kowalski Mariusz: Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2018, 7 - s. 71-91.
 • Kowalski Mariusz: Wyborcza typologia gmin a uwarunkowania zachowań wyborczych. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 349-356.
 • Kowalski Mariusz: Wybory prezydenckie 2000. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 99-106.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 1997. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 89-97.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 1989. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 27-32.
 • Kowalski Mariusz: Wybory w Polsce przed rokiem 1989. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 17-23.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 1991. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 45-54.
 • Kowalski Mariusz: Referenda "uwłaszczeniowe" 1996. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 77-84.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 221-225.
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Stachyra Przemysław, Jóźwiak Marek: Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach gór niskich, wyżyn i pogórza. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 147-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kroczak Rafał, Fidelus-Orzechowska Joanna, Bucała-Hrabia Anna, Bryndal Tomasz: Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface. - Journal of Mountain Science 2018, 15, 12 - s. 2561-2578.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 341-364.
 • Kulikowski Roman: Władysława Stola (1931-2018). - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 369-371.
 • Kupiszewski Marek (aut.), Okólski Marek (współpr.): Demograficzne aspekty badań nad migracjami. [w]: Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018 - s. 30-67.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: Climatic and dam-induced impacts on river water temperature: Assessment and management implications. - Science of the Total Environment 2018, 626 - s. 1474-1483.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam: The Little Ice Age in the Tatra Mountains. - Cuadernos de Investigación Geográfica 2018, 44, 1 - s. 47-67.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Konopski Michał: Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca. - Studia Obszarów Wiejskich 2018, 51 - s. 7-26.
 • Melnyk Maryana, Korcelli-Olejniczak Ewa, Chorna Nelia, Popadynets Nazariy: Development of regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions. - Economic Annals ­XXI 2018, 173, 9-10 - s. 19-25.
 • Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Wulf Sabine, Plessen Birgit, Serb Johanna, Tjallingii Rik, Schwab Markus, Słowiński Michał, Brykała Dariusz, Tyszkowski Sebastian, Putyrskaya Victoria, Appelt Oona, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Site-specific sediment responses to climate change during the last 140 years in three varved lakes in Northern Poland. - Holocene 2018, 28, 3 - s. 464-477.
 • Plit Joanna, Plit Florian: Dzielnica krajobrazowa i prowincja krajobrazowa - ich miejsce w hierarchicznej regionalizacji krajobrazów kulturowych. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 3-16.
 • Prokop Paweł: Tea plantations as a driving force of long-term land use and population changes in the Eastern Himalayan piedmont. - Land Use Policy 2018, 77 - s. 51-62.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Impact of topography and sedentary swidden cultivation on soils in the hilly uplands of North-East India. - Land Degradation & Development 2018, 29, 8 - s. 2760–2770.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Natural conditions of coarse bedload transport in headwater catchments (Western Tatras, Poland). - Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 2018, 100, 4 - s. 370-387.
 • Płaczkowska Eliza, Siwek Janusz, Maciejczyk Karolina, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej: Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland). - Hydrology Research 2018, 49, 6 - s. 1946-1959.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Mikroregiony fizycznogeograficzne makroregionu Pojezierze Litewskie. [w]: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Red. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 235-248 (Prace Geograficzne; 266)
 • Rokicki Bartlomiej, Stępniak Marcin: Major transport infrastructure investment and regional economic development – An accessibility-based approach. - Journal of Transport Geography 2018, 72 - s. 36-49.
 • Roshan Gholamreza, Yousefi Robabe, Błażejczyk Krzysztof: Assessment of the climatic potential for tourism in Iran through biometeorology clustering. - International Journal of Biometeorology 2018, 62, 4 - s. 525-542.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Traffic modeling in Poland at the municipal level. Multi-purpose model. [w]: Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems. 15th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory & Practice 2018”. Selected papers. Red. Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2018 - s. 129-140 (Advances in Intelligent Systems and Computing; 844)
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 1 - s. 43-53.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Improvement of accessibiliy in Eastern Europe due to implementation of road projects in the Via Carpatia corridor. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2018, 160 - s. 177-196.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Changes in accessibility in Eastern Europe due to the road investments along the Via Carpatia corridor. - Transport Economics and Logistics 2018, 80 - s. 179-189.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych. - Transport Miejski i Regionalny 2018, 3 - s. 5-11.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech, Kołoś Arkadiusz, Guzik Robert, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Dostępność gmin transportem autobusowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 1 - s. 54-64.
 • Rychel Joanna, Woronko Barbara, Błaszkiewicz Mirosław, Karasiewicz Tomasz: Aeolian processes records within last glacial limit areas based on the Płock Basin case (Central Poland). - Bulletin of the Geological Society of Finland 2018, 90, 1-2 - s. 55-69.
 • Rykiel Zbigniew, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza w Polsce. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 11-16.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). - Land Degradation and Development 2018, 29, 8 - s. 2746–2759.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Rączkowski Wojciech, Wojciechowski Tomasz, Perski Zbigniew: Using TLS for monitoring talus slope morphodynamics in the Tatra Mts. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 179-198.
 • Sarnowski Łukasz, Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz: Modelowanie 3D zasięgu i pola widoku przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2018, 39, 1 - s. 5-24.
 • Solon Jerzy, Borzyszkowski Jan, Bidłasik Małgorzata, Richling Andrzej, Badora Krzysztof, Balon Jarosław, Brzezińska-Wójcik Teresa, Chabudziński Łukasz, Dobrowolski Radosław, Grzegorczyk Izabela, Jodłowski Miłosz, Kistowski Mariusz, Kot Rafał, Krąż Paweł, Lechnio Jerzy, Macias Andrzej, Majchrowska Anna, Malinowska Ewa, Migoń Piotr, Myga-Piątek Urszula, Nita Jerzy, Papińska Elżbieta, Rodzik Jan, Strzyż Małgorzata, Terpiłowski Sławomir, Ziaja Wiesław: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. - Geographia Polonica 2018, 91, 2 - s. 143-170.
 • Solon Jerzy, Myga-Piątek Urszula: Mikroregionalizacja fizycznogeograficzna - w poszukiwaniu standardowej metody. [w]: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Red. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 249-254 (Prace Geograficzne; 266)
 • Starkel Leszek: Odbudowa i rozwój polskiej geografii fizycznej po drugiej wojnie światowej w latach 1945–1980. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 157-168.
 • Starkel Leszek: The present state of Polish geography and the tasks awaiting it. - Papers on Global Change 2018, 25 - s. 113-121.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The role of transport and population components in change in accessibility: the influence of the distance decay parameter. - Networks and Spatial Economics 2018, 18, 2 - s. 291–312.
 • Sudra Paweł: Ewolucja kryteriów delimitacji wielkomiejskich układów osadniczych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 181-208.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Export activity patterns of border regions in Poland. - Europa XXI 2018, 34 - s. 113-122.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Pardus Joanna, Zaucha Jacek: Defining maritime space typology based on economic land–sea interaction. The case of the Polish Baltic Sea coast. - Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk 2018, 33, 1 - s. 223-232.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Dealing with maritime economy at the local level. Trends along the Coastal Poland. SHS Web of Conferences, 2018, 58 - 12 s.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Systemic transformation and changes in surface transport companies in Poland: A synthesis after twenty-five years. - Journal of Transport Geography 2018, 70 - s. 114-122.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pozamiejskim transporcie zbiorowym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. - Przegląd Komunikacyjny 2018, 73, 3 - s. 7-13.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Linowski Szymon, Marszelewski Włodzimierz, Kozyreva Elena A.: Analysis of river bank erosion by combined airborne and longrange terrestrial laser scanning: preliminary results on the Vistula river. - Geodynamics & Tectonophysics 2018, 9, 1 - s. 249-261.
 • Van Beynen Philip, Niedzielski Michał, Białkowska-Jelińska Elżbieta, Alsharif Kamal: Investigating groundwater vulnerability of a karst aquifer in Tampa Bay, Florida. [w]: Karst groundwater contamination and public health. Beyond case studies. Proceedings of a conference held in San Juan, Puerto Rico, January 27 to February 1, 2016. Organized by the Karst Waters Institute. Red. William B. White, Janet S. Herman, Ellen K. Herman, Marian Rutigliano. Cham: Springer, 2018 - s. 261-273 (Advances in Karst Science)
 • Vuorenmaa Jussi, Augustaitis Algirdas, Beudert Burghardt, Bochenek Witold, Clarke Nicolas, De Wit Heleen A., Dirnbock Thomas, Frey Jane, Hakola Hanele, Kleemola Sirpa, Kobler Johannes, Kram Pavel, Lindroos Anti-Jussi, Lundin Lars, Lofgren Stefan, Marchetto Aldo, Pecka Tomasz, Schulte-Bisping Hubert, Skotak Krzysztof, Srybny Anatoly, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho Liisa, Váňa Milan, Åkerblom Stafan, Forsius Martin: Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. - Science of the Total Environment 2018, 625 - s. 1129-1145.
 • Wasak Katarzyna, Drewnik Marek: Sequestration of organic carbon in rendzinas – a review. - Soil Science Annual 2018, 69, 2 - s. 75-87.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Water temperature dynamics in a complex of reservoirs and its effect on the temperature patterns of a mountain river. - Water Resources 2018, 45, 6 - s. 846-857.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Tamang Lakpa, Prokop Paweł: Local residents' perceptions of a dam and reservoir project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India. - Mountain Research and Development 2018, 38, 3 - s. 203-210.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Reservoir’s impact on the water chemistry of the Teesta River mountain course (Darjeeling Himalaya). - Ecological Chemistry and Engineering S 2018, 25, 1 - s. 73-88.
 • Wiejaczka Łukasz, Tamang Lakpa, Piróg Danuta, Prokop Paweł: Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India). - Environmental Earth Sciences 2018, 77, 20 - 9 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Czasowa dynamika temperatury wody w zbiorniku Besko na Wisłoku (polskie Karpaty). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 283-288 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Więckowski Marek: Transgraniczna dostępność transportowa na pograniczu polsko-słowackim. - Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych 2018, 2 - s. 123-133.
 • Więckowski Marek: From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails: New cross-border tourism in Poland. [w]: Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski. Cham: Springer, 2018 - s. 173-186 (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Więckowski Marek: Political borders under ecological control in the Polish borderlands. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 127-138.
 • Wiśniewski Rafał: Polacy za granicą - wyniki głosowania. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 297-310.
 • Węcławowicz Grzegorz, Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej. [w]: Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 198-228.
 • Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr, Bucała-Hrabia Anna: Badania właściwości geotechnicznych pokryw stokowych dolin potoków Jamne i Jaszcze w Gorcach. - Inżynieria Ekologiczna 2018, 19, 1 - s. 44-52.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjalne koszty odszkodowawcze związane z niewłaściwym planowaniem przestrzennym w gminach. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 404-424.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2011. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 187-195.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2010. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 175-186.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 225-247.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2005. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 133-142.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2005. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 143-154.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2007. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 155-163.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego 2014. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 197-205.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018. Red. Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2018 - s. 154-195.
 • Śleszyński Przemysław: Referendum 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: Research topics of geography of enterprise and decision-control functions in Poland against global trends. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2018, 32, 4 - s. 22-47.
 • Śleszyński Przemysław: Frekwencja wyborcza w latach 1990-2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 311-318.
 • Śleszyński Przemysław: Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego. Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 25 - s. 13-27.
 • Śleszyński Przemysław: Czas na reformę administracyjno-terytorialną. - Rzeczy Wspólne 2018, 27 - s. 24-34.
 • Śleszyński Przemysław: Syntetyczne miary zróżnicowania poparcia politycznego. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 327-338.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 29-80.
 • Śleszyński Przemysław: Problem podziału terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wnioski dla Polski. - Studia Regionalne i Lokalne 2018, 2 - s. 29-47.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne migracje wewnętrzne w Polsce. [w]: 25 wykładów o migracjach. Red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 235-248.
 • Śleszyński Przemysław: Wydatki związane z infrastrukturą techniczną. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 196-228.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego 2009. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 165-174.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki prac planistycznych w gminach a problem rozpraszania zabudowy. [w]: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Długoszowi. Red. Sławomir Kurek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 - s. 113-134 (Prace Monograficzne; 840)
 • Śleszyński Przemysław: Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 643-647.
 • Śleszyński Przemysław: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi. - Wieś i Rolnictwo 2018, 3 - s. 35-67.
 • Śleszyński Przemysław: "Polska w pigułce" - kongruencja miast i gmin. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 339-349.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie i rola informacji przestrzennej oraz monitoringu planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie i powiecie. [w]: Geoinformacja zmienia nasz świat. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2018 - s. 63-84.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa przestrzennego zróżnicowania współczesnych procesów demograficznych w Polsce. [w]: Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2018 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: HSR in Poland: Demand, spatial accessibility, and local spatial planning conditions. [w]: High-Speed Rail in Poland. Advances and perspectives. Red. Andrzej Żurkowski. Leiden: CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, 2018 - s. 117-130.
 • Śleszyński Przemysław, Krystian Heffner, Brygida Solga, Wiśniewski Rafał: Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r.. [w]: Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku. Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018 - s. 174-210.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Wnioski i rekomendacje. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 183-197.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Wprowadzenie. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 13-28.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Kryzys gospodarki przestrzennej i urbanistyki. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 29-74.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Koszty i straty bezładu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 99-182.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Uwarunkowania i przyczyny chaosu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 75-98.
 • Śleszyński Przemysław, Niedzielski Michał: Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 43-60.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Mazurek Damian: Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 209-240.
 • Śleszyński Przemysław, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara: Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives. - Geographia Polonica 2018, 91, 3 - s. 317-334.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users. - Ecosystem Services 2017, 26 - s. 183-196.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Sosnowska Agnieszka, Gerlée Alina, Kiszka Krzysztof: Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains. - Forest Ecology and Management 2017, 405 - s. 391-403.
 • Andrzejewski Leon, Starkel Leszek: Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustapienia ostatniego zlodowacenia. [w]: Hydrologia Polski. Red. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 - s. 111-116.
 • Bański Jerzy: The consequences of changes of ownership for agricultural land use in Central European countries following the collapse of the Eastern Bloc. - Land Use Policy 2017, 66 - s. 120-130.
 • Bański Jerzy: The future of rural Poland: the main trends and possible scenarios. - Eastern European Countryside 2017, 23 - s. 71-102.
 • Bański Jerzy: Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 595-616.
 • Bański Jerzy: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej. - Wieś i Rolnictwo 2017, 1 - s. 7-22.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Rural tourism – “an apple of the eye” of rural policy in Poland. - Europa XXI 2017, 32 - s. 37-50.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. - Mazowsze Studia Regionalne 2017, 21 - s. 103-116.
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Red. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 7-20 (Monografie Komisji Hydrologicznej PTG; 4)
 • Bochenek Witold: Niżówki w korycie Bystrzanki w wieloleciu 1991-2015. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2017, 19 - s. 61-68.
 • Bochenek Witold: Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996-2015. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 139-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kiszka Krzysztof: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 87-93 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Brauer Achim, Wulf Sabine, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał: Comment on the paper ‘Impact of volcanic eruptions on the environment and climatic conditions in the area of Poland (Central Europe)’ by A. Gałaś. - Earth-Science Reviews 2017, 172 - s. 248-250.
 • Bucała-Hrabia Anna: From communism to a free-market economy: A reflection of socio-economic changes in land use structure in the vicinity of the city (Beskid Sądecki, Western Polish Carpathians). - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 65-79.
 • Bucała-Hrabia Anna: Long-term impact of socio-economic changes on agricultural land use in the Polish Carpathians. - Land Use Policy 2017, 64 - s. 391-404.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konatancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 83-102.
 • Chmura Paweł, Konefał Marek, Andrzejewski Marcin, Kosowski Jakub, Rokita Andrzej, Chmura Jan: Physical activity profile of 2014 FIFA World Cup players, with regard to different ranges of air temperature and relative humidity. - International Journal of Biometeorology 2017, 61, 4 - s. 677-684.
 • Ciechański Ariel: Szanse i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego kolei wąskotorowych wykorzystywanego w turystyce – dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych. - Przegląd Komunikacyjny 2017, 1 - s. 2-9.
 • Ciechański Ariel: Dzieje rozwoju kolei na tle historycznym z uwzględnieniem różnic występujących w trzech zaborach. [w]: Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Materiały z konferencji 6 listopada 2017 r. Red. Renata Broniek, Maria Fudała, Dominika Leszczyńska, Walentyna Rakiel-Czarnecka. Warszawa: Stacja Muzeum, 2017 - s. 8-12.
 • Ciechański Ariel: Inicjator versus likwidator. Zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich. [w]: Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 71-92.
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym kolei – czy bariery formalne i finansowe skutecznie blokują jej rozwój?. - TTS Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 7-8 - s. 26-34.
 • Czapiewski Konrad: „Mała Ojczyzna Tatarów Polskich” – Kruszyniany. [w]: Tożsamość i „miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi. Red. Marcin Wójcik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 53-58.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas – Warsaw case study. - Europa XXI 2017, 32 - s. 51-70.
 • Degórski Marek: Jakość życia a potencjał środowiska i świadczenia ekosystemów. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 207-222.
 • Degórski Marek: Właściwości pokrywy glebowej jako narzędzie regionalizacji. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2017, 37 - s. 83-91.
 • Degórski Marek: Geograficzne prawidłowości zróżnicowania właściwości gleb bielicoziemnych i rdzawoziemnych w Europie Środkowej i Północnej - trendy i dyskontynuacje procesów. [w]: Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych Środkowej i Północnej Europy. Wydanie jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Alojzego Kowalkowskiego. Red. Alojzy Kowalkowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2017 - s. 209-258.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: Impact of road traffic on soil properties (Polish case study). - Ukrains'kij geograficnij zurnal 2017, 2017, 2 - s. 34-39.
 • Dmochowska-Dudek Karolina, Bednarek-Szczepańska Maria: The NIMBY syndrome in rural areas. The case of Poland. a research report. [w]: New developments in the rural space of Central and South-East Europe. Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015. Red. Peter Jordan. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Institut fuer Stadt- und Regionalforschung, 2017 - s. 99-119 (ISR-Forschungsberichte; 43)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na współczesnym terytorium państwa białoruskiego w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2017, 1 - s. 79-104.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na ziemi łotewskiej w XX i na początku XXI wieku. - Sprawy Narodowościowe. Seria nowa 2017, 49 - s. 1-16.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje geopolityczne depopulacji trzech państw bałtyckich. - Przegląd Geopolityczny 2017, 19 - s. 49-69.
 • Eberhardt Piotr: Political and administrative boundaries of the German state in the 20th century. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 335-350.
 • Eberhardt Piotr: Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 319-338.
 • Eberhardt Piotr: Polskie Imperium Słowiańskie według map Stanisława Wendekera z 1939 r. i Konfederacji Narodu z 1941 r. - Studia Geohistorica 2017, 5 - s. 190-199.
 • Fojutowski Michał, Kramkowski Mateusz: International ICLEA Final Symposium (Potsdam, 7-9 June 2017). - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 499-501.
 • Gamrat Wojciech, Błaszkiewicz Mirosław, Andrzejewski Leon, Krześlak Iwona: Asynchronous development of two Late Glacial lake basins near the Drwęca ice-marginal valley (N Poland). - Geological Quarterly 2017, 61, 2 - s. 450-464.
 • Gierszewski Piotr, Zakonnov Viktor V., Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi*. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 391-412.
 • Goliszek Sławomir: Space-time variation of accessibility to jobs by public transport – a case study of Szczecin. - Europa XXI 2017, 33 - s. 49-66.
 • Goliszek Sławomir: Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 36-49.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Snow avalanche activity in Żleb Żandarmerii in a time of climate change (Tatra Mts., Poland). - Catena 2017, 158 - s. 201–212.
 • Hawro Violetta, Ceryngier Piotr, Kowalska Anna, Ulrich Werner: Landscape structure and agricultural intensification are weak predictors of host range and parasitism rate of cereal aphids. - Ecological Research 2017, 32, 2 - s. 109-115.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Barsevskis Arvids, Wróbel Grzegorz, Degórska Anna, Skotak Krzysztof, Krzysztofiak Lech, Szpikowski Józef, Bochenek Witold, Janisz Barbara, Huruk Karol: Wybrane elementy struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w badanych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 177-184 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 195-200 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 201-206 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 207-210 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof: The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians). - Zeitschrift für Geomorphologie 2017, 61, 1 - s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Lekach Judith, Bucała-Hrabia Anna: Diversification of the hydromorphological state and the habitat quality of streams in the Negev Desert (Israel). - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 3 - s. 1-10.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Komornicki Tomasz, Ciołek Dorota: Territorial capital in Poland. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 93-146.
 • Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol: Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. [w]: Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. Red. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 2017 - s. 189-213.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 269-289.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Border traffic as a measure of trans-border relations. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2017, 159 - s. 151-172.
 • Konopski Michał: Territorial uncertainty of Podlasie region. Regional identity vs. administrative division. - Europa XXI 2017, 33 - s. 21-31.
 • Konopski Michał, Mazurek Damian: Tożsamość terytorialna jako zasób lokalny w powiatowych dokumentach strategicznych województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 73-98.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea. - Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale 2017, 7 - s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems - the metropolitan age. - Studia Regionalia 2017, 50 - s. 70-85.
 • Kovarik Johanna, Van Beynen Philip, Niedzielski Michał: Groundwater vulnerability mapping for a sub‑catchment of the Rio La Venta watershed, Chiapas, Mexico. - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 23 - s. 1-11.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1 - s. 236-245.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats. - Silva Fennica 2017, 51, 1 - s. art. id 1684.
 • Kowalski Mariusz: Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 57-72.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Gadziszewska Joanna: Characteristics of permafrost-affected soil in a cliff in the central part of the Polish Baltic coastal zone. - Journal of Soils and Sediments 2017, 17 - s. 960-973.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Mapping ecosystem services – a new regional-scale approach. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 503-520.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Was sagt die Migrationsforschung politischen Entscheidungstraegern und der Oeffentlichkeit? Kernbotschaften europaeischer Forscher. [w]: Zukunft der Migration. Reflexion über Wissenschaft und Politik. Red. Werner Haug, Georg Kreis. Zurich: NZZ Libro, 2017 - s. 31-37.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Brunarska Zuzanna: The futures of ethnic groups in the Russian Federation. - Eurasian Geography and Economics 2017, 58, 3 - s. 279-296.
 • Kędzia Stanisław: Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 353-376.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Dyspersja lasów bukowych (Fagion sylvaticae) na Pojezierzu Mazurskim – studium przypadku: od rejestracji faktu do interpretacji biogeograficznej. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2017, 24, 1 - s. 17-28.
 • Mazur Marcin: Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji. - Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim 2017, 2, 2 - s. 47-57.
 • Mazur Marcin: Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods. - Polish Cartographical Review 2017, 49, 2 - s. 47-57.
 • Mazurek Damian: Potencjał rozwoju rolnictwa i specjalizacja produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych w Polsce. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 171-186.
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Transport in Poland during the period of accession to the European Union. - Journal of Geography, Politics and Society 2017, 7, 3 - s. 41–49.
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Polonya’da Ulaşım ve Taşımacılık. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyet. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 485-497.
 • Prokop Paweł: The first medium-scale topographic map of Galicia (1779-1783) – survey, availability and importance. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 97-104.
 • Prokop Paweł: The role of man and extreme events in the transformation of environment at the margin of the Eastern Himalaya and their piedmont. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 93-96.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Impact of the Darjeeling–Bhutan Himalayan front on rainfall hazard pattern. - Natural Hazards 2017, 89, 1 - s. 387-404.
 • Płaczkowska Eliza: Slope-fluvial system structure in the Western Tatra Mountains (Poland): slope-to-channel transition. - Arctic Antarctic and Alpine Research 2017, 49, 4 - s. 569-583.
 • Rees Philip, Bell Martin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. - Population Space and Place 2017, 23, 6 - s. 1-22.
 • Regulska Edyta: Warmińska Jerozolima - Głotowo. [w]: Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi. Red. Marcin Wójcik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 45-52.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Tree stand data as a basis for forest ecosystem services identification and assessment. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2017, 45 - s. 19-28.
 • Rosik Piotr: Diagnoza i zmiany dostępności drogowej Polski w wymiarze europejskim. - Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 2017, 64 - s. 187-198.
 • Rosik Piotr: Wpływ rozbudowy infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy? Jak to ocenić?. [w]: Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka. Red. Joanna Obarymska-Dzierzgwa, Edyta Boratyńska-Karpiej. Warszawa: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 2017 - s. 57-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Znaczenie środków UE w perspektywie 2014-2020 dla zmiany krajowej i międzynarodowej dostępności drogowej Polski. - Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 2017, 74 - s. 367-376.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI 2017, 33 - s. 67-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 5-7.
 • Sigareva Lubov E., Timofeeva Natalia A., Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr: Оcenka variabiel'nosti troficeskogo sostojanija vloclavskogo vodohronilisca po osadocnym pigmentam. - Voda: himija i ekologija 2017, 2 - s. 3-8.
 • Solon Jerzy: Szata roślinna. [w]: Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Ewa Malinowska. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2017 - s. 221-282.
 • Solon Jerzy, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa: Game animals as indicators of the potential of ecosystem services supply. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2017, 14 - s. 63-77.
 • Starkel Leszek: Down the memory lane: Association of Polish geomorphologists with India. - Journal of Indian Geomorphology 2017, 5 - s. 3-56.
 • Starkel Leszek: Uwagi o poligenezie rzeźby gór (na przykładzie Karpat). - Acta Geographica Lodziensia 2017, 106 - s. 31-35.
 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial evolution in young orogenic systems. - Journal of Indian Geomorphology 2017, 5 - s. 57-64.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during interpleniglacial in the geoecosystems of South-Eastern Poland. - Geochronometria 2017, 44 - s. 202-215.
 • Starkel Leszek, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Role of tributaries in shaping the middle course of the Himalayan River Teesta after the 1968 extreme floods. - Current Science 2017, 112, 9 - s. 1896-1903.
 • Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir: Spatio-temporal variation of accessibility by public transport - the equity perspective. [w]: The rise of big spatial data. Red. Igor Ivan, Alex Singleton, Jiří Horák, Tomáš Inspektor. Cham: Springer International Publishing, 2017 - s. 241-261 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Stępniak Marcin, Jacobs-Crisioni Chris: Reducing the uncertainty induced by spatial aggregation in accessibility and spatial interaction applications. - Journal of Transport Geography 2017, 61 - s. 17-29.
 • Szlachta Jacek, Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Polish development policy and its territorial dimension. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 49-72.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Rzodkiewicz Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2017, 158, 15 - s. 94–106.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 233-267.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Linowski Szymon, Marszelewski Włodzimierz: Testing of differential elevation models based on combined airborne and long-range terrestrial laser scanning for assessment of river bank erosion. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 493-498.
 • Wendt Jan A., Więckowski Marek, Wiskulski Tomasz: Polonya’nın Turizm Hareketliliğindeki Değişimler. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 159-176.
 • Wiejaczka Łukasz, Olędzki Jan Romuald, Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata: A spatial and temporal analysis of land use changes in two mountain valleys: with and without dam reservoir (Polish Carpathians). - Quaestiones Geographicae 2017, 36, 1 - s. 129-137.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie). - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 165-181.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Effect of a small dam reservoir on the water temperature in a Carpathian river. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 481-491.
 • Wiśniewski Rafał: Spatial differentiation of urban population change in Russia. - Bulletin of Geography Socio-economic Series 2017, 38 - s. 143-162.
 • Wiśniewski Rafał: Etniczny wymiar depopulacji w Rosji w ujęciu regionalnym. - Przegląd Wschodnioeuropejski 2017, 8, 2 - s. 125-143.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: The place based approach in development policy. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 297-310 (Regions and Cities; 111)
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szlachta Jacek: Territorial Cohesion in Polish regional development policy as a process of adaptation to the specifics of a territorial unit. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 205-222.
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała-Hrabia Anna, Gruchot Andrzej T., Kapustova Veronika: Slope stability basic information. [w]: Open channel hydraulics, river hydraulic structures and fluvial geomorphology for engineers, geomorphologists and physical geographers. Red. Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecky, Erik Hendrickson. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017 - s. 280-302.
 • Śleszyński Przemysław: Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 565-593.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. - TTS Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 6 - s. 18-21.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 7-18.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego i jej uwarunkowania dla polityki rozwoju. [w]: Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 - s. 32-65.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Affek Andrzej: Past Carpathian landscape recorded in the microtopography. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 415-424.
 • Affek Andrzej: Hidden cultural heritage in the abandoned landscape - identification and interpretation using airborne LiDAR. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 411-414.
 • Bartłomiejczyk Mikołaj, Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina. - Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 2016, 15, 4 - s. 21-31.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 35-44.
 • Bański Jerzy: Geography of world class universities. - Wulfenia 2016, 23, 6 - s. 361-376.
 • Bański Jerzy: Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 44 - s. 7-19.
 • Bański Jerzy: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 167 - s. 274-284.
 • Bański Jerzy: Rozważania na temat stanu i perspektyw geografii w Polsce. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 107-115.
 • Bański Jerzy: Small farms in rural space: a diagnosis of their circumstances and significance, as exemplified by the case of Poland. [w]: Sustainable Livelihood Security fo Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 03-06 February 2015, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Proceedings. Red. A.K. Srivastava, T.K. Datta, K.K Vass, V.K. Gupta, S. Ayyappan. New Delhi: National Academy of Agricultural Sciences, 2016 - s. 39-48.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland. [w]: Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences. Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 223-242.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Funkcje gospodarcze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 89-112.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Górczyńska Magdalena: Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas. - Journal of Urban and Regional Analysis 2016, 8, 2 - s. 117-131.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy. - Land Use Policy 2016, 54 - s. 1-17.
 • Bański Jerzy, Ryger Tomasz: Planowanie i zarządzanie. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 131-144.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 41 - s. 43-61.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. - Polityka Energetyczna 2016, 19, 1 - s. 53-72.
 • Bochenek Witold: Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 ). - Prace Geograficzne 2016, 147 - s. 67-80.
 • Bochenek Witold: Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego fliszowej zlewni Bystrzanki. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 131-135 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Bochenek Witold: Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015. - Acta Agrophysica 2016, 23, 3 - s. 319-330.
 • Bochenek Witold, Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 29-41.
 • Brykała Dariusz: Wielowiekowe wykorzystanie energii wody – od młynów wodnych do MEW Soczewka. - Energetyka Wodna 2016, 5, 4 - s. 36-40.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Archiwum zmian klimatu i środowiska ostatnich 13 tysięcy lat w dnie Jeziora Czechowskiego na Kociewiu. - Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 2016, 11 - s. 9-15.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Kręcisz Beata, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Pałczyński Cezary: Urban Heat Island and bioclimatic comfort in Warsaw. [w]: Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario. Ed. Francesco Musco. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 377-395.
 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 5-17.
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Ciechański Ariel: Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce. [w]: Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2016 - s. 471-488.
 • Ciechański Ariel: Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza– zarys dziejów. - TTS Technika Transportu Szynowego, 2016, 7-8 - s. 10-14.
 • Czapiewski Konrad: Mieszkalnictwo i infrastruktura. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 113-130.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Górczyńska Magdalena: The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. - European Countryside 2016, 8, 4 - s. 413-426.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Owsiński Jan, Śleszyński Przemysław: A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects. - Studies in Agricultural Economics 2016, 118 - s. 5-15.
 • Degórski Marek: Identyfikacja problemów w polityce krajobrazowej Polski w kontekście ochrony krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego kraju. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 261 - s. 9-33.
 • Degórski Marek: Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy. [w]: Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Red. Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 31-46 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 9)
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: Impact of road traffic on soil properties – Polish case study. [w]: Recent researches in interdisciplinary sciences. Red. Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2016 - s. 735-745.
 • Dräger Nadine, Brauer Achim, Brademann Brian, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Schlaak Norbert: Spontaneous self-combustion of organic-rich lateglacial lake sediments after freeze-drying. - Journal of Paleolimnology 2016, 55, 2 - s. 185-194.
 • Dąbrowska Jolanta, Kaczmarek Halina, Markowska Joanna, Tyszkowski Sebastian, Kempa Olgierd, Gałęza Marta, Kucharczak-Moryl Ewa, Moryl Andrzej: Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland. - Environmental Monitoring and Assessment 2016, 188, 8 - s. 1-14.
 • Eberhardt Piotr: In Memory of Professor Antoni Kukliński, 1927–2015. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 241-243.
 • Eberhardt Piotr: The concept of boundary between the Latin and the Byzantine civilizations in Europe. - Comparative Civilizations Review 2016, 75 - s. 44-69.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Rzeszy Słowiańskiej według Karela Kramářa. - Przegląd Geopolityczny 2016, 18 - s. 19-37.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje federacyjne Milana Hodžy. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 223-246.
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 209-236.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2016, 2 - s. 12-19.
 • Goliszek Sławomir: Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016, 30, 4 - s. 65-78.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013. - Transport Miejski i Regionalny 2016, 3 - s. 16-27.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Comparative analysis of railway transport to the voivodship centers of Eastern Poland — cities of Białystok, Lublin, and Rzeszów. - Barometr Regionalny 2016, 14, 3 - s. 103-114.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. - TTS Technika Transportu Szynowego 2016, 10 - s. 20-29.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: The use of general transit feed specification (GTFS) application to identify deviations in the operation of public transport at morning peak hours on the example of Szczecin. - Europa XXI 2016, 31 - s. 51-60.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. - Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 2016, 15, 3 - s. 19-34.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. - Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, 7-8 - s. 42-51.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland). - Geomorphology 2016, 263 - s. 39-49.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Rączkowska Zofia, Maciata Andrzej: Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 65-77.
 • Gębica Piotr, Jacyszyn Andrij, Krąpiec Marek, Budek Anna, Czumak Natalia, Starkel Leszek, Andrejczuk Wiaczesław, Ridush Bogdan: Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. - Quaternary International 2016, 415 - s. 55-66.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Poziom wykształcenia rolników w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 9-28.
 • Janc Krzysztof, Siłka Piotr: How big is the digital divide between rural and urban areas in Poland?. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 45-58.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej. - Soil Science Annual 2016, 67, 3 - s. 131-139.
 • Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Janecka Katarzyna, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: What can we learn from archive records of snow avalanches in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 33-51.
 • Kaczmarek Halina, Mazaeva Oksana A., Kozyreva Elena A., Babicheva Viktoria A., Tyszkowski Sebastian, Rybchenko Artem A., Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Słowiński Michał: Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir. - Journal of Great Lakes Research 2016, 42, 5 - s. 926-941.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Spatial variations of suspended sediment grain size in small mountain catchment during summer floods. - Studia Geomorphologica Carpatho Balcanica 2016, 50 - s. 53-63.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 53-59.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 111-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Hydromorphological state and habitat quality of mountain rivers above and below reservoirs (the Polish Carpathians). [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 131-138.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał: Influence of reservoirs on the concentration of nutrients in the water of mountain rivers. - Ecological Chemistry and Engineering S 2016, 23, 3 - s. 413-424.
