Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Lista publikacji

Abstrakty, recenzje, notatki

Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.

Degórski Marek: Impact of road on soil properties – Polish case study. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 118.

Degórski Marek: Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.

Komornicki Tomasz: Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 137.

Komornicki Tomasz: Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.

Komornicki Tomasz: The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 248.

Komornicki Tomasz: The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.

 

Artykuły

Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Acoustic climate in the environment of the selected road sections in Poland. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 117-138.

Degórski Marek, Zawiska Izabela: The influence of car traffic on the sanitary state of the soils. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 139-150.

Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 33-52.

Rosik Piotr, Goliszek Sławomir: Impact of selected road investments on traffic safety. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 71-89.

Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Kowalczyk Karol: The impact of selected road projects on changes in traffic intensity. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 9-32.

Wiśniewski Rafał: Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług. - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 4 - s. 44-63.

Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 53-70.

Komornicki Tomasz: Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 57-78.

 

Rozdziały

Komornicki Tomasz: Polska w europejskiej przestrzeni transportowej. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 9-24 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)

 

Monografie

Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof, Degórski Marek, Goliszek Sławomir, Rosik Piotr, Solon Jerzy, Stępniak Marcin, Zawiska Izabela: Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 202 s. (Prace Geograficzne; 249)