IGiPZ PAN > Instytut > Rada Naukowa > Skład Rady i Komisji

Instytut

RADA NAUKOWA


Lista członków Rady Naukowej IGiPZ PAN na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ, Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI
SEKRETARZ
Prof. dr hab. Ewa  ROO-ZIELIŃSKA
CZŁONKOWIE
  Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI   Dr hab. Michał NIEDZIELSKI
  Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI   Dr hab. Paweł PROKOP
  Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ   Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA
  Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK   Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
  Dr Konrad CZAPIEWSKI   Dr hab. Piotr ROSIK
  Dr hab. Bożena DEGÓRSKA   Dr hab. Michał SŁOWIŃSKI
  Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI   Prof. dr hab. Roman SOJA
  Dr hab. Piotr GIERSZEWSKI   Prof. dr hab. Jerzy SOLON
  Dr hab. Stanisław KĘDZIA   Dr hab. Monika STANNY
  Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI   Prof. dr hab. Leszek STARKEL
  Prof. dr hab. Piotr KORCELLI   Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK   Dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI
  Prof. dr hab. Adam KOTARBA   Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
  Dr hab. Anna KOWALSKA   Prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
  Dr hab. Mariusz KOWALSKI   Dr Sebastian TYSZKOWSKI
  Dr hab. Magdalena KUCHCIK   Dr Katarzyna WASAK
  Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI   Dr hab. Łukasz WIEJACZKA
  Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ   Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI
  Prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI   Dr hab. Jacek ZAUCHA
  Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI  
OSOBY ZAPRASZANE
Dr Jarosław BARANOWSKI, Mgr Jan PELIWO

Skład Rady Naukowej w latach: 1953-2010, 2011-2014, 2015-2018

Skład Komisji Problemowych Rady Naukowej IGiPZ PAN na kadencję 2019-2022

 

Komisja dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku

 1. Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI
 2. Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ – przewodniczący
 3. Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK
 4. Dr hab. Bożena DEGÓRSKA
 5. Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
 6. Dr hab. Piotr GIERSZEWSKI
 7. Dr hab. Stanisław KĘDZIA
 8. Prof. dr hab. Adam KOTARBA
 9. Dr hab. Anna KOWALSKA
 10. Dr hab. Magdalena KUCHCIK
 11. Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ
 12. Dr hab. Paweł PROKOP
 13. Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA – z-ca przewodniczącego
 14. Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
 15. Dr hab. Michał SŁOWIŃSKI
 16. Prof. dr hab. Roman SOJA
 17. Prof. dr hab. Jerzy SOLON
 18. Prof. dr hab. Leszek STARKEL
 19. Dr hab. Łukasz WIEJACZKA


Komisja dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 1. Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI
 2. Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK
 3. Dr hab. Bożena DEGÓRSKA
 4. Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI
 5. Prof. dr hab. Piotr KORCELLI
 6. Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK
 7. Dr hab. Mariusz KOWALSKI – z-ca przewodniczącego
 8. Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI
 9. Prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI
 10. Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI
 11. Dr hab. Michał NIEDZIELSKI
 12. Dr hab. Piotr ROSIK
 13. Prof. dr hab. Jerzy SOLON
 14. Dr hab. Monika STANNY
 15. Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
 16. Dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI
 17. Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
 18. Prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
 19. Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI - przewodniczący
 20. Dr hab. Jacek ZAUCHA

Skład Komisji Problemowych w latach 2015-2018