RADA NAUKOWA


Skład Rady Naukowej w latach: 1953-2010 Skład Rady Naukowej w latach 1953-2010; w latach 2011-2014 Skład Rady Naukowej w latach 1953-2010

Skład Rady Naukowej IGiPZ PAN (XX kadencja, 2015-2018 r.)

PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. Grzegorz WĘCŁAWOWICZ
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK, Prof. dr hab. Zbigniew TAYLOR
SEKRETARZ
Dr hab. Barbara KRAWCZYK
CZŁONKOWIE
  Dr Andrzej AFFEK   Dr hab. Roman KULIKOWSKI, prof. IGiPZ
  Prof. dr hab. Leon ANDRZEJEWSKI   Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI
  Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI   Prof. dr hab. Jan Marek MATUSZKIEWICZ
  Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ   Prof. dr hab. Bogdan NEY
  Dr Konrad CZAPIEWSKI   Dr hab. Paweł PROKOP, prof. IGiPZ
  Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI   Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA
  Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI   Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
  Prof. dr hab. Ryszard DOMAŃSKI  Dr hab. Piotr ROSIK, prof. IGiPZ (od marca 2016)
  Prof. dr hab. Piotr EBERHARDT   Prof. dr hab. Roman SOJA
  Prof. dr hab. Jacek HERBICH   Prof. dr hab. Jerzy SOLON
  Dr hab. Stanisław Kędzia (od maja 2017)   Prof. dr hab. Leszek STARKEL
  Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI   Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Prof. dr hab. Piotr KORCELLI   Prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI
  Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK, prof. IGiPZ   Dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI, prof. IGiPZ
  Prof. dr hab. Adam KOTARBA   Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
  Dr hab. Mariusz KOWALSKI, prof. IGiPZ   Dr Izabela ZAWISKA
  Dr hab. Anna KOZŁOWSKA, prof. IGiPZ   Prof. dr hab. Józef Stanisław ZEGAR
   
OSOBY ZAPRASZANE
Dr Jarosław BARANOWSKI, Mgr Jan PELIWO