 • Kiszka Krzysztof: Degradacja pienińskich szlaków związana z górską turystyką pieszą. - Pieniny Przyroda i Człowiek 2016, 16 - s. 145–165.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrochronological study of the Sawicki landslide activity in the Beskid Niski Mts (Polish Flysch Carpathians). - Landform Analysis 2016, 32 - s. 9-26.
 • Komornicki Tomasz: Migration outflow from rural areas in Poland after the year 2004. - Informationen zur Raumentwicklung 2016, 2 - s. 151-160.
 • Komornicki Tomasz: Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej. - Prace i Studia geograficzne 2016, 61 1 - s. 103-119.
 • Komornicki Tomasz: Geografia społeczno-ekonomiczna a terytorializacja polityki rozwoju. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 87-98.
 • Konopski Michał: Środowisko przyrodnicze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 9-34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr: Train and bus commuting in Polish metropolitan areas: complementary or separate services?. [w]: AET Papers Repository. Henley-in-Arden: Association for European Transportation, 2016 - 14 s.
 • Kowalski Mariusz: Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 489-510.
 • Kowalski Mariusz: Morawianie (Morawcy) w Polsce. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 115-132.
 • Kowalski Mariusz: Europejski układ centrum-pereferia z perspektywy badań genetycznych. - Obóz 2016, 55 - s. 19-32.
 • Kołaczkowska Ewa: Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray. [w]: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. Red. Artur Obidziński, Ewa Kołaczkowska, Anna Otręba. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2016 - s. 9-13.
 • Kramkowski Mateusz, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wiśniewska Daria: Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2016, 43 - s. 93-104.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Fidelus Joanna: The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland). - Environmental Earth Sciences 2016, 75, 3 - s. 1-14.
 • Kruczkowska Bogusława: The use of kettle holes for reconstructing former soil cover in different types of land use. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 323-343.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Dudek Wojciech: Odczucie cieplne a potencjał alergenny. - Przegląd Komunalny 2016, 8 - s. 45-49.
 • Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Two faces to the greenery on housing estates–mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study. - Urban Forestry & Urban Greening 2016, 16 - s. 170-181.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones. - Acta Geographica Lodziensia 2016, 104 - s. 21-33.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu. [w]: Tereny zieleni wobec zmian klimatu. Red. Marek Kosmala. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 2016 - s. 143-156.
 • Kupiszewski Marek: Przyszłość demograficzna Polski. [w]: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016 - s. 80-97.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: Disturbance of water‐air temperature synchronisation by dam reservoirs. - Water and Environment Journal 2016, 30, 1-2 - s. 31-39.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of reservoirs in shaping the dominant cyclicity and energy of mountain river flows. - River Research and Applications 2016, 32, 4 - s. 561-571.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: Aktywność spływów gruzowych w polskiej części Karkonoszy w świetle badań lichenometrycznych. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 3 - s. 401-416.
 • Lech Paweł, Dróżdż Paulina, Hildebrand Robert, Kasprowicz Hanna, Kowalska (IBL) Anna, Małachowska Jadwiga, Solon Jerzy, Wawrzoniak Jerzy, Wiech Katarzyna, Wójcik Józef: Ocena zagrożenia lasów w Polsce na podstawie monitoringowych badań tempa i kierunków zmian w ekosystemach leśnych. [w]: Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej. VIII Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary, 15-17 marca 2016 r. Red. Wojciech Gil. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2016 - s. 297-316.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Janecka Karolina: Combining tree-ring dating and geomorphological analyses in the reconstruction of spatial patterns of the runout zone of snow avalanches, Rybi Potok Valley, Tatra Mountains (Poland). - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 31-45.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Guzik Patryk, Guzowski Mateusz, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne – studium przypadku z Doliny Rybiego Potoku, Tatry Wysokie. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2016, 18, 3 - s. 111-122.
 • Mazur Marcin: Demografia. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 53-70.
 • Mazur Marcin: Społeczeństwo. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 71-88.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 7-22.
 • Obidziński Artur, Mędrzycki Piotr, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Marciszewska Katarzyna: Do David and Goliath play the same game? Explanation of the abundance of rare and frequent invasive alien plants in urban woodlands in Warsaw, Poland. - PLOS ONE 2016, 11 - 28 s.
 • Ochtyra Adrian, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Marcinkowska-Ochtyra Adriana, Jarocińska Anna: Ocena kondycji drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego za pomocą metody drzewa decyzyjnego oraz wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat 5 TM. - Sylwan 2016, 160, 3 - s. 256-264.
 • Ott Florian, Wulf Sabine, Serb Johanna, Słowiński Michał, Obremska Milena, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Constraining the time span between the Early Holocene Hässeldalen and Askja-S Tephras through varve counting in the Lake Czechowskie sediment record, Poland. - Journal of Quaternary Science 2016, 31, 2 - s. 103-113.
 • Owsiński Jan W., Śleszyński Przemysław: Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 251-257.
 • Plit Florian, Plit Joanna: Hierarchia regionów krajobrazów kulturowych poziomy 3-10. Państwa krajobrazowe i regiony niższych szczebli. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2016, 31 - s. 9-24.
 • Plit Florian, Plit Joanna: Zagrożenia rozwoju lokalnego w strefie pograniczy administracyjnych. Przykłady z Francji i z Polski. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 11-20.
 • Plit Joanna, Myga-Piątek Urszula: Investigating openness of the cultural landscape: a methodological proposal. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 129-140.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes in the area with the highest rainfall in the world (Meghalaya Plateau, India): Causes and implications. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 143-159 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Prokop Paweł, Arbenz Thomas: Landscape and landforms of the Meghalaya Plateau. [w]: Cave pearls of Meghalaya. A cave inventory covering the Jaintia Hills. Meghalaya India. Volume 2. North Shnongrim Ridge and the Liat Prah Cave system. Red. Thomas Arbenz. India: Replika Press Pvt. Ltd., 2016 - s. 18-25.
 • Płaczkowska Eliza: Structure of the headwater valley segment in the Western Tatras. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 89-103.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The role of habitat heterogenity in the relationships between soil properties and earthworm assemblages: a case study in Pomerania (Northern Poland). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 311-322.
 • Roo-Zielińska Ewa, Affek Andrzej, Kowalska Anna, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 274-291.
 • Rosik Piotr: Determinants of demand in individual transport with particular reference to spatial aspect. - Europa XXI 2016, 31 - s. 81-94.
 • Rosik Piotr: Model uwarunkowań dostępności (NeST box) – integracja metod badawczych, atrybutów, komponentów i wymiarów dostępności. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 2 - s. 7-15.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016, 30, 4 - s. 21-34.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności drogowej i kolejowej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w latach 2007-2015. [w]: Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich. Red. Marcin Połom. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2016 - s. 7-21 (Regiony Nadmorskie; 24)
 • Rudenko Leonid, Lisovsky Sergiy, Maruniak Eugenia, Farion Yuriy: Challenges and threats of Ukrainian spatial development on the way to European integration. - Europa XXI 2016, 30 - s. 89-107.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions of snow avalanches in the Tatra Mountains. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2016, 60, 4 - s. 285-297.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Deglaciation and impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley: the Kumaun Himalaya, India. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 67-82 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Rączkowska Zofia, Kaczka Ryszard J.: From editors. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 5.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Długosz Michał: The morphodynamics of slopes within the snow avalanche starting zones in the Tatras. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 17-29.
 • Sarnowski Łukasz, Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz: Planning a greenway based on an evaluation of visual landscape attractiveness. - Moravian Geographical Reports 2016, 24, 3 - s. 55–66.
 • Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Jaworska Barbara: Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, 52, 4 - s. 529-560.
 • Skała Magdalena, Wolski Jacek: Osadnictwo i ludność. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 347-376 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Spyt Barbara, Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Application of timberline morphometric analysis for detecting snow avalanche paths: A case study of the Tatra Mountain. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 91-111.
 • Starkel Leszek: Paleohydrology of the Upper Vistula river basin. [w]: Flood risk in the Upper Vistula Basin. Red. Zbigniew W. Kundzewicz, Markus Stoffel, Tadeusz Niedźwiedź, Bartłomiej Wyżga. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 293-307 (GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences)
 • Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze - modelowanie stoków. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 197-207 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Starkel Leszek: Contribution of the Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands IGSO PAS in Kraków to the development of Polish Geomorphology (1953-2012). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 389-404.
 • Stillwell John, Bell Martin, Ueffing Philipp, Daras Konstantinos, Charles-Edwards Elin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: comparing distance travelled and its frictional effect. - Environment and Planning A 2016, 48 - s. 1657-1675.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: From improvement in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial approach. - Journal of Transport and Land Use 2016, 9, 3 - s. 1-13.
 • Sudra Paweł: Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl*. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 247-272.
 • Szmyd Jakub: The impact of mountain lee waves on the near-surface atmospheric pressure and local air circulation in the foreland of the Polish Tatra Mountains. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 405-409.
 • Szmyd Jakub: Influence of lee waves and rotors on the near-surface flow and pressure fields in the northern foreland of the Tatra Mountains. - Meteorological Applications 2016, 23 - s. 209-221.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 441-467.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 207-221.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 485-504.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Changes in melatonin secretion in tourists after rapid movement to another lighting zone without transition of time zone. - Chronobiology International 2016, 33, 2 - s. 220-233.
 • Wiejaczka Łukasz: Riverbeds level changes in the margin and foreland of the Darjeeling Himalaya during the years with a normal monsoon rainfall. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 83-95 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Effect of a reservoir operation on relations between river water temperature and air temperature. [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 73-80.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Wiśniewski Rafał: Ludność żydowska w krajobrazie etnicznym Rosji (1989-2010). - Kwartalnik Historii Żydów 2016, 4 - s. 911-927.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany etniczne na Krymie - od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783-2014). - Przegląd Wschodnioeuropejski 2016, 7, 2 - s. 73-87.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Wolski Jacek: Krajobraz z pamięcią czy pamięć o krajobrazie?. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 679-687 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: The landscape of abandoned villages in the Western Bieszczady: The problem of definition and classification. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 371-387.
 • Wolski Jacek: Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772-1939). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 107-174 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Zachować od niepamięci. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 21-42 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy antropogenicznej rzeźby jako zapis dawnej działalności gospodarczej człowieka. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 165-205 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Komunikacja i transport w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 715-754 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy ochrony przyrody. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 473-535 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek, Blin-Olbert Danuta: Wybrane elementy bojkowskiej kultury materialnej. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 615-657 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wulf Sabine, Dräger Nadine, Ott Florian, Serb Johanna, Appelt Oona, Guðmundsdóttir Esther, Van den Bogaard Christel, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Holocene tephrostratigraphy of varved sediment records from Lakes Tiefer See (NE Germany) and Czechowskie (N Poland). - Quaternary Science Reviews 2016, 132 - s. 1-14.
 • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Zakonnova Arina V., Kaszubski Michał: Prostranstvienno-vriemiennaja transformacija gruntovogo kompleksa vodohraniliszcz Volgi. Soobscenije 3. Ocenka izmienienija morfomietriceskih haraktieristik v riezultatie nakoplenija donnych otlozenij v Uglicskom vodohranilisce. - Vodnoje Hoziajstvo Rossii: Problemy, Tiehnologii, Upravlenije 2016, 6 - s. 61-72.
 • Załęska-Radziwiłł Monika, Affek Katarzyna, Doskocz Nina, Affek Andrzej: In vitro and in vivo genotoxicity assessment of selected pharmaceuticals in relation to Escherichia coli and Cyprinus carpio. - Journal of Environmental Science and Health, Part A 2016, 51, 12 - s. 1053-1061.
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała Anna, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians) – preliminary results. - Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 2016, 48, 1 - s. 27-40.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 61-84.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 123-150.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. [w]: Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Red. Ludwik Biegański. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-36.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego Warszawy. [w]: Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku. Red. Ludwik Biegański, Paulina Sikorska, Marcin Świetlik. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-27.
 • Śleszyński Przemysław: Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 133-156.
 • Śleszyński Przemysław: A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 567-574.
 • Śleszyński Przemysław: Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metoropolitalnych. [w]: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych. Red. Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - s. 71-87.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migacyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 97-106.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Śleszyński Przemysław, Kretowicz Paweł: Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013). - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 30-48.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku. - Człowiek i Środowisko 2016, 40, 1 - s. 29-52.
 • Affek Andrzej: Skutki krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 47-64.
 • Affek Andrzej: Exploring past Carpathian landscape: the application of LiDAR and archival cadastral maps. - Archaeologia Polona 2015, 53 - s. 243-248.
 • Affek Andrzej: Spatially explicit changes in land ownership through 3 socio-political systems: A case study from southeast Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 519-530.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Bański Jerzy: The Atlas of Polish Agriculture as an example of the use of statistics for decision-making. [w]: Improving Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development. Linkig statistics with decision making. ICAS VI. Sixth International Conference on Agricultural Statistics, 23-25 October 2013, Rio de Janeiro, Brazil. Eds. Flavio Bolliger, Leonardo Z. Maya. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2015 - s. 383-388.
 • Bański Jerzy: Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. - Wieś i Rolnictwo 2015, 2 - s. 139-149.
 • Bański Jerzy: Bariery i determinanty lokalnego rozwoju. [w]: Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność. Red. nauk. Michał Thlon. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015 - s. 131-150.
 • Bański Jerzy: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia. - Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, 102, 1 - s. 59-69.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka – Praktyce". Praca zbiorowa. Red. nauk. Eugeniusz Karol Chyłek, Mariusz Pietras. Warszawa: Wydawnictwo Pascal, 2015 - s. 169-176.
 • Bański Jerzy: Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 613-641.
 • Bański Jerzy: Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 279-298.
 • Bański Jerzy: Las jako element gospodarki przestrzennej. [w]: Współdziałanie. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. Materiały siódmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary, 26 maja 2015 roku. Red. Stanisław Zając, Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2015 - s. 82-92.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland. - Geografický časopis 2015, 67, 4 - s. 301-321.
 • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 299-319.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 683-703.
 • Bell Martin, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu, Ueffing Philipp, Booth Alison: The IMAGE inventory. A user guide. Brisbane: Queensland Centre for Population Research, University of Queensland, 2015 - 24 s. (Working Paper; 01)
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration data around the World: Assesing contemporary practice. - Population Space and Place 2015, 21, 1 - s. 1-17.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration and development: comparing migration intensities around the world. - Population and Development Review 2015, 41, 1 - s. 33-58.
 • Bochenek Witold: Klimatyczne uwarunkowania imisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2005-2014. - Rocznik Świętokrzyski Seria B - Nauki Przyrodnicze 2015, 36 - s. 9-20.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew, Sarnowski Łukasz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 9-22.
 • Bucała Anna: Land use/cover changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts., Polish Carpathians, Poland. [w]: Land use/cover changes in selected regions in the world. Vol.11. Eds. I. Bičík, Y. Hiyama, J. Feranec, L. Kupková. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change; Hokkaido University of Education, 2015 - s. 43-48.
 • Bucała Anna: The impact of socio-economic changes on the natural processes and transformation of geoecosystems in the Gorce Mountains. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 515-518.
 • Bucała Anna: Wpływ działalności człowieka na przekształcenia krajobrazów górskich w Gorcach. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 23-37.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The impact of land use and land cover changes on soil properties and plant communities in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians), during the past 50 years. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2015, 59, Supplement 2 - s. 41-74.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Evaluation of the hydromorphological state of mountain streams under the influence of contemporary human activity (Polish Carpathians). - Environmental Earth Sciences 2015, 73 - s. 3451-3463.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Goslar Tomasz: Stanowisko 11 - Jezioro Gościąż - Paleogeograficzne znaczenie laminowanych osadów jeziora Gościąż - stan badań i nowe perspektywy badawcze. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r.. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 163-166.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2015, 109 - s. 13-27.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Acoustic climate in the environment of the selected road sections in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 117-138.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Adaptacja systemu ochrony zdrowia do zmian klimatu. [w]: Klimat a społeczeństwo i gospodarka. Red. Halina Lorenc, Zbigniew Ustrnul. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 175-190 (Monografie IMGW-PIB)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Jendritzky Gerd, Błażejczyk Anna, Bröde Peter, Fiala Dusan: Regional features of the bioclimate of Central and Southern Europe against the background of the Köppen-Geiger climate classification. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 439-453.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Dimitrov Peter: Assessment of occupational heat stress risk among agriculture workers in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 59-72.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do określenia aktywności osuwiska. - Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2015, 4 - s. 12-20.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Jeziorka osuwiskowe w Karpatach - perspektywy ich ochrony. - Aura 2015, 1 - s. 9-12.
 • Cerić Denis: Polish challenges in attracting Asian tourists. [w]: Opportunities for cooperation between Europe and Asia. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2015 - s. 5-25.
 • Cerić Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 49-57.
 • Chmielewski Tadeusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy: Typologia aktualnych krajobrazów Polski. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 377-408.
 • Ciechański Ariel: Zarys dziejów sieci kolei cukrowniczych w Polsce. - Technika Transportu Szynowego 2015, 11 - s. 37-42.
 • Ciechański Ariel: Les opportunités perdues: le très difficile parcours menant à l'exploitation du potentiel ferroviaire touristique polonais. - Annales / Académie Polonaise des Sciences - Centre Scientifique à Paris 2015, 17 - s. 129-144.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres sieci kolei leśnych w Polsce. - Sylwan 2015, 159, 11 - s. 940-947.
 • Czapiewski Konrad, Hruška Vladan: On non-agricultural and non-tourism-related economic industries in rural areas: Report on research project financed by the international Visegrad Fund. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 695-700.
 • Degórska Bożena: Transformation of Kujawy landscape in Central Poland (1770-1970). [w]: Landscape analysis and planning. Geographical perspectives. Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda. Cham etc.: Springer International Publishing Switzerland, 2015 - s. 125-158 (Springer Geography)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats. - Europa XXI 2015, 29 - s. 95-109.
 • Degórski Marek: Regional Conference of the International Geographical Union: Krakow, Poland, 18-22 August 2014. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 159-164.
 • Degórski Marek: Challenges to landscape planning and protection in Poland. [w]: Landscape analysis and planning. Geographical perspectives. Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda. Cham etc.: Springer International Publishing Switzerland, 2015 - s. 187-200 (Springer Geography)
 • Degórski Marek: Europa XXI 29 (2015), Editorial. - Europa XXI 2015, 29 - s. 5-6.
 • Degórski Marek: Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów?. - Czasopismo Geograficzne 2015, 86, 1-2 - s. 49-69.
 • Degórski Marek: Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 163-166.
 • Degórski Marek: Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 13-26.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 141-149.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: The influence of car traffic on the sanitary state of the soils. - Europa XXI 2015, 28 - s. 139-150.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje granic państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2015, 4 - s. 9-35.
 • Eberhardt Piotr: Formowanie się granic polityczno-administracyjnych Białorusi w XX wieku. - Przegląd Wschodni 2015, 13, 3 - s. 807-838.
 • Eberhardt Piotr: Program terytorialny Komitetu Narodowego Polskiego i delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu. - Studia Geohistorica 2015, 3 - s. 129-142.
 • Eberhardt Piotr: A vision for a future Europe according to a Russian map of 1914. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 687-693.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 705-722.
 • Eberhardt Piotr: Skala demograficzna wojennych i powojennych migracji politycznych na ziemiach polskich. [w]: Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku. Red. Jacek Wołoszyn. Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2015 - s. 49-79.
 • Eberhardt Piotr: Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 199-224.
 • Eberhardt Piotr: Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego. - Przegląd Geopolityczny 2015, 11 - s. 9-19.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej w Europie w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2015, 1 - s. 88-109.
 • Eberhardt Piotr: The Oder-Neisse Line as Poland’s western border: As postulated and made a reality. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 77-105.
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas - good examples from Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 103-128.
 • Ferencsik Istvan, Milbert Antonia, Stępniak Marcin: Accessibility of SGI in urban, suburban and remote areas – a regional comparison in Germany, Poland and Hungary. [w]: Services of general interest and territorial cohesion. European perspectives and national insights. Eds. Heinz Fassmann, Daniel Rauhut, Eduarda Marques da Costa, Alois Humer. Göttingen: Vienna University Press by V&R unipress, 2015 - s. 221-241.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Gierszewski Piotr, Miler Karol, Kaszubski Michał: Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT) w roku 2015. - Journal of Education, Health and Sport 2015, 5, 12 - s. 217-229.
 • Gierszewski Piotr J., Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych*. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 517-533.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Rzeszowie i Olsztynie w 2013 z możliwością poprawy po 2020 roku. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 22 - s. 23–42.
 • Goliszek Sławomir: Wpływ funduszy UE na zmiany dostępności komunikacyjnej w międzyaglomeracyjnych połączeniach drogowych w środkowej Europie. [w]: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Zeszyt 6. Red. Sławomir Sitek. Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, 2015 - s. 115-126.
 • Goliszek Sławomir: Przejazdy koleją po Polsce w 2011 r. - porównanie według kategorii pociągów. - Przegląd Komunikacyjny 2015, 70, 1 - s. 25-28.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014. - Transport Miejski i Regionalny 2015, 10 - s. 3-7.
 • Grabkowska Maja, Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Stępniak Marcin: Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 20-42.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Sztybel- Boberek Martyna: Uwarunkowania procesów gentryfikacji w Śródmieściach badanych miast. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 61-85.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Sztybel- Boberek Martyna, Wolaniuk Anita: Przemiany społeczno-przestrzenne Śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 86-138.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Wolaniuk Anita: Charakterystyka zasobów mieszkaniowych. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 43-60.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Application of the ground penetrating radar to identification of the thickness and structure of the sediments in postglacial lakes, illustrated with an example of Mały Staw lake (the Karkonosze Mountains). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 5-13.
 • Gębica Piotr, Michczyńska Danuta, Starkel Leszek: Fluvial history of the Subcarpathian Basins (Poland) during the last cold stage (60-8 cal ka BP). - Quaternary International 2015, 388 - s. 119-141.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland). - Catena 2015, 124 - s. 28-44.
 • Hruska Vladan, Czapiewski Konrad: Changing rural economies: theoretical background and empirical evidence. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 59-76.
 • Hruska Vladan, Czapiewski Konrad, Kovács Zoltán: Rural economic development in the post-agricultural era: policy recommendations. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 129-144.
 • Hruska Vladan, Sivicek Tomas, Czapiewski Konrad: On non-agricultural and non-tourism economic industries in rural areas. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 9-19.
 • Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zastosowanie metod dendrochronologicznych w badaniach lawin śnieżnych. - Landform Analysis 2015, 28 - s. 15–27.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Czajka Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: The recent timberline changes in the Tatra Mountains: A case study of the Mengusovská Valley (Slovakia) and the Rybi Potok Valley (Poland). - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 71-83.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Banach Mieczysław: Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research. - Environmental Earth Sciences 2015, 74, 5 - s. 4247-4259.
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna: Environmental context of the early Neolithic settlement at Moravany. [w]: Early farmers of the eastern Slovak Lowland: The settlement of the eastern linear pottery culture at Moravany. Eds. Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marian Vizdal. Kraków: Polska Akademia Umiejętnosci, 2015 - s. 19-41 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 7)
 • Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Georgieva Veska: Agroclimatic conditions in Bulgaria and agricultural adaptation. - Europa XXI 2015, 29 - s. 23-42.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Impact of land use changes on soil erosion and deposition in a small Polish Carpathians catchment in last 40 years. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 2 - s. 261-270.
 • Klekotko Marta, Stępniak Marcin, Szklarczyk Dariusz, Kubecka Magdalena: Kulturowy pejzaż polskich miast. Przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic. [w]: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko, Clemente J. Navarro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 161-229.
 • Komornicki Tomasz: Roztocze w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 377-387.
 • Komornicki Tomasz: Present and future spatial accessibility of the Polish sea ports. - Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk 2015, 2, 1 - s. 62-75.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 33-52.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Europa XXI 28 (2015), Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2015 - s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Kordowski Jarosław: Morfogeneza doliny dolnej Wisły. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 19-30.
 • Kordowski Jarosław: Porównanie koncentracji materii zawieszonej między korytem Wisły i starorzeczem Starej Wisły pod Grudziądzem. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 82-85.
 • Kovács Zoltán, Csachová Stela, Ferenc Mariola, Hruška Vladan, Konopski Michał: Development policies on rural peripheral areas in Visegrad countries: a comparative policy analysis. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 77-102.
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr: Wykorzystanie infrastruktury przez przewoźników kolejowych w obsłudze połączeń międzyaglomeracyjnych. - Logistyka 2015, 3 - s. 5350-5385.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration-degeneration processes in the inland dune forests in protected areas of central Poland (Kampinos National Park). - Miscellanea Geographica 2015, 19, 4 - s. 56-63.
 • Kowalski Mariusz: Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814. - Werkwinkel 2015, 10, 1 - s. 65-96.
 • Kowalski Mariusz: Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych. - Przegląd Wschodni 2015, 14, 1 - s. 151–166.
 • Kowalski Mariusz: Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku. - Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 21 - s. 73–84.
 • Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kordowski Jarosław: Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne Doliny Dolnej Wisły. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 31-46.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy. [w]: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. nauk. Anna Kalinowska. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, 2015 - s. 153-158.
 • Kupiszewski Marek: Practical issues in migration research: a view from Europe's periphery. [w]: Critical reflections in migration research. Views from South and the North. Eds. Ahmet Icduygu, Aysem Biriz Karacay. Istanbul: Koc University Press, 2015 - s. 169-172.
 • Kędzia Stanisław: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 53-69.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Kędzia Stanisław: The occurrence of glaciers in the Polish Tatra Mountains during the Little Ice Age. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 2 - s. 229-241.
 • Kędzia Stanisław: Lichenometric curves for the Polish part of the Karkonosze and Tatra Mountains established with a new method. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 1 - s. 101-118.
 • Kędzia Stanisław: Budowa awaryjnych schronień z wykorzystaniem izolacyjnych właściwości śniegu. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 2 - s. 80-90.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Jassey Vincent, Chojnicki Bogdan H., Reczuga Monika, Zielińska Małgorzata, Błażejczyk Krzysztof, Tryjanowski Piotr, Butler Alexandre: Rezerwat przyrody "Linje" - unikatowe interdyscyplinarne badania ekosystemu torfowiska. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 212-218.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrogeomorphological study on snow avalanches in the Tatra Mountains (Southern Poland). [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Vol. 13. Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2014 May 6th – 10th, 2014 in Aviemore, Scotland, UK. Eds. Rob Wilson, Gerhard Helle, Holger Gärtner. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 110-115 (Scientific Technical Report; 15/06)
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Morphological and morphometrical analyses reveal the avalanche influence over the talus cones in the Rybi Potok Valley, Tatra Mountains. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 15-33.
 • Marcińczak Szymon, Sagan Iwona, Stępniak Marcin: Specyfika procesów gentryfikacji w Śródmieściach Warszawy, Łodzi i Gdańska. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 139-148.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 85-102.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Rekolonizacja borówki czernicy w borach sosnowych i mieszanych na gruntach porolnych. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 1 - s. 220-235.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. - Moravian Geographical Reports 2015, 23, 1 - s. 13-20.
 • Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Biothermal contrasts while travelling in or between Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 73-84.
 • Myga-Piątek Urszula, Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazów naturalnych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 177-186.
 • Niedzielski Michał, O'Kelly Morton, Boschmann E. Eric: Synthesizing spatial interaction data for social science research: Validation and an investigation of spatial mismatch in Wichita, Kansas. - Computers, Environment and Urban Systems 2015, 54 - s. 204-218.
 • Novotny Ladislav, Hruška Vladan, Egedy Tamás, Mazur Marcin: Defining rural areas of Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 21-34.
 • Novotny Ladislav, Mazur Marcin, Egedy Tamas: Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 35-48.
 • Oprządek Magdalena: Zmiany struktury szaty roślinnej w gradiencie odległości od szlaku wokół Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka Tatrom. Tom 3. Człowiek i środowisko. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24-26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Tomasz Zwijacz-Kozica. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 107-112.
 • Plit Florian, Plit Joanna: Hierarchiczna regionalizacja krajobrazów kulturowych założenia wstępne. Poziomy 1 i 2: Cywilizacje i domeny kulturowe. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 30 - s. 19-34.
 • Plit Joanna: Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 27 - s. 79-94.
 • Plit Joanna: Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu historyczno-kulturowym. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 113-134.
 • Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz, Zaparucha Aleksandra, Barwińska Sylwia, Charzyński Przemysław: Fieldwork on selected educational paths. [w]: On the Vistula banks - fieldwork in bilingual education. Eds. Przemysław Charzyński, Karl Donert, Zbigniew Podgórski. Toruń: SOP Oświatowiec, 2015 - s. 95-111 (Geography in European Higher Education; 19)
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Variation in the orographic extreme rain events over the Meghalaya Hills in northeast India in the two halves of the twentieth century. - Theoretical and Applied Climatology 2015, 121, 1 - s. 389-399.
 • Rauhut Daniel, Komornicki Tomasz: The challenge of SSGI provision in rural areas. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Protugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 24 s.
 • Regulska Edyta: Is there a place for bioindication in the geographical sciences? A focus on two groups (Carabidae and Araneae). - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 423-437.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: Landscape patch pattern effect on relationships between soil properties and earthworm assemblages: a comparison of two farmlands of different spatial structure. - Polish Journal of Ecology 2015, 63, 4 - s. 549-558.
 • Regulska Edyta, Szejgiec Barbara: Bioindykacja jako forma oceny zmian struktury krajobrazu rolniczego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 65-80.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir: Impact of selected road investments on traffic safety. - Europa XXI 2015, 28 - s. 71-90.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Kowalczyk Karol: The impact of selected road projects on changes in traffic intensity. - Europa XXI 2015, 28 - s. 9-32.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 607-620.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The impact of the motorways and expressways on accessibility and cohesion. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 13 s. [na CD-ROM]
 • Rychel Joanna, Woronko Barbara, Karasiewicz Tomasz M., Błaszkiewicz Mirosław: Stanowisko 4 - Goreń - Wydma w Goreniu Dużym - przykład formy eolicznej w Kotlinie Płockiej. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania i. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 135-138.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania przyrodnicze, skutki i zmiany aktywności lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 133-141.
 • Rączkowska Zofia, Zwoliński Zbigniew: Digital geomorphological map of Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 205-210.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-148.
 • Solon Jerzy: Selected fragments of road corridors as environmental barriers. - Europa XXI 2015, 28 - s. 91-116.
 • Solon Jerzy: Krajobraz jako przestrzeń integrująca różne podejścia do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania warunków życia społeczeństwa. [w]: Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej. Red. nauk. Sławomir Ratajski, Marek Ziółkowski. Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, 2015 - s. 27-47.
 • Solon Jerzy, Chmielewski Tadeusz J., Myga-Piątek Urszula, Kistowski Mariusz: Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski - etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 55-76.
 • Starkel Leszek: Zgrupowania ekstremalnych opadów i ich skutki hydrologiczne. [w]: Hydrotechnika XVII '2015. Sympozjum ogólnokrajowe, Krynica Zdrój 19-21 maja 2015 r. Materiały. Red. nauk. Elzbieta Nachlik. Katowice: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, 2015 - s. 135-149.
 • Starkel Leszek: Climatic fluctuations reflected in slope and fluvial systems of Polish Carpathians and their foreland during Upper Quaternary. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 55-67.
 • Starkel Leszek: Clusters of extreme floods; their role in the transformation of fluvial systems. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2015, 59, Supplement 3 - s. 59-71.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Kiss Timea, Panin Andrei, Perşoiu Ioana: Climatic fluctuations reflected in the evolution of fluvial systems of Central - Eastern Europe (60-8 ka cal BP). - Quaternary International 2015, 388 - s. 97-118.
 • Starkel Leszek, Płoskonka Dominik, Adamiec Grzegorz: Reconstruction of Late Quaternary neotectonic movements and fluvial activity in Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 71-82.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: Geoinformatics for Intelligent Transportation. GIS Ostrava 2014, January 27th-29th 2014. Eds. Igor Ivan, Itzhak Benenson, Bin Jiang, Jiří Horák, James Haworth, Tomáš Inspektor. Cham etc.: Springer International Publishing, 2015 - s. 227-240 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Szejgiec Barbara, Komornicki Tomasz: Spatial differentiation of Polish export linkages. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 173-178.
 • Szmyd Jakub: O północnym przepływie powietrza na Podhalu w trakcie wybranych przypadków wiatru halnego. [w]: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. T.1 cz.1. Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 155-161.
 • Szmyd Jakub: Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem lotów szybowcowych. [w]: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. T.1 cz.1. Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 148-154.
 • Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Daily amplitude of air temperature in Poland and Bulgaria - a comparative study. - Europa XXI 2015, 29 - s. 85-94.
 • Szupryczyński Jan: Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 167-178.
 • Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bożena, Ott Florian, Tyszkowski Sebastian: The role of melting dead ice on landscape transformation in the early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland. - Quaternary International 2015, 388 - s. 64-75.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 557-573.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 255-278.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 569-588.
 • Tyszkowski Sebastian: Osuwiska jako szczególny element środowiska przyrodniczego Doliny Dolnej Wisły. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 132-137.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Kozyreva Elena, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom, Babicheva Viktoria A.: Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia). - Landslides 2015, 12, 3 - s. 573-583.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Kozyreva Elena, Brykała Dariusz, RybČenko Artiom, BabiČeva Viktoria. A.: Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia)*. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 457-476.
 • Wiejaczka Łukasz: Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 109-124.
 • Wiejaczka Łukasz: Reservoir triggered distortion in the relation between water conductivity and river temperature. - Water Resources 2015, 42, 3 - s. 362-370.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Dynamics of the channel beds level in mountain rivers in the light of the minimum water stages analysis. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 4 - s. 105-112.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Assessment of the hydromorphological state of Carpathian rivers above and below reservoirs. - Water and Environment Journal 2015, 29, 2 - s. 277-287.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Influence of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex on the Dunajec River thermal-regime. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 467-482.
 • Wiśniewski Rafał: Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług. - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 4 - s. 44-63.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas. - Europa XXI 2015, 28 - s. 53-70.
 • Śleszyński Przemysław: Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 27-44.
 • Śleszyński Przemysław: Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przestrzeń Społeczna 2015, 2 - s. 60-90.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 343-359.
 • Śleszyński Przemysław: From the Editor. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 535-537.
 • Śleszyński Przemysław: Economic control functions in Poland in 2013. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 701-708.
 • Śleszyński Przemysław: Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. - Finanse Komunalne 2015, 5 - s. 7-21.
 • Śleszyński Przemysław: The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009. - Economic and Regional Studies 2015, 8, 4 - s. 28-44.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2015, 29 - s. 37-53.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2013 r. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 10 - s. 75-78.
