O Bazie

Projekt BDG realizowany jest w ramach działalności Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii. W skład grupy wykonawczej projektu wchodzą: J. Wolski (ZGiK, koordynator), A. Affek (ZGiK), A. Ciechański (ZGMiL), A. Deręgowska (ZPZ), S. Goliszek (ZPZ), D. Mazurek (ZGWiRL), E. Płaczkowska (ZBG), S. Tyszkowski (ZZŚiG) oraz T. Grycuk (adm. sieci) i T. Sztajer (IT).

Głównym celem BDG jest stworzenie wewnętrznego systemu obiegu informacji i wielowariantowego dostępu do danych geoprzestrzennych będących w posiadaniu IGiPZ PAN. Zasoby informacyjne Bazy dostępne są wyłącznie dla Pracowników Instytutu (po zalogowaniu).

W BDG gromadzone są dane w postaci cyfrowej:

  • dane pierwotne (surowe) – liczby, wydarzenia lub obiekty na możliwie najniższym poziomie agregacji, którym nie został nadany odpowiedni kontekst lub interpretacja,
  • dane przetworzone (wtórne), ale NIE publikacje, raporty, gotowe ekspertyzy itp.

Struktura BDG obejmuje dwa zasoby:

  • Zbiór A – dane fizycznie gromadzone na instytutowym serwerze ftp, do których Pracownik ma nieograniczony dostęp (kliknięcie w link powoduje pobranie danych). Zasób obejmuje zarówno dane pozyskane od podmiotów zewnętrznych (opatrzone licencjami umożliwiającymi wykorzystanie do wszelkiej, niekomercyjnej działalności naukowej), jak i dane wytworzone (pierwotne) i przetworzone (wtórne) przez Pracowników Instytutu, które można udostępnić na zasadach wewnętrznego "open access".
  • Zbiór B – zbiór informacji o danych: z zawężonymi polami eksploatacji (np. dane do konkretnego projektu lub monografii), całkowicie pozbawionych licencji oraz pierwotnych i wtórnych o charakterze autorskim, których z określonych powodów nie można umieścić w zbiorze A. Użytkownik ma dostęp wyłącznie do metadanych i informacji kontaktowych, a nie do "fizycznych" danych, które znajdują się w dyspozycji osoby udostępniającej.