IGiPZ PAN > Instytut > Rada Naukowa > Skład Rady i Komisji

Instytut

RADA NAUKOWA


Lista członków Rady Naukowej IGiPZ PAN na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ, Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI
SEKRETARZ
Prof. dr hab. Ewa  ROO-ZIELIŃSKA
CZŁONKOWIE
  Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI   Dr hab. Michał NIEDZIELSKI
  Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI   Dr hab. Paweł PROKOP
  Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ   Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA
  Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK   Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
  Dr hab. Konrad CZAPIEWSKI   Dr hab. Piotr ROSIK
  Dr hab. Bożena DEGÓRSKA   Dr hab. Michał SŁOWIŃSKI
  Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI   Prof. dr hab. Roman SOJA
  Dr hab. Piotr GIERSZEWSKI   Prof. dr hab. Jerzy SOLON
  Dr hab. Stanisław KĘDZIA   Dr hab. Monika STANNY
  Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI   Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
  Prof. dr hab. Piotr KORCELLI   Prof. dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI
  Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK   Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
  Prof. dr hab. Adam KOTARBA   Prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
  Dr hab. Anna KOWALSKA   Dr Sebastian TYSZKOWSKI
  Dr hab. Mariusz KOWALSKI   Dr Katarzyna WASAK
  Dr hab. Magdalena KUCHCIK   Dr hab. Łukasz WIEJACZKA
  Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI   Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI
  Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ   Dr hab. Jacek ZAUCHA
  Prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI  
  Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI  
OSOBY ZAPRASZANE
Dr Jarosław BARANOWSKI, Mgr Jan PELIWO

Skład Rady Naukowej w latach: 1953-2010, 2011-2014, 2015-2018

Skład Komisji Problemowych Rady Naukowej IGiPZ PAN na kadencję 2019-2022

 

Komisja dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku

 1. Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI
 2. Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ – przewodniczący
 3. Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK
 4. Dr hab. Bożena DEGÓRSKA
 5. Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
 6. Dr hab. Piotr GIERSZEWSKI
 7. Dr hab. Stanisław KĘDZIA
 8. Dr hab. Małgorzata KIJOWSKA-STRUGAŁA
 9. Prof. dr hab. Adam KOTARBA
 10. Dr hab. Anna KOWALSKA
 11. Dr hab. Magdalena KUCHCIK
 12. Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ
 13. Dr hab. Paweł PROKOP
 14. Prof. dr hab. Zofia RĄCZKOWSKA – z-ca przewodniczącego
 15. Prof. dr hab. Ewa ROO-ZIELIŃSKA
 16. Dr hab. Michał SŁOWIŃSKI
 17. Prof. dr hab. Roman SOJA
 18. Prof. dr hab. Jerzy SOLON
 19. Dr hab. Łukasz WIEJACZKA


Komisja dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 1. Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI
 2. Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK
 3. Dr hab. Konrad CZAPIEWSKI
 4. Dr hab. Bożena DEGÓRSKA
 5. Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI
 6. Prof. dr hab. Piotr KORCELLI
 7. Dr hab. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK
 8. Dr hab. Mariusz KOWALSKI – z-ca przewodniczącego
 9. Prof. dr hab. Marek KUPISZEWSKI
 10. Prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI
 11. Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI
 12. Dr hab. Michał NIEDZIELSKI
 13. Dr hab. Piotr ROSIK
 14. Prof. dr hab. Jerzy SOLON
 15. Dr hab. Monika STANNY
 16. Prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
 17. Prof. dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI
 18. Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA
 19. Prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
 20. Dr hab. Marek WIĘCKOWSKI - przewodniczący
 21. Dr hab. Jacek ZAUCHA

Skład Komisji Problemowych w latach 2015-2018