 • Śleszyński Przemysław: Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. - Journal of Maps 2015, 11, 2 - s. 245-254.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 27 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne w Polsce (2004-2012). [w]: Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 253-265.
 • Śleszyński Przemysław: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza". - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 3 - s. 43-66.
 • Śleszyński Przemysław, Dybicz T., Olszewski P.: Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej. - Przegląd Komunikacyjny 2015, 6 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Żegleń Joanna, Wiejaczka Łukasz: Próba oceny podatności karpackich jezior zaporowych na degradację wód. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2015, 17 - s. 83-91.
 • Adamowski Wojciech, Bomanowska Anna, Kołaczkowska Ewa, Michalska-Hejduk Dorota, Kopeć Dominik, Bednarek Anna: Charakterystyka wybranych inwazyjnych gatunków roślin - gatunki jednoroczne. [w]: Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i jego sąsiedztwie. Red. Anna Otręba, Dorota Michalska-Hejduk. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2014 - s. 37-50.
 • Affek Andrzej: Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu - nowe możliwości i pułapki. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 217-236.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Benefits of nature. A pilot study on the perception of ecosystem services. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 154-160.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy: Naziemne skanowanie laserowe (TLS) jako narzędzie do szacowania nadziemnej biomasy roślinności torfowiskowej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 41-60.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł: Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce – wyniki wstępne. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 56 - s. 17-36.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw. - Nauka Przyroda Technologie 2014, 8, 4 - s. 1-22.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw). - Nauka Przyroda Technologie 2014, 8, 3 - s. 1-16.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: The application of Box–Cox transformation to determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to identify drought events: Case study in Eastern Kujawy (Central Poland). - Journal of Water and Land Development 2014, 22, 7-9 - s. 3-15.
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. - Wieś i Rolnictwo 2014, 165, 4 - s. 1-13.
 • Bański Jerzy: Social and economic success in metropolitan areas and the role of urban-rural cooperation. [w]: Towards urban-rural partnership in Poland. Preconditions and potential. Eds. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków: Institute of Urban Development, 2014 - s. 33-40.
 • Bański Jerzy: Rola infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. [w]: Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich. Red. Cezary Jastrzębski. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2014 - s. 33-42.
 • Bański Jerzy: Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 441-470.
 • Bański Jerzy: Structure and ownership of agricultural land in Poland in the first years of new millenium. - Journal of Agricultural Science and Technology B 2014, 2 - s. 85-93.
 • Bański Jerzy: Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej. [w]: Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał. Red. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014 - s. 47-55.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 26 - s. 98-112.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: ESPON as a tool of national and regional policy. - Europa XXI 2014, 25 - s. 23-35.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2. Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 149-160 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/2)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy: Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 243-260.
 • Bochenek Witold: Sezonowa zmienność i wieloletnie tendencje pH w opadzie atmosferycznym na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 1999-2013. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 41-47.
 • Bochenek Witold: Stop 4.5.1. Szymbark - Research Station of the Institute of Geography and Spatial Organization. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 167-173.
 • Bucała Anna: Stop 3.7. Jaszcze and Jamne catchments - environmental changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 141-148.
 • Bucała Anna: The impact of human activities on land use and land cover changes and environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 4-14.
 • Bucała Anna, Margielewski Włodzimierz, Starkel Leszek, Buczek Krzysztof, Zernitskaya Valentina: The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). - Geochronometria 2014, 41, 4 - s. 377-391.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Baranowski Jarosław: Wieloletnia zmienność niektórych chorób klimatozależnych w Polsce i jej związek z warunkami klimatycznymi. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 56 - s. 37-65.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zmiany zagospodarowania Warszawy według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i możliwy ich wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców. - Studia Regionalne i Lokalne 2014, 2 - s. 95-118.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Assessment of urban thermal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland. - Erde 2014, 145, 1-2 - s. 16-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Wyspy ciepła w Warszawie - przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia. - Przegląd Urbanistyczny 2014, 8 - s. 21-25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Vinogradova Vera: Adaptation Strain Index for tourists traveling from central and northern Europe to the Mediterranean. - Finisterra 2014, 49, 98 - s. 139-157.
 • Cebulski Jarosław: Zastosowania naziemnego skanera laserowego (TLS) do oceny aktywności osuwisk, na przykładzie osuwiska Bodaki (Beskid Niski). - Landform Analysis 2014, 26 - s. 105-113.
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Cerić Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries. [w]: Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2014 - s. 5-28.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geosites. - Current Issues of Tourism Research 2014, 4, 1 - s. 38-49.
 • Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Solarczyk Adam: Reconstruction of surface elevation variations in Lake Zarańskie. [w]: The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania. Eds. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 60-64.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 335-357.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality in Poland: a geographical perspective. [w]: Rural cooperation in Europe. In search of the 'relational rurals'. Ed. Edward Kasabov. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014 - s. 231-265.
 • Degórska Bożena: Wrażliwość i adaptacja dużych miast do zmian klimatu w kontekście wzrostu temperatury powietrza. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 254 - s. 27-46.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 3-31.
 • Degórski Marek: Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [w]: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. VI Sesja. Sękocin Stary, 18-20 marca 2014 r. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 31-52.
 • Degórski Marek: Co nam zostało z tych paradygmatów, czyli krytyczne spojrzenie na geografię fizyczną w ostatnim 30-leciu w Polsce. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 77-91 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Degórski Marek: Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [w]: Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały dugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym "Wartość", Sękocin Stary, 15 października 2013 roku. Red. nauk. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski, Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 182-197.
 • Degórski Marek: Relationships between human-environment-space of place – The evolution of research paradigms in geography and the challenge of modernity. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 409-421.
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne a infrastruktura transportowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 74-89.
 • Degórski Marek, Ostaszewska Katarzyna, Richling Andrzej, Solon Jerzy: Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 295-316.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 48-57.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia: Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 8-18.
 • Dymen Christian, Essig Stephanie, Ferenc Mariola, Górczyńska Magdalena, Kaucic Jiannis, Konopski Michał, Lange Scherbenske Stefanie, Schuh Bernd: Accessible ESPON knowledge and its application in local and regional context. - Europa XXI 2014, 25 - s. 51-68.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 261-280.
 • Eberhardt Piotr: Yves Lacoste jako geograf i geopolityk. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2014, 3 - s. 243-279.
 • Eberhardt Piotr: Fazy rozwoju demograficznego Polski. - Roczniki Nauk Społecznych 2014, 6, 2 - s. 135-160.
 • Eberhardt Piotr: Polski panslawizm jako idea geopolityczna. - Przegląd Geopolityczny 2014, 7 - s. 61-84.
 • Eberhardt Piotr: Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według map z 1920 roku. - Studia GeoHistorica 2014, 2 - s. 81-88.
 • Ferenc Mariola, Smas Lukas: Europa XXI 25 (2014), Editorial. - Europa XXI 2014, 25 - s. 5-6.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacją zbiorową w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 9 - s. 15-21.
 • Goliszek Sławomir: Poprawa dostępności kolejowej miast wojewódzkich Polski Wschodniej w wariancie inwestycyjnym - analiza porównawcza. - Przegląd Komunikacyjny 2014, 53, 8 - s. 20-23, 30.
 • Goliszek Sławomir: Poprawa dostępności transportem miejskim w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 5 - s. 30-36.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 11 - s. 19-26.
 • Goliszek Sławomir, Rogalski Mariusz: Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 7 - s. 23-30.
 • Grabińska Bożenna: Oddziaływanie dzikich zwierząt kopytnych na lasy pogranicza mazursko-kurpiowskiego na przełomie XX i XXI wieku. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 1 - s. 95-114.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 195-218.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki). - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 2014, 69, 2 - s. 79-95.
 • Komornicki Tomasz: Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 57-78.
 • Komornicki Tomasz: Obszary funkcjonalne zdefiniowane w KPZK 2030 jako wyzwanie dla statystyki publicznej. Przykład obszarów wymagających rozwoju nowych funkcji. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 255 - s. 55-79.
 • Komornicki Tomasz: Polska w europejskiej przestrzeni transportowej. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 9-24 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)
 • Komornicki Tomasz: Spatial and social effects of infrastructural integration in the case of the Polish borders. [w]: Linking networks: The formation of common standards and visions for infrastructure development. Eds. Martin Schiefelbusch, Hans-Ludgier Dienel. Dorchester: Ashgate, 2014 - s. 187-208.
 • Konopski Michał: The role and significance of regional policy in Europe. - Europa XXI 2014, 25 - s. 7-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 157 - s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Kordowski Jarosław: Rola brył martwego lodu w morfogenezie Kotliny Grudziądzkiej i Basenu Świeckiego – formy rzeźby i osady. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 43-54.
 • Kordowski Jarosław: Geomorphological setting. [w]: The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania. Eds. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 27-40.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Kordowski Jarosław, Gamrat Wojciech, Gierszewski Piotr, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Szmańda Jacek B., Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 77-93.
 • Kosiński Leszek, Śleszyński Przemysław: Geographia Polonica: A window onto the world. An interview with Professor Leszek Antoni Kosiński. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 277-294.
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr: Zmiany kosztu podróży samochodem i pociągiem w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2000 i 2010 r. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2014, 843 - s. 125-141.
 • Kowalczyk Małgorzata, Sudra Paweł: Ecosystem services in spatial planning. - Europa XXI 2014, 27 - s. 5-18.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. - Samorząd Terytorialny 2014, 25, 4 - s. 5-21.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Sejm - Sala Kolumnowa, 30 czerwca 2014. Warszawa: Kongres Budownictwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2014 - s. 11-18, 91-118.
 • Kowalski Mariusz: Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 54 - s. 89-105.
 • Kowalski Mariusz: Tibor Madleňák, 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 161-163.
 • Kowalski Mariusz: Księstwa i książeta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów. - Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2014, 7 - s. 293-318.
 • Kowalski Mariusz: Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2014, 3 - s. 225-242.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna: Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2014, 21, 1 - s. 15-26.
 • Kramkowski Mateusz, Bartczak Arkadiusz, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 169-179.
 • Kroh Paweł, Struś Paweł, Gorczyca Elżbieta, Wrońska-Wałach Dominika, Długosz Michał: Identyfikacja osuwisk w gminie Łososina Dolna na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 61-75.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 149-160.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measurements. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 491-504.
 • Kycko Marlena, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna: Variability in spectral characteristics of trampled high-mountain grasslands. - Miscellanea Geographica 2014, 18, 2 - s. 10-14.
 • Kędzia Stanisław: Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 5-16.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tary Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.). - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2014, 16, 3 - s. 105-112.
 • Matuszkiewicz Jan, Bielonowska Elena, Kowalska Anna, Cariewska Nadjeżda, Baranowski Jarosław, Vinogradowa Viera, Tishkov Arkadij, Litvinova Elena: Białowieża Forest (NE-Poland) and Valday NP. (NW-Russia) – biogeographical characteristics of eutrophic deciduous forests. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 3 - s. 111-122.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Grabińska Bożenna: Ocena liczebności łosia na pograniczu mazursko-kurpiowskim w czasach współczesnych i okresach minionych. - e-Wiadomości Ekologiczne 2014, 2 - s. 15-20.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Mizgajski Andrzej, Bernaciak Arnold, Kronenberg Jakub, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śleszyński Jerzy: Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 10-19.
 • Oprządek Magdalena: Changes in vegetation structure along four tourist trails from Kasprowy Wierch, Tatra Mountains. - Journal of Environmental and Tourism Analyses 2014, 2, 1 - s. 75-82.
 • Pacuk Bartłomiej, Regulska Edyta: Nowe stanowiska interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim. - Wiadomości Entomologiczne 2014, 33, 3 - s. 165-181.
 • Plit Joanna: Secular forest exploitation and its landscape consequences evolution of forest landscapes on Polish territories. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2014, 23 - s. 149-164.
 • Plit Joanna, Myga-Piątek Urszula: The degree of landscape openness as a manifestation of cultural metamorphose. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 3 - s. 145-154.
 • Prokop Paweł: The Meghalaya Plateau: Landscapes in the abode of the clouds. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 173-180 (World Geomorphological Landscapes)
 • Prokop Paweł: Stop 4.2. Uście Gorlickie – impact of the Carpatho-Rusyns population displacement on environment after the II World War. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 154-159.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Natural and human impact on the land use and soil properties of the Sikkim Himalayas piedmont in India. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 15-23.
 • Przewoźna Bogusława: Changes of bulk density, air-water properties and morphology of soils in basins without outlets as an effect of erosion and anthropogenic denudation (a study from northwestern Poland). - Soil Science and Plant Nutrition 2014, 60 - s. 30-37.
 • Radecki-Pawlik Artur, Bucała Anna, Plesiński Karol, Oglęcki Paweł: Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams – Western Polish Carpathians. - Ecohydrology & Hydrobiology 2014, 14, 3 - s. 229-242.
 • Regulska Edyta, Solon Jerzy, Kruczkowska Bogusława: Zooindykacja w badaniach krajobrazowych: relacje między wskaźnikami faunistycznymi a właściwościami gleb i fragmentacją pól uprawnych Polski północno-wschodniej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 201-216.
 • Romanowicz Renata, Nachlik Elżbieta, Januchta-Szostak Anna, Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew, Byczkowski Andrzej, Kowalczak Piotr, Żelaziński Janusz, Radczuk Laura, Kowalik Piotr, Szamałek Krzysztof: Zagrożenia związane z nadmiarem wody. - Nauka 2014, 1 - s. 123-148.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna: Relation between characteristic of natural environment and ecosystem services offered, their indices and measures (case study of three communes of Podlaskie Voivodship). - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 111-124.
 • Rosik Piotr: Zrównoważony transport lądowy a przesunięcie modalne w latach 2000-2010 – ujęcie przestrzenne. - Logistyka 2014, 2 - s. 274-284.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol: Czasy i częstotliwości międzyaglomeracyjnych pasażerskich połączeń kolejowych – zmiany w latach 2000-2010. - Przegląd Komunikacyjny 2014, 53, 7 - s. 9-15.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 303-316.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Musiał-Malagó Monika: Road and railway potential accessibility of Poland in the European dimension. Parma: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, 2014 - 15 s. (SIET Working Papers; 1403)
 • Rosik Piotr, Szarata Andrzej, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce (projekt KoMaR). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 317-328.
 • Rudenko Leonid, Gorlenko Inga, Maruniak Eugenia: Ukrainian economic growth poles in the era of globalization. - Europa XXI 2014, 26 - s. 111-120.
 • Rączkowska Zofia: Stop 4.1. Bielanka - landslides activity in the Polish Carpathians with the "Zapadle Landslide" as example.. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 149-153.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.2. Pieniążkowice - The Podhale Basin. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 113-116.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.4. The Tatra Mountains natural environment and human impact. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117-132.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.5. The Białka braided river – natural processes versus human intervention. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 133-136.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.1. Dominikowice - Introduction to the Polish Carpathians. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 106-112.
 • Siłka Piotr: Przestrzenne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2. Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 39-49 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/2)
 • Siłka Piotr: Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego. - Mazowsze Studia Regionalne 2014, 14 - s. 11-37.
 • Smołkowicz Witold, Wiejaczka Łukasz, Soja Roman: Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 59-64.
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river. - Water and Environment Journal 2014, 28, 4 - s. 473-482.
 • Solon Barbara: Tradycyjne media (prasa, radio, telewizja) jako źródła wiedzy rolniczej. - Studia Obszarów Wiejskich 2014, 35 - s. 273-291.
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2008-2013. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2013 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. Jerzy Wawrzoniak. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 87-152.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Program "GraphScape" - nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 15-32.
 • Starkel Leszek: The Quaternary transformation of older inherited mountain landscapes. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 53-60.
 • Starkel Leszek: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IG i PZ PAN w Krakowie). - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2014, 23, 3 - s. 279-289.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir: The Sikkim-Darjeeling Himalaya: landforms, evolutionary history and present-day processes. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 157-164 (World Geomorphological Landscapes)
 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 441-469.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation - January 27 – 29, 2014 , Ostrava. Ostrava: [b. w.], 2014 - 11 s.
 • Szejgiec Barbara: Zastosowanie GIS w statystyce publicznej na przykładzie systemu statystycznego w Polsce. [w]: Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014 - s. 25-35.
 • Szejgiec Barbara: Eksport artykułów rolno-spożywczych w regionie lubelskim. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 159-172 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)
 • Szejgiec Barbara: Wykresy w statystyce regionalnej. [w]: Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014 - s. 6-24.
 • Szupryczyński Jan: Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.) – Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013; 456 s.. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 417-426.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 141-170.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 471-497.
 • Tyszkowski Sebastian: Rozmieszczenie i geneza współczesnych osuwisk nizinnych w strefie bezpośredniego oddziaływania rzeki na przykładzie zbocza Doliny Dolnej Wisły między Morskiem a Wiągiem. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 159-167.
 • Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Zbucki Łukasz: Przyrodnicze uwarunkowania potencjalnej produkcji rolnej w okresie późnego średniowiecza na obszarze komturstwa Rogozińskiego. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 71-76.
 • Werner Piotr, Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Land use changes and externalities in Poland's metropolitan areas. Application of neighborhood coefficients. [w]: Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014. 14th International Conference, Guimaraes, Portugal, June 30 - July 3, 2014. Proceedings, Part IV. Eds. Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A.C. Rocha, Carmelo Torre, Jorge Gustavo Rocha, Maria Irene Falcao, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi. Cham etc.: Springer, 2014 - s. 215-226.
 • Werner Piotr, Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Population potentials as a modulator of land use changes in Poland's metropolitan areas. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 2 - s. 37-50.
 • Wiejaczka Łukasz, Bucała Anna, Sarkar Subir: Human role in shaping the hydromorphology of Himalayan rivers: study of the Tista River in Darjeeling Himalaya. - Current Science 2014, 106, 5 - s. 717-724.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 1 - s. 28-36.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof, Bochenek Witold: Changes of the morphology of the Ropa river upstream and downstream of the Klimkowka water reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 61-76.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Soja Roman, Serwa Małgorzata: Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland. - International Journal of Water Resources Development 2014, 30, 4 - s. 649-661.
 • Wiejaczka Łukasz, Serwa Małgorzata, Bielak-Piksa Barbara: Skutki zmian temperatury wody poniżej zbiornika Klimkówka dla rekreacyjnego wykorzystania rzeki Ropy. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 4 - s. 144-150.
 • Więckowski Marek: Tourism space: an attempt at a fresh look. - Tourism 2014, 24, 1 - s. 17-24.
 • Więckowski Marek: Overlapping political and ecological borders on the Polish borderlands. [w]: Cartographies of nature: how nature conservation animates borders. Ed. Maano Ramutsindela. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014 - s. 219-237.
 • Więckowski Marek: Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3 - s. 243-257.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 325-326.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 177-178.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Wiśniewski Rafał: The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 47-60.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Świątek Dariusz, Bohme Kai, Żuber Piotr: Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. - European Planning Studies 2014, 22, 2 - s. 246-267.
 • Zydroń Tymoteusz, Wałęga Andrzej, Bochenek Witold: Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego. - Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 2014, 13, 2 - s. 81-93.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. - Episodes 2014, 37, 1 - s. 21-33.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy zadłużenia ludności na Mazowszu. - Polityka Społeczna 2014, 7 - s. 23-28.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków. [w]: Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej. Red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014 - s. 152-156.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne. Red. Alina Maciejewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 - s. 15-32 (Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 11-26.
 • Śleszyński Przemysław: W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski. - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012). - Czasopismo Geograficzne 2014, 85, 1-2 - s. 29-54.
 • Śleszyński Przemysław: The diversity of terrain and land cover in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 481-485.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 317-320.
 • Śleszyński Przemysław: Rozlewanie się miast w Polsce jako wyzwanie dla polityki przestrzennej. [w]: Miasta przyszłości. Szanse, wyzwania, zagrożenia. Materiały konferencji, Gorzów Wielkopolski, 30 października 2014 r. Gorzów Wielkopolski: Urząd Miasta, 2014 - s. 15-31.
 • Śleszyński Przemysław: Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 25 - s. 178-193.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność czasowa i jej zastosowania. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 171-215.
 • Śleszyński Przemysław: Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 157-160.
 • Śleszyński Przemysław: Distribution of population density in Polish towns and cities. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 61-75.
 • Śleszyński Przemysław: 50 years of Geographia Polonica in the light of citations. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 143-155.
 • Śleszyński Przemysław: J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Zielińska Beata: The people of Geographia Polonica, 1964-2013. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 569-586.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. - Marketing i Rynek 2014, 21, 7 - s. 32-42.
 • Affek Andrzej: Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian Military Surveys of Galicia. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 375-390.
 • Affek Andrzej: Implementacja dyrektywy INSPIRE w temacie Zagospodarowanie przestrzenne - wskaźniki monitoringu dla Polski na rok 2012. - Roczniki Geomatyki 2013, 11, 1 - s. 7-20.
 • Affek Andrzej: Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 51-86.
 • Banach Mieczysław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian: Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 3 - s. 397-415.
 • Bandzo-Antkowiak Małgorzata: Maurycy August Beniowski - confabulator or discoverer? Map of his journey found. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 171-173.
 • Bartczak Arkadiusz: The impact of a small hydro-electric power station (sheps) on water stage and discharge oscillation of the Zgłowiączka river, Central Poland. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 123-129.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw. - Nauka Przyroda Technologie 2013, 7, 1 - s. 1-18.
 • Bański Jerzy: Różne oblicza polskiej geografii. [w]: Geografia wobec problemów zmian globalnych. VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r. Red. Anna Cedro. Szczecin: ZAPOL, 2013 - s. 13-16.
 • Bański Jerzy: Modern-day demographic processes in Central Europe and their potential interactions with climate change. - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 85-99.
 • Bański Jerzy: Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 48-58.
 • Bański Jerzy: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. - European Journal of Geography 2013, 4, 2 - s. 55-72.
 • Bański Jerzy: Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making. [w]: Sixth International Conference on Agricultural Statistics. Rio de Janeiro: ICAS, 2013 - 7 s.
 • Bański Jerzy: Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 677-682.
 • Bański Jerzy: O przyszłości polskiej wsi. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 9-24.
 • Bański Jerzy: Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 291-307.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 235-250.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Ferenc Mariola, Mazur Marcin: Land use change and land use functions - case studies. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 169-234.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: "International" or "Anglo-American" journals of geography?. - Geoforum 2013, 45 - s. 285-295.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech: The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland). - European Urban and Regional Studies 2013, 20, 3 - s. 299-313.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 19-40.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Podróż przez małopolską wieś 2050. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 83-93.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 573-597.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
 • Bijak Jakub, Kicinger Anna, Kupiszewski Marek: International migration scenarios for 27 European countries, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 75-92 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: The future of European populations and the European labour force, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 207-230 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Population ageing, population decline and replacement migration in Europe. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 243-265 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: International migration trends in Europe prior to 2002. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 57-74 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Biosca Oriol, Spiekermann Klaus, Stępniak Marcin: Transport accessibility at regional scale. - Europa XXI 2013, 24 - s. 5-17.
 • Bochenek Witold, Dedo Justyna, Marczewski Wojciech: Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Karpat Zachodnich w latach 2001-2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2013, 14 - s. 69-75.
 • Broede Peter, Błażejczyk Krzysztof, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kuklane Kalev, Kampmann Berndt: The Universal Thermal Climate Index UTCI Compared to Ergonomics Standards for Assessing the Thermal Environment. - Industrial Health 2013, 51, 1 - s. 16-24.
 • Brykała Dariusz, Strzyżewski Tomasz: Zasięg przestrzenny map ‘szczegulnych’ województw Karola Perthéesa. [w]: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013. Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski. Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 15-17.
 • Bucała Anna, Plesiński Karol, Radecki-Pawlik Artur: Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich. - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2013, 22, 3 - s. 249-261.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 15-29.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Kaminska Lubomira, Kozłowski Janusz K., Mester Zsolt: Interpleniglacial profiles on open-air sites in Hungary and Slovakia. - Quaternary International 2013, 294 - s. 82-98.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Development of fluvio-lacustrine systems in the young glacial area in Poland. [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 19-21.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Błażejczyk Krzysztof: Distribution of Universal Thermal Climate Index (UTCI) in Warsaw. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 79-80.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimat i jego lokalne zróżnicowanie. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 61-68.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wpływ czynników klimatycznych, orograficznych i pokrycia terenu na jakość powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 169-175.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Klimat i bioklimat Hali Gąsienicowej. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 67-95 (Prace Geograficzne; 239)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Climate change and heat stress in the 21st century - an example from Poland. [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 31-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Idzikowska Danuta, Błażejczyk Anna: Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk. - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 47-62.
 • Błażejczyk Krzysztof, Jendritzky Gerd, Bröde Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Epstein Yoram, Psikuta Agnieszka, Kampmann Bernhard: An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI). - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 5-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Lindner-Cendrowska Katarzyna, Błażejczyk Anna: Assessment of heat stress at various outdoor spaces in the city (an example from Warsaw). [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 211-214.
 • Cerić Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview. - Journal of Modern Science 2013, 3 - s. 461-482.
 • Chmura Damian, Salachna Anna, Bochenek Witold: Zmiany w lesie gospodarczym z jodłą w Beskidzie Niskim spowodowane gospodarką leśną po 11 latach. - Inżynieria Ekologiczna 2013, 33 - s. 21-28.
 • Ciechański Ariel: Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 52, 9 - s. 31-35.
 • Czapiewski Konrad: Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich - przegląd istniejących źródeł informacji. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 132-142.
 • Czapiewski Konrad: Mazowiecka wieś "Od... Do...". - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 187-195.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 69-85.
 • Degórska Bożena: Adaptacja miast do zmian klimatu - nowe aspekty wykorzystania geografii w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. [w]: Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Red. Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2013 - s. 24-27.
 • Degórski Marek: Zagrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w Polsce z punktu widzenia czynników środowiskowych. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 163-174.
 • Degórski Marek: Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [w]: Narodowy Program Leśny. Warszawa-Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013 - s. 1-21.
 • Degórski Marek: Czy geografia może być również nauką stosowaną? Oczekiwania praktyki wobec geografów – doświadczenia ostatnich lat. [w]: Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Red. Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2013 - s. 10-13.
 • Eberhardt Piotr: Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku. - Czasopismo Geograficzne 2013, 84, 1-2 - s. 3-20.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku według danych spisowych. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 2 - s. 123-133.
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Biuletyn Geopolityczny 2013, 2 - s. 10-15.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. 2013 - 22 s.
 • Eberhardt Piotr: The Russian Euro-Asian movement and its geopolitical consequences. [w]: Geopolitics. Grounded in the past, geared toward the future. Red. Leszek Sykulski. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2013 - s. 81-105.
 • Eberhardt Piotr: Przedmowa. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-12 (Prace Geograficzne; 242)
 • Eberhardt Piotr: Wawro G. (ed.), Sarna R. (transl.), Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Warszawa 2012. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 287-290.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 629-654.
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Przegląd Geopolityczny 2013, 6 - s. 9-16.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. [w]: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 3. Rosja. Red. nauk. Antoni Mironowicz. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 57-86.
 • Eberhardt Piotr: Linia Odry i Nysy Łużyckiej, jako zachodnia granica Polski – postulaty i urzeczywistnienie. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 265-303 (Prace Geograficzne; 242)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowo-językowe ludności Białorusi na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 2013, 43 - s. 75-85.
 • Fidelus Joanna, Płaczkowska Eliza: Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 3 - s. 417-434.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN). [w]: Kamienie milowe w kartografii. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2013 - s. 427-438 (Z Dziejów Kartografii; 17)
 • Gierszewski Piotr J.: Heavy metal concentrations in bottom sediments of the Włocławek Reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 147-152.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany w dostępności komunikacyjnej w zachodniej części województwa lubelskiego w wyniku inwestycji drogowych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 111-127.
 • Goliszek Sławomir: Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina. - Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 2013, 10 - s. 177-196.
 • Gorczyca Elżbieta, Wrońska-Wałach Dominika, Długosz Michał: Landslide hazards in the Polish flysh Carpathians: Example of Łososina Dolna Commune. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 237-250 (Springer Geography)
 • Grabski Mariusz, Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz: Obiekty sportowo-rekreacyjne jako składniki krajobrazu kulturowego miasta Włocławek na początku XXI wieku. - Journal of Health Sciences 2013, 3, 15 - s. 182-197.
 • Grochowski Mirosław, Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta, Sławiński Tomasz, Werner Piotr: Warsaw: spatial growth with limited control. [w]: Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Eds. Kjell Nilsson, Stephan Pauleit, Simon Bell, Carmen Aalbers, Thomas Sick Nielsen. Berlin; Heidelberg: Springer, 2013 - s. 131-167.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Rzeźba i wybrane elementy klimatu najwyżej położonych cyrków polodowcowych na przykładzie Koziej Dolinki. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-66 (Prace Geograficzne; 239)
 • Gębica Piort, Jacyszyn Andrij, Budek Anna, Czumak Natalia: Ewolucja doliny Stryja i Dniestru w Kotlinie Stryjsko-Żydaczowskiej w późnym vistulianie i holocenie. [w]: Pokrywa lessowa Północnego Przyczarnomorza. Monografia naukowa (XVIIІ ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, 8–13 września 2013 r.). Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 242-257.
 • Gębica Piotr, Starkel Leszek, Jacysyn Andrij, Krąpiec Marek: Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpathian Foreland. - Quaternary International 2013, 293 - s. 207-218.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: The Internet as a development factor of rural areas and agriculture - theory vs. practice. - Studia Regionalia 2013, 36 - s. 89-105.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian: The reaction of landslides in coastal zones of reservoirs on extreme weather events - case study of Central Landslide (Wloclawek Reservoir) in 2010/2011. [w]: Artificial beaches, artifical islands and other structures in the coastal and ofshore areas. Proceedings of the 3nd International Conference "Construction of Artificial Lands in the Coastal and Offshore Areas", Irkutsk, July 29 - August 3, 2013. Eds. E. A. Kozyreva, A. Sh. Khabidov. Irkutsk: Institute of the Earth's crust SB RAS, 2013 - s. 123-126.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 104-117.
 • Komornicki Tomasz: Europa XXI 23 (2013), Editorial. - Europa XXI 2013, 23 - s. 5-5.
 • Komornicki Tomasz: Propozycje wskaźników powiązań. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 164-175.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in Eastern Poland. - Problemi na geografiata 2013, 3-4 - s. 126-140.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 153-166.
 • Kordowski Jarosław: The role of blocks of dead ice in the deposition of late glacial sediments in a large valley: A case study from the Vistula river valley in the Grudziądz basin, north Poland. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 341-361.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian: Reconstruction of paleotopography based on limnic and slope sediments analysis in the Czechowskie Lake (north central Poland). [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 52-54.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Persistence of lower Vistula River lakes in the light of sedimentological, hydrological and hydrochemical investigations. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.2. Himičemennye sostav i kačestvo vody. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 102-108.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wprowadzenie. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Blotiźiar Martin: Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 221-236 (Springer Geography)
 • Kowalski Mariusz: Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2013, 2 - s. 205-237.
 • Kowalski Mariusz: Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 235-263 (Prace Geograficzne; 242)
 • Kowalski Mariusz: Atrakcyjność regionów i miast. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 88-103.
 • Kozłowska Anna: Roślinność Doliny Suchej Wody. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego wspólczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 127-136 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Bioindykacyjna rola igieł jodły i świerka na przykładzie centralnej części Gór Świętokrzyskich i Beskidu Niskiego. [w]: Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska. Red. Marek Jóźwiak. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2013 - s. 50-52.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Population and labour force dynamics model. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 193-206 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek: Introduction. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 1-4 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: The use of international migration theories in migration forecasting - a practical approach. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 35-55 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kędzia Stanisław: Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 53-63.
 • Kędzia Stanisław: Problems and possibilities of lichenometric dating in Polish mountains. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 363-374.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Cirque in the light of lichenometric dating. - Opera Corcontica 2013, 50 - s. 75-80.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar survey of some kame hills, case study. [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius – Trakai, Lithuania. Compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 60-62.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna, Błażejczyk Krzysztof: Clothing habits during tourism and leisure activities in urban areas. The case study of Warsaw (Poland). [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 289-291.
 • Lutyńska Monika, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obrembska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Ott Florian, Słowiński Michał: Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie) na podstawie analiz paleoekologicznych. [w]: VI Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, 14-15 listopada 2013 Poznań. Poznań: UAM, 2013 - s. 92-95.
 • Marcińczak Szymon, Gentile Michael, Stępniak Marcin: Paradoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland. - Urban Geography 2013, 34, 3 - s. 327-352.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland. - Forest Ecology and Management 2013, 310 - s. 567-576.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: A map of sequences of ’forest/non-forest states’ over the last 200 years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 393-402.
 • Mazur Marcin: Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 41-58.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Hydrological changes after the last ice retreat in Northern Poland using radiocarbon dating. - Radiocarbon 2013, 55, 2-3 - s. 1712-1723.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Landforms and landscape evolution in the Mylliem granite area, Meghalaya Plateau, Northeast India. - Singapore Journal of Tropical Geography 2013, 34 - s. 206-228.
 • Milbert Antonia, Breuer Ina Marie, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Velasco Xabier: Accessibility of services of general interest in Europe. - Romanian Journal of Regional Science 2013, 7, spec. issue - s. 37-65.
 • Milewski Paweł: Application of the UTCI to the local bioclimate of Poland’s Ziemia Kłodzka region. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 47-54.
 • Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Śleszyński Przemysław: Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 10-17.
 • Owerko Tomasz, Kwartnik-Pruc Anita, Kocierz Rafał, Kuras Przemysław, Ortyl Łukasz, Długosz Michał: Geomorphometric monitoring of active slopes and their impact of post-glacier lake in the Tatra Muntains. [w]: SGEM 2013. GeoConference on Informatics, geoinormatics and remote sensing. 13th international multidisciplinary scientific conference, 16-22 June 2013, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol.2. Geodesy and mine sureveying. Photogrammetry and remote sensing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013 - s. 245-252.
 • Plit Joanna: The stamps of the authority and ownership in cultural landscape. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 267-277.
 • Plit Joanna, Myga-Piątek Urszula: Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo-religijnych. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2013, 22 - s. 11-28.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii. - Prace i Studia Geograficzne 2013, 51 - s. 69-90.
 • Prokop Paweł, Suliga Ireneusz: Two thousand years of iron smelting in the Khasi Hills, Meghalaya, North East India. - Current Science 2013, 104, 6 - s. 761-768.
 • Rosik Piotr: Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 13 - s. 65-80.
 • Rosik Piotr: Ocena likwidacji komunikacyjnych "wąskich gardeł" na sieci autostrad i dróg ekspresowych dofinansowanych ze środków unijnych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 33-48.
 • Rosik Piotr: Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 61-78.
