IGiPZ PAN > Instytut > Rada Naukowa > Skład Rady i Komisji

Instytut

RADA NAUKOWA


Lista członków Rady Naukowej IGiPZ PAN na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ, Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI
SEKRETARZ
Prof. dr hab. Ewa  ROO-ZIELIŃSKA
CZŁONKOWIE
  Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI   Prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI
  Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI   Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI
  Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ   Dr hab. Michał NIEDZIELSKI
  Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK   Dr hab. Paweł PROKOP
  Dr hab. Anna BUCAŁA-HRABIA   Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA
  Dr hab. Konrad CZAPIEWSKI   Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
  Dr hab. Bożena DEGÓRSKA   Dr hab. Piotr ROSIK
  Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI   Dr hab. Michał SŁOWIŃSKI
  Dr hab. Piotr GIERSZEWSKI   Prof. dr hab. Roman SOJA
  Dr hab. Stanisław KĘDZIA   Prof. dr hab. Jerzy SOLON
  Dr hab. Małgorzata KIJOWSKA-STRUGAŁA   Dr hab. Monika STANNY
  Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI   Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Prof. dr hab. Piotr KORCELLI   Prof. dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI
  Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK   Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
  Prof. dr hab. Adam KOTARBA   Prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
  Dr hab. Anna KOWALSKA   Dr Sebastian TYSZKOWSKI
  Dr hab. Mariusz KOWALSKI   Dr Katarzyna WASAK
  Dr hab. Magdalena KUCHCIK   Dr hab. Łukasz WIEJACZKA
  Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI   Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI
  Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ   Dr hab. Jacek ZAUCHA
OSOBY ZAPRASZANE
Dr Jarosław BARANOWSKI, Mgr Jan PELIWO

Skład Rady Naukowej w latach: 1953-2010, 2011-2014, 2015-2018

Skład Komisji Problemowych Rady Naukowej IGiPZ PAN na kadencję 2019-2022

 

Komisja dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku

 1. Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI
 2. Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ – przewodniczący
 3. Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK
 4. Dr hab. Anna BUCAŁA-HRABIA
 5. Dr hab. Bożena DEGÓRSKA
 6. Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
 7. Dr hab. Piotr GIERSZEWSKI
 8. Dr hab. Stanisław KĘDZIA
 9. Dr hab. Małgorzata KIJOWSKA-STRUGAŁA
 10. Prof. dr hab. Adam KOTARBA
 11. Dr hab. Anna KOWALSKA
 12. Dr hab. Magdalena KUCHCIK
 13. Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ
 14. Dr hab. Paweł PROKOP
 15. Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA – z-ca przewodniczącego
 16. Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
 17. Dr hab. Michał SŁOWIŃSKI
 18. Prof. dr hab. Roman SOJA
 19. Prof. dr hab. Jerzy SOLON
 20. Dr hab. Łukasz WIEJACZKA


Komisja dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 1. Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI
 2. Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK
 3. Dr hab. Konrad CZAPIEWSKI
 4. Dr hab. Bożena DEGÓRSKA
 5. Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI - przewodniczący
 6. Prof. dr hab. Piotr KORCELLI
 7. Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK
 8. Dr hab. Mariusz KOWALSKI – z-ca przewodniczącego
 9. Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI
 10. Prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI
 11. Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI
 12. Dr hab. Michał NIEDZIELSKI
 13. Dr hab. Piotr ROSIK
 14. Prof. dr hab. Jerzy SOLON
 15. Dr hab. Monika STANNY
 16. Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
 17. Prof. dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI
 18. Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
 19. Prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
 20. Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI 
 21. Dr hab. Jacek ZAUCHA

Skład Komisji Problemowych w latach 2015-2018