Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

Publikacje z zakresu TLS w 2018 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2018 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...

Osuwiska karpackie (Beskid Niski)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (11 seria pomiarowa).

Więcej...

Gorce

Monitoring kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych strefy brzegowej koryta potoku - wpływ wezbrań i określenie dostawy materiału do transportu rzecznego; kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

Tatrzański Park Narodowy

Określenie stopnia degradacji szlaku turystycznego pod wpływem ruchu pieszego oraz zmian zachodzących w obrębie stożka usypiskowego - kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

Tatrzański Park Narodowy (Morskie Oko)

Skanowanie stożków (Szerokiego i Zielonego) w celu określenia zmian przestrzennych i ilościowych wywołanych obrywami i spływami gruzowymi.

Więcej...

Podhale (Białka Tatrzańska)

Pomiary TLS erozji wgłębnej w dolince sąsiadującej z kompleksem narciarskim Kotelnia-Białka, określenie ilości wynoszonego materiału.

Więcej...

Castra Terrae Culmensis

Dokumentacja, analiza i wizualizacja wybranych zamków krzyżackich na obszarze Ziemi Chełmińskiej za pomocą naziemnego skanowania laserowego.

Więcej...

Dolina Dolnej Wisły

Skanowanie zboczy doliny dużej rzeki (rozwój ruchów masowych w obrębie strefy krawędziowej) - kontynuacja badań monitoringowych.

Więcej...

Konferencja Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE Pieniny PL „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”.

Więcej...

Publikacje z zakresu TLS w 2017 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2017 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...