 • Rosik Piotr, Ciechański Ariel: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 110-131.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 18-22.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Transport policy impact on road accessibility – the example of Eastern Poland. [w]: WCTR Rio 13th Proceedings. Rio de Janeiro: WCTR, 2013 - 10 s.
 • Rączkowska Zofia: Współczesne procesy morfogenetyczne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 35-48 (Prace Geograficzne; 239)
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Fidelus Joanna, Kłapyta Piotr, Kotarba Adam, Płaczkowska Eliza: The Tatra Mts. high-mountain system. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 99-130.
 • Solon Jerzy: Wykorzystanie cech biotycznych w typologii i regionalizacji krajobrazowej. [w]: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013 - s. 35-42.
 • Solon Jerzy: Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. [w]: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013 - s. 18-25.
 • Solon Jerzy, Lechnio Jerzy: Land cover as a factor affecting the structure and modifying the dynamics of a landscape system. - Miscellanea Geographica 2013, 17, 4 - s. 34-41.
 • Starkel Leszek: Some regularities of mountain relief evolution. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 69-79.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. - Geochronometria 2013, 40, 1 - s. 1-21.
 • Stępniak Marcin: Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 199-218.
 • Stępniak Marcin: Możliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisanych miejscowościom statystycznym. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 43-50.
 • Stępniak Marcin, Mendel Maximilian: New housing investments completed in Warsaw, 2002-2012. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 281-286.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility of Services of General Interest at regional scale. - Europa XXI 2013, 23 - s. 131-147.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr, Komornicki Tomasz: Accessibility patterns: Poland case study. - Europa XXI 2013, 24 - s. 77-93.
 • Szmyd Jakub: Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie lotniska w Krośnie. [w]: Ocena klimatu na potrzeby lotnictwa w Warszawie i innych miastach Polski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 - s. 280-291 (Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce; 29)
 • Szmyd Jakub: Zjawisko fali górskiej w Karpatach Polskich. [w]: Ocena klimatu na potrzeby lotnictwa w Warszawie i innych miastach Polski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 - s. 292-311 (Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce; 29)
 • Szupryczyński Jan: Pierwsza polska wyprawa polarna. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 123-130.
 • Szupryczyński Jan: Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 3 - s. 463-475.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 515-547.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 151-172.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. - Geography and Tourism 2013, 1, 1 - s. 7-16.
 • Wachecka-Kotkowska Lucyna, Zwoliński Zbigniew, Kostrzewski Andrzej, Migoń Piotr, Rachlewicz Grzegorz, Rączkowska Zofia: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi. [w]: Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T.2. Red. Zbigniew Kruszewski. Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 2013 - s. 227-250.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Lighting characteristics during the polar day and their impact on changes in melatonin secretion. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 67-75.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy. - Prace Geograficzne 2013, 132 - s. 27-38.
 • Wiejaczka Łukasz, Grigorieva Irina: Izmienienije tiermicieskovo rieżima reki Ropy w rezultatie sozdanija vodochraniliścia Klimkówka (polskije Karpaty). [w]: Sbornik nayćnych trudov, IV Vserosijskaja konferencija "Ledovyje i termicieskije procesy na vodnych obiektah Rosiji". Moskva: 2013 - s. 61-65.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: the case of Polish border parks. - Journal of Alpine Research 2013, 101, 3 - s. 1-12.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Wiśniewski Rafał: Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących. - Polityka Społeczna 2013, 472, 7 - s. 14-19.
 • Wiśniewski Rafał: Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-61.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt histo­ryczno-polityczny. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 365-385 (Prace Geograficzne; 242)
 • Wrońska-Wałach Dominika, Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 31-51.
 • Wulf Sabine, Ott Florian, Słowiński Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Dräger Nadine, Martin-Puertas Celiab, Czymzik Markus, Neugebauer Ina, Dulski Peter, Bourne Anna J., Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Tracing the Laacher See tephra in the varved sediment record of the Trzechowskie palaeolake in Central Northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2013, 76 - s. 129-139.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Polepszanie warunków życia w miastach Polski i Europy Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji projektu ReNewTown. - Studia Miejskie 2013, 12 - s. 35-43.
 • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Lupanova Irina A.: Transformacija gruntovogo kompleksa Uglihskogo vodohranilisca (monitoring donnyh otlozenij). [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 178-182.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 237-253.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości zróznicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r.. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 3 - s. 37-62.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2011 r. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 85-89.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcji i realizacji nowego Narodowego Atlasu Polski. [w]: Efektywność prezentacji kartograficznej. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Bożena Ogorzelska, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, 2013 - s. 36-39.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 176-232.
 • Śleszyński Przemysław: Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 305-322 (Prace Geograficzne; 242)
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 3 - s. 75-88.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 173-197.
 • Śleszyński Przemysław: Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 169-170.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 1 - s. 5-25.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej. - Samorząd Terytorialny 2013, 11 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 599-627.
 • Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr: Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych. - Transport Miejski i Regionalny 2013, 7 - s. 34-41.
 • Świątek Dariusz, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Services of General Interests in Mazowsze region– abbreviation of ESPON SeGI case study report. - Europa XXI 2013, 23 - s. 149-176.
 • Świątek Dariusz, Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Services of General Interest: empirical evidence from case studies of the SeGI project. - Europa XXI 2013, 23 - s. 105-129.
 • Affek Andrzej: Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 48-62 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Affek Andrzej: Skokowe zmiany lesistości w zlewni górnego Wiaru (1852-2000). [w]: Przestrzeń w badaniach geograficznych. Red. Krzysztof Fortuniak, Joanna Jędruszkiewicz, Mariusz Zieliński. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - s. 59-66.
 • Bartczak Arkadiusz, Gierszewski Piotr: Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych. [w]: Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. Red. Danuta Szumińska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012 - 10 s. (Promotio Geographica Bydgostiensia; 8)
 • Bański Jerzy: O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 199-217.
 • Bański Jerzy: A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 11-26.
 • Bański Jerzy: Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie. - Przegl.Geogr. 2012, 84, 2 - s. 199-217.
 • Bański Jerzy: Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej – próba metodyczna. [w]: Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2012 - s. 78-105 (Studia KPZK PAN; 145)
 • Bański Jerzy: Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. - Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 2012, 11, 3 - s. 5-16.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Policentryczność rozwoju Mazowsza. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 71-88.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 617-638.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007. - Geograficky Casopis 2012, 64, 2 - s. 91-109.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region. - Architectoni.ca 2012, 2, 1 - s. 174-186.
 • Bochenek Witold: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971–2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. - Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012, 12, 2 - s. 29-44.
 • Bröde Peter, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhard, Tinz Birger, Havenith George: Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). - International Journal of Biometeorology 2012, 56 - s. 481-494.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 65-71 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w dolinach potoków Jaszcze i Jamne (Gorce). - Landform Analysis, 2012, 19 - s. 5-15.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2012, 29 - s. 111-117.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy na podstawie analizy materiałów kartograficznych. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 208-218 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Budek Anna, Gębica Piotr, Okoński Jerzy: Geoarcheologiczne studia nad poziomami próchnicznymi i antropogenicznymi wypelnieniami w obrębie multikulturowego stanowiska archeologicznego nr 28 w Rozborzu. - Archaeologia Polona 2012, 50 - s. 123-135.
 • Budek Anna, Gębica Piotr, Okoński Jerzy: Geoarchaeological studies of humic soil horizons and anthropogenic infillings on the multicultural archaeological excavation in the Wisłok and Strwiaz valleys, Carpathian Foreland. [w]: Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeoogy to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts. Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin. Moscow-Smolensk: Universum, 2012 - s. 51-54.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Kozłowski Janusz K., Mester Zsolt: Badania archeologiczne, sedymentologiczne i mikromorfologiczne na stanowiskach górnego paleolitu w okolicach Egeru (Góry Bukowe, Węgry). [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 72-82 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Budek Anna, Kittel Piotr, Papiernik Piotr, Muzolf Błażej: Geoarchaeological investigation of environmental evolution and settlement changes from Neolithic period in Kuyavia Lakeland (Central Poland). [w]: Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeology to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts. Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin. Moscow-Smolensk: Universum, 2012 - s. 54-56.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Van Loon Antonius: Warunki peryglacjalne jako czynnik transformacji rzeźby obszarów młodoglacjalnych. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2012 - s. 25-27.
 • Błażejczyk Krzysztof: Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 3 - s. 357-360.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Środowiskowe i klimatyczne uwarunkowania zatruć pokarmowych – stan aktualny i prognoza do roku 2100. [w]: Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Red. E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2012 - s. 55-65.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Changes in UV radiation intensity and their possible impact on skin cancer in Poland. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 57-64.
 • Błażejczyk Krzysztof, Epstein Yoram, Jendritzky Gerd, Staiger Henning, Tinz Birger: Comparison of UTCI to selected thermal indices. - International Journal of Biometeorology 2012, 56, 3 - s. 515-535.
 • Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Adamczyk Anna Beata: Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa. - Biuletyn Uniejowski 2012, 1, 1 - s. 43-61.
 • Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr, Kijek Natalia, Kordowski Jarosław, Przegiętka Krzysztof R., Szmańda Jacek: Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin. [w]: Contemporary problems of geochemistry. The 2nd Conference..., The 11th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XI", Kielce, Sept. 24-27, 2012. Abstracts, excursion and field guide. Eds. Z.M. Migaszewski, A Gałuszka, S.Hałas. Kraków: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 2012 - s. 99-101 (Mineralogia - Special Papers; 39)
 • Czapiewski Konrad: Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. [w]: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych IV. Red. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. Kraków: StatSoft Polska, 2012 - s. 97-105.
 • Czapiewski Konrad: Intraregional peripheries of economic development - a case study of Mazovia Region in Poland. [w]: Local and regional development – challenges and policy issues. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2012 - s. 33-45 (Rural Studies; 27)
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 33-51.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca. [w]: Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2012 - s. 278-301 (Studia KPZK PAN; 145)
 • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanised land within the Warsaw Metropolitan Area in the first decade of the 21st century. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 77-96.
 • Degórska Bożena: Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 89-106.
 • Degórski Marek: Quality of Life and Ecosystem Services in Rural-Urban Regions. - Europa XXI 2012, 22 - s. 137-147.
 • Degórski Marek: Geografia jako kryterium i sorbent wiedzy – wzajemne powiązania pomiędzy dyscyplinami naukowymi. [w]: Związki geografii z innymi naukami. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2012 - s. 15-28 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 7)
 • Degórski Marek: Problemy planowania ochrony krajobrazu w Polsce. [w]: Zarządzanie systemami krajobrazowymi. Red. Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, 2012 - s. 17-30 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 33)
 • Degórski Marek: Integrowanie systemu przyrodniczego z systemem społeczno-gospodarczym podstawą nowoczesnego zarządzania regionem. - Przestrzeń i Regiony 2012, 1, 1 - s. 7-32.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 29-64.
 • Dercon Gerd, Moabit Lionel, Hanckok Gary, Nguyen Long Minh, Bacchi Osny, Benmansour Moncef, Bernard Claude, Froehlich Wojciech, Golosov Valentin, Haciyakupoglu Sevilay, Hai P.S., Jankong Patcharin, Klik Andreas, Li Yong, Lobb David, Onda Yuichi, Popa Nelu, Rafiq Muhammad, Ritchie Jerry, Schuller Paulina, Shakhashiro Abdulghani, Wallbrink Peter, Walling Desmond Eric, Zapata Felippe, Zhang Xinbao: Fallout radionuclide based techniques for assessing the impact of soil conservation measures on erosion control and soil quality: An overview of main lessons learnt under an FAO/IAEA coordinated research project. - Journal of Environmental Radioactivity 2012, 107 - s. 78-85.
 • Dluzewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna, Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna: The influence of the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semidry areas. [w]: The Annual International Water Conference, "Water Resources and Water Security in the Middle East and the Mediterranean Region", May 13-17, 2012, Book of Abstracts. Amman: Euro-Arab Organization for Environment, Water and Desert Researches;University of Jordan, 2012 - s. 38-40.
 • Dluzewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna, Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna: The influence ot the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semiarid areas. - International Journal of Environment & Water 2012, 1, 3 - s. 30-47.
 • Długosz Michał: Digital terrain model (DTM) as a tool for landslide investigation in the Polish Carpathians. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 5-23.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica. - Przegląd Geopolityczny 2012, 5 - s. 99-104.
 • Eberhardt Piotr: The Curzon line as the eastern boundary of Poland. The origins and the political background. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 5-12.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w Łatgalii. - Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 2012, 40 - s. 63-86.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 39-60.
 • Eberhardt Piotr: Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 597-616.
 • Eberhardt Piotr: Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 313-332.
 • Eberhardt Piotr: Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 3-28.
 • Ferenc Mariola: Transformacja osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Lublina. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska, Marta Gwiaździńska-Goraj. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2012 - s. 129-144 (Studia Obszarów Wiejskich; 29)
 • Ferenc Mariola: Land use changes in suburban areas – case study of Lublin. - Acta Agraria Debreceniensis 2012, 49 - s. 43-46.
 • Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 45-56.
 • Havenith George, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Richards Mark, Bröde Peter, Holmer Ingvar, Rintamaki Hannu, Benshabat Yael, Jendritzky Gerd: The UTCI-clothing model. - International Journal of Biometeorology 2012, 56 - s. 461-470.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad, Bajerski Artur: Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration, and human capital in Poland. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012 - s. 179-200.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46, 1 - s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46 - s. 25-40.
 • Komornicki Tomasz: Spatial conditions and challenges in improving accessibility in Europe. - Informationen zur Raumentwicklung 2012, 7 8 - s. 367-380.
 • Komornicki Tomasz: Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne. [w]: Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: IGiRR UWr, 2012 - s. 25-40 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 28)
 • Komornicki Tomasz: Komu mają służyć polskie drogi?. - Pomorski Przegląd Gospodarczy 2012, 3 - s. 23-28.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 11-35.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Świątek Dariusz: Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 9-21.
 • Kordowski Jarosław: Kształtowanie się równiny zalewowej doliny Wisły w okolicach Świecia jako podstawa zrozumienia funkcjonowania ożywionych elementów środowiska dna doliny. [w]: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. T. 1. Red. Jarosław Pająkowski. Świecie: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012 - s. 16-19.
 • Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Bienias Dorota: Budowa geologiczna i przekształcenia Góry Zamkowej i jej otoczenia. [w]: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały. Red. Marcin Wiewiór. Toruń: Wydaw. UMK, 2012 - s. 29-47.
 • Kowalska Anna: Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 157-169 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Kowalska Anna: Changes in the area of protected plant communities in the middle Vistula river valley in the second half of the 20th century. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 19-30.
 • Kowalski Mariusz: Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 113-138.
 • Kowalski Mariusz: Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 279-312.
 • Kowalski Mariusz: Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 55-76.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Kozłowski Janusz Krzysztof, Mester Zsolt, Budek Anna, Kalicki Tomasz, Moskal-del Hoyo Magdalena, Zandler Krisztian, Beres Sandor: La mise en valeur d’un ancien site éponyme : Eger-Ko˝poros dans le Paléolithique moyen et supérieur de la Hongrie du nord. - L’anthropologie 2012, 116, 3 - s. 405-465.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Transformation of precipitation in the Low Mountains and Foothill area [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 5 s.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przemieszczanie i imisję zanieczyszczeń w wodach opadowych zbieranych na Stacjach Bazowych ZMŚP Św. Krzyż i Szymbark w latach 2004-2009. [w]: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. Rafał Kozłowski. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, 2012 - s. 114-116.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania jonów K+, Ca2+ i Mg2+ w wybranych drzewostanach w warunkach kwaśnej depozycji. - Sylwan 2012, 156, 8 - s. 607-615.
 • Kołaczkowska Ewa: Siedliskowo-ekologiczne wzorce występowania obcych inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 2012, 33 - s. 270-278.
 • Kulikowski Roman: Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce. - Barometr Regionalny. Analizy. Prognozy 2012, 4 - s. 17-29.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Długoterminowe regionalne konsekwencje migracji w Europie – metoda oceny i wybrane wyniki. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2012, 2 - s. 105-134.
 • Kycko Marlena, Zagajewski Bogdan, Kozłowska Anna, Oprządek Magdalena: Zróżnicowanie spektralne wybranych gatunków muraw wysokogórskich Doliny Gąsienicowej narażonych na wydeptywanie. - Teledetekcja Środowiska 2012, 47 - s. 75-86.
 • Lechnio Jerzy, Solon Jerzy, Pabianek Piotr: Zmiany i trwałość użytkowania a cechy strukturalne i funkcjonalne terenów wokół Płocka. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 149-175.
 • Marcińczak Szymon, Musterd Sako, Stępniak Marcin: Where the grass is greener: Social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century. - European Urban and Regional Studies 2012, 19,, 4 - s. 383-403.
 • Matuszkiewicz Jan, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 63-154.
 • Michniak Daniel, Rosik Piotr: Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. [w]: Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sitě?, Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Editori Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - s. 46-59.
 • Milewski Paweł: Narzędzia GIS w ocenie leczniczych właściwości klimatu. - Arcana GIS 2012, 2012, 4 - 4 s.
 • Oprządek Magdalena: Trwałość stanowisk kroplika żółtego Mimulus guttatus i szczawiu alpejskiego Rumex alpinus we wschodniej części Karkonoszy w ciągu ostatnich 40 lat. - Przegląd Przyrodniczy 2012, 23, 2 - s. 3-10.
 • Piekut Aneta, Rees Philip, Valentine Gill, Kupiszewski Marek: Multidimensional diversity in two European cities: thinking beyond ethnicity. - Environment and Planning A 2012, 44 - s. 2988-3009.
 • Plit Joanna: Ślady sacrum w krajobrazie. [w]: Sacrum w krajobrazie. Red. Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 33-40 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 17)
 • Plit Joanna: Słowo wstępne. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 9-12 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Plit Joanna: Mapa Henneberga i mapa Lubinusa jako źródło informacji o stanie środowiska geograficznego na przełomie XVi i XVII w. Studium metodyczne. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 33-47 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Plit Joanna: Widoki z arterii komunikacyjnych. "Przód i tył miejscowości". [w]: Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie. Red. nauk. Grzegorz Jankowski, Urszula Myga-Piątek, Sławomir Pytel. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 140-148 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 18)
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym o najwyższych opadach na świecie – Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 327-336 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India. - Quaestiones Geographicae 2012, 31, 3 - s. 63-75.
 • Przewoźna Bogusława: Przekształcenia gleb w wyniku denudacji antropogenicznej interpretowane na podstawie map glebowo-rolniczych, ortofotomap i badań terenowych. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 148-156 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Psikuta Agnes, Fiala Dusan, Laschewski Gudrun, Jendritzky Gerd, Richards Mark, Błażejczyk Krzysztof, Mekjavič Igor, Rintamaki Hannu, de Dear Richard, Havenith George: Evaluation of the Fiala multi-node thermophysiological model for UTCI application. - International Journal of Biometeorology 2012, 56, 3 - s. 443-460.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna: Ecosystem services – classification and different approaches at various levels of biosphere organisation - a literature review. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 65-81.
 • Rosik Piotr: Efektywna polityka regionalna w kontekście zmian dostępności drogowej w Polsce. [w]: Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej. Red. Stanisław Ciok, Andrzej Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2012 - s. 91-104 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 27)
 • Rosik Piotr: Motywacje podróży a dostępność potencjałowa gmin w Polsce. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 35-45.
 • Rosik Piotr: Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 65-86.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Długość podróży w prognozowaniu zmian potencjałowej dostępności drogowej na przykładzie dwóch odcinków autostrady A2. [w]: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Kraków: SIiTK RP Oddział w Krakowie, 2012 - s. 173-193 (Zeszyty Naukowo-Techniczne SIiTK RP Oddział w Krakowie. Seria : Materiały konferencyjne; 1 2012)
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, 2012 - -
 • Rączkowska Zofia, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta: Recent landform evolution in the Polish Carpathians. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Adam Kotarba, Milos Stankoviansky. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 47-101 (Springer Geography)
 • Siłka Piotr: Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny. [w]: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. UP, 2012 - s. 61-73 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 19)
 • Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna, Dłużewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna: Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko). - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 136-150.
 • Solon Jerzy: NPK - cenny obiekt badań geograficznych i ekologiczno-krajobrazowych. [w]: Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Red. Anna Świercz. Kielce: Wydaw. UJK, 2012 - s. 583-592.
 • Solon Jerzy: Zmienność bogactwa gatunkowego i biomasy w zbiorowiskach roślinnych gradientu topograficznego. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 205-222.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Geographical pattern of chosen soil and herb layer features of central- and north European Scots pine forests. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 83-95.
 • Solon Jerzy, Malinowska Ewa, Lechnio Jerzy: Położenie w rzeźbie i własności glebowe jako zmienne sterujące bogactwem gatunkowym i biomasą w zbiorowiskach roślinnych. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 235-242.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Waloryzacja szaty roślinnej PNBT. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 396-419.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 3-17.
 • Starkel Leszek: Searching of regularities for slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity-duration and physical properties of the substrate). - Landform Analysis 2012, 21 - s. 27-34.
 • Starkel Leszek: Kierunki przekształceń wylesionych stoków i den dolin górskich w różnych strefach klimatycznych (przykłady). [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 354-360 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Starkel Leszek: Geomorphological effects of antropopression in the mountains of various climatic zones (selected examples). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 71-99.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 103-118.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Krąpiec Marek: Records of human activity reflected in river sediments in the Carpathians and their foreland. [w]: Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeology to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts. Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin. Moscow-Smolensk: Universum, 2012 - s. 264-267.
 • Stępniak Marcin: The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 67-80.
 • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
 • Szmyd Jakub: Chmury soczewkowate jako wskaźnik występowania fali orograficznej. - Przegląd Geofizyczny 2012, 57, 3-4 - s. 393-406.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. L. Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. [w]: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Red. J. Pająkowski. Świecie: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego; Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012 - s. 78-83.
 • Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe we Wiągu (dolina dolnej Wisły). - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 211-219.
 • Tyszkowski Sebastian: Rozmieszczenie i skala aktywności współczesnych osuwisk w dolinie dolnej Wisły na odcinku między Fordonem a Kozielcem (Polska północna) – wstępne wyniki badań. - Landform Analysis 2012, 20 - s. 91-97.
 • Van Loon Antonius, Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek: The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland. - Netherlands Journal of Geosciences 2012, 91, 1-2 - s. 223-231.
 • Vitali Badziai, Brykała Dariusz: Dneprovsko-Bugskij i Oginskij kanaly, kak primery istoriceskogo, tehniceskogo i prirodnogo nasledija. [w]: Problemy prirodopolzovanija: itogi i perspektivy. Red. A.K. Karabanov et al. Minsk: Institut prirodopol'zovanija NAN Belarusi, 2012 - s. 274-276.
 • Wesoły Katarzyna, Wiejaczka Łukasz: Efektywność zbiornika Besko w Sieniawie w kształtowaniu przepływów minimalnych i maksymalnych Wisłoka. - Gospodarka Wodna 2012, 12 - s. 498-504.
 • Wiejaczka Łukasz: Akumulacja materiału zawiesinowego w zbiorniku Klimkówka (polskie Karpaty). [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 181-188.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Metody oceny wielkości abrazji brzegowej w górskim zbiorniku retencyjnym. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 189-202.
 • Wiejaczka Łukasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata: Methods for the assessment of changes in the bottom morphology of a mountain reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 41-50.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Differentiation of temporal water level dynamics in the Besko and Klimkówka reservoirs (the Low Beskids, Poland). - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 35-46.
 • Więckowski Marek: La mise en tourisme des frontières orientales de la Pologne [publikacja internetowa]. - Regard Sur L'Est 2012, 62 - bez numeracji stron.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands in Central Europe. [w]: Borderland Voices: Shaping a New World Order - Book of Abstracts. Ed. A. Iwashita. Fukuoka, Busan: Slavic Center, Univeristy of Hokkaido, 2012.
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku. - Studia Regionalne i Lokalne 2012, 49, 3 - s. 50-64.
 • Wiśniewski Rafał: Demograficzne aspekty dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku i województwa podlaskiego. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 147-156.
 • Wiśniowski Arkadiusz, Bijak Jakub, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Uncertain future of immigration in Europe: Insights from expert-based stochastic forecasts for selected countries. [w]: Europe: the continent of immigrants. Trends, structures and policy implications. Ed. M. Okólski. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012 - s. 211-232 (IMISCOE Research Series)
 • Wolski Jacek: Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [w]: Źródla kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 15-32 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Wolski Jacek: Down dead wood in a forest – still an obstacle to forest management or already an ecological issue?. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 97-121.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 639-647.
 • Śleszyński Przemysław: Nowy Atlas Narodowy Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 4 - s. 93-97.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r. [w]: Dostepność i mobilność w przestrzeni. Red. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 23-33.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.
 • Śleszyński Przemysław: Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich. [w]: Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Red J. Kleer, A.P. Wierzbicki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Rezydium PAN, 2012 - s. 170-184 (Kluczowe Problemy Przyszłości)
 • Śleszyński Przemysław: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 559-576.
 • Śleszyński Przemysław: Dojazdy do pracy w Polsce. - Geografia w Szkole 2012, 65, 4 - s. 42-44.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.
 • Śleszyński Przemysław: A geomorphometric analysis of Poland on the basis of SRTM-3 data. - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 47-61.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki dojazdów do pracy. - Wiadomości Statystyczne 2012, 11 - s. 59-75.
 • Adamczyk Anna Beata: Warunki termiczne i wilgotnościowe aglomeracji warszawskiej. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2011, 47 - s. 355-363.
 • Affek Andrzej: Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Red. Sebastian Bernat. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2011 - s. 148-160 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 15)
 • Affek Andrzej: Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpatians (1780-2000). [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 147-155 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Affek Andrzej: Próby zagospodarowania zlewni górnego Wiaru od roku 1947 w kontekście idei rozwoju zrównoważonego. [w]: Rozwój zrównoważony regionów Polski. Red. Wojciech Wysota et al. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011 - s. 213-220.
 • Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata: Warunki termiczne warszawskich ogrodów botanicznych. - Ann. UMCS Sec.B 2011, 66, z.2 - s. 65-75.
 • Bański Jerzy: Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 233-250.
 • Bański Jerzy: The work of art as a source of knowledge in geographical studies. - Problems of Geography 2011, 3-4 - s. 3-17.
 • Bański Jerzy: Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego. [w]: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. nauk. Maria Halamska. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2011 - s. 29-44.
 • Bański Jerzy: Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 233-250.
 • Bański Jerzy: Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy. - Agric. Econ. 2011, 57, z. 2 - s. 93-101.
 • Bański Jerzy: A diagnosis of contemporary geography in Poland - selected issues. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 7-22.
 • Bański Jerzy: Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji. [w]: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Ponadregionalnych, 2011 - s. 7-18.
 • Bański Jerzy: Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi. [w]: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 61-76 (Studia; 138)
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju. [w]: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 88-102 (Studia; 133)
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego. - Bliżej Brukseli 2011, nr 8 - s. 28-39.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 217-231 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny. - Wieś i Roln. 2011, nr 1 - s. 147-161.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Agritourism in Poland - self governments' views versus reality. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 78-88 (Discussion Papers. Special)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. - Czas. Geogr. 2011, 82,, 3 - s. 249-270.
 • Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Haase Annegret, Klusacek Petr, Maas Andreas, Mair Jana, Martinat Stanislav, Sagan Iwona, Steinfuehrer Annett, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz, Zapletalova Jana: Łódź, Gdańsk, Brno and Ostrava and their inner cities: urban and demographic development during post-socialism. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 101-140.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMŚP) w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971-2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 135-137.
 • Brykała Dariusz: Reconstruction of water management (15th-20th century) in small Polish basins. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.3. Upravlenie vodnymi resursami recnyh vodosborov. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 14-20.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie potoku Suszanka, Beskid Średni. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 321-332.
 • Bucała Anna, Radecki-Pawlik Artur: Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne, Gorce. - Acta Sc. Pol. Form. Circ. 2011, 10, nr 1 - s. 3-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Timing of the final disappearance of permafrost in the Central European Lowland as reconstructed from the evolution of lakes in N Poland. - Geol. Quart. 2011, 55, z.4 - s. 361-374.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Mapy geologiczno-turystyczne polskich parków narodowych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2010. - Przegl. Geol. 2011, 59, nr 8 - s. 556-557.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Stanowisko 5. Gronowo. Geomorfologia w rejonie stanowiska Gronowo. [w]: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i w czasach historycznych. V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 113-114.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Wybrana problematyka czwartorzędu Kociewia. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 7-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - 22 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Krupa Adam: Stanowisko 2 - Wygonin. Geneza i peryglacjalna transformacja sedymentacyjnej krawędzi kontaktu lodowego. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 128-133.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Filbrandt-Czaja Anna, Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Bożena, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 177-186.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Giętkowski Tomasz, Krupa Adam, Szarek Mateusz, Wawrzyniak Kamil: Stanowisko 6 - Sumin. Strefa marginalna fazy pomorskiej Szteklin-Płaczewo. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 148-152.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata: Stanowisko 10 - Gniew-Keramzyt. Zagadki zastoiska gniewskiego. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 170-176.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krupa Adam: Stanowisko 1 - Chwarzno. Morfogeneza ozu. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 124-127.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krzymińska Jarmila, Lisicki Stanisław: Stanowisko 9 - Gniew-Piaskownia. Zagadnienie stratygrafii vistulianu. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 164-169.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Krzymińska Jarmila: Stanowisko 3 - Boże Pole Szlacheckie. Ewolucja późnoglacjalnego jeziora w depresji końcowej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 134-140.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Lamparski Piotr: Stanowisko 4 - Wieck. Rozwój późnoglacjalnej delty na kontakcie doliny Wdy i rynny subglacjalnej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 141-144.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał: Stanowisko 7 - Borzechowo. Rozwój jezior borzechowskich. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 153-160.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Location matters - analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 57-72 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?. [w]: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 201-218 (Studia; 138)
 • Czapiewski Konrad Ł., Świątek Dariusz: Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 49-60.
 • Degórski Marek: Influence of traffic into the environment properties and human. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 9 s.
 • Degórski Marek: Interdyscyplinarne badania środowiska szansą rozwoju geografii. [w]: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011 - s. 45-54 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 5)
 • Degórski Marek: The relationships between different forms of iron and aluminium in soils as indicators of soil-cover development on India's Cherrapunji Spur (Meghalaya Plateau). - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 61-73.
 • Degórski Marek: Pamiętamy... Geografia polska w latach II wojny światowej. Red. A. Jackowski, A. Michno. Kraków 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 139-148.
 • Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze jako kreator atraktorów oraz czynnik rozwoju i wzrostu lepkości regionu. [w]: Geografia regionalna - scalanie i system wiedzy geograficznej. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 83-92 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 6)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The use of SEM morphoscopy in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene. - Geographia Polonica 2011, 84, Special Issue Part 1 - s. 17-38.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The use of SEM morphology in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene. [w]: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Eds. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 17-38.
 • Długosz Michał: Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 51-68.
 • Długosz Michał: Landslide susceptiblity assessment in the different regions of the Polish Carpathians. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 25-46.
 • Długosz Michał: Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu). - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 1 - s. 51-68.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 251-266.
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy niemieckiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 453-482.
 • Eberhardt Piotr: Phases to the demographic development of Poland. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 151-171.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 251-266.
 • Eberhardt Piotr: Linia Curzona jako wschodnia granica Polski - geneza i uwarunkowania polityczne. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2011, 46 - s. 127-157.
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy niemieckiej geopolityki. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 4 - s. 453-482.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna tzw. ściany wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. - Rocz-i Nauk Społ. 2011, 39 - s. 291-311.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Rusi Zakarpackiej. - Sprawy Narod. 2011, 39 - s. 27-49.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond E.: The use of excess Lead-210, Beryllium-7 and Caesium-137 in investigations of sedmient delivery dynamics in the Homerka and Dunajec catchments in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Impact of soil conservation measures on erosion control and soil quality. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2011 - s. 115-129 (IAEA-TECDOC; 1665)
 • Gawryszewski Andrzej: Rozwój demograficzno-społeczny wielkich miast w Polsce w XX wieku. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 51-64.
 • Gawryszewski Andrzej: Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953-2010. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 267-280.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. [w]: Dawna kartografia miast. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydaw. Instytutu Historii Nauki PAN, 2011 - s. 129-136 (Z Dziejów Kartografii; 15)
 • Gierszewski Piotr: Impact of the Włocławek Reservoir on the conditions for the transport of suspended load. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2011, 11, nr 1 - s. 28-41.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 8 - Lipinki. Morfogeneza pagórków i form wałowych między Starogardem Gdańskim a Skórczem. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 161-163.
 • Gierszewski Piotr J.: Textural features of bottom sediments as an indicator of dynamic depositional processes in the shallow low-land reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.1. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 37-42.
 • Grossmann Katrin, Haase Annegret, Steinfuehrer Annett, Grabkowska Maja, Bierzyński Adam: Households as actors II: attitudes towards living in the inner city. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 209-231.
 • Grzeszczak Jerzy: Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI - 1 XII 1955 r.). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 557-564.
 • Gębica Piotr, Starkel Leszek, Jacyszyn Andrij, Budek Anna, Krąpiec Marek, Kalinowycz Natalia: Ewolucja doliny Strwiąża w późnym glacjale i holocenie na przedpolu wschodnich Karpat (zachodnia Ukraina). [w]: Glacjał i peryglacjał wschodniego Podkarpacia. Monografia naukowa. (XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, Ukraina, 15-18 września 2011 r.). Red. Andrij Boguckyj et al. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franko, 2011 - s. 106-116.
 • Haase Annegret, Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Klusacek Petr, Martinat Stanislav, Uherek Zdenek, Maas Andreas: Old-new diversity: process and structures of socio-demographic change in the inner city. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 143-183.
 • Jankowski Michał, Przewoźna Bogusława, Bednarek Renata: Topographical inversion of sandy soils due to local conditions in Northern Poland. - Geomorphology 2011, 135 - s. 277-283.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: The role of downpours in transformation of slopes in the Polish Carpathian Foothills. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 69-87.
 • Kijowska Małgorzata: Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995-2009. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 59-68.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamics of suspended material carried out from the flysch Bystrzanka catchment during selected rainfall events in the period of 1997-2008. - Quaest. Geogr. 2011, 30, nr 1 - s. 47-56.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 91-93.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Wiejaczka Łukasz: Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 98-100.
 • Kijowska Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 343-359.
 • Kijowska Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim). - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 3 - s. 343-359.
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport. [w]: A dictionary of transport analysis. Ed. K.Button, H.Vega, P.Nijkamp. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 (Elgar Original Reference)
 • Komornicki Tomasz: Introduction. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 7-10 (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz: Dostępność drogowa polskich granic. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 83-96.
 • Komornicki Tomasz: Transport connections between Polish metropolises. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 97-116 (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz: Dostępność transportowa Polski zachodniej. - Studia nad rozwojem Dolnego Śląska 2011, 5-6 - s. 47-92.
 • Komornicki Tomasz: New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 9 s.
