Zakład Badań Geośrodowiska

Prawa autorskie i udostępnianie

Począwszy od 2013 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją (umowa licencyjna pomiędzy Polską Akademią Umiejętności jako Wydawcą a Autorem)

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.