IGiPZ PAN > Zakład Przestrzennego Zagospodarowania > Badania naukowe > Wielokryterialna ocena wpływu wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Podstawowe informacje

Tytuł projektu: Wielokryterialna ocena wpływu wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych (NN 306 564940)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Czas realizacji: 13.06.2011 – 12.12.2014

Zespół badawczy: prof. Tomasz Komornicki (kierownik projektu), dr Jarosław Baranowski, prof. Krzysztof Błażejczyk, prof. Marek Degórski, mgr Sławomir Goliszek, dr Piotr Rosik, prof. Jerzy Solon, dr Marcin Stępniak, dr Rafał Wiśniewski, dr Izabela Zawiska