 • Komornicki Tomasz: Powiat Wieluński w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski. - Rocznik Wieluński, 2011, 2 - s. 143-156.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s. 517-529 (Elgar Original Reference)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 567-570.
 • Korcelli Piotr: Rola geografii w badaniu i konstruowaniu planów przestrzennego zagospodarowania kraju. [w]: Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011 - s. 69-78.
 • Korcelli Piotr: Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 43-50.
 • Korcelli Piotr: Inter-metropolitan linkages: selected concepts and policy applications. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 11-20 (Studia Regionalia; 29)
 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Economy and employment. [w]: Peri-urbanisation in Europe. Towards European policies to sustain urban-rural futures. Eds. Annette Piorr, Joe Ravetz, Ivan Tosics. Copenhagen: Academic Books Life Sciences, 2011 - s. 44-49.
 • Kordowski Jarosław: Anatomia dużej skali teras kemowych na przykładzie południowej części Kotliny Grudziądzkiej, dolina dolnej Wisły. [w]: Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych. VI Świętokrzyskie Spotkania Sedymentologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc, 17-18 maja 2011 r. Materiały konferencyjne. Red. W.Trela, S.Salwa, A.Fijałkowska-Mader. Kielce: PIG-PIB, 2011 - s. 46-51.
 • Kordowski Jarosław: Rola martwego lodu w morfogenezie doliny dolnej Wisły na przykładzie Kotliny Grudziądzkiej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 45-47.
 • Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Osady i rzeźba kotła wytopiskowego rezerwatu Jezioro Martwe w Borach Tucholskich. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 48-50.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 68-90.
 • Kowalska Anna: Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. - Acta Botan. Siles. 2011, 7 - s. 5-16.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6. [w]: ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al. Tarragona: ESPON & University Rovira i Virgili, 2011 - 19 s.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania składników biogennych w wybranych geoekosystemach w warunkach kwaśnej imisji. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 39-40.
 • Kołaczkowska Ewa: Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych. [w]: Rozwój zrównoważony regionów Polski. Red. Wojciech Wysota et al. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011 - s. 87-93.
 • Kunert Anna, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 69-90.
 • Kunert Anna, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 1 - s. 69-90.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: MULTIPOLES: a revised multiregional model for improved capture of international migration. [w]: Population dynamics and projection methods. Papers in honour of Philip Rees. Ed. J.Stillwell, M.Clarke. New York: Springer, 2011 - s. 41-60 (Understanding Population Trends and Processes; 4)
 • Kędzia Stanisław: The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit. - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 5-11.
 • Kędzia Stanisław: Krzywa lichenometryczna porostu naskalnego Rhizocarpon geographicum dla Karkonoszy. - Przyr. Sud. 2011, 14 - 141-148 : fot.
 • Lamparski Piotr: Stanowisko 6. Radzyń Chełmiński. Ruiny zamku krzyżackiego. [w]: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i w czasach historycznych. V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 125-126.
 • Lamparski Piotr: Wstępne wyniki badań georadarowych pagórka kemowego w Zapluskowęsach. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 63-65.
 • Lamparski Piotr: Budowa geologiczna pagórka kemowego w Piątkowie w świetle badań georadarowych. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 60-62.
 • Mazur Marcin: Oś centrum-peryferie na przykładzie badania zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 105-120 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Mazur Marcin: Historical conditionings as the decisive factor in the contemporary spatial structure of Polish agriculture. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 53-67 (Discussion Papers. Special)
 • Milewski Paweł: Możliwość wykorzystania GIS w kartowaniu topoklimatycznym. - Prace i Studia Geograficzne 2011, 47 - s. 521-528.
 • Plit Joanna: Evolution of the South-Mazovian cultural landscape. - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 95-111.
 • Plit Joanna: Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Red. Sebastian Bernat. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2011 - s. 125-138 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 15)
 • Plit Joanna: Krajobrazy kulturowe Turcji. [w]: Zróżnicowanie krajobrazowe Turcji. Uwarunkowania fizyczno i społeczno-ekonomiczno geograficzne. Warsztaty Geograficzne, Turcja, 28.04.-07.05.2011 r. Red. tomu Maciej Dłużewski. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN; WGiSR UW, 2011 - s. 83-86.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Estimation of soil erosion on cultivated fields on the hilly Meghalaya Plateau, North-East India. - Geochronometria 2011, 38, nr 1 - s. 77-84.
 • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.
 • Regulska Edyta: Carabidae in landscape research on the basis of literature, 2005-08. - Pol. J. Environ. Studies 2011, 20, nr 3 - s. 733-741.
 • Richling Andrzej, Lechnio Jerzy, Malinowska Ewa, Solon Jerzy: Thirty years of research on landscape of the Płock Region - is that enough?. [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 53-65 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 49-87.
 • Rosik Piotr, Mazur Marcin: Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 121-135.
 • Rosik Piotr, Opałka Elżbieta: Szacowanie efektów projektów drogowych. Przykłady zastosowania modelu ustalania i prognozowania efektów z wykorzystaniem wskaźnika dostępności transportowej. [w]: Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych. Red. Agnieszka Haber, Rafał Trzciński. Warszawa: PARP, 2011 - s. 93-117.
 • Serwa Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Społeczna percepcja zbiornika retencyjnego Klimkówka po powodzi w 2010 r. - Gosp. Wodna 2011, 71, nr 4 - s. 144-148.
 • Sigareva L.E., Gierszewski Piotr, Timofeeva N.A., Zakonnov V.V.: Estimation of trophic state of Włocławek reservoir using plant pigments in bottom sediment. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.4. Vodnaja ekologija. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 112-116.
 • Sigareva L.E., Zakonnov V.V., Gierszewski Piotr: Soderzanie i raspredelenie rastitel'nyh pigmentov v donnyh otlozeniajah evtrofnogo Vloclavskogo vodohranilisca. - Gidrobiol. Żurn. 2011, 47, nr 1 - 64-73 : tab.
 • Sigareva Lubov E., Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr: Content and distribution of the plant pigments in the bottom sediments of the eutrophic Włocławek Reservoir. - Hydrobiol. J. 2011, 47, nr 3 - s. 57-66.
 • Siłka Piotr: Scientific research and internet linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 81-95 (Studia Regionalia; 29)
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny a wybrane cechy rozwoju gospodarczego na przykładzie najważniejszych miast Polski. [w]: Rozwój zrównoważony regionów Polski. Red. Wojciech Wysota et al. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011 - s. 331-337.
 • Solon Jerzy: Main directions of landscape changes in Poland in the years 1995-2009. [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 95-104 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Solon Jerzy: Postulaty dotyczące zasad ochrony krajobrazu. [w]: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, 2011 - s. 85-91 (Biuletyn Forum Debaty Publicznej; 3)
 • Starkel Leszek: Racjonalna gospodarka przestrzenią i zasobami wodnymi podstawą zrównoważonego rozwoju. Polska na tle Europy. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.2. Gospodarka i środowisko. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 322-337.
 • Starkel Leszek: Złożoność czasowa i przestrzenna opadów ekstremalnych - ich efekty geomorfologiczne i drogi przeciwdziałania im. [w]: Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski. Red. Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 65-80 (Landform Analysis; 15)
 • Starkel Leszek: Paradoxes in the development of gullies. [w]: Human impact on gully erosion. Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 11-13 (Landform Analysis; 17)
 • Starkel Leszek: Oblicza powodzi. - Rocz. PAU 2010/2011 - s. 132-152.
 • Starkel Leszek: Present-day events and the evaluation of Holocene palaeoclimatic proxy data. - Quatern. Int. 2011, 229 - s. 2-7.
 • Starkel Leszek: Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and their expression in slope evolution. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 2011, 34 - s. 33-43.
 • Stola Władysława: Uwarunkowania rozwoju oraz struktura i organizacja rolnictwa. [w]: Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Red. Irena Fierla. Warszawa: PWE, 2011 - s. 175-244.
 • Szmyd Jakub: O niektórych przypadkach fali orograficznej w Beskidzie Niskim oraz jej znaczeniu dla szybownictwa. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 3 - s. 361-384.
 • Szmyd Jakub: O niektórych przypadkach fali orograficznej w Beskidzie Niskim oraz jej znaczeniu dla szybownictwa. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 361-384.
 • Szupryczyński Jan: Druga wojna światowa na Svalbardzie. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 4 - s. 483-506.
 • Szupryczyński Jan: Spitsbergen - tradycyjny obszar polskich badań polarnych. Wykład okolicznościowy. - Absolwent 2011, 16 - s. 14-16.
 • Szupryczyński Jan: Druga wojna światowa na Svalbardzie. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 483-506.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 77-92.
 • Tyszkowski Sebastian: GIS and other visual data sources for schools. [w]: Exploring human geography bilingual approach. Toruń: Association of Polish Adult Educators, 2011 - s. 54-57.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2011, 20, z.3 - s. 183-195.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich (powyżej zbiornika retencyjnego) w świetle analizy stanów niskich. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 137-143.
 • Więckowski Marek: Cross-border mobility of Poles et the beginning of the 21st Century. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 38-44 (Discussion Papers. Special)
 • Więckowski Marek: Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych. [w]: Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Red. nauk. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 449-456.
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznych regionów turystycznych na granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 171-190.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki transgranicznej w sąsiedztwie zewnętrznej granicy strefy Schengen. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie 2011, 12 - s. 122-140.
 • Więckowski Marek: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego. S. Sitek. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 289-293.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 8 s.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Energy and connectivity in the Baltic Sea Region - macro scale spatial planning at the EU level. [w]: Ecoregion perspectives. Sustainable energy and transportation systems. Berlin: Sustainable Projects, 2011 - s. 14-17 (Baltic 21 Series; 5/2011)
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 65-80.
 • Śleszyński Przemysław: Social linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 65-80 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Economic linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 49-64 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego "Narodowego Atlasu Polski" i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych. [w]: System planowania przestrzennego i jego rola z strategicznym zarządzaniu krajem. Red. Tadeusz Markowski, Piotr Żuber. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 64-81 (Studia; 134)
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. - Studia Demograficzne 2011, 2 - s. 35-57.
 • Śleszyński Przemysław: O szansach realizacji wyzwań rozwojowych Polska 2050. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.1. Społeczeństwo i państwo. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce. - Geogr. w Szk. 2011, 64, nr 2 - s. 32-46.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Górczyńska Magdalena: Sieć autobusowa w województwie mazowieckim. - Transp. Miejski Region. 2011, nr 4 - s. 22-26.
 • Adamczyk Anna Beata: Ocena zróżnicowania warunków bioklimatycznych Przerzeczyna-Zdroju. - Acta Balneol. 2010, 52, nr 1 - s. 52-59.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 17-22.
 • Bański Jerzy: "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" - nowe opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 619-627.
 • Bański Jerzy: Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 619-627.
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 47-54.
 • Bański Jerzy: Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 489-508.
 • Bański Jerzy: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 319-333.
 • Bański Jerzy: Uprawy roślinne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 79-93.
 • Bański Jerzy: Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe?. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 34-40.
 • Bański Jerzy: Rozwój gospodarki rolnej w Polsce. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 25-37.
 • Bański Jerzy: Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-14.
 • Bański Jerzy: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 3 - s. 319-333.
 • Bański Jerzy: Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 489-508.
 • Bański Jerzy: Obszar problemowy - koncepcja i typologia. [w]: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa, 9-10 grudnia 2010 roku. Materiały konferencyjne. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 6-7.
 • Bański Jerzy: Warunki naturalne rolnictwa. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 15-24.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland's spatial structure. - Reg. Studies 2010, 44, nr 5 - s. 535-549.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region - influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. - Landscp. Urban Plann. 2010, 94, iss. 2 - s. 116-126.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny. [w]: Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Red. Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska. Słupsk: Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010 - s. 108-119.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Private accomodation - source of income or hobby? Study of the selected areas in the Lublin Province. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 579-596 (Geopolitical Studies; 16)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 118-122.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski). - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 265-278.
 • Bucała Anna: Morphological role of floods in the shaping of stream channels in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne stream valleys). - Geomorph. Slovaca Bohem. 2010, 10, nr 1 - s. 45-53.
 • Budek Anna: Zastosowanie analizy mikromorfologicznej w badaniach gleb i osadów czwartorzędowych. - Landform Anal. 2010, 12 - s. 23-30.
 • Budek Anna: Micromorphological analysis of sediments in Maroulas, Kythnos. [w]: The prehistory of the island of Kythnos (Cyclades, Greece) and the Mesolithic settlement at Maroulas. Adamantios Sampson et al. Kraków: PAU, 2010 - s. 137-139.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Development of fluvio-lacustrine systems in the young glacial area in Poland based on the research in the valleys of the rivers Wierzyca and Wda. - Quaest. Geogr. 2010, 29, nr 3 - s. 13-19.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 1 - s. 49-71.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowe narzędzie badania warunków bioklimatycznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. - Przegl. Geofiz. 2010, 55, z.1/2 - s. 5-19.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Kunert Anna: Principles of the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European scale. - Misc. Geogr. 2010, 14 - s. 91-102.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 49-71.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek w Tatrach. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 61-68.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski. [w]: Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Red. Ewa Bednorz, Leszek Kolendowicz. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2010 - s. 93-106 (Studia i Prace z Geografii i Geologii; 16)
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Long-term changes of bioclimatic conditions in Cracow (Poland). [w]: The Polish climate in the European context. An historical overview. Eds. Rajmund Przybylak, Jacek Majorowicz, Rudolf Brazdil, Marek Kejna. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2010 - s. 235-246.
 • Czapiewski Konrad: Ludność rolnicza. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 38-46.
 • Czapiewski Konrad, Głębocki Benicjusz: Struktura agrarna. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 55-64.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Obszary problemowe w rolnictwie w kontekście delimitacji obszarów ONW. [w]: Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Ewa Kacprzak, Anna Kołodziejczak. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2010 - s. 89-98 (Studia Obszarów Wiejskich; 24)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Nauka, szkolnictwo i organizacja obsługi rolnictwa. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 123-126.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Neoendogeniczny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Łęczyce. [w]: Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej. Red. Maciej Tarkowski, Jolanta Mazurek. Gdynia-Pelplin: Bernardinum, 2010 - s. 102-116 (Regiony Nadmorskie; 18)
 • Czapiewski Konrad Ł., Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof: Agricultural knowledge and rural economy - analysis on micro and macro scales. [w]: Linking competitiveness with equity and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas. Ed. Andrew Fieldsend. Warsaw: University of Debrecen. Centre of Agricultural Sciences and Engineering; Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2010 - s. 25-36 (Rural Areas and Development; 7)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Accessibility to education and its impact on regional development in Poland. [w]: Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU. Ed. Neil Adams, Giancarlo Cotella, Richard Nunes. London; New York: Routledge, 2011 (dr. 2010) - s. 345-372 (Regions and Cities; 46)
 • Degórska Bożena: Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 70-84 + 3 mapy - 126-127 (Biuletyn; 245)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 253-274 (Geopolitical Studies; 16)
 • Degórski Marek: Ekologiczne problemy polskiej przestrzeni na początku XXI wieku. [w]: Ekologiczne problemy XXI wieku. Monografia. Red. Kazimierz H. Dyguś, Yevgenij L. Mediokritski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2010 - s. 11-24.
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrzenej granicy Unii Europejskiej. [w]: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej. Wrocław: UWr, 2010 - s. 11-24 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 26)
 • Degórski Marek: Attempts to implement of landscape knowledge in spatial development in Poland. [w]: Implementation of landscape ecological knowledge in practice. 1st IALE-Europe Thematic Symposium, Poznań, 16-19.06.2010. Proceedings. Eds. Andrzej Macias, Andrzej Mizgajski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2010 - s. 24-27.
 • Degórski Marek: Lasy jako element przestrzeni Polski na początku XXI wieku. [w]: Forum Leśne. Człowiek - las - drewno. 9-11 września 2010, XII edycja Targów EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina. Poznań: Ornatus, 2010 - s. 71-79.
 • Degórski Marek: Socio-economic responses to the environment and ecosystems services in regional development. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 83-95.
 • Degórski Marek: Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów. - Ekonomia i Środ. 2010, nr 1 - s. 85-97.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów poprzez grawitację atraktorów i wzrost lepkości. [w]: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony. Red. Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 280-287.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Możliwości rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM. [w]: Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki o Ziemi. Gliwice: Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, 2010 - s. 9-64.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna. - Przegl. Geopolit. 2010, 2 - s. 43-63.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w kraju kłajpedzkim w XX wieku. - Sprawy Narod. 2010, 37 - s. 89-102.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 221-240.
 • Eberhardt Piotr: Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2010, 45 - s. 239-257.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne na obszarze postsowieckim. - Arcana 2010, nr 6 - s. 50-70.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2 - s. 221-240.
 • Eberhardt Piotr: Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 509-529.
 • Eberhardt Piotr: Osiągnięcia naukowe polskiej geografii narodowości. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 3 - s. 139-152.
 • Eberhardt Piotr: Procesy megaurbanizacyjne w świecie. - Rocz-i Nauk Społ. 2010, 38 - s. 17-38.
 • Eberhardt Piotr: Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 509-529.
 • Froehlich Wojciech: Monitoring of bed load transport within a small drainage basin in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Bedload-surogate monitoring technologies. J.R. Gray, J.B. Laronne, J.D.G. Marr. Reston: U.S. Geological Survey, 2010 - s. 185-194.
 • Froehlich Wojciech, Walling Des E.: Long-term monitoring of the 137Cs activity in suspended sediment transported by the Homerka stream, Polish Flysch Carpathians. [w]: Sediment dynamics for a changing future. Proceedings of the ICCE Symposium held at Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland, 14-18 June 2010. Ed. Kazimierz Banasik, Arthur J. Horowitz, Philip N. Owens, Mike Stone, Des E. Walling. Wallingford: IAHS Press, 2010 - s. 172-180 (IAHS International Association of Hydrological Sciences] Publications; 337)
 • Gawryszewski Andrzej: Rozwój demograficzno-społeczny Warszawy w XX wieku. - Mazowsze. Studia Reg. 2010, nr 5 - s. 11-28.
 • Gierszewski Piotr J., Szmańda Jacek B.: Litodynamiczna interpretacja warunków akumulacji osadów dennych Zbiornika Włocławskiego. [w]: Woda w badaniach geograficznych. Red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, 2010 - s. 169-177.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 55-61.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenne zróżnicowanie miejsc pochodzenia finalistów Olimpiady Geograficznej. [w]: Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010. T.1. Red. tomu Stanisław Liszewski. Łódź: Oddział Łódzki PTG; Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2010 - s. 217-226.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009. - Rocz. Świętokrz. Ser. B 2010, 31 - s. 12-21.
 • Kistowski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. [w]: Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 36-51 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 14)
 • Kittel Piotr, Muzolf Błażej, Budek Anna, Cywa Katarzyna, Forysiak Jacek, Mueller-Bieniek Aldona, Obremska Milena, Pawłowski Dominik, Rybka-Stachowicz Renata, Tomczyńska Zofia, Wacnik Agnieszka: Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru. [w]: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. Red. M. Karczewski et al. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2010 - s. 74-76 (Środowisko i Kultura; 8)
 • Komornicki Tomasz: Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union—results of a research project. - Europa XXI 2010, 20 - s. 9-29.
 • Komornicki Tomasz: Polish metropolises as centres of international tourist traffic. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 513-527 (Geopolitical Studies; 16)
 • Komornicki Tomasz: Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union - results of a research project. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 9-29 (Europa XXI; 20)
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa dla podmiotowości Polski. [w]: Jaka podmiotowość Polski XXI wieku? Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010 - s. 69-76 (Wolność i Solidarność; 26)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe polskich regionów. [w]: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Red. Anna Tucholska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 171-182.
 • Komornicki Tomasz: Nowy kręgosłup komunikacyjny Polski, czyli jak zwiększyć inteligencję i spójność kraju. [w]: Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010 - s. 15-23 (Wolność i Solidarność; 30)
 • Komornicki Tomasz: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 105-116 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza. [w]: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 66-85 (Studia; 126)
 • Komornicki Tomasz, Miszczuk Andrzej: Eastern Poland as the borderland of the European Union. - Quaest. Geogr. 2010, 29, nr 2 - s. 55-69.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Transport investment priorities and regional accessibility in Poland. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 84-90.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. - Europa XXI 2010, 21 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanego usług. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s. 77-83.
 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Regiony miejsko-wiejskie w krajach europejskich - ujęcia typologiczne. [w]: Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Ciok, Piotr Migoń. Wrocław: UWr IGiRR, 2010 - s. 109-115.
 • Kotarba Adam, Długosz Michał: Alpine cliff evolution and debris flow activity in the High Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2010, 44 - s. 35-47.
 • Kowalska Anna: Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie doliny środkowej Wisły. [w]: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Red. Zbigniew Kuriata. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 166-177 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 12)
 • Kowalska Anna: Wpływ obwałowań na zróżnicowanie roślinności równiny zalewowej w dolinie środkowej Wisły; Nizina Mazowiecka. [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 135-151 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Kowalski Mariusz: Wileńszczyzna - region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego. [w]: Wileńszczyzna małą ojczyzną. Red. Alicja Szerląg. Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT, 2010 - s. 65-89.
 • Kowalski Mariusz: The territorial administration reform and the Polish question in Lithuania. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 213-221 (Geopolitical Studies; 16)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006). [w]: Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010 - s. 66-85.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona]. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 5-48.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 1 - s. 5-48.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokogórskiego. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 1-2 - s. 21-41.
 • Kołaczkowska Ewa: Obce inwazyjne gatunki roślin w krajobrazie dolin Świdra i Rządzy. [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 153-165 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Kulikowski Roman: Produkcja rolnictwa. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 112-117.
 • Kulikowski Roman: [Fifty] 50 years of scientific collaboration between Institutes of Geography Polish and Bulgarian Academy of Sciences. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 141-146.
 • Kulikowski Roman: Zwierzęta gospodarskie. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 94-111.
 • Kupiszewski Marek: Economic effects of migration in Central Europe. Interview with Marek Kupiszewski. [w]: Migration. Character and scope. Economic potential. Regional Perspectives. Arlington: Center for International Relations, 2010 - s. 95-99 (The Forum. Discussing International Affairs and Economics; Fall 2010)
 • Kędzia Stanisław: Survival i jego najważniejsze elementy. [w]: Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Red. Ryszard Kulik, Agnieszka Skorupa. Wrocław: Word-Press, 2010 - s. 15-20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych. - Wierchy 2010, 74 - s. 163-167.
 • Maroszek Joanna, Takeshi Morita, Błażejczyk Krzysztof: Melatonin secretion in various climate zones. [w]: Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Alberts-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010. Eds. Andreas Matzarakis, Helmut Mayer, Frank-M. Chmielewski. Freiburg: Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Univeristaet, 2010 - s. 273-277 (Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Univeristaet Freiburg; 20)
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Wyposażenie techniczne i środki produkcji. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 65-78.
 • Nowak Marek, Kozłowski Janusz K., Kaczanowska Małgorzata, Vizdal Marian, Kalicki Tomasz, Moskal-del Hoyo Magdalena, Budek Anna, Litvinyuk Georgiy, Lityńska-Zając Maria, Sobierska Ewa, Wyszomirski Piotr: Early Neolithic in the upper Tisa basin: new data from Moravany, Eastern Slovakia. - Eurasian Prehistory 2010, 7, z.1 - s. 159-219.
 • Plit Joanna: Kulturowe preferencje wyboru różnych typów krajobrazów do turystyki i rekreacji. [w]: Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Red. tomu Andrzej Richling. Warszawa - Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2010 - s. 333-339 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 27)
 • Plit Joanna: Tradycyjny krajobraz wiejski wschodniego Podlasia na przykładzie "Krainy Otwartych Okiennic". [w]: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Red. Zbigniew Kuriata. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 47-57 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 12)
 • Plit Joanna: Przestrzenne zmiany w zasięgu lasów i gospodarowania w lasach gminy Polanów w ciągu ostatnich 400 lat. [w]: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T.10. Miasto i gmina Polanów. Red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka. Sławno-Polanów: Fundacja Dziedzictwo, 2010 - s. 269-288.
 • Plit Joanna: Pustynie egipskie - geoturystyczna atrakcja. - Geoturystyka 2010, nr 1 - s. 41-50.
 • Plit Joanna: Pustynie egipskie - geoturystyczna atrakcja. - Geoturystyka 2010, nr 1 - s. 41-50.
 • Plit Joanna: Przestrzenne zmiany zasięgu lasów i gospodarowania w lasach gminy Polanów w ciągu ostatnich 400 lat. [w]: Różnorodność biologiczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warciańsko-Polanowskie. Red. nauk. Wojciech Gil. Polanów: Nadleśnictwo Polanów, 2010 - s. 45-58.
 • Plit Joanna: Naturalne i antropogeniczne przemiany krajobrazów delty Wisły. [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 13-28 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Plit Joanna: Zmiany koryta Niemna w ciągu 200 lat (na odcinku od Hożej do Mielnika). [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 78-87 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Prokop Paweł: Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya i zapis jej skutków w pokrywach stokowych. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 49-66.
 • Przemyski Alojzy, Solon Jerzy: Charakterystyka typologiczna i przegląd zbiorowisk roślinnych. [w]: Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Red. Anna Świercz. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010 - s. 144-171.
 • Płoskonka Dominik: Różnice w wynikach analiz uziarnienia przeprowadzonych różnymi metodami. - Landform Anal. 2010, 12 - s. 78-84.
 • Płoskonka Dominik: Pilotażowe badania pokrywy glebowej. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 105-109.
 • Rosik Piotr: Oszacowanie międzyregionalnych wielkości ładunków w drogowym transporcie towarowym w ramach polskiego odcinka Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe CETC Route 65 w 2008 roku oraz wyznaczenie trendów rozwojowych. [w]: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Red. Czesława Christowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010 - s. 708-732.
 • Rosik Piotr: Ocena natężenia ruchu drogowego w regionie zachodniopomorskim oraz zmiany potencjalnej dostępności transportowej regionu w wyniku budowy dróg ekspresowych S3, S6 i S10. [w]: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Red. Czesława Christowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010 - s. 497-513.
 • Rosik Piotr: Analiza pracy eksploatacyjnej pociągów w ramach polskiego odcinka Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe CETC Route 65. [w]: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Red. Czesława Christowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010 - s. 733-752.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne. - Studia Reg. Lok. 2010, nr 2 - s. 77-98.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 21-28.
 • Sigareva Lubov E., Gierszewski Piotr, Zakonnov Victor V.: Fosylne pigmenty roślinne biomarkerami stanu środowiska ekosystemów wodnych. - Landform Anal. 2010, 12 - s. 99-108.
 • Siłka Piotr: Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 185-196 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: Hydrologia potoku Dzielec. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 119-133.
 • Solon Jerzy: Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 73-89 (Studia; 130)
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w roku 2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 38-43 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Ochrona siedlisk przyrodniczych w ramach gospodarki leśnej. - Post. Techn. Leśn. 2010, nr 112 - s. 28-33.
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2003-2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 44-48 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Poziome zróżnicowanie runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w roku 2008 oraz zmiany w latach 1998-2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 49-52 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Ambootia landslide valley - evolution, relaxation, and prediction (Darjeeling Himalaya). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2010, 44 - s. 113-133.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Stańczyk Remigiusz, Tyszkowski Sebastian: Global Positioning System - introduction. [w]: Fieldwork in geography bilingual teaching. Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski. Toruń: Association of Polish Adult Educators, 2010 - s. 66-69.
 • Stańczyk Remigiusz, Tyszkowski Sebastian: Geocaching - a modern tool for geography education. [w]: Fieldwork in geography bilingual teaching. Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski. Toruń: Association of Polish Adult Educators, 2010 - s. 71-76.
 • Steinfuehrer Annett, Bierzyński Adam, Grossmann Katrin, Haase Annegret, Kabisch Sigrun, Klusacek Petr: Population decline in Polish and Czech cities during post-socialism? Looking behind the official statistics. - Urban Studies 2010, 49, nr 11 - s. 2325-2346.
 • Syposz-Łuczak Barbara, Wiejaczka Łukasz: Warunki klimatyczne i pogodowe. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 45-54.
 • Szejgiec Barbara: Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 45-54 (Europa XXI; 20)
 • Szejgiec Barbara: Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland. - Europa XXI 2010, 20 - s. 45-54.
 • Szupryczyński Jan: Spitsbergen - Svalbard, Wissenswertes Rund um die arktische Inselgruppe. R.Stange, 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 117-121.
 • Szupryczyński Jan: Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 3 - s. 455-474.
 • Szupryczyński Jan: Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 455-474.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 7/8 - s. 20-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. - Transp. Miejski Region. 2010, nr 2 - s. 19-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. - Transport Rev. 2010, 30, nr 4 - s. 407-434.
 • Tyszkowski Sebastian: GIS in the classroom and for fieldwork. [w]: Fieldwork in geography bilingual teaching. Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski. Toruń: Association of Polish Adult Educators, 2010 - s. 62-65.
 • Wiejaczka Łukasz: Termiczne skutki funkcjonowania zbiornika wodnego "Klimkówka" (Polskie Karpaty). [w]: Stale prirodokoristyvannja: pidchodi, problemi, perspektiva. Materiali III Mizdnarodnoi naukovoi konferencii, prisvjacenoi 10-ij ricnici kafedri geoekologii ta 25-ij ricnici kafedri fizicnoi geografii TNPU (28-29 travnja 2010 roku). Ternopil': Ternopil'skij nacional'nij pedagogicnij universitet imeni Volodimira Gnatjuka, 2010 - s. 57-62.
 • Wiejaczka Łukasz: Zmiany w relacjach pomiędzy konduktywnością a temperaturą wody w Ropie wywołane funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka. - Monitoring Środ. Przyr. 2010, 11 - s. 81-87.
 • Wiejaczka Łukasz: Zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy (Beskid Niski) po wybudowaniu zbiornika retencyjnego "Klimkówka". [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 101-109 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Wiejaczka Łukasz: Podstawowe właściwości fizykochemiczne wód powierzchniowych. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 137-146.
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 101-115 (Europa XXI; 20)
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish eastern border. - Europa XXI 2010, 20 - s. 101-115.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands of Poland. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 67-81.
 • Więckowski Marek: The main forms of Pole's international mobility. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 529-538 (Geopolitical Studies; 16)
 • Wiśniewski Rafał: The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study. - Europa XXI 2010, 20 - s. 31-44.
 • Wiśniewski Rafał: The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 31-44 (Europa XXI; 20)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002. - Polityka Społ. 2010, 37, nr 1 - s. 14-18.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian. - Samorząd Teryt. 2010, 20, nr 3 - s. 5-17.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 117-129 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Śleszyński Przemysław: Analiza pokrycia planistycznego kraju. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 17-39 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: Zagadnienia transportowe w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 9/10 - s. 8-11.
 • Śleszyński Przemysław: Structural, spatial and functional changes in the development of enterprise following Poland's accession to the European Union. - Reg. Local Studies 2010, Spec. iss. - s. 38-58.
 • Śleszyński Przemysław: Czynnik zaludnienia i zróżnicowania rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w indywidualnym drogowym transporcie kołowym. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 1/2 - s. 36-41.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego. - Biul. Rząd. Rady Ludn. 2010, 55 - s. 49-71.
 • Śleszyński Przemysław: Stan prac planistycznych w miastach i gminach. - Gaz. Samorz. Adm. 2010, nr 18 - s. 44-46.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja planistyczna w kraju. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 85-102 + mapa - 128 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Adamczyk Anna Beata: Zróżnicowanie termiczne obszarów zalesionych w otoczeniu Warszawy. [w]: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Red. Anna Andrzejewska, Andrzej Lubański. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009 - s. 189-198.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 117-130 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Cebulska Marta: The use of temporal oscillation model to assess variability of precipitation. - Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser. 2009, nr 2 - 77-95 : mapy.
 • Bański Jerzy: Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich. [w]: Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 33-45.
 • Bański Jerzy: Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim. - Czas. Geogr. 2009, 80, z. 4 - s. 210-228.
 • Bański Jerzy: Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna na przykładzie województwa lubelskiego. - Czas. Geogr. 2009, 80, z.3 - s. 113-129.
 • Bański Jerzy: Zmiany gospodarki rolnej i zabezpiecznia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 64-74 (Studia; 74)
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 98-108.
 • Bański Jerzy: Kern- und Peripheriengebiete und die Raumentwicklung: das Beispiel Polen. [w]: Alles Metropole? Berlin-Brandenburg zwischen Hauptstadt, Hinterland und Europa. Herausgegeben von Thomas Weith, Hans-Joachim Kujath und Annekathrin Rauschenbach. Berlin: Verlag Uwe Altrock, 2009 - s. 71-86 (Reihe Planungrundschau; 17)
 • Bański Jerzy: Rural areas of economic success in Poland - diagnosis and conditioning. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 69-88 (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 55-78 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech: Ogniwa łańcucha powiązań rolnik-konsument w regionie chełmsko-zamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 183-201.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Kulikowski Roman: Analiza obszarów wiejskich pod kątem konkurencyjności i towarowości. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 39-54 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 79-95 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Próby kształtowania wizerunku i funkcji turystycznej w peryferyjnej gminie rolniczej - przykład gminy Hrubieszów. [w]: Marka wiejskiego produktu turystycznego. Monografia. Red. Piotr Palich. Gdynia: Wydaw. Akademii Morskiej, 2009 - s. 51-58.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-19 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Bochenek Witold: Badania hydrochemiczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 146-150.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody w pokrywach pogórskiego stoku fliszowego. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 131-142 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Cele i zadania Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 73-80.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, PH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 42-55 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Brykała Dariusz, Górzyński Tomasz, Kordowski Jarosław, Majewski Maciej, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian: Geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji i użytkowania średniowiecznych obiektów wodnych w dolinie dolnej Wisły n przykładzie młyna z Mniszka pod Grudziądzem. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 89-90.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w latach 1981-2004. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 280-286 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych. Red. Leszek Kasprzak. Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 241-248.
 • Bucała Anna: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 3 - s. 399-418.
 • Bucała Anna: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.3 - s. 399-418.
 • Budek Anna: Metodyka terenowych badań glebowych. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 129-139.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Kształtowanie się systemów rzeczno-jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski w świetle badań dolin Wierzycy i Wdy. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 17-19.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Kaczmarek Halina, Tylmann Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M.: Wybrane przykłady sedymentologicznego zapisu zmian paleohydrologicznych jezior na obszarach młodoglacjalnych. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 31-35.
 • Błażejczyk Krzysztof: The consequences of the changes in the global climate for human health. - Papers Glob. Change 2009, 16 - s. 87-110.
 • Błażejczyk Krzysztof: Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje zdrowotne dla człowieka. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 107-136 (Studia; 74)
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Haveenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Kunert Anna: Nowy wskaźniki oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI). - Balneol. Pol. 2009, 51, nr 4 - 313-321 : il.
 • Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy: Uwarunkowania środowiskowe. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 59-80 (Prace Geograficzne; 220)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Internal peripheries of socio-economic development in Poland. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 109-121 : mapy. (Discussion Papers; Special)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa - Polska - Mazowsze. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 21-32 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Degórska Bożena: Sieć stabilności ekologicznej jako ważny czynnik zrównoważonego rozwoju dużego miasta na przykładzie Krakowa. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 162-170.
 • Degórski Marek: Znaczenie fizycznogeograficzne studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania i funkcjonowania środowiska geograficznego. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 67-91.
 • Degórski Marek: Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. [w]: Geografia i wartości. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009 - s. 33-40.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne. Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 53-60 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 23)
 • Degórski Marek: Fragmentacja versus spójność - nowe wyzwania w przemianach strukturalnych przestrzeni przyrodniczej Polski. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 121-133.
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowana Kraju. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 83-88.
 • Degórski Marek: Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 271-279 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórski Marek: Are environmental conditions among factors behind new spatial patterns?. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 29-39 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Demczuk Piotr, Gil Eugeniusz: The application of the USLE model in the automatic mapping of soil erosion in the Bystrzanka catchment (Flysch Carpathian). - Quaest. Geogr. Ser. A Phys. Geogr. 2009, 28A, nr 2 - s. 15-25.
 • Dobek Mateusz, Bochenek Witold: Charakterystyka wielkości ochładzającej powietrza w Szymbarku (1996-2005). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 79-83 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Długosz Michał: Landslide susceptibility zoning in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric countries. Ed. D. Loczy, J. Kovacs. Berlin, Stuttgart: Gebr. Borntraeger, 2009 - s. 41-48 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementbaende; 53 Suppl. iss. 3)
 • Długosz Michał: Ocena podatności na osuwanie w skali lokalnej i regionalnej - na przykładzie Beskidu Niskiego. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 298-308 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Eberhardt Piotr: Polish precursors of the idea of the political unification of Europe. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 35-44.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 527-549.
 • Eberhardt Piotr: Twórcy ukraińskiej geopolityki. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 145-171.
 • Eberhardt Piotr: Twórcy ukraińskiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 145-171.
 • Eberhardt Piotr: Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914) i sowieckiej (1944). - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2009, 44 - s. 249-264.
 • Eberhardt Piotr: Wschodnia granica Litwy. - Geopolityka 2009, 2, nr 1 - 6-24 : mapy.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. - Studia Migr. Przegl. Polon. 2009, 35, z.4 - s. 5-17.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności ukraińskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narod. 2009, 35 - s. 49-64.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w państwach bałtyckich na przełomie XX i XXI wieku. - Rocz-i Nauk Społ. 2009, 37, z.1 - s. 93-111.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - Polska 2050 - na pewno inna, ale jaka?. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 223-231.
 • Eberhardt Piotr: Wyludnianie wsi rosyjskiej. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 193-208 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 527-549.
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad, Stawicka Ewa: New paradigm of rural development - new challenges for extension services. [w]: Multifunctional territories: importance of rural areas beyond food production. Ed. Julia Neuwirth, Klaus Wagner. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute; Federal Institute of Agricultural Economics, 2009 - s. 275-284 (Rural Areas and Development; 6)
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń. [w]: Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Redakcja Elektronicznej Biblioteki, 2009 - [publikacja internetowa]
 • Gazicka Dorota: Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WORLDCAT i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych. - Przegl. Bibliot. 2009, 77, z.3 - s. 348-358.
 • Gierszewski Piotr: Procesy sedymentacyjne w zbiorniku włocławskim. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 83-88.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał: Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego. [w]: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu. Red. Zygmunt Babiński. Bydgoszcz: BDW Margrafsen s.c., 2009 - s. 118-131 (Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw; 3)
 • Gil Eugeniusz: Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na stokach użytkowanych rolniczo w Karpatach Fliszowych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 191-218 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na karpackich stokach fliszowych w oparciu o wyniki pomiarów na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w szymbarku w latach 1969-2000. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 28-32.
 • Gil Eugeniusz, Zabuski Lesław, Mrozek Teresa: Hydrometeorological conditions and their relation to landslide processes in the Polish Flysch Carpathians (an example of Szymbark area). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2009, 43 - s. 127-143.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problem detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Żogała Bogdan: Debris slope morphodynamics as a permafrost indicator in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia. [w]: Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric countries. Ed. D. Loczy, J. Kovacs. Berlin, Stuttgart: Gebr. Borntraeger, 2009 - s. 79-100 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementbaende; 53 Suppl. iss. 3)
 • Gębica Piotr, Płoskonka Dominik, Kalynovyc Natalia: Origin, lithology and age of the Holocene terrace of the Wisłok River in the Sandomierz Basin. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2009, 43 - s. 77-96.
 • Hałas Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. [w]: Stan badań rezerwatu przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Praca zbiorowa. Red. Jarosław Pająkowski. Wierzchlas: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2009 - s. 51-55.
 • Janicki Wojciech, Bański Jerzy: Transformation of rural space in borderlands: prospects of development of selected supply chains in chełmsko-zamojski region. - Romanian Rev. Polit. Geogr. 2009, 11, nr 2 - s. 83-98.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian: The use of the aerial and ground photogrammetry in the Jeziorsko Reservoir shore zone monitoring (the Warta River, Central Poland). - Geomorph. Slovaca Bohem. 2009, 9, nr 2 - s. 7-12.
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna: A new stratigraphical and micromorphological data from the Palaeolithic site et Piekary in the Vistula River valley near Cracow. [w]: V. Letnia Szkoła Czwartorzędu, 13-20.06.2009, Wrocław, Polska. Wrocław: UWr, 2009 - s. 69-76.
 • Kaszubski Michał, Tyszkowski Sebastian: Walory przyrodnicze Czarcich Gór. [w]: Walory turystyczne drogi wodnej E-70 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Red. Danuta Szumińska. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009 - s. 34-37.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 115-117.
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe jako przesłanka dla określenia popytu na przewozy lotnicze. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 111-124 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz: Assessment of regional economic hazard based on export statistics. [w]: Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 165-181 (Geopolitical Studies; 15)
 • Komornicki Tomasz: Usługi i sieci transportowe: przestrzenne trendy rozwoju sieci i niezbędna podaż infrastruktury dla spójności przestrzennej - recenzaja raportu 1.2.1 ESPON. [w]: Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2009 - s. 50-64.
 • Komornicki Tomasz: Polska polityka transportowa wobec prognozowanych zmian klimatycznych. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 75-87 (Studia; 74)
 • Komornicki Tomasz: Stan prac planistycznych w roku 2007 na terenach o różnych funkcjach społeczno-ekonomicznych. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 29-47 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 45-55.
 • Korcelli Piotr: Obszary miejskie jako węzły w rozwoju policentrycznym - recenzja raportu 1.1.1 ESPON. [w]: Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2009 - s. 17-29.
 • Korcelli Piotr: Koncepcja nie tylko polityki. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 46-51.
 • Korcelli Piotr: Poland's settlement system - trends and factors underpinning change. [w]: The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 26-40 (Studia Regionalia; 22)
 • Kordowski Jarosław: On the Lower Vistula valley development in the light of geomorphological and sedimentological investigations. - Pol. Geol. Inst. Spec. Papers 2009, 25 - s. 21-36.
 • Kordowski Jarosław: Litofacjalna charakterystyka osadów równiny zalewowej Wisły - stanowisko Kosowo, Basen Unisławski. [w]: Plejstoceńskieg środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego. Red. Małgorzata Pisarska-Jamroźy, Zygmunt Babiński. Bydgoszcz: Wydaw. UKW, 2009 - s. 108-116.
 • Kordowski Jarosław: Rozwój doliny dolnej Wisły na odcinku Bydgoszcz-Grudziądz w świetle analizy rzeźby i osadów doliny oraz obszarów przyległych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 29-30.
 • Kowalska Anna: Zmiany charakteru i rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w dolinie środkowej Wisły w drugiej połowie XX wieku (odcinek Annopol–Góra Kalwaria). - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 3 - s. 347-364.
 • Kowalska Anna: Zmiany charakteru i rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w dolinie środokowej Wisły w drugiej połowie XX wieku (odcinek Annopol - Góra Kalwaria). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.3 - s. 347-364.
 • Kowalski Mariusz: Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 173-203.
 • Kowalski Mariusz: Warsaw. European Parliament Election, 2004. [w]: Electoral Geography 2.0. Mapped politics. 2009.
 • Kowalski Mariusz: Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815). - Familia 2009, 46, nr 3 - s. 147-164.
 • Kowalski Mariusz: Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 173-203.
 • Kozłowska Anna: Changes in the spruce forests of the Polish Tatra Mts. during the last 80 years. - Landform Anal. 2009, 10 - s. 64-69.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Problems in geoecological approach to high-mountains environment (based on studies of relief-vegetation relationships). - Landform Anal. 2009, 10 - s. 70-76.
 • Kozłowski Janusz K., Mester Zsolt, Zandler Krisztian, Budek Anna, Kalicki Tomasz, Moskal Magdalena, Ringer Arpad: Le Paleolithique moyen et superieur de la Hongrie du nord: nouvelles investigations dnas la region d'Eger. - L'Anthropologie 2009, 113, nr 2 - s. 399-453.
 • Kołaczkowska Ewa, Obidziński Artur: Population structure of invasive boxelder (Acer negundo L.) in a small river valley. [w]: The role of geobotany in biodiversity conservation. Red. J.Holeksa, B.Baczyńska-Sendek, S.Wika. Katowice: UŚ, 2009 - s. 303-308.
 • Kuchcik Magdalena, Degórski Marek: Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. - Geographia Polonica 2009, 82, 1 - s. 69-78.
 • Kulikowski Roman: Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolnej w Polsce. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 141-155 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Kulikowski Roman: Changes and spatial differentiation in Polish agriculture. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 98-108 : mapy. (Discussion Papers; Special)
 • Kulikowski Roman: Rolnictwo gminy Kulesze Kościelne jako przykład sukcesu gospodarczego na Podlasiu. [w]: Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 69-80.
 • Kupiszewski Marek: Migration and population change in the Western Balkan - what the data reveal. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 51-62.
 • Kupiszewski Marek: Labour migration in Western Balkan countries - a review of literature and historical trends. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 13-30.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Assessment of migration propensity in Western Balkan countries. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 63-72.
 • Lamparski Piotr: Wyniki profilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Boguszewie gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1). [w]: Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. T.1. Red. nauk. Jacek Gackowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009 - s. 271-286.
 • Mazur Marcin: The territory of Dobra Szczecińska municipality as an example of conflict between the functions of a border and suburban commune and an area of high natural value. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - s. 132-144 (Discussion Papers; Special)
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 157-173 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Plit Joanna: Przestrzenne zmiany użytkowania gruntów na Ziemi Sławieńskiej w ciągu ostatnich 400 lat. [w]: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T.9. Krajobrazy okolic Sławna. Red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka. Sławno: Fundacja "Dziedzictwo, 2009 - s. 93-112.
 • Plit Joanna: Ocena przemian sposobu użytkowania ziemi na Ziemi Sławieńskiej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 154-168.
 • Podgórski Zbigniew, Tyszkowski Sebastian, Stańczyk Remigiusz: Studying geography - students, expectations, realities and perspectives. [w]: Geography bilingual teaching - practical issues. Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski. Toruń: Association of Polish Adult Educators, 2009 - s. 129-135.
 • Prokop Paweł: Soil resources and soil degradation. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 61-68.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 81-88.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 5-46.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E). - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 1 - s. 5-46.
 • Rosik Piotr: Sposoby mierzenia dostępności transportowej. [w]: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. nauk. Elżbieta Załoga. Szczecin: Wydaw. Nauk. US, 2009 - s. 99-109 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 538.) (Ekonomiczne Problemy Usług; 33)
 • Rosik Piotr: Potencjał własny oraz szacowanie parametrów modelu dostępności wewnętrznej na przykładzie Warszawy. - Czas. Geogr. 2009, 80, z.1/2 - s. 78-95.
 • Rosik Piotr: Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 507-526.
 • Rosik Piotr: Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 507-526.
 • Rosik Piotr: Eksploatacja pociągów w województwach. - Transp. Komunik. 2009, nr 2 - s. 46-53.
 • Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. - Transp. Miejski Region. 2009, nr 10 - s. 26-31.
 • Rączkowska Zofia: Metodyka terenowych badań geomorfologicznych. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 142-145.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of natural environment of South Eastern Tibet and its tourist attractiveness. - Przegl. Nauk.-Dydakt. Pryw. Wyższ. Szk. Ochr. Środ. Probl. Nauki o Środ. 2009, 13, nr 1 - s. 31-46.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of present-day periglacial relief in high-mountains of Europe. - Rev. Roum. Geogr. 2009, 53, nr 1 - s. 107-118.
 • Sampson Adamantios, Kozłowski Janusz K., Kaczanowska Małgorzata, Budek Anna, Nadachowski Adam, Tomek Teresa, Miękina Barbara: Sarakenos cave in Boeotia, from Palaeolithic to the Early Bronze Age. - Eurasian Prehistory 2009, 6, z.1-2 - s. 199-231.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek: Land degradation and possibility of restoration of natural resources. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 99-110.
 • Siłka Piotr: Powiązania między metropoliami - wybrane zagadnienia. [w]: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. Red. Zbigniew Makieła. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 154-165 (Studia; 75)
 • Siłka Piotr: Lokalizacje potencjalnych lotnisk cywilnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 43-58 (Prace Geograficzne; 220)
 • Siłka Piotr: Dotychczasowe opracowania i analizy dotyczące rozwoju lotnisk i ruchu lotniczego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 23-41 (Prace Geograficzne; 220)
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Rola lotnisk lokalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 195-208 (Prace Geograficzne; 220)
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Singh Surendra: Water circulation and availability of water. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 29-50.
 • Solon Jerzy: Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajowej i ponadregionalnej. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 137-144.
 • Solon Jerzy: Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. - Landscp. Urban Plann. 2009, 93, iss. 3/4 - s. 250-261.
 • Solon Jerzy: O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych. [w]: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne. Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 19-28 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 23)
 • Solon Jerzy: Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (dyskusja i ocena). [w]: Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej. Red. Mariusz Kistowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 47-54 (Biuletyn; 240)
 • Solon Jerzy: Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Monografia. Red. nauk. Dorota Michalska-Hejduk, Anna Bomanowska. Łódź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009 - s. 133-145.
 • Solon Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 89-112.
 • Starkel Leszek: Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście do nauk biologicznych i geologicznych). [w]: Geografia i wartości. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009 - s. 71-74.
 • Starkel Leszek: Zóżnicowanie przestrzenne i czasowe ekstremalnych opadów i powodzi w górach. [w]: Hydrotechnika XI'2009. Sympojum Ogólnokrajowe, Ustroń 19-21 maja 2009 r. Materiały. Katowice: Śląska Rada NOT FSNT, 2009 - s. 143-158.
 • Starkel Leszek: Role of climatic and human activity in environmental changes of Central Europe in last millennia. - Probl. Geogr. 2009, nr 2/3 - s. 105-109.
 • Starkel Leszek: Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and its expression in slope evolution. [w]: The role of geomorphology in land management. III National AIGeo Conference in honour of Professor Mario Panizza, Modena - Alta Val Badia 13-18 Settembre 2009. Abstract volume. Ed. Mauro Marchetti, Mauro Soldati. Modena: Dipartimento di Scienze della Terra Universita degli Studi di Modena e Regio Emilia, 2009 - s. 23-24.
 • Starkel Leszek: Monitoring procesów fizyczno-geograficznych w Karpatach. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 11-14 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Budek Anna, Krąpiec Marek, Jacysyn Andryj, Kalynovyc Natalia: Evolution of the lower section of the Strvyaz river valley during the Holocene (Foreland of the Eastern Carpathians). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2009, 43 - s. 5-37.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Stola Władysława: Przemiany społeczno-gospodarcze na Ponidziu w minionym półwieczu. [w]: Zróżńicowanie regionalne Ponidzia. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Instytut Geografii, 2009 - s. 125-131.
 • Słowiński Michał, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka: Geomorfologiczne uwarunkowania powstania i rozwoju Jeziora Martwego w Borach Tucholskich. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 207-210.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 205-236.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 205-236.
 • Tyszkowski Sebastian: Zjawiska i formy osuwiskowe w wąwozie Czerwonej Wody (Wysoczyzna Świecka) - wybrane problemy. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 316-321 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Tyszkowski Sebastian: Geocaching as a geography education method for natural hazards teaching. [w]: Teaching geography in and for Europe. Geographical issues and innovative approaches. Ed. Daniela Schmeinck. Berlin: Mensch und Buch Verlag, 2009 - s. 171-179.
 • Tyszkowski Sebastian: Landslides activities in northern Poland - loacation, survey and selected examples. [w]: Teaching geography in and for Europe. Geographical issues and innovative approaches. Ed. Daniela Schmeinck. Berlin: Mensch und Buch Verlag, 2009 - s. 67-77.
 • Uzarowicz Łukasz, Łyp Michał, Wałach Piotr, Wrońska-Wałach Dominika, Płoskonka Dominik, Stachnik Łukasz, Bregin Magdalena, Bajor Katarzyna: Na Uralu Polarnym. [w]: Badania i podróże krakowskich geografów. T. IV. Red. Z. Górka, J. Więcław-Michniewska. Kraków: PTG Oddział w Krakowie, 2009 - s. 73-83.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na zlodzenie Ropy. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 172-187 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space in the Polish borderlands. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 89-97 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Więckowski Marek: Współpraca terytorialna jako instrument osiągania spójności terytorialnej w obecnej perspektywie oraz po 2013 r. [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 187-228.
 • Wolski Jacek: Trwałość krajobrazu wiejskiego na przykładzie przekształceń zbiorowisk roślinnych bieszczadzkiej "krainy dolin" w ciągu ostatnich 150 lat. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2009, 65, z.6 - s. 441-448.
 • Wolski Jacek: Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 1 - s. 47-73.
 • Wontorowska Marta, Tyszkowski Sebastian: Wykorzystanie repozytoriów cyfrowych oraz zjawiska Web 2.0 w edukacji dzieci i młodzieży na przykładzie Biblioteki Cyfrowej DLESE. - Biuletyn EBIB 2009, nr 4 - s. www.ebib.info/2009/204.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Zabuski Lesław, Wójcik Antoni, Gil Eugeniusz, Mrozek Teresa, Rączkowski Wojciech: Landslide processes in a flysch massif - case study of the Kawiory landslide, Beskid Niski Mts. (Carpathians, Poland). - Geol. Quart. 2009, 53, z.3 - s. 317-332.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych w latach 2001-2007. Czy integracja europejska przyspieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?. [w]: Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich. Red. Wioletta kamińska, Mirosław Mularczyk. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 47-60.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2008 r. Czy bez zmian?. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 2, z.3.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 95-109 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław: Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 3 - s. 237-252.
 • Śleszyński Przemysław: O statystycznych ułomnościach pomiaru urbanizacji w Polsce. - Geogr. w Szk. 2009, nr 3 - 31-34 : wykr.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2007 r. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 1, z.1 - s. 111-114.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015). - Autostrady 2009, nr 7 - s. 50-53.
 • Śleszyński Przemysław: Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych. - Przegl. Komunik. 2009, 48, nr 5 - s. 26-32.
 • Śleszyński Przemysław: Szóste wyzwanie. Dotyczy roli nauki w rozwoju kraju. Na marginesie kapitału intelektualnego w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Forum Akad. 2009, 16, nr 10 - s. 31-33.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności tetrytorialnej". [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Studia Reg. Lok. 2009, nr 3 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępnośc metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 53-71.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 4 - s. 371-374.
 • Śleszyński Przemysław: "Observatoire des territories" jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: Szachownicowy czy skośny układ sieci transportowych w Polsce?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 107-114.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na rozstajach. Wokół raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2009, nr 2 - s. 97-142.
 • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 11-20.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 81-90.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 71-81.
 • Bański Jerzy: Wschodnia Polska - rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy?. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 15-20 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bański Jerzy: Struktura własnościowa gruntów rolnych w okresie gospodarki rynkowej w Polace. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 227-243.
 • Bański Jerzy: Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 29-43.
 • Bański Jerzy: Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 121-134 (Prace Geograficzne; 218)
 • Bański Jerzy: Problemy demograficzne obszarów wiejskich. [w]: Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Puławy: IUNG-PIB, 2008 - s. 93-102 (Studia i Raporty IUNG-PIB; 12)
 • Bański Jerzy: Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne. - Woda-Środ.-Obsz. Wiejskie 2008, 8, z.1 - s. 7-28.
 • Bański Jerzy: Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej. [w]: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Praca zbiorowa. Red. nauk. Józef St. Zegar. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2008 - s. 9-33 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu do Unii Europejskiej; 102)
 • Bański Jerzy: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 199-222.
 • Bański Jerzy: Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland. [w]: Association of American Geographers, 2008 Annual Meeting, Boston. Boston: Association of American Geographers, 2008.
 • Bański Jerzy: Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 7-20 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Bański Jerzy, Jankowski Andrzej T.: Polskie Towarzystwo Geograficzne. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 492-506.
 • Bednarek Maria: Gmina Rewal jako obszar pełniący funkcję turystyczną. Współczesne procesy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu lokalnego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 229-235 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bednarek Maria: Moda na turystykę wiejską - obiecujący trend czy niespełnione nadzieje? Przykład wybranych obszarów Lubelszczyzny. [w]: Nowe trendy rozwoju turystyki. Red. nauk. Grzegorz Gołembski. Sulechów: Wydaw. PWSZ, 2008 - s. 311-320.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Replacement migration revisited: simulations of the effects of selected population and labor market strategies for the aging Europe, 2002-2052. - Popul. Res. Policy Rev. 2008, 27, nr 3 - s. 321-342.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Population and labour force forecasts for selected European countries: assumptions and results. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 11-33.
 • Bochenek Witold: Wpływ wielkości opadów i temperatury powietrza na pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody opadowej. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 403-421.
 • Bochenek Witold, Jóźwiak Marek, Kijowska Małgorzata, Kozłowski Rafał: Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim. - Monitoring Środ. Przyr. 2008, 9 - s. 47-55.
 • Brykała Dariusz: Prace regulacyjne i melioracje wodne w dorzeczu Skrwy w XX wieku. - Rocz. Gostynin. 2008, 2 - s. 163-168.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz, Kaminska Lubomira, Kozłowski Janusz K., Sobczyk Krzysztof: Stratigraphic sequence of Late Quaternary deposits and Palaeolithic occupations in the Trencianska Turna microregion. - Slovenska Archeol. 2008, 56, nr 2 - s. 239-253.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000. Arkusz Osiek. Warszawa: PIG, 2008 - 34 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Wytapianie się pogrzebanych brył martwego lodu w późnym glacjale i wczesnym holocenie a zdarzenia ekstremalne. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 9-12.
 • Błażejczyk Krzysztof, Fiala Dusan, Richards Mark, Rintamaeki Haanu, Ruuhela Reija: Niektóre cechy bilansu cieplnego człowieka w okresie zimowym w warunkach klimatu subpolarnego północnej Finlandii. - Probl. Klimat. Polar. 2008, 18 - s. 89-97.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Klimat a zdrowie. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 269-279.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Mortality in European cities and its relations to biothermal conditons. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 313-324.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Sustainability and success - a case study of Mazovia region. [w]: New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 45-54 (Europa XXI; 17)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenna charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem terenów zakwalifikowanych do ONW. [w]: Obszary o niekorzystnym gopodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość. Praca zbiorowa. Red. Grażyna Niewęgłowska. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2008 - s. 69-125 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 95)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania - realizacja działania w województwie podlaskim. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 34-39 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 - s. 333-354.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Landscape transformations in recent centuries. - Papers Glob. Change 2008, 15 - s. 105-120.
 • Degórski Marek: Oddziaływanie miasta na wybrane właściwości gleby w kilku europejskich i azjatyckich aglomeracjach. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 150-160 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Degórski Marek: Postrzeganie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej ludności na przykładzie wybranych gmin i miast obszaru metropolitalnego Warszawy. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 30-39.
 • Degórski Marek: Istota koncepcji regionu fizycznogeograficznego w kontekście redukcjonizmu geografii. [w]: Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008 - s. 73-85 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 4)
 • Degórski Marek: Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju - przesłanki i rekomendacje dla KPZK. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 39-63.
 • Degórski Marek: Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem. [w]: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Red. Tadeusz Stryjakiewicz, Teresa Czyż. Warszawa: KPZK PAN, 2008 - s. 50-72 (Biuletyn; 237)
 • Degórski Marek: Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in environmental regionalism. A case study on the Polish-German borderland. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 161-173.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Buforowość i przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźniki warunków rozwoju gleb bielicowych. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 1 - s. 60-68.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 417-432.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues. [w]: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski. Łódź: ŁTN, 2008 - s. 9-34.
 • Długosz Michał, Gębica Piotr: Geomorfologiczne skutki oraz rola lokalnych ulew i powodzi w kształtowaniu rzeźby progu Pogórza Karpackiego (na przykładzie ulewy z czerwca 2006 r. w rejonie Sędziszowa Młp.). - Landform Anal. 2008, 8 - s. 13-20.
 • Eberhardt Piotr: Etniczne podłoże mozaiki religijnej Półwyspu Bałkańskiego. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.5. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2008 - s. 57-72.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności rosyjskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narod. 2008, 32 - s. 63-86.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na obszarze Transylwanii. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2008, 43 - s. 221-243.
 • Eberhardt Piotr: Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 135-150 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 175-198.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa ludności Polski. - Rocz-i Nauk Społ. 2008, 36, z.1 - s. 145-170.
 • Eberhardt Piotr: Projekty aneksyjne Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 151-162 (Prace Geograficzne; 218)
 • Froehlich Wojciech: Akustyczne i magnetyczne badania transportu ładunku dennego. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 348-350.
 • Gawryszewski Andrzej: Historia geografii ludności. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 176-194.
 • Gierszewski Piotr: Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 79-82.
 • Grzeszczak Jerzy: W kierunku geografii gentryfikacji?. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 45-54.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter ground surface temperature regimes in the zone of sporadic discontinuous permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia). - Permafrost Periglacial Process. 2008, 19 - s. 315-321.
 • Gębica Piotr, Budek Anna, Starkel Leszek, Jacyszyn Andrej, Krąpiec Marek: Nowe wyniki badań nad stratygrafią aluwiów i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina). - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 93-103.
 • Gębica Piotr, Płoskonka Dominik: Geneza, litologia i wiek równiny zalewowej Wisłoka w Rynnie Podkarpackiej (na podstawie wierceń w Woli Małej w rejonie Łańcuta). [w]: V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznan, 20-21 listopada 2008. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, 2008 - s. 28-32.
 • Habel Michał Janusz, Tyszkowski Sebastian, Skowroński Tomasz: Morphodynamic analysis of Lower Vistula valley using GPS, sonar and aerial photography. - Ann. Geomat. 2008, 6, nr 1 - s. 91-100.
 • Hak V.A., Grobelska Halina, Mazaeva O.A., Brykała Dariusz: Uslovija razvitija ovragov v beregovoj zone Bratskogo vodohranilisca. [w]: Ekzogennye processy v geologiceskoj srede. Ocenka prirodnyh opasnostej. Otvetstvennye redaktory A.T. Jankowski, E.A. Kozyreva. Irkuck-Sosnowiec: institut zemnoj kory SO RAN, WNoZ UŚ, 2008 - s. 45-53.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 183-194 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna: New stratigraphic and micromorphological data from the Palaeolithic site of Piekary IIa in the Vistula River Valley near Krakow. [w]: Middle and early upper Palaeolithic of the Krakow region Piekary II A. Ed. Valery Sitlivy, Aleksandra Zięba, Krzysztof Sobczyk. Bruxelles: Musees royaux d'Art et d'Historie, 2008 - s. 37-47 (Monographie de Prehistoire generale; 6)
 • Komornicki Tomasz: O potrzebie wizji rozwoju multimodalnego systemu transportowego w Polsce. [w]: Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych. II Konferencja, Kielce, 15-16 maja 2008 r. Matriały konferencji. Streszczenia. Kielce: Targi Kielce, 2008 - s. 43-46.
 • Komornicki Tomasz: Changes of car ownership and daily mobility in selected Polish cities. - Geogr. Casop. 2008, 60, z.4 - s. 339-362.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura. [w]: 4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008 - s. 71-92.
 • Komornicki Tomasz: Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 55-61 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport of Poland's present and future Schengen area boundaries. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 134-146.
 • Komornicki Tomasz: Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990-2007. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 109-120 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa - ostatnia szansa rozwoju. [w]: Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego. III Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008 - s. 12-14 (Wolność i Solidarność; 9)
 • Komornicki Tomasz: ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 59-77 (Europa XXI; 18)
 • Komornicki Tomasz: Rozwój sieci transportowych w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz: Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej. [w]: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubieleuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Warszawa: GUS, 2008 - s. 39-48 (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; 60)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 97-99.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 47-57 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 117-130.
 • Korcelli Piotr: System osadniczy Polski - tendencje i uwarunkowania przemian. [w]: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2008 - s. 30-42 (Studia; 122)
 • Korcelli Piotr: Scenarios on the territorial future of Europe: a commentary and further implications. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 39-46 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli Piotr: Przemiany regionów miejsko-wiejskich w Europie. [w]: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Praca zbiorowa. Red. Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2008 - s. 91-103.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Kordowski Jarosław: Rozwój rzeźby doliny dolnej Wisły w dolinie fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej od schyłku ostatniego zlodowacenia do dziś na podstawie analiz facjalnych osadów dna doliny i sąsiednich obszarów wysoczyznowych. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 91-95.
 • Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Wstępne wyniki badań nad procesami osuwiskowymi w wąwozie Czerwonej Wody koło Świecia. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 59-62.
 • Kortus Bronisław, Kulikowski Roman, Domański Bolesław: Geografia gospodarcza (ekonomiczna). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 147-161.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 3/4 - s. 160-174.
 • Kowalska Anna: Imaging the future: geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. A. van der Brink et al. Wageningen 2007. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 100-102.
 • Kowalski Mariusz: Struktura etniczna Obwodu Kaliningradzkiego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 183-188 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Kowalski Mariusz: Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczypospolitej. [w]: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Red. Mariusz Kulesza. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 33-48.
 • Kowalski Mariusz: Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 267-296 (Prace Geograficzne; 218)
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 79-98 (Europa XXI; 18)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Komitet Nauk Geograficznych PAN. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 507-514.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 354-370.
 • Kołaczkowska Ewa: Inwazje obcych gatunków roślin - problem naukowy i praktyczny. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 55-73.
 • Krąpiec Marek, Danek Małgorzata, Gil Eugeniusz, Kłusek Marzena, Rączkowski Wojciech, Zabuski Lesław: Monitoring dendrochronologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 173-184.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 123-128.
 • Kulikowski Roman: Rolnicza strefa podmiejska Warszawy. Rys historyczny i współczesne procesy przemian. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 237-250.
 • Kupiszewski Marek: Addressing the irregular employment of migrants - concluding remarks and recommendations. [w]: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights. Eds. Marek Kupiszewski, Heikki Mattila. Budapest: International Organization for Migration, 2008 - s. 318-328.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 291-308.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kaczmarczyk Paweł, Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Napierała Joanna: Poland. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 149-181.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Nowok Beata: Impact of future demographic trends in Europe, 2005-2050. - Finn. Yearbook Popul. Res. 2008, 43 - s. 147-183.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: International migration component in population dynamics models. [w]: International migration in Europe: data, models and estimates. Eds. J. Raymer, F. Willekens. Chichester: Wiley, 2008 - s. 309-327.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2008, 8, nr 1 - s. 36-41.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 187-193.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: Różnorodność leśnych zespołów roślinnych, siedlisk i krajobrazów. [w]: Zasoby przyrodnicze polskich lasów. Red. Andrzej Grzywacz. Cedzyna k. Kielc: Polskie Towarzystwo Leśne, 2008 - s. 5-21.
 • Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Anna, Starkel Leszek: Kalendarzowe wartości granic chronostratygraficznych dla terenu Polski oszacowane na podstawie dużych zbiorów dat 14C. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 163-171.
 • Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Anna, Starkel Leszek: Możliwości rekonstrukcji zdarzeń ekstremalnych na podstawie dużych zbiorów dat 14C. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 53-55.
 • Niedzielski Michael A., Śleszyński Przemysław: Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 61-78.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Starkel Leszek: Klimatyczne tło współczesnych procesów morfogenetycznych na obszarze Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 21-33.
 • Plit Joanna: Zmiany relacji "człowiek-środowisko" w okolicach Kozienic. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 205-210 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Plit Joanna: Computer as the instrument of manipulation (in the interpretation of the state and the evolution of landscape). [w]: Methodology of landscape research. Ed. Joanna Plit, Viacheslav Andreychouk. Sosnowiec: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008 - s. 216-228 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 9)
 • Plit Joanna: Trwałość użytkowania ziemi jako wskaźnik rozwoju zrównoważonego. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 333-349.
 • Plit Joanna: Przestrzenne analizy zmian środowiska przyrodniczego oraz użytkowania terenu (wykonywane na bazie starych map i materiałów archiwalnych). [w]: Główne problemy współczesnej kartografii 2008. Analizy przestrzenne w kartografii. Red. Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek. Wrocław: UWr Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii, 2008 - s. 157-172.
 • Plit Joanna: Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych. [w]: Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Red. Urszula Myga-Piątek, Krystyna Pawłowska. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2008 - s. 230-240 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 10)
 • Plit Joanna, Warowna Justyna: Zmiany układu i kształtu koryt w ciągu ostatnich 250 lat - procesy w uregulowanym korycie Wisły. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 356-361.
 • Podgórski Zbigniew, Tyszkowski Sebastian, Stańczyk Remigiusz: Studia geograficzne w opinii studentów - oczekiwania, realia, perspektywy. [w]: Polska dydaktyka geografii. Idee - tradycje - wyzwania. Red. Adam Hibszer. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2008 - s. 209-217 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 47)
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłony Wyżyny Meghalaya, Indie. - Teledetekcja Środ. 2008, 40 - s. 28-52.
 • Płoskonka Dominik: Porównanie metody areometrycznej i metody dyfrakcji laserowej przy analizie różnych utworów glebowych. [w]: V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznan, 20-21 listopada 2008. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, 2008 - s. 90-91.
 • Regulska Edyta: Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników faunistycznych. [w]: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Red. tomu Tadeusz J. Chmielewski. Lublin: Wydaw. Print 6, 2008 - s. 193-205 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 21)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Regionalne zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej pociągów. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 19-34.
 • Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie współczesnej rzeźby peryglacjalnej w górach wysokich Europy. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 120-122.
 • Rączkowska Zofia: Are there geomorphic indicators of permafrost in the Tatra Mountains?. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 117-133.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 35-56.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Preface. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 7.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 95-107.
 • Solon Jerzy: Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 39-54.
 • Solon Jerzy: Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. [w]: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Red. tomu Tadeusz J. Chmielewski. Lublin: Wydaw. Print 6, 2008 - s. 25-44 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 21)
 • Solon Jerzy: O potrzebie rewolucyjnych zmian w prawie ochrony przyrody. [w]: Prawo ochrony przyrody - stan obecny, problemy perspektywy. Red. D. Kopeć, N. Ratajczyk. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008 - s. 21-28.
 • Solon Jerzy: Zarys historii biogeografii. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 123-134.
 • Solon Jerzy: Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu. [w]: Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 25-33 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 20)
 • Solon Jerzy: Łąki, bociany i ludzie - powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 244-255.
 • Solon Jerzy: Typy krajobrazu kulturowego Polski. [w]: Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 109-115 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 20)
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan M.: Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania. [w]: Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów, 15-16 listopada 2007. Red. Sławomir Mazur, Henryk Tracz. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2008 - s. 56-66.
 • Starkel Leszek: Koncepcja kartowania geomorfologicznego profesora Mieczysława Klimaszewskiego. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2007 (dr.2008), 5 - s. 65-70.
 • Starkel Leszek: Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Charakterystyka doliny, równiny zalewowej i koryta. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 349-351.
 • Starkel Leszek: Globalne ocieplenie i zmiany towarzyszące - analogi z przeszłości. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 183-193.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology: the past as a basis for understanding the present and predicting the future. [w]: Ecohydrology: Processes, models and case studies. An approach to the sustainable management of water resources. Ed. David Harper, Maciej Zalewski, Nic Pacini. Wallingford: CABI, 2008 - s. 276-302.
 • Starkel Leszek: Rola ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w przekształcaniu rzeźby południowej Polski. [w]: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. Red. Maciej J. Kotarba. Kraków: Wydaw. TBPŚ Geosfera, 2008 - s. 41-52.
 • Starkel Leszek: Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych). [w]: Geografia i wartości. Praca zbiorowa. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2008 - s. 61-64.
 • Starkel Leszek: Rozwój badań nad ewolucją rzeźby Karpat fliszowych w ostatnim glacjale. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2007 (dr.2008), 5 - s. 85-94.
 • Starkel Leszek: Typy i kierunki współczesnych przekształceń rzeźby Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 385-395.
 • Starkel Leszek: Procesy stokowe i fluwialne przekształcające rzeźbę - czy model z lat 70. jest nadal aktualny?. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 16-20.
 • Starkel Leszek: Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego. [w]: Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Red. Agnieszka Wacnik, Ewa Madeyska. Kraków: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2008 - s. 169-182 (Botanical Guidebooks; 30)
 • Starkel Leszek: Paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Podsumowanie. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 366-369.
 • Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew W.: Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. - Nauka 2008, z.1 - s. 85-101.
 • Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew W.: Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju - rekomendacje dla KPZK. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 65-94.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Starkel Leszek, Łajczak Adam: Kształtowanie rzeźby den dolin w Karpatach (koryt i równin zalewowych). [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 95-108.
 • Starkel Leszek, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta, Pietrzak Małgorzata: Współczesna ewolucja rzeźby Karpat fliszowych. Podsumowanie. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 114-116.
 • Stępniak Marcin: Inwestycje mieszkaniowe na obszarze metropolitalnym Warszawy w latach 1995-2005. [w]: Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji. Red. Janusz Słodczyk, Maria Śmigielska. Opole: Wydaw. UO, 2008 - s. 209-218.
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 121-129 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Szupryczyński Jan: [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 9-22.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport. - Transport Rev. 2008, 28, nr 5 - s. 619-640.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 495-513.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 4 - s. 3-13.
 • Tyszkowski Sebastian: Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie materiałów fotogrametrycznych. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 385-389.
 • Wiejaczka Łukasz: Próba typologii brzegów zbiornika wodnego "Klimkówka". - Landform Anal. 2008, 9 - s. 217-221.
 • Więckowski Marek: New intenational mobility of Poles. - Espace, Populations, Societes 2008, nr 2 - s. 261-270.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 242-247 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na pograniczach państw w Unii Europejskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 201-209 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 3)
 • Więckowski Marek: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.III. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 275-293.
 • Wolski Jacek: Trwałość śladów dawnej gospodarki rolnej na nieużytkowanych współcześnie stokach w Bieszczadach Wysokich. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 3/4 - s. 290-297.
 • Wolski Jacek: Przekształcenia granic lasu w Bieszczadach Wysokich (od połowy XIX w. do współczesności). [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 109-116 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Wontorowska Maria, Tyszkowski Sebastian: The usage of Web 2.0 in geography education. [w]: Future prospects in geography. HERODOT Conference Proceedings. 4th-7th September 2008, Liverpool Hope University. Ed. Karl Donert, Glenda Wall. Liverpool: Liverpool Hope University Press, 2008 - s. 369-376.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja modyfikacji przebiegu polskiego odcinka Pan-Europejskiego Korytarza Drogowego nr 2. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 1 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 46-54 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Śleszyński Przemysław: Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.I. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 335-391.
 • Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Rusztecka Monika, Solon Jerzy: Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland. [w]: Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 65-73 (Mansholt Publication Series; 3)
 • Bartczak Arkadiusz: Wahania stanów wody (przepływów) rzeki Zgłowiączki wywołane pracą małej elektrowni wodnej (MEW) w Nowym Młynie. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 35-43.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich. [w]: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień. Wrocław: Zante, 2007 - s. 27-35 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; 9)
 • Bański Jerzy: The development of rural areas in Central Europe - an identification of new processes. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 29-37 (Discussion Papers. Special)
 • Bański Jerzy: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce. [w]: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2007 - s. 9-18 (Studia Obszarów Wiejskich; 12)
 • Bański Jerzy: Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 45-77.
 • Bański Jerzy: Contemporary processes in the rural areas in Poland. [w]: Prvi Kongres Srpskih Geografa. Zbornik radova. Beograd: Srpsko Geografsko Drustwo, 2007 - s. 591-598.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne. [w]: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. Warszawa: IERiGŻ, 2007 - s. 50-74.
 • Bednarek Maria: Internet w promocji turystycznej - nowy kierunek badań geograficznych. Przykład wybranych gmin województwa lubelskiego. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 17-24 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Bednarek Maria: Rural aras along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities). [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 167-179 (Europa XXI; 16)
 • Bednarek Maria: Promocja w turystyce wiejskiej - działania kwaterodawców na przykładzie wybranych obszarów Lubelszczyzny. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 180-195.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna, Kitzinger Anna: Population and labour force for 27 European countries, 2002-2052: impact of international migration on population ageing. - Europ. J. Popul. 2007, 23, nr 1 - s. 1-31.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Długoterminowe konsekwencje emigracji do krajów UE dla liczby i struktury ludności oraz zasobów pracy w Polsce. [w]: Migracje zarobkowe z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla państwa. Warszawa: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 - s. 23-36.
 • Bochenek Witold: Zróżnicowanie stężeń substacji biogennych podczas obiegu wody w zlewni Bystrzanki. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku. Kraków: WIOŚ, 2007 - s. 164-167 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Możliwość ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IG PAN" w Szymbarku w różnych skalach czasowych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2007 - s. 101-114 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005). - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 43-50.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2007, 16, z.2 - s. 28-42.
 • Breymeyer Alicja: Wetlands and waters on European eastern border: is this the opporutunity for the application of ecohydrology in Transborder Biosphere Reserves?. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2007, 7, nr 2 - s. 79-88.
 • Brykała Dariusz: Zasięg i intensywność prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. T.III. Red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: Wydaw. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2007 - s. 15-21.
 • Brykała Dariusz: Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 45-52.
 • Bucała Anna: Walory krajobrazowo-rekreacyjne gminy Zawoja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 35-42 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Budek Anna: Mikromorfologiczne cechy współczesnych i kopalnych poziomów glebowych na obszarze równin zalewowych na przedpolu Karpat. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007.
 • Bąkowska Monika, Błażejczyk Krzysztof: Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w Kołobrzegu w II połowie XX wieku. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 215-232.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Geneza i ewolucja mis jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski - wybrane problemy. - Studia Limnol. Telmatol. 2007, 1, nr 1 - s. 5-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Znaczenie popiołów wulkanicznych w chronostratygrafii i rekonstrukcjach zmian środowiskowych Europy Środkowej w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 615-625.
 • Błażejczyk Krzysztof: Multiannual and seasonal weather fluctuations and tourism in Poland. [w]: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Eds. Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - s. 69-90.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather limitations for winter and summer tourism in Europe. [w]: Developments in tourism climatology. 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Alexandroupolis, Greece, 19-22 September 2007. Eds. A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott. Freiburg: Commission on Climate, Tourism and Recreation. International Society of Biometeorology, 2007 - s. 116-121.
 • Błażejczyk Krzysztof: L'Analyse du temps comme methode d'evaluation bioclimatique pour la recreation. [w]: Climat, Tourisme et Environment. Actes du colloque de Carthage (Tunisie) CENAFFE. 3-8 septembre 2007. Textes reimos par Habib Ben Boubaker. Tunis: GREVACHoT, Biogeographie, Climatologie Applique et Dynamique Erosive, 2007 - s. 117-121.
 • Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Assessment of bioclimatic differentiation of Poland based on the human heat balance. - Geographia Polonica 2007, 80, 1 - s. 63-82.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 627-649.
 • Ciechański Ariel: Koleje cukrownicze w Europie Środkowej na przykładzie Polski, Czech i Słowacji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 221-242.
 • Ciechański Ariel: Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 165-177.
 • Czapiewski Konrad: Technical infrastructure in the dwellings in Poland and Hungary at the begining of the 21st century. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 161-168 (Discussion Papers. Special)
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Education as a factor that diversifies the possibilities of economic development in Poland. - Alfa Spectra Planning Studies FA STU 2007, 11, nr 2 - s. 29-35.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. - Biul. Bad. CKE 2007, nr 11 - s. 52-79.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Less favoured areas and migrations in Poland - are there any relations?. [w]: Less favoured areas for agriculture and rural areas. Collection of papers of international conference. Jihlava, Ceska republika, 2007. Praha: Vyzkumny ustav zemedelske ekonomiky, 2007 - s. 116-128.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Dostępność przestrzenna usług edukacyjnych i mobilność przestrzenna młodzieży gimnazjalnej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 293-305.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Infrastruktura komunalna a poziom rozwoju gospodarczego Polski i Węgier. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 329-337 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska?. [w]: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2007 - s. 99-112 (Studia Obszarów Wiejskich; 12)
 • Degórska Bożena: Key problems in the relation between the environment and spatial development in Poland. - Europ. Spatial Res. Policy 2007, 14, nr 2 - s. 53-81.
 • Degórska Bożena: Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 292-311.
 • Degórska Bożena: Rola środowiska przyrodniczego w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni a ekologiczna polityka Unii Europejskiej. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 133-168 (Biuletyn; 233)
 • Degórska Bożena: Wybrane problemy zagospodarowania i ochrony środowiska związane z rozwojem suburbanizacji. [w]: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 74-88 (Biuletyn; 230)
 • Degórski Marek: Rola geografii w poznaniu, interpretacji i predykcji interakcji człowiek-środowisko. [w]: Geografia a przemiany współczesnego świata. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007 - s. 87-101 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 3)
 • Degórski Marek: Wpływ emisji zanieczyszczeń do atmosfery na stan i funkcjonowanie pedosfery w wybranych geoekosystemach Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 269-281.
 • Degórski Marek: Trophic resources and carbon storage in soils of two forest types in Białowieża National Park (N-E Poland). [w]: Humic Substances in Ecosystems 7. Toruń: UMK, 2007 - s. 117-128.
 • Degórski Marek: Environmental conditions as a driving force of regional development in Poland. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 67-80 (Discussion Papers. Special)
 • Degórski Marek: Regionalizacja pedologiczna jako wynik geograficznego zróżnicowania rozwoju i właściwości gleb na przykładzie gleb bielicoziemnych w środkowej i północnej Europie. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 71-79 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Degórski Marek: Istota badań pedosfery w poznaniu ewolucji i funkcjonowania środowiska przyrodniczego - krytyczne spojrzenie na rozwój polskiej geografii gleb. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 593-614.
 • Degórski Marek: Ocena zaawansowania plac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 263-276.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 19-30.
 • Długosz Michał: Ocena podatności na osuwanie z zastosowaniem GIS na przykładzie Beskidu Niskiego. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 81-88 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii Litwy. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 161-179.
 • Eberhardt Piotr: Główne fazy rozwoju ukraińskiej myśli geopolitycznej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2007, 42 - s. 221-237.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-narodowościowe na Litwie w okresie 1989-2001. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.1 - s. 213-222.
 • Eberhardt Piotr: Granica wschodnia cywilizacji łacińskiej w Europie. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.2 - s. 417-427.
 • Eberhardt Piotr: Polska w 2050 roku. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 238-248 (Biuletyn; 233)
 • Eberhardt Piotr: Demographic losses of the Soviet Union in the period of World War II. - Morav. Geogr. Rep. 2007, 15, nr 2 - s. 13-21.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna Polski. - Rocz-i Nauk Społ. 2007, 35, z.1 - s. 25-42.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja "Paneuropy" Richarda N. Coudenhove-Kalergiego. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 439-460.
 • Froehlich Wojciech: Monitoring of bedload transport within a small drainage basin in the Polish Flysch Carpathians. [w]: International Bedload Surrogate Monitoring Workshop, 11-14.04.2007 St. Anthony Falls Laboratory, University of Minnesota, USA. Workshop proceedings. Eds. John R. Gray, Jonathan B. Laronne, Jeffrey D.G. Marr. Minneapolis: St. Anthony Falls Laboratory University of Minnesota, 2007 - s. 1-17.
 • Froehlich Wojciech: Monitoring of bedload transport within a small drainage basin in the Polish Flysch Carpathians. [w]: U.S. Geological Survey Special Paper Bedload Surrogates Monitoring. Eds. John R. Gray, Jonathan B. Laronne, Jeffrey D.G. Marr. Reston: United States Geological Survey, 2007.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond Eric: The use of 210Pbex, 7Be and 137Cs in investigations of sediment delivery dynamic in the Homerka and Dunajec catchments in the Polish Flysch Carpathians. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007.
 • Froehlich Wojciech, Walling Desmond Eric: The use of environmental radionuclides in investigations of sediment sources and overbank sedimentation rates in the Himalaya Foreland, India. [w]: Predictions in ungauged basins: PUB Kick-off (Proceedings of the PUB kick-off meeting held in Brasilia, 20-22 November 2002). Wallingford: IAHS Press, 2007 - s. 137-146 (IAHS Publications; 309)
 • Gawryszewski Andrzej: Zmiany w rozmieszczeniu, ruchu naturalnym, migracjach i strukturze ludności Polski, 1918-2005. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 461-482.
 • Gawryszewski Andrzej: Bibliografia publikacji Stanisława Leszczyckiego. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 651-697.
 • Gazicka Dorota: Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w bibliotece instytutowej - metoda małych kroków. - Inf. Nauk. Centr. Bibl. Wojsk. 2007, maj-październik - s. 61-67.
 • Gierszewski Piotr: Warunki transportu zawiesiny w Zbiorniku Włocławskim w świetle analizy jej składu i tekstury. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 87-98.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Grain size composition and sedimentological environments in the Włocławek Reservoir bottom deposits (Vistula River, Central Poland). [w]: Effects of river sediments and channel processes on social, economic and envrionmental safety. Proceedings of the Tenth International Symposium on River Sedimentation. August 1-4, 2007, Moscow, Russia. Vol.5. Moscow: Faculty of Geography, MGU, 2007 - s. 100-108.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Interpretacja środowisk sedymentacyjnych zbiornika włocławskiego na podstawie badań uziarnienia osadów dennych. [w]: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Red. Ewa Smolska, Dorota Giriat. Warszawa: UW WGiSR, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, 2007 - s. 165-176.
 • Grabińska Bożenna: The distribution of protected and endangered mammals versus land use, type of habitat and proteced areas of Poland: a geographical approach. - Pol. J. Ecol. 2007, 55, nr 3 - s. 605-613.
 • Grzeszczak Jerzy: Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 120-129.
 • Haman Krzysztof, Błażejczyk Krzysztof, Sadowski Maciej: Klimat i jego zmiany - ich wpływ na warunki życia i rozwoju cywilizacyjnego. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 129-146.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Bochenek Witold: Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie stacji monitoringu Szymbark. - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 99-104.
 • Komornicki Tomasz: Via Regia a obecne polskie powiązania międzynarodowe. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 47-65.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe relacje Polski w ujęciu regionalnym. [w]: Rozwój, region, przestrzeń. Praca zbiorowa. Red. Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji i Promocji, 2007 - s. 289-306.
 • Komornicki Tomasz: Czy polskie metropolie tworzą system transportowy?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 75-85.
 • Komornicki Tomasz: Dynamika napływu pojazdów używanych do Polski po 1 maja 2004 - aspekty regionalne. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 407-416.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój motoryzacji i wzrost mobilności przestrzennej jako czynniki kształtujące przestrzeń społeczno-ekonomiczną Polski. [w]: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień. Wrocław: Zante, 2007 - s. 143-154 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; 9)
 • Komornicki Tomasz: Polski handel zagraniczny - wewnętrzna struktura regionalna przed i po akcesji do Unii Europejskiej. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 347-354 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Komornicki Tomasz: Układ transportowy a rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce wschodniej. [w]: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 63-74 (Biuletyn; 230)
 • Komornicki Tomasz: External border of the European Union - permeability, co-operation, perspectives. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 89-103 (Discussion Papers. Special)
 • Komornicki Tomasz: Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Red. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 63-86 (Biuletyn; 233)
 • Komornicki Tomasz: Procesy globalizacyjne w Polsce. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 22-32.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój sieci transportowych w Polsce w świetle wyników Projektu ESPON 1.2.1. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 47-59.
 • Komornicki Tomasz: Polish transport infrastructure - challenges for spatial cohesion. - Europ. Spatial Res. Policy 2007, 14, nr 2 - s. 31-52.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22, nr 1 - s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007, nr 248 - 6 s.
 • Korcelli Piotr: Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje - metropolie). [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 87-113 (Biuletyn; 233)
 • Korcelli Piotr, Domański Ryszard, Liszewski Stanisław, Markowski Tadeusz, Degórski Marek: Wykorzystanie badań nad środowiskiem geograficznym w gospodarce przestrzennej. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 165-171.
 • Kordowski Jarosław: Morfologia, struktury sedymentacyjne, cechy uziarnienia i geneza wstęg piaszczystych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły między Górskiem a Szynychem. - Przegl. Geol. 2007, 55, nr 9 - s. 785-794.
 • Kowalski Mariusz: Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 175-184 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Kozłowska Anna: Analiza zmian w zbiorowiskach buczyn górskich w Bieszczadach. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 433-457 (Monografie; 8)
 • Kozłowska Anna: Zmiany w buczynie pomorskiej na kresowym stanowisku pod Biskupcem na Pojezierzu Mazurskim w ciągu 40 lat. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 129-134 (Monografie; 8)
 • Kozłowska Anna: Analiza trwałości charakterystyki fitosocjologicznej borów świerkowych Tatr w ciągu 80 lat. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 410-433 (Monografie; 8)
 • Kulikowski Roman: Koncentracja wybranych gałęzi produkcji roślinnej w Polsce. [w]: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 91-102; 276-289 (Biuletyn; 234)
 • Kulikowski Roman: Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 79-98.
 • Kulikowski Roman: Wpływ warunków przyrodniczych na zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce. [w]: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2007 - s. 19-31 (Studia Obszarów Wiejskich; 12)
 • Kulikowski Roman: Kierunki działalności i główne źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. [w]: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym. Praca zbiorowa. Red. nauk. Zbigniew Floriańczyk. Warszawa: IERiGŻ PIB, 2007 - s. 92-109 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 43)
 • Kupiszewski Marek, Filhel Agnieszka: Demographic aspect of research on international migration. [w]: State of the art in the migration research in Poland. Red. Anna Kicinger, A. Weinar. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 60-65 (CEFMR Working Paper; 1/2007)
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2007, 7, nr 1 - s. 82-88.
 • Matuszkiewicz Jan M., Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic vegetation maps for evaluating hydro-egnineering project impact on vegetation in the Vistula River valley. [w]: Wetlands: monitoring, modelling and management. Ed. Tomasz Okruszko, Edward Maltby, Jan Szatyłowicz, Dorota Świątek, Wiktor Kotowski. London etc.: Taylor & Francis, 2007 - s. 71-76.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Zmiana charakterystyki jedliny wyżynnej (Abietetum polonicum) w Górach Świętokrzyskich od czasu badań Seweryna Dziubałtowskiego i Romana Kobendzy. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 354-370 (Monografie; 8)
 • Meyer Burghard, Degórski Marek: Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective. [w]: Multifunctional land use. Meeting future demands for landscape goods and services. Eds. Uelo Mander, Hubert Wiggering, Katharina Helming. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2007 - s. 153-166.
 • Plit Joanna: Analiza starych map jako źródła informacji o przemianach środowiska geograficznego. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 197-203 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Plit Joanna: Ewolucja krajobrazów kulturowych dolin rzecznych na ziemiach polskich. [w]: Doliny rzeczne. Przyroda-krajobraz-człowiek. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2007 - s. 28-40 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 7)
 • Poloczek Irena: Opracowanie i wyszukiwanie dokumentów kartograficznych w bibliotekach. - Zag. Inf. Nauk. 2007, nr 1 - s. 50-65.
 • Poloczek Irena: Użytkownicy bibliotecznych dokumentów kartograficznych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 1 - s. 35-43.
 • Pomianowski Wojciech: "Internetowy Atlas Polski" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz serwer AIMS na tle współczesnych technologii kartografii internetowej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 2 - s. 113-122.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady w funkcji czasu trwania obserwowane w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 189-196.
 • Prokop Paweł: Assessment of soil erosion risk in the Umiew catchment, Meghalaya, India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 297-313.
 • Rauch-Włodarska Marta, Kalicki Tomasz, Włodarski Wojciech, Budek Anna: Young Quaternary fossil graben in the Vistulian loess at Brzezie near Kraków (Carpathian Foredeep, South Poland). - Studia Quatern. 2007, 24 - s. 37-45.
 • Regulska Edyta: Wskaźniki zoologiczne jako narzędzia ocen w badaniach ekologiczno-krajobrazowych obszarów wiejskich. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 315-322 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Siłka Piotr: Miasta a innowacyjność. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 421-432 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Soja Roman, Starkel Leszek: Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts. - Geomorphology 2007, 84, iss.3/4 - s. 170-180.
 • Solon Jerzy: Przekształcenia borów sosnowych świeżych w Puszczy Augustowskiej. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 176-196 (Monografie; 8)
 • Solon Jerzy: Współczesne koncepcje ekologiczno-krajobrazowe i ich przenikanie do innych nauk o środowisku przyrodniczym. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 57-74.
 • Solon Jerzy: Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich. [w]: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 103-117; 290-292 (Biuletyn; 234)
 • Solon Jerzy: Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 290-343 (Monografie; 8)
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Vegetation response to a topographic-soil gradient. - Catena 2007, 71, z.2 - s. 309-320.
 • Solon Jerzy, Sikorski Piotr: Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym). - Parki Nar. Rez. Przyr. 2007, 26, z.2 - s. 123-134.
 • Starkel Leszek: Environmental changes during the time of human expansion in Central Europe. [w]: New perspectives in Academia. ALLEA Biennial Yearbook 2006. Amsterdam: ALLEA, 2007 - s. 9-18.
 • Starkel Leszek: The role of climate and human activity in the environmental changes on the territory of Poland. - Papers Glob. Change 2007, 14 - s. 7-18.
 • Starkel Leszek: The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula river catchment as an example. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2007, 77 - s. 193-205.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Superson Józef: Last Glacial-Integlacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland. - Quater. Sc. Rev. 2007, 26 - s. 2924-2936.
 • Starkel Leszek, Pietrzak Małgorzata, Łajczak Adam: Wpływ zmian użytkowania ziemi i wzrostu częstotliwości ekstremalnych opadów na obieg wody i erozję oraz ochronę zasobów przyrodniczych Karpat. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2007, 51 - s. 19-30.
 • Starkel Leszek, Soja Roman: Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 237-246.
 • Stasiak Andrzej, Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenne zagospodarowanie a rozwój polskiej wsi. [w]: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 33-51; 259-267 (Biuletyn; 234)
 • Szekely Vladimir, Czapiewski Konrad Ł.: Position near the town - effects of urban areas on rural competitiveness and quality of life. [w]: Values and challenges in designing the European rural structures - reserach network experience. Eds. Dan Marius Voicilas, Monica Tudor. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, 2007 - s. 107-120 (Rural Areas and Development; 5)
 • Szupryczyński Jan: Eksploracje Spitsbergenu. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 567-592.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 5-44.
 • Ueno-Towatari Tomoko, Norimatsu Kyoko, Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Morita Takeshi: Seasonal variations of melatonin secretion in young females under natural and artificial light conditions in Fukuoka, Japan. - J. Physiol. Anthropol. 2007, 26 - s. 209-215.
 • Wiejaczka Łukasz: Relacje pomiędzy temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza (na przykładzie rzeki Ropy). - Folia Geogr. Ser. Geogr.-Phys. 2006/2007, 37/38 - s. 95-105.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2007 - s. 367-378 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Wiejaczka Łukasz: Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poniżej zbiornika retencyjnego w Klimkówce. - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 91-98.
 • Wiejaczka Łukasz: Dynamika temperatury wody w rzece Ropie w latach 1982-2006. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 255-257 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 277-291.
 • Więckowski Marek: Le tourisme international et son impact sur le developpement de la Pologne. [w]: Tourisme et developpement. Regards et croises. Sous la direction de Christian Bataillou & Bernard Scheou. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2007 - s. 89-103.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des expaces touristiques frontalieres en Pologne. [w]: Tourisme et frontieres. Red. J.L. Caccomo. Paris: Éditions l'Harmattan, 2007 - s. 197-212.
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - założenia badawcze. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 441-450 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych. - Probl. Rozw. Miast 2007, z.3 - s. 19-34.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Zagospodarowania Przestrzennego Polski. Idea i koncepcja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 521-524 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. - Wiad. Statyst. 2007, 52, nr 2 - s. 56-67.
 • Śleszyński Przemysław: Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004). [w]: Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Red. Adam Hibszer, Tomasz Michalski. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 - s. 80-108.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy polskiego odcinka Via Regia. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 83-110.
 • Śleszyński Przemysław: Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 533-566.
 • Śleszyński Przemysław: Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 61-82.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy globalizacji we współczesnym świecie. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 5-21.
 • Śleszyński Przemysław: Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?. - Samorząd Teryt. 2007, 17, nr 5 - 39-48 : tab.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 697-714.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 153-174.
 • Śleszyński Przemysław: Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 115-132.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Spatial differentiation in active surface temperature in Warsaw. [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 728-731.
 • Bartczak Arkadiusz: Wpływ funkcjonowania Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na przepływy rzeki (na przykładzie rzeki Zgłowiączki) - wstępne wyniki badań. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 9-13 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Bartczak Arkadiusz: Charakterystyka odpływu ze wschodniej części Kujaw. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 261-265.
 • Bański Jerzy: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. - Geogr. Rev. 2006, 2, z.2 - s. 566-579.
 • Bański Jerzy: The development of rural areas. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 193-210.
 • Bański Jerzy: Relations between core and periphery in the Polish conception of development. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Bański Jerzy: The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Bański Jerzy: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena. [w]: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Eugeniusz Rydz. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2006 - s. 59-72 (Studia Obszarów Wiejskich; 11)
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin. Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 119-129.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł. [w]: Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 2006 - s. 7-14.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 207-229.
 • Bednarek Maria: Uwarunkowania i możliwości wykorzystania turystycznego parków krajobrazowych województwa lubelskiego. - Probl. Turyst. 2006, 29, z.1-4 - s. 111-138.
 • Bednarek Maria: Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Red. Ewa Pałka. Kielce: IG AŚ, 2006 - s. 91-108.
 • Bochenek Witold: Dynamika i wpływ czynników kształtujących wilgotność karpackich fliszowych pokryw stokowych na przykładzie stoku doświadczalnego IGiPZ PAN w Szymbarku. - Monitoring Środ. Przyr. 2006, 7 - s. 39-47.
 • Bochenek Witold: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. tomu Robert Kruszyk. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2006 - s. 259-294 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Breymeyer Alicja: Nature's property. - Academia 2006, nr 4 - s. 38-39.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems. - Papers Glob. Change 2006, 13 - s. 79-114.
 • Brykała Dariusz: Prace regulacyjne i melioracje wodne w zlewni Skrwy w XX wieku. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 25-29 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Brykała Dariusz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 30-34 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Budek Anna, Starkel Leszek, Jacysyn Andryj: Profiles along the Strvjaz (Strwiąż) river valley. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 52-65 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław: Z Borów Tucholskich przez Kotlinę Grudziądzką na Pojezierze Chełmińskie. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 186-189.
 • Błażejczyk Krzysztof: Climate and bioclimate of Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 31-48.
 • Błażejczyk Krzysztof, Bąkowska Monika, Więcław Mirosław: Urban heat island in large and small cities. [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 794-797.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland). [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 213-216.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych warunkach pogodowych i przy róźnej aktywności fizycznej. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 161-172.
 • Ciechański Ariel: Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 113-135.
 • Czapiewski Konrad Ł.: General overview of Poland's territory. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 7-12.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Rural areas of success - in search of definitions and measures. [w]: Regional periphery in Central and Eastern Europe. Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 10 s. (Europa XXI; 15)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Obszary rolnicze - obszarami sukcesu?. [w]: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki, Ewa Kacprzak. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 21-36.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej. [w]: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Eugeniusz Rydz. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2006 - s. 73-84 (Studia Obszarów Wiejskich; 11)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Koncepcja "nuova ruralita" we włoskiej literaturze geograficznej. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 32-38 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Development potential of Polish regions. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 91-104 : mapy.
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: On human capital and agrarisation in Poland. [w]: Endogenous factors stimulating rural development. Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IAFE, IGSO PAS, 2006 - s. 53-68 (Rural Areas and Development; 4)
 • Degórska Bożena: Zależność pomiędzy strukturą przestrzenną gruntów ornych a odległością od centrum w obszarze metropolitalnym Warszawy. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 43-48 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Degórska Bożena: International challenges and a new approach to management of space oriented at improvement of environmental quality and quality of life in towns. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 65-74 (Geopolitical Studies; 14)
 • Degórska Bożena: Results of land use changes for agricultural landscape around the capital of Poland. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Degórska Bożena: Areas of particularly valuable natural features enjoying legal protection. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 93-107.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 17-28.
 • Degórski Marek: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 20-21.
 • Degórski Marek: Soil cover. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 65-75.
 • Degórski Marek: Influence of extreme occurences into the environment and human life conditions. Polish case study. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Degórski Marek: Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. [w]: Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r. Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2006 - s. 46-51.
 • Degórski Marek: Projektowanie systemów terytorialno-krjobrazowych w świetle koncepcji uporządkowanego rozwoju. [w]: Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. Red. Ryszard J. Klimko. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2006 - s. 22-33 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 15)
 • Degórski Marek: The development of the socio-ecological system within the Polish-German borderland as the internal border area of the European Union. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 47-64 (Geopolitical Studies; 14)
 • Degórski Marek: Środowisko człowieka versus człowiek-środowisko. Dylematy czy ewolucja behawioralnych postaw społecznych. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 121-138 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Wskaźnikowa rola gleby w ocenie przemian i jakości środowiska geograficznego na poziomie badań krajobrazowych - przegląd koncepcji. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 55-56 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Degórski Marek: Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 37-48 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 455-472.
 • Eberhardt Piotr: The structure of the Polish population by nationality. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 143-161.
 • Eberhardt Piotr: Size problems of Polish population in Ukraine and Ukrainian population in Poland. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 451-461 (Geopolitical Studies; 14)
 • Eberhardt Piotr: Problematika pol'skogo naselennja v Ukraini ta ukrainskogo v Pol'si. [w]: Teoreticni ta metodologicni problemi suspil'noi geografii. Zbirnik naukovih prac na posanu Zaluzenogo profesora Lvivskogo nacional'nogo universitetu imeni Ivana Franka Olega Sablija. Lviv: Vidavnicij centr LNY imeni Ivana Franka, 2006 - s. 243-254.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku. - Sprawy Narod. 2006, 28 - s. 53-74.
 • Eberhardt Piotr: Polish eastern border changes in 1939-1945. - Ann. Geogr. 2006, 39, nr 2 - s. 29-44.
 • Eberhardt Piotr: Changes ethnic structure of Central-Eastern Europe in the last decade of the 20th century. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 53-60 : tab.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne w Federacji Rosyjskiej w okresie 1989-2002. - Przegl. Wsch. 2004 (dr.2006), 9, z.3 - s. 719-725.
 • Froehlich Wojciech: Efektywność geomorfologiczna i wartości progowe procesów hydrogeomorfologicznych w beskidzkim systemie fluwialnym. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 29-32.
 • Froehlich Wojciech, Walling Des E.: The use of 137Cs and 210Pbex to investigate sediment sources and overbank sedimentation rates in the Teesta river basin, Sikkim Himalaya, India. [w]: Sediment dynamics and the hydromorphology of fluvial systems. Ed. John S. Rowan, Robert W. Duck, Alan Werrity. Wallingford: IAHS Press, 2006 - s. 380-388 (IAHS International Association of Hydrolgical Sciences] Publications; 306)
 • Gawryszewski Andrzej: Demographic development. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 125-142.
 • Gierszewski Piotr: Trophic diversity of the Włocławek reservoir (central Poland) in the summer half-year on the background of water flow conditions. [w]: "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity". The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality. Hotel Continental, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2006. Book of abstracts. Pruhonice: Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, 2006 - s. 162-166.
 • Gierszewski Piotr: Warunki przepływu wód przez zbiornik włocławski. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 250-254.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka trofii wód zbiornika włocławskiego. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 254-258.
 • Gierszewski Piotr: Intensywność wymiany wody w zbiorniku włocławskim. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 64-69 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Gierszewski Piotr, Molewski Paweł: Fizyczno-geograficzne uwarunkowania zróżnicowania krajobrazu pn.-wsch. Kujaw. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 221-226.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Włocławek Reservoir (central Poland). - WSEAS Transactions Environ. Develop. 2006, 5, vol.2 - s. 543-549.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Accumulation models of bottom sediments in Włocławek Reservoir (central Poland). [w]: Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Envinoment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, July 11-13, 2006. Athens: WSEAS, 2006 - s. 493-498.
 • Gil Eugeniusz, Długosz Michał: Wartości progowe opadów a ruchy osuwiskowe na przykładzie wybranych osuwisk w polskich Karpatach fliszowych. [w]: Geomorfologicke vyzkumy v roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 32-37.
 • Gil Eugeniusz, Długosz Michał: Threshold values of rainfalls triggering selected deep-seated landslides in the Polish Flysh Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 21-43.
 • Grabińska Bożenna: Wykorzystanie programu komputerowego Aviso (GIS) do oceny rozmieszczenia ssaków Polski. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 413-423.
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R., Walling D.E.: Past hydrological events and global change. - Hydrol. Process. 2006, 20 - s. 199-204.
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Starkel Leszek, Walling D.E.: Past hydrological events related to understanding global change: An ICSU research project. - Catena 2006, 66 - s. 2-13.
 • Grzeszczak Jerzy: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. A. Sobala-Gwosdz. Kraków 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 590-595.
 • Górczyńska Magdalena, Jusis Urszula, Siłka Piotr: Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 117-135.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Reżim termiczny gruntu u spodu pokrywy śnieżnej w strefie wieloletniej zmarzliny w Tatrach. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 109-115.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Wzientek Krystian, Żogała Bogdan: Wieloletnia zmarzlina Miedzianej Kotliny (Tatry Słowackie) w świetle wyników badań geofizycznych i geomorfologicznych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 101-108.
 • Harmata Krystyna, Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek: Mire and the Dnister valley near Majnyc. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 32-43 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Harmata Krystyna, Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek, Jacysyn Andryj: Environmental changes during the Holocene. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 66-81 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Transformation of natural environment by human activities. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 245-251 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Jacysyn Andryj, Budek Anna, Kalinovyc Natalia, Starkel Leszek: Dnister river valley. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 21-31 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Jurgensen M., Reed D., Page-Dumroese D., Laks P., Collins A., Mroz G., Degórski Marek: Wood strength loss as a measure of decomposition in northern forest mineral soil. - Europ. J. Soil Biol. 2006, 42 - s. 23-31.
 • Kalicki Tomasz, Budek Anna: Reaction of Eastern Forecarpathian geosystems on climatic and anthropogenic changes: case studies of Rada valley. [w]: European Asscociation of Archaeologists 12th Meeting, Cracow, Poland, 19-24 September 2006. Abstracts book. Ed. Halina Dobrzańska, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Kinga Ryba. Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 2006 - s. 143-144.
 • Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek: Peat-bog in the Bystrycia river valley near Ozerne (now Łuka). [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 44-51 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Kupiszewski Marek: Case study: Implications of recent migration to Ireland for Poland. [w]: Managing migration in Ireland: a social and ecomomic analysis. Dublin: International Organization for Migration, National Economic & Social Council, 2006 - s. 230-239.
 • Komornicki Tomasz: Regionalne zróżnicowanie poziomu motoryzacji w świetle danych GUS - ocena krytyczna. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 129-133 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Komornicki Tomasz: Poland's international linkages. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 297-310.
 • Komornicki Tomasz: Permeability of the Polish part of the new European Union external border. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Komornicki Tomasz: Regional dimension of car ownership in Poland. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 118-127 : mapy.
 • Komornicki Tomasz: Warsaw as an air transport node of Central Europe - questions of the future. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 327-335 (Geopolitical Studies; 14)
 • Komornicki Tomasz: Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu. [w]: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2006 - s. 167-178 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 8)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 258-268 (Studia Regionalia; 18)
 • Korcelli Piotr: Replacement migration and the dilemmas of migration policy. - Reg. Local Studies 2006, Spec. iss. - s. 99-111.
 • Korcelli Piotr: Urbanization and the urban system. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 163-173.
 • Kordowski Jarosław: Rzeźba doliny Wisły oraz obszarów przyległych w okolicy stanowiska archeologicznego w Rudzie. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 157-161 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Rembisz Anna: Paleośrodowisko prehistorycznego osadnictwa pd.-wsch. części Kotliny Grudziądzkiej i Basenu Świeckiego. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 203-208.
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: The geological and geomorphological background to present-day environmental changes in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 13-29.
 • Kowalska Anna: Land-use changes in different natural habitats of the Vistula river valley during the 19th and 20th centuries. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 113-130.
 • Kowalska Anna: Wpływ zróżnicowania geomorfologicznego na strukturę pokrycia terenu fragmentu małopolskiego przełomu Wisły. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 147-157 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Kowalski Mariusz: Udział emigrantów z Polski w formowaniu społeczności burskiej. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 143-147 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Kowalski Mariusz: Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families. - Familia 2006, 43, nr 2 - s. 38-46.
 • Kowalski Mariusz: Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku. [w]: "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów. Red. Andrzej Furier. Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006 - s. 88-105.
 • Kowalski Mariusz: Belarusians in Białystok region. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 477-487 (Geopolitical Studies; 14)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 151-159.
 • Kozłowska Anna: Detailed mapping of high-mountain vegetation in the Tatra Mts. [w]: Krystyna Falińska & Janusz B. Faliński Festschrift. Eds. Z. Mirek, J.J. Wójcicki, guest coeditor J. Holeksa. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2006 - s. 333-341 (Polish Botanical Studies; 22)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland). - Pol. J. Ecol. 2006, 54, nr 1 - s. 69-90.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne). [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 95-100.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 27-39.
 • Kulikowski Roman: Agriculture in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 211-231.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2006 - 4 s. (Statistics in Focus; 8/2006)
 • Kupiszewska Dorota, Nowok Beata, Kupiszewski Marek: Country report for Poland. [w]: THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Eds. M.Poulain, N.Perrin, A.Singleton. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2006 - s. 577-589.
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition: the adjustment to the labour market change. [w]: Economics of intergenerational equity in transition economies. Ed. Masaaki Kuboniwa, Yoshiaki Nishimura. Tokyo: Maruzen Co., Ltd, 2006 - s. 255-276 (Economic Research Series; 40)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. - Studia Demogr. 2006, z.149 - s. 68-81.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2006 - 15 s. (CEFMR Working Paper; 1/2006)
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley (Polish High Tatra Mts.). [w]: Geomorfologice vyzkumy w roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 100-103.
 • Macklin M.G., Benito G., Gregory K.J., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska Danuta J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R.: Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe. - Catena 2006, 66 - s. 145-154.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Forecasting of states of ecosystems in protected areas on the basis of a comprehensive digital vegetation map (as exemplified by Poland's Bory Tucholskie National Park). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 65-94.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam, Kędzia Stanisław: Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden. - Geogr. Ann. Ser.A 2006, 88, nr 2 - s. 151-163.
 • Mrozek Teresa, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Wójcik Antoni, Zabuski Lesław: Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 121-134 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Niewęgłowska Grażyna, Czapiewski Konrad Ł.: Skutki działania instrumentu płatności wyrównawczych ONW ze szczególnym podkreśleniem zachowań migracyjnych ludności. [w]: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005. Red. Wojciech Józwiak. Warszawa: IERiGŻ, 2006 - s. 102-120.
 • Plit Joanna: Granice krajobrazów kulturowych i ich trwałość. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 55-63 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Plit Joanna: Naturalne i antropogeniczne zmiany ujściowych dopływów Wisły w ciągu ostatnich 250 lat. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 236-239 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Plit Joanna: Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 217-226 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Powęska Radosław, Stępniak Marcin: Ekonomia vs polityka. Bariery rozwoju eksportu boliwijskiego gazu. - Amer. Łac. 2006, nr 3/4 - s. 63-70.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce. - Przegl. Geofiz. 2006, 51, z.2 - s. 147-160.
 • Prokop Paweł: Ekstremalne opady w funkcji czasu trwania w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 53-54.
 • Rączkowska Zofia: Recent geomorphic hazards in the Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 45-60.
 • Solon Jerzy: Complex multi-layer vegetation map as the basis for detailed geobotanical regionalization and characterization of the spatial structure of landscape (a case study from the Vistula river valley, Poland). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 7-25.
 • Solon Jerzy: O potrzebie uwzględniania roślinności naturalnej i półnaturalnej w planowaniu przestrzennym w wiejskim krajobrazie kulturowym. [w]: Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona. Red. Witold Wołoszyn. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska UMCS, 2006 - s. 465-472 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 18)
 • Solon Jerzy: Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 64-71 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Solon Jerzy: Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 23-36 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 87-100 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Starkel Leszek: Geomorphic hazards in the Polish Flysch Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 7-19.
 • Starkel Leszek: Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 9-15.
 • Starkel Leszek: Problems of Holocene climatostratigraphy on the territory of Poland. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 17-21.
 • Starkel Leszek: [Pięćdziesiąt] 50 lat wyjścia polskiej geomorfologii z zaścianka. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 425-428.
 • Starkel Leszek: Uwagi o średniowiecznej aktywizacji erozji gleb i procesów fluwialnych w Karpatach i na ich przedpolu. [w]: Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich. Red. Jan Gancarski. Krosno: Wydaw. Ruthenus, 2006 - s. 779-785.
 • Starkel Leszek: Geomorphology. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 11-13 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek: Clustering of extreme rainfalls and evolution of fluvial systems in the Holocene. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 23-28.
 • Starkel Leszek, Harmata Krystyna: Range and method of the research. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 19-20 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Michczyńska Danuta J.: Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. - Catena 2006, 66 - s. 24-33.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail transport. - Transport Rev. 2006, 26, nr 3 - s. 305-324.
 • Tyszkowski Sebastian: Uwarunkowania przyrodnicze funkcjonowania krzyżackich jednostek administracji terytorialnej na przykładzie komturstwa rogozińskiego. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 286-290 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Tyszkowski Sebastian: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji późnośredniowiecznych grodów obronnych komturstwa rogozińskiego. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 215-217.
 • Więckowski Marek: Tourism. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 263-274.
 • Więckowski Marek: Integracja sieci transportu w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 47-56.
 • Wiśniewski Rafał: Wpływ poziomu wykształcenia na ruchliwość przestrzenną mieszkańców Białegostoku (na podstawie badań ankietowych). [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 266-271 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Wolski Jacek: Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 117-126 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Włodarski Wojciech, Rauch-Włodarska Marta, Kalicki Tomasz, Budek Anna: Quaternary tectonic activity of the central part of the Polish Carpathian Foredeep. Evidences from archaeological open site at Brzezie near Kraków. - GeoLines 2006, 20 - s. 133-134.
 • Zabuski Lesław, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 135-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Zagajewski Bogdan, Sobczak Marcin, Wrzesień Magdalena, Kozłowska Anna: Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem naziemnych technik hiperspektralnych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.2. Nauki biologiczne. Red. Barbara Godzik. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 113-124.
 • Zagajewski Bogdan, Sobczak Marcin, Wrzesień Magdalena, Kozłowska Anna, Krówczyńska Małgorzata: Kartowanie górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem zobrazowań hiperspektralnych DAIS7915. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.2. Nauki biologiczne. Red. Barbara Godzik. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 125-135.
 • Łajczak Adam, Plit Joanna, Soja Roman, Starkel Leszek, Warowna Justyna: Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 65-87.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic development. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 109-124.
 • Śleszyński Przemysław: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. - Polityka Społ. 2006, 33, nr 9 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.2. 3.Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 75-88 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/2)
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 25-47.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. [w]: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Stefan Kozłowski. Białystok-Lublin-Warszawa: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2006 - s. 105-123 (Studia nad Zrównoważonym Rozwojem; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzenym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Biul. Migr. 2006, nr 10 - s. 1-3.
 • Śleszyński Przemysław: Imigracja do Polski w latach 1989-2002 na podstwiee wyników NSP 2002. - Studia Demogr. 2006, z.149 - 82-88 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Suburbanization processes in Poland after 1989. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 105-117 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 240-246 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Bański Jerzy: Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich. [w]: Obszary sukcesu na polskiej wsi. Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2005 - s. 9-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 8)
 • Bański Jerzy: Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 73-78.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe polskiej wsi. [w]: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 377-394.
 • Bański Jerzy: The development of new housing construction in suburban areas. [w]: Geography in Europe of regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO '05, Luhacovice, Czech Republic, August 22-26, 2006. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - s. 5-14.
 • Bański Jerzy: Suburban and peripheral rural areas in Poland: the balance of development in the transformation period. - Geogr. Casop. 2005, 57, z.2 - s. 117-130.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. [w]: Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2005 - s. 204-231 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 17)
 • Bochenek Witold: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 r. Red. Leszek Sebesta. Kraków: WIOŚ, 2005 - s. 143-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przewodność elektrolityczną roztworów wody opadowej w zlewni Bystrzanki w latach 1995-2004. - Monitoring Środ. Przyr. 2005, 6 - s. 49-58.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Badania procesów morfogenetycznych na stokach i w zlewniach fliszowych. Stacja Naukowo-Badawcza IGIPZ PAN w Szymbarku. [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 69-77.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wysokość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 85-97 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Breymeyer Alicja: Transborder Biosphere Reserves on the EU east end. The present and projected management. [w]: Transboundary Biosphere Reserves at the eastern end of European Union. People and ecological dilemmas. Eds. Alicja Breymeyer, Joanna Adamczyk. Warszawa: PAS - UNESCO-MAB Committee of Poland, 2005 - s. 15-31.
 • Breymeyer Alicja: Are chemical and climatic drivers synergistic? The rate of pine litter decomposition along a gradient of climate and contamination litter on a W-E transect in a temperate Europe. - Climatic Change 2005, 71 - s. 221-248.
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja retencji zbiornikowej zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 79-93.
 • Brykała Dariusz: Watermills' functioning within the Skrwa river catchment area (Central Poland). [w]: History and sustainability. Third International Conference of the European Society for Environmental History, Florence, Italy, February 16-19, 2005. Proceedings. Florence: European Society for Environmental History, 2005 - s. 176-179.
 • Budek Anna, Kalicki Tomasz: Sedimentological and micromorphological studies of T11 section at Andornaktalya. - Praehistoria 2003-2005, 4-5 - s. 145-152.
 • Budek Anna, Prokop Paweł: Mikoromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie. - Przegl. Geol. 2005, 53, nr 4 - s. 293-298.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Rozwój i zanik wieloletniej zmarzliny na Pomorzu Wschodnim. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 39-44.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000. Arkusz Stara Kiszewa. Warszawa: PIG, 2005 - 31 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000. Arkusz Zblewo. Warszawa: PIG, 2005 - 32 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Dobracki Ryszard: Die geoturistische Karte der Oderhaftregion 1:200.000. [w]: Geotopschutz - Chancen zur nachhaltigen Entwicklung von Regionen in Europa. 8. Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften, Stralsund 11.-15. Mai 2004. Hg. Karsten Schuetze, Ralf-Otto Niedermeyer. Hannover: Deutsche Gesellschaft fuer Geowissenschaften, 2005 - s. 142-147 (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschft fuer Geowissenschaften; 36)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata: Development and infill of Vistulian glacial Lake Gniew (N Poland): a sedimentological analysis. - Geol. Quat. 2005, 49, z.4 - s. 449-462.
 • Błażejczyk Krzysztof et al.: Regional differences in diurnal and seasonal cycles of lighting conditions and melatonin secretions. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 301-304 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance of different segments of the human body. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - 313-316. ry (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof: New indices to assess thermal risks outdoors. [w]: Environmental Ergonomics XI. Proceedings of the 11th International Conference 22-26 May, 2005, Ystad, Sweden. Ed. Ingvar Holmer, Kalev Kuklane, Chuansi Gao. Lund: Thermal Environment Laboratory, EAT. Department of Design Sciences. Lund Univeristy, 2005 - s. 222-225.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kasperska-Wołowicz Wiesława, Łabedzki Leszek, Kunert Anna: Multi-annual fluctuations in precipitation and their hydrological and ecological consequences at regional scale. [w]: Regional hydrological impacts of climatic change - hydroclimatic variability. Ed. Stewart Franks. Wallingford: IAHS, 2005 - s. 65-70 (IAHS International Association of Hydrolgical Sciences] Publications; 296)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kotarba Andrzej, Twardosz Robert: Zróżnicowanie topoklimatyczne Gaika-Brzezowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 71-77.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Ożga Magdalena: Stosunki radiacyjne terenów zurbanizowanych o różnej wielkości. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 135-140.
 • Ciechański Ariel: Zagospodarowanie turystyczne obiektów kolejowych jako forma ochrony dziedzictwa kultury technicznej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 81-104.
 • Ciechański Ariel: Evolucjonnaja morfologija transportnych setej. S. Tarchow, Smolensk-Moskva 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 573-575.
 • Czapiewski Konrad: Unemployment as a reason of social exclusion - spatial analysis for Poland. [w]: Rural development capacity in Carpathian Europe. Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-77 (Rural Areas and Development; 3)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna a ochrona zdrowia na obszarach wiejskich. [w]: Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa. Red. Izabella Łęcka. Warszawa: Wydaw. UW, 2005 - s. 255-264.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Wykluczenie społeczne spowodowane bezrobociem - przestrzenna analiza zjawiska na Pomorzu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 41-44.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Spatial co-occurence of agricultural areas and regions of social exclusion. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - s. 39-52 (Europa XXI; 12)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Difference in outfit in water-lines and sewerage systems in Polish rural areas. [w]: Rural Development 2005. Globalisation and integration challenges tot the rural of East and Central Europe. The second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania. [B.m.]: [b.w.], 2005 - s. 153-155.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Living conditions and functional structure of rural communes in Poland. - Geogr. Casop. 2005, 57, z.1 - s. 23-42.
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof, Leśniak Małgorzata: Wybrane aspekty charakterystyki demograficznej, społecznej i gospodarczej gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku. [w]: Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. PAP, 2005 - s. 137-149.
 • Degórska Bożena: Przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji. Możliwości rozwiązań krajowych w kontekście przyjętych praktyk europejskich". [w]: Problem suburbanizacji. Red. Piotr Lorens. Warszawa: Urbanista, 2005 - s. 255-263 (Biblioteka Urbanisty; 7)
 • Degórska Bożena: Podnoszenie jakości życia w miastach i na obszarach metropolitalnych jako wyzwanie dla planowania i zarządzania przestrzenią. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 68-71.
 • Degórska Bożena: Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim. [w]: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Red. Małgorzata. Strzyż. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 139-146 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 12)
 • Degórski Marek: Potencjał środowiska przyrodniczego oraz współpraca w zakresie jego wykorzystania i ochrony wzdłuż wewnętrznych granic Unii Europejskiej, na przykładzie Polski i Niemiec. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom 3. Red. Barbara Gworek. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2005 - s. 748-754.
 • Degórski Marek: New relations in new Europe - necessity of its cognition. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 13)
 • Degórski Marek: Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 55-56.
 • Degórski Marek: Landscape scenery in Poland - historical and socio-cultural background. [w]: International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany. 2005.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2005 - s. 13-25 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 4)
 • Degórski Marek: Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 39-48 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórski Marek: Chronosekwencja gleb bielicowych w okolicach Juraty na Półwyspie Helskim: wstępne studia geomorfologiczno-pedologiczne. [w]: Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Red. Ryszard Krzysztof Borówka. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 17-21.
 • Degórski Marek: Gleba jako indykator zmian w środowisku przyrodniczym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 37-55.
 • Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne. [w]: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: ŁTN, 2005 - s. 116-129 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 1)
 • Degórski Marek: Rozwój regionalny a wielofunkcyjność krajobrazu. [w]: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Red. Małgorzata. Strzyż. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 15-22 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 12)
 • Degórski Marek: Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie. - Monitoring Środ. Przyr. 2005, 6 - s. 75-83.
 • Degórski Marek: Landscape diversity as a objective of environmental quality in Poland - visual approach. [w]: International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany. 2005.
 • Eberhardt Piotr: Klęski głodu na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku na podstawie literatury ukraińskiej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2005, 40 - s. 269-283.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 171-192.
 • Eberhardt Piotr: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. [w]: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, 2005 - s. 21-25 (Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy; 1)
 • Eberhardt Piotr: Geneza niemieckiej koncepcji "Mitteleuropy". - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 463-483.
 • Eberhardt Piotr: Ludność polska na Białorusi, Litwie i Ukrainie według ostatnich spisów powszechnych. - Rocz-i Nauk Społ. 2005, 33, z.1 - s. 145-164.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Bułgarii w XX wieku. - Sprawy Narod. 2005, 27 - s. 53-70.
 • Froehlich Wojciech, Walling Des E.: Using environmental radionuclides to elucidate sediment sources within a small drainage basin in the Polish Flysch Carpathians. [w]: Sediment Budgets 1. Volume 1 of the proceedings of the International Symposium on Sediment Budgets (S1) held during the Seventh Scientific Assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Foz do Iguaco, Brazil, 3-9 Aptil 2005. Ed. Des E. Walling, Arthur J. Horowitz. Wallingford: IAHS, 2005 - s. 102-112 (IAHS International Association of Hydrolgical Sciences] Publications; 291)
 • Gierszewski Piotr: Zróżnicowanie troficzne Zbiornika Włocławskiego w półroczu letnim na tle warunków przepływu wody. [w]: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne. Procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Red. Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2005 - s. 59-72.
 • Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard, Kuciński Jarosław: Multi-annual variability of the concentration of suspended matter in the Włocławek reservoir. - Limnol. Rev. 2005, 5 - s. 81-91.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Ocena wpływu zbiornika włocławskiego na transport zawiesiny Wisłą. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 139-145.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Cechy litologiczne i rozkład osadów dennych zbiornika włocławskiego. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 147-152.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Ustrój hydrologiczny dorzecza Eg (Mongolia). - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 57-72.
 • Grabińska Bożenna: Geographical ranges of Polish mammals against zoogeographical subdivisions of the Palaearctic. - Fragm. Faun. 2005, 48, nr 1 - s. 107-135.
 • Grzeszczak Jerzy: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty przestrzenno-ekonomiczne i środowiskowe. W. Budner, Poznań 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 571-573.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł.: Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. [w]: Obszary sukcesu na polskiej wsi. Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2005 - s. 69-84 (Studia Obszarów Wiejskich; 8)
 • Komornicki Tomasz: Specific institutional barriers in transport development in the case of Poland and other Central European transition countries. - IATSS Res. 2005, 29, nr 2 - s. 50-58.
 • Komornicki Tomasz: Transport transgraniczny jako pojęcie geograficzne. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 55-63.
 • Komornicki Tomasz: Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski. [w]: Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał. Warszawa: KPZK PAN, 2005 - s. 64-83 (Biuletyn; 222)
 • Komornicki Tomasz: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego a inne rodzaje powiązań transgranicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. [w]: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego. Red. Adriana Skorupska. Warszawa: PISM, 2005 - s. 55-73.
 • Komornicki Tomasz: Polska i Niemcy - interakcje transgraniczne w rozszerzonej Unii Europejskiej. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 87-92.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180. 2005.
 • Korcelli Piotr: Pojęcie policentryczności a współczesne przemiany systemu miast. [w]: Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Red. Teresa Czyż, Henryk Rogacki. Warszawa: KPZK PAN, 2005 - s. 146-155 (Biuletyn; 219)
 • Korcelli Piotr: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. [w]: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, 2005 - s. 41-45 (Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy; 1)
 • Korcelli Piotr: The) urban system of Poland. - Built Environ. 2005, 31, nr 2 - 133-142 : mapy.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Kordowski Jarosław: Problemy interpretacji rzeźby dna doliny dolnej Wisły w Basenie Świeckim w świetle ostatnich badań geomorfologicznych. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 343-355.
 • Kordowski Jarosław: Typologia środowisk sedymentacyjnych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły na podstawie cech teksturalnych osadów. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 213-219.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2005, 52 - s. 7-16.
 • Kowalski Mariusz: Zachowania wyborcze Kaszubów. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 51-53.
 • Kowalski Mariusz, Malicki Jan: Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie. [w]: Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Aut. Jerzy Marek. Nowakowski et al. Warszawa: Wydaw. Trio, 2005 - s. 51-83.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki morfodynamiki stoków wysokogórskich. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2003 (dr. 2005), 47, z.1 - s. 154-157.
 • Krajewska Izabela, Plit Joanna: The natural environment of Farafra and its surroundings. [w]: Development in the desert. A case study of Farafra Oasis, Egypt. Ed. Florian Plit. Warsaw: Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, 2005 - s. 41-56.
 • Krawczyk Barbara: Specyficzne cechy bioklimatu Krynicy. - Balneol. Pol. 2005, 47, z.3/4 - s. 101-105.
 • Kulikowski Roman: Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce w świetle wyników PSR z 2002 roku. [w]: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 159-191.
 • Kulikowski Roman: Podlaski region chowu bydła obszarem sukcesu transformacji w rolnictwie po 1989 roku. [w]: Obszary sukcesu na polskiej wsi. Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2005 - s. 59-67 (Studia Obszarów Wiejskich; 8)
 • Kulikowski Roman: Efekty produkcyjne rolnictwa i ich społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania. [w]: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 357-375.
 • Kulikowski Roman: Agricultural problem areas in Poland, 2002. - Morav. Geogr. Rep. 2005, 13, nr 1 - s. 2-7.
 • Kulikowski Roman: Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r. [w]: Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej. Red. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński. Warszawa: KPZK PAN, 2005 - s. 99-110 (Studia; 115)
 • Kulikowski Roman: Działalność i źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce - aspekty przestrzenne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 527-549.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Stocks of non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2005 - 4 s. (Statistics in Focus; 3-XX/2005)
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition - the adjustment to the labour market change. Tokyo: Hitotsubashi University, 2005 - 23 s. (Discussion Paper; 266)
 • Kupiszewski Marek, Heikkilae Elli, Nieminen Mauri, Durham Helen, Rees Philip, Kupiszewska Dorota: Internal migration and regional population dynamics in 1980s and 1990s in Finland. - Siirtolaisuus Migr. 2005, nr 3 - s. 2-6.
 • Lamparski Piotr: Osady denne jezior i rzek w świetle badań georadarowych (GPR). [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 253-258.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna: Decription of the Vistula Valley. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 78-84.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Regional development scenarios. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 25-34.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy, Kowalczyk Kamila: Historical analysis. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 79-90.
 • Matuszkiewicz Jan, Romanowski Jerzy, Kowalska Anna, Kowalczyk Kamila: Description of the Vistula Valley. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 13-23.
 • Mrozek Teresa, Wójcik Antoni, Rączkowski Wojciech, Nieścieruk Piotr, Zimnal Ziemowit, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Zabuski Lesław: Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu "ALARM". [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 62-68.
 • Plit Joanna: Wciąż aktualne spostrzeżenia Marii Dobrowolskiej na temat krajobrazu kulturowego i jego przemian. [w]: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2005 - s. 32-39 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 4)
 • Plit Joanna: Różne metody graficzne przedstawiania dynamiki krajobrazu stosowane na mapach. [w]: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2005 - s. 108-119 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 4)
 • Plit Joanna: Observations on the condition of the natural environment in Egypt's New Valley. [w]: Development in the desert. A case study of Farafra Oasis, Egypt. Ed. Florian Plit. Warsaw: Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, 2005 - s. 31-40.
 • Pomianowski Wojciech: Semantyczna analiza oprogramowania GIS. - Pol. Przegl. Kartogr. 2005, 37, nr 1 - s. 13-22.
 • Pomianowski Wojciech: Metafory warstwy, mapy i stulu graficznego w ArcGIS, MapInfo i Aviso. - Pol. Przegl. Kartogr. 2005, 37, nr 3 - s. 185-195.
 • Prokop Paweł: Natural hazards and anthropogenic impact on environment in a tropical mountain catchment, Meghalaya Hills, India. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 95-113.
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Menghalaya, Indie). - Acta Agrophys. 2005, 5, z.1 - s. 121-128.
 • Rauch-Włodarska Marta, Kalicki Tomasz, Włodarski Wojciech, Budek Anna: Kopalna forma w Brzeziu (Zapadlisko Przedkarpackie) - przejaw aktywności tektonicznej czy procesów geomorfologicznych?. [w]: Aktywne uskoki Europy Środkowej. VI Ogólnopolska Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Srebrna Góra, 26-28 września 2005 r. Streszczenia referatów, przewodnik konferencji terenowej. Red. Witold Zuchiewicz, Bogusław Przybylski, Janusz Badura. Wrocław: [b.w.], 2005 - s. 83-85.
 • Romanowski Jerzy, Solon Jerzy, Bouwma Irene: Relevance of the study for Natura 2000 areas and the Polish ECONET. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 97-102.
 • Rozemeijer Rochard, Romanowski Jerzy, Solon Jerzy, Bouwma Irene, van der Sluis Theo: Discussion. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 103-108.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamiczne cechy obszarów z wieloletnią zmarzliną w Tatrach. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 385-388.
 • Sobczak Marcin, Folbrier Alicja, Kozłowska Anna, Krówczyńska Małgorzata, Pabjanek Piotr, Wrzesień Magdalena, Zagajewski Bogdan: Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. [w]: Imaging spectroscopy. New quality in environmental studies. Ed. Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University, 2005 - s. 763-780.
 • Solon Jerzy: Czy obecna ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek-przyroda" w polskich parkach narodowych. [w]: Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony. Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Sosnowiec - Ojców: PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy, 2005 - s. 9-17.
 • Solon Jerzy: O potrzebie głębokich zmian systemu ochrony przyrody w Polsce (artykuł dyskusyjny). - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2005, 61, z.6 - s. 87-99.
 • Solon Jerzy: Struktura roślinności jako indykator stanu i funkcjonowania krajobrazu. [w]: Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2005 - s. 207-238.
 • Solon Jerzy: The comparison of landscape metrics in different scales - the raster and vector approaches. - Ekologia Bratisl. 2005, 23, suppl.1 - s. 320-332.
 • Solon Jerzy: Landscape diversity. [w]: Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study. Ed. Małgorzata Gutry-Korycka. Warsaw: Warsaw University Press, 2005 - s. 265-296.
 • Solon Jerzy: Incorporating geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems. [w]: Issues and perspectives in landscape ecology. Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 - s. 11-20.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek: Propozycja gospodarowania zapasem martwego drewna w lasach zagospodarowanych. [w]: O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Synteza wyników badań programu badawczego "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych". Kazimierz Rykowski. Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2005 - s. 145-147.
 • Starkel Leszek: Holocene alluvation in submontane depressions. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 2005, Suppl.7 - s. 25-31.
 • Starkel Leszek: Anthropogenic soil erosion since the Neolithic in Poland. [w]: Colluvial sediments, flood loams and peat bogs. Ed. Joerg Voelkel. Berlin, Stuttgart: Gebrueder Bontraeger, 2005 - s. 189-201 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementband; 139)
 • Starkel Leszek: Typy rzeźby Kotliny Sandomierskiej i ich rola w kształtowaniu osadnictwa (wprowadzenie do sesji: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego w Kotlinie Sandomierskiej). [w]: Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Red. Monika Kuraś. Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2005 - s. 11-17 (Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli; 4)
 • Starkel Leszek: Czy integracja nauk geograficznych jest potrzebna?. [w]: Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce II Forum Geografów Polskich. Red. nauk. Jacek Jania, Andrzej T. Jankowski. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2005 - s. 78-80 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 39)
 • Starkel Leszek: Typy rzeźby i podstawowa granica morfotektoniczna w centralnej części Karpat Zewnętrznych (Fliszowych). [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 15-20.
 • Starkel Leszek: Role of climatic and anthropogenic factors accelerating soil erosion and fluvial activity in Central Europe. - Studia Quater. 2005, 22 - s. 27-33.
 • Starkel Leszek: Rozwój badań nad paleogeografią holocenu w ośrodku krakowskim. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2005, 3 - s. 19-24.
 • Starkel Leszek: Współczesna rzeźba Polski dziedziczy cechy peryglacjalne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 11-19.
 • Starkel Leszek: Cities in the face of the threat posed by extreme meteorological and hydrological events. - Papers Glob. Change 2005, 12 - s. 49-56.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 49-52 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Obrębska-Starklowa Barbara: Geomorfologiczne uwarunkowania połozenia granicy rolno-leśnej w polskich Karpatach. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2005, 51 - s. 11-16.
 • Stola Władysława: Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski. Wybrane zagadnienia. [w]: Funkcje obszarów wiejskich. Red. Ewa Pałka. Kielce: Wydaw. AŚ, 2005 - s. 15-24.
 • Stola Władysława: Les periurbains de Paris. De la ville dense a la metropole eclatee? PAris 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 269-271.
 • Stępniak Marcin: Integracja a bezpieczeństwo publiczne. [w]: Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa. Red. Izabella Łęcka. Warszawa: Wydaw. UW, 2005 - s. 141-145.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulacja w polskim transporcie kolejowym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 139-169.
 • Wegener Michael, Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr: Spatial impact of the Trans-European Networks for the new EU member states. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 27-43 (Europa XXI; 13)
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 41-54.
 • Więckowski Marek: Les echanges touristiques entre la Pologne et l'Europe. - Geocarrefour 2005, 80, nr 1 - s. 59-64.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des espaces touristiques frontaliers en Pologne. - Geoeconomie 2005, 33 - s. 35-49.
 • Więckowski Marek: The contemporary Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: Population, environment and development. Ed. Alina Potrykowska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 187-200 (Prace Geograficzne; 202)
 • Zagajewski B., Kozłowska Anna, Krówczyńska M., Sobczak M., Wrzesień M.: Mapping high mountain vegetation using hyperspectral data. - EARSeL eProceedings 2005, 4, nr 1 - 70-78
 • Śleszyński Przemysław: Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. - Studia Reg. Lok. 2005, nr 1 - s. 45-64.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002. - Czas. Geogr. 2005, 76, z.1/2 - s. 49-76.
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 8-12.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 193-212.
 • Śleszyński Przemysław: The changes of Warsaw's functional structure after 1989. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-72.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 65-79.
 • Adamczyk Anna Beata: Variation in active surface temperature in the Nara region of Japan. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 77-87.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Bański Jerzy: Contemporary demographic processes in the Polish rural areas. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 323-334 (Geopolitical Studies; 12)
 • Bański Jerzy: Contemporary transformations of the rural space in Poland: selected problems. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 20-35 (Discussion Papers)
 • Bański Jerzy: Land tenure and land relations in Poland. [w]: An international encyclopedia of land tenure relations for the nations of the world. Vol.3. Ed. Vladimir Belenkiy. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2004 - s. 400-467.
 • Bański Jerzy: Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 489-498.
 • Bański Jerzy: Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 21-38 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Bański Jerzy: Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 168-174.
 • Bański Jerzy: Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. [w]: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Red. Ewa Pałka. Warszawa: PTG, 2004 - s. 9-22 (Studia Obszarów Wiejskich; 5)
 • Bański Jerzy: Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli (wyniki badań ankietowych). [w]: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Praca zbiorowa. Red. Jerzy J. Parysek. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2004 - s. 289-303.
 • Bański Jerzy: The development of non-agricultural economic activity in Poland's rural areas